Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp “nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp”

Như Bác Hồ đã dạy“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.

 

Mục tiêu trước mắt của học sinh khi đến trường là phải học tập và việc giáo dục phẩm chất cho học sinh là rất cần thiết có vai trò đặc biệt quan trọng để đào tạo các em trở thành những mầm non tương lai của đất nước

Phẩm chất xét cho đến cùng là biểu hiện sinh động đạo đức của con người. Những hành vi này được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực đạo đức đã được xã hội quy định, phải được thực hiện ở mọi lúc mọi nơi một cách tự giác với động cơ đúng đắn.

 

pptx22 trang | Chia sẻ: trantien2 | Ngày: 25/12/2022 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp “nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN HẠ HÒA 
TRƯỜNG T IỂU HỌC MINH HẠC 
BÀI THUYẾT TRÌNH 
BIỆN PHÁP THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI 
BIỆN PHÁP 
“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHẨM CHẤT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 
THÔNG QUA CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ” 
Giáo viên : Nguyễn Thị Hồng Nhung 
1. Kết luận 
2. Kiến nghị 
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp 
4. Xây dựng môi trường học tập 
Khó khăn 
Nguyên nhân 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
THỰC TRẠNG 
BPGQ VẤN ĐỀ 
KẾT LUẬN 
CẤU TRÚC BIỆN PHÁP 
1. Điều tra thông tin học sinh 
Thuận lợi 
2 . Tìm hiểu gia đình học sinh 
Như Bác Hồ đã dạy“Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó” . 
Mục tiêu trước mắt của học sinh khi đến trường là phải học tập và việc giáo dục phẩm chất cho học sinh là rất cần thiết có vai trò đặc biệt quan trọng để đào tạo các em trở thành những mầm non tương lai của đất nước. 
Phẩm chất xét cho đến cùng là biểu hiện sinh động đạo đức của con người. Những hành vi này được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực đạo đức đã được xã hội quy định, phải được thực hiện ở mọi lúc mọi nơi một cách tự giác với động cơ đúng đắn. 
“ Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất cho học sinh tiểu học thông qua công tác chủ nhiệm lớp” 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chương trình giáo dục phổ thông mới rất phù hợp. 
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 
Đ ược các cấp các ngành, chi bộ và địa phương quan tâm 
Được sự hỗ trợ của hội cha mẹ học sinh của các đoàn thể trong và ngoài nhà trường. 
1 . Thuận lợi 
Các em còn mải chơi chưa quan tâm đến việc học 
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 
 Ý thức tổ chức kỉ luật chưa tốt 
Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến con 
Tâm sinh lý ở lứa tuổi này còn chưa ổn định 
2 . Khó khăn 
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ 
Học sinh bậc tiểu học còn nhỏ tuổi nhận thức kinh nghiệm sống còn hạn chế 
Do hoàn cảnh gia đình học sinh là nông thôn, kinh tế còn khó khăn 
Năng lực tự quản của học sinh còn hạn chế 
Do xã hội ngày càng phát triển mặt trái của mạng xã hội, phim ảnh cũng làm ảnh hưởng đến sự phát triển phẩm chất của học sinh 
3 . Nguyên nhân 
1. Điều tra thông tin cơ bản của học sinh lớp chủ nhiệm 
2. Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình học sinh và trao đổi với phụ huynh về việc giáo dục phẩm chất cho các em 
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp 
4. Xây dựng “Môi trường học tập An toàn – Thân thiện – Bình đẳng” 
III. BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
 X ây dựng kế hoạch chủ nhiệm. 
1. Điều tra thông tin cơ bản của học sinh lớp chủ nhiệm 
Học sinh lớp 3A Năm học 2020-2021 
Khen thưởng các em khi các em có sự tiến bộ 
Xếp chỗ ngồi theo phương pháp “Đôi bạn cùng tiến” 
2. Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình học sinh và trao đổi với phụ huynh về việc giáo dục phẩm chất cho các em. 
Thăm hỏi động viên gia đình học sinh 
Em Lê Văn Đạt đạt N hì cuộc thi STTTN Nhi đồng cấp huyện Năm 2021 
Sau giờ học 2 cô trò cùng làm đồ chơi 
Hướng dẫn học sinh học tại nhà 
3. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp 
Ban cán sự lớp 3A 
Ban cán sự lớp 4A 
4. Xây dựng “môi trường học tập An toàn – Thân thiện – Bình đẳng” 
4.1. Tạo sự thân thiện, công bằng 
Trong giờ học quan tâm từng học sinh 
4.2. Rèn kĩ năng sống cho học sinh 
Tham gia trò chơi “Nhảy ba bố 
Hoạt động ngoại khóa 
Cuốn sách hay 
Giới thiệu cuốn sách hay cho các em 
4.3. Rèn năng lực-phẩm chất qua tích hợp liên môn 
Môn Đạo đức lớp 3 
Môn Tiếng Việt 2 
Môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3 
4.4. Từng bước hình thành giá trị sống 
 Chiến dịch không rác thải và bụi bẩn 
Trồng và chăm sóc hoa 
Quét dọn đường làng, ngõ xóm 
4.4. Từng bước hình thành giá trị sống 
Tham gia giao lưu văn nghệ cùng người khuyết tật 
IV. HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP 
Đầu năm 
Cuối năm 
Tốt 
Đạt 
Cần cố gắng 
Tốt 
Đạt 
Cần cố gắng 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
10 
35,71 
15 
53,57 
3 
10,71 
15 
53,57 
13 
46,43 
0 
0 
Đầu năm 
Cuối năm 
Tốt 
Đạt 
Cần cố gắng 
Tốt 
Đạt 
Cần cố gắng 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
9 
36 
14 
56 
2 
8 
12 
48 
13 
52 
0 
0 
 Năm học: 2021 – 2022. Tổng số học sinh lớp 2A: 25 em 
 Năm học: 2020 – 2021. Tổng số học sinh lớp 1 A: 28 em 
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
G iáo dục phẩm chất cho học sinh là việc hết sức quan trọng 
Biện pháp có thể chia sẻ nhân rộng 
Đối với giáo viên 
Đối với phụ huynh học sinh 
Đối với nhà trường 
1. Kết luận 
2. Kiến nghị 
TÔI XIN 
CHÂN THÀNH 
CẢM ƠN! 

File đính kèm:

  • pptxsang_kien_kinh_nghiem_bien_phap_nang_cao_chat_luong_giao_duc.pptx
Sáng Kiến Liên Quan