Sáng kiến kinh nghiệm Kết hợp giáo cụ trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Theo phương pháp cũ thì giáo viên chỉ đơn thuần chuyền tải kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa cho học sinh cụ thể như sau:

 Nêu khái niệm về ngắm bắn.

Là cách xác định góc bắn và hướng bắn để súng đưa quý đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu.

 Nêu các định nghĩa về ngắm bắn.

 Đường ngắm cơ bản:

Đường ngắm cơ bản là đường thẳng từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên khe ngắm đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm

 Điểm ngắm đúng.

 là điểm ngắm đã xác định từ trước sao cho khi ngắm vào đó để bắn thi quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trúng trên mục tiêu

 Đường ngắm đúng.

 Nêu ảnh hưởng của ngắm sai đến kết quả bắn.

 *Đường ngắm cơ bản sai lệch.

 - Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp (cao) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng thấp (cao) hơn so với điểm định bắn trúng.

 - Nếu điểm chính giữa mép trên đầu ngắm lệch trái (phải) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng lệch trái (phải) so với điểm định bắn trúng.

 * Điểm ngắm sai.

 - Khi đường ngắm cơ bản đã chính xác, mặt súng thăng bằng, nếu điểm ngắm sai lệch so với điểm ngắm đúng bao nhiêu thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ sai lệch so với điểm định bắn trúng bấy nhiêu.

 

docx38 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Kết hợp giáo cụ trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
và súng trường CKC ” ở lớp 11, đã phát huy được tính tích cực, tự giác hăng say của học sinh trong tập luyện, đem lại hứng thú cho cả người học lẫn người dạy, giờ dạy trở nên sinh động, sôi nổi có kết quả cao. Hiệu quả học tập kĩ thuật bắn của học sinh thể hiện rõ thông qua bảng thống kê kết quả học nội dung kĩ thuật bắn năm học 2016 - 2017 và biểu đồ so sánh kết quả học tập kĩ thuật bắn so với năm học 2014 - 2015, năm học 2015 - 2016 như sau.
Bảng 2: 
 CHẤT LƯỢNG SAU KHI ÁP DỤNG SKKN VÀO GIẢNG DẠY
 ( kết quả học sinh khối 11 riêng nội dung kĩ thuật bắn, năm học 2016 -2017)
NĂM HỌC
TS
HS
XẾP LOẠI HỌC LỰC KĨ THUẬT BẮN NĂM 2016 - 2017
GIỎI
%
KH Á
%
TB
%
YẾU
%
2016 – 2017
481
85
17,7
375
78
19
3,9
2
0,4
Biểu đồ 2 
SSSS
Từ số liệu ở bảng 1,2; biểu đồ 1,2 chúng ta thấy:
→ Tỷ lệ loại giỏi: - Tỷ lệ học sinh đạt điểm giỏi tăng lên đáng kể.
 So với năm học 2014 - 2015 tăng 9,7%.
 So với năm học 2015 - 2016 tăng 7,7%.
→ Tỷ lệ loại TB: - Tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình giảm.
 - So với năm học 2014 - 2015 giảm 11,1 %.
 - So với năm học 2015 - 2016 giảm 11,3 %.
→ Tỷ lệ loại Yếu: - Tỷ lệ học sinh đạt điểm loại yếu giảm.
 - So với năm học 2014 - 2015 giảm 1,3%. 
 - So với năm học 2015 - 2016 giảm 0,9 %.
 Sau khi áp dụng SKKN vào giảng dạy và tập luyện, thông qua hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh chúng tôi nhận thấy răng.
 Học sinh hiểu sâu sắc về ý nghĩa, mục đích và yêu cầu của bài học kĩ thuật bắn, tích cực, tự giác và sáng tạo trong tập luyện.
 Thực hiện động tác chuẩn, chính xác. Những sai lầm cơ bản về trong khi học thực hành kĩ thuật được khắc phục và sửa sai kịp thời.
 Như vậy có thể thấy rằng: Việc sử dụng một số biện pháp và bài tập đã lựa chọn vào giảng dạy nội dung “Kĩ thuật bắn súng tiểu liên Ak và súng trường CKC” trong chương trình GDQP - AN lớp 11 đã thực sự đem lại hiệu quả cao. Góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của bộ môn GDQP - AN ở trường THPT. Từ đó chúng tôi đưa ra một số kết luận và kiến nghị như sau.
GIÁO ÁN THỬ NGHIỆM
Khối 10 
Tiết ppct 17: BÀI 5: KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC.
PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY - HUẤN LUYỆN 
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
a. Kiến thức: Hiểu được khái niệm ngắm bắn, định nghĩa đường ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng, đường ngắm đúng và khắc phục được những sai lầm trong khi lấy đương ngắm cơ bản.
b. Kỹ năng: Thực hiện đúng đường ngắm cơ bản, đường ngằm đúng, điểm ngắm đúng. 	
c. Thái độ: - Tự giác luyện tập để có thể nhanh chóng, chuẩn xác lấy đúng, lây chuẩn đương ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng. 
- Có ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
2. Yêu cầu
Tham gia quân số đầy đủ, tập trung theo dõi tiếp thu bài, tích cực luyện tập để nắm vững và hoàn thiện kỷ năng, kỷ xảo động tác..
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
1.Nội dung
- Lên lớp: Lý thuyết kĩ thuật bắn súng tiểu liên Ak và súng trường CKC . 
2. Trọng tâm: Đường ngắn cơ bán, điểm ngắm đúng đường ngắm đường ngắm đúng.
III. THỜI GIAN 
Tổng thời gian : 45 phút.
IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP 
1. Tổ chức 
Lấy lớp học để lên lớp
2. Phương pháp
- Phần lên lớp: Sử dụng phương pháp thuyết trình, kết hợp giáo cụ trực quan “Mô hình đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng ” và ứng dụng công nghệ thông tin sao giảng bài giảng powerpoint trình chiếu.
V. ĐỊA ĐIỂM
	Trên lớp của trường hoặc hội trường lớn.
VI. ĐẢM BẢO
- GV : Giáo án chuẩn bị chu đáo, giáo cụ trực quan “Mô hình đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng ” và ứng dụng công nghệ thông tin soạn giảng bằng powerpoint trình chiếu, súng, hình ảnh, tranh ảnh liên quan đến bài dạy.
- HS : Đồng phục theo quy định, các dụng cụ phương tiện đã được phân công.
PHẦN 2: THỰC HÀN GIẢNG DẠY 
1. Nhận lớp kiểm tra sĩ số- kiểm tra bài cũ: (3 phút)
2. Vào bài mới: (2 phút)	
* Lên lớp: (5 phút)
Nội dung- Thời gian
Phương pháp
Vật chất
I. Khái niệm bắn
II.Định nghĩa đường ngắm cơ bản.
III. Định nghĩa điểm ngắm đúng.
IV.Định nghĩa đường ngắm đúng:
V. Ảnh hưởng của ngắm sai đên kết quả bắn.
1. Sai đường ngắm cơ bản.
Trường hợp 1. 
Trường hợp 2
2. Điểm ngắm sai
3. Mặt súng không thăng bằng.
VI. Củng cố bài dạy
* Sơ đồ lên lớp:
Vị trí tập trung của lớp
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 *Gv 
- Gv: Dẫn dắt vấn đề liên quan đến khái niệm bắn.
* Gv: Chia lớp thành bốn nhóm mỗi nhóm cử 1 hs sinh đại diện để thực hiện ý đồ giảng dạy của giáo viên các thành viên còn lại trong nhóm quam sát chuyển động, ném, bắn của đại diện nhóm mình và chuẩn bị câu trả lời mà giáo viên yêu cầu.
 *Gv 
 Nhóm 1 Nhóm 2
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 Nhóm 3 Nhóm 4
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
- Đại diện nhóm 1: Thực hiện nén vật chúng đích ở cự ly 5m. 
- Đại diện nhóm 2: Thực hiện bắn nịt cao su chúng đích ở cự ly 5m. 
 - Đại diện nhóm 3: Thực hiện bắn cung chúng đích ở cự ly 5m. 
- Đại diện nhóm 4: Thực hiện bắn súng đồ chơi chúng đích ở cự ly 5m. 
- Gv: Dẫn dắt vấn đề liên quan đến khái niệm bắn, trên cơ sở HS đọc trước sách giáo khoa; đặt câu hỏi HS phát biểu, sau đó kết luận.
- Hs: Thảo luận và phát biểu theo chủ đề mà GV đặt ra, nghe và ghi nhớ những điểm mà giáo viên vừa kết luận.
- Gv: Kết luận vấn đề và nên khái niệm ngắm bắn. “ Là cách xác định góc bắn và hướng bắn cho súng để quỹ đạo đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu” 
- Gv Vừa giảng bài vừa chỉ trên giáo cụ trực quan ( , và các bộ phận trên súng cho các em thấy và hình dung ra được đường ngắm cơ bản.
- Hs: Quan sát giáo viên giảng bài và chỉ dẫn tren giáo cụ trực quan kết hợp với trình chiếu.
- Gv: Kết luận vấn đề đưa ra định nghĩa về đường ngắm cơ bản “ Đường ngắm cơ bản là đường ngắm thẳng từ mắt người qua chính giữa phái trên khe thước ngắm đến điểm chính giữa phái trên đầu ngắm ”
Gv: Lấy ví dụ cụ thể về điểm ngắm đúng.
VD: Trong tập luyện và chiến đấu tùy theo tính chất mục đich khi đối đầu với địch mà không nhất thiết phải tiêu diệt, chúng ta chi xác định tiêu hao sinh lực bắt sông để lấy thông tin. Khi đó ta xác định đầu gối châm phải của địch là mục tiêu, bóp cò súng sao cho quỹ đạo của đường đạn xuyên qua đầu gối chân phải của địch.
HS: Lắng nghe 
GV hỏi: Vậy trong trường hợp trên thì đầu gối chân phải của địch có phải là điểm ngăm đúng không
HS: Trả lời
GV: Kết luận vấn đề và nêu định nghĩa điểm ngằm đúng: “ Điểm ngắm đúng là điểm đã được xác định từ trước sao cho khi ngăm bắn thi quỹ đạo của đường đan đi qua điểm đinh bắn trên mục tiêu”
- Gv: Chỉ trên giáo cụ trực quan “Mô hình đường ngắm đúng ” và kết hợp bài giảng powerpoint trình chiếu, giảng giải thuyết trình cho các em hiểu rõ về đường ngắm đúng. 
HS: Lắng nghe 
GV: Kết luận vấn đề định nghĩa đường ngằm đúng: “ Đường ngắm đúng là đường ngắm được xác định khi dóng đường ngắm cơ bản vào điểm ngắm đã được xác định trên mục tiêu.
GV: Đưa giáo cụ trực quan “Mô hình đường ngắm cơ bản ” để giáo cụ trong trường hợp, điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp (cao) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng thấp (cao) hơn so với điểm định bắn trúng và kết hợp bài giảng powerpoint trình chiếu phần sai đường ngắm cơ bản trường hợp đỉnh đầu ngăm thấp hơn ( cao ) hơn so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm và cho kết quả bằn hiển thị trên mán hình máy chiếu.
GV: Đưa giáo cụ trực quan “Mô hình đường ngắm cơ bản ” để giáo cụ trong trường hợp, điểm chính giữa mép trên đầu ngắm thấp (cao) hơn nhưng lại còn lệch trái hoặc phải so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu cũng thấp (cao) hơn và lệch trái hoặc phải so với điểm định bắn trúng và kết hợp bài giảng powerpoint trình chiếu phần sai đường ngắm cơ bản trường hợp đỉnh đầu ngăm thấp hơn ( cao ) hơn lệch trái hoặc phải so với điểm chính giữa mép trên khe ngắm và cho kết quả bằn hiển thị trên mán hình máy chiếu.
- Khi đường ngắm cơ bản đã chính xác, mặt súng thăng bằng, nếu điểm ngắm sai lệch so với điểm ngắm đúng bao nhiêu thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ sai lệch so với điểm định bắn trúng bấy nhiêu.
- Khi có đường ngắm cơ bản đúng, có điểm ngắm đúng, nếu mặt súng nghiêng về bên nào thì điểm chạm trên mục tiêu sẽ thấp và lệch về bên đó.
Câu 1: Đường ngắm cơ bản là gì:
a. Là đường ngắm thẳng từ mắt người qua khe thước ngắm đến đỉnh đầu ngắm.
b. Là đường thẳng từ mắt người qua chình giữa mép trên khe thước ngắm đến chính giữa phái trên đỉnh đầu ngắm.
c. Là đường thẳng từ mắt người qua chình giữa mép trên khe thước ngắm đến chính giữa phái trên đỉnh đầu ngắm, đến điểm định bắn trúng trên mục tiêu.
d. Cả ba trường hợp trên đều sai.
Câu 2: Trong các trường hợp sau thì đâu là Đường ngắm đúng:
a. Là đường ngắm thẳng từ mắt người qua khe thước ngắm đến đỉnh đầu ngắm.
b. Là đường thẳng từ mắt người qua chình giữa mép trên khe thước ngắm đến chính giữa phái trên đỉnh đầu ngắm.
c. Là đường thẳng từ mắt người qua chình giữa mép trên khe thước ngắm đến chính giữa phái trên đỉnh đầu ngắm, đến điểm định bắn trúng trên mục tiêu.
d. Cả ba trường hợp trên đều sai.
Câu 3: Điểm ngắn đúng là gì:
a. Là điểm đã được xác định từ trước sao cho khi bắn thi quỹ đao của đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu.
b. Là điểm bất kỳ trên mục tiêu,trước sao cho khi bắn thi quỹ đao của đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu.
c. Là điểm bắn sao cho khi bắn thi quỹ đao của đường đạn đi qua điểm định bắn trên mục tiêu.
d. Cả ba trường hợp trên đều sai
Câu 4. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau
- Chính giữa phía trên đỉnh đầu ngắm cao hơn chính giữa phía trên khe thước ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ................ .
a. Thấp hơn. b. Cao hơn
c. Cao hơn lệch trái d. Thấp hơn lệch trái.
Câu 5. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau.
- Chính giữa phía trên đỉnh đầu ngắm thấp hơn chính giữa phía trên khe thước ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ................ 
a. Thấp hơn. b. Cao hơn
c. Cao hơn lệch trái d. Thấp hơn lệch trái.
Câu 6. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau.
- Chính giữa phía trên đỉnh đầu ngắm lệc trái chính giữa phía trên khe thước ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ................ 
a. Lệch phải. b. Lệch trái.
c. Cao hơn lệch phải d. Thấp hơn lệch trái
Câu 7. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau.
- Chính giữa phía trên đỉnh đầu ngắm lệc phải chính giữa phía trên khe thước ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ................ 
a. Lệch phải. b. Lệch trái.
c. Cao hơn lệch phải d. Thấp hơn lệch trái
Câu 8. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau.
- Chính giữa phía trên đỉnh đầu ngắm cao hơn lệc phải chính giữa phía trên khe thước ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ................ 
a. Lệch phải. b. Lệch trái.
c. Cao hơn lệch phải d. Thấp hơn lệch trái
Câu 8. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi sau.
- Chính giữa phía trên đỉnh đầu ngắm thấp hơn lệc trái chính giữa phía trên khe thước ngắm thì điểm chạm trên mục tiêu ................ 
a. Lệch phải. b. Lệch trái.
c. Cao hơn lệch phải d. Thấp hơn lệch trái
T
ranh ảnh minh hoạ, 
cho quá trình giảng day.
Kết hợp trinh chiếu 
Powerpoint
Về mô hình đương đạn. 
Kết hợp trinh chiếu 
Powerpoint
Về mô hình đường ngắm cơ bản
Kết hợp trình chiếu 
Powerpoint
Về điểm ngắm đúng
 Kết hợp giáo cụ trực qua “ Mô hình đường ngắm đúng” với bài giảng 
Powerpoint
Về đường ngắm đúng.
.
Kết hợp giáo cụ trực qua “ Mô hình đường ngắm đúng” với bài giảng 
Powerpoint
Về đường ngắm đúng.
VII. KẾT THÚC BÀI GIẢNG ( 5 phút)
- Giải đáp thắc mắc.
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
- Kiểm tra vật chất, vũ khí xuống lớp.
- Bài tập về nhà: Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KẾT HỢP GIÁO CỤ TRỰC QUAN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BÀI GIẢNG KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK VÀ SÚNG TRƯỜNG CKC
Ảnh Giới thiệu giáo cụ trực quan kết hợp ừng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC.
Hình 1: Giới thiệu giáo cụ trực quan ( Đường ngắm cơ bản, đường ngắm đúng, điểm ngắm đúng, các trường hợp sai đường ngắm cơ bản)
Hình 2: Đường cơ bản, đường ngắn đúng.
Hình 3: Giới thiệu điểm ngắm đúng trên bài giảng điện tử 
 Kết hợp với giáo cụ trực quan.
 Hình 4: Sai đường ngắm cơ bản ( TH chính giữa phái trên đỉnh đầu ngắm cao hơn chính giữa phía trên khe thước ngắm)
 Hình 5: Sai đường ngắm cơ bản ( TH chính giữa phái trên đỉnh đầu ngắm thấp hơn chính giữa phía trên khe thước ngắm)
 Hình 6: Chỉ ra sai đường ngắm cơ bản ( TH chính giữa phái trên đỉnh đầu ngắm ngang bằn chính giữa phía trên khe thước ngắm nhưng lệc trái và lệch phải)
Hình 7 : Chỉ ra sai điểm ngắm trong khi thực hành ngắm bắn
C. PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN
1. Những bài học kinh nghiệm
 Nói đến phương pháp dạy học là nói đến cách dạy của giáo viên và cách học của học sinh. Giáo viên không chỉ chú ý đến phương pháp truyền đạt mà còn phải tạo dựng cho học sinh phương pháp tiếp nhận, để cuối cùng kiến thức, kỹ năng đến với học sinh một cách dễ dàng, nhanh và sâu sắc hơn. 
 Như định hướng đổi mới phương pháp dạy học: Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, từng nội dung mới mang lại hiệu quả.
 Bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn hoạt động vận động, tác động đến tinh thần, ý chí, nghị lực, tính tổ chức kỹ luật trong học tập môn GDQP - AN. Tạo điều kiện để học sinh có ý thức, thái độ học tập tốt đối với các môn học khác.
2.Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm
 Muốn học sinh học tốt, người thầy cần có những phương pháp dạy học thích hợp, kích thích tính tự giác, tích tực, độc lập, chủ động và sáng tạo của HS. Người thầy như một thầy thuốc giỏi, một vị tướng tài, phải biết tùy cơ ứng biến để giúp các em tự giác, hăng say, bền bỉ luyện tập biến những kiến thức đã tiếp thu thành những kỷ năng, kỷ xảo vận động; không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, kỹ năng thông thường theo chuẩn kiến thức chương trình, mà người thầy còn phải hướng học sinh phát triển tính độc lập tư duy, kiên trì, chịu khó tìm tòi khắc phục khó khănMà cụ thể ở đây giúp các em hiểu biết một các sâu sắc ý nghĩa nội dung bài kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC, nhắm nâng cao hiệu quả bài học và tao hứng thú cho học sinh trong quá trình học bài.
3.Khả năng ứng dụng và triển khai 
 Không đòi hỏi phải đầu tư kinh phí, trang thiết bị.
 Số tiết học kĩ thuân bắ nhiều nên việc áp dụng SKKN trong các giờ dạy là rất cần thiết.
 Đầu tư thời gian không cần nhiều. Trong mỗi giáo án lý thuyết và thực hành kĩ thuật bắn giáo viên sử dụng một số biện pháp hoặc tích hợp một số bài tập bổ trợ động tác mà không làm thay đổi hay xáo trộn kết cấu của một giáo án, nội dung vẫn đảm bảo. Giáo án thực nghiệm trên là ví dụ minh chứng.
 Giảm bướt thời gian học tập và tập luyện cho giáo viên và học sinh, không gây căng thẳng mệt mỏi trong quá trình day học, tao hứng thú cho người học, đem lại hiêu quả cao cho bài học.
 Khả năng vận dụng và áp dụng vào thực tiên cao, dễ thực hiện nhưng có hiệu ứng cao, có thể vận dụng tập luyện mọi lúc, mọi nơi.
	II. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 
1. Kiến nghị
 Khuôn viên, bãi tập của nhà trường phục vụ cho công tác dạy và học các tiết thực hành nói chung và điều lệnh đội ngũ nói riêng còn hạn chế; mỗi khi cả ba lớp học cùng tiết thì việc triển khai luyện tập gặp rất nhiều khó khăn.
 Việc học nội dung thực hành và điều lệnh theo tiết chung với thời khóa biểu toàn trường khiến một số học sinh ngại vận động, chưa thực hiện đồng phục quân sự trong học tập.
 Tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy học đối với bộ môn còn thiếu hoặc chưa bổ sung kịp thời theo chương trình mới, đa số sách giáo khoa và tài liệu cũ, không còn phù hợp với thực tiễn.
2. Đề xuất
 Có kế hoạch mỡ rộng khuôn viên, bãi tập đảm bảo cho công tác dạy học thuận lợi, hiệu quả.
 Bổ sung một số đầu sách tham khảo hổ trợ cho công tác dạy học của giáo viên bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh.
 Nội dung thực hành có thể có kế hoạch học tập riêng, học lệch buôi trong tuần để học sinh thuận tiện trong quá trình tập luyện và chấp hành tính tổ chức kỹ luât theo tinh thần điều lệnh.
 Trên đây là những kinh nghiệm của chúng tôi được đúc kết trong quá trình giảng dạy. Kết quả cho thấy học sinh đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tự giác, tích cực, sáng tạo và chăm chỉ trong luyện tập, biết cách cộng tác tư duy để đạt kết quả một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó khuyến khích được giáo viên trong quá trình giảng dạy nội dung điều lệnh đội ngũ.
 Tuy nhiên trong phạm vi khiêm tốn của đề tài, cũng như thời gian và khả năng bản thân có hạn, nhiều nội dung còn mang tính chủ quan nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành của các cấp lãnh đạo, đội ngũ những người làm công tác giáo dục quốc phòng và bạn bè đồng nghiệp để đề tài của chúng tôi ngày càng được hoàn thiện hơn. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là nhằm nâng cao hơn nửa hiệu quả chất lượng dạy và học “điều lệnh đội ngũ” nói riêng và môn học GDQP – AN nói chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà môn học đặt ra, xứng đáng với sự quan tâm của các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội đối với môn học.
Ninh bình, ngày tháng năm 2017
 Người viết
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình Giáo dục quốc phòng Đại học, cao Đẳng (Dùng đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng), Tập1: “QUÂN SỰ CHUNG”. NXB Quân Đội Nhân Dân năm 2005.
2. Giáo trình Giáo dục quốc phòng Đại học, cao Đẳng (Dùng đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng), Tập 2: “ĐƯỜNG LỐI QUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG”. NXB Quân Đội Nhân Dân năm 2005.
3. Giáo trình Giáo dục quốc phòng Đại học, cao Đẳng ( Dùng đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng), Tập 4: “PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG”. NXB Quân Đội Nhân Dân năm 2005.
4. Sách giáo khoa Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh 11.
5. Tài liệu tập huấn “ Kĩ thuật bắn” năm 2010.
6. Sách giáo viên môn Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh 11.
7. Hướng dẫn thực hiện chương trình môn Giáo Dục Quốc Phòng - An Ninh.
DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI
SKKN : Sáng kiến kinh nghiệm
THPT : Trung học phổ thông
GDQP – AN: Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh
G: giỏi
K: Khá
TB: Trung bình
Y: Yếu
XHCN: Xã hội chủ nghĩa
QPTD: Quốc phòng toàn dân
ANND: An ninh nhân dân
GV: Giáo viên
MỤC LỤC
 I. Tên sáng kiến kinh nghiệm......................................................... 1
 II. Nội dung SKKN........................................................................ 1
 1.Giải pháp cũ..................................................................... 1
 2.Giải pháp mới.................................................................3
 III .Hiệu quả kinh tế đạt được......................................................... 4
 1. Hiệu quả kinh tế........................................................ 4
 2. Hiệu quả xã hội................................................................ 5
 IV. Điều kiện và khả năng áp dụng..............................................5
 V. Những cá nhân đã áp dụng SK ............................................5
 A Phần mở đầu................................................................ 7 
I.Lý do chọn đề tài.............................................................................. 7
II. Mục đích và nhiệm vụ .........................................................8
1. Mục đích nghiên cứu............................................................8
2. Nhiêm Vụ Nghiên cứu.9
III. Phương pháp nghiên cứu..9
IV. Tổ chức Nghiên cứu10
1. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu.10
2. Kế hoạch.10
3. Địa điểm nghiên cứu10
B. Phần nội dung..11
I. Giải quyết nhiệm vụ 111
1. Cơ sở lý luận..11
2. Cơ sở thực tiễn..12
II. Giaỉ pháp thực hiện..14
1. Đối với học sinh.14
2. Đối với giáo viên.14
3. Một số biện pháp15
III. Giải quyết nhiệm vụ 216
1. Khảo sát chất lượng sinh16
2. Chương trình thực nghiệm..17
C. Phần kết luân – kiên nghị34
I. Kết luận34
1. Những bài học kinh nghiệm.34
2.Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm..34 
3.Khả năng ứng dụng và triển khai34 
	 II. Những kiến nghị và đề xuất..35
 1. Kiến nghị.35
2. Đề xuất35

File đính kèm:

  • docx13. LVT KẾT HỢP GIÁO CỤ TRỰC QUAN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG IN TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT BẮN SÚNG TIỂ.docx
Sáng Kiến Liên Quan