Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học và kiểm tra đánh gái theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí

 Phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phải hướng tới phát triển các năng lực chung mà mọi học sinh đều cần có trong cuộc sống. Đồng thời hướng tới phát triển các năng lực chuyên biệt liên quan đến từng môn học, từng lĩnh vực trong hoạt động giáo dục. Học sinh được phát triển hài hòa cả thể chất và tinh thần; được giáo dục toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, các kĩ năng cơ bản; được rèn luyện, phát triển các phẩm chất, năng lực cần thiết và định hướng được nghề nghiệp sau giáo dục phổ thông. Đặc biệt coi trọng giáo dục lí tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành, tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội .

doc18 trang | Chia sẻ: Mạc Dung | Ngày: 06/12/2023 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học và kiểm tra đánh gái theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Địa lí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 lợi – khó khăn)
Tác động của dân cư, xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (thuận lợi – khó khăn)
Hiểu, trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ)
Xác định vị trí trên bản đồ, lược đồ
Biện pháp khắc phục
Phân tích lược đồ, bản đồ, át lát địa lí Việt Nam và số liệu thống kê
Tìm, chỉ trên bản đồ, lược đồcác trung tâm kinh tế và nêu chức năng của mỗi trung tâm
Liên hệ với đồng bằng sông Hồng
Liên hệ vs các đồng bằng nước ta
Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang để so sánh sản lượng thủy sản ĐB. Sông Cửu Long, ĐB sông Hồng so với cả nước
Liên hệ thức tế
Tích hợp bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp
* Năng lực có thể hướng tới
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, tự học
- Năng lực chuyên biệt: Tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử d+ụng bản đồ, lược đồ; bảng số liệu thống kê, ảnh hình vẽ
II. Câu hỏi minh họa cho từng mức độ nhận thức
1. Mức độ nhận thức
Câu 1: Nêu vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng đồng bằng sông Cửu Long
Trả lời:
- Các mặt tiếp giáp:
Đông: vùng Đông Nam Bộ
Tây Nam: vịnh Thái Lan
Bắc: Cam Pu Chia
Đông Nam: biển Đông
- Nằm tận cùng phía nam đất liền của Tổ quốc
Câu 2: Vùng ĐB sông Cửu Long có những tài nguyên thiên nhiên nào?
Trả lời:
Diện tích đất phù sa lớn nhất cả nước
Khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào
Sinh vật phong phú đa dạng độc đáo (biển, đất liền)
Phong cảnh thiên nhiên: sông nước hữu tình
Khoáng sản ít (than bùn, khí đốt, đá vôi)
2. Mức độ thông hiểu
Câu 1: Đặc điểm dân cư – xã hội vung ĐB sông Cửu Long có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
Trả lời:
Thuận lợi:
Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiêm trong sản xuất hàng hóa → có nguồn nhân lực đáp ứng cho phát triển kinh tế.
Dân cư đông: thị trường tiêu thụ lớn
Khó khăn: Mặt bằng dân trí chưa cao: khó khăn trong phát triển các ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ cao.
Câu 2: Vì sao đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực, thực phẩm lớn nhất cả nước.
Trả lời:
Địa hình đồng bằng, có diện tích phù sa Châu thổ lớn nhất nước
Khí hậu nóng ẩm, nước dồi dào, kênh rạch chằng chịt, vùng biển rộng, ngư trường lớn
Lao động giàu, kinh nghiệm trong sản xuất hàng hóa.
→ Diện tích, sản lượng lúa nước lớn nhất cả nước, là vùng xuất khẩu gạo chủ lực của nước ta – trọng điểm lớn nhất nước
→ Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước
→ Nuôi vịt đàn phát triển mạnh, đàn vịt lớn nhất nước
→ Chiếm hơn 50% tổng sản lượng thủy sản cả nước
3. Mức độ vận dụng thấp
Câu 1: Quan sát bảng 36.2 (SGK) các ngành công nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long năm 2000. Hãy cho biết:
Vùng có những ngành công nghiệp nào?
Ngành nào là chủ yếu? Nó được phát triển dựa trên những nguồn nhiên liệu nào?
Trả lời:
Các ngành công nghiệp: Chê biến lượng thực thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí nông nghiệp và 1 số ngành công nghiwwpj khác
Chủ yếu là ngành chế biến lượng thực, thực phẩm dực vào nguồn nguyên liệu nông nghiệp, thủy sản
Trồng trọt: lúa và các loại cây rau quả, cây mía
Chăn nuôi: lơn, vịt đàn..
Thủy sản: tôm cá
Câu 2: Quan sát hình 36.2 lược đồ kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long, hãy chỉ rõ nơi phân bố ngành công nghiẹp chế biến lương thực thực phẩm trong vùng.
Trả lời: Rộng khắp toàn vùng: Cần Thơ, Long Xuyên, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Rạch Giá, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Mĩ Tho, Tân An.
4. Mức độ vận dụng cao
Câu 1: Bảng 36.1 (SGK): Diện tích, sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002
- Hãy tính tỉ lệ phần trăm diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước
- Nhận xét: Diện tích và sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long lớn (chiếm hơn một nửa diện tích, sản lượng lúa của cả nước)
Trả lời
ĐBSCL
Cả nước
%
%
Diện tích
Sản lượng
3834.8
17.7
51.1
51.5
7504.3
34.4
100
100
Câu 2: Bảng 37.1 tình hình sản xuất thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2002 (nghìn tấn)
- Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác cá nuôi, tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước
- Cho nhận xét
Trả lời: 
Bảng tỉ trọng sản xuất thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng và cả nước 2002 (%)
ĐBSCL
ĐBSH
Ca nước
Cá biển khai thác
Cá nuôi
Tôm nuôi
41.5
48.4
76.7
4.6
22.8
3.9
100
100
100
- Vẽ 3 hình tròn: 3 cơ cấu
	Cá biển khai thác
	Cá nuôi
	Tôm nuôi
- Nhận xét:
ĐBSCL: có ngành thủy sản chiếm tỉ trọng cao so với ĐBSH, chiếm phần lớn tỉ trọng thủy sản cả nước kể cả cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi
Đặc biệt nghê nuôi tôm có tỉ trọng cao nhất
III. Phương pháp, kỹ thuật, hình thức dạy học
Mức độ nhận thức
Kiến thức, kỹ năng
PP/KT dạy học
Hình thức dạy học
Nhận biết 
- Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ cua vùng
- Nêu được đặc điêm tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên
- Nêu được đặc điểm dân cư – xã hội.
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn của vùng
Nghiên cứu bản đồ
Thảo luận
Thảo luận
Nghiên cứu bản đồ
Cá nhân
Nhóm
Nhóm
Cả lớp
Thông hiểu
- ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế xã hội vùng
- Thuận lợi, khó khăn của tự nhiên – tài nguyên với sự phát triển kinh tế xã hội của vùng
- Thuân lợi và khó khăn của dân cư xã hội với sự phát triển kinh tế xã hội
- Hiểu, trình bày sự phát triển – phân bố các ngành kinh tế vùng
Thảo luận
Thảo luận
Thảo luận
Nhóm
Nhóm
Nhóm
Mức độ nhận thức
Kiến thức, kỹ năng
PP/KT dạy học
Hình thức dạy học
Vận dụng thấp
- Xác dịnhđược vị trí của vùng trên bản đồ, lược đồ
- Nêu được biện pháp khắc phục những khó khăn của tự nhiên
- Phân tich bản đồ, lược đồ, Át – lát địa lí Việt Nam và số liệu thống kê
- Tìm, chỉ trên bản đồ, lược đồ các trung tâm kinh tế và nêu chức năng của nó
Nghiên cứu bản đồ
Thảo luận
Thảo luận
Nghiên cứu bản đồ
Cá nhân
Nhóm
Nhóm
Cả lớp
Vận dụng cao
- Biết xử lí số liệu
- Vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang
- So sánh sản lượng thủy sản ĐBSH, ĐBSCL với cả nước
- Liên hệ thực tiễn
- Tích hợp GDBVMT
Học tập – Nghiên cứu
Thảo luận
Thảo luận
Thảo luận
Cá nhân
Nhóm
Cả lớp
Cả lớp
PHẦN II. KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Tiết 39,40,41- Tên bài: Vùng đồng bằng sông Cửu Long
Môn: Địa lí – Lớp 9
I. Mục tiêu: 
 1.Mục đích:
 * Phẩm chất: Yêu thiên nhiên, yêu đất nước, con người. Tự hào và sẵn sàng bảo vệ quê hương đất nước tươi đẹp. Ý thức BVTNMT.
 * Năng lực
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, tự học,...
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, lược đồ, bảng số liệu thống kê, hình ảnh, clip...
2. Yêu cầu
 * Kiến thức:
- Nắm được đặc điểm vị trí giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng
- Trình bày đươc đặc điểm tự nhiên – tài nguyên hiên nhiên và thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng
- Trình bày được đặc điểm dân cư – xã hội và những thuận lợi, khó khăn của những đặc điểm đó với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng
- Hiểu và trình bày được sự phát triển và phân bố của các ngành kinh tế trong vùng
- Nắm dược các trung tâm kinh tế lớn trong vùng: Cần Thơ, Mĩ Tho, Long Xuyên, Cà Mau
 *. Kỹ năng
- Xác định được các vị trí giới hạn của vùng trên bản đồ.
- Biết quan sát tranh, ảnh, clip... để nhận xét tìm kiếm kiến thức.
- Biết phân tích bản đồ, lược đồ tự nhiên và kinh tế của vùng, Át lat địa lí Việt Nam và số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế - xã hội
- Biết xác định đề, biết tính toán, xử lí số liệu; vẽ biểu đồ cơ cấu, phân tích biểu đồ để so sánh sản lượng thủy sản của đồng bằng sông cửu long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước.
 *. Thái độ: Say mê học tập, yêu sông nước miền Tây, có cảm tình và biết ơn thiên nhiên cho chúng ta vùng miệt vườn cây trái xứ gạo của quê hương.
II. Chuẩn bị cho giáo viên và học sinh
*Giáo viên: - Máy hoặc lược đồ tự nhiên, kinh tế vùng Đông Nam Bộ
- Một số tranh ảnh về tự nhiên – kinh tế bùng đồng bằng sông Cửu Long
 *Học sinh: - Sưu tầm tranh ảnh tự nhiên – kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long
 - Máy tính bỏ túi, thước, com pa...
III. Tổ chức hoạt động học tập
1. Ổn định
2. Kiểm tra bài cũ: Xác định trên lược đồ vị trí vùng Đông Nam Bộ
3. Tiến trình bài học
Hoạt động mở đầu: GV treo lược đồ tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long – Cả lớp quan sát 2 phút( nếu dạy máy chiếu cho clip âm nhạc về đb SCL lồng hình ảnh)
Bước 1: Tìm hiểu thông tin đầu bài và kết hợp hình 35.1 hãy:
- Chỉ và nêu tên các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long?
- Nêu diện tích, số dân của vùng
- Tính tỉ lệ (%), diện tích, số dân của vùng so với cả nước. Cho nhận xét, giống vùng nào đã học?
Bước 2: HS tìm hiểu – Báo cáo
Bước 3: GV chuẩn xác kiến thức
Hoạt động 1. Tìm hiểu vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ (3 phút)
 – làm việc cá nhân (3 phút)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
B1: GV chiếu lược đồ các tỉnh- hành chính vùng Đ.B.S.C.Long: Giao nhiệm vụ
1. lên bản đồ chỉ các mặt tiếp giáp của vùng
2. Nó có vị trí như thế nào so với cả nước
3. Vị trí đo có ý nghĩa như thế nào trong sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?
B2. HS tìm hiểu – vài HS báo cáo – nhận xét
B3. GV chuẩn xác kiến thức
I. Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ
- Giáp: 
Đông: Vùng Đông Nam Bộ
Bắc: Cam Pu Chia
Đông Nam: Biển Đông
Tây Nam: Vịnh Thái Lan
- Nằm về tận cùng phía nam tổ quốc
- Ý nghĩa mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu trên đất liền cũng như trên biển, đặc biệt trong tiểu vùng sông Mê Kông.
Hoạt động 2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
Thảo luận nhóm 3 phút
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
B1. GV: - Chiếu một số hình ảnh về thiên nhiên, tài nguyên, thiên tai khó khă trong vùng: HS quan sát
- Chiếu lược đồ tự nhiên của vùng và Giao nhiệm vụ:HS quan sát hình 35.1 và 35.2 và kênh chữ mục II -SGK hoặc ATLAT ĐLVN trang 29
N1: Nêu đặc điểm tự nhiên của vùng, chỉ các dòng sông kênh rạch của vùng trên bản đồ?
N2: Nêu và chỉ trên bản đồ các nguồn tài nguyên thiên nhiên? nó tạo điều kiện cho phát triển ngành kinh tế gì?
N3: Đặc điểm tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên trong vùng gây những khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Biện pháp khắc phục khó khan đó?
B2. HS: thảo luận – đại diện mỗi nhóm báo cáo
B3. GV chuẩn xác kiến thức
II. Điều kiện tự nhiên – tài nguyên thiên nhiên
- Đạc điểm: đồng bằng rộng, khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc chằng chịt.
- Tài nguyên:
Đất phù sa châu thổ sông Cửu Long rộng lớn
Rừng ngập mặn: ven biển, bán đảo, sinh vật phong phú
Khí hậu ấm áp, nguồn nước dồi dào
Hải sản phong phú: biển ấm, ngư trường rộng lớn, nhiều đảo, quần đảo...
→ Thuận lợi phát triển nông nghiệp
- Khó khăn:
+Lũ lụt: sống chung với lũ – khai thác nguồn lợi từ lũ
+Diện tích đất phèn mặn lớn 
(2,5 triệu ha): cải tạo
+Thiếu nước ngọt trong mùa khô: hệ thống cấp nước
Hoạt động 3: Tìm hiểu dân cư – xã hội
Thảo luận nhóm 3 phút
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
B1.- GV chiếu các hình ảnh về con người và các hoạt động kinh tế tiêu biếu của vùng cho HS quan sát
- Chiếu bảng 35.1( SGK) : Giao nhiệm vụ: 4 nhóm đồng việc( 3 phút)
N1,2: Quan sát bảng 35.1: Phân tích và cho nhận xét về chỉ tiêu phát triển dân cư – xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long
N3,4: Nêu những đặc điểm thuận lợi – khó khăn của dân cư xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng?
B2. HS làm việc nhóm – Đại diện báo cáo
B3. GV chuẩn xác kiến thức.
So sánh liên hệ với các vùng đã học:
Số dân
Sự khai phá: gần đây( Khoảng 300 năm còn ĐBS.Hồng > 1000 năm)
III. Đặc điểm dân cư xã hội
* Đặc điểm
- Vùng đông dân thứ 2 cả nước
- Ngoài người Kinh còn có người Hoa, Chăm, Khơ-me
- Giàu kinh nghiệm trong sản xuất hàng hóa
- Thu thập kinh tế chưa cao
- Mặt bằng dân trí chưa cao, đô thị kém phát triển
* Thuận lợi
- Dân cư đông → lao động dồi dào
- Giàu kinh nghiệm
- Thị trường tiêu thụ lớn
* Khó khăn:
- Dân trí chưa cao
- Đô thị kém phát triển.
Hoạt động 4. 
Tình hình phát triển kinh tế
Hoạt động của GV và HS
Nội dung chính
 1. Nông nghiệp
 GV chiếu và treo bảng phụ kẻ sẵn 
 HS cả lớp tính tỷ lệ và lên điền( 2 phút)
½ lớp tính % diện tích
½ lớp tính % sản lượng
ĐB SCL
Cả nước
Diện tích (nghìn ha)
3834.8
(51.1%)
7504.3
(100%)
Sản lượng (triệu tấn)
17.7
(51.5%)
34.4
(100%)
Cho nhận xét và nêu nghĩa của đồng bằng SC.Long trong việc sản xuất lương thực?
Vài HS trả lời
GV chuẩn xác kiến thức ( Đảm bảo ANLT cho cả nước và cho xuất khẩu)
* B1. GV:- Chiếu một số hình ảnh về ngành trồng trọt; chăn nuôi vịt đàn; khai thác, nuôi trồng thủy sản; rừng tràm- rừng ngập mặn... của vùng
 - Chiếu, HS quan sát trang 19,29 át lát địa lý VN
 HS : HĐ 6 nhóm: 3 phút
N1. Tìm, chỉ các tỉnh trồng nhiều lúa trong vùng
N2. kể tên các loài quả được trồng nhiều trong vùng
N3. Chỉ các tỉnh nuôi vịt đàn lớn
N4. Quan sát cho nhận xét tình hình nuôi cá ở ĐB SCL?
N5. Chỉ các tỉnh có sản lượngt hủy sản lớn trong vùng
N6. Chỉ cánh rừng của vùng. Trong rừng có gì?
B2. HS thảo luận nghiên cứu – Báo cáo
B3. GV chuẩn xác kiến thức
Tích hợp :Cả lớp( 1 phút) Trong các hoạt động nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long ta cần chú ý vấn đề gì? Vì sao như vậy?
HS – GV
* Liên hệ cháy rừng năm 2002 ở rừng U Minh
 2. Công nghiệp
GV: - Chiếu hình ảnh các hoạt động công nghiệp của vùng
- Chiếu LĐ kinh tế của vùng ở tranh 29 at lát địa lý VN
B1. Chia nhóm thảo luận( 2 phút)
N1,2. Quan sát hình 36.2( hoặc atlat) Nêu và chỉ nơi phân bố các ngành công nghiệp trong vùng
N3,4. Quan sát bảng 36.2
- Nhận xét cơ cấu ngành công nghiệp của vùng
- Ngành nào là chủ yếu, nó được phát triển dựa trên nguồn ngyên liệu nào?
B2. HS thảo luận – Báo cáo
B3. GV chuẩn xác kiến thức
 3. Dịch vụ: 
GV chiếu một số hoạt động ngành dịch vụ tiêu biểu của vùng
 HS quan sát và tham khảo hình 36.3, thông tin mục 3 SGK HĐ cá nhân( 2 phút) hãy:
- Nêu các ngành dịch vụ phát triển ở vùng đồng bằng sông Cửu Long? Vì sao nó được phát triển? Cần làm gì để đẩy mạnh phát triển du lịch ở đây?
- HS trả lời
- GV chuẩn xác kiến thức
1. Nông nghiệp
- Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước. Các tỉnh trồng nhiều: Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang.
→ Vùng xuất khẩu gạo chủ lực
- Trồng nhiều mía đường, dừa, rau đậu,
- Trồng cây ăn quả lớn nhất cả nước: xoài, dừa, cam, bưởi,
- Nuôi vịt đàn nhiều nhất nước, phát triển mạnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh,
- Sản lượng thủy sản nhiều nhất nước (>50%): Kiên Giang, cà Mau, An Giang → xuất khẩu phát triển mạnh
- Rừng ngập mặn phát triển và bán đảo Cà Mau: sinh vật phong phú, đặc biệt các loài chim, ong mật,
* Chú ý: Bảo vệ môi trường
- Không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học,
- Tích cực phòng chống cháy rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học rừng ngập mặn
2. Công nghiệp
- Tỉ trọng công nghiệp thấp, chỉ chiếm 20% trên vùng
- bắt đầu được phát triển cơ cấu đơn giản. Chế biến lượng thực thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí nông nghiệp,
- Chế biến lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất
- Chủ yếu tập trung ở đô thị: Cần Thơ, Long Xuyên
3. Dịch vụ
- Xuất nhập khẩu: đặc biệt gạo xuất khẩu chủ lực (80% gạo xuất khẩu cả nước), thủy sản đông lạnh, hoa quả,
- Giao thông đường thủy (ghe, thuyền) 
- Du lịch sinh thái: sông nước, miệt vườn, biển đảo.
Hoạt động 5. Trung tâm kinh tế
GV: Chiếu hình ảnh các trung tâm kinh tế của vùng
Cả lớp: quan sát, nghiên cứu tìm hiểu (1 phút)
? Chỉ các trung tâm kinh tế của vùng ĐB SCL trên bản đồ? Nêu chức năng của mỗi trung tâm đó
HS :( vài 3 em lên chỉ)
GV: Chốt: Cần Thơ, Long Xuyên, Mĩ Tho, Cà Mau.
GV: Cần Thơ lớn nhất vì sao?
HS trả lời
GV: Nằm trên dòng sông Hậu, trên quốc lộ 1A từ TP HCM – Cà Mau, từ Cần Thơ → hà Tiên → Cam Pu Chia.Trung tâm của ĐB SCL
Hoạt động 6. 
Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở ĐB sông Cửu Long
HĐ1: GV chiếu đề bài tập 1 và kẻ sẵn bảng 37.1 (SGK) gắn lên bảng
Cả lớp 1 phút: ? Muốn vẽ được biểu đồ thể hiện tỉ trọng ( cơ cấu) ngành thủy sản ở bảng trên mà đơn vị "nghìn tấn" ta đã vẽ được chưa? Để vẽ được trước tiên ta phải làm gì? (xử lí số liệu = cách chuyển đổi thành ĐV %)
Bước 1: Xử lý số liệu
 HS làm việc theo nhóm: Tính tỉ trọng : điền vào bảng
Nhóm 1: Cá biển khai thác
Nhóm 2: Cá nuôi
Nhóm 3: Tôm nuôi
HS điền xong- GV chữa và chuẩn xác số liệu ( chiếu bảng )
Bảng: Tình hình sản xuất thủy sản ở ĐBS.Cửu Long, ĐBS.Hồng và cả nước ta năm 2002.
ĐB SCL
ĐB sông Hồng
Cả nước
Sản lượng (nghìn tấn)
Tỉ trọng (%)
Sản lượng (nghìn tấn)
Tỉ trọng (%)
Sản lượng (nghìn tấn)
Tỉ trọng (%)
Cá biển khai thác
493.8
41.5
54.8
4.6
1189.6
100
Cá nuôi
283.9
58.4
110.9
22.8
486.4
100
Tôm nuôi
142.9
76.7
7.3
3.9
186.2
100
Bước 2: Vẽ biểu đồ: GV hỏi HS trả lời( hướng dẫn cho HS cách xác định dạng biểu đồ)
 ? Theo bảng trên có mấy cơ cấu?
 ? Vẽ biểu đồ gì? 
 ? Có mấy hình? 
Vẽ 3 hình tròn (cùng làm việc 1 lần 3 đại diện vẽ trên bảng)
 3 nhóm: N1: cơ cấu: cá biển khai thác
 N2: cơ cấu: cá nuôi
 N3: cơ cấu: tôm nuôi
GV theo dõi và hướng dẫn
HS nhận xét - GV chữa, sửa ,nhận xét cho điểm
HĐ2 :
 Bước 1: Nhận xét qua biểu đồ( HS- GV)
 Bước 2: GV chia nhóm HS thảo luận 3 phút:
 N1: thế mạnh của ĐB SCL để phát triển thủy sản?
(- Tự nhiên: biển rộng, ấm, ngư trường lớn, giàu hải sản, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nhiều cửa sông,...
- Lao động: dồi dào, giàu kinh nghiệm
- Cơ sở chế biến: công nghiệp chủ yếu phát triển chế biến lương thực thực phẩm
- Thị trương tiêu thụ: lớn, trong và ngoài nước)
 N2: Tại sao ĐB SCL có thế mạnh đặc biệt trong nghề nuôi tôm xuất khẩu? (Có nhiều vùng nước mặn lợ, cửa sông, khí hậu ấm áp, nguồn nước dồi dào).
 N3: - Những khó khăn hiện nay trong phát triển ngành thủy sản ở ĐB sông Cửu Long? Biện pháp khắc phục? 
(Khó khăn: Lũ lụt hàng năm, môi trường đang có nguy cơ ô nhiễm, công nghệ chế biến chưa cao, thị trường không ổn định..
 - Biện pháp khắc phục: bảo vẹ môi trường, đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, phân bố cơ sở chế biến rộng khắp....)
 Bước 3
HS: Đại diện mỗi nhóm báo cáo
GV: chuẩn xác kiến thức, cho điểm.
IV. Tổng kết và hướng dẫn học tập
1. Tổng kết
Câu 1: Chỉ rõ vị trí giới hạn của vùng ĐB SCL trên bản đồ?
Câu 2: Đâu là tài nguyên của vùng ĐB SCL?
Đất đỏ Bazan, phù sa cổ xám
Đất Feralit trên đá vôi
Đất cát pha
Đất phú sa châu thổ rộng lớn
Đất phù sa màu mỡ nhất cả nước
Sông ngòi và kênh rạch chằng chịt, nguồn nước dồi dào
Khí hậu mát mẻ, có một mùa đông lạnh
Gió phơn, hạn hán, hoang mạc phát triển
Nóng, ẩm, cận xích đạo
Vùng biển rộng, ấm, ngư trường lớn
Rừng ngập mặn phát triển: sinh vật phong phú, đa dạng
Câu 3: Nêu các ngành nông nghiệp là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cưu Long
Câu 4: Qua vùng ĐB SCL đã được học, em có tưởng tượng gì về quang cảnh thiên nhiên kinh tế của vùng?
2. Hướng dẫn học tập
- Làm bào tập bản đồ
- Làm bài tập số 3 phần câu hỏi bài tập trang 133 – SGK
Cột đôi (3 nhóm: năm 1995, năm 2000, năm 2002)
- Sưu tầm tranh ảnh về vùng biển đảo nước ta.
C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ
 Với chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh như trên giúp học sinh phát triển được một cách toàn diện. Học sinh không những nắm bắt được về nội dung kiến thức mà còn rèn luyện được rất nhiều kĩ năng thực hành vận dụng, xử lí các tình huống thực tiễn một cách nhạy bén nhất. Giáo viên trực tiếp giảng dạy cần điều chỉnh được quá trình dạy học về phương pháp kĩ thuật dạy học và cách tổ chức dạy học cho phù hợp với các mức độ nhận thức của học sinh.Tiết kiệm được thời gian phần đầu và cuối mỗi tiết, rèn luyện tư duy tổng hợp lãnh thổ dễ dàng, Có thể sử dụng máy chiếu tiện lợi hơn. Với chuyên đề này là ý kiến chủ quan của riêng tôi sau khi được tiếp thu chuyên đề trong năm 2014. Rất mong được sự góp ý chân thành của lãnh đạo và các đồng nghiệp để nội dung chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_day_hoc_va_kiem_tra_danh_gai_theo_dinh.doc
Sáng Kiến Liên Quan