Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới quản lý tài sản công tại trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 4

Cơ sở thực tiễn

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An,

sự hậu thuẫn mạnh mẽ, tích cực của lãnh đạo các huyện thành thị, cơ sở vật chất của

các trường THPT trên toàn tỉnh Nghệ An đã có sự chuyển biến rõ rệt. Nhìn tổng thể,

cảnh quan các nhà trường khang trang sạch đẹp, quy hoạch kết cấu hạ tầng thay đổi

2hợp lý, khuôn viên các nhà trường do đó rộng rãi, thoáng đãng hơn, mô phạm hơn.

Lãnh đạo các nhà trường đã quan tâm tới công tác quản lý tài sản công một cách sáng

tạo và thiết thực nên cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của các nhà trường đã tăng

cường hợp lý. Tác giả đã được đi nhiều tỉnh thành quan sát, nghiên cứu đồng bộ và

nhận thấy rằng, ít có địa phương nào mà tiến độ đổi mới cơ sở vật chất các trường

THPT nhanh, mạnh, quyết liệt và hợp lý như ở Nghệ An, trong vòng 20 năm từ 2000

đến 2020, bộ mặt các trường THPT trên toàn tỉnh đã thay đổi rõ nét, do đó, chất lượng

giảng dạy đã nâng cao rõ rệt. Đặc biệt là các trường THPT ở thành phố Vinh như

THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Huỳnh Thúc Kháng, Hà Huy Tập, Lê Viết

Thuật, ở các huyện như THPT Nguyên Duy Trinh, THPT Nguyễn Xuân Ôn, Diễn

Châu 2, Phan Đăng Lưu, Đô Lương 1

Quỳnh Lưu là một huyện có địa bàn rộng, đặc thù có cả rừng và biển, có những

khu vực kinh tế phát triển như Hoàng Mai (đã tách thị xã năm 2013), thị trấn Cầu Giát

vùng ven biển Bãi Ngang .toàn huyện hiện tại có 5 trường THPT công lập, gồm

THPT Quỳnh Lưu 1, THPT Quỳnh Lưu 2, THPT Quỳnh Lưu 3 là những trường có

tiềm năng huy động tài trợ giáo dục lớn, việc xây dựng cơ sở vật chất được định hình

từ rất lâu, cho tới nay đều là những trường THPT có cơ sở vật chất, cảnh quan đẹp

trong tỉnh Nghệ An. Các trường mới phát triển sau như THPT Quỳnh Lưu 4 hay mới

thành lập như THPT Nguyễn Đức Mậu, Sơn Hải đều phát huy ưu điểm và lợi thế của

mình, đã phát triển xứng tầm và hiện tại 5/5 trường THPT huyện Quỳnh Lưu đều đã

được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

pdf42 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới quản lý tài sản công tại trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ủa nhà nước, sự minh bạch trong việc sử dụng tài 
chính nhà trường nói chung và sử dụng nguồn tài trợ giáo dục nói riêng để họ thông 
hiểu hơn, có thể ủng hộ ít, thậm chí không ủng hộ nhưng không đứng ra kêu gọi phụ 
huynh khác chống lại chủ trương chung của ngành và của nhà trường.
 Ngoài ra, việc vận động các mạnh thường quân, đặc biệt là cựu học sinh của 
trường cũng được nhà trường chú trọng. Hằng năm, các ngày lễ, các ngày kỷ niệm ra 
trường của cựu học sinh, các món quà là hiện vật của học sinh tự nguyện tặng trường 
đều được nhà trường tư vấn hợp lý như: Máy vi tính, máy chiếu, ti vi phục vụ học 
sinh, máy điều hòa ở các phòng chức năng, khung rèm, khánh tiết, cây xanh, tượng 
đá, cọc đèn, cổng trường, tiền mặt.đều được ghi chép, đưa vào sổ quản lý tài chính, 
tài sản, vinh danh trên các phương tiện thông tin đại chúng
5. Xây dựng chế tài, quy định về công tác quản lý tài sản công trong nhà 
trường. Thực hiện tốt công tác công khai tài chính, cơ sở vật chất hằng năm để 
cán bộ, giáo viên và phụ huynh được biết. 
 Công tác quản lý tài sản công ở trường THPT Quỳnh Lưu 4 được quy định bởi 
các chế tài chặt chẽ, việc giao trách nhiệm cho các cá nhân, các bộ phận chịu trách 
nhiệm quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm trước những hư hỏng của phòng, của thiết 
bị mình sử dụng được thể hiện rõ ở quy chế nội bộ và biên bản kiểm tra, biên bản bàn 
giao tài sản trước khi sử dụng. Do vậy, các cá nhân, các bộ phận phụ trách các phòng 
chức năng, các thiết bị luôn có ý thức tự giác bảo quản co sở vật chất, tài sản mà mình 
được phân công.
 Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý tài sản công và sự bàn 
bạc, thống nhất trong lãnh đạo và thông qua Hội nghị cán bộ viên chức nhà trường, 
hằng năm, hiệu trưởng đều ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. Các bộ 
phận, cá nhân liên quan dều thực hiện nhiệm vụ theo quy định của van bản trên, do 
vậy, công tác quản lý tài sản công tại trường THPT Quỳnh Lưu 4 luôn được đổi mơi, 
ổn định, phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học (có nội dung minh họa ở phần phụ lục)
 Trong nhà trường, việc thực hiện “3 công khai” là việc hết sức quan trọng, nó 
thể hiện tính minh bạch, rõ ràng trong công tác quản lý của người đứng đầu cơ quan 
và các bộ phận liên quan. Cuối mỗi đợt kiểm kê, kiểm tra, cuối mỗi kỳ, mỗi năm học, 
việc thực hiện “3 công khai” ở trường THPT Quỳnh Lưu 4, trong đó đặc biệt là công 
11
khai tài chính, tai sản luôn được Thủ trưởng cơ quan thực hiện, do đó tạo được niềm 
tin ở cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh. Bên cạnh đó, các chế tài giám sát, kiểm 
soát của Công đoàn, của Ban thanh tra nhân dân cũng được phát huy tối đa, những 
băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, giáo viên luôn được giải quyết kịp thời, khối đoàn 
kết trong tập thể luôn được giữ vững, là động lực thúc đẩy cho chất lượng giáo dục 
được nâng cao.
6. Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài sản công 
của nhà trường, phân cấp, phân quyền rõ ràng cho cán bộ quản lý phụ trách 
công tác cơ sở vật chất nhà trường và trưởng các bộ phận, các tổ chức tự quản lý 
tài sản của bộ phận mình phụ trách, đảm bảo thông tin 2 chiều về tình hình tài 
sản, cơ sở vật chất nhà trường hằng tuần, hằng tháng, từng học kỳ và cả năm 
học.
 Công tác quản lý tài sản công ở trường THPT Quỳnh Lưu 4 những năm qua 
được thực hiện trên hệ thống công nghệ thông tin một cách bài bản, khoa học. Việc 
lưu giữ hồ sơ được mã hóa trên phần mềm quản lý các tài sản của trưởng như phần 
mềm kế toán, phần mềm thư viện, y tế, thiết bị.nhà trường còn xây dựng các nhóm 
trên các trang Zalo, Faceook để liên lạc nhanh như nhóm giáo viên chủ nhiệm K10, 
K11, K12, trang Facebook QL4- nội bộ, nhóm giao ban, nhóm Hội đồng trường, 
nhóm BTV đoàn trường.khi gặp vấn đề của trường trong đó có việc liên quan đến 
tài sản được phản ảnh và xử lý nhanh. 
Nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, sử dụng tài sản 
công, nên thông tin 2 chiều về tình hình tài sản, cơ sở vật chất nhà trường hằng tuần, 
hằng tháng, từng học kỳ và cả năm học luôn được đảm bảo.
 Hiện tại, nhà trường đang nghiên cứu có thể mua bản quyền phần mềm quản lý 
tài sản công để tiện cho việc theo dõi, quản lý, khai thác sử dụng tư các khối công 
trình lớn đến các phòng học, phòng chức năng cũng như trang thiết bị phục vụ học tập 
đạt hiệu quả cao hơn.
7. Chỉ đạo tốt công tác lao động vệ sinh, chăm sóc vườn hoa cây cảnh, tạo 
môi trường Xanh- Sạch- Đẹp trong trường học, từ đó giáo dục học sinh ý thức 
bảo vệ tài sản công của nhà trường, của từng lớp học, các phòng chức năng hỗ 
trợ, giúp cho chất lượng giáo dục được nâng cao, khơi dậy ở học sinh niềm tự 
hào về môi trường mà mình đang học tập và rèn luyện
 Đầu các năm học, hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban cơ sở vật chất và lao 
động do một phó hiệu trưởng phụ trách và các thành viên là giáo viên chủ nhiệm, các 
cán bộ văn phòng và đoàn thanh niên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân. 
Trong đó, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm chỉ đạo lớp lao động khi được phân 
công, các thành viên khác phụ trách vệ sinh các khu vực công cộng có nhiệm vụ theo 
12
dõi, hỗ trợ lớp trực tuần làm vệ sinh các khu vực. Công tác trực tuần của các lớp được 
kiểm tra, ghi chép, theo dõi và được so sánh giữa các lớp với nhau để biểu dương 
hoặc nhắc nhở hợp lý.
 Ngoài ra, tùy theo tình hình cảnh quan của trường từng thời điểm, Ban lao động 
có thể đề xuất hiệu trưởng điều động một số lớp lao động vệ sinh các khu vực công 
cộng, tính điểm thi đua cho các lớp và trong những điều kiện cần thiết có thể chi hỗ 
trợ cho giáo viên chủ nhiệm và lớp một số kinh phí nhằm động viên, nâng cao năng 
suất, hiệu quả lao động.
 Việc lao động vệ sinh các lớp học là việc làm hằng ngày của các lớp, nhà 
trường cử ban theo dõi chấm điểm thi đua và đưa vào kết quả thi đua cuối năm, cuối 
kỳ.
 Đối với hệ thống bồn hoa cây cảnh, giao khoán cho các lớp, mối lớp 1-2 bồn 
hoa, treo biển tên lớp và giáo viên chủ nhiệm, các lớp chịu trách nhiệm chăm sóc tưới, 
làm cỏ hằng ngày để các bồn hoa luôn có hoa tươi nở đẹp 4 mùa. Hoạt động này cũng 
đưa vào hệ thống thi đua như đã nêu trên.
 Việc giao nhiệm vụ lao động vệ sinh và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh cho học 
sinh chính là một trong những nội dung giáo dục quan trọng trong nhà trường, qua đó 
giáo dục học sinh ý thức bảo vệ tài sản công của nhà trường, giúp cho chất lượng giáo 
dục được nâng cao, khơi dậy ở học sinh niềm tự hào về môi trường mà mình đang học 
tập và rèn luyện
8. Làm tốt công tác kiểm tra, thống kê tài sản hằng tuần, hàng tháng, các 
học kỳ và toàn bộ năm học, nêu gương người tốt việc tốt, người có nhiều đóng 
góp trong công tác ủng hộ, quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản nhà trường 
- Việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất được hiệu trưởng giao Ban cơ sở vật chất 
và lao động kiểm tra hằng ngày trực tiếp hoặc thông qua nhiều kênh như phản ánh của 
giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh, Ban cơ sở vật chất chịu trách nhiệm kiểm 
tra lại, lập văn bản báo cáo hiệu trưởng ra quyết định xử lý sửa chữa, mua sắm, bổ 
sung hợp lý.
Cuối mỗi năm học, Ban cơ sở vật chất tổng kiểm tra 1 lần để bàn giao lại cho 
trường giao bảo vệ quản lý, vào đầu năm học sau, trước khi bàn giao về các lớp, các 
tổ chức, các tổ chuyên môn lại được kiểm tra đối chiếu một lần nữa, đảm bảo cơ sở 
vật chất phục vụ năm học.
- Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, các tổ chức, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào ý 
thức tự giác bảo quản cơ sở vật chất của học sinh để biểu dương người tốt việc tốt 
hằng ngày, hằng tuần và khen thưởng tại các đợt thi đua, các học kỳ. Riêng đối với 
trường THPT Quỳnh Lưu 4, cán bộ thiết bị, thư viện, y tế đều làm việc hiệu quả, khoa 
13
học, cán bộ thư viện được 02 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và là cán bộ văn phòng 
duy nhất được vinh danh trong 08 tài năng giáo dục tỉnh Nghệ An năm 2018.
Cán bộ thiêt bị cũng đã có 02 đề tài sáng kiến kinh nghiệm loại B do giám đốc 
Sở GD&ĐT Nghệ An công nhận.
 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐÊ TÀI
 Tính khoa học: Đề tài có tính khoa học cao, là sự tính toán của các tác giả bắt 
đầu từ việc tiếp thu các văn bản chỉ đạo chung của cấp trên, nhận định tình hình cụ thể 
của đơn vị, xác định tầm quan trọng của công tác quản lý tài sản công trong nhà 
trường. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, đề xuất và tổ chức thực hiện hệ thống giải 
pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản công tại đơn vị. Sử dụng bảng 
biểu thống kê, đặc biệt là việc lưu giữ những hình ảnh thực tế, những con số cụ thể, 
biết nói để khẳng định tính đúng đắn của đề tài.
 Tính mới và tính thực tiễn: Công tác quản lý tài sản công trong các trường 
THPT không phải là đề tài mới, mà là công việc thường niên các nhà trường phải làm, 
tuy nhiên, hệ thống giải pháp mà các tác giả đề xuất và thực hiện là những giải pháp 
khả thi, phù hợp với điều kiện trường, quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý và sử dụng tài sản công phục vụ cho công tác dạy học và giáo dục của nhà 
trường.
 Tính sư phạm: Đề tài trình bày những giải pháp trọng tâm của hiệu trưởng, 
người đứng đầu nhà trường cùng với kế toán nhà trường, người nắm các văn bản quy 
định tài chính, tài sản nhà trưởng tham mưu với hiệu trưởng để chỉ đạo công tác quản 
lý tài sản công của nhà trường hiệu quả, hợp lý. Đây cũng chính là điều mà bản thân 
tác giả tâm huyết, mong muốn trong quá trình tổ chức thực hiện đem lại hiệu ứng tốt 
nhất cho học sinh, phụ huynh và địa phương, tạo thêm niềm tin vào công tác quản lý 
và giáo dục của nhà trường, trên cơ sở đó, khẳng định thương hiệu của trường. 
 Đề tài được các tác giả triển khai bài bản, đồng bộ, làm thật và có chất lượng 
thật sự, không mang tính hình thức, đối phó. 
IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
- Sau thời gian thực hiện đề tài, tới thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất trường 
THPT Quỳnh Lưu 4 có được nhiều chuyển biến rõ rệt, các khối công trình cơ bản đã 
hoàn thành, sân đường nội bộ được chỉnh trang, quy hoạch lại. Hệ thống bồn hoa cây 
cảnh đẹp đẽ, mô phạm, công trình vệ sinh giáo viên và học sinh cơ bản đủ sử dụng, 
nhà trường chuyển từ học 2 ca sang học 1 ca, phòng học đủ, các phòng học kiên cố, 
sách và trang thiết bị phụ vụ học tập tương đối đầy đủ
14
- Cảnh quan nhà trường khang trang, sạch đẹp, công tác lao động vệ sinh được 
cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện một cách tự giác, chủ động (có hình ảnh minh 
họa)
- Nhờ chỉ đao và tổ chức thự hiện tốt công tác quản lý tài sản công, chất lượng 
giáo dục nhà trường ngày càng chuyển biến rõ nét, từ chất lượng mũi nhọn như học 
sinh đậu đại học điểm cao, học sinh giỏi tỉnh các môn văn hóa, giáo dục thể chất và 
giáo dục quốc phòng, khoa học kỹ thuật luôn đứng đầu huyện Quỳnh Lưu và nằm 
trong tốp đầu các trường THPT của tỉnh Nghệ An. Cụ thể:
* Số lớp học
Số lớp học Năm học
2016-2017
Năm học
2017-2018
Năm học
2018-2019
Năm học
2019-2020
Năm học
2020-2021
Khối lớp 10 12 12 12 12 12
Khối lớp 11 12 12 12 12 12
Khối lớp 12 12 12 12 12 12
Tổng 36 36 36 36 36
* Kết quả học tập và rèn luyện đạo đức
- Hạnh kiểm:
Tốt Khá TB YếuNăm học
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ Sl Tỷ lệ SL Tỷ lệ
2016-2017 1109 80.83 212 15.45 37 2.70 14 1.02
2017-2018 1122 84.30 186 13.97 20 1.50 3 0.23
2018-2019 1187 85.89 180 13.02 13 0.94 2 0.14
2019-2020 1218 86.88 170 12.13 13 0.93 1 0.07
2020-2021 
Học kỳ 1 1217 81.46 237 15.86 33 2.21 7 0.47
15
- Học lực:
Giỏi Khá TB Yếu Kém
Năm học
SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL SL Tỷ lệ SL
Tỷ 
lệ SL
2016-2017 201 14.65 788 57.43 369 26.90 14 1.02 0 0.00
2017-2018 240 18.03 804 60.41 283 21.26 4 0.30 0 0.00
2018-2019 246 17.80 860 62.23 274 19.83 2 0.14 0 0.00
2019-2020 317 22.61 821 58.56 263 18.76 1 0.07 0 0.00
2020-2021 
Học kỳ 1 251 16.8 809 54.15 414 27.71 18 1.20 2 0.13
- Kết quả học sinh giỏi cấp tỉnh và TN THPT
Năm học
2016-2017
Năm học
2017-2018
Năm học
2018-2019
Năm học
2019-2020
Năm học
2020-2021
HSG cấp Tỉnh 17/28 18/28 20/28 Không thi 19/29
TN THPT 448/452 432/437 452/458 410/412
 Các hoạt động thể thao, hoạt động văn hóa văn nghệ và các cuộc thi khác 
đạt nhiều thành tích đáng kể như: Đạt giải đặc biệt hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi 
đồng, giải ba và kuyến khích quốc gia cuộc thi ATGT vì nụ cường ngày mai. Năm học 
2017- 2018: Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt 06 huy chương: 02 Vàng, 04 HC 
Đồng; Năm học 2019- 2020: Kết quả Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đạt 05 huy chương: 
01 Vàng, 02 Bạc, 02 HC Đồng; Cuộc thi sáng tạo KHKT đạt: năm học 2017 – 2018: 01 
giải ba, 03 khuyến khích. năm học 2018 – 2019: 01 giải đặc biệt, 01 giải ba, 01 khuyến 
khích. Năm học 2019 – 2020:Cuộc thi sáng tạo KHKT đạt: 01 giải nhì, 01 giải ba. Năm 
học 2020 – 2021:Cuộc thi sáng tạo KHKT đạt: 01 giải ba;Hội thao QPAN năm 2020 - 
2021: 01giải nhất, 06 giải nhì, 03 giải ba, 09 khuyến thích, xếp thứ nhì toàn đoàn.
- Được lãnh đạo Sở Giáo dục Nghệ An, các trường bạn đánh giá cao về công tác 
xây dựng, quản lý, sử dụng và bảo vệ tài sản công của nhà trường, trường được công 
nhận “Trường chuẩn quốc gia” từ năm 2013 và chuẩn bị kiểm định chất lượng giáo 
dục và xét lại trường chuẩn vào tháng 4 năm 2021.
- Hệ thống giải pháp về công tác quản lý tài sản công được các tá giả đề xuất trên 
mang tính phổ quát, dễ thực hiện và hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, tùy từng thời điểm, 
16
từng điều kiện cụ thể để lồng ghép, xử lý linh hoạt, hợp lý thì tính hiệu quả sẽ được 
nâng cao hơn rất nhiều.
PHẦN III. KẾT LUẬN
1. Đề tài về đổi mới quản lý tài sản công được 2 tác giả ấp ủ từ lâu 
và bắt tay vào nghiên cứu, thực hiện từ năm học 2012-2013 đến nay. Trải qua 
nhiều năm thực hiện, đề tại đã giúp Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 4 chỉ 
đạo điều hành về công tác quản lý tài sản công có chất lượng và hiệu quả (Các 
kết quả về giáo dục cũng như quản lý cơ sở vật chất đã được nêu bật ở các phần 
trên)
Trên đây là những nội dung trọng tâm mà bản thân tác giả đã nghiên cứu, thực 
hiện trong những năm học qua, là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ được đầu tư một cách 
bài bản, khoa học và đạt những kết quả khả quan. 
 Về tiến trình thực hiện: Đề tài được triển khai bài bản, đồng bộ, làm thật và có 
chất lượng thật sự, không mang tính hình thức, đối phó. 
2. Ý nghĩa của đề tài: Đề tại có tác dụng cho nhiều đối tượng: Bản thân,đồng 
nghiệp, học sinh, phụ huynh.
Thứ nhất, đối với bản thân các tác giả, với cương vị là người lãnh đạo, quản lý 
và là kế toán đơn vị, trong quá trình thực hiện đề tài đã rút ra được những bài học 
kinh nghiệm quý báu làm kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và 
quản lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị được giao phó. Xác định được mối 
quan hệ giữa công tác quản lý tài sản, tài chính với việc nâng cao chất lượng giáo dục 
là quan hệ hữu cơ, không thể tách rời. Do đó, người lãnh đạo cần phải có tư duy tổng 
quát, quan tâm, sát sao tới toàn bộ các hoạt động của nhà trường, trong đó, phải đặt 
nhiệm vụ chỉ đạo công tác quản lý tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả thì mới có 
thể thành công trong việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Thứ hai, đối với đồng nghiệp, trên cơ sở những yêucầu được thể hiện trong kế 
hoạch giáo dụccủa nhà trường, cần có cách nhìn đúng đắn, đầy đủ hơn về các hoạt 
động chung của nhà trường, trong đó, ý thức trách nhiệm vệ việc quản lý, bảo vệ và 
sử dụng tài sản công phải được nâng cao. 
 Thứ ba, đối với học sinh, ý thức bảo quản, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài sản của 
nhà trường mà các em được giao như là những chủ nhân, thì có bảo quản tốt mới phục 
vụ hiệu quả cho hoạt động học tập của các em.
3. Đề xuất, kiến nghị.
 Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An: là một trong những đơn vị chủ quản đã chỉ 
đạo rất tốt các cơ sở giáo dục trực thuộc và các phòng GD&ĐT trên toàn tỉnh thực 
hiện tốt công tác quản lý tài sản công. Kính đề nghị trong những năm học tiếp theo, 
17
lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn tiếp tục chỉ đạo toàn ngành thực hiện tốt công 
tác này. Điều phối hợp lý nguồn ngân sách, nhất là đối với những trường mà nguồn 
thu học phí thất như THPT Quỳnh Lưu 4, cần có chế độ cấp bù học phí hoặc hỗ trợ 
ngân sách chi thường xuyên. Tăng cường thêm công tác kiểm tra, ghi nhận những đơn 
vị làm tốt công tác này, biểu dương khen thưởng đồng thời nhân rộng mô hình để các 
cơ sở giáo dục khác học tập, trên cơ sở đó, đảm bảo thêm sự công bằng trong việc xét 
thi đua hằng năm của các đơn vị.
 Đối với lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu, là đơn vị trực tiếp nắm nguồn tài chính do 
UBND tỉnh Nghệ An cấp về cho các đơn vị ngành giáo dục trong huyện, cần thực 
hiện tốt việc điều phối hợp lý nguồn ngân sách chi thường xuyên, đảm bảo để các 
trường THPT đủ chi phí cho các hoạt động giáo dục của nhà trường.
 Đối với các đơn vị trường học trong đó có trường THPT Quỳnh Lưu 4: Tiếp tục 
thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản theoe hướng đổi mới tích cực, đảm 
bảo cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục kể cả trong những điều kiện khó khăn 
cũng tìm hướng khắc phục. Trên cơ sở đó, nâng cao chất lượng giáo dục, giảng dạy, 
tạo thương hiệu cho nhà trường, tạo thêm lòng tin của phụ huynh, học sinh.
 Đối với phụ huynh học sinh: Cần coi việc tham gia ủng hộ các hoạt động xã hội 
hóa giáo dục (tài trợ giáo dục) chính là tạo điều kiện tốt nhất để con em mình được 
học tập trong một môi trường thuận lợi sẽ phát huy được các năng lực bản thân, thành 
đạt trong tương lai.
- Đề tài được các đồng nghiệp cùng trường, khác trường góp ý và đánh giá có giá 
trị thiết thực, có thể áp dụng rộng rãi, đặc biệt là những cơ sở giáo dục có bối cảnh 
tương tự trường THPT Quỳnh Lưu 4, những cơ sở giáo dục mà người đứng đầu còn 
băn khoăn, lựa chọn thì hệ thống giái pháp trên sẽ là những giải pháp có tính hiệu quả 
cao.
 Đề tài hoàn thành vào tháng 02 năm 2021
TÁC GIẢ
Cao Thanh Tuấn Bùi Thị Hải Châu
18
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 
thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo thông tư 32/2020/TT-BGDĐT, 
ngày 15/9/2020 của Bộ GD&ĐT;
2. Luật quản lý tài sản công số 15/2017 ngày 26 tháng 06 năm 2017, quốc hội 
nước CHXHCN Việt Nam.
3. Nghị định 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
4. Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ tài chính Quy định 
thực hiện một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 29/12/2017 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật 
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
5. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh 
Nghệ An quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng 
tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương trên đia bàn tỉnh Nghệ An
6. Các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các năm học, các công văn hướng 
dẫn thực hiện các thông tư Bộ giáo dục và Đào tạo, Nghị quyết HĐND tỉnh, 
Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về quản lý, sử dụng tài sản công trong các 
cơ sở giáo dục thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An
7. Một số hình ảnh được sao từ tư liệu đồng nghiệp, các bài báo đăng tải các hoạt 
động của trường THPT Quỳnh Lưu 4, trang tin của Huyện đoàn Quỳnh Lưu.
19
PHỤ LỤC 1. 
MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4
1. Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trường THPT Quỳnh Lưu 4
20
21
22
23
24
PHỤ LỤC 2. 
 HỒ SƠ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC BỘ PHẬN 
1. Hồ sơ quản lý chung
2. Hồ sơ các khối công trình
25
26
3. Hồ sơ quản lý thư viện.
27
4. Hồ sơ quản lý thiết bị, thực hành
28
29
30
5. Hồ sơ quản lý y tế học đường
31
6. Hồ sơ quản lý phòng Tin học
32
PHỤ LỤC 3. 
HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4
33
34
35
PHỤ LỤC 4. 
 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI 
SÂN TRƯỜNG VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
1. Phòng học tin học
36
2. Giờ học tại phòng thực hành
37
3. Thư viện
4. Học tập tại phòng máy chiếu
38
7. Đồng diễn thể dục và tạo hình trên sân trường
39

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_doi_moi_quan_ly_tai_san_cong_tai_truon.pdf
Sáng Kiến Liên Quan