[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh yếu kém học tốt phân môn Đại Số lớp 8 trường THCS Ngô Hữu Hạnh

II. Nội dung:

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh yếu kém học tốt phân môn Đại Số lớp 8 trường THCS Ngô Hữu Hạnh.

2. Thời điểm áp dụng: Từ tháng 8/2015 đến 6/2016

3. Cơ quan, đơn vị áp dụng sáng kiến: Trường THCS Ngô Hữu Hạnh.

4. Mô tả sáng kiến:

- Nội dung:

- Khảo sát chất lượng đầu năm của học sinh để tìm đối tượng yếu, kém.

 + Tìm hiểu và phân loại các nguyên nhân

 * Nguyên nhân khách quan

 * Nguyên nhân chủ quan

 + Lập kế hoạch thực hiện

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 1529 | Lượt tải: 15Download
Bạn đang xem tài liệu "[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh yếu kém học tốt phân môn Đại Số lớp 8 trường THCS Ngô Hữu Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
Đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện năm học 2016 - 2017
I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Trần Hoàng Ngọc Diễm
- Năm sinh:	1984	- Giới tính: Nữ
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: CĐSP Toán Tin + ĐHSP Tin Học.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ Phó Tổ Tự Nhiên
- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng dạy môn Toán.
II. Nội dung:
1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh yếu kém học tốt phân môn Đại Số lớp 8 trường THCS Ngô Hữu Hạnh.
2. Thời điểm áp dụng: Từ tháng 8/2015 đến 6/2016
3. Cơ quan, đơn vị áp dụng sáng kiến: Trường THCS Ngô Hữu Hạnh.
4. Mô tả sáng kiến: 
- Nội dung: 
- Khảo sát chất lượng đầu năm của học sinh để tìm đối tượng yếu, kém.
 + Tìm hiểu và phân loại các nguyên nhân
 * Nguyên nhân khách quan
 * Nguyên nhân chủ quan
 + Lập kế hoạch thực hiện 
- Thực hiện các biện pháp hạn chế học sinh yếu, kém:
 + Khắc phục các yếu tố khách quan
 * Đối với những em do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn
 * Với đối tượng học sinh gặp sự cố bất thường về tinh thần
 * Với đối tượng học sinh yếu kém do lười học
 + Khắc phục các yếu tố chủ quan:
 * Trước hết cần đảm bảo cho học sinh có trình độ xuất phát cho những tiết lên lớp.
 * Thực hiện biện pháp lấp "lỗ hổng" về kiến thức và kỹ năng cho học sinh
 * Giúp học sinh yếu kém luyện tập đảm bảo vừa sức 
 * Giúp đỡ học sinh rèn luyện kỹ năng học tập, có phương pháp học tập phù hợp.
- Tính mới, sáng tạo: Cải tiến so với năm trước.
- Tính khả thi: Có thể áp dụng cho các trường THCS trong toàn Huyện. 
- Hiệu quả mang lại: Kết quả cuối năm cho thấy, không có học sinh xếp loại kém trong môn toán, điều này là một sự động viên rất lớn cho bản thân Tôi trong việc thực hiện đề tài, đồng thời kết quả trên cũng góp phần khẳng định đề tài "Một số biện pháp giảng dạy giúp học sinh yếu kém học tốt phân môn Đại số lớp 8 ở trường THCS Ngô Hữu Hạnh” đã thực sự mang lại hiệu quả cao và rất thiết thực để tiếp tục áp dụng trong những năm tiếp theo.
	XÁC NHẬN	 ............, ngày ...... tháng 5 năm 2017.
	HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ	 NGƯỜI BÁO CÁO
	CHỦ TỊCH

File đính kèm:

  • doc5. DIEM.doc
Sáng Kiến Liên Quan