Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp phối hợp giáo dục học sinh lớp 1 giữa nhà trường, gia đình và xã hội

I. CHƯƠNG I

TỔNG QUAN

 1. Cơ sở lý luận

 Giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, trong đó nhà trường và gia đình là hai cơ sở trực tiếp giáo dục các em. Gia đình luôn là môi trường sống, môi trường giáo dục lâu dài, thường xuyên và dựa trên cơ sở tình thương yêu. Gia đình là môi trường giáo dục có nhiều thuận lợi và ưu thế trong việc hình thành và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ, do đó nhà trường cần phải chủ động phối hợp với gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Sự phối hợp giữa ba môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội tạo điều kiện tốt nhất để trẻ phát triển toàn diện.

 

doc14 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Lượt xem: 4887 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp phối hợp giáo dục học sinh lớp 1 giữa nhà trường, gia đình và xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iêu và yêu cầu giáo dục của nhà trường và của lớp, những hình thức và biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình, nhất là đối với cha mẹ của những học sinh cá biệt. 
- Hướng dẫn cho cha mẹ học sinh một số kiến thức về khoa học giáo dục, cách quản lý, hướng dẫn con em học tập và rèn luyện. Giáo viên chủ nhiệm còn cần tổ chức trao đổi kinh nghiệm giáo dục trong các bậc cha mẹ học sinh để họ có thể giúp nhau giáo dục con em tốt hơn. 
- Chủ động tổ chức các hình thức phối hợp với cha mẹ học sinh như mời họp, trao đổi qua điện thoại, thư từ hoặc đến thăm gia đình các em. 
- Phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp trong việc giáo dục; trợ giúp và động viên khen thưởng học sinh học tập, rèn luyện; thăm hỏi gia đình học sinh những trường hợp cần thiết; phối hợp tổ chức các cuộc họp cha mẹ học sinh. 
* Quản lý việc cha mẹ hướng dẫn con học tập và rèn luyện ở nhà 
Việc cha mẹ hướng dẫn con cái học tập và rèn luyện ở nhà rất quan trọng, có tác động lớn đến kết quả giáo dục các em. Nhà trường có trách nhiệm phải giúp đỡ các cha mẹ học sinh trong công việc này. Một số vấn đề yêu cầu cha mẹ quan tâm trong việc giáo dục con: 
- Quản lý chặt chẽ thời gian của con và hướng dẫn con học tập, lao động, vui chơi, giải trí hợp lý. 
- Hướng dẫn con chủ động, tự giác học tập và rèn luyện; thường xuyên động viên, khuyến khích con học tập, thực hiện tốt các yêu cầu của thầy cô và tích cực tham gia các hoạt động ở trường. 
- Không áp đặt ý muốn chủ quan của mình vào việc học tập và rèn luyện của con mà phải theo những cơ sở khoa học, không bao biện làm thay cho con những nhiệm vụ mà chúng phải tự thực hiện. 
- Tạo điều kiện tốt về vật chất và tinh thần cho việc học tập và rèn luyện của con như tạo góc học tập yên tĩnh, tôn trọng giờ học tập, chăm lo đến sức khỏe của con, mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập cho con.
- Xây dựng lối sống lành mạnh trong gia đình, sinh hoạt gia đình có văn hoá, văn minh để tạo môi trường giáo dục tốt đẹp, luôn làm gương cho con em về mọi mặt.
* Quản lý việc CMHS thực hiện phối hợp với nhà trường 
Cha mẹ học sinh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường để giáo dục con, nhưng nhà trường lại có trách nhiệm chủ động thúc đẩy sự phối hợp này và yêu cầu và giúp cha mẹ học sinh thực hiện tốt như: 
- Nắm vững và thống nhất với nhà trường về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục học sinh để tạo ra môi trường giáo dục thống nhất ở nhà trường và ở gia đình.
 	- Thường xuyên liên lạc với các thầy cô để nắm bắt về tình hình học tập, rèn luyện của con ở trường, cũng như thông báo cho thầy cô về đặc điểm của con mình để cùng phối hợp giáo dục các em đạt hiệu quả tốt. 
- Tham gia cùng với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa nếu có điều kiện, khả năng. 
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp cha mẹ học sinh, các buổi trao đổi do nhà trường yêu cầu, góp ý kiến xây dựng về công tác giáo dục học sinh, đóng góp các khoản phí theo quy định cho con, thực hiện các yêu cầu của nhà trường về việc giáo dục con em 
- Tham gia đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của con em và quá trình hoạt động giáo dục của học sinh ở trường.
* Ban giám hiêu quản lý công tác phối hợp giữa nhà trường với CMHS 	Cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường là lực lượng giáo dục quan trọng mà nhà trường cần phải chủ động phối hợp trong mọi hoạt động giáo dục của trường. 
	Thực hiện kế hoach xây dựng môi trường giáo dục thống nhất giữa nhà trường và gia đình nhằm thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục. 
	- Công tác phối hợp với cha mẹ học sinh phải được xây dựng thành kế hoạch cụ thể từng năm học, với mục tiêu là nhà trường và cha mẹ học sinh phải thống nhất về quan điểm, nội dung và phương pháp giáo dục để tạo ra môi trường giáo dục thống nhất. 
	- Nội dung của kế hoạch là những công việc mà nhà trường phải chủ động thực hiện để huy động sự cộng tác của cha mẹ học sinh và tổ chức hội cha mẹ học sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Ngoài ra còn cần có những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức giáo dục cho các bậc cha mẹ học sinh, giúp họ làm tốt trách nhiệm giáo dục con em. 
	- Kế hoạch phải có những biện pháp thực hiện cụ thể; cần đề ra những yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm; có kiểm tra, đánh giá về sự chủ động phối hợp của giáo viên chủ nhiệm, sự quan tâm kết hợp của cha mẹ học sinh, sự hoạt động phối hợp của ban đại diện hội cha mẹ học sinh. 
	- Ban giám hiệu chỉ đạo, phân công giáo viên chủ nhiệm thực hiện phối hợp với cha mẹ học sinh ở từng lớp.
	- Tổ chức sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm thường kỳ để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời công tác phối hợp với cha mẹ học sinh. 
	- Đề ra một số yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm như liên lạc thường xuyên với cha mẹ học sinh bằng nhiều hình thức, đến thăm gia đình toàn thể học sinh của lớp, kết hợp tổ chức các cuộc họp cha mẹ học sinh, hướng dẫn giúp đỡ cha mẹ học sinh thực hiện tốt trách nhiệm quản lý giáo dục con em, phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp trong các hoạt động giáo dục của lớp. 
	- Tăng cường nhận thức cho giáo viên về trách nhiệm phối hợp với cha mẹ học sinh thông qua các hoạt động như triển khai về vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm; phân công trách nhiệm vận động cha mẹ học sinh trong một số hoạt động của trường; kiểm tra, đánh giá giáo viên về công tác này.
	- Tăng cường nhận thức cho cha mẹ học sinh về trách nhiệm giáo dục con cái là nội dung cần thiết trong nhiệm vụ công tác phối hợp với cha mẹ học sinh của nhà trường. Nội dung cần thực hiện là tổ chức trao đổi kinh nghiệm giáo dục và bồi dưỡng tri thức khoa học giáo dục cho các bậc cha mẹ học sinh. Nhà trường cần chủ động thực hiện yêu cầu này thông qua các buổi họp cha mẹ học sinh, gồm những vấn đề chính sau: 
	- Chủ động phối hợp tổ chức họp cha mẹ học sinh định kỳ, bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp và toàn trường; cơ cấu Ban đại diện vào một số tổ chức của nhà trường như Hội đồng giáo dục trường, Hội đồng kỷ luật học sinh, Ban giáo dục đạo đức và hoạt động ngoài giờ. 
	- Tạo điều kiện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động, cả về thời gian và không gian. 
	- Vận động cha mẹ học sinh tham gia vào các hoạt động giáo dục của trường, giúp nhà trường tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá như giáo dục truyền thống, hướng nghiệp, hội thao, văn nghệ, cắm trại, dã ngoại 
	- Huy động sự đóng góp của Ban đại diện cha mẹ học sinh cho một số hoạt động của trường như hỗ trợ khen thưởng học sinh, vận động trợ giúp học sinh nghèo, tu sửa và trang bị cơ sở vật chất cho trường.
	2. Giải pháp thực hiện sáng kiến 
	* Xây dựng kế hoạch công tác phối hợp với CMHS: 
	Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch công tác phối hợp với cha mẹ học sinh từng năm học với nội dung và mục tiêu cụ thể. Mục tiêu kế hoạch nhắm đến là nhà trường và gia đình cần phải xây dựng môi trường giáo dục thống nhất, cha mẹ học sinh phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm về việc giáo dục con, nắm rõ tình hình học tập và rèn luyện của con, nắm bắt các quy định của nhà trường đối với học sinh để giúp con thực hiện tốt, có hiểu biết về những tri thức khoa học giáo dục cơ bản để chăm lo giáo dục con đạt hiệu quả.
	* Thống nhất kế hoạch hoạt động với Ban đại diện CMHS: 
	Ban giám hiệu nhà trường cần phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh hàng năm, nhằm cùng thống nhất thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của trường thể hiện ở các hoạt động. 
	- Tuyên truyền, phổ biến trong cha mẹ học sinh những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục. 
	- Vận động các cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội cùng với nhà trường chăm lo cho việc giáo dục học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thống nhất trong nhà trường, ở gia đình và ngoài xã hội. 
	- Kết hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu nhà trường để cùng thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục của nhà trường. 
	- Đóng vai trò tích cực giúp đỡ nhà trường trong một số công việc như tu sửa cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
	* Xây dựng quy định đối với GVCN về công tác phối hợp với CMHS 
	- Việc gặp gỡ, trao đổi, thống nhất các yêu cầu về giáo dục với cha mẹ học sinh của lớp. 
	- Mức độ đến thăm gia đình học sinh và nắm bắt về hoàn cảnh, đặc điểm của từng học sinh trong lớp. 
	- Kết quả phối hợp với cha mẹ những học sinh chưa ngoan, học yếu, hay nghỉ bỏ học để giáo dục các em.
	- Sự chủ động thực hiện các hình thức phối hợp để nâng cao trách nhiệm và nhận thức về giáo dục cho các cha mẹ học sinh trong lớp. 
	- Kết quả kết hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động họ tham gia giáo dục học sinh và cộng tác vào các hoạt động khác của lớp. 
	- Việc phối hợp với ban đại diện tổ chức các cuộc họp cha mẹ học sinh.
	* Tổ chức các biện pháp tăng cường ý thức trách nhiệm phối hợp với CMHS cho GVCN: 
	Tăng cường ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng kỹ năng công tác phối hợp với cha mẹ học sinh cho giáo viên chủ nhiệm.
	- Khẳng định vai trò, chức năng và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm. 
	- Họp giáo viên chủ nhiệm hàng tháng để triển khai kế hoạch tháng tới và nhận xét công tác của tháng vừa qua. 
	- Tổ chức hội thảo thảo luận, tìm biện pháp phối hợp nâng cao hiệu qủa giáo dục học sinh. 
	- Đề xuất ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp định kỳ hàng tháng đến lớp sinh hoạt với học sinh. 
 	Giáo viên chủ nhiệm chủ động thực hiện một số công việc phối hợp với cha mẹ học sinh như sau: 
	- Thông báo kết quả học tập rèn luyện của học sinh cho gia đình định kỳ hàng tháng hoặc 2 tháng để cha mẹ các em nắm rõ và có biện pháp phối hợp giáo dục các em.
	- Gặp gỡ, trao đổi với toàn thể cha mẹ học sinh trong lớp nhằm hiểu rõ đặc điểm, hoàn cảnh của học sinh để giáo dục các em tốt hơn. 
	- Thường xuyên kết hợp với cha mẹ những học sinh cá biệt, chưa ngoan để có biện pháp giáo dục các em kịp thời. 
	- Tuyên truyền những chủ trương, chính sách về giáo dục và phổ biến những tri thức khoa học giáo dục, giúp cho cha mẹ học sinh thực hiện tốt việc giáo dục con em. 
	- Thống nhất với từng cha mẹ học sinh về mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục để tạo ra môi trường giáo dục thống nhất, tránh tình trạng “gia đình một đường, nhà trường một nẻo”. 
	- Huy động sự đóng góp về tinh thần và vật chất của các bậc cha mẹ học sinh vào việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh và phát triển nhà trường.
 	Cải tiến việc họp cha mẹ học sinh: 
	- Giáo viên chủ nhiệm cần kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp tổ chức trao đổi về kinh nghiệm giáo dục con em. 
	- Giáo viên chủ nhiệm gặp riêng cha mẹ từng học sinh có học lực yếu, kém để trao đổi thông tin và hướng dẫn các biện pháp kèm cặp giúp đỡ học sinh học tập ở nhà. 
	* Nâng cao nhận thức về giáo dục và ý thức phối hợp với nhà trường của CMHS 
 	- Nhà trường có trách nhiệm tăng cường ý thức trách nhiệm giáo dục con em. 
	- Giáo viên chủ nhiệm cần thông báo kịp thời kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho gia đình và đề nghị với gia đình những biện pháp phối hợp giáo dục; thống nhất với gia đình về mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục để tạo ra môi trường giáo dục thống nhất; phổ biến các quy định về trách nhiệm giáo dục của cha mẹ đối với con cái, các văn bản liên quan đến giáo dục và những tri thức về khoa học giáo dục. 
	- Nhà trường còn cần huy động sự tham gia đóng góp ý kiến từ các bậc cha mẹ học sinh về công tác giáo dục ở trường, tổ chức các báo cáo chuyên đề về giáo dục và những hình thức trao đổi kinh nghiệm giáo dục trong cha mẹ học sinh. 
 	* Tham mưu với địa phương để tăng cường ý thức trách nhiệm về giáo dục của các bậc phụ huynh. Phối hợp giữa các lực lượng giáo dục: gia đình – nhà trường – xã hội để nâng cao ý thức trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Phối hợp với các đoàn thể địa phương để tác động nâng cao ý thức trách nhiệm giáo dục con em của các bậc phụ huynh. Phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức lớp bồi dưỡng phương pháp dạy học cho phu huynh học sinh kèm cặp giúp đỡ học sinh học tập tại nhà. 
	* Tăng cường thực hiện tốt sự quan hệ giữa nhà trường với Ban đại diện CMHS 
	- Ban giám hiệu nhà trưởng phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng bàn bạc phối hợp thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường.
 	- Nên duy trì ổn định Ban đại diện cha mẹ học sinh. Nếu bầu ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường cần chủ động phối hợp để bầu chọn những người có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ hiểu biết và năng lực hoạt động để có thể phối hợp với nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. Ban gián hiệu cần phải tư vấn cho ban đại diện cha mẹ học sinh những kiến thức, kỹ năng để họ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.
	* Tăng cường năng lực công tác chủ nhiệm trong đào tạo giáo viên
	Chú trọng việc trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng công tác của một giáo viên chủ nhiệm, trong đó có kỹ năng công tác với cha mẹ học sinh như khả năng truyền đạt, giao tiếp, tính mạnh dạn, tự tin... để khi ra trường họ có thể làm tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng giáo dục khác.
	3. Khả năng áp dụng, nhân rộng sáng kiến 
* Đánh giá kết quả học sinh
- Chất lượng học sinh lớp 1 các năm học
Năm học
TS
HS
Kết quả học tập
Năng lực
Phẩm chất
Khen thưởng
HT
CHT
Đạt
Chưa đạt
Đạt
Chưa đạt
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
2014-2015
30
29
96,7
1
3,3
28
93,3
1
6,7
29
96,7
1
3,3
4
2015-2016
41
39
95,1
2
4,9
39
95,1
2
4,9
40
97,6
1
2,4
5
Năm học
TS
HS
Kết quả học tập
Năng lực
Phẩm chất
Khen thưởng
HHT
HT
CHT
T
Đ
CCG
T
Đ
CCG
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
TS
%
2106-2017
29
10
34,5
18
62,1
1
3,4
11
37,9
17
58,6
1
3,4
13
44,8
16
55,2
11
* Thời gian áp dụng thử sáng kiến
Sáng kiến trên tôi đã nghiên cứu triển khai trong năm học 2016-2017 vận dụng vào trong công tác phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội tại địa bàn xã Lập Chiệng.
* Có khả năng thay thế giải pháp hiện có
Triển khai vận dụng vào công tác xã hội hóa giáo dục tại Trường TH&THCS xã Lập Chiệng và tạo điều kiện tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục của nhà trường.
* Khả năng áp dụng ở đơn vị hoặc trong ngành
Việc áp dụng ở lớp 1 đơn vị trường chúng tôi đã thực hiện khá tốt trong năm học này. Đây là một giải pháp phục vụ đắc lực cho công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đinh và xã hội nhằm nâng cao chất lượng dạy và học đối với học sinh lớp 1 nói riêng và các khối lớp trong toàn trường nói chung. Sáng kiến đã được thông qua trước Hội đồng sư phạm nhà trường tham gia góp ý hoàn thiện hơn trong thực tiễn giáo dục.
Bản thân tôi thiết nghĩ Ban giám hiệu và giáo viên ở địa bàn trường ở các xã có đặc điểm tình hình tương tự như địa phương xã Lập Chiệng có thể làm được việc này; kính mong cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các đơn vị trường bạn chia sẻ kinh nghiệm để bản thôn tôi thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục ở nhà trường đang công tác và ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
CHƯƠNG III
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	1. Kết luận
	- Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm giáo dục của cha mẹ. Sự quan tâm của cha mẹ thể hiện ở thái độ và cách thức quản lý, hướng dẫn con học tập và rèn luyện. Cha mẹ học sinh có hiểu biết về khoa học giáo dục thì sẽ có những biện pháp quản lý, hướng dẫn con học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt. 
	- Nhà trường giữ vai trò chủ động phối hợp với gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Nhà trường cần phổ biến những chủ trương, chính sách về giáo dục; thống nhất về mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục nhằm xây dựng môi trường giáo dục thống nhất để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh. Tham mưu tốt với chính quyền, kết hợp tốt với các đoàn thể địa phương và các lực lượng xã hội để có các biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm giáo dục con em cho các bậc phụ huynh như đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, phát động xây dựng gia đình hiếu học, giao trách nhiệm giáo dục con em cụ thể cho các bậc cha mẹ học sinh... Ban giám hiệu phải xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể và chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá công tác này chặt chẽ thì sẽ thúc đẩy được sự quan tâm phối hợp với nhà trường của cha mẹ học sinh và kết quả giáo dục học sinh sẽ tốt hơn.
	- Cán bộ quản lý, giáo viên và đa số cha mẹ học sinh ở Trường TH&THCS Lập Chiệng đã có nhận thức rõ về tầm quan trọng của sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong việc giáo dục học sinh. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận giáo viên chủ nhiệm chưa nhận thức được trách nhiệm của mình cần phải giúp đỡ cha mẹ học sinh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn con em học tập và rèn luyện ở nhà. 
	- Thực trạng công tác phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lưỡng xã hội ở các Trường TH&THCS Lập Chiệng mới chỉ nhằm khắc phục tình trạng học sinh nghỉ học tùy tiện hoặc học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập chứ chưa chú trọng đến việc phối hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, nhất là về mặt học lực. Giáo viên chủ nhiệm ít đến thăm nhà các học sinh để tìm hiểu, góp ý và cùng phối hợp với cha mẹ học sinh để nâng cao hiệu quả giáo dục các em. Các giáo viên chủ nhiệm liên lạc với cha mẹ học sinh đều nhằm mục đích chính là thông báo về việc học tập và rèn luyện của con em họ. Hình thức liên lạc chủ yếu nhất là dùng sổ liên lạc và họp phụ huynh học sinh ở trường vào các dịp đầu năm học, cuối học kì I và cuối năm học. Đa số cha mẹ học sinh rất ít khi góp ý với nhà trường về những vấn đề liên quan đến việc giáo dục con em mình. Một số cha mẹ học sinh còn khoán trắng việc giáo dục con em cho nhà trường, thiếu sự phối hợp với nhà trường. Ban giám hiệu nhà trường có quan tâm chỉ đạo giáo viên thực hiện phối hợp với cha mẹ học sinh nhưng lại chưa có kế hoạch riêng để thực hiện công tác này. Hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường và ở các lớp mới chỉ dừng lại ở việc thực hiện các yêu cầu của hiệu trưởng hoặc của các giáo viên chủ nhiệm, chứ chưa chủ động phối hợp với nhà trường thực hiện các công việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
	2. Đề xuất/kiến nghị 
	2.1. Đối với Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Kim Bôi 
	- Quan tâm chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội để cùng hành động nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, làm giảm bớt số học sinh yếu kém, nhất là các trường ở khu vực xã đặc biệt khó khăn. 
	- Tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị - đồ dùng dạy học và xây dựng các phòng chức năng cho các nhà trường. 
	- Phòng GD&ĐT huyện đưa những sáng kiến kinh nghiệm đã đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh trong những năm học qua lên trang Website của ngành để cán bộ, giáo viên có điều kiện tham khảo, học tập, ứng dụng vào công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục của đơn vị mình. 
	2.2. Đối với chính quyền xã Lập Chiệng 
	- Có những biện pháp nâng cao trách nhiệm giáo dục con em của các bậc phụ huynh trong xã như đưa nội dung vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh vào tiêu chí xét các danh hiệu thi đua của gia đình, thôn (xóm). 
	- Chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách về giáo dục cho hội viên và nhân dân; kết hợp, hỗ trợ nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh.
	- Quan tâm phát triển công tác khuyến học khuyến tài tại địa phương, tuyên dương những gia đình hiếu học, trợ giúp thiết thực những trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn để các em có đủ điều kiện đến trường. 
	2.3. Đối với Ban giám hiệu nhà trường 
	- Xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phối hợp với cha mẹ học sinh; quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá giáo viên thực hiện công tác này. 
	- Phát huy vai trò của các bậc cha mẹ học sinh và tổ chức hội cha mẹ học sinh, tham mưu tốt với chính quyền và đoàn thể địa phương để tạo mối quan hệ chặt chẽ nhà trường – gia đình – xã hội nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh.
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
TÊN TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bùi Văn Huyền
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG
SÁNG KIẾN CÁC CẤP

File đính kèm:

  • docSKKN HUYEN 2016-2017.doc