Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh

I/ Phát huy tính tích cực của HS?

DH phát huy tính tíchcực của HS là chính.Hđ này chỉ có hiệu quả khi HS htập 1 cách tích cực,chủ động tự giác với 1 động cơ nhận thức đúng đắn.

2/ HĐDH cần dựa trên nhu cầu, hứng thú, thói quen và năng lực của người học ở các lứa tuổi khác nhau.

- Như vậy mục đích dh ở đây là trẻ em phát triển trên nhiều mặt chứ không nhằm lĩnh hội kiến thức.

- Cần phải coi trọng quá trình học của hs tức là coi trọng việc hình thành, phát triển những kỹ năng tự học và có khả năng đáp ứng yêu cầu của tri thức ngày càng gia tăng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 9059 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Dạy học phát huy tính tích cực của học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I/ Phát huy tính tích cực của HS?
DH phát huy tính tíchcực của HS là chính.Hđ này chỉ có hiệu quả khi HS htập 1 cách tích cực,chủ động tự giác với 1 động cơ nhận thức đúng đắn.
2/ HĐDH cần dựa trên nhu cầu, hứng thú, thói quen và năng lực của người học ở các lứa tuổi khác nhau.
Như vậy mục đích dh ở đây là trẻ em phát triển trên nhiều mặt chứ không nhằm lĩnh hội kiến thức.
Cần phải coi trọng quá trình học của hs tức là coi trọng việc hình thành, phát triển những kỹ năng tự học và có khả năng đáp ứng yêu cầu của tri thức ngày càng gia tăng.
3/ Trong quá trình học tập ở lớp, hs có thể chia sẽ kết quả học tập với các bạn khác như:
Trao đổi với bạn để kiểm tra sự hiểu biết của mình.
Đặt câu hỏi với bạn để xem những suy nghĩ của mình, những hiểu biết của mình có giống bạn không?
Điều chỉnh những điều mình hiểu sai qua thảo luận.
II/ Để dạy học phát huy tính tích cực của hs, cần tiến hành các hoạt động nào?những hđ này có những đặc trưng gì?
	1/Để dạy học phát huy tính tích cực của hs, cần tiến hành các hoạt động sau:
Đàm thoại khi giảng bài
Đặt câu hỏi gợi mở
Thực hành
Thảo luận
Tổ chức hđ để hs tìm tòi, khám phá,tự phản ánh việc học và tự đánh giá kết quả htập của mình
2/ Những hđ này có những đặc trưng sau:
Dh phát huy tính tích cực và tương tác của hs phù hợp với qui luật hđ htập
	+ htập đòi hỏi ở người học tính tích cực tự giác và độc lập
	+ Muốn học tập có kết quả cần sử dụng tối đa các giác quan khác nhau: Thị giác, thính giác rất quan trọng cho việc htập.
Dhọc phát huy tính tích cực của hs – Học sinh giữ vai trò chủ động hơn.
	+ Người học không là người tiếp thu thông tin một cách thụ động từ gv mà chủ động lĩnh hội thông tin,suy nghĩ , tìm tòi, khám phá các khía cạnh khác nhau của thông tin, sắp xếp lại thông tin.
	+Người học hợp tác với các bạn cùng học để lĩnh hội thông tin giúp nhau trong học tập.
-Dh phát huy tính tích cực của hs nâng cao chất lượng dh, đảm bảo tính toàn diện cụ thể là làm cho hs:
	+ Nắm vững , hiểu sâu kiến thức hơn
	+ Luôn cũng cố và phát triển cách học của mình
	+ Phát triển những phẩm chất đạo đức cá nhân: Kiên trì, nhẫn nại, tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể.
	+ Phát triển tinh thần tập thể, tôn trọng lẫn nhau.
III/ Những thay đổi trong vai trò và hđ của người gv đến người hs khi dh, phát huy tính tích cực của hs:
 _ Trước kia, vai trò chủ yếu của ngừơi gv là truyền thụ kiế thức cho hs , nguồn thông tin chũ yếu đ ến với hs 
Trong dh phát huy tính tích cực ,người gv không chỉ là người truyền thụ kiến thức , nguồn thông tin còn là người tổ chức ,
KL:
1/ DHPHTTC của hs là phù hợp với bản chất của họat động nhận thức
2/DHPHTTC của hs đòi hỏi ngừơi gv suy nghĩ, thiết kế những hđ suy nghĩ của hs trên cs sử dụng các pp
3/ Muốn thực hện có hq việc DHPHTTC của hs cần có những đk sau:
Người gv cần nhận thức đầy đủ
Cần có đầy đủ những đk tối thiểu về ccvc.
Cần đổi mới công tác qlgd

File đính kèm:

  • docphat huy tinh tich cuc hs.doc
Sáng Kiến Liên Quan