Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế hoạt động Post-Reading Tiếng Anh 10

Qua nhiều năm giảng dạy ở trường THPT Chu Văn An tôi nhận thấy rằng học sinh chưa thật sự yêu thích môn Tiếng Anh bởi vì Tiếng Anh là tiếng nước ngoài mà đa số học sinh ở đây là người dân tộc thiểu số. Để các em nắm được nội dung của một bài đọc bằng Tiếng Việt đã khó, nắm được nội dung bài đọc bằng Tiếng Anh thì lại càng khó hơn bội phần. Sau một thời gian giảng dạy tôi nhận thấy có một số mặt thuận lợi và bất lợi trong việc dạy và học tiết Reading. Về mặt thuận lợi, sách giáo khoa đã biên soạn đầy đủ các kỹ năng trong đó có kỹ năng Đọc với những chủ đề phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT như Education, Community, Nature, Recreation, People and Places. Về mặt khó khăn, do các bài tập thiết kế chưa đa dạng và ít đem lại sự hứng thú cho học sinh nên học sinh không chú trọng vào khai thác bài đọc.

Với những thực trạng nêu trên, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ một giáo án cho tiết dạy Reading, đặc biệt cần phải đầu tư nhiều cho phần Post-reading để từ đó hấp dẫn và gợi mở tư duy cho học sinh. Mỗi hoạt động Post-reading chỉ nên thiết kế ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút mà vẫn hiệu quả và không gây nhàm chán. Những hoạt động này phải gắn kết với các nội dung từng bài học và phải phù hợp với khả năng của học sinh; không quá khó nhưng cũng không quá dễ gây nên sự nhàm chán đối với học sinh. Phải tạo sự hưng phấn thực sự đối với học sinh; làm cho các em phải chủ động không còn phụ thuộc vào đáp án có sẵn của sách học tốt.

Bên cạnh đó tôi đã học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp và mạnh dạn đưa ra thiết kế cho phần Post-reading để kích thích học sinh năng động hơn, tích cực hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhưng để đạt được kết quả cao thì cần phải có sự đầu tư rất lớn của cả thầy và trò.

 

doc28 trang | Chia sẻ: phangia015 | Ngày: 19/10/2020 | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 13Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Thiết kế hoạt động Post-Reading Tiếng Anh 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Thực trạng vấn đề:
Qua nhiều năm giảng dạy ở trường THPT Chu Văn An tôi nhận thấy rằng học sinh chưa thật sự yêu thích môn Tiếng Anh bởi vì Tiếng Anh là tiếng nước ngoài mà đa số học sinh ở đây là người dân tộc thiểu số. Để các em nắm được nội dung của một bài đọc bằng Tiếng Việt đã khó, nắm được nội dung bài đọc bằng Tiếng Anh thì lại càng khó hơn bội phần. Sau một thời gian giảng dạy tôi nhận thấy có một số mặt thuận lợi và bất lợi trong việc dạy và học tiết Reading. Về mặt thuận lợi, sách giáo khoa đã biên soạn đầy đủ các kỹ năng trong đó có kỹ năng Đọc với những chủ đề phù hợp với lứa tuổi học sinh THPT như Education, Community, Nature, Recreation, People and Places. Về mặt khó khăn, do các bài tập thiết kế chưa đa dạng và ít đem lại sự hứng thú cho học sinh nên học sinh không chú trọng vào khai thác bài đọc. 
Với những thực trạng nêu trên, tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ một giáo án cho tiết dạy Reading, đặc biệt cần phải đầu tư nhiều cho phần Post-reading để từ đó hấp dẫn và gợi mở tư duy cho học sinh. Mỗi hoạt động Post-reading chỉ nên thiết kế ngắn khoảng từ 5 đến 7 phút mà vẫn hiệu quả và không gây nhàm chán. Những hoạt động này phải gắn kết với các nội dung từng bài học và phải phù hợp với khả năng của học sinh; không quá khó nhưng cũng không quá dễ gây nên sự nhàm chán đối với học sinh. Phải tạo sự hưng phấn thực sự đối với học sinh; làm cho các em phải chủ động không còn phụ thuộc vào đáp án có sẵn của sách học tốt. 
Bên cạnh đó tôi đã học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp và mạnh dạn đưa ra thiết kế cho phần Post-reading để kích thích học sinh năng động hơn, tích cực hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhưng để đạt được kết quả cao thì cần phải có sự đầu tư rất lớn của cả thầy và trò.
2. Biện pháp thực hiện:
2.1. Chuẩn bị của thầy và trò:
 - Học sinh phải học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. Chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng.
 - Giáo viên chuẩn bị kỹ các hoạt động Post-reading sao cho hấp dẫn, dễ hiểu, dễ tham gia, phù hợp với mọi đối tượng học sinh.
 - Giáo viên nên chuẩn bị những vật dụng cần thiết như pictures, posters, handout, bảng phụ, các vật thật,để tiết kiệm thời gian cho học sinh và làm cho hoạt động thêm sinh động
 2.2. Hoạt động tại lớp:
 - Giáo viên phân chia lớp theo cặp, nhóm, cá nhân sao cho phù hợp với từng hoạt động của mỗi phần Post-reading.
 - Sử dụng Pictures, Posters, Handouts, a cassette player, bảng phụ, vật thật,...cho các hoạt động và hướng dẫn kỹ cho học sinh tham gia.
 - Trao một phần quà nhỏ, hay cộng điểm thưởng cho nhóm, cặp hay cá nhân làm tốt nhất để khuyến khích các em tham gia.
 2.3. Thiết kế hoạt động Post-reading Tiếng Anh lớp 10 : 
UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF ...
Part A. Reading 
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Talking about Mr Vy and Mrs. Tuyết’s Daily routines
Type (hình thức hoạt động): groups of 4 
Materials (giáo cụ) : Pieces of paper.
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to work in groups of 4.
Teacher asks students to get some pieces of paper and write down the time on each piece of paper. (4:30 a.m- 5:15 a.m – 5:30 a.m– 7:45 a.m – 10:30 a.m – 11:30 a.m – 2:30 p.m – 4:30 p.m – 6 p.m – 7 p.m – 10 p.m). 
T asks students to take turn to pick the pieces of paper and speak aloud the activites happening at the time on the pieces of paper.
Ex: 7:45 a.m à Student says out: At 7: 45 a.m Mr Vy Takes a short rest after ploughing and harrowing.
UNIT 2: SCHOOL TALK
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Interviewing 
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : none
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to prepare some questions to interview their partners about their school life.
Teacher asks students to work in pairs, take turn to interview.
The suggested questions to interview:
What’s your name?
How old are you?
Which high school are you studying at?
Whose class are you in?
How many students are there in your class?
What subject do you like best?
How do you get to school?
UNIT 3: PEOPLE'S BACKGROUND
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Put the heading in the appropriate blanks
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to work in pairs to put each of the heading in the box in the appropriate blanks.
Teacher reminds students of reading the information carefully.
Teacher asks students to give the answers.
Teacher encourages students to speak out the sentences after they finish the task.
Education 	Place of birth	Career and achivements
Date of birth	Marital status	
Headings:
MARIECURIE
(1)_________November 7th, 1867.
(2)_________Warsaw, Poland.
(3)_________1895: get married with Pierre Curie. 
(4)_________Receive general education in local schools.
	 Earn a degree in Physics with flying colours.
	 Take degree in Maths.
	 1903: receive a PhD from the Sorbonne
(5)_________1906: be a university professor.
	 Awarded a Nobel Prize in Chemistry
	 1914: found the Radium Institute
Information:
UNIT 4: SPECIAL EDUCATION
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Speaking and interview
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to work in pairs and guide them to do this task “Imagine that you have a chance to meet Thuy and ask her some questions about her work”
Teacher guides students to answer the questions in the interview.
Teacher asks some pairs of students to make an interview in front of the class.
Handouts and suggested interview:
You: How many children are there in your class?
Ms Thuy: There are twenty-five children in my class?
You: What do you teach them?
Ms. Thuy: I teach how to read and write.
You: Is it difficult to teach (children) in the special class?
Ms. Thuy: Yes, for example, during a maths lesson, I had to raise both arms and opened up my finger one by one until all ten stood up and then I closed the finger one by one to help them learn how to add and subtract 
You: Do you meet with any opposition?
Ms Thuy: Yes, at first there was a lot opposition from children’s parents.
You: How do these children feel ?
Ms. Thuy: I think they may be proud of their efforts.
UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): mindmap
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher delivers handouts of mindmaps to students.
Teacher asks students to work in pairs to finish the mindmap about computer using information in the text.
Suggested product:
UNIT 6: AN EXCURSION
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Complete the diagram with given sentences.
Type (hình thức hoạt động): group works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Lan’s class trip
Time 
Place 
Plan 
Problem 
Purpose 
(1)They are bringing their own food, sharing buses with other classes and having a campfire.
(2)Lan’s class is going to take a trip after the first term.
(3)The only problem she has is trying to get her parents’ permission.
(4)They are visiting some caves near Huong pagoda.
(5)This trip will help them to relax and understand their geography lesson better.
Teacher asks students to work in groups of four and complete the diagram with the given sentences.
Teacher asks all groups to give their answers and give marks to the groups which have right answers.
Teacher gives feedbacks to students’s product and reassure the knowledge.
Suggested answer:
They are visiting some caves near Huong pagoda.
They are bringing their own food, sharing buses with other classes and having a campfire.
Lan’s class trip
Time 
Place 
Plan 
Problem 
Purpose 
The only problem she has is trying to get her parents’ permission.
Lan’s class is going to take a trip after the first term.
This trip will help them to relax and understand their geography lesson better.
UNIT 7: THE MASS MEDIA
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Talk about one of the TV programs you like watching and explain why. 
 Type (hình thức hoạt động): individual work
Materials (giáo cụ) : none
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher provides students some useful structures to help students to practise speaking about their favorite program.
Teacher asks students to speak aloud.
Useful expressions:
Of all TV programs, I like . best because
I like .. because 
Moreover, 
Besides, ..
The most important reason is
UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Tell story using pictures
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : pictures
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher has students work in pairs and look at the pictures.
Teacher asks students to place the pictures under the appropriate situations.
Teacher gets students to tell story of the village through the pictures.
Pictures:
	a 	b	c	d
	 f 	g	h	i
	j	k	l	m
Village before
Village after
How the village was
House
TV or radio
Farming method
Crops
Travel
Suggested product:
Village before
Village after
How the village was
House
TV or radio
Farming method
Crops
Travel
UNIT 9: UNDERSEA WORLD
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Report information from pictures
Type (hình thức hoạt động): group works
Materials (giáo cụ) : pictures
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher gives students some pictures and brief information
Teacher asks students to work in groups of 4 to practise speaking about undersea world basing on the pictures
Teacher calls on some groups to present in front of the class.
Submarine investigates the seabed
75%
water
25%
land
Satellite photos
UNDERSEA WORLD
Marine plants and animals
Swimming animals
Tiny organisms
Depend on the bottom
Suggested product:
Oceans cover 75% of the Earth’s surface.
We can discover Oceans thanks to submarine and satellite photos.
There are three groups of marine plants and animals: some depend on the bottom like the starfish; some are swimming animals like fishes and sharks; some are tiny organisms like jellyfish.
UNIT 10: CONSERVATION
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): mindmap
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : handouts of mindmap
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to work in pairs.
Teacher asks student to complete the mindmap by using information they learnt in the reading text.
Suggested product:
UNIT 11: NATIONAL PARK
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Complete the table
Type (hình thức hoạt động): group works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to complete the table in groups of 4.
Teacher guides students to get information in the passage to complete the table.
Teacher asks students to report the answers
National Parks
Area
Time to visit
What to see
Problem
Cuc Phuong
Nairobi
Everglades
Suggested product:
National Parks
Area
Time to visit
What to see
Problem
Cuc Phuong
200 square km
From October to April
Butterfliers, caves, mountains, 1000 year-old tree.
Nairobi
117,21 square km.
Learn about the habits of animal.
Learn how one species is dependent on another for survival.
The urbanization
Everglades
610.484 square km
Plants and animals from both tropical and temperate zones.
Contamination
UNIT 12: MUSIC
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): mindmap
Type (hình thức hoạt động): group works 
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to work in groups of 4 and complete the mindmap with given words.
Teacher gets the answers and asks students to report basing on the diagram. 
Entertain	 	tone	business	communicate	express
Suggested product:
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Timeline 
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình):
Teacher asks students to work in pairs to finish the timeline.
Teacher asks students to give the answers by speak out.
Cinema began, films were about 1 minute in length
Early 19th century 
1905
Films werelong with actors.
Audiences could enjoy the first...film
1915
Cinema became an
At the end of the 1920s
was introduced.
Early
1910
Suggested product:
Cinema began, films were about 1 minute in length
Early 19th century 
1905
Films were about 5 or 10 minutes long with actors.
Audiences could enjoy the first long film
1915
Cinema became an industry.
At the end of the 1920s
Sound was introduced.
Early
1910
UNIT 14: THE WORLD CUP
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): Complete the table
Type (hình thức hoạt động): pair works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Procedure ( tiến trình) :
Teacher asks students to work in pairs and fill in the table with year, number or event.
Teacher asks students to give answers by speaking out 
Handouts 
Number / year
 Events
1904
(1)
(2).
The 1st world cup was held.
13
(3)
(4)..
The word has witnessed 17 world cup tournaments.
32
(5)
Suggested product:
Number / year
 Events
1904
FIFA was set up.
1930
The 1st world cup was held.
13
Teams took part in the first tournament.
2002
The word has witnessed 17 world cup tournaments.
32
Finalists in the tournament.
UNIT 16: HISTORICAL PLACES
Part A. Reading
(Tiếng Anh 10 Cơ bản – NXBGD - 2007) 
Post-reading:
Name ( tên hoạt động): complete the chart
Type (hình thức hoạt động): group works
Materials (giáo cụ) : handouts
Time (thời gian) : 5 minutes 
Van Mieu- Quoc 
Tu Giam
built in 1070 in (2).
The (1)...of Viet Nam
Top students were engraved on (5)
(3)...many talented 
men for the country
A place to(4)......the most brilliant scholars
of the nation
A site of (8)
for Vietnamese people.
The(7).......
witnessed festivals 
and exams
still(6).
Procedure ( tiến trình) :
Information: 
national pride	educated	well-preserved	banyan trees
Ly dynasty	memorialize	first university	stelae
Suggested product:
Van Mieu- Quoc 
Tu Giam
built in 1070 in Ly dynasty	
The first university of Viet Nam
Top students were engraved on stelae
Educated many talented 
men for the country
A place to memorialize the most brilliant scholars
of the nation
A site of national pride
for Vietnamese people.
The banyan tree
witnessed festivals 
and exams
Still well-preserved
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
 Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này bản thân tôi đã đạt được một số kết quả hết sức khả quan.
- Trước hết những kinh nghiệm này rất dễ áp dụng, phù hợp với học sinh ở trường THPT Chu Văn An.
- Kỹ năng đọc của các em đã có sự tiến bộ rõ rệt, không còn khó khăn trong việc củng cố, tóm tắt bài đọc.
- Học sinh đã có ý thức học bài cũ và chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp, có hứng thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo khi tham gia các hoạt động trong phần Post-reading cũng như trong các tiết học khác để mở rộng vốn hiểu biết.
 Đây cũng chính là nguyên nhân đưa đến kết quả tương đối khả quan điểm trung bình các bài kiểm tra học kì I so với kết quả khảo sát đầu năm.
Điểm khảo sát đầu năm:
Lớp
Tổng số học sinh
Giỏi
Khá
Tbình
Yếu
Kém
10A4
39
1
(2.56%)
1
(2.56%)
7
(17.95%)
19
(48.72%)
11
(28.21%)
10A6
44
0
0
3
(6.82%)
13
(29.55%)
28
(63.64%)
Học kì I:( Điểm TB các bài kiểm tra)
Lớp
Tổng số học sinh
Giỏi
Khá
Tbình
Yếu
Kém
10A4
39
2
(5.13%)
8
(20.51%)
15
(38.46%)
14
(35.9%)
0
10A6
44
1
(2.27%)
3
(6.82%)
21
(47.73%)
17
(43.59%)
2
(04.55%)
KẾT LUẬN
Qua những năm giảng dạy ở trường trung học phổ thông Chu Văn An, bản thân tôi đã áp dụng thiết kế hoạt động Post-reading Tiếng Anh 10 và đã đạt được kết quả tốt trong mỗi tiết dạy Reading, khả năng đọc hiểu và nắm bắt ý chính của đoạn văn của học sinh có tiến bộ rõ rệt, bên cạnh đó kĩ năng khác như nói cũng được nâng cao. Các em thực sự rất thích thú trong các giờ học Reading đặc biệt là phần Pots-reading.
Kiến nghị và đề xuất:
 - Với Sở GD và ĐT tăng cường các buổi tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học.
 - Với Trường tăng cường trang thiết bị, tranh ảnh, cho bộ môn. 
 - Học sinh phải chuẩn bị bài cũ và soạn bài mới trước khi đến lớp. Cần có ý thức học tập tốt, xung phong phát biểu xây dựng bài để lớp học sôi nổi tạo không khí thuận lợi cho giáo viên.
 - Đối với giáo viên cần chuẩn bị kỹ giáo án trước khi lên lớp, thiết kế lại các hoạt động Further Practice hấp dẫn với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đối tượng học sinh.
 - Trong quá trình giảng dạy, giáo viên không cần máy móc quá khi học sinh mắc lỗi, cần phải kiên nhẫn, bình tĩnh và nhắc nhở nhẹ nhàng. Cần khen và động viên học sinh kịp thời để khuyến khích tinh thần hiếu học của học sinh.
Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân tôi về vấn đề thiết kế hoạt động Post-reading Tiếng Anh 10, nhằm giúp học sinh nắm được các ý chính trong đoạn văn đọc hiểu một cách dễ dàng. Mặc dù có nhiều cố gắng song không tránh khỏi những hạn chế trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp, quý thầy cô giáo để sáng kiến của tôi được hoàn chỉnh và phong phú hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
Chu Quang Bình, Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10, tập một- Nhà xuất bản Hà Nội.
Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn, Tiếng Anh 10- Nhà xuất bản giáo dục,2009
Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Quốc Tuấn, Tiếng Anh 10- sách giáo viên- Nhà xuất bản giáo dục,2009
Nguyễn Thủy Minh, Lương Quỳnh Trang, Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10, tập hai- Nhà xuất bản Hà Nội.
Vũ Thị Lợi, Đồng Thị Yến Trang, Nguyễn Thị Ý, Võ Thị Kim Hồng, Tôn Nữ Hạnh Trâm, Nguyễn Thị Kim Dung- Giới Thiệu Giáo Án Tiếng Anh 10, Nhà xuất bản Hà Nội, 2006
Vũ Thị Lợi, Nguyễn Hải Châu, hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Anh THPT- Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, 2009. 
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Đặt vấn đề........................................................................... 01
Lý do chọn đề tài 01
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 01	
Nội dung................................................................................ 03
Thực trạng vấn đề.......................................................... 03
Biện pháp thực hiện........................................................ 04
Chuẩn bị của thầy và trò......................................... 04
Hoạt động tại lớp.................................................... 04
Thiết kế hoạt động . 04
Kết quả đạt được.................................................................. 25
Kết luận.................................................................................. 26
 Tài liệu tham khảo.................................................................. 27
Mục lục................................................................................... 28

File đính kèm:

  • docsang kien skinh nghiem_12674819.doc