Báo cáo Biện pháp Rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh Lớp 4 (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống)

“Bậc tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành

và phát triển nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục

phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân”.

Như Bác đã nói, “Một người dân khỏe mạnh thì góp phần làm nên một

đất nước khỏe mạnh, một dân tộc khỏe mạnh mới có một đất nước khỏe

mạnh có vậy thì dân mới cường và nước mới thịnh”.

Đội hình đội ngũ là chỉ những động tác của một tập thể theo một đội

hình nhất định và còn là nội dung cơ bản của giáo dục thể chất giữ vai trò

quan trọng trong công tác tổ chức, duy trì lớp học

Hình thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tính thẫm mỹ chưa cao, nhận

thức về tinh thần tập thể còn nhiều hạn chế.

Rèn cho học sinh có tư thế, tác phong đúng đắn, ngay ngắn chính xác

và chấp hành nghiêm về mệnh lệnh.

 

pptx10 trang | Chia sẻ: Đức Học | Ngày: 02/03/2024 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo Biện pháp Rèn kĩ năng tập luyện đội hình đội ngũ cho học sinh Lớp 4 (SGK Kết nối tri thức với cuộc sống)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO BIỆN PHÁP 
RÈN KĨ NĂNG TẬP LUYỆN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
CHO HỌC SINH LỚP 4 ( SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG ) 
Tác giả: 
Đơn vị: Trường Tiểu học 
 - Năm học 202 3 - 202 4 là thay SGK mới lớp 4 ( SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG ) 
Các quy trình Thể dục trong chương trình GDPT 2018 có tính ưu việt hơn so với chương trình hiện hành. 
BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG TẬP LUYỆN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
 CHO HỌC SINH LỚP 4 ( SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG ) 
2. Thực hiện biện pháp 
2 
 Lý do chọn biện pháp 
1 
 Kết luận và đề xuất 
4 
BÁO CÁO 
BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG TẬP LUYỆN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
 CHO HỌC SINH LỚP 4 ( SGK KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 
3. Hiệu quả của biện pháp 
3 
Những biện pháp cơ bản áp dụng 
Biện pháp trò chơi . 
1 
Biện pháp tự hô kết hợp tập luyện. 
2 
Phương pháp gợi mở . 
3 
Biện pháp làm mẫu và phân đoạn. 
4 
6 
Biện pháp thi đấu 
Biện pháp sắp đặt. 
5 
BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG TẬP LUYỆN ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ 
 CHO HỌC SINH LỚP 4 
LÍ DO: 
“Bậc tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở ban đầu cho việc hình thành 
và phát triển nhân cách con người, đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục 
phổ thông và cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân”. 
Như Bác đã nói, “Một người dân khỏe mạnh thì góp phần làm nên một 
đất nước khỏe mạnh, một dân tộc khỏe mạnh mới có một đất nước khỏe 
mạnh có vậy thì dân mới cường và nước mới thịnh”. 
Đội hình đội ngũ là chỉ những động tác của một tập thể theo một đội 
hình nhất định và còn là nội dung cơ bản của giáo dục thể chất giữ vai trò 
quan trọng trong công tác tổ chức, duy trì lớp học 
Hình thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác, tính thẫm mỹ chưa cao, nhận 
thức về tinh thần tập thể còn nhiều hạn chế... 
Rèn cho học sinh có tư thế, tác phong đúng đắn, ngay ngắn chính xác 
và chấp hành nghiêm về mệnh lệnh. 
NỘI DUNG BIỆN PHÁP 
Cơ cở lý luận: 
Thể dục không những chỉ có tác dụng bảo vệ, củng cố tăng cường sức 
khoẻ cho học sinh mà còn nâng cao năng lực làm việc, phát triển trí tuệ và 
thể lực, giáo dục đạo đức thẩm mỹ giúp các em góp phần thực hiện mục 
tiêu giáo dục của Đảng ở nhà trường phổ thông. 
Một trong các kĩ năng vận động cơ bản vô cùng quan trọng ảnh hưởng 
tới kĩ năng vận động của học sinh và cũng góp phần lớn vào việc hình thành 
nhân cách cho học sinh đó chính là nội dung đội hình đội ngũ trong chương 
trình Thể dục lớp 4. 
Trong chương trình thể dục phổ thông mới 2018 ở bậc tiểu học Bộ Giáo 
Dục đã đưa ra rất nhiều nội dung nhưng nội dung đội hình đội ngũ là nội 
dung không thể thiếu ở các khối học, được sắp xếp học ngay phần đầu của 
năm học. 
Thực trạng vấn đề: 
Đối với những tiết học thể dục trong chương trình lớp 4 có nội dung đội 
hình đội ngũ thì tôi nhận thấy các em thường không mấy hứng thú khi tập 
những nội dung này, các em thường tập sai nhiều như: 
- Khi thực hiện các động tác quay đa phần các em đã quay đúng hướng 
song kĩ thuật quay chưa chuẩn, có nhiều em khi thực hiện các kĩ thuật quay 
thường không xác định được chân trụ dẫn đến việc quay sai kĩ thuật mất 
thăng bằng khi quay. 
- Đối với các động tác đi đều và giậm chân tại chỗ thì các em thực hiện 
chưa không đều, nhiều em thực hiện không đúng nhịp hô, có một số em 
thường xuyên mắc phải lỗi cùng chân cùng tay, một số em dáng di không 
thực sự tự 
nhiên như cúi mặt hay bị so vai rụt cổ. 
- Để đánh giá đúng hơn thực trạng của vấn đề tôi tiến hành kiểm tra các 
em học lớp 5 trung tâm với nội dung: 
+ Thực hiện quay phải, quay trái, quay sau 
+ Thực hiện giậm chân tại chỗ và đi đều 
+ Tập hợp hàng ngang, dóng hàng. 
Vào tháng 9 tôi đã tiến hành đánh giá theo đúng những kĩ năng mà học 
sinh lớp 4 cần đạt được quy định trong sổ đánh giá học sinh tiểu học do bộ 
giáo dục quy định kết quả cụ thể như sau: 
Đạt 
Chưa đạt 
Nội dung kiểm 
tra 
Tổng số HS 
Yêu cầu cần đạt 
SL 
TL 
SL 
TL 
226 
226 
226 
Quay phải 
Quay trái 
Thực hiện quay đúng hướng, đúng kĩ thuật 
Thực hiện quay đúng hướng, đúng kĩ thuật 
198 
192 
198 
87,61 
84,95 
87,61 
28 
36 
28 
12,39 
16,05 
12,39 
Quay đằng sau Thực hiện quay đúng hướng, đúng kĩ thuật 
Giậm chân tại Thực hiện giậm chân đúng kĩ thuật, đúng nhịp hô, 
226 
226 
186 
178 
82,30 
78,76 
40 
48 
17,70 
21,24 
chỗ, đi đều 
động tác nhịp nhàng 
Đi đều đúng nhịp, đúng kĩ thuật động tác nhịp 
nhàng, động tác đứng lại đúng. 
Đi đều, đứng lại 
Tập hợp hàng 
ngang, dóng 
hàng 
Thực hiện tập hợp đúng khẩu lệnh, dóng hàng 
thẳng. 
226 
182 
80,53 
44 
29,47 
LH ZALO: 0985598499 
WORD VÀ PP phí 300k 

File đính kèm:

  • pptxbao_cao_bien_phap_ren_ki_nang_tap_luyen_doi_hinh_doi_ngu_cho.pptx
Sáng Kiến Liên Quan