Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong trường bán trú

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp.

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Phối kết hợp chặt chẽ giữa gioa viên, nhà trường và gia đình để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

ppt17 trang | Chia sẻ: Đức Học | Ngày: 02/03/2024 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 4 trong trường bán trú", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĂN CHẤN 
TRƯỜNG PTDTBTTH NẬM LÀNH 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 4 TRONG TRƯỜNG BÁN TRÚ 
Người thực hiện: Trần Thị Mai 
 CẤU TRÚC 
 BIỆN PHÁP 
 Nội 
 dung 
 Phần 
 mở 
 đầu 
 Khả 
 năng 
 áp dụng 
Hiệu quả 
 lợi ích 
1. Phần mở đầu 
 - Vai trò và ý nghĩa của công tác chủ nhiệm lớp. 
 - Thực trạng của lớp chủ nhiệm trong trường bán trú. 
Tổng số HS 
Kĩ năng giao tiếp 
Kĩ năng tự phục vụ 
T 
Tỉ lệ % 
Đ 
Tỉ lệ % 
CĐ 
Tỉ lệ % 
T 
Tỉ lệ % 
Đ 
Tỉ lệ % 
CĐ 
Tỉ lệ 
32 
5 
15,6 
17 
53,1 
10 
31,3 
10 
31,3 
20 
62,45 
2 
6,25 
2. Nội dung 
2.1. Mục đích của biện pháp 
2.2. Nội dung của biện pháp 
a. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp. 
 b. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp. 
c. Phối kết hợp chặt chẽ giữa gioa viên, nhà trường và gia đình để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. 
 Biện pháp thứ nhất: Giáo dục kĩ năng sống thông qua công tác chủ nhiệm lớp. 
 Biện pháp thứ hai: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 
Biện pháp thứ ba: Phối kết hợp chặt chẽ giữa GV, nhà trường và gia đình để giáo dục kĩ năng sống cho HS. 
3. Khả năng áp dụng 
 Học sinh bán trú các khối lớp. 
 Các trường có học sinh bán trú. 
4. Hiệu quả, lợi ích 
*Kết quả khảo sát đầu năm: 
Tổng số HS 
Kĩ năng giao tiếp 
Kĩ năng tự phục vụ 
Tốt 
Tỉ lệ % 
Đạt 
Tỉ lệ % 
CĐ 
Tỉ lệ % 
Tốt 
Tỉ lệ % 
Đạt 
Tỉ lệ % 
CĐ 
Tỉ lệ 
32 
16 
50 
15 
46,9 
1 
3,1 
20 
62,45 
12 
37,55 
0 
Tổng số HS 
Kĩ năng giao tiếp 
Kĩ năng tự phục vụ 
T 
Tỉ lệ % 
Đ 
Tỉ lệ % 
CĐ 
Tỉ lệ % 
T 
Tỉ lệ % 
Đ 
Tỉ lệ % 
CĐ 
Tỉ lệ 
32 
5 
15,6 
17 
53,1 
10 
31,3 
10 
31,3 
20 
62,45 
2 
6,25 
*Sau 3 tháng áp dụng biện pháp: 
Chóc ban gi¸m kh¶o m¹nh khoÎ ! 
Chúc hội thi 
thành công tốt đẹp! 

File đính kèm:

  • pptsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_ren_ki_nang_song_cho.ppt
Sáng Kiến Liên Quan