Phiếu đánh giá xếp loại Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Các giải pháp SKKN đưa ra phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; có giá trị thúc đẩy phát triển nghề nghiệp đồng nghiệp; nâng cao chất lượng GD và hiệu quả đào tạo; Phù hợp điều kiện CSVC của ngành, của đơn vị.

doc3 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 9979 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu đánh giá xếp loại Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI SKKN
TRƯỜNG THPT TÂN AN NĂM HỌC 2013 - 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
	Tên đề tài: ........................
 .
	Họ và tên người viết: ......................
Môn: Tổ chuyên môn:
TIÊU CHUẨN
TIÊU CHÍ
Nhận xét
Điểm tối đa
Điểm chấm
1
Hình thức
1.1
Cấu trúc đầy đủ các phần: mở đầu, nội dung, hiệu quả.
5
1.2
Trình bày khoa học, sạch, đẹp, hợp lý
5
2
Tính
khoa học
2.1
Đảm bảo tính chính xác các nội dung kiến thức trình bày trong SKKN
10
2.2
Đảm bảo tính logic của vấn đề trình bày
5
2.3
Phù hợp chủ trương, quan điểm chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và ngành GD&ĐT
10
3
Tính
sáng tạo
3.1
Có đối tượng nghiên cứu mới
10
3.2
Có giải pháp mới và sáng tạo để nâng hiệu quả công việc (hiệu quả hoạt động giáo dục
15
3.3
Có đề xuất hướng phát triển của SKKN 
10
4
Tính
thực tiễn
4.1
Các giải pháp SKKN đưa ra phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ; có giá trị thúc đẩy phát triển nghề nghiệp đồng nghiệp; nâng cao chất lượng GD và hiệu quả đào tạo; Phù hợp điều kiện CSVC của ngành, của đơn vị.
20
4.2
Có thể áp dụng SKKN cho nhiều người, ở nhiều nơi
10
Tổng cộng
100
Xếp loại: 
 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
Ghi chú: Dưới 50 điểm: Không xếp loại; (Ký, ghi rõ họ tên)
Từ 50 đến dưới 75 điểm: Xếp loại TB (C);
Ttừ 75 đến dưới 90 điểm: Xếp loại Khá (B); 
Từ 90 đến 100: Xếp loại tốt (A). 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINH
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI SKKN
TRƯỜNG THPT TÂN AN NĂM HỌC 2013 - 2014
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG
	Tên đề tài: ........................
 .
	Họ và tên người viết: ......................
Môn: Tổ chuyên môn:
TT
Tiêu chí đánh giá
Nhận xét
Điểm tối đa
Điểm chấm
1
Tên đề tài : - Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và tác động; - Có ý nghĩa thực tiễn.
5
2
Hiện trạng: - Nêu được hiện trạng; - Xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng; - Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết.
5
3
Giải pháp thay thế
- Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế; - Giải pháp khả thi và hiệu quả; - Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài.
20
4
Vấn đề nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu
- Trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu hỏi.
- Xác định được giả thuyết nghiên cứu.
5
5
Thiết kế
- Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên cứu.
5
6
Đo lường: - Xây dựng được thang đo phù hợp để thu thập dữ liệu; - Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị.
5
7
Phân tích dữ liệu và bàn luận
- Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết kế; - Trả lời rõ được vấn đề nghiên cứu.
5
8
Kết quả :
- Kết quả nghiên cứu: Đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục; - Những đóng góp của đề tài nghiên cứu: Mang lại hiểu biết mới về thực trạng, phương pháp, chiến lược,(minh chứng) ...; - Áp dụng các kết quả: Triển vọng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế.
30
9
Minh chứng cho các hoạt động nghiên cứu của đề tài
Kế hoạch bài học, bài kiểm tra/ bảng kiểm, thang đo/ băng hình, dữ liệu thô ... (đầy đủ, khoa học, mang tính thuyết phục)
15
10
Trình bày báo cáo: - Văn bản viết cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp. 
5
Tổng cộng
100
Xếp loại: 
 	 NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
Ghi chú: Dưới 50 điểm: Không đạt; 	 (Ký, ghi rõ họ tên)
Từ 50 đến 69 điểm: Xếp loại Đạt;
Ttừ 70 đến 85 điểm: Xếp loại Khá; 
Từ 86 đến 100: Xếp loại tốt (A).

File đính kèm:

  • docPhieu_danh_gia_SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan