Biện pháp Giúp học sinh thực hành tốt môn tin học lớp 3

Công nghệ thông tin là một trong các phương tiện quan trọng nhất của sự phát triển, đang làm

biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục của thế giới hiện đại, trong đó có

Việt Nam. Phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể của ngành là: Tổ chức tốt việc dạy và học

tin học ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập tin học trong nhà trường.

Năm học 2022 – 2023 nhà trường trang bị phòng máy vi tính mới số lượng 20 máy để giảng

dạy. Vấn đề thật khó khăn khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 giảm chỉ còn 1 tiết tin

trên tuần mà phải đảm bảo vấn đề chất lượng giờ dạy thực hành, tôi nhận thấy rằng cần phải

cải tiến việc tổ chức dạy học và học thực hành môn Tin học nói chung và Tin học 3 nói riêng

trong nhà trường nhằm đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng và số lượng giờ học thực hành cho học

sinh giúp các em có được kiến tức cơ bản nền tảng với môn học tạo sự say mê ham thích môn

học. Nhằm phát huy khả năng sáng tạo say mê hứng thú hơn đối với môn Tin học, đồng thời

trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp. Đó là mục đích chính khi tôi chọn đề tài này.

pptx15 trang | Chia sẻ: Đức Học | Ngày: 02/03/2024 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Biện pháp Giúp học sinh thực hành tốt môn tin học lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 
KÍNH CHÀO 
BGK VÀ QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
 VỀ THAM DỰ HỘI THI 
TÊN BIỆN PHÁP: 
BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH THỰC HÀNH TỐT MÔN TIN HỌC LỚP 3 
2. Thực hiện biện pháp 
2 
 Lý do chọn biện pháp 
1 
 Kết luận và đề xuất 
4 
CẤU 
TRÚC 
BIỆN 
PHÁP 
3. Hiệu quả của biện pháp 
3 
I. MỞ ĐẦU 
2. Mục đích nghiên cứu 
Công nghệ thông tin là một trong các phương tiện quan trọng nhất của sự phát triển, đang làm 
biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục của thế giới hiện đại, trong đó có 
Việt Nam. Phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể của ngành là: Tổ chức tốt việc dạy và học 
tin học ở tất cả các cấp học, bậc học, ngành học nhằm phổ cập tin học trong nhà trường. 
Năm học 2022 – 2023 nhà trường trang bị phòng máy vi tính mới số lượng 20 máy để giảng 
dạy. Vấn đề thật khó khăn khi chương trình giáo dục phổ thông 2018 giảm chỉ còn 1 tiết tin 
trên tuần mà phải đảm bảo vấn đề chất lượng giờ dạy thực hành, tôi nhận thấy rằng cần phải 
cải tiến việc tổ chức dạy học và học thực hành môn Tin học nói chung và Tin học 3 nói riêng 
trong nhà trường nhằm đáp ứng đủ yêu cầu chất lượng và số lượng giờ học thực hành cho học 
sinh giúp các em có được kiến tức cơ bản nền tảng với môn học tạo sự say mê ham thích môn 
học. Nhằm phát huy khả năng sáng tạo say mê hứng thú hơn đối với môn Tin học, đồng thời 
trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với đồng nghiệp. Đó là mục đích chính khi tôi chọn đề tài này. 
I. MỞ ĐẦU 
3. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu là học sinh khối 3 trường .. Việc nghiên cứu và thực hiện nhằm cải 
tiến việc tổ chức dạy học và học thực hành môn tin học sao cho phù hợp với từng đối tượng 
học sinh, phân loại được đối tượng và đưa ra các yêu cầu phù hợp với các đối tượng học sinh 
đó. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Khảo sát thực trạng hiện tại, tiến hành thực nghiệm qua tiết dạy thực tế, có đối 
chứng kết quả trước và sau khi thực hiện. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
1. Cơ sở lí luận. 
Trong vài thập kỷ gần đây, đã có sự bùng nổ về thông tin hay gọi là thời đại thông tin. 
Cùng với việc sáng tạo ra hệ thống công cụ mới, con người cũng đã tập trung trí tuệ từng 
bước xây dựng ngành khoa học tương ứng để đáp ứng những yêu cầu khai thác tài nguyên 
thông tin. Trong bối cảnh đó, ngành Tin học được hình thành và phát triển thành một ngành 
khoa học độc lập với các nội dung, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu riêng và ngày càng có 
nhiều ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của xã hội loài người. 
Hoạt động nhận thức của con người là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Đối với 
học sinh môn Tin học cũng không nằm ngoài với nguyên lý nhận thức đó. Việc dạy tin học 
trong nhà trường hiện nay đối với nước ta không phải là dễ, vì Tin học nó gắn liền với một 
công cụ riêng của môn học là máy tính. Vậy làm thế nào để cho học sinh dễ hiểu một cách 
nhanh chóng chính xác và có kĩ năng thực hành là một nhiệm vụ rất quan trọng của người giáo 
viên dạy Tin học hiện nay. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng biện pháp 
Thực tế qua những năm tôi học tập và được trực tiếp giảng dạy bộ môn tin học cũng như 
qua trao đổi với đồng nghiệp tôi nhận thấy: hầu như được nhà trường tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cả về CSVC trang thiết bị, kế hoạch và con người phục vụ công tác đưa tin học 
vào nhà 
trường. Tuy nhiên chất lượng bộ môn qua các năm học chưa cao, đặc biệt là kĩ năng thực 
hành trên máy của học sinh còn yếu, thậm chí một số học sinh còn rất ngại khi sử dụng máy 
để rèn luyện các kĩ năng. 
Học sinh chưa ý thức được tầm quan trọng của bộ môn vì thế chất lượng học tập còn hạn chế. 
Một bộ phận học sinh chưa coi trọng môn học, xem đây là một môn phụ nên chưa có sự đầu 
tư thời gian cho việc học. Một thực tế khác là ý thức học tập của một số học sinh không cao, 
không hứng thú trong học tập, lười hoạt động, không tích cực tự giác, ý thức tự học, tự rèn 
luyện yếu. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng biện pháp 
Qua những tiết học đầu tiên tôi tiến hành khảo sát đã thu được kết quả như sau: 
Kết quả khảo sát đầu năm học 2022 - 2023 
Loại 
Giỏi 
Khá 
Kết quả kiểm tra lí thuyết (%) 
Kết quả kiểm tra thực hành (%) 
1% 
5% 
3% 
7% 
Đạt 
Chưa đạt 
15% 
25% 
20% 
30% 
Kết quả khảo sát đầu năm học 2022 - 2023 (phần thực hành) 
Kết quả kiểm tra đầu năm 
HS tự thao tác 
Cần hướng dẫn 
Không biết thao tác 
TT 
Lớp 
Sĩ số 
SL 
5 
3 
% 
12,8 
8,1 
SL 
10 
8 
% 
25,6 
21,6 
SL 
24 
26 
% 
61,5 
70,2 
1 
2 
3A 
3B 
39 
37 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng biện pháp 
Qua khảo sát cho thấy kết quả kiểm tra lý thuyết học sinh hiểu bài và làm được bài. Còn về kết 
quả kiểm tra thực hành trên lớp của học sinh thì tỉ lệ thực hành đạt yêu cầu không cao (chiếm 
khoảng hơn 80%) con số đó đã chứng tỏ khi kiểm tra thực hành học sinh còn lúng túng, còn 
thiếu kỹ năng thực hành máy tính do quá trình tham gia các tiết học thực hành trên lớp học sinh 
phải ngồi ghép hoặc không có máy. 
Là một giáo viên dạy bộ môn Tin học tôi luôn suy nghĩ phải đưa ra những giải pháp như thế nào 
để các em thực hành đạt được hiệu quả cao và tạo được sự thích thú trong giờ học thực hành. Sau 
một thời gian suy nghĩ tiến hành thực nghiệm tôi đã thu được những kết quả rất tốt sau đây tôi 
xin đưa ra một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng giờ học thực hành tin học 3. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
3. Mô tả các giải pháp 
3.1. Biện pháp 1: Thiết kế giáo án phù hợp 
Đây là công việc bắt buộc của tất cả các tiết học, môn học. Tuy nhiên với tiết thực hành Tin 
học, ngoài việc soạn giảng bình thường theo quy định, giáo viên cần phải nêu rõ các yêu cầu cho từng 
bài thực hành, trong đó nêu rõ các yêu cầu từ thấp đến cao và yêu cầu cho từng đối tượng học sinh. 
Thiết kế bài dạy thực hành phù hợp với nhiều đối tượng học sinh là nội dung quan trọng cần 
lưu ý, bởi việc này sẽ giúp giáo viên chuẩn bị chu đáo hơn về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, tiến 
trình của một tiết dạy thực hành. 
Xác định được mục tiêu trọng tâm của bài học về kiến thức, kỹ năng. Tìm ra được những kỹ 
năng cơ bản dành cho học sinh chưa đạt chuẩn và những kiến thức kỹ năng dành cho học sinh năng 
khiếu; tham khảo thêm tài liệu để mở rộng, đi sâu hơn vào bài giảng, giúp giáo viên nắm tổng thể, giải 
thích cho học sinh khi cần thiết. 
Giáo viên cũng cần nắm được mục đích yêu cầu, chuẩn kiến thức của chương trình, của bài để 
thiết kế các hoạt động học tập phù hợp với trình độ học sinh và điều kiện dạy và học; đồng thời, hoàn 
chỉnh tiến trình của một giờ dạy học với đầy đủ các hoạt động cụ thể. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
3. Mô tả các giải pháp 
3.2. Biện pháp 2: Kiểm tra phòng máy trước giờ dạy 
Trước mỗi giờ thực hành, giáo viên cần đến trước để kiểm tra phòng máy, các 
thiết bị điện, màn hình, cây máy tính, sự hoạt động của máy tính, máy chiếu, các bàn 
ghế ngồi học đảm bảo cho một tiết dạy thực hành được ổn định, an toàn với tất cả học 
sinh. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
3. Mô tả các giải pháp 
3.3. Biện pháp 3: Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp 
Trong điều kiện hiện nay cơ sở 
vật chất nhà trường không đảm 
bảo 1 máy/1 học sinh, giáo viên 
nên chia lớp thành hai nhóm 
thực hành. Bước này vô cùng 
quan trọng, bởi vì học sinh 
thường hay mất trật tự trong các 
giờ thực hành. Với việc chia 
nhóm, học sinh nhóm sau có 
thể quan sát các bạn nhóm 
trước thực hành và rút ra kinh 
nghiệm cho bản thân mà không 
cần đến sự giúp đỡ của giáo 
viên. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
3. Mô tả các giải pháp 
3.4. Biện pháp 4: Ứng dụng phần mềm 
NetSupport School 
Để nâng cao hiệu quả của giờ thực 
hành trên máy, việc quản lý tới từng máy của 
từng học sinh được chặt chẽ, để việc giảng dạy 
đạt hiệu quả tốt nhất giáo viên có thể sử dụng 
kết hợp các chức năng của phần mềm 
NetSupport School. 
Phần mềm NetSupport School là 
một phần mềm hỗ trợ giảng dạy trong trường 
học có chức năng nối nhiều máy tính với nhau 
trong một lớp học để tạo nên sự tương tác qua 
lại giữa máy tính của học sinh, giáo viên. Đây 
là công cụ giảng dạy hiệu quả, giúp việc 
truyền đạt trở nên sinh động, trực quan và dể 
hiểu hơn. 
II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
3. Mô tả các giải pháp 
3.4. Biện pháp 4: Ứng dụng phần mềm NetSupport School 
Đặc điểm 
* Các chức năng dành cho giáo viên: 
+ Các chức năng giảng bài 
+ Các chức năng điều khiển lớp học 
+ Các chức năng cho làm bài kiểm tra 
+ Các chức năng quản lý lớp học 
* Các chức năng dành cho học sinh 
+ Làm bài kiểm tra 
+ Yêu cầu giúp đỡ 
+ Thực hiện cùng với giáo viên 
Zalo: 0985598499 cả WORD và PP phí 200k 

File đính kèm:

  • pptxbien_phap_giup_hoc_sinh_thuc_hanh_tot_mon_tin_hoc_lop_3.pptx
Sáng Kiến Liên Quan