Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bài hát trong việc dạy tiếng anh ở tiều học

Điều kỳ diệu của con người chúng ta là sử dụng ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn có thể kết hợp ngôn ngữ với âm thanh để tạo ra một thứ làm lay động trái tim và trí não mà chúng ta gọi là âm nhạc. Vì vậy trong việc dạy ngôn ngữ mẹ đẻ nói chung va việc dạy ngoại ngữ - Tiếng Anh nói riêng sẽ rất thú vị và hiệu quả nếu chúng ta sử dụng một số bài hát phù hợp vào các tiết học cụ thể.

 Qua thời gian sáu năm giảng dạy môn Tiếng Anh ở trường Tiểu học, tôi nhận thấy tâm lý ở lứa tuổi này hầu hết các em đều rất thích ca hát, điều đó đã được chứng minh ở các tiết âm nhạc các em yêu thích như thế nào. Đặc biệt nếu các em có thể hát được một bài hát bằng ngôn ngữ Tiếng Anh thì không chỉ mang lại niềm hứng khởi trong học tập mà kiến thức ngôn ngữ còn được khắc sâu mãi mãi trong trí não các em.

 

doc16 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 9567 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng bài hát trong việc dạy tiếng anh ở tiều học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ình sử dụng 3 quyển Let’s learn English book 1, 2, 3 cho học sinh lớp 3, 4, 5 và giáo trình thí điểm Family and Friends 3, 4, 5 tôi đã sử dụng các bài hát phù hợp với nội dung của từng tiết dạy cụ thể.
2. ThuËn lîi vµ khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi
ThuËn lîi
Thø nhÊt, Các em đang ở lứa tuổi phát triển mạnh mẽ về ngôn ngữ, việc bắt chước và ghi nhớ la điều dễ dàng với các em. Đặc biệt nếu ngữ liệu ngôn ngữ mới được kết hợp với dai điệu du dương. T«i coi ®©y lµ thuËn lîi ®Çu tiªn, rÊt quan träng cho c«ng viÖc cña m×nh. 
Thø hai, các em được học môn âm nhạc từ lớp một, được học về những điều cơ bản để hát đúng , hát hay một bài hát như thế nào.
Thø ba, nhà trường đã có những trang thiết bị cơ bản để GV thực hiện các tiết dạy có sữ dụng bài hát như: Đầu từ, loa, máy chiếu, máy vi tính xách tay.
Khã kh¨n
Thø nhÊt, nhà trường chưa có phòng học tiếng riêng. Cho nên các tiết Tiếng Anh nói chung và một tiết học có sử dụng bài hát nói riêng có thể ít nhiều làm ảnh hưởng đến các lớp bên cạnh. Điều đó làm hạn chế đi sự sôi động cần có của một tiết học ngôn ngữ.
Thø hai, một số ít phụ huynh, thậm chí cả giáo viên trong trường chưa thực sự hiểu biết về tác dụng tích cực của việc sử dụng bài hát trong việc học ngoại ngữ. Không biết rằng đây là một trong những phương pháp tích cực được các chuyên viên ngoại ngữ khuyến khích sử dụng trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học. Một số người khác lại cho rằng việc học một bài hát Tiếng Anh làm mất thời gian và không có tác dụng gì cả.
Thø ba, việc chuẩn bị cho một tiết học có sử dụng bài hát tốn khá nhiều thời gian và năng khiếu về âm nhạc của GV dạy bộ môn Tiếng Anh còn chạn chế.
3. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
Tõ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n ë trªn, t«i ®· suy nghÜ và tìm ra một số biện pháp để thực hiện đề tài của mình.
Thứ nhất, tôi chọn lọc kỹ càng các bài hát và không sử dụng tràn lan. Tôi cân nhắc về thời gian của tiết dạy, về lứa tuổi học sinh, và về đối tượng học sinh từng khối, lớp để sử dụng một bài hát phù hợp. Các bài hát này tôi mượn nhạc của các bài hát quen thuộc có thể là nhạc thiếu nhi Việt Nam, cũng có thể là nhạc thiếu nhi Anh, Mỹ như: Kìa con bướm vàng, If you’re happy and you know it,hay là nhạc mà tôi đã sưu tầm từ giáo trình “English time 1, 2, 3, 4, 5, 6”, còn lời tôi sẽ thay đổi cho phù hợp với nội dung cấu trúc câu hay từ vựng của bài học trong từng sách Let’s Learn 3, 4 và 5. Dưới đây là một số bài mà tôi đã áp dụng.
- Let’s learn English book 2, Unit one( My homeland ), sử dụng bài hát: 
Where are you from?
Where are you from? Where are you from?
Where are you from?
And where are you from?
I’m from America. I’m from Australia
I’m from England. I’m from China
Where are you from? Where are you from?
Where are you from? And where are you from?
I’m from Canada. I’m from Korea
I’m from Newzeland. I’m from Japan
Where are you from? Where are you from?
Where are you from? And where are you from?
- Let’s learn English book 3, Unit six( The School Festival ), sử dụng bài hát: 
Were you in the living room? (Nhạc mượn từ sách English time 4 , nhằm củng cố cấu trúc Were you.?)
Were you in the living room, the living room, the living room?
Were you in the living room? No, I wasn’t. I was in the yard
- Let’s learn English book 1, Unit ten ( The Weather ), sử dụng bài hát: How’s the weather? Nhạc của bài “Kìa con bướm vàng”: 
 “How’s the weather? How’s the weather? It’s sunny, It’s sunny. The wather is sunny, the weather is sunny, Let’s go out, let’s go out. 
How’s the weather? How’s the weather? It’s rainy, It’s rainy. The weather is rainy, the weather is rainy, Let’s come in, let’s come in. 
How’s the weather? How’s the weather? It’s cloudy, It’s cloudy. The weather is cloudy, the weather is cloudy, Let’s go out, let’s go out. 
How’s the weather? How’s the weather? It’s windy, It’s windy. The weather is windy, the weather is windy, Let’s come in, let’s come in. 
- Let’s learn English book 3, Unit three ( Jobs ) và Let’s learn English book 1, Unit ten( The weather ) sử dụng bài hát “I want to be an engineer”. Nhạc của bài “When Johnny comes marching home” như sau: 
 “I want to be an engineer, Hurah, hurah! I want to be an engineer, Hurah, hurah! I want to be an engineer, I want to be an engineer. Let’s me try, let’s me try, please let’s me try! 
 I want to be a dancer, Hurah, hurah! I want to be a dancer, Hurah, hurah! I want to be a dancer, I want to be a dancer. Let’s me try, let’s me try, please let’s me try! 
 I want to be a singer, Hurah, hurah! I want to be a singer, Hurah, hurah! I want to be a singer, I want to be a singer, Let’s me try, let’s me try, please let’s me try!”
- Let’s learn English book 3, Unit ten( Seasons and weather ) sử dụng bài hát: 
What’s the weather like?
What’s the weather like?
What’s the weather like?
What’s the weather like today?
What’s the weather like? What’s the weather like?
What’s the weather like today?
It’s rainy. It’s cloudy
It’s windy. And it’s snowy
What’s the weather like?
What’s the weather like?
What’s the weather like today?
What’s the weather like?
What’s the weather like?
What’s the weather like today?
It’s sunny. It’s fine
It’s hot. And it’s beautiful day.
- Let’s learn English book 1, Unit three ( Our names ) sử dụng bài hát: 
What’s your name?
What’s your name? What’s your name?
My name’s Richard. My name’s Richard
My name’s  My name’s.
One, two, three, four. Nice to meet you.
What’s your name? What’s your name?
My name’s My name’s 
My name’s. My name’s.
One, two, three, four. Nice to meet you.
Let’s learn English book 1, Unit seven ( Family members) sử dụng bài hát:
 THE FAMILY SONG ( Lấy từ giáo trình English time book 2)
a/ Who’s he? He’s my father. Who’s he? He’s my brother.
Who’s he? He’s my grandfather.
This is my family.
b/ Who’s she? She’s my mother. Who’s she? She’s my sister.
Who’s she? She’s my grandfather.
This is my family.
- Let’s learn English book 2, Unit six( My school timetable ) sử dụng bài hát: 
How many days in a week?
How many days ?
How many days ?
How many days in a week?
Sunday, Monday
Tuesday, Wednesday
Thursday, Friday, Saturday.
- Let’s learn English book 2, Unit two ( Happy birthday ) sử dụng bài hát: 
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday to you.
Happy birthday 
Happy birthday 
Happy birthday to you.
- Let’s learn English book 1, Unit one ( Hello ) sử dụng bài hát: 
Good morning.
Good morning to you.
Good morning to you. Good morning dear children.
Good morning to you.
Good morning to you. Good morning to you.
Good morning dear teacher. Good morning to you.
- Let’s learn English book 3, Unit seven( My health ) sử dụng bài hát “My foot hurt” ( Nhạc của bài Three blind mice) như sau:
(My foot hurts) x2. (My legs hurt) x2. My knees hurt, My arms hurt. My eyes hurt. My ears hurt. My fingers hurt. And my foot hurt.
- Cũng ở Let’s learn English book 3, Unit seven ( My health ) tôi có thể sử dụng bài hát “Oh no, poor Ted” ( Nhạc của giáo trình English Time 4) như sau:
OH, NO! POOR TED
a. He has a fever. He doesn’t have a sore throat
He has a fever. He doesn’t have a rash.
He has a fever. He doesn’t have a col. Oh, no! poor Ted!
b. She has a rash. She doesn’t have a stomachache.
She has a rash. She doesn’t have a cough.
She has a rash. She doesn’t have a cold. Oh, no! poor Annie!
* Riêng đối với giáo trình thí điểm 4 tiết/ tuần “Family and Friends 3, 4, 5” thì trong mỗi bài học đều có tiết dạy bài hát cụ thể phù hợp hoàn toàn với nội dung từ vựng, cấu trúc ngữ pháp yêu cầu của bài đó nên GV không cần mất thời gian tìm bài hát hay đặt lời cho phù hợp với bài, mà chỉ cần tập cho Hs hát thật nhuần nhuyễn, thuộc lòng các bài hát đó là nhớ từ vựng của bài đó rồi.
- Điều đặc biệt là sau mỗi bài hát trong sách như vậy, tôi có thể cho các em tự thay lời các bài hát bằng các từ vựng khác thuộc cùng chủ đề, như vậy có thể giúp các em sáng tạo và mở rộng vốn từ một cách tự nhiên.
Ví dụ: Trong sách Family and Friends 3 Unit 3 ( This is my nose: Bài hát “Ten fingers on my hands, các em có thể thay lời bài này bằng các từ khác như sau:
Ten fingers on my hands, on my hands, Ten fingers on my hands, on my hands,
Two eyes, one nose all on my face. Ten fingers on my hands, on my hands.
-> Thay lời các từ gạch chân thành bài mới: Ten toes on my feet, on my feet. Ten toes on my feet, on my feet. Two legs, one knee all on my body. Ten toes on my feet, on my feet.
Hay ở sách Family and Friends 3 Unit 4 ( He’s a hero: Bài hát “Two kind doctors, các em có thể thay lời bài này bằng các từ khác như sau: Two kind doctors meet in a land, hello, hello, What’s your name? How are you? How are you? How are you again? Two kind farmers,..Two kind teachers,..Two kind pupils,..Two kind nurses,..Two kind firemen,.Two kind workers,..vô số các nghề khác nhau để tạo thành bài hát dài nhưng dễ thuộc.
Hay ở sách Family and Friends grade 4 Unit seven (Feelings) Bài hát: If you’re tired and you know it. Sau khi tập hát hết 4 lời của bài ta có thể thay các từ chỉ cảm giác khác nhau như: hungry, thirsty, .làm như vậy bài hát sẽ tiếp tục dài ra và vốn từ vựng cũng dễ nhớ hơn.
* Nói chung hầu như bài hát nào trong giáo trình Family and friends 3, 4, 5 GV đều có thể thay lời để tạo thành bài hát mới dựa trên bài nhạc gốc từ đó tạo nên sự phong phú về từ vựng cho HS dễ nhớ.
- Thứ hai, tùy vào bài hát cụ thể mà tôi lựa chọn các thiết bị phù hợp để không làm mất thời gian cho việc chuẩn bị. Có lúc sử dụng máy chiếu để các em xem được hình ảnh sinh động. Có lúc chỉ cần có đầu từ, một bộ loa mini và USB, hay điện thoại có dây jack có sẵn, hoặc laptop cá nhân và bộ loa mini cá nhân, hoặc có lúc tôi không sử dụng một thiết bị nào cả.
- Thứ ba, tôi trau dồi thêm kĩ năng âm nhạc để có thể tự tin hát mẫu trước học trò nếu các em yêu cầu.
* Ngoài ra trong mỗi bài hát của giáo trình Family and Friends 3, 4, 5 đều có phần “Sing and do” (Hát và diễn tả), tôi đều hướng dẫn HS làm các động tác trong bài hát, đây là phần quan trọng giúp các em nhớ bài hát một cách dễ dàng. Dưới đây là cách thể hiện các bài hát trong giáo trình lớp 3:
+ Unit one: bài “Open your book” thực hiện các động tác minh họa sau:
Open the book: Dùng 2 tay mở sách
Close the book: Dùng 2 tay đóng sách lại
Open the door: Dùng 1 tay mở cửa chính
Close the door: Dùng 1 tay đó đóng cửa.
Open the bag: Dùng 1 tay mở cặp (mở theo chiều ngang)
Close the bag: dùng 1 tay đóng cặp theo chiều ngang (ngược lại với mở)
Open the window: Dùng cả 2 tay mở cửa sổ (như tập thể dục động tác tay)
Close the window: Dùng 2 tay đóng cửa sổ (ngược lại với chiều mở)
+ Unit two: bài “Toys” thực hiện các động tác sau:
Toys, toys, toys, toys, toys, toys, toys: đưa ngón tay lên đếm đủ 7 lần.
This is my big red kite: làm động tác thả diều (giơ 2 tay lên nắm sợi dây)
This is my big blue bike: quay tròn 2 tay giống như bánh xe đang di chuyển.
This is my big green train: dùng 2 chân giậm đều như chuẩn bị bước lên tàu.
I love toys: Đưa 2 tay tư ngoài vào trước ngực thể hiện sự yêu thích.
+ Unit three: Ten fingers on my hands làm các động tác sau:
Ten fingers: xòe mười ngón tay, on my hands: vỗ 2 tay vào nhau. (2 lần)
Two eyes: chỉ 2 tay vào mắt, one nose: chỉ vào mũi, 
all on my face: chỉ vào khuôn mặt.
Ten fingers on my hands, on my hands: làm lại như trên.
+ Unit four: Two kind doctors làm các động tác sau:
Cho các em vẽ lên đầu 5 ngón tay hình 5 người khác nhau: doctors, farmers, teachers, policemen, pupils.
Khi hát tới người nào thì 2 ngón tay của 2 bàn tay giơ ra chào nhau.
+ Unit five: At the park dùng các động tác sau:
At the park: Dùng 2 ngón tay chỉ vào vị trí đang đứng.
It’s so much fun: đưa 2 ngón tay chỉ lên má.
For you: đưa 2 bàn tay về phía người đối diện,
For me: đưa 2 tay về phía mình.
For eveyone: đưa 2 bàn tay ra xung quanh.
Play on the seesaw: Di chuyển cẳng tay lên xuống từ khuỷu tay.
Play in the pool: Dùng 2 tay làm động tác bơi.
Eat an ice cream: 1 tay cầm và ăn kem (có thể làm động tác liếm kem)
Play with a ball: lấy 2 tay vẽ quả bóng tròn rồi tung lên.
Play with a frisbee: dùng tay ném 1 cái đĩa.
Play on the slide: dùng tay diễn tả động tác trượt cầu tuột từ trên xuống.
+ Unit six: In my family dùng các động tác sau:
In my family: Đưa 2 bàn tay lên như chào đón ai.
Lots of love: Đưa 2 tay đặt lên đầu thành hình trái tim.
For you and for me: Đưa 2 tay về phía ngoài rồi đưa vào phía trong.
Mum and dad: giơ ngón cái lên.
Sister and brother: giơ ngón trỏ lên.
Grandma and grandpa: giơ ngón giữa lên
Aunt and uncle: giơ ngón áp út lên.
Cousins: giơ ngón út lên.
+ Unit seven: bài Everyday làm các động tác sau:
I put on my socks: làm động tác mang tất.
I put on my shoes: làm động tác mang giày.
I put on my coat: làm động tác mang áo khoác.
I put on my hat: làm động tác mang nón.
Goodbye mum: vẫy tay tạm biệt và hôn mi gió.
+ Unit eight: Come into my house làm các động tác sau:
Come into my house: dang 2 tay chào đón
What can you see: nhìn từ trái qua phải
Upstairs and downstairs: chỉ lên xuống
Come, follow me: vẫy tay ra hiệu đi theo.
Go through the door: dùng 2 tay mở cửa
Go upstairs: Đi lên Go downstairs: Đi xuống.
+ Unit nine: Open my lunch box, làm các động tác sau:
Open my lunch box: Dùng 1 tay mở hộp.
What can you see: Đưa mắt nhìn qua nhìn lại.
I’ve got a sandwich: vẽ hình bánh mì trong không khí
You can share with me: Giả bộ đưa về phía đối diện.
I’ve got a tomato: vẽ hình quả cà chua nhỏ.
I’ve got a pear: vẽ hình quả lê.
And I’ve got some grapes: làm động tác ăn quả nho.
And I’m happy to share: mỉm cười.
* Giáo trình Family and Friends 4:
+ Unit one: It’s a square làm các động tác sau:
It’s got four sides: Đưa 4 ngón tay lên.
They’re all the same: đếm từ 1 tới 4.
It’s a square: vẽ hình vuông vào không khí.
It’s got three sides: đưa 3 ngón tay lên.
Just one two three: đếm ngón tay từ 1 tới 3.
It’s a triangle: vẽ hình tam giác trong không khí.
It’s got four sides: đưa 4 ngón tay lên.
Two long two short: 1 tay đưa 2 ngón, tay còn lại vẽ 1 đoạn dài và 1 đoạn ngắn.
It’s a rectangle: vẽ hình chữ nhật trong không khí.
It hasn’t got sides: làm ngón tay hình số không và lắc đầu.
It’s smooth and round: 2 bàn tay xoa vào nhau.
It’s a circle: vẽ hình tròn trong không khí.
+ Unit two: Let’s go to the zoo, làm các động tác sau:
Here’s the tiger: giơ các ngón tay lên làm như móng vuốt con cọp.
Growl: giả giọng kêu của cọp.
Let’s go to the zoo: Giả bộ chạy như vui mừng.
Here’s the snake: đưa 1 tay ngoe nguẩy như con rắn.
Hiss: thở như con rắn hổ mang.
Here’s the parrot: vẫy 2 tay như đang bay.
Squawk: Giả tiếng kêu của con vẹt.
You can come, too: vẫy tay rủ bạn cùng tham gia.
+ Unit three: Drink your milk lam các động tác sau:
Eat your figs: giả bộ ăn nhai, and drink your milk: giả bộ uống.
Don’t be late for school: chỉ vào đồng hồ và ra hiệu lắc đầu.
Here’s your water, here’s your bag: phát các món đồ cho bạn.
+ Unit four: There are ten in the bed, làm các động tác sau:
Gọi 1 HS lên trước lớp làm “the little one”, phát các thẻ hình từ 10 đến 20 cho các HS còn lại trong lớp. Khi HS nào nghe được số của mình thì giơ thẻ lên. HS đóng vai little one khi nghe toi ten mình thì mời 2 bạn nữa tham gia. Cứ làm như vậy tới khi tất cả các thẻ hình đều ở trước lớp.
+ Unit five: i can do anything, làm những động tác sau:
 I can write my alphabet: viết chữ a trong không khí.
I can draw an elephant: vẽ vòi của con voi.
I can sing this song: chỉ vào miệng (tay làm động tác cầm micro)
I can do anything: dang 2 tay ra.
+ Unit six: What’s in the classroom?
What’s in the classroom : giơ tay lên như muốn đặt câu hỏi.
Passage one: chỉ vào những tấm tranh tren tường và làm động tác mở sách.
Passage two: làm động tác mở ngăn kéo và mở tủ.
Passage three: chỉ vào cửa chính và cửa sổ, rồi chỉ vào bàn ghế trong lớp.
Passage four: chỉ vào những cái móc và làm động tác treo áo khoác lên.
+ Unit seven: If you are tired and you know it.
tired: gối đầu lên tay rồi nhắm mắt lại.
scared: khoanh tay lại.
angry: nghiến răng, nắm chặt tay và giậm chân.
Brave: mỉm cười và giơ nắm tay lên.
+ Unit eight: Where is my teddy bear?
Where is my teddy bear?: nhìn quanh tìm gấu.
I can’t find him anywhere: lắc đầu tỏ thất vọng.
Look behind the bedroom door: mở cửa.
Look in front of the sofa: đứng chống nạnh tỏ vẻ tìm kiếm.
Look between the bed and chair: cúi xuống và nhìn khắp nơi.
Look next to the big toy box: quỳ gối trên sàn nhà.
Yes, my teddy’s hiding there: ôm chú gấu vào lòng.
- Sau nhiều n¨m trùc tiÕp d¹y TiÕng Anh 3, 4, 5 theo ch­¬ng tr×nh míi và thí điểm, t«i c¶m thÊy ch­¬ng tr×nh ®ßi hái ng­êi d¹y vµ ng­êi häc ph¶i lu«n lu«n t×m tßi c¸ch míi ®Ó truyÒn thô vµ tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Trªn ®©y míi chØ lµ mét trong nh÷ng s¸ng t¹o mµ b¶n th©n t«i tù nghÜ ra ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña s¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh 3, 4, 5. Xuyªn suèt kiÕn thøc, ch­¬ng tr×nh cung cÊp cho häc sinh mét khèi l­îng tương đối lín vÒ ng÷ ph¸p vµ tõ vùng ë møc ®é n©ng cao vÒ kü n¨ng cho nªn mçi ng­êi d¹y nªn cè g¾ng ®Ó cã nh÷ng tiÕt d¹y thµnh c«ng. BiÖn ph¸p thùc hiÖn ®èi víi “Let’s learn English” và “Family and Friends cña t«i mÆc dï ch­a ®­îc ®¸nh gi¸ ë kho¶ng thêi gian dµi nh­ng víi c¸c ®èi t­îng häc sinh kh¸c nhau vµ trong suèt 6 n¨m theo dâi, t«i ®· ¸p dông vµ ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. VÒ phương pháp trªn ®©y, t«i tù ®¸nh gi¸ r»ng nã cã vµi ®iÓm ­u viÖt h¬n mét sè phương pháp kh¸c. 	
IV. Bµi häc kinh nghiÖm
1. Mçi bµi d¹y lµ mét c«ng tr×nh cña ng­êi gi¸o viªn cho nªn tr­íc khi thùc hiÖn bÊt cø mét tiÕt d¹y nµo, ng­êi d¹y còng cÇn ph¶i bá c«ng nghiªn cøu ®Ó t×m ®­îc h­íng ®i phï hîp víi tõng ®èi t­îng ng­êi häc. §Æc biÖt, víi nh÷ng bµi thuéc d¹ng kü n¨ng nh­ nghe (Listening), gi¸o viªn ph¶i l­êng tr­íc mét sè vÊn ®Ò n¶y sinh (Anticipated Problems) ®Ó chuÈn bÞ c¸c ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt.
2. Sù chuÈn bÞ c¸c ®å dïng d¹y häc (Teaching Aids) nh­ b¶ng phô, bót, nam ch©m, b¨ng dÝnh, thiết bị máy móc kh«ng chØ lµ b­íc cÇn thiÕt ®Ó mçi gi¸o viªn bao qu¸t tr­íc bµi häc mµ cßn gióp tiÕt kiÖm rÊt nhiÒu thêi gian trªn líp, bªn c¹nh ®ã, t«i thiÕt nghÜ, ®ång nghiÖp vµ häc sinh sÏ cã sù ®¸nh gi¸ kh¸ch quan vÒ møc ®é chØn chu cho mçi tiÕt häc. Râ rµng, gi¸o viªn b­íc vµo líp häc víi c¸c ®å dïng d¹y häc sÏ kÝch thÝch tÝnh tß mß vµ kh¸m ph¸ cña häc sinh h¬n lµ lªn líp d¹y víi mçi quyÓn s¸ch gi¸o khoa. Tuy nhiªn, chóng ta còng cÇn l­u ý mét ®iÒu, ®å dïng d¹y häc chØ lµ ph­¬ng tiÖn gióp gi¸o viªn ®­a kiÕn thøc ®Õn víi häc sinh nhÑ nhµng vµ thuËn lîi h¬n, khuyÕn khÝch häc sinh ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o vµ tù m×nh kh¸m ph¸ bµi häc qua viÖc ®äc, nghe, xem . NÕu ng­êi d¹y phô thuéc qu¸ vµo ®å dïng d¹y häc sÏ dÉn ®Õn mét tiÕt d¹y kh« khan, khu«n mÉu vµ h×nh thøc.
3. Gi¸o viªn nªn chän ng«n tõ vµ cÊu tróc c¬ b¶n, dÔ hiÓu trong c¸c bµi mÉu. §iÒu nµy quyÕt ®Þnh tÝnh thµnh c«ng cho tiÕt d¹y bëi v× nÕu häc sinh kh«ng hiÓu néi dung hoÆc dïng sai cÊu tróc, toµn bé môc ®Ých vµ yªu cÇu bµi d¹y xem nh­ ch­a ®¹t. 
KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt:
Khai th¸c mét bµi d¹y lµm sao cho phï hîp víi kiÓu bµi vµ ®Æc biÖt víi ®èi t­îng häc sinh cña m×nh lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi mçi gi¸o viªn. ChÝnh v× thÕ, c¸ch lµm trªn ®©y cña t«i còng míi lµ sù thö nghiÖm vµ b­íc ®Çu cho thÊy cã tÝnh thùc tÕ, tÝnh hµi hoµ vµ kh¶ thi cho c¸c ®èi t­îng häc sinh kh¸c nhau. T«i cho r»ng, cßn nhiÒu c¸ch khai th¸c kh¸c cña kiÓu bµi nµy mµ t«i rÊt mong muèn ®­îc c¸c ®ång nghiÖp bæ sung, gãp ý ®Ó chóng ta cïng nhau thiÕt kÕ ®­îc nh÷ng c¸ch d¹y theo yªu cÇu vµ ph­¬ng ph¸p míi ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. 
T«i còng rÊt mong muèn ®­îc tham kh¶o nh÷ng ®Ò tµi nghiªn cøu cña c¸c ®ång nghiÖp ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn kh¶ n¨ng s­ ph¹m cña m×nh h¬n.
VI. TƯ LIỆU THAM KHẢO 
- Sách giáo viên tiếng Anh Let’s learn 3, 4, 5.
- Sách giáo viên Family and Friends grade 3, 4, 5.
- Sách English Time 2, 3, 4 của Oxford.
- Trang 
Xác nhận, đánh giá của đơn vị:
Quảng Thành, ngày 20 tháng 12 năm 2014
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của bản thân tôi viết, không sao chép nội dung người khác.
 Kí tên
 Nguyễn Văn Hiền

File đính kèm:

  • docSKKN_Su_dung_bai_hat_trong_viec_day_Tieng_Anh_Tieu_hoc.doc