Đề tài Sử dụng trò chơi dân gian nhằm phát triển kỹ năng hợp tác nhóm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua hoạt động ngoài trời

1. Đặt vấn đề

Hiện nay thế giới đang diễn ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế, văn hoá, khoa học,. trong đó sự giao thoa giữa các nền văn hoá giữa các nước trong khu vực và trên thế giới là một tất yếu. Đại hội Đảng VIII khẳng định "Văn hoá là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội,. .phải nhằm xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh cho sự phát triển xã hội". Điều này được cụ thể hoá trong xác định mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của nước ta trong giai đoạn hiện nay, Đảng và nhà nước khẳng định “Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân d ân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Giáo dục trang bị cho thế hệ trẻ một hệ thống giá trị, năng lực và khả năng phù hợp với sự phát triển của một xã hội hiện đại đồng thời đảm bảo phát huy những giá trị truyền thống của người Việt Nam, điều này đã được khẳng định trong chiến lược xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đồng thời là nhiệm vụ, nội dung công tác giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Vấn đề giáo dục năng lực, phẩm chất đạo đức của con người mới, đặc biệt là nét văn hoá mang bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ trong xu thế phát triển toàn cầu hiện nay là vô cùng quan trọng, cần thiết đồng thời là sứ mạng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà được khẳng định trong mục tiêu giáo dục "đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, trí tuệ, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, niềm tự hào về việc giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc, . tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc." ngày 17/11/2008 Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định về ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam là ngày 19/ 04 hàng năm.

+ Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người.Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo, tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Vấn đề mà giáo dục mầm non đang hướng tới là giúp trẻ phát triển về các mặt như: Thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tố đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

 

docx32 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 3639 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Sử dụng trò chơi dân gian nhằm phát triển kỹ năng hợp tác nhóm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi qua hoạt động ngoài trời", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h tế hơn.
Khi 5 - 6 tuổi, ngôn ngữ của trẻ phát triển mạnh, đạt chất lượng cao về phát âm, vốn từ và các hình thức ngữ pháp. Đây là điều kiện cơ bản để hoàn thiện chức năng tâm lý người.
Trẻ luôn tò mò, hoạt động nhiều, ham học hỏi, thích tự làm việc, ham chơi hơn ăn. Trẻ có những hoạt động giao tiếp, trẻ tham gia vào trò chơi tập thể, dần dần chia tay tuổi thơ.
Đặc biệt, giai đoạn này trẻ bắt đầu cắp sách đến trường, khả năng tiếp thu kiến thức mới thông qua việc phát triển ngôn ngữ và tư duy logic phát triển nhanh. Khi trẻ đi học trẻ sẽ hoàn thiện ngôn ngữ, phát triển trí tuệ, đi học trẻ biết ý thức hoàn thành nghĩa vụ, tạo được các quan hệ xã hội.
3. Sử dụng hệ thống trò chơi dân gian
3.1. Cơ sở xây dựng hệ thống trò chơi dân gian
Trò chơi dân gian trẻ em không chỉ đơn thuần là một trò chơi của trẻ con mà nó còn chứa đựng cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam độc đáo và giàu bản sắc. Nó không chỉ chắp cánh cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát triển tư duy sáng tạo, mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, quê hương, đất nước. Chính vì vậy, trò chơi dân gian rất cần thiết được lựa chọn, tổ chức trong trường mầm non.
Qua từng thời kỳ phát triển của xã hội, các hình thức chơi của trẻ cũng thay đổi. Một số trò chơi dân gian truyền thống, dần bị mai một, thay thế bằng những trò chơi hiện đại với máy móc, công nghệ tiên tiến. Tuy nhiên, trò chơi dân gian có nhiều thế mạnh riêng. Giáo viên có thể sử dụng những vật liệu sẵn có, rẻ tiền, thậm chí không cần đồ dùng, dụng cụ mà chỉ cần trẻ chơi với nhau. Điều này rất phù hợp với tình hình thực tế của cấp học. Trẻ em được tiếp cận và trực tiếp tham gia chơi các trò chơi dân gian sẽ giúp cho trẻ sớm hình thành các thói quen hoạt động có hệ thống, tính tập thể giúp trẻ tự tin, linh hoạt hơn trong mọi hoạt động cũng như sự phát triển sau này của trẻ. Thông qua trò chơi dân gian, trẻ sẽ phát triển được các giác quan (thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác), phát triển trí nhớ, phát triển tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ.
3.2 Hệ thống bài tập trò chơi dân gian
3.2.1 Trò chơi dân gian vận động
* Trò chơi 1: Cướp cờ
- Cách chơi
+ Quản trò chia tập thể chơi thành hai đội, có số lượng bằng nhau mỗi đội có từ 5-6 bạn, đứng hàng ngang ở vạp xuất phát của đội mình. Đếm theo số thứ tự 1,2,3,4,5 các bạn phải nhớ số của mình.
+ Khi quản trò gọi tới số nào thì số đó của hai đội nhanh chóng chạy đến vòng và cướp cờ.
+ Khi quản trò gọi số nào về thì số đó phải về
+ Một lúc quản trò có thể gọi hai ba bốn số
- Luật chơi:
+ Khi đang cằm cờ nếu bị bạn vỗ vào người, thua cuộc
+ Khi lấy được cờ chạy về vạch xuất phát của đội mình không bị đội bạn vỗ vào người, thắng cuộc
+ Khi có nguy cơ bị vỗ vào người thì được phép bỏ cờ xuống đất để chánh bị thua
+ Số nào vỗ số đó không được vỗ vào số khác. Nếu bị số khác vỗ vào không thua
+ Số nào bị thua rồi quản trò không gọi số đó chơi nữa
+ Người chơi không được ôm, giữ nhau cho bạn cướp cờ
+ Người chơi tìm cách lừa đối phương để mang cờ về, lựa chọn sân bải phù hợp để tránh nguy cơ cờ ra khỏi vòng tròn, để cờ lại vòng tròn chỉ được cướp cờ trong vòng tròn
+ Khoảng cách cờ đến hai đội bằng nhau.
* Trò chơi 2: Mèo đuổi Chuột
- Cách chơi 1:
+ Hướng dẫn: Một em đóng vai Mèo, một em đóng vai Chuột, đều bịt mắt, đứng xa nhau hoặc ép lưng vào nhau. Khi có lệnh chơi, bạn đóng vai trò Mèo kêu lên: meo, meo, bạn đóng vai trò Chuột kêu lên “chít, chít”. Bạn đóng vai trò Mèo tìm, đoán tiếng Chuột kêu để bắt. Bạn đóng vai trò Chuột tránh mèo. Các bạn đứng ở vòng tròn trật tự.
- Luật chơi:
+ Trong 1 khoảng thời gian quy định Mèo không bắt được Chuột, đổi Mèo thành Chuột.
+ Mèo bắt được Chuột, Chuột chịu phạt (ôm chặt Chuột)
+ Mèo, Chuột không chảy ra khỏi vòng tròn (nếu có vòng tròn ở ngoài)
- Cách chơi 2:
Hướng dẫn: tương tự như cách chơi 1, nhưng Mèo, Chuột không bịt mắt mà đuổi nhau quanh vòng tròn. Chuột cố gắng luồn lách qua các bạn đứng ở vòng tròn.
- Luật chơi: tương tự như cách chơi 1 nhưng Mèo chỉ cần vỗ được vào người Chuột, Chuột thua cuộc.
* Trò chơi 3: Kéo co
- Cách chơi 1
+ Quản trò chia các bạn chơi thành 2 đội có số người bằng nhau, đứng đối diện nhau. Cách đứng như sau: hai bạn đứng đầu của 2 đội đan 2 bàn tay vào nhau rồi lồng vào nhau. Các bạn còn lại ôm bụng bạn đứng trước. Các đội đứng ở vạch của đội mình
+ Khi có lệnh cho 2 đội tìm cách kéo đội bạn qua vạch của mình
- Cách chơi 2:
+ Dùng 1 dây dài cho 2 đội nắm vào dây.
+ Khi có lệnh chơi, các đội tìm cách kéo đội bạn qua được vạch quy định.
- Luật chơi:
+ Đội nào kéo được qua vạch quy định, thắng cuộc.
+ Đội bị đứt đoạn, bị ngã, thua cuộc.
* Trò chơi 4: Trời nắng, trời mưa
- Luật chơi:
Khi có hiệu lệnh “trời mưa”, mỗi bé phải trốn vào một nơi trú mưa. Ai không tìm được nơi trú phải ra ngoài một lần chơi.
- Cách chơi:
Giáo viên hướng dẫn chuẩn bị vẽ những vòng tròn trên sân. Sao cho vòng này cách vòng kia từ 30 - 40cm để làm nơi trú mưa. Số vòng ít hơn số trẻ chơi khoảng 3-4 vòng
Trẻ đóng vai học trò đi học, vừa đi vừa hát theo nhịp phách của người hướng dẫn. Khi nghe hiệu lệnh của cô nói: “Trời mưa” thì mỗi trẻ tìm một nơi trú mưa nấp cho khỏi bị ướt (chạy vòng tròn). Ai chạy chậm không tìm được nơi để nấp thì sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài 1 lần chơi. Trò chơi tiếp tục, giáo viên ra lệnh “trời nắng” để trẻ đi ra xa vòng tròn. Hiệu lệnh “trời mưa” lại được hô lên để trẻ tìm đường trú mưa.
* Trò chơi 5: Cáo và Thỏ
- Cách chơi:
Giáo viên hướng dẫn chọn một trẻ làm Cáo ngồi ở góc lớp, số trẻ còn lại làm Thỏ và chuồng Thỏ, cứ 1 trẻ làm thỏ thì 2 trẻ làm chuồng. Hai trẻ làm chuồng xếp thành vòng tròn. Giáo viên hướng hướng dẫn yêu cầu các con Thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình.
Các con Thỏ đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ hai bàn tay lên đầu vẫy vẫy như tai Thỏ và đọc bài thơ:
“Trên bãi cỏ
Các chú thỏ
Tìm rau ăn
Rất vui vẻ
Thỏ nhớ nhé
Có Cáo gian
Đang rình đấy
Thỏ nhớ nhén
Chạy cho nhanh
Kẻo Cáo gian
Tha đi mất”.
Khi đọc hết bài thơ thì Cáo xuất hiện, Cáo “gừm, gừm..” đuổi bắt Thỏ. Khi nghe tiếng Cáo, các con Thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. Những con Thỏ bị Cáo bắt phải ra ngoài 1 lần chơi, sau đó đổi vai cho nhau.
- Luật chơi:
Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Con Thỏ nào chậm sẽ bị cáo bắt, và nếu nhầm hang thì phải ra ngoài một lần chơi.
* Trò chơi 6: Nhảy dây
- Cách chơi:
Hai tay người chơi cầm 2 đầu dây, dang rộng tay, dây để sau lưng. Người chơi vừa quay hai tay cầm dây vừa nhảy thẳng chân sao cho dây đi qua đầu rồi đi qua chân. Cứ chơi tiếp tục như vậy.
Ngoài ra, có thể chơi nhảy cặp đôi. Hai người chơi quay mặt vào nhau, một người cầm dây như cách chơi có 1 người và quay dây sao cho dây qua đầu và chân cả hai người.
- Luật chơi:
Người chơi cứ tiếp tục nhảy đúng theo số lần quy định của cuộc chơi. Nếu vướng dây thì bị phạt.
3.2.2. Trò chơi trí tuệ
* Trò chơi 1: Tập tầm vong
- Cách chơi:
Trò chơi này cần 2 người hoặc 3, 4 người chơi. Một người nắm một đồ vật nhỏ trong một bàn tay, trái hoặc phải (ví dụ: viên sỏi) và giấu vào sau lưng. Sau đó, người đó đọc to bài đồng dao:
“Tập tầm vong
Tay có tay không
Mời các bạn
Đoán sao cho đúng
Tập tầm vó
Đố tay nào có
Tay nào không
Có có! Không không”.
Nắm chặt lòng bàn tay và đưa hai tay ra.
Những người chơi còn lại sẽ đoán xem tay nào có nắm viên sỏi.
- Luật chơi:
Nếu người chơi bị đoán trúng tay nắm viên sỏi hoặc những người chơi còn lại không đoán được tay nào nắm viên sỏi thì tùy vào quy định của cuộc chơi có thể bị phạt khác nhau.
Trò chơi 2: Ô ăn quan
Cách sắp xếp quân: Bàn bao gồm 10 ô vuông (ô dân) và 2 ô bán nguyệt (ô quan). Ô dân được sắp xếp thành 5 ô vuông đối xứng nhau mỗi ô vuông có 5 dân, mỗi ô quan có 1 quan
Người thắng cuộc: Người thắng trong trò chơi là người mà khi cuộc chơi kết thúc có tổng số dân quy đổi nhiều hơn.
Quy đổi Quan và Dân: Tùy theo luật chơi từng nơi hoặc thỏa thuận giữa hai người chơi quy đổi Quân dân sẽ khác nhau, phổ biến nhất 1 Quan được quy đổi bằng 10 Dân hoặc 5 Dân.
Cách di chuyển quân:
Mỗi người chơi khi đến lượt của mình sẽ di chuyển dân theo phương án để có thể ăn được càng nhiều dân và quan hơn đối phương càng tốt.
Người thực hiện lượt đi đầu tiên thường được xác định bằng cách oẳn tù tì hay thỏa thuận.
Khi đến lượt, người chơi sẽ dùng tất cả số quân trong một ô có quân bất kỳ do người đó chọn trong số 5 ô vuông của mình để lần lượt rải vào các ô, mỗi ô 1 quân, bắt đầu từ ô gần nhất và có thể rải ngược hay xuôi chiều kim đồng hồ tùy ý.
Khi rải hết quân cuối cùng, tùy tình huống mà người chơi sẽ phải xử lý tiếp như sau:
+ Nếu liền sau đó là một ô vuông có chứa quân thì tiếp tục dùng tất cả số quân đó để rải tiếp theo chiều đã chọn.
Trường hợp ăn quân
Nếu liền sau đó là một ô trống (ô dân) rồi đến một ô có chứa quân (không phân biệt ô quan hay ô dân) thì người chơi sẽ được ăn tất cả số quân trong ô đó. Số quân bị ăn sẽ được loại ra khỏi bàn chơi để người chơi tính điểm khi kết thúc.
Trường hợp ăn quân liên tiếp
Nếu liền sau ô có quân đã bị ăn lại là một ô trống rồi đến một ô có quân thì người chơi có quyền ăn tiếp quân ở ô này. Nếu lại tiếp tục một ô trống rồi đến ô có quân thì người chơi có quyền ăn tiếp quân của các ô đó.
Trường hợp mất lượt
Nếu liền sau đó là ô quan (có quân hoặc không có quân) hoặc 2 ô trống trở lên hoặc sau khi vừa ăn thì người chơi bị mất lượt và quyền đi tiếp thuộc về đối phương.
Trường hợp xuất quân
+ Trường hợp đến lượt đi nhưng cả 5 ô vuông thuộc quyền kiểm soát của người chơi đều không có quân thì người đó sẽ phải dùng 5 dân đã ăn được của mình để đặt vào mỗi ô 1 dân. Nếu người chơi không đủ 5 dân thì phải vay của đối phương và trả lại khi tính điểm.
Cuộc chơi kết thúc
Cuộc chơi sẽ kết thúc khi toàn bộ Dân và Quan ở 2 ô quan đã bị ăn hết. Trường hợp hai ô quan đã bị ăn hết nhưng vẫn còn quân trong những ô vuông thì quân trong những ô vuông phía bên nào coi như thuộc về người chơi bên ấy. Lúc này được gọi là “Hết quan toàn dân kéo về”.
* Trò chơi 3: Đếm sao
- Cách chơi:
Tất cả ngồi thành một vòng tròn, một người đứng ngoài vòng, phía sau lưng mọi người. Bắt đầu từ một người bất kỳ, vừa đi vừa hát:
“Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Tôi đố anh chị nào
Một hơi đếm hết
Từ một ông sao sáng
Đến 10 ông sáng sao”.
Mỗi từ đập vào vai một người, đến từ sao cuối cùng, trúng vào người nào thì người ấy phải đọc một hơi không nghỉ: “Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng.Cho đến 10 ông sáng sao”.
Yêu cầu phải đếm một hơi không được ngừng và phải luân phiên “sao sáng” với “sáng sao” không được lộn. Số lẻ là “sao sáng” và số chẵn là “sáng sao”. Nếu hết hơi hay đọc sai là bị phạt.
3.2.3 Trò chơi sáng tạo
* Trò chơi 1: Đánh chuyền
Trò chơi dành cho con gái. Số người chơi 2-5 người. Đồ chơi gồm có 10 que nhỏ và một quả tròn nặng (quả cà, quả bòng nhỏ...), ngày nay các em thường chơi bằng quả bóng tennis.
Cầm quả ở tay phải tung lên không trung và nhặt từng que. Lặp lại cho đến khi quả rơi xuống đất là mất lượt. Chơi từ bàn 1 (lấy một que một lần tung) bàn 2 (lấy hai que một lần) cho đến 10, vừa nhặt quả chuyền vừa hát những câu thơ phù hợp với từng bàn. Một mốt, một mai, con trai, con hến, Đôi tôi, đôi chị Ba lá đa, ba lá đề v.v. Hết bàn mười thì chuyền bằng hai tay: chuyền một vòng, hai vòng hoặc ba vòng... và hát: “Đầu quạ, quá giang, sang sông, trồng cây, ăn quả, nhả hột” khoảng 10 lần là hết một bàn chuyền, đi liền mấy ván sau và tính điểm được thua theo ván.
Khi người chơi không nhanh tay hay nhanh mắt để bắt được bóng và que cùng một lúc sẽ bị mất lượt, lượt chơi sẽ chuyển sang người bên cạnh.
* Trò chơi 2: Cắp cua
- Luật chơi: 
Hai tay trẻ nắm lại, đan các ngón vào nhau, hai ngón tay trỏ duỗi ra làm càng cua cắp đúng con vật mình cần cắp. Khi cắp phải khéo léo, không để cho ngón tay chạm vào hình bên, nếu bị chạm sẽ nhường quyền cắp cho bạn kế tiếp. Ai cắp hết hình con vật của mình trước là thắng cuộc.
- Cách chơi
 3 -4 trẻ ngồi vòng tròn, 1 trẻ đọc đồng dao:
“Cua cua cắp cắp
Đi khắp thế gian
Tìm con tìm cái
Con gà, con vịt
Con tôm, con cá...
Con nào con nấy,
Cho ta chất đạm
Mau mau cắp về”.
+ Trẻ vừa đọc vừa chỉ tay vào từng bạn chơi. Các từ "con gà, con vịt, con tôm, con cá" rơi vào ai thì trong suốt lượt chơi, trẻ chỉ được cắp con vật đó.
+ Sau khi đã xác định được con vật mình sẽ cắp, cả nhóm oẳn tù tì để xếp thứ tự đi. Trẻ đi trước bốc hết hình và tung ra, hai tay nắm lại, đan các ngón tay vào nhau, hai ngón trỏ duỗi ra làm càng cua cắp từng hình ra chỗ mình, khi cắp phải khéo léo không để cho ngón tay chạm vào hình bên. Nếu bị chạm sẽ nhường quyền cắp cho bạn đi kế tiếp. Cứ như thế, lần lượt cho từng trẻ cắp loại hình của mình. Ai cắp hết loại hình của mình trước sẽ thắng cuộc.
4. KẾT LUẬN
Trò chơi dân gian chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc của một nền văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam. Những trò chơi dân gian có tác dụng rất bổ ích đối với mỗi đứa trẻ, không chỉ rèn luyện cho trẻ khỏe mạnh về thể chất, về sự  phán đoán, óc tư duy sáng tạo và đặc biệt là rèn cho trẻ sớm có tính tự lập, chủ động, biết yêu thương con người, yêu thương thiên nhiên và cuộc sống quanh mình. Trò chơi dân gian làm phong phú tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, sự khéo léo mà còn giúp các em hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Qua nghiên cứu vấn đề trên tôi thấy giáo viên đã sử dụng một số trò chơi dân gian khác nhau để phát triển kỹ năng hợp tác nhóm cho trẻ. Tuy nhiên, cách sử dụng trò chơi dân gian trò vẫn theo lối cũ, còn dựa nhiều vào tài liệu hướng dẫn, giáo viên còn thiên về sử dụng những trò chơi có sẵn. Thiếu quan tâm đến nhu cầu hứng thú, đặc điểm nhận thức của trẻ. Dựa trên kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tôi đã sưu tầm và sử dụng những trò chơi dân gian có nội dung tác động đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Tạo góc chơi và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trước khi tổ chức cho trẻ tham gia vào các trò chơi dân gian. Tạo cơ hội cho trẻ thực hành, hoạt động nhóm. Động viên, khuyến kích trẻ. Cho trẻ tự tổ chức trò chơi dân gian quen thuộc. Các vấn đề mà tôi đề xuất cũng đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Đào Thanh Âm (Chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa, Đinh Văn Vang (1997), Giáo dục mầm non, tập 1,2,3, NXB Đại học Sư phạm quốc gia Hà Nội.
[2]. Trần Hòa Bình, Bùi Lương Việt (5 - 2009), Trò chơi dân gian trẻ em , NXB Giáo dục Việt Nam.
[3]. Nguyễn Ngọc Chúc (1982), Hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi, NXB Giáo dục.
[4]. Nguyễn Thị Hương Giang (2010), Biện pháp tổ chức trò chơi dân gian nhằm giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi dân tộc H'Mông, luận văn Thạc sĩ khoa học giáo dục mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
[5]. Nguyễn Thị Hồng (2008), 150 trò chơi dân gian Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội.
[6]. Tiêu Kiều (5 - 2000), Trò chơi dân gian của thiếu nhi, NXB Trẻ.
[7]. Nguyễn Ánh Tuyết (2006), Tâm lý học trẻ em (tập 2), NXB Đại học Sư phạm.
[8]. www.Mamnon.com
PHỤ LỤC
GIÁO ÁN: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- HĐCĐ: Trải nghiệm 1 số chất tan được, không tan được trong nước.
- TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh
- Độ tuổi: 5-6 tuổi
- Giáo viên: Trần Thị Tuyết Nhung
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết được một số chất tan được trong nước, một số chất không tan trong nước qua trải nghiệm làm thí nghiệm.
Trẻ biết thực hành làm thí nghiệm với một số chất, biết nhận xét kết quả sau khi làm thí nghiệm.
- Luyện kỹ năng tư duy, tính ham hiểu biết cho trẻ. Rèn tính tích cực chủ động khi tham gia hoạt động cho trẻ.
Rèn luyện tính cẩn thận trong quá trình thực hiện làm thí nghiệm và chơi trò chơi.
- Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước
Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị:
- Ỏ ngoài sân các góc cây có bóng râm, cô để các chai nước, li, thìa, một ít muối, đường, đá(sỏi), cát
- 4 cái chai đựng nước loại to, thau, xô, ca múc nước
- một số đồ chơi tự do cho trẻ như chong chóng, máy bay, bóng, các đồ chơi ngoài trời
- Trang phục của trẻ gọn gàng.
III. Cách tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
* HĐ 1: Ổn định dặn dò
- Cho trẻ ngồi trong lớp, cô giới thiệu cùng trẻ về thời tiết ngoài trời, giới thiệu nội dung hoạt động ngoài trời “Trải nghiệm một số chất tan và không tan trong nước”
- Cô dặn dò trẻ trước khi ra sân để trẻ tập trung khi ra hoạt động.
* HĐ 2: Làm thí nghiệm
- Trẻ vừa ra sân vừa hít thở không khí trong lành.
- Cô gợi ý để trẻ nói lên một số chất cô đã chuẩn bị trển sân
Ví dụ: Các con thấy trên sân có những gì?
- Cô nói: Để biết xem điều gì sẽ xẩy ra với những chất này thì các con sẽ cùng làm thí nghiệm nhé! Cho trẻ rót nước vào li.
- Cô yêu cầu: Mỗi con hãy chọn cho mình một chất bất kỳ bỏ vào trong nước và đánh đều.
- Cho trẻ làm và quan sát xem hiện tượng gì xẩy ra?
- Cô đến bên các trẻ có các chất khác nhau và hỏi?
+ Đường và muối khi cho vào trong nước thì thế nào?
+ Con đá và cát thì sao?
- Cô cùng trẻ kết luận:
+ Đường, muối là những chất tan được trong nước.
+ Đá và cát là những chất không tan được trong nước.
* Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước.
* HĐ 3: TCVĐ
- Cho trẻ chia thành 3 đội chơi: Cô nêu luật chơi, cách chơi, cho trẻ chơi 2-3 lần ( Từng bạn 1 lên múc 1 ca nước đổ từ từ vào chai, đội nào đầy trước hoặc có nhiều nước hơn thì đội đó chiến thắng.
- Trẻ chơi: Cô bao quát, khuyến khích các trẻ khác cổ vủ cho bạn.
* HĐ 4: Chơi tự do: Cô gợi ý cho trẻ chơi theo ý thích, cô bao quát trẻ.
* Kết thúc: Nhận xét tuyên dương.
- Trẻ nghe giới thiệu, dặn dò.
- Trẻ hít thở không khí trong lành.
- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời
- Trẻ chọn chất và bỏ vào ly, đánh đều.
- Trẻ quan sát và trả lời.
- Trẻ trả lời
- Trẻ nghe cô hướng dẫn luật chơi, cách chơi.
- Trẻ chơi.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Quan sát có mục đích : Quan sát cây bàng
Trò chơi vận động : Kéo co – dung dăng dung dẻ
Chơi theo ý thích : Đồ chơi của lớp
Độ tuổi: 5-6 tuổi
Người dạy: Trần Thị Tuyết Nhung
I. Mục đích yêu cầu :
- Phát triển ngôn ngữ sự ghi nhớ có chủ định cho trẻ, sự linh hoạt, nhanh nhẹn của trẻ qua các trò chơi
- Trẻ biết đặc điểm, tác dụng một số bộ phận của chiếc cây bàng, hứng thú tham gia vào các trò chơi, đồ chơi của lớp.
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
II. Chuẩn bị :
- Địa điểm quan sát, bóng, hột hạt, lá cây ...
- Dây thừng
III. Hoạt động của cô và trẻ :
- Cho trẻ ra sân
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Ổn định dặn dò
Cho trẻ ngồi trong lớp, cô giới thiệu cùng trẻ về thời tiết ngoài trời, giới thiệu nội dung hoạt động ngoài trời “Quan sát cây bàng”.
- Cô dặn dò trẻ trước khi ra sân để trẻ tập trung khi ra hoạt động.
*Hoạt động 2: Quan sát có mục đích : Quan sát cây bàng
- Đây là cây gì?
- Cây bàng có đặc điểm gì?
- Gốc Cây bàng NTN?
- Thân Cây bàng có đặc điểm gì?
- Trồng Cây bàng để làm gì?
- Muốn cho cây tươi tốt chúng ta phải làm gì ?
- Cô nói lại đặc điểm cây bàng .Giáo dục trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây
* Hoạt động 3: TCVĐ: Trò chơi “ kéo co – dung dăng dung dẻ”
- Cô giáo nhắc lại trò chơi, luật chơi trò chơi "Kéo co"
- Cách chơi 1:
+ Quản trò chia các bạn chơi thành 2 đội có số người bằng nhau, đứng đối diện nhau. Cách đứng như sau: hai bạn đứng đầu của 2 đội đan 2 bàn tay vào nhau rồi lồng vào nhau. Các bạn còn lại ôm bụng bạn đứng trước. Các đội đứng ở vạch của đội mình
+ Khi có lệnh cho 2 đội tìm cách kéo đội bạn qua vạch của mình
- Cách chơi 2:
+ Dùng 1 dây dài cho 2 đội nắm vào dây.
+ Khi có lệnh chơi, các đội tìm cách kéo đội bạn qua được vạch quy định.
- Luật chơi:
+ Đội nào kéo được qua vạch quy định, thắng cuộc.
+ Đội bị đứt đoạn, bị ngã, thua cuộc
Cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ chơi, động viên trẻ khi chơi
- Trò chơi "dung dăng dung dẻ".
Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi cho trẻ
* Hoạt động 4: Chơi tự do: Chơi theo ý thích “ Đồ chơi của lớp ”
- Cô hướng dẫn trẻ vào các đồ chơi cô đã chuẩn bị
- Cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ chơi
- Cây bàng
- Trẻ kể
- Gốc to có nhiều rễ ăn xâu xuống đất, có tác dụng hút chất dinh dưỡng nuôi cây
- trẻ kể
- Hàng ngày tưới, chăm sóc, bảo vệ
- Trẻ chú ý cô hướng dẫn cách chơi và luật chơi
- Trẻ chơi

File đính kèm:

  • docxsu_dung_tro_choi_dan_gian_nham_phat_trien_ky_nang_hop_tac_nhom_cho_tre_mau_giao_5_6_tuoi_qua_hoat_do.docx
Sáng Kiến Liên Quan