Đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1"

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1”.

 - Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến: Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 dân tộc Mông trường PTDTBT tiểu học số 2 Tả Ngảo.

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: tháng 8 năm 2016

- Mô tả bản chất của sáng kiến:

 

doc14 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Lượt xem: 4153 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Tả Ngảo, ngày 14 tháng 3 năm 2017
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ
Kính gửi: Thường trực Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở tôi :
Số TT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Nơi công tác
Chức danh
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
Ghi chú
1
Hạng Thị Dúa
02/12/1988
Trường PTDTBT tiểu học số 2 Tả Ngảo
Giáo viên 
CĐ
100%
	Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1”.
 - Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến: Ủy ban Nhân dân huyện Sìn Hồ
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 dân tộc Mông trường PTDTBT tiểu học số 2 Tả Ngảo.
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: tháng 8 năm 2016
- Mô tả bản chất của sáng kiến: 
	+ Tính mới:
	* Giải pháp cũ: : Qua nhiều năm làm giáo viên giảng dạy ở trường tiểu học tôi nhận thấy thực trạng công tác rèn chữ viết của học sinh như sau:
Phần lớn các em học sinh ở trường ngoan ngoãn lễ phép vâng lời thầy, cô giáo đoàn kết với bạn bè, có hướng phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi.
Tuy nhiên lớp 1 là lớp đầu cấp, các em còn nhỏ mới qua lớp mẫu giáo nhận thức của các em không đều. Bên cạnh đó, việc giáo dục cho các em những phẩm chất đạo đức tốt: Như tính cẩn thận, tính kỉ luật ,thẩm mỹ chưa được quan tâm đúng mức. Điều này có liên quan đến việc dạy tập viết cho học sinh Tiểu học. 
Ngày đầu tiên vào lớp Một các em chưa có những khái niệm về đường kẻ, dòng kẻ, độ cao, khoảng cách giữa các nét chữ và giữa những chữ cái, chữ ghi tiếng, cách viết các chữ thường, dấu thanh và chữ số, còn một số em học sinh chưa có ý thức tự giác tự học tự rèn chữ viết ở nhà, cũng như học hỏi bạn bè, do vậy tỉ lệ viết chữ đẹp của các em còn chưa đồng đều, một số em chữ viết tương đối đẹp còn lại các em viết chưa đẹp viết cẩu thả. 
Đa số phụ huynh học sinh trong lớp là dân làm ruộng chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, chưa tạo điều kiện tốt để kèm cặp con em mình luyện viết thêm ở nhà.
Giáo viên đã có nhận thức đúng về vấn đề bồi dưỡng rèn chữ viết cho học sinh, xong chưa đạt hiệu quả cao; việc hướng dẫn chi tiết còn mang tính hình thức. 
* Giải pháp mới: 
 Giáo viên cần phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc rèn chữ viết cho học sinh lớp 1.
Giáo viên cần xác định đúng mục tiêu, nội dung, kế hoạch cụ thể cần bồi dưỡng cho học sinh.
Giáo viên cần tổ chức họp phụ huynh thông báo cho các bậc phụ huynh học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn chữ viết.
Bồ dưỡng cho học sinh lòng say mê và tinh thần quyết tâm rèn luyện chữ.
	Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 Người đăng ký
 Hạng Thị Dúa
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tác giả: 
Họ và tên: Hạng Thị Dúa
Trình độ văn hóa: 12/12 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chức vụ: Giáo viên 
Đơn vị công tác: Trường PTDTBT TH số 2 Tả Ngảo
Nhiệm vụ được phân công: Chủ nhiệm và giảng dạy lớp 1B.
	 2. Tên sáng kiến: “Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1”.
 3. Tính mới: 
 * Giải pháp cũ: Qua nhiều năm làm giáo viên giảng dạy ở trường tiểu học tôi nhận thấy thực trạng công tác rèn chữ viết của học sinh như sau:
Phần lớn các em học sinh ở trường ngoan ngoãn lễ phép vâng lời thầy, cô giáo đoàn kết với bạn bè, có hướng phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi.
Tuy nhiên lớp 1 là lớp đầu cấp, các em còn nhỏ mới qua lớp mẫu giáo nhận thức của các em không đều. Bên cạnh đó, việc giáo dục cho các em những phẩm chất đạo đức tốt: Như tính cẩn thận, tính kỉ luật ,thẩm mỹ chưa được quan tâm đúng mức. 
Ngày đầu tiên vào lớp Một các em chưa có những khái niệm về đường kẻ, dòng kẻ, độ cao, khoảng cách giữa các nét chữ và giữa những chữ cái, chữ ghi tiếng, cách viết các chữ thường, dấu thanh và chữ số, vẩn còn tình trạng một số em học sinh chưa có ý thức tự giác tự học tự rèn chữ viết ở nhà, cũng như học hỏi bạn bè, do vậy tỉ lệ viết chữ đẹp của các em còn chưa đồng đều. 
Đa số phụ huynh học sinh trong lớp là dân làm ruộng chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, chưa tạo điều kiện tốt để kèm cặp con em mình luyện viết thêm ở nhà.
Giáo viên đã có nhận thức đúng về vấn đề bồi dưỡng rèn chữ viết cho học sinh, xong chưa đạt hiệu quả cao; việc hướng dẫn chi tiết còn mang tính hình thức.
* Giải pháp mới: 
Giáo viên cần phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc rèn chữ viết cho học sinh lớp 1.
Giáo viên cần xác định đúng mục tiêu, nội dung, kế hoạch cụ thể cần bồi dưỡng cho học sinh.
Giáo viên cần tổ chức họp phụ huynh thông báo cho các bậc phụ huynh học sinh và học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc rèn chữ viết.
Bồ dưỡng cho học sinh lòng say mê và tinh thần quyết tâm rèn luyện chữ.
4. Hiệu quả sáng kiến mang lại.
+ Hiệu quả sáng kiến mang lại: Qua thời gian áp dụng sáng kiến vào trong lớp chủ nhiệm, chất lượng về rèn chữ viết của học sinh lớp 1B đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều em chữ viết đúng sạch đẹp, chữ viết của các em khác tương đối đều, thẳng hàng, đúng mẫu chữ quy định đạt tốc độ yêu cầu đối với học sinh lớp 1 theo từng giai đoạn.
5. Phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến.
+ Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Sáng kiến kinh nghiệm khi đưa vào áp dụng và thực hiện trong lớp đã góp phần nâng cao chất lượng rèn chữ viết cho học sinh trong lớp.
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ 
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
 TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
 Hạng Thị Dúa
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÌN HỒ
TRƯỜNG PTDTBT TH SỐ 2 TẢ NGẢO
THUYẾT MINH SÁNG KIẾN
“Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1”.
 Tác giả: Hạng Thị Dúa
 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
 Chức vụ: Giáo viên
 Nơi công tác: Trường PTDTBT TH số 2 Tả Ngảo
I. THÔNG TIN CHUNG
	 1. Tên sáng kiến: “Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1”.
 2. Tác giả:
	Họ và tên: Hạng Thị Dúa
	Năm sinh: 02/12/1988
	Nơi thường trú: Tả Ngảo - Sìn Hồ - Lai Châu
	Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Chức vụ công tác: Giáo viên
Nơi làm việc: Trường PTDTBT TH số 2 Tả Ngảo
Điện thoại: 01656826334
Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: 100%.
3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 dân tộc Mông trường PTDTBT tiểu học số 2 Tả Ngảo. 
4. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 5 năm 2017.
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến: 
Tên đơn vị: Trường PTDTBT TH số 2 Tả Ngảo
	Địa chỉ: Bản Lao Lử Đề - xã Tả Ngảo - Sìn Hồ - Lai Châu 
Điện thoại: 01656826334
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: 
Rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 để chất lượng chữ viết ngày càng được nâng cao.
2. Phạm vi triển khai thực hiện:
Học sinh lớp 1B Trường PTDTBT tiểu học số 2 Tả Ngảo.
3. Mô tả sáng kiến:
a. Mô tả giải pháp trước khi tạo ra sáng kiến: 
Trường Tiểu học số 2 Tả Ngảo đóng trên địa bàn xã Tả Ngảo cách trung tâm huyện 27km về phía Đông.
Năm học 2016-2017 lớp 1B có tổng số 22 em, trong đó nữ 12 em, học sinh bán trú 7 em nữ 3 em hầu hết các em học sinh đều là người dân tộc Mông. Các em còn chưa mạnh dạn trong giao tiếp, còn rụt rè, ngày đầu tiên đến trường còn rất nhiều bỡ ngỡ, việc làm quen với chữ viết thật khó khăn bởi đôi tay của các em còn vụng về, lóng ngóng. Các em chưa hề có kiến thức cơ bản về chữ viết và kỹ thuật viết chữ, mà kỹ thuật viết chữ đúng là điều cốt lõi để duy trì kỹ năng viết đúng, viết nhanh và làm chủ tiếng nói về mặt văn tự đó. Về phía phụ huynh các em còn ít có điều kiện quan tâm tới việc học tập và viết chữ thêm ở nhà của con em mình. Nhiều em còn chưa có đủ đồ dùng bút, mực vở viết.
Kết quả kiểm tra khảo sát đầu vào về chữ viết lớp 1B
Hoàn thành tốt: 0 hoàn thành: 10 chiếm 45% chưa hoàn thành: 12 chiếm 54,5%
Khi bắt đầu lựa chọn và làm quen với lớp thực nghiệm, tôi đã tìm hiểu và phát hiện thực tế chữ viết của học sinh trong lớp hiện nay không đồng đều, Tôi đã tự phân tích và tìm ra phương pháp rèn chữ viết cho học sinh. Hầu như các em còn rất lúng túng. Đa số hầu hết các em đã biết cầm bút đúng cách, ngồi viết đúng tư thế, một số em đã biết viết thẳng hàng, độ cao, khoảng cách giữa các nét giữa những chữ cái, chữ ghi tiếng, cách viết các dấu thanh, chữ số, song một số em còn chưa nhận biết được đường kẻ, dòng kẻ, viết lệch dòng kẻ, sai cấu tạo chữ, chưa đúng độ cao, khoảng cách giữa các nét chữ. 
Sau khi tìm hiểu được những nguyên nhân của thực trạng, thấy được ưu điểm, khuyết điểm của học sinh trong lớp, tôi đã tìm ra một số phương pháp nhằm khắc phục những nhược điểm của thực trạng này.
b. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến:
Đối với những học sinh còn chưa nhận biết được đường kẻ, dòng kẻ, viết lệch dòng kẻ, sai cấu tạo chữ, chưa đúng độ cao, khoảng cách giữa các nét chữ. 
Giáo viên cần hướng dẫn cụ thể, để học sinh hiểu được và viết được theo từng bài học, theo chương trình, chữ viết mẫu của giáo viên phải chuẩn. Vì việc viết mẫu của giáo viên là một thao tác trực quan trên bảng lớp giúp học sinh nắm bắt được quy trình viết từng nét của từng chữ cái. Do vậy, giáo viên phải viết chậm, đúng theo quy tắc viết chữ vừa giảng giải, phân tích cho học sinh. Khi viết mẫu, giáo viên cần tạo điều kiện để học sinh nhìn thấy tay của giáo viên viết từng nét chữ. Khi viết, giáo viên vừa kết hợp giảng giải, phân tích: đưa bút như thế nào? Thứ tự các nét viết ra sao? Giáo viên cũng cần chú ý phân tích cả cách viết dấu phụ và dấu thanh.
Đối với học sinh đã biết viết thẳng hàng, độ cao, khoảng cách giữa các nét giữa những chữ cái, chữ ghi tiếng, cách viết các dấu thanh, chữ số theo từng bài học, chương trình học, giáo viên lên kế hoạch về thời gian cụ thể ở trường, ở nhà để rèn viết thêm cho các em. 
Chuẩn bị thêm vở tập viết, vở có kẻ ô rõ ràng, chuẩn bị mẫu chữ đứng nét đều, có nét thanh, nét đậm.
Hướng dẫn và phân tích cụ thể cho học sinh nắm chắc về chữ mẫu, cấu tạo của chữ, kỹ thuật viết chữ. 
Ví dụ : Học bài âm m, n 
Sau khi kết thúc tiết học tôi hướng dẫn cho HS viết 1 dòng chữ n, 1 dòng chữ m, 1 dòng nẻ, 1 dòng na ná ,1 dòng me , 1 dòng lể mể rồi kiểm tra lại bài viết có nhận xét sửa sai cho HS.
* Một số lỗi sai học sinh thường mắc khi viết:
+ Thiếu nét
+ Thừa nét
+  Sai nét
+ Sai về khoảng cách
+ Sai dấu
+ Sai mẫu chữ
+ Sai cỡ chữ
+ Sai chính tả
+ Sai trình bày
+ Sai tốc độ
* Phân tích nguyên nhân và cách khắc phục:
+ Thiếu nét: 
VD: Khi viết vần ay các em hay bị viết thiếu một nét móc ngược của chữ y.
Do thói quen của học sinh chưa viết hết nét chữ đã dừng lại, cần nhắc thường xuyên để tạo thói quen viết hết nét và dừng bút đúng điểm, đúng quy định. Giáo viên cần hướng dẫn cho những em viết thêm nét cho đủ nét ở ngay những chữ học sinh vừa viết thiếu nét.
+ Thừa nét: 
VD: Khi viết từ đồi núi đồi núu
 Các em thường viết thừa một nét móc ngược giữa u với i
Nguyên nhân: lỗi này do học sinh viết sai quy trình, điểm đặt bút ban đầu, nét đầu học sinh viết không đúng, dừng vượt quá điểm quy định. 
Cách khắc phục: giáo viên phải hướng dẫn lại quy trình viết chữ cái đó.
+ Sai nét: 
Nguyên nhân: do học sinh cầm bút sai quy định, các ngón tay quá sát xuống ngòi bút, khi viết biên độ giao động của ngòi bút ngắn, đầu ngòi bút di chuyển không linh hoạt làm cho nét chữ bị cong vẹo gây sai nét. 
Cách khắc phục: nhắc học sinh cầm bút cao tay lên (từ đầu ngòi bút đến chỗ tay cầm khoảng 2,5 cm) Khi viết 3 ngón tay cử động co duỗi linh hoạt phối hợp với cử động của cổ tay, cánh tay.
+ Sai về khoảng cách: 
- Nguyên nhân: lỗi này thường mắc với những học sinh viết hay nhấc bút, không viết liền mạch, đưa tay không đều.
- Cách khắc phục: cần giúp học sinh kĩ thuật viết liền mạch, đưa đều tay. Quy định về khoảng cách giữa các con chữ trong một chữ là 2/3 đơn vị chữ (1 con chữ o) khoảng cách giữa hai chữ trong một từ là một đơn vị chữ (1 ô vuông đơn vị). Viết xong chữ mới đánh dấu chữ và dấu ghi thanh.
+ Dấu chữ, dấu thanh - VD: 
Học sinh thường mắc lỗi đánh dấu quá to, quá cao không đúng vị trí. 
- Nguyên nhân: Lỗi này thường do các em không cẩn thận mặt khác còn do giáo viên không hướng dẫn và nhắc nhở các em thường xuyên. 
- Cách khắc phục: Để khắc phục lỗi này cần quy định lại cách đánh dấu chữ và dấu thanh nhỏ bằng 1/2 đơn vị chữ. Dấu thanh đánh vào âm chính của vần và không vượt quá đơn vị thứ hai. Nếu chữ có dấu mũ thì các dấu thanh nằm bên phải dấu mũ. Đánh dấu nhỏ thì những nét chính của chữ sẽ nổi rõ dấu nhỏ còn giúp trang vở không bị rối bài viết sẽ thoáng hơn.
Sau khi phát hiện ra nguyên nhân chỗ viết chưa đúng cần giúp trẻ rút kinh nghiệm, tránh vấp phải sai sót lần sau. Khi ngồi viết thấy mỏi tay, mồ hôi tay ra nhiều, hoặc hoa mắt ... cần phải nghỉ giải lao, chuyển sang các hoạt động cơ bắp như vươn vai, hít thở, tập vài động tác thể dục.
*Luyện viết từ, câu ứng dụng:
Trước khi vào bài viết: Tôi viết mẫu lên bảng: Ví dụ:” nhà sàn”
Hỏi:Từ nhà sàn được viết bởi mấy chữ: HS trả lời:Từ “nhà sàn” viết hai chữ, chữ “nhà”và chữ “sàn”.Viết chữ nhà cách chữ sàn khoảng cách là bao nhiêu? HS trả lời chữ “nhà” cách chữ “sàn” một con chữ o.
Viết từ “nhà sàn”xong viết tiếp từ “nhà sàn”kia cách nhau là bao nhêu con chữ o?
HS trả lời: Viết từ “nhà sàn” cách từ “nhà sàn”, hai con chữ o.
Trước khi luyện viết vào vở, tôi luyện cho các em viết ở bảng con trước sau đó mới viết vào vở. 
 Viết câu: Ví dụ: Con cò mà đi ăn đêm
 Đậu phải cành mềm lợn cổ xuống ao. 
 Các chữ trong câu được viết cách nhau một chữ o (ở giai đoạn học kỳ I các em viết chữ nhỡ).
4. Hiệu quả do sáng kiến đem lại: 
Bằng những phương pháp trên áp dụng sáng kiến vào trong lớp chủ nhiệm, chất lượng về rèn chữ viết của học sinh lớp 1B đã được nâng lên rõ rệt về chữ viết. Viết nắn nót, cẩn thận đã thành thói quen của học sinh. Các em luôn tự giác trong học tập, sách vở luôn giữ sạch đẹp. Vở viết của học sinh đảm bảo chất lượng, chữ viết đúng mẫu, tốc độ viết đúng quy định. Nhiều em chữ viết đúng sạch đẹp, chữ viết của các em khác tương đối đều, thẳng hàng, đúng mẫu chữ quy định đạt tốc độ yêu cầu đối với học sinh lớp 1 theo từng giai đoạn.
a. Hiệu quả kinh tế: 
Sau một năm học thực hiện phương pháp rèn chữ viết cho học sinh ở lớp chủ nhiệm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả đạt được như sau:
Hoàn thành tốt: 4 chiếm18,2% hoàn thành: 15 chiếm 68,2% chưa hoàn thành: 3 chiếm 13,6%
Từ kết quả trên cho thấy sau khi tiến hành áp dụng sang kiến thì tỷ lệ rèn chữ viết của học sinh lớp 1B Trường PTDTBT tiểu học số 2 Tả Ngảo. Tăng lên từ 45,5 % lên 86,4%.
b. Hiệu quả kỹ thuật: 
Trước sự tiến bộ của các em tôi rất vui mừng và tiếp tục áp dụng những phương pháp trên và thật sự vui mừng khi thấy chữ viết của các em ngày càng tiến lên. Đây chính là động lực thôi thúc tôi không ngừng nghiên cứu các phương pháp trong dạy học, tìm ra những sáng kiến mới để chất lượng giáo dục ngày một đi lên.
 c. Hiệu quả về mặt xã hội: 
Qua quá trình dạy học và kết hợp những phương pháp rèn nề nếp và kĩ thuật viết chữ đúng cho học sinh lớp 1B bản thân tôi thấy chữ viết của các em ngày một tiến bộ đúng và đẹp dần lên, các em có hứng thú hơn trong mỗi giờ học chính những điều đó đã động viên và khích lệ những người làm nghề dạy học như tôi thêm yêu nghề mến trẻ hơn. Để chữ của giáo viên là những “khuôn vàng thước ngọc” cho các em học sinh noi theo thì bản thân mỗi giáo viên cũng phải rèn luyện thường xuyên để chữ viết của mình là những chữ mẫu cho các em học tập.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: 
Qua việc áp dụng các biện pháp nêu trên vào thực hiện rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 tôi thấy kết quả học tập rèn chữ viết của học sinh đã được nâng lên. Tôi nghĩ nếu áp dụng các biện pháp này vào lớp 1 chắc chắn sẽ thu được kết quả khả quan.
 6. Kiến nghị, đề xuất:
a) Về danh sách cá nhân được công nhận tác giả sáng kiến: 
Đề nghị hội đồng thi đua các cấp xem xét và công nhận cho sáng kiến kinh nghiệm đã thực hiện và áp dụng tại lớp tôi chủ nhiệm.
b) Kiến nghị khác: 
Đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên mở các lớp tập huấn, các chuyên đề về lĩnh vực chuyên môn hàng năm để góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Thường xuyên tổ chức các cuộc thi “ Vở sạch-chữ đẹp” cho học sinh và giáo viên.
Cấp ủy chính quyền cần quan tâm , tạo điều kiện phối kết hợp cùng với ban giám hiệu nhà trường , giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh ra lớp đầy đủ để đảm bảo cho chất lượng học tập của học sinh .
Trên đây là nội dung, hiệu quả của do chính tôi thực hiện không sao chép hoặc vi phạm bản quyền./.
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐƠN VỊ
ÁP DỤNG SÁNG KIẾN
TÁC GIẢ SÁNG KIẾN
 Hạng Thị Dúa
PHÒNG GIÁO DỤC SÌN HỒ
TRƯỜNG PTDTBT TH SỐ 2 TẢ NGẢO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /..
Tả Ngảo, ngày 14 tháng 3 năm 2017
	Kính gửi: Hội đồng Sáng kiến cấp huyện
 Đơn vị trường PTDTBT TH số 2 Tả Ngảo xác nhận bà: Hạng Thị Dúa là tác giả của sáng kiến: “Một số phương pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1” đã được áp dụng tại trường PTDTBT TH số 2 Tả Ngảo thời gian từ tháng 8 năm 2016.
	 Qua thời gian áp dụng sáng kiến tại lớp chủ nhiệm, kết quả đem lại như sau:
Kỹ năng rèn chữ viết của học sinh được nâng lên đáng kể, nhiều học sinh chữ viết đúng, sạch đẹp. Viết nắn nót, cẩn thận đã thành thói quen của học sinh, các em đã có ý thức tự giác giữ vở sạch đẹp, không viết cẩu thả chữ viết đúng mẫu, tốc độ viết đúng quy định và đạt tốc độ yêu cầu đối với học sinh lớp 1.
Trong năm học 2016-2017 với tổng số 22 học sinh, trong đó có 12 học sinh nữ học sinh bán trú 7 nữ 3 kết quả đạt được như sau: 
Hoàn thành tốt: 4 chiếm18,2%; hoàn thành: 15 chiếm 68,2%; chưa hoàn thành: 3 chiếm 13,6%
Vậy đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp huyện xem xét, ghi nhận kết quả trên./.
	Thủ trưởng đơn vị
	 (Kí tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docSang_kiem_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan