Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phần mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta không chỉ là người đã sáng lập ra Đảng ta mà còn là người có công lao to lớn trong việc giáo dục, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Người đã để lại một kho tàng lý luận quý báu, có ý nghĩa thực tiễn to lớn về việc tổ chức, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong kho tàng đó nổi bật nên tư tưởng về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên. Tư tưởng đó cùng với quá trình xây dựng của Đảng ta đã tạo nên một đội ngũ cán bộ, đảng viên có uy tín, sáng ngời về đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ.

 

doc20 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 1447 | Lượt tải: 11Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g. Thực hành chí công vô tư là phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”
* Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung
Là một chiến sĩ cộng sản quốc tế nhận thấy được vai trò quan trọng của sức mạnh thời đại, Hồ Chí Minh luôn luôn giáo dục toàn Đảng, toàn dân tinh thần đoàn kết quốc tế, Người chỉ rõ đó là lương tâm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên.
Theo Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước phải gắn liền với tinh thần quốc tế trong sáng, chân chính. Nếu chỉ có tinh thần yêu nước mà không có tinh thần quốc tế trong sáng, chân chính thì sẽ dẫn đến hoặc là kỳ thị dân tộc, hoặc là dân tộc hẹp hòi. Tinh thần quốc tế trong sáng, chân chính là tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản toàn thế giới trong cuộc đấu tranh cho tiến bộ, hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị và công lý, vì CNXH và chủ nghĩa cộng sản.
Đoàn kết quốc tế đã trở thành ba bài học thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Người nói: “Cách mạng Việt Nam luôn luôn được sự đồng tình ủng hộ của giai cấp công nhân và nhân dân cách mạng thế giới, nhất là nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Tình đoàn kết quốc tế vĩ đại ấy là một điều kiện rất quan trọng cho cách mạng Việt Nam thắng lợi. Đó là một trong ba bài học lớn mà mỗi cán bộ đảng viên cần phải ghi sâu vào lòng và phát huy thêm mãi.
Chương 2: 
THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ PẮC TA HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.
1. Khái quát chung
Huyện Tân Uyên được thành lập theo Nghị định số 04-NĐ/CP, ngày 30/10/2008 của Chính phủ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2009. Huyện nằm ở phía Đông Nam tỉnh Lai Châu, có diện tích tự nhiên 90.319,65 ha, trong đó đất nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản: 32.755 ha; đất phi nông nghiệp: 2.184 ha; Huyện có 10 xã, thị trấn, 133 khu phố, bản. Dân số hơn 54000 người, có 8 dân tộc gồm Thái, Kinh, Laha, Mông, Khơ Mú, Dao, Lào, Giáy và Tày, trong đó người Thái chiếm số đông với gần 52%. 
 Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta được thành lập ngày 15/8/2003. Quản lý 3 điểm trường với 07 thôn bản, khu phố. Điểm trường chính nằm cạnh quốc lộ 32 nên thuận lợi trong công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ. Có 5 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn gồm dân tộc Kinh, Thái, H.Mông, Khơ Mú, Dao. 
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp Uỷ đảng, chính quyền địa phương của PGD&ĐT và sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.
2. Thực trạng đạo đức của người cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay.
2.1. Mặt tích cực
Đội ngũ đủ về số lượng. Cán bộ, giáo viên nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao, bám trường, bám lớp. Có ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của ngành, của trường. Toàn trường có 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên (9 nữ chiếm 37,5%) với 10 lớp/242 học sinh. Ban giám hiệu gồm 02 đồng chí, 18 giáo viên, 4 nhân viên. Tỉ lệ giáo viên cơ hữu đảm bảo 1,5 GV/lớp; có đủ phòng học để dạy 2 buổi/ngày. Hiện nay, trường có 1 chi bộ sinh hoạt độc lập với 17 Đảng viên; các tổ chức đoàn thể hoạt động khá đồng bộ và có hiệu quả. Từ 01/01/2014 đến nay Chi bộ nhà trường đã triển khai học tập và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, huyện, của Đảng uỷ xã tới cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi họp hội đồng nhà trường; triển khai tới học sinh thông qua các buổi hoạt động đầu tuần và các buổi hoạt động tập thể.
Sau khi được quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính sách Pháp luật của Nhà nước, việc “Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh” Chi bộ nhà trường đã tiến hành các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng tháng, hàng kỳ.
Ban giám hiệu nhà trường đã cùng với cấp ủy chi bộ lãnh đạo các bộ phận, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên.
Gắn thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Pắc Ta và với phong trào "Xây dựng trường học văn hóa", quy chế dân chủ trong nhà trường, phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm; phòng chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; tương thân, tương ái, từ thiện, nhân đạo; đoàn kết bảo vệ an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội...Trong trường học thực hiện tốt các cuộc vận động, nhiều cá nhân đã chủ động sáng tạo trong việc triển khai Cuộc vận động phù hợp với điều kiện cụ thể của bản thân, góp phần quan trọng thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch của nhà trường đề ra.
2.2. Mặt hạn chế
Sau mấy năm thành lập huyện Tân Uyên Nhìn chung có sự tăng trưởng toàn diện các lĩnh vực trong đời sống. Tuy nhiên, kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo chiếm 21,6%. Gần đây trong nhà trường xuất hiện một bộ phận không nhỏ đảng viên, phai nhạt lý tưởng, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, bất chấp luật pháp và dư luận xã hội.
Tình hình an ninh, tệ nạn xã hội trên địa bàn tương đối phức tạp. Nhiều vấn đề mới đặt ra rất bức xúc, môi trường kinh tế - xã hội rất phức tạp, nhất là mặt trái của cơ chế thị trường với những biểu hiện tiêu cực của nó đã tác động, làm phai nhạt lý tưởng, làm suy thoái phẩm chất đạo đức cách mạng của một bộ phận đảng viên. Nếu không tìm ra nguyên nhân và chấn chỉnh kịp thời thì các tệ nạn xã hội diễn ra ngày càng nhiều trên địa bàn huyện.
Trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta cũng nằm trong vòng tròn quỹ đạo đó. Do đó công tác giáo dục đạo đức cách mạng những năm qua của nhà trường chưa được coi trọng đúng mức, nhiều đảng viên, giáo viên có biểu hiện sa sút đạo đức, lối sống, nhưng chưa được cấp ủy đấu tranh phê bình mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh. Việc kiểm tra, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, việc tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên còn bị xem nhẹ. Vì vậy việc giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa hơn khi kẻ thù của chúng ta đang thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, khi mà đất nước tiến hành mở cửa, hội nhập các nền văn hoá khác đang thâm nhập vào tư tưởng cán bộ, đảng viên bằng nhiều con đường khác nhau.
Vì thế sự suy thoái về đạo đức cách mạng, tự diễn biến, tự chuyển hóa của một số cán bộ, đảng viên ngày càng gia tăng và còn nguy hiểm hơn nữa là thay đổi lập trường, tư tưởng chính trị, có lập trường tư tưởng không vững vàng hay bị kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền muốn đưa đất nước đi theo con đường khác. Sự suy thoái về đạo đức này nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn thì bước tiếp theo tất yếu đó là biến chất về phẩm chất tư tưởng, chính trị. Ban giám hiệu nhà trường cùng với một số tổ chức trong nhà trường có phần nào xem nhẹ, buông lỏng mặt văn hoá, xã hội. Chỉ dừng lại ở hình thức, thành tích, phong trào mà không xem đó là chiến lược, là công việc thường xuyên đối với sự phát triển và trưởng thành của cán bộ, đảng viên 
Thực trạng trên cho thấy tầm chiến lược, ý nghĩa to lớn, sâu sắc từ tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người đảng viên. Đồng thời cũng chứng tỏ chúng ta chưa khai thác, vận dụng tư tưởng đạo đức đó vào thực tiễn xây dựng Đảng một cách đầy đủ, nhất quán và có hiệu quả. Vì vậy, để giữ gìn nâng cao đạo đức cách mạng cho đảng viên trong điều kiện hiện nay, một vấn đề cấp bách phải đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngan chăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện «tự diễn biến», « tự chuyển hóa» trong nội bộ.
3. Nguyên nhân của những mặt chưa tốt trong đạo đức của người cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay.
Trong quá trình triển khai xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.còn có những hạn chế nhất định như: Các bước còn gặp nhiều lúng túng, nhận thức về tầm quan trọng của Cuộc vận động trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chưa đồng đều; ở một số cá nhân công tác tự phê bình và phê bình, vai trò tiên phong gương mẫu còn chưa cao; công tác tuyên truyền về gương điển hình học tập và làm theo Bác còn chưa thường xuyên, còn mang tính hình thức; kết quả "làm theo" Bác ở một số cá nhân chưa thật sự rõ nét, chưa tạo ra phong trào rộng lớn, tự giác. Trong công tác đánh giá, kiểm điểm, xét thi đua của tập thể, cá nhân ở đơn vị có lúc chưa đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào đánh giá. Các đợt phát động viết về những điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác triển khai chậm, hoặc còn nặng về thành tích (chú trọng số lượng, ít quan tâm đến chất lượng); công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện còn chưa thường xuyên.
Nhà trường có một số giáo viên được tăng cường có thời hạn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Một số giáo viên, nhân viên chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số cá nhân chưa có quyết tâm cao, thực hiện còn lúng túng.
Công tác tuyên truyền việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên chưa thường xuyên, liên tục, mới tập trung ở các Đảng viên, gương tập thể và cá nhân học tập và làm theo chưa nhiều, chưa trở thành phong trào, sức lan tỏa còn hạn chế.
Chương 3:
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIÁO DỤC, TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ PẮC TA HIỆN NAY.
1. Cán bộ, đảng viên phải tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời nhằm nâng cao đạo đức cách mạng.
Đối với mỗi người cán bộ, đảng viên cần phải tu dưỡng đạo đức. Vì cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ suốt đời của nhân dân nên càng phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Nếu không là được như vậy thì một người đảng viên ở thời kỳ này giữ được đạo đức cách mạng, nhưng ở thời kỳ khác lại thoái hóa, biết chất, hư hỏng. Thực tiễn đã chứng minh điều đó.
Tu dưỡng đạo đức cách mạng phải trên tinh thần tự giác, tự nguyện, dựa vào lương tâm của mỗi người và dư luận của quần chúng. Người cách mạng phải có ý thức được đạo đức cách mạng là nhằm giải phóng con người và đạo đức của những con người được giải phóng. Việc tu dưỡng đạo đức của người cán bộ, đảng viên phải được thực hiện trong mọi hoạt động thực tiễn của bản thân mình, bền bỉ, mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh: trong đời tư cũng như đời công; trong sinh hoạt; học tập lao động cũng như trong chiến đấu; trong mọi mối quan hệ từ to đến nhỏ, từ rộng đến hẹp.
Cùng với việc rèn luyện, tu dưỡng suốt đời đạo đức cách mạng, người đảng viên phải luôn củng cố nó một cách vững chắc trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Có như vậy mới làm tốt công tác Đảng giao phó cho mình.
2. Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức và học tập tấm gương sáng về đạo đức.
Không ở một lĩnh vực nào mà sự đòi hỏi lời nói phải đi đôi với việc làm lại được chú trọng như trong lĩnh vực đạo đức. Điều này đã được Hồ Chí Minh nêu ra ngay trong tác phẩm “Đường cách mệnh” khi nói về tư cách của một người cách mệnh.
Trong lĩnh vực đạo đức, nói đi đôi với làm là nguyên tắc có tác dụng thiết thực đối với bản thân và có tác dụng đối với người khác. Đối với người cán bộ, đảng viên, điều đó lại càng quan trọng để tu dưỡng đạo đức chân chính vầ chống lại thói đạo đức giả.
Cùng với nêu gương đạo đức, cán bộ, đảng viên phải học tập thật nhiều những tấm gương đạo đức của đồng chí, đồng nghiệp, đặt biệt là nhân cách đạo đức của các danh nhân và những ngươi vĩ đại đã cống hiến toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp cho sự phát triển của các dân tộc và của nhân loại. 
Chúng ta cần phải học tập Hồ Chí Minh vì người là tấm gương đạo đức mẫu mực nhất, sáng ngời nhất. Người không chỉ là nhà đạo đức đề ra các chuẩn mực đạo đức cách mạng mà còn là người tiên phong thực hiện những chuẩn mực đạo đức ấy một cách tự nhiên, chân thực, nhất quán trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm, hành động, trong mọi mối quan hệ xã hội
3. Cấp ủy nhà trường phải thường xuyên giáo dục đạo đức đối với người cán bộ, đảng viên.
Khi bàn về vai trò của giáo dục, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng: “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn. Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Chính qua đó mà chúng ta thấy rằng vai trò quyết định của giáo dục và tự giáo dục đối với sự phát triển nhân cách của con người nói chung và người cán bộ, đảng viên nói riêng.
Về việc giáo dục đạo đức cho người đảng viên, thì Chi bộ nhà trường có vai trò quan trọng, vì chi bộ tốt là do các đảng viên trong chi bộ phải tốt. Tuy nhiên trong những năm qua nhà trường chưa quan niệm đầy đủ về vai trò của công tác giáo dục đạo đức hoặc quan niệm coi giáo dục đạo đức là cần thiết, song chưa chú trọng đến chất lượng nội dung giáo dục. Để khắc phục quan niệm đó, vấn đề trước hết là phải đổi mới công tác giáo dục đạo đức đối với người cán bộ, đảng viên. Chi bộ nhà trường đã duy trì việc đưa nội dung việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên vào nội dung sinh hoạt thường kỳ coi đó là một trong những tiêu chí để phân xếp loại cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vào cuối năm.
Để nhà trường cũng như chi bộ trong sạch, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải giữ đúng thái độ trong cách tự phê bình và phê bình, phải thành khẩn, trung thực, kiên quyết và có văn hóa, không nể nang, không thêm bớt. Đây là cách tốt nhất về xây dựng Đảng, để đoàn kết thống nhất và ngày càng phát triển.
Để có chất lượng và hiệu quả cao, phải kết hợp chặt chẽ tự phê bình với phê bình. Tự hiểu về mình dù sao cũng không thể đầy đủ, đồng chí, đồng nghiệp thường có cái nhìn khách quan hơn. Cho nên mỗi đảng viên cần khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình của người khác.
Phê bình và tự phê bình là một vũ khí sắc bén, nó giúp cho Chi bộ nhà trường ngày càng mạnh thêm. Vì vậy, phê bình và tự phê bình phải được tiến hành một cách thường xuyên, thiết thực, dân chủ.
Việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, của phụ huynh học sinh, được đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên hưởng ứng với tinh thần phấn khởi, tin tưởng và đồng tình cao.
4. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Tham nhũng, quan liêu là vấn đề nhạy cảm được xã hội đặt biệt quan tâm và cũng là một nguy cơ tồn vong đối với Đảng.
Theo Hồ Chí Minh thì cán bộ dù to hay nhỏ đều có điều kiện đục khoét là sâu mọt của nhân dân nếu như thiếu lương tâm. Và Đảng ta đã khẳng định một trong những nguy cơ lớn của cách mạng nước ta hiện nay là nạn tham nhũng. Vì vậy, để góp phần ngăn chặn, làm giảm và đẩy lùi tham nhũng cần tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nêu cao tinh thần “ Chí công vô tư” mà Bác Hồ đã dạy.
Đối lập với chí công vô tư là “chủ nghĩa cá nhân”. Chủ nghĩa cá nhân còn có mối nguy hại cho Đảng cho cả dân tộc. nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.
Cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu và nạn tham nhũng là một nội dung rộng lớn và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, và phải được tiến hành thường xuyên liên tục, làm cho bộ máy Đảng và nhà nước trong sạch, có hiệu lực lãnh đạo và điều hành đất nước.
5. Tăng cường hiệu lực quản lý, kiểm tra, giám sát của Chi bộ, các đoàn thể đối với cán bộ, đảng viên.
Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, các đoàn thể để ngăn ngừa hành vi tham nhũng, quan liêu của cán bộ, đảng viên. Đồng thời nếu làm tốt công tác này sẽ nâng cao được việc học tập, quán triệt, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Công tác kiểm tra, giám sát Cuộc việc xây dựng đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên giáo viên, nhân viên được coi trọng, chỉ đạo sát sao, qua đó kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh, những hạn chế, thiếu sót, từ đó giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên uốn nắn, điều chỉnh, sửa chữa kịp thời. 
Cùng với những biện pháp nêu trên, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ về tài chính, ngân sách và tài sản của cán bộ, đảng viên để ngăn chặn kịp thời những hành vi tham nhũng. Cấp ủy Đảng cần thực hiện nghiêm chỉnh việc đảng viên kê khai tài sản, báo cáo thu nhập. Cấp ủy cần tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là quản lý về sinh hoạt, đời sống, quan hệ xã hội. 
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Đạo đức Hồ Chí Minh là đỉnh cao rực rỡ nhất của nền văn hóa Việt Nam, là nền đạo đức lấy tiêu chí phục vụ đất nước, nhân dân, con người làm mục đích phấn đấu. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sức sống của những chuẩn mực đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng và thấm sâu vào đời sống tinh thần, nếp nghĩ của mỗi người dân Việt Nam. Đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng trở thành niềm tin cuốn hút mọi thế hệ người Việt Nam phấn đấu, làm theo.
Sau 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện nay phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn giữ và phát huy tư cách, đạo đức lối sống lành mạnh, tích cực lao động, học tập, công tác, gắn bó với nhân dânchính nhờ thế chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trong công cuộc đổi mới. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất về đạo đức. Bộ phận này không nhiều nhưng đã gây mất đoàn kết trong nội bộ, làm giảm uy tín lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến suy thoái đạo đức của cán bộ, đảng viên. Nhưng, trong đó có nguyên nhân quan trọng nhất đó là mắc bệnh chủ nghĩa cá nhân, sống buông thả, thiếu tự giác rèn luyện, tu dưỡng, trong khi đó sự giáo dục, quản lý, kiểm tra của Cấp ủy còn lỏng lẻo. Để giải quyết tốt được vấn đề này thì mỗi cán bộ, đảng viên luôn luôn phải khắc sâu và thực hiện ngay lời thề với Bác “Suốt đời học tập và bồi dưỡng phẩm chất cách mạng”
Đạo đức, lương tâm là ngọn đuốc soi sáng trí tuệ, bảo đảm cho tài năng được phát huy vào những mục đích phục vụ Tổ quốc và nhân dân, không vụ lợi. Sự yếu kém, sa sút về đạo đức sẽ làm cho cán bộ đảng viên không thể làm tròn chức trách, mà còn có nguy cơ thoái hóa, biến chât, phạm tội, thậm chí phản bội quốc gia dân tộc.
Để phát huy vai trò, vị trí của người cán bộ, đảng viên, thì việc chấn chỉnh đi đôi với xây dựng lại đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một sự nghiệp lớn của Cấp ủy và Nhà trường, trước hết là của những người làm công tác quản lý, lãnh đạo. Chỉ khi làm được những vấn đề đó thì mới nâng cao được đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong trường PTDTBT Tiểu học số 2 xã Pắc Ta
2. Kiến nghị
- Mỗi cán bộ, đảng viên trong nhà trường phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, coi đây là một việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb, CTQG, HN 2000.
2. GS.TS.Hoàng Chí Bảo. Văn hoá đạo đức Hồ Chí Minh- NXB- CTQG-HN 2009.
3. Nguyễn Khánh Bật ( chủ biên). Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh. NXB chính trị quốc gia Hà Nội 1999.
4. Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyễn Văn Phúc (2003), “mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường”, Tạp chí triết học, (1).
 5. PGS- TS Thành Duy: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia năm 1996.
6. Báo cáo kết quả 2 năm (2009 - 2010) thực hiện Cuộc vận động tại Đảng bộ huyện Tân Uyên từ khi thành lập huyện đến nay.

File đính kèm:

  • docSKKN_Xay_dung_dao_duc_cach_mang_cho_can_bo_dang_vien_hien_nay_theo_tu_tuong_Ho_Chi_Minh.doc
Sáng Kiến Liên Quan