Một số biện pháp giáo dục học sinh chậm tiến

I. TÊN ĐỀ TÀI:

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC

HỌC SINH CHẬM TIẾN

II. ĐẶT VẤN ĐỀ:

1. Tầm quan trọng của việc giáo dục học sinh chậm tiến trong trường

phổ thông:

Giáo dục học sinh chậm tiến là một trong những mục tiêu quan trọng

trong công tác giáo dục ở trường trung học phổ thông hiện nay. Trong đó, việc

giáo dục học sinh chậm tiến ngày càng tiến bộ có ý nghĩa góp phần làm hạn chế

những khuyết điểm của học sinh. Khắc phục những tồn tại ở học đường để môi

trường giáo dục luôn phát triển lành mạnh, tạo điều kiện cho các em môi trường

học tập và rèn luyện tốt nhất. Vì vậy việc nghiên cứu và áp dụng “Biện pháp

giáo dục học sinh chậm tiến” trong công tác chủ nhiệm sẽ giúp cho giáo viên

chủ nhiệm thực hiện tốt vai trò quản lý, giáo dục của mình. Làm cho hiệu quả

giáo dục mang tính chất thiết thực hơn, chất lượng hơn.

2. Thực trạng học sinh PTTH và những vấn đề về giáo dục học sinh

chậm tiến:

Việc giáo dục hạnh kiểm cho học sinh ở trường THPT hiện nay đang gặp

rất nhiều khó khăn nhất định. Ở lứa tuổi này, các em có những biểu hiện, suy

nghĩ hành động còn nông nổi. Mặc dù sự phát triển về tâm sinh lý của các em có

thể xem như là ổn định. Nhưng các em chưa thể vững vàng nếu như không được

giáo dục đến nơi, đến chốn, không được định hướng đúng lúc, đúng chỗ. Mọi sự

cám dỗ ở ngoài học đường dễ lôi kéo các em sa vào các cạm bẫy và dễ dàng bỏ

bê việc học, học hành sa sút hẳn. Hoặc học sinh bị mất căn bản kiến thức sẽ deã

xa rời học tập. Bên cạnh đó một bộ phận phụ huynh học sinh lo làm kinh tế, phó

mặc con cái cho nhà trường.

Thật vậy giáo dục hạnh kiểm cho học sinh đã khó, giáo dục học sinh chậm

tiến càng khó hơn. Hầu hết ở các lớp đều có học sinh chậm tiến. Sự chậm tiến

của các em đều do những nguyên nhân tương tự như nhau, từ những môi trường

và tác động khác nhau

pdf14 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 11085 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số biện pháp giáo dục học sinh chậm tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g quan hệ với tập thể lớp. 
- Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên bộ môn của năm học 
trước về tình hình chung của lớp cũng như tình hình học tập và rèn luyện của 
học sinh. 
- Trao đổi với phụ huynh học sinh để có thêm những thông tin về đối 
tượng học sinh. (Qua việc tổ chức họp phụ huynh học sinh mỗi năm học). 
Qua việc tìm hiểu học sinh, giáo viên chủ nhiệm phân nhóm đối tượng 
giáo dục của mình theo các nội dung mà mình định tìm hiểu chẳng hạn như: Về 
hoàn cảnh gia đình (thành phần gia đình, bao nhiêu anh chị em..). Về đặc điểm 
của học sinh (kết quả học tập và rèn luyện của những năm học trước, về nguyện 
vọng, sở thích...). Kết quả phân nhóm học sinh được ghi vào sổ chủ nhiệm theo 
từng mục nội dung, như vậy giáo viên chủ nhiệm đã có bức tranh toàn cảnh về 
tình hình học sinh của lớp cũng như của từng cá nhân học sinh. Trên cơ sở đó 
giáo viên dự kiến kế hoạch công tác giáo dục đối với lớp và đối với từng cá nhân 
học sinh. 
Giáo viên chủ nhiệm lớp có thể phân học sinh của lớp thành 3 nhóm: 
+ Nhóm 1: Gồm những học sinh tích cực. 
+ Nhóm 2: Gồm những học sinh không có biểu hiện gì xấu nhưng không 
thể hiện rõ tính tích cực của mình trong tập thể lớp. 
+ Nhóm 3: Đó là những học sinh có nhiều biểu hiện yếu kém về học tập, 
hay vi phạm nội quy nhà trường; những em này cần phải được quan tâm nhiều 
nhất. 
b. Bầu Ban Cán sự lớp và phân công cụ thể: 
* Lựa chọn đội ngũ: 
Để chọn một đội ngũ cán bộ lớp tốt phải dựa trên cơ sở: 
 4
+ Học sinh có đạo đức tốt và kết quả học tập khá, giỏi. 
+ Kinh nghiệm chỉ đạo lớp từ những năm học trước hoặc có uy tín trước 
tập thể lớp, nói năng truyền cảm lưu loát trước đám đông. 
+ Có ý thức làm gương cho các bạn về học tập, tác phong đi đầu trong 
mọi công tác, để gây ảnh hưởng và sự tôn trọng trong bạn bè. 
+ Có đủ tư cách thay mặt giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở kịp thời các biểu 
hiện sai trái. Góp ý với bạn bè về những vi phạm: không thuộc bài, đi học trễ, 
nói chuyện trong lớp, bỏ giờ... 
* Nhiệm vụ cụ thể của Ban cán sự lớp: 
Mỗi một chức vụ của cán sự lớp đều gắn với một nhiệm vụ cụ thể. GVCN 
cần giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán sự lớp để ban cán sự lớp phát huy tốt 
nhất vai trò của mình. 
- Lớp trưởng: Tổ chức, theo dõi hoạt động tự quản của lớp (dưới sự chỉ 
đạo, cố vấn của giáo viên chủ nhiệm) như: Các tiết sinh hoạt tập thể lớp hằng 
tuần, các cuộc hội ý cán bộ cốt cán của lớp, các hoạt động giáo dục theo qui mô 
lớp. Luôn luôn có trách nhiệm quản lý lớp trong mọi hoạt động tập thể của 
trường, nhận xét, đánh giá kết quả thi đua các mặt của lớp hằng tháng, học kỳ và 
năm học. 
- Lớp phó học tập: Tổ chức, điều khiển các hoạt động tự quản học tập của 
lớp, tổ chức thi tìm hiểu, giải đáp thắc mắc trong học tập. Đề xuất với giáo viên 
chủ nhiệm, giáo viên bộ môn về kế hoạch, nội dung học tập. Tổ chức trao đổi 
kinh nghiệm học tập, điều khiển các cán sự bộ môn hoạt động tự học. Có kế 
hoạch giúp đỡ các bạn yếu kém, theo dõi, đánh giá kết quả học tập của lớp hằng 
tuần, hằng tháng, học kỳ. Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm, trao đổi với đội ngũ 
tự quản để có nhận định đánh giá hoạt động chung của lớp. 
- Lớp phó văn thể mỹ: Điều khiển và theo dõi các hoạt động văn thể của 
lớp. Tham gia tập huấn múa hát tập thể, các hoạt động văn nghệ do trường đề ra. 
Hằng tuần nhận xét đánh giá kết quả trước lớp. 
- Lớp phó Lao động – Kỷ luật: Nhận nhiệm vụ, tổ chức, phân công, điều 
khiển các buổi lao động, vệ sinh của lớp.Nhận xét, đánh giá kết quả. Bên cạnh 
đó hỗ trợ cho lớp trưởng việc theo dõi kỷ luật của lớp. Haèng tuaàn,haèng thaùng 
(hoặc học kỳ) tổng hợp kết quả và báo cáo cho lớp trưởng. 
- Nhiệm vụ của Bí thư: Nắm bắt và tiếp thu những thông báo, chỉ thị của 
Đoàn trường để kịp thời triển khai cho đoàn viên trong chi đoàn thực hiện đầy 
đủ. 
- Tổ trưởng: Theo dõi quản lý tổ viên trong tổ về các mặt học tập, nề nếp, 
tác phong, điểm hoạt động... Hằng tuần tổng kết báo cáo cho lớp trưởng. 
Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong tổ thực hiện đúng theo nội 
quy của lớp, của trường. 
 5
- Tổ phó: Nhận nhiệm vụ từ tổ trưởng. Tổ chức phân công theo dõi các tổ 
viên thực hiện, nhận xét, báo cáo cho tổ trưởng. 
- Nhiệm vụ của cờ đỏ: Theo dõi kiểm tra, đánh giá, giữ gìn trật tự kỷ luật, 
thực hiện nội qui của lớp và tổ. Báo cáo kết quả hằng tuần, hằng tháng cho lớp 
trưởng và báo cáo trước lớp. 
- Cán sự chức năng: 
 + Cán sự môn học: Là những học sinh học tốt ở các môn học để 
hướng dẫn lớp giải các bài tập trong 15 phút đầu giờ. Nêu ra một số hướng hoặc 
một số phương pháp để giúp học tốt các môn theo kinh nghiệm của bản thân. 
Liên hệ với giáo viên bộ môn, đề đạt nguyện vọng của lớp, xin ý kiến của giáo 
viên bộ môn ... nhằm giúp lớp học có hiệu quả. 
 + Cán sự tài chính: Thu, giữ quỹ lớp, quản lý chi tiêu... 
 + Thư ký lớp: Bảo quản, ghi chép nhật ký, nghị quyết, biên bản họp 
lớp ... 
- Lớp trưởng, lớp phó, các tổ trưởng phải phối hợp với nhau khi thực hiện 
nhiệm vụ, luôn có kế hoạch quan tâm giúp đỡ các bạn cá biệt, chậm tiến trong 
học tập và rèn luyện hạnh kiểm. 
c. Lập sơ đồ lớp: 
Qua tìm hiểu sơ lược học sinh trong lớp, GVCN tiến hành sắp xếp chỗ 
ngồi cho học sinh. 
+ Căn cứ tình trạng sức khỏe của học sinh: Học sinh thấp ngồi trước, cao 
ngồi sau. Học sinh bị cận ngồi gần bảng... 
+ Căn cứ học lực của học sinh: Học sinh yếu kém ngồi gần học sinh khá, 
giỏi. 
+ Căn cứ vào hạnh kiểm của học sinh: Học sinh chậm tiến, cá biệt sẽ được 
xếp ngồi gần Ban cán sự lớp hoặc ngồi gần với học sinh ngoan hiền. Tránh tình 
trạng sắp xếp các em cá biệt ngồi gần nhau. 
+ Căn cứ vào nhiệm vụ của ban cán sự lớp: Phân bố đều ở các vị trí trước, 
giữa, sau. 
+ Phân bố học sinh nam nữ, học sinh giỏi, khá, trung bình, yếu rải đều ở 
các tổ. 
Sau đó chia lớp thành 04 tổ, mỗi tổ có 01 tổ trưởng, 01 tổ phó. Lập sơ đồ 
lớp thành 03 bản: Dán vào sổ đầu bài 01 bản, lớp trưởng giữ 01 bản, giáo viên 
chủ nhiệm giữ 01 bản để tiện cho việc theo dõi. 
d. Giáo dục đạo đức học sinh qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm hàng tuần: 
Giáo viên chủ nhiệm cần phải xác định rõ mục tiêu của tiết sinh hoạt 
nhằm đề ra nội dung thực hiện thích hợp. 
 6
Giáo viên dựa trên các thông báo hoặc nội dung, kế hoạch của nhà trường 
đề ra trong các cuộc họp Hội đồng sư phạm hoặc trong tiết sinh hoạt dưới cờ, để 
cụ thể hóa nội dung tiết sinh hoạt của lớp. 
Về tổ chức: Lớp trưởng điều khiển tiết sinh hoạt. Trước tiên các tổ lần 
lượt báo cáo về tình hình tổ của mình những việc làm được và chưa được. Nêu 
cụ thể những cá nhân vi phạm khuyết điểm. Lớp phó học tập báo cáo tình hình 
học tập của lớp. Về nề nếp, việc thực hiện nội quy .Thủ quỹ báo cáo tình hình 
thu chi của lớp. 
Lớp trưởng thông qua bảng xếp loại thi đua giữa các tổ - cá nhân, thông 
báo trước lớp về mặt nào làm được, mặt nào còn hạn chế cần khắc phục? Lớp 
trưởng nêu rõ những mặt tiến bộ của các bạn chậm tiến, cá biệt và tuyên dương 
trước lớp. 
Sau đó các thành viên trong lớp có ý kiến. Lớp trưởng nhận xét, đề ra kế 
hoạch và phát động thi đua trong tuần tới. 
Qua việc báo cáo của các tổ trưởng, lớp trưởng. Giáo viên chủ nhiệm cần 
nêu lên được sự tiến bộ của các em cụ thể ở những điểm nào? nhất là các em học 
yếu ,cá biệt. Đồng thời động viên các em cố gắng tích cực trong việc phát huy 
khả năng và năng lực sẵn có của mình. Bên cạnh đó nhắc nhở những học sinh vi 
phạm, thi hành kỷ luật nghiêm khắc đối với các em đó. Tuy nhiên, điều chúng ta 
dễ dàng cảm hóa được các đối tượng học sinh vi phạm, học sinh chậm tiến, cá 
biệt là trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm cần gặp gỡ, trao đổi, 
tâm sự cùng các em. Có thái độ thân thiện với các em, các em nhìn mình là cảm 
thấy gần gũi, chứ không phải gặp mình là sợ la, sợ bị mắng. Tạo cho học sinh có 
cảm giác giáo viên như là người bạn thân, bạn tâm tình. Luôn lắng nghe ý kiến 
của mình khi mình vui buồn đều có thể chia sẻ với thầy cô, khích lệ mình khi 
mình gặp khó khăn trong gia đình, bế tắc trong học tập... 
Giáo viên chủ nhiệm phải thường xuyên theo dõi, nhắc nhỡ, đôn đốc các 
em thực hiện đúng theo nội quy trường lớp. Kiểm điểm kịp thời những hành vi 
vi phạm, ngăn ngừa không để cho những hành vi xấu này có cơ hội phát sinh 
thêm. Luôn dạy các em cách học làm người, cách sống, cách cư xử lễ phép với 
mọi người, nêu những gương tốt, việc tốt để các em học tập noi theo. Đôi lúc kể 
cho các em nghe một mẩu chuyện trong sách, báo, internet để các em tự rút ra 
bài học cho bản thân. 
Vào các tiết sinh hoạt chủ nhiệm hằng tuần, ngoài việc kiểm điểm các 
hoạt động trong tuần. Giáo viên chủ nhiệm cần hướng cho lớp tổ chức các hoạt 
động vui chơi, thi đua giữa các tổ như“đố vui để học”, tổ chức sinh hoạt theo các 
chủ đề của ngày lễ... Giáo viên chủ nhiệm cần động viên, khuyến khích cho tất 
cả học sinh trong lớp cùng tham gia, đặc biệt cần chú ý đưa các học sinh chậm 
tiến, cá biệt cùng tham gia hoạt động này. Tạo hoạt động lành mạnh và bổ ích 
cho các em nhằm giúp các em nhận ra những ngày tháng ở trường thật vui, thật 
ý nghĩa. Trên tinh thần đó có ý thức thi đua lành mạnh, thỏa mái xác định đúng 
động cơ học tập cùng rèn luyện và giúp đỡ nhau tiến bộ. 
 7
e. Phối hợp với các lực lượng: Ban cán sự, Phụ huynh, Ban đại diện 
Phụ huynh học sinh,Giáo viên bộ môn – Ban giám hiệu nhà trường : 
“Đông tay thì vỗ nên kêu”. Chúng ta phải kết hợp nhiều thành viên quan 
tâm theo dõi giúp đỡ các em thì các em sẽ nhanh tiến bộ. 
* Phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với Ban cán sự, Phụ huynh, Ban 
đại diện hội phụ huynh học sinh: Giáo viên chủ nhiệm giao cho một em cán sự 
lớp có tinh thần giúp đỡ bạn một quyển sổ theo dõi, em này ghi chép lại những 
diễn biến quá trình học tập ở lớp. Những mặt ưu khuyết hằng ngày rồi cuối tuần 
giao lại cho cô chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm xem xét, ghi nhận xét và đề 
nghị của mình rồi gởi đến gia đình phụ huynh. Bằng cách giao quyển sổ này cho 
em Ban cán sự lớp chuyển đến tay phụ huynh. Phụ huynh nắm bắt được tình 
hình của con mình và có ý kiến phản hồi. Cứ thế, giữa phụ huynh, giáo viên chủ 
nhiệm và em cán sự lớp kia luôn phối hợp lẫn nhau, đều có trách nhiệm giúp đỡ 
em học sinh đó ngày càng tiến bộ. Bên cạnh đó giáo viên chủ nhiệm phải thường 
xuyên liên lạc với Ban đại diện phụ huynh học sinh để bàn bạc, trao đổi thông 
tin. Nhằm đề ra những biện pháp khắc phục uốn nắn kịp thời. 
* Phối hợp với giáo viên dạy các môn học: Hiệu quả giáo dục của một lớp 
phụ thuộc một phần quan trọng vào hoạt động và phẩm chất của giáo viên chủ 
nhiệm và các giáo viên bộ môn của lớp. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm phải thường 
xuyên liên hệ, có sự phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn để giáo dục các em. 
Trao đổi với giáo viên bộ môn về những học sinh có khó khăn trong học tập và 
rèn luyện (hoàn cảnh gia đình, ý thức kỷ luật kém). Đồng thời tiếp thu ý kiến 
của giáo viên bộ môn phản ánh để cùng hỗ trợ, phối hợp tác động tới lớp nói 
chung và từng học sinh nói riêng. 
* Phối hợp với Ban Giám Hiệu Nhà trường: Để giáo dục học sinh lớp 
mình phụ trách, giáo viên phải dựa vào kế hoạch giáo dục chung của nhà trường. 
Đồng thời dựa vào tình hình cụ thể của lớp để xây dựng kế hoạch đề ra biện 
pháp để giáo dục học sinh lớp mình. Thường xuyên báo cáo tình hình lớp, kết 
quả giáo dục, ý chí, nguyện vọng của học sinh lớp mình với Ban Giám Hiệu 
trường. Đồng thời đề xuất xin ý kiến về biện pháp giáo dục học sinh chậm tiến 
với Ban Giám Hiệu. 
2. Các trường hợp vi phạm, biện pháp giải quyết, xử lý có hiệu quả: 
a. Nhóm học sinh chậm tiến, 
Nguyễn Phú Hùng 
Trần Quang Minh 
 Nguyễn Đức Trường 
 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 
 Khi vào lớp 10 các em này đã có những biểu hiện không tích cực: 
 Em Hùng đánh bạn với lí do “nhìn mặt nó cứ vênh vênh”, mải chơi điện tử. 
Cuối học kì một em xếp học lực yếu, hạnh kiểm trung bình. 
 Em Minh có nhận thức nhanh song cũng mải chơi điện tử và thường xuyên 
vi phạm nội quy. Nhiều lần thầy cô giáo bộ môn, cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở 
 8
trước lớp em đều có biểu hiện bất cần, thậm chí có hành vi thiếu tôn trọng thầy 
cô. 
 Em Trường, em Chuyên có lực học trung bình và yếu, lại có biễu hiện yêu 
nhau. Nhiều lần nắm tay, bá vai nhau làm cho các bạn khó chịu, trong lớp hay 
mất trật tự. 
b. Các biện pháp giải quyết 
Thứ nhất: Tìm hiểu nguyên nhân 
 Từ nhiều kênh thông tin tôi đã biết được những nguyên nhân dẫn đến sự 
mải chơi của các em: Em Hùng bố mới mất nên buồn chán. Em Minh bố mẹ hay 
cãi nhau, đánh nhau. Em Chuyên mẹ đi nước ngoài lâu năm, bố hay vắng nhà 
Thứ 2: Quan tâm thường xuyên, tạo sự gần gũi 
 Sau khi biết được nguyên nhân tôi luôn thông cảm, gần gũi, động viên các 
em vượt qua những khó khăn đó.Tránh xúc phạm tới các em, thỉnh thoảng vào 
lớp hỏi thăm, chuyện trò với các em và quan sát sự thay đổi. 
Thứ 3: Xếp chỗ ngồi 
 Để cho các em tiến bộ, không mất trật tự, tôi xếp các em ngồi xen với các 
em có lực học tốt, ít nói chuyện. Đồng thời giao nhiệm vụ giúp đỡ các bạn trong 
học tập và nhắc nhở khi các bạn vi phạm. 
Thứ 4: Giao nhiệm vụ cho các em 
 Mặc dù các em chậm tiến song tôi luôn giao những nhiệm vụ để các em 
thấy được vai trò của mình trong lớp: Em Minh theo dõi các bạn trong việc mặc 
đồng phục. Em Hùng theo dõi các bạn trong các giờ tập trung. Em Chuyên đóng 
cửa tắt điện khi ra về. Và khi giao nhiệm vụ tôi thường nói với các em là “ hãy 
giúp cô”. Các em làm rất tích cực và ít vi phạm hơn. 
Thứ 5: Luôn tổ chức các hoạt động tập thể 
 Trong các giờ sinh hoạt, hoạt động ngoài giờ tôi luôn tổ chức chơi các trò 
chơi như giải ô chữ theo chủ đề, trả lời câu hỏi liên quan tới bộ môn họcCác 
em rất phấn khởi hào hứng, gần gũi thân thiện , đoàn kết hơn. 
Thứ 6: Phối hợp chặt chẽ với gia đình 
 Thường xuyên trao đổi với gia đình để nắm bắt tình hình ở nhà và thông báo 
tình hình trên lớp của các em. 
 Thứ 7: Tuyên dương, uốn nắn kịp thời 
 Để các em tiến bộ tôi luôn theo dõi sát sao, xác định những lỗi hay vi phạm, 
nắm bắt đầy đủ những biểu hiện tích cực thông qua các thầy cô bộ môn, cán bộ 
lớp, sổ đầu bài để tuyên dương, động viên, uốn nắn kịp thời. 
VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU : 
Sau khi thực hiện những biện pháp trên với các lớp tôi chủ nhiệm, suốt 
nhiều năm học qua các lớp đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 
Việc tìm hiểu, phân nhóm học sinh đã giúp giáo viên chủ nhiệm nắm rõ 
về đặc điểm từng học sinh trong lớp và có biện pháp giáo dục dục đúng đắn cho 
từng nhóm đối tượng học sinh một cách có hiệu quả. 
 9
Việc lựa chọn đội ngũ, phân công giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành 
viên trong ban cán sự lớp đã đem lại hiệu quả cao trong việc quản lý, nề nếp và 
chất lượng học tập của lớp. Các em làm việc rất nhiệt tình, với tinh thần trách 
nhiệm cao. 
Lập sơ đồ lớp như trên đã đem lại hiệu quả rõ rệt trong học tập và rèn 
luyện của học sinh. Ban cán sự ngồi trước, giữa và sau dễ cho việc theo dõi, 
quản lý, nhắc nhở lớp. Học sinh chậm tiến, cá biệt ngồi gần ban cán sự lớp. Ban 
cán sự lớp giúp đỡ các em tiến bộ. Như chúng ta đã từng biết “Gần mực thì đen, 
gần đèn thì sáng”. Với sự giúp đỡ động viên của người bạn ngồi cạnh sẽ giúp 
cho học sinh chậm tiến tiến bộ, bản thân các học sinh này sẽ cố gắng, phấn đấu 
trong học tập và rèn luyện hơn, hạn chế vi phạm. 
Bản thân đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc phối 
hợp cùng với Ban cán sự lớp, phụ huynh, Ban đại diện phụ huynh học sinh, các 
giáo viên bộ môn, Ban giám hiệu nhà trường đã từng bước giáo dục thành công 
học sinh chậm tiến. 
Theo thời gian, những bài học về đạo đức, nhân cách trong tiết sinh hoạt 
chủ nhiệm hằng tuần đã giúp học sinh luôn nhớ, vững tin hơn trước những khó 
khăn, thách thức của cuộc sống. 
* Kết quả đạt được: 
Các em đã có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện đạo đức.Cuối năm 
lớp 10 không còn em học lực yếu,không còn hạnh kiểm trung bình. Lớp đạt 
danh hiệu lớp tiên tiến. Chi đoàn vững mạnh. 
 Tóm lại, “Những biện pháp giáo dục học sinh chậm tiến” đã góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm của giáo viên. Mỗi một biện pháp đều là 
“kim chỉ nam” dạy dỗ học sinh được giáo viên vận dụng linh hoạt và xuyên suốt 
cả một quá trình dạy học và quản lý học sinh của lớp mình. Những biện pháp mà 
tôi đã chắc lọc, nghiên cứu, vận dụng có ý nghĩa thiết thực, liên quan trực tiếp 
đến khả năng định hướng đúng đắn về hành vi, chuẩn mực, nề nếp học tập,ở 
trường, ở nhà và những mối quan hệ cần thiết trong quá trình hình thành nhân 
cách của các em. 
. 
Sự tiến bộ của học sinh như tôi đã trình bày ở trên đã đem lại niềm vui vô 
bờ bến và đồng thời cũng đã khẳng định sự thành công việc thực hiện đề tài này. 
VII. KẾT LUẬN: 
Rèn luyện đạo đức và nhân cách của học sinh là một trong những vấn đề 
cần phải quan tâm và đặt lên hàng đầu. Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” cho đến 
nay vẫn còn nguyên giá trị. Nó nhắc nhở chúng ta phải biết tu dưỡng đạo đức, 
 10
nhân cách, bởi đó chính là thước đo giá trị tinh thần của con người. Giáo dục 
học sinh cần phải phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội để có 
hướng đi đúng đắn. Rèn luyện học sinh thành những con người có tài, có đức 
giúp ích cho xã hội. 
Việc giáo dục học sinh không chỉ ngày một, ngày hai là được. Vì thế giáo 
viên chủ nhiệm không nên chủ quan, nóng vội. Một câu nói vô tình, một trách 
phạt nôn nóng, một hành xử thiếu cân nhắc đôi khi gây tổn thương đến các em. 
Cho nên trước mọi sai lầm, vi phạm của học sinh, giáo viên chủ nhiệm cần hết 
sức bình tĩnh, bao dung, và độ lượng để xem xét, giải quyết xử lý. Với học sinh 
chậm tiến, cá biệt thì chúng ta không nên ảo tưởng là các em sẽ tiến bộ ngay sau 
một vài lần nhắc nhở, xử phạt của giáo viên chủ nhiệm. Có khi các em tiếp tục 
vi phạm, đôi khi còn nghiêm trọng hơn. Chính những lúc này giáo viên chủ 
nhiệm cần thể hiện bình tĩnh và năng lực sư phạm cũng như năng lực chịu đựng, 
kiên trì trong việc giáo dục các em. 
Tóm lại những biện pháp giáo dục học sinh chậm tiến mà tôi đã thể hiện 
trong đề tài này. Đã thật sự giúp học sinh chậm tiến, rèn luyện hạnh kiểm của 
mình ngày càng tiến bộ và học tập tốt hơn. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác 
chủ nhiệm và công tác giáo dục ở nhà trường. Như chúng ta đã biết việc giáo 
dục phẩm chất cho học sinh không chỉ tiến hành ngày một, ngày hai mà phải lâu 
dài. Chúng ta cần phải kiên trì, cần tìm ra nguyên nhân để có biện pháp xử lý 
thích hợp. Các biện pháp xử lý cần “Mềm dẻo nhưng cương quyết”. Mặc dù 
những biện pháp “Giáo dục học sinh chậm tiến” chưa phải là những biện pháp 
lớn. Nhưng mỗi một biện pháp đều được hình thành từ tấm lòng yêu thương học 
sinh, mong muốn giáo dục học sinh nên người. Cũng chính nhờ đề tài này mà tôi 
đã tự tin hơn, làm tốt hơn công tác chủ nhiệm của mình trong các năm học. 
Trong suốt quá trình thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm chắc chắn 
không thể tránh khỏi những sai sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của Ban giám 
khảo và đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh hơn. 
Thuận thành, ngày 22 tháng 10 năm 2015 
GVCN lớp 11A12 
 Nguyễn Thị Tú 
 11
VIII. ĐỀ NGHỊ : 
 + Nhà trường cần bổ sung thêm các loại sách, tài liệu liên quan đến vấn 
đề giáo dục học sinh để giáo viên tiện tham khảo, nghiên cứu. 
+ Tổ chức hội nghị công tác chủ nhiệm để giáo viên chủ nhiệm có thể học 
hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. 
 12
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. PGS TS 
Hà Nhật Thăng 
Công tác giáo viên chủ 
nhiệm lớp ở trường 
THPT 
Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam 
2. Lê Văn Hồng. 
Lê Ngọc Lang 
Nguyễn Văn Thàng 
Tâm lý học lứa tuổi và 
tâm lý học sư phạm 
Đại học Quốc gia 
Hà Nội 
3. NGND.PGS 
Nguyễn Văn Hộ 
- NGND. PGS 
Trịnh Trúc Lâm 
Ứng xử sư phạm Nhà xuất bản Đại 
học Quốc gia 
 Hà Nội 
 13
XI. MỤC LỤC 
TT Tên từng phần của mục lục Trang 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Tên đề tài 
Đặt vấn đề 
Cơ sở lí luận 
Cơ sở thực tiễn 
Nội dung nghiên cứu 
Kết quả nghiên cứu 
Kết luận 
Đề nghị 
Tài liệu tham khảo 
Mục lục 
1 
1 
2 
2 
3 
10 
12 
13 
14 
15 

File đính kèm:

  • pdfmot_so_bien_phap_giao_duc_hoc_sinh_cham_tien_2472.pdf
Sáng Kiến Liên Quan