Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Sinh th i Chủ tịch ồ Chí Minh rất quan tâm đến giáo dục. Ngư i thư ng

xuyên theo d i và có những l i ch dạy qu giá cho những ngư i làm công tác

giáo dục. Ngư i đã t ng nói lợi ích mư i năm th phải trồng cây, v lợi ích

trăm năm th phải trồng ngư i đã trở thành khẩu hiệu của tất cả các trư ng. Đó

c ng chính là nguồn động lực tinh th n to l n để các th y giáo, cô giáo n lực

làm tốt nhiệm vụ v vang của m nh. à Ngư i c ng kh ng định Trư ng học

của ch ng ta là trư ng học của chế độ dân chủ, nhân dân nh m mục đích đào tạo

những công dân và cán bộ tốt, những ngư i chủ tương lai của đất nư c . Đ ng

vậy không có giáo dục s không có thể có những ngư i chủ tương lai của nư c

nhà. D ở th i đại nào, đất nư c nào, dân tộc nào muốn phát triển về mọi mặt th

trư c hết phải có giáo dục, không có giáo dục đất nư c s không phất triển

được. Nền giáo dục là thư c đo đánh giá sự phát triển phồn thịnh của m i quốc

gia, m i dân tộc đồng th i nó c ng đảm bảo cho sự phát triển về kinh tế, chính

trị xã hội của quốc gia đó và dân tộc đó, trong đó có giáo dục bảo vệ môi trư ng

c ng như việc nâng cao thức giữ g n bảo vệ môi trư ng của m i ngư i dân.

Bảo vệ môi trư ng là một trong nhiều mối quan tâm mang tính toàn c u.

 nư c ta bảo vệ môi trư ng đang là vấn đề được quan tâm sâu s c. Nghị quyết

số 41 NQ-T ngày 15 tháng 11 năm 2 14 của bộ chính trị về tăng cư ng công

tác bảo vệ môi trư ng trong th i k đẩy mạnh công nhiệp hoá, hiện đại hoá đất

nư c và Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo đã ra ch thị về việc tăng cư ng giáo

dục bảo vệ môi trư ng, xác định nhiệm vụ trọng tâm t năm 2 1 là giáo dục

môi trư ng cho bậc tiểu học b ng nhiều h nh thức ph hợp để xây dựng mô h nh

nhà trư ng xanh-sạch - đ p.

pdf20 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 1839 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
90) 
- Chuyện một khu vư n nh 
- ành tr nh của b y ong 
(TV/117) 
- Ngư i gác r ng tí hon 
(TV/124) 
- Trồng r ng ngập 
mặn(T 128) 
- Ngu công xã Trịnh Tư ng 
(TV/ 164) 
- Bảo vệ động vật 
hoang dã 
- Môi trư ng r ng 
- Môi trư ng r ng 
- Môi trư ng r ng 
- Môi trư ng cây xanh 
- Môi trư ng động vật 
- Môi trư ng r ng 
- Môi trư ng r ng, đất 
- Môi trư ng nư c, 
r ng 
Gián tiếp 
Trực tiếp 
Gián tiếp 
Trực tiếp 
Gián tiếp 
Gián tiếp 
Trực tiếp 
Trực tiếp 
Gián tiếp 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 9
T p à 
văn 
- Luyện tập làm đơn Bài 1 : 
Th n chết mang tên bảy s c 
c u vồng. 
- Thuyết tr nh, tranh luận 
(TV/93) 
- Luyện tập làm đơn 
(TV/111) 
- Môi trư ng đất, không 
khí, r ng 
- Môi trư ng nư c, ánh 
sáng, không khí, đất 
- Môi trư ng nư c, 
không khí. 
Trực tiếp 
Gián tiếp 
Trực tiếp 
Lu n từ 
và c u 
Ch nh tả 
Kể 
chu n 
* Mở rộng vốn t : Bảo vệ 
môi trư ng (T 115, tr127) 
* Luật bảo vệ môi trư ng 
(Trang 103) 
* Ngư i đi săn và con nai 
- Động vật hoang dã Trực tiếp 
Trực tiếp 
Trực tiếp 
Khoa 
học 
- Ph ng bệnh sốt rét ( bài 
12/16) 
- Ph ng bệnh sốt xuất huyết 
( bài 13/28) 
- Ph ng bệnh viêm não (bài 
14/30) 
- S t, gang, thép (bài 23/48) 
 Môi trư ng xung quanh 
- Môi trư ng tài nguyên 
- Môi trư ng tài nguyên 
Bộ phận 
Bộ phận 
Bộ phận 
Bộ phận 
 - Đồng và hợp kim của 
đồng ( bài 24/50 
- Nhôm (bài 25/52) 
-Gồm, gạch ngói (bài 27 56) 
- Xi măng (bài 28/58) 
- Cao su (bài 30/62) 
- Chất d o (31/64) 
 Môi trư ng tài nguyên 
- Môi trư ng không khí, 
đất 
- MT không khí, đất 
- MT không khí 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Liên hệ 
Đị ý 
- Khí hậu (bài3 72) 
-Sông ngòi (bài4/74) 
- ng biển nư c ta (B5/77) 
- Đất và r ng (Bài 6 79) 
- Dân số nư c ta (Bài 8/83) 
- Nông nghiệp (bài 1 87) 
- Lâm nghiệp, thuỷ sản (bài 
11/83) 
- Công nghiệp (bài 12 91) 
- Giao thông vận tải (bài 
14/96) 
 MT r ng, nư c 
 MT nư c, động vật 
- MT đất r ng 
- Môi trư ng sống 
- Môi trư ng đất. 
- Môi trư ng r ng, 
nư c, động vật. 
- Môi trư ng đất, không 
khí 
- Môi trư ng tiếng ồn, 
không khí 
Toàn ph n 
Toàn ph n 
Toàn ph n 
Toàn ph n 
Bộ phận 
Toàn ph n 
Liên hệ 
Liên hệ 
Lịch sử 
- iệt B c mồ chôn giặc 
Pháp 
-Chiến th ng Điện Biên Phủ 
- Môi trư ng r ng 
- Môi trư ng r ng 
Liên hệ 
Liên hệ 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 10
Giáo dục môi trư ng thông qua các môn học góp ph n không nh vào 
việc h nh thành nhận thức về môi trư ng và nâng cao thức bảo vệ môi trư ng 
của học sinh, nhưng những kiến thức đó s không vững ch c nếu không được 
củng cố, r n luyện thông qua các hoạt động b ng nhiều h nh thức và biện pháp 
khác nhau. 
b.1.2. y d ng các hình th c lồng ghép 
* Lồng ghép bằng h th ng c u hỏi : 
 những bài học có nội dung mà ch ng ta có thể khai thác lồng ghép, khi 
soạn bài, bản thân tôi nghiên cứu t m đặt câu h i để trang bị kiến thức hoặc liên 
hệ thực tế để học sinh biểu hiện thái độ, hành vi về giáo dục môi trư ng. 
 í dụ : 
1. Bài Những người ạn tốt (Tập đọc trang 64) 
 - Chú cá heo có đáng yêu không ? 
 - Em có sợ cá heo bị tiệt chủng không 
 - Em muốn nói g v i những ngư i làm nghề biển 
 2. Bài t à u (Tập đọc 9 ) 
 - R ng Đư c có tác dụng g 
 - Em ngh , ngư i đất Cà Mau c n phải làm g để r ng đư c phát huy tác 
dụng? 
 3. Bài huyện m t khu vườn nhỏ ( Tập đọc 1 2) 
 - Môi trư ng s như thế nào nếu m i GĐ đều có 1 khu vư n nh trên ban 
công như ban công nhà bé Thu? 
 4. Bài Luyện tập thuyết trình, tr nh luận (Tập làm văn/93) 
 - Nếu em là đất, nư c, không khí, ánh sáng em muốn bày t nguyện vọng 
g v i con ngư i 
 5. Bài Phòng ệnh sốt rét, sốt xu t huyết, vi m não ( Khoa học l p 5 – tiết 
phân phối chương tr nh 12,13,14 ) 
 - Các em làm g để ph ng những bệnh trên 
 6. Bài Việt Bắc mồ chôn gi c Pháp; hiến thắng iện Bi n phủ (Lịch s 
l p 5 tiết phân phối chương tr nh 14-19 ) 
 - R ng góp ph n quan trọng như thế nào trong những chiến th ng oanh 
liệt đó 
 - Con ngư i c n làm g để bảo vệ r ng ? 
 * Lồng ghép dư i d ng bài t p tr c nghi m 
 í dụ : Khi dạy bài Đất và rừng (Địa l SGK 79) 
 Đánh dấu x vào ô trống trư c đ ng : 
Chặt phá r ng s 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 11
 Mở rộng được nhiều đất đai trồng l a 
 Có nhiều g để đóng đồ đạc. 
 Làm xói m n đất màu. 
 Dạy bài Sắt, g ng, thép; bài Nhôm, bài Đồng (Khoa học). 
Em đồng v i kiến nào dư i đây, chọn và ghi chữ cái trư c đó vào 
bảng con 
A. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con ngư i cứ việc s dụng thoải 
mái. 
B. Tài nguyên trên trái đất là có hạn phải s dụng có kế hoạch và tiết 
kiệm. 
* Lồng ghép dư i d ng tr ch i học t p 
Thông qua một số tr chơi học sinh thêm hiểu về môi trư ng nên tôi t 
chức một số tr chơi như sau: 
 í dụ 1: Tr chơi " Tôi ở đâu " 
- Giáo viên phát cho học sinh 1 mảnh giấy nh , học sinh d ng b t ghi vào 
mảnh giấy tên loài cây, 1 loài động vật hoặc 1 loại rác thải ( v k o, bao 
thuốc....) 
Cứ 4 học sinh tham gia chơi phân vai cho m i em ( gồm các vai: đất, 
nư c, th ng đựng rác, b u tr i ) 
 ư ng d n học sinh cách chơi: 4 học sinh trên đứng vào các góc l p, một 
số học sinh c n lại đứng thành v ng tr n giữa l p học, trên tay m i em c m t 
giấy của m nh. Khi giáo viên phát lệnh các em nhanh chóng đọc t giấy của 
m nh và chạy về 1 trong 4 nhân vật trên cụ thể là: 
Em có t giấy ghi "cá" chạy về em đóng vai nư c , em có t giấy ghi "v 
k o" chạy về em đóng vai "th ng rác", ..... 
 êu c u học sinh r t ra kết luận: Mọi vật đều phải ở đ ng vị trí của nó, 
như vậy môi trư ng s tốt. 
 í dụ 2: Tr chơi "phá r ng". 
- ọc sinh để tất cả t giấy báo c cạnh nhau trên mặt đất, sau đó đứng 
vào trên t báo đó (m i học sinh đứng trên 1 t báo) 
- Tất cả chạy ra ngoài và chạy v ng quanh địa điểm có giấy báo. 
- Khi giáo viên ra hiệu th tất cả nhanh chóng nhảy vào vị trí có giấy báo ( 
1 t giấy ch chứa 1 ngư i ). 
- Sau đó ra ngoài chạy tiếp, giáo viên c t đi một số t giấy báo và v tay 
cho tất cả nhảy vào lại. L c này s có một số ngư i không có ch đứng, phải 
đứng ra ngoài v ng. 
- Cứ tiếp tục như vậy, có nhiều học sinh bị loại ra kh i v ng. 
Qua tr chơi gi p S nhận xét và hiểu r ng 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 12
 - Các t giấy báo bị mất d n tượng trưng cho h nh ảnh vủa việc đất r ng 
bị khai thác, lấn chiếm. 
- Những ngư i bị loại ra kh i v ng tượng trưng cho cây cối bị chặt, đốn. 
* ọc sinh không nên khai thác r ng b a bãi. 
* Đóng vai, diễn kịch 
Sau khi học xong bài tập đọc ngư i gác r ng tí hon và nghe kể xong câu 
chuyện Ngư i đi săn và con nai tôi t chức cho học sinh đóng vai t đó giáo 
dục học sinh có thức bảo vệ môi trư ng r ng, môi trư ng động vật thông qua 
một số việc làm cụ thể. 
 í dụ 1: Khi dạy bài " Ngư i gác r ng tí hon" (Tập đọc 5 tu n 14 124) 
- Cho 5 học sinh nhận vai : 1 học sinh đóng vai bạn nh con ngư i gác 
r ng , 2 học sinh đóng vai bọn trộm g , 1 học sinh đóng vai bà ai chủ 
quán , 1 học sinh đóng vai Công an . 
Sau khi đóng vai, yêu c u học sinh thảo luận. 
+ iệc làm của bạn nh có tác dụng g cho đất đai, khí hậu, động vật. 
T đó giáo dục S biết bảo vệ r ng, d ng cảm, đối đ u v i những k trộm 
g để cứ lấy cánh r ng 
 í dụ 2 : Ngư i đi săn và con nai (Kể chuyện 5 tu n 11 1 7) 
T chức chọc sinh đóng 4 vai :( 1 học sinh đóng vai ngư i đi săn , 2 học 
sinh đóng vai d ng suối khuyên ngư i đi săn đ ng b n con nai, 1 học sinh 
đóng vai cây trám tức giận v ngư i đi săn b n con nai, 1 học sinh đóng vai 
con nai đ p, thơ ngây làm ngư i đi săn phải thả s ng. 
 Thảo luận sau khi đóng vai: 
 + sao ngư i đi săn không b n con nai ( con nai đep, ngơ ngác...) 
 + Câu chuyện muốn nói v i ch ng ta điều gì? ( êu qu và bảo vệ động 
vật trong r ng ) 
 Qua đó giáo dục học sinh luôn có thức bảo vệ động vật hoang dã 
b.2. Lồng ghép iáo dục môi trường thông qua ti t sinh ho t t p thể 
Trong những tiết sinh hoạt tập thể đ u tu n hoặc cuối tu n, tôi dành 
khoảng 1 - 15 phút để t chức cho S t m hiểu về môi trư ng v i nhiều h nh 
thức khác nhau nh m củng cố, kh c sâu kiến thức về môi trư ng như : Trò chơi, 
đóng vai, triển lãm tranh, đọc thơ, hát.... 
Để t chức thành công tiết sinh hoạt tôi đã tiến hành một số h nh thức 
lồng ghép, tích hợp sau: 
b.2.1. y d ng g c môi trường: 
Giáo viên d ng 3 t rô ky có đóng khung viền giao cho 3 t treo ở bức 
tư ng cuối l p v i tên gọi Góc môi trư ng t ... Trong quá tr nh học tập, tham 
khảo sách báo, các em có thể trưng bày vào góc môi trư ng của t m nh những 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 13
gì mà mình sưu t m được, đó có thể là: 
- Tranh ảnh về các biện pháp bảo vệ môi trư ng hoặc tác động của con 
ngư i đến môi trư ng và hậu quả của nó. 
- Những bài báo, câu thơ, bài hát, bài văn có liên quan đến môi trư ng. 
 í dụ: 
* Thơ: 
 Nh khi giặc đến giặc l ng 
 R ng cây, n i đá ta c ng đánh Tây 
 N i giăng thành lu s t dày 
 R ng che bộ đội, r ng vây quân th . 
 (Việt Bắc - Tố Hữu) 
 Ôi ! Chiếc m vải mềm d thương như một bàn tay nh 
 Ch ng làm đau một chiếc lá trên cành 
 (Bài ca Xuân 68 - Tố Hữu) 
 Tiếng ch i tre 
 S m tối đi về 
 Giữ sạch lề 
 Đ p lối 
 Em nghe. 
 (Tiếng chổi tre - Tố Hữu) 
* Bài hát 
 - Bài : R ng xanh yêu thương 
 ".Em ến với r ng u ch vì r ng x nh th n thương Em ến với r ng m ng cả 
m t niềm tin ước mơ Em ến với r ng ởi r ng x nh y u thương" 
 - Bài : T nh cây và đất " t vắng c y t ng ng ng ng hơi thở, c y thiếu 
 t c y sống sống với i" 
* Truyện đọc 
 " Khát vọng sống " (Kể chuyện l p 4- tu n 32) 
 oặc các em có thể tự sáng tác b ng nhiều cách : 
 - Tự v tranh c động về chủ đề môi trư ng 
 - iết khẩu hiệu c động về môi trư ng v i l i l ng n gọn, cô đọng và 
ngh a. 
 í dụ: 
+ Bảo vệ môi trư ng như bảo vệ chính con ngươi của m t m nh! 
+ Đ ng phá huỷ v đ p của thiên nhiên! 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 14
 + Để r ng mãi xanh ! 
 + Ngư i ơi, đ ng phá r ng! 
b.2.2. Tổ ch c i u diễn tuy n truyền về môi trường 
Tận dụng th i gian 15 ph t đ u gi hoặc tiết oạt động ngoài gi lên l p, 
tiết Sinh hoạt cuối tu n tôi cho các em biểu di n những g mà m nh đã trưng bày 
ở góc môi trư ng của t dư i nhiều h nh thức: 
+ Thuyết minh cho tranh ảnh m nh sưu t m hoặc v được. 
+ Đọc thơ 
+ Hát 
+ Đọc truyện 
b.2.3. Lập sổ theo dõi: 
Bất cứ công việc g d l n hay nh , muốn đạt hiệu quả cao c n phải biết 
khen chê đ ng l c, đ ng ngư i và đ ng sự việc. Để làm được điều đó tôi đã 
hư ng d n m i t lập s theo d i (theo m u) 
STT ọ và tên 
 iệc làm v môi 
trư ng 
 iệc làm ảnh 
hưởng đến 
môi trư ng 
Th i gian 
1 
2 
3 
 ào tiết sinh hoạt cuối tu n, các t t ng kết trư c l p, giáo viên nh c nhở 
những học sinh nào c n vi phạm đồng th i tuyên dương khen, thưởng những 
học sinh có hành động, việc làm tác động đến môi trư ng d ch là những tràng 
pháo tay, những l i khen nhưng đó là niềm động viên rất l n, là cách để nhân 
điển h nh và giáo dục các em thức bảo vệ môi trư ng. 
Sau khi sinh hoạt cuối tu n xong tôi yêu c u t trưởng của t ng t đánh 
dấu những việc thành viên trong t đã làm được những công việc g , ghi r th i 
gian làm việc, sau đó tôi t ng hợp lại để khen thưởng, xếp loại thi đua vào cuối 
tháng. 
b.2.4. Xây d ng g c sinh giới 
 vư n trư ng, chọn một địa điểm kích thư c khoảng 1 m x 1 m làm góc 
sinh gi i. Nội dung góc sinh gi i có thể là: 
 + Các cây cảnh 
 + Các cây thuốc nam 
 + n non bộ 
 + Bể cá cảnh 
 + Một số vật có ích: ếch, nhái,... 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 15
Một số tiết học có liên quan như: Sự sinh sản của thực vật có hoa (Khoa 
học 1 4), Cây con có thể mọc lên t một số bộ phận của cây m (Khoa học 
11 ), Sự sinh sản của ếch (Khoa học 116) ... có thể t chức ở góc sinh gi i gi p 
học sinh n m bài tốt hơn, v a bồi dưỡng t nh yêu thiên nhiên và thức, hành vi 
bảo vệ thiên nhiên. 
Riêng biện pháp cuối c ng X d ng góc sinh giới bản thân tôi rất tâm 
đ c nhưng v n c n n m trong tưởng chưa thể thực hiện được v không đủ điều 
kiện về cơ sở vật chất, con ngư i, c ng như nguồn kinh phí 
b.3. Đ m nh vi c ng dụng công ngh thông tin vào vi c ồng ghép 
 iện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh m . m i 
trư ng đều được trang bị nhiều thiết bị dạy học đó là điều kiện thuận lợi để giáo 
viên khai thác tài liệu, thông tin, h nh ảnh, video,... và c ng d dàng chuyển tải 
nội dung đó đến v i học sinh nh m kích thích sự hứng th , niềm say mê khi tiếp 
thu những vấn đề về môi trư ng. 
Muốn dạy các vấn đề liên quan đến môi trư ng, ch ng ta ch việc vào 
Google hoặc vào Thư viện trực tuyến iolet để download về, sau đó s dụng 
ph n mềm PowerPoint 2 3 để soạn thảo tr nh chiếu 
Nếu h nh ảnh download xuống bị m ta có thể s dụng ph n mềm Office 
Picture Manager để điều ch nh 
Đối v i phim, khi download về thư ng có định dạng đuôi là flv, c n phải 
d ng ph n mềm để chuyển flv sang avi hoặc mpg m i đưa vào 
PowerPoint tr nh chiếu được. Nếu đoạn phim download xuống quá dài làm ảnh 
hưởng đến tiết dạy tôi có thể s dụng ph n mềm Movie Maker để c t, ghép 
phim tư liệu 
 í dụ: Khi dạy bài Môi trư ng - Khoa học 5 
Ngoài những h nh ảnh trong SGK tôi có thể download hàng loạt h nh ảnh 
về môi trư ng r ng, môi trư ng nư c, môi trư ng làng quê, môi trư ng đô thị, 
 để phục vụ bài dạy. 
 oặc bài Đất và r ng , tôi cho học sinh xem một đoạn phim về nạn cháy 
r ng hoặc chặt phá r ng, sau đó yêu c u học sinh: 
+ Hiện trạng r ng ở nư c ta. 
+ iện trạng đó ảnh hưởng g đến môi trư ng 
+ C n có những biện pháp g để bảo vệ r ng 
Đó chính là cơ sở gi p tôi kh c sâu kiến thức và thực hiện hiệu quả cao 
trong việc lồng ghép tích hợp giáo dục bảo vệ môi trư ng đến học sinh. 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 16
c. Điều i n th c hi n giải pháp, bi n pháp 
Trong giảng dạy, ngư i giáo viên tiểu học lên l p giảng dạy nhiều môn 
học nên thật sự phải có kiến thức, am hiểu các l nh vực khác nhau của cuộc 
sống. Phải trang bị cho m nh một phương pháp giảng dạy khoa học, d hiểu 
Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh th m i đáp ứng được 
yêu c u dạy học hiện nay. 
Để thực hiện các biện pháp, giải pháp c n có những điều kiện và yếu tố 
sau: 
+ Giáo viên phải hiểu biết sâu rộng về kiến thức về môi trư ng, dành 
nhiều th i gian đọc sách báo tài liệu tham khảo, t m hiểu k những g thuộc về 
môi trư ng để lồng ghép ph hợp v i t ng bài.... 
+ ư ng d n học sinh vận dụng kiến thức khoa học vào thực ti n một số 
việc cụ thể trong l p, trư ng góp ph n bảo vệ môi trư ng. 
+ Phát huy tính tự giác, tích cực trong học sinh thư ng xuyên tham gia các 
hoạt động phong trào để bảo vệ môi trư ng không khí, môi trư ng nư c...t đó 
các em biết s dụng tiết kiệm, hợp lí 
d. M i qu n h gi các giải pháp và bi n pháp 
Qua quá tr nh nghiên cứu tôi vận dụng linh hoạt các biện pháp và giải 
pháp đã đề ra th học sinh s l nh hội tri thức về bảo vệ môi trư ng một cách 
chủ động t đó gi p học sinh thích th khi tham gia làm những việc bảo vệ môi 
trư ng. vậy biện pháp và giải pháp trên có quan hệ lôgic v i nhau, trong đó 
biện pháp 1 là cơ sở và làm tiền để cho biện pháp 1,2 đồng th i biện pháp 3 
mang lại hiệu quả thiết thực cho biện pháp 1 và 2. 
e. Kết quả hảo nghi , giá trị ho học c vấn đề nghiên c u 
 ọc sinh n m ch c các nội dung được lồng ghép nh m vảo vệ môi trư ng 
qua t ng bài, t ng môn học cụ thể. thế tỷ lệ học sinh thích tham gia vào bảo 
vệ môi trư ng ngày càng tăng. Cụ thể 
Thời gi n 
Lớp 
TS 
HS 
Hiểu r 
ý ngh 
Kết quả 
Tích cực tham gia 
B MT tại l p, 
trư ng, nơi ở 
Bư c đ u biết làm 
một số việc 
BVMT xong chưa 
thư ng xuyên 
Chưa tự giác có 
một số hành vi 
tác động xấu đến 
môi trư ng 
SL % SL % SL % 
- Trư c khi áp 
dụng đề tài 
5A 32 16 50.0 10 31,2 6 18,8 
4B 30 15 50,0 10 33,3 5 16,7 
- Sau khi áp 
dụng đề tài 
5A 32 29 90,7 2 6,2 1 3,1 
4B 30 25 83,3 3 10,0 2 6,6 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 17
4. Kết quả 
Qua nhiều năm thực hiện lồng ghép giáo dục môi trư ng vào nội dung 
giảng dạy, bản thân tôi đã thu được những kết quả đáng kể : 
- Thu hút các em tham gia vào góc môi trư ng góp ph n làm cho l p học 
thêm khang trang, đ p đ . 
- thức bảo vệ môi trư ng của các em được nâng lên r rệt ph n l n các 
em biết vận dụng kiến thức, lí thuyết thành những việc làm cụ thể ph hợp v i 
lứa tu i như: 
+ Tự giác tham gia vào việc dọn vệ sinh l p học và xung quanh khu vực 
trư ng sạch s , thư ng xuyên chăm sóc và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên 
trư ng. 
+ Bư c đ u các em biết tham gia dọn vệ sinh thôn xóm nơi em ở, trồng 
cây xanh quanh nhà, giữ g n vệ sinh nhà ở và vệ sinh cá nhân sạch s ... 
+ Nhiều năm liền l p tôi phụ trách đều đạt danh hiệu l p xuất s c, chi đội 
vững mạnh và luôn đi đ u trong phong trào L p học thân thiện, học sinh tích 
cực . 
III. KẾT LUẬN V KIẾN NGHỊ 
 . Kết u n 
Để thực hiện tốt việc lồng ghép giáo dục môi trư ng vào chương tr nh 
chính khóa bản thân giáo viên c n : 
 - Nghiên cứu toàn bộ chương tr nh, nghiên cứu t ng môn học, t ng bài 
học để khai thác nội dung c n lồng ghép. 
 - Phải nghiên cứu bài k , t m những h nh thức lồng ghép ph hợp thông 
qua hệ thống câu h i, bài tập, tr chơi, đóng vai,... 
 - Luôn thay đ i h nh thức để tạo hứng th học tập cho học sinh. 
 - Thư ng xuyên kiểm tra việc nhận thức của học sinh về môi trư ng, kịp 
th i b sung, điều ch nh những nhận thức lệch lạc. 
 - Khen thưởng kịp th i để động viên những học sinh có nhận thức đúng 
đ n về môi trư ng hoặc có những hành động tốt về môi trư ng. 
 . Kiến nghị 
Nhà trư ng quan tâm đ u tư xây dựng góc sinh gi i, tạo điều kiện để đề 
tài được triển khai rộng rãi ở tất cả các khối l p. 
Trên đây là những vấn đền mà bản thân tôi đã thực hiện và đ c kết lại 
thành một kinh nghiệm nh về lồng ghép giáo dục để nâng cao thức của học 
sinh về bảo vệ môi trư ng. Rất mong ội đồng sáng kiến kinh nghiệm các cấp 
góp ý để đề tài của tôi t ng bư c hoàn thiện hơn. 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 18
Buôn Tr p, ngày 20 tháng 01 n m 2015 
 Ngư i viết 
 Ngu ễn Thị Nhung 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG 
 ..... 
 .. 
 C Ủ TỊC ỘI ĐỒNG SKKN 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 19
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN 
 ..... 
 .. .. 
 C Ủ TỊC ỘI ĐỒNG SKKN 
 Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy ở lớp 4, 5 
 GV: Nguyễn Thị Nhung Trường TH Trần phú 20
T I LIỆU THAM KHẢO 
STT Tên tài i u Tác giả 
1 Sách giáo khoa Tiếng iệt l p 4, 5 
Nguy n Minh Thuyết 
Nhà xuất bản Giáo dục 2009 
2 Sách giáo khoa Lịch s và Địa lí l p 4, 5 
Nguy n Minh Thuyết 
Nhà xuất bản Giáo dục 2009 
3 Sách giáo khoa Khoa học l p 4, 5 
Nguy n Minh Thuyết 
Nhà xuất bản Giáo dục 2009 
4 Tập thơ Tố ữu 
Tố ữu 
Nhà xuất bản giáo dục giải 
phóng năm 1974 
5 
 Tài liệu bảo vệ môi trư ng và tài nguyên 
thiên nhiên 
Nguy n Khoa Lanh 
Nhà xuất bản giáo dục năm 
1998 
6 Tài liêu Tâm l học 
 P. A. Ruđich, Nguy n ăn 
 iếu dịch 
- NXB Mir Macxcơva, nhà xuất 
bản thể dục thể thao à Nội 
năm 1986 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_long_ghep_giao_duc_moi_truong_vao_chuong_trinh_giang_day_o_lop_4_5_7926.pdf
Sáng Kiến Liên Quan