Sáng kiến kinh nghiệm Vì chất lượng học tập

Ngày nay, việc giáo dục đang được nhà nước đặt lên hàng đầu, với những

cuộc phát động phong trào về “thi đua học tập theo tấm gương của Hồ Chí

Minh” hay “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, qua đó cho

thấy ngành giáo dục đang được quan tâm và phát triển mạnh mẽ cả về chiều

rộng và chiều sâu. Để thật sự hưởng ứng các phong trào đó, đòi hỏi ở thầy và

trò có những kiến thức thật sự đa dạng và phong phú về đất nước, thiên nhiên,

con người về địa lí, lịch sử, toán học bên cạnh những bài học cần có trong

nhà trường, học sinh cũng cần được học tập và rèn luyện các kĩ năng mềm như

khả năng giao tiếp, linh hoạt và kĩ năng thích ứng với môi trường học tập,

thư viện trong nhà trường là một kho tàng kiến thức, với đầy đủ tài liệu phong

phú về các kĩ năng dùng trong trường học cũng như các kĩ năng mềm dùng

trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của các em.

Với đặc thù là trường phổ thông dân tộc nội trú, các em phải sống xa gia

đình, ở trong một cuộc sống tập thể, các em phải đối diện với những thử thách

từ nhỏ nhất đến lớn nhất mà không có gia đình – những người thân yêu bên

cạnh. Với các em sống như vậy đã là một việc khó. Về phía nhà trường đó lại là

một việc khó hơn trong vấn đề dạy dỗ và định hướng cho các em, gánh nặng

một lần nữa lại nặng hơn trên đôi vai của mỗi thầy cô giáo khi nhận nhiệm vụ

dạy dỗ cho các em.

Ngoài những giờ học trên lớp, các em cần bổ sung những kiến thức cần thiết

bên ngoài mà thư viện là một trong những sân chơi bổ ích cho các em, tại thư

viện, các em được đọc sách, làm bạn với sách, sử dụng máy tính tham gia vui

chơi lành mạnh thông qua các chương trình do thư viện đề ra. Gần đây nhất, thư

viện có ý tưởng tận dụng các tiết học khuyết để nạp thêm lượng kiến thức mới

cho các em thông qua các thiết bị hiện đại bao gồm: máy tính, đĩa VCD. Thư

viện lấy tên sáng kiến kinh nghiệm này là “Vì Chất Lượng Học Tập”.

pdf24 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 29/10/2018 | Lượt xem: 561 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Vì chất lượng học tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mọi hƣ hỏng do bạn đọc gây ra phải bồi thƣờng nhƣ sau: 
 Sách giáo khoa: 
 Làm mất bìa phải đền: 2000đ/quyển 
 Làm mất sách hay tự ý xé phạt theo giá bìa 
 Sách tham khảo: 
 Làm mất bìa phạt 3000đ/quyển 
 Làm mất đền gấp đôi giá bìa 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 8 
B. SỬ DỤNG TỦ MỤC LỤC 
Toàn bộ tài liệu của thƣ viện đƣợc phản ảnh đầy đủ qua hệ thống mục lục 
chữ cái và mục lục phân loại. 
 Muốn tìm một tên sách hay một tác giả đã biết, bạn đọc tìm đến mục lục 
chữ cái ở các ô phích thích hợp theo mẫu tự A,B,C bắt đầu của tên tác giả 
hoặc tên sách. 
Ví dụ: Tác giả Nguyễn Du thì tìm vần N 
 Tác phẩm “Thơ ca giải phóng” thì tìm vần T 
- Muốn tìm tài liệu về các ngành khoa học, bạn cần tìm ở mục lục phân loại 
theo kí hiệu thích hợp ở các ô phích Xem bảng kí hiệu phân loại sách 
 0. Tổng loại 6. Kĩ thuật 
 1. Triết học, tâm lí học, logich học 63. Nông nghiệp 
 2.Chủ nghĩa vô thần, tôn giáo 7. Nghệ thuật 
 3K. Chủ nghĩa Mac – Lê Nin 7A. Thể dục, thể thao 
 3.Xã hội chính trị 8. Nghiên cứu văn học 
 4.Ngôn ngữ học 9. Lịch sử 
 5.Khoa học tự nhiên & toán học 91. Lịch sử 
 5A Nhân chủng học Tác phẩm văn học 
 61. Y học – y tế 
Chú ý: 
Các phích trong tủ mục lục đã đƣợc sắp xếp có thứ tự, bạn đọc chỉ cần lật nhẹ 
các phích để tìm, tránh làm xáo trộn vị trí rút phích ra ngoài 
Chọn đƣợc tài liệu rồi, bạn đọc cần làm phiếu yêu cầu để mƣợn sách (có ghi 
đầy đủ kí hiệu xếp giá ở trên, góc trái của phích). 
C. HƢỚNG DẪN ĐỌC SÁCH, BÁO 
Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thƣ viện thì đọc sách cũng là một phần 
thiết yếu để việc đọc sách đƣợc tốt thì chúng ta cần phải biết cách đọc, đọc nhƣ thế 
nào?, đọc ra sao?  để đáp ứng những điều trên thì thƣ viện hƣớng dẫn các bạn 
đọc sách nhƣ sau: 
 SÁCH, TÀI LIỆU 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 9 
1. Đọc sách có kế hoạch, có suy nghĩ, có phê phán và biết áp dụng vào thực tiễn 
học tập. 
2. Đọc sách theo mục đích đề ra từ trƣớc 
3. Đọc sách có ghi chép, phân tích và theo hệ thống nội dung phƣơng án trong 
tài liệu. Vì chỉ qua ghi chép, phân tích các nội dung chủ yếu của sách mới 
đƣợc khắc sâu. 
4. Đọc có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời. 
5. Đọc xen kẽ giữa các bộ môn, đọc sách là một dạng lao động trí óc khá căng 
thẳng và chống mệt mỏi. Do đó việc thay đổi nội dung đọc là một cách nghỉ 
ngơi tích cực nhất, chính đây là biện pháp để nâng cao hiệu suất khi đọc sách, 
báo. 
6. Đọc đủ mọi thứ thì không nên, chỉ cần đọc những cái gì đáp ứng đƣợc các vấn 
đề nảy ra trong tâm hồn ta. 
 BÁO, TẠP CHÍ 
Tạp chí, báo chí đọc tại chỗ, đọc xong sách xếp ngăn nắp. 
Tôi rất mỏng manh và rất quý 
Bạn đọc tôi xin đừng mạnh tay 
Đừng viết vào trang giấy 
Đừng làm rách và nhất là đừng cắt những trang bạn thích 
Vì tôi còn phục vụ nhiều bạn khác nữa 
 THỰC HÀNH 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 10 
BÀI 2: CÔNG TÁC THƢ VIỆN 
 Nội dung chƣơng trình gồm 2 phần: 
I. Phần 1: 
Một số văn bản liên quan đến thƣ viện trƣờng học 61, 01/2003, quyết định của Bộ 
Giáo Dục ban hành: 
Quản lí một số sổ cần thiết: 
Có 6 sổ cần quản lí: 
1. Sổ đăng kí tổng quát 
2. Sổ đăng kí cá biệt 
3. Sổ đăng kí sách giáo khoa 
4. Sổ mƣợn sách của giáo viên 
5. Sổ mƣợn sách của học sinh 
6. Sổ thống kê bạn đọc 
II. Phần 2: 
Nghiệp vụ 
1. Công tác thƣ viện trƣờng học 
2. Xây dựng vốn sách, báo 
3. Đăng kí sách, báo 
4. Mô tả ấn phẩm (sách) 
5. Phân loại sách 
6. Mục lục thƣ viện 
7. Tổ chức kho sách và bảo quản sách báo 
8. Tuyên truyền giới thiệu và hƣớng dẫn sử dụng sách báo 
9. Công tác thƣ mục trong thƣ viện trƣờng học 
10. Tổ chức thƣ viện và báo cáo 
III. Thực hành 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 11 
BÀI 3: ĐĂNG KÍ SÁCH BÁO 
Ý NGHĨA: 
Sách báo trong thƣ viện nhà trƣờng là tài sản của nhà nƣớc, của thầy, cô giáo 
và học sinh. Sách, báo không những có giá trị về kinh tế mà còn là vốn tri thức của 
loài ngƣời. Vì vậy muốn quản lí tốt thƣ viện, nhất thiết phải đăng kí từng ấn phẩm 
vào sổ tài sản để theo dõi và kiểm kê. Dựa vào sổ đăng kí chúng ta có thể biết số 
lƣợng, chất lƣợng sách, báo có trong kho. 
I. Đơn vị đăng kí: 
 Đơn vị đăng kí sách là một bản sách 
 Tạp chí có từ 48 trang trở lên mới đƣợc tính là một đơn vị đăng kí (nếu 
dƣới 48 trang phải đóng thành tập theo từng quý) 
II. Yêu cầu: 
 Sổ đăng kí phải thống nhất trong toàn ngành 
 Khi vào sổ phải sạch sẽ, rõ ràng tránh nhầm lẫn khi tẩy xóa phải báo cáo 
với phụ trách và đóng dấu thƣ viện vào chỗ tẩy xóa. 
 Sách giáo khoa vào sổ riêng. 
 Giữ gìn bảo quản, sổ đăng kí cẩn thận 
 Sau khi kiểm tra phải kí nhận vào chứng từ, đóng dấu vào trang tên sách 
và trang 17. 
III. Phƣơng pháp đăng kí 
1. Sổ đăng kí tổng quát: có 3 phần 
 Phần 1: ghi tổng số sách nhập: mỗi dòng là một hóa đơn 
 Phần 2: ghi tổng số sách xuất 
 Phần 3: ghi số lƣợng sách hiện có trong từng học kì, năm học 
1. Sổ đăng kí cá biệt: có 11 cột, mỗi tên sách một dòng 
2. Sổ đăng kí giáo khoa: mỗi trang là một tên sách 
3. Sổ mƣợn sách giáo viên: mỗi dòng là một tên sách 
4. Sổ mƣợn sách học sinh: mỗi dòng là một tên sách 
5. Thống kê bạn đọc: ghi số lƣợt bạn đọc. 
IV. Thực hành tại thƣ viện 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 12 
BÀI 4: MÔ TẢ SÁCH 
Mô tả ấn phẩm (sách) viết phách 
Nội dung mô tả bao gồm các yếu tố mô tả đƣợc chia thành 6 khu vực lớn và một hệ 
thống kí hiệu dấu quy định đặt trƣớc mỗi khu vực và mỗi yếu tố 
1. Các khu vực và các yếu tố mô tả: 
 (=): dấu bằng: đặt tên sách sóng đôi 
 (:): dấu 2 chấm:chi tiết bổ sung cho sách, minh họa 
 (/): dấu gạch chéo: tác giả. 
 (._): dấu chấm, gạch ngang: hết khu vực 
 (,): dấu phẩy: ngăn cách trong khu vực 
 (.;): dấu chấm, dấu chấm phẩy: khổ sách 
 (+): dấu cộng: tài liệu kèm theo. 
2. Các dấu hiệu ngăn cách quy định cho các khu vực và các yếu tố: 
SƠ ĐỒ MÔ TẢ SÁCH THEO I.S.B.D 
Mô tả ấn phẩm: căn cứ vào trang tên sách để mô tả, ít nhất phải có 6 khu vực 
mô tả, phải trực diện ấn phẩm. Mô tả có 2 hình thức. 
 Mô tả đầy đủ theo tên tác phẩm: dành cho sách có 4 tác giả trở lên 
 Mô tả đầy đủ theo tên tác giả: dành cho sách có từ 1-3 tác giả 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 13 
 Thực hành: mô tả 
MÔ TẢ CHÍNH THEO TÊN TÁC GIẢ 
MÔ TẢ CHÍNH THEO TÊN TÁC PHẨM 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 14 
BÀI 5: PHÂN LOẠI ẤN PHẨM 
1. Mục đích: phân loại là sắp xếp sách lên giá kệ, xếp phích vào tủ mục lục có 
hệ thống để phục vụ có hiệu quả, phải trực diện tài liệu, ấn phẩm để phân 
loại. 
Trong phân loại có 2 hình thức: 
 Phân loại chữ cái gồm:33 chữ cái: A,Ă, Â,B, C,  
 Phân loại môn loại gồm : 17 dẫy cơ bản. Theo bảng phân loại 
2. Các kí hiệu phân loại cần ghi gồm: 
 Kí hiệu phân loại đầy đủ, đƣợc ghi vào phía dƣới góc phải của phích mô tả 
nhƣ ghi phân số: : 
8(v)
Ñ 450 B
 sách văn học tác giả Đỗ Bình Trị 
 Kí hiệu mục lục 
 Kí hiệu xếp giá 
3. Thực hành 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 15 
BÀI 6: ĐƢỜNG ĐI CỦA SÁCH 
Để xử lí kĩ thuật có hiệu quả, các bạn cần nắm đƣợc cơ bản đƣờng đi của 
sách, từ khi bổ sung về thƣ viện cho đến đƣa ra phục vụ, các bƣớc đƣợc tiến hành 
nhƣ sau: 
1. Kiểm sách với hóa đơn để ghi vào sổ tổng quát. 
2. Đóng dấu thƣ viện vào trang 1 (trang tên sách) và trang 17 theo quy định. 
3. Dán nhãn vào góc trái của sách ( cạnh gáy sách) để ghi mã số: trên ghi môn 
loại, dƣới ghi số ĐKCB. Ví dụ: sách huớng dẫn môn địa lý thì ghi: 9/Đ312L. 
4. Mô tả sách ( ấn phẩm). (để viết phích) 
5. Phân loại sách (ấn phẩm). (để xếp sách) 
6. Vào sổ ĐKCB theo số thứ tự viết vào từng bản sách. Mỗi bản sách đƣợc ghi 
2-3 lần số ĐKCB: ngoài nhãn, trang 1 & 17. Rồi xếp sách lên giá theo thứ 
tự, và đem phích xếp vào tủ mục lục đã có sẵn 
7. Huớng dẫn sử dụng thƣ viện: thƣ viện chia làm 2 phần: phòng đọc và kho. 
 Trong phòng đọc có thể hiện các phần nhƣ sau: 
 Nội qui thƣ viện 
 Tủ phích ( còn gọi là tủ mục lục) 
 Danh mục sách mới 
 Bảng huớng dẫn sử dụng tủ mục lục 
 Kho thƣ viện: nơi để sách chia làm 3 kho 
 Sách giáo khoa 
 Sách giáo viên nghiệp vụ 
 Sách tham khảo tự nhiên 
 Sách tham khảo xã hội 
8. Giới thiệu sách, soạn thƣ mục sách 
9. Thực hành 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 16 
Các đĩa VCD đã đƣợc xem 
 Đĩa 3: Tập 11: Lan Thƣơng đệ nhất vịnh 
 Tập 12: Thạch Cổ Trấn 
 Tập 13: Châu Đại Lí 
 Tập 14: Hồ Nhĩ Hải 
 Tập 15: Nam Giang/Thƣợng Nguồn sông Hồng Hà 
 Đĩa 4: Tập 16: Làng Ven Sông Lan Thƣơng 
 Tập 17: Thành Phố Sông Giang 
 Tập 18: Tây Song Bản Nạp 
 Tập 19: Thành Phố Cảnh Hồng/ Đô Thị Của Xứ Thái 
 Đĩa 5: Tập 21: Thảo Nguyên Hoang Dã 
 Tập 23: Thảo Nguyên Diễm Lê: Xứ Sở Đầu Nguồn Của Mê Công 
 Đĩa 6: Tập 24: Khái Quát Miền Trung Lƣu Huyền Bí 
 Tập 27: Bacran Vĩ Đãi Và Mandalay Cổ Kính 
 Đĩa 7: Tập 29: Sơn Trần ở Tam Giác Vàng 
 Tập 31: Sơn Đảo Hoang Vu 
 Đĩa 8: Tập 33: Xuôi Về Cố Đô Cổ Kính 
 Tập 36: Lung Linh Thạt Luồng 
 Đĩa 9: Tập 37: Vƣờn Phật Bên Sông 
 Tập 40: Thà Khạc 
 Đĩa 10: Tập 41: Xavannakhet 
 Tập 42: Non Nƣớc Nam Lào 
 Tập 43: Mặt Hồ Lãng Đãng 
 Tập 44: Đền Đá Điêu Tàn 
 Đĩa 11: Tập 45: Kampony Cham 
 Tập 46: Ngôi Đền Cổ Hoang Vắng 
 Tập 47: Kartie 
 Tập 48: Cuộc Săn Lùng Cá Heo Trên Sông Mê Công 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 17 
Chƣơng trình 
Hội thi “Gia Và Giáo” 
Nhân dịp, kỉ niệm ngày hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10. Thƣ viện tổ 
chức hội thi “gia và giáo” lần 1 năm học 2011-2012. Ngoài mục đích là giới thiệu 
sách và giúp các bạn tìm hiểu kiến thức về kĩ năng sống để xây dựng một trƣờng 
học thân thiện, học sinh tích cực và tạo sân chơi vui nhộn cho các bạn sau những 
giờ học tập căng thẳng, mệt mỏi. 
Đến với hội thi ngày hôm nay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho cô 
Thƣ viện và các chị lớp 12 là ban tổ chức và 2 đội chơi của chúng ta với khán giả 
có mặt ngày hôm nay. 
Thể lệ cuộc thi: 8 bạn dự thi sẽ bốc thăm chia làm 2 đội và tự đặt tên cho đội 
mình, sau đó giới thiệu các thành viên trong đội mình và tên cá nhân tham gia. 
S 
T 
T 
PHƢỢNG 
HỒNG 
Lớp Câu Điểm S 
T 
T 
HỌC TRÒ Lớp Câu Điểm 
1 Ngọc Điệp 10a3 8 1 1 T.T.M.Thu 10a1 5 0 
2 Thị Lãnh 10a3 9 2 2 Ban Văn Phú 10a1 10 0 
3 L.T.Thủy 10a2 11 1.5 3 Ka’ Tuyên 10a2 7 2 
4 Thu Thảo 10a2 6 1 4 Ka’ Dinh 10a4 2 0 
Tổng cộng 5.5 Tổng cộng 2 
Nội dung: hội thi gồm 3 vòng: 2 câu hỏi dành cho khán giả sau mỗi vòng thi 
Vòng 1 
 Thể lệ nhƣ sau: để biết đội nào lên trả lời câu hỏi trƣớc thì bốc thăm 
Vòng thi này các bạn ở 2 đội chơi lần lƣợt từng thành viên lên “hái 1 bông hoa” để 
trả lời.Trong mỗi bông hoa đều có 1 câu hỏi với nội dung về chuyên đề tháng 10, 
20/10 và nội quy thƣ viện. Mỗi câu trả lời chính xác nhanh đạt tối đa 2điểm, còn 
chậm mất dần điểm số. Ban Giám Khảo sẽ lắng nghe và quyết định điểm số. Điểm 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 18 
tối đa của mỗi đội trong vòng 1 là 8 điểm + 2 điểm lời giới thiệu hay của đội mình 
và có chuẩn bị tiết mục văn nghệ. 
 Câu hỏi: 
Câu 1: bạn hãy cho biết ngày hội liên hiệp phụ nữ đƣợc thành lập vào ngày tháng 
năm nào? 
ĐA: 20/10/1930 
Câu 2: bạn hãy cho biết tên của một nữ anh hùng đã đi vào lịch sử, chị là một 
ngƣời con của vùng đất Đỏ - bà rịa vũng tàu? 
ĐA: Võ Thị Sáu 
Câu 3: bạn hãy cho biết Hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện có mấy phần? kể ra từng 
phần? 
ĐA: có 3 phần, 1 nội quy thƣ viện, hƣớng dẫn sử dụng mục lục, hƣớng dẫn 
đọc sách 
Câu 4: bạn hãy cho biết trong nội quy thƣ viện có mấy điều? bạn hãy đọc một đoạn 
mà bạn quan tâm đến thời gian mƣợn – trả? 
ĐA: có 5 điều và điều 4 thời gian mƣợn – trả là 2 tuần 
Câu 5: có ngƣời mang 3 quả tim mà vẫn đƣợc xem là ngƣời bình thƣờng. Đó là ai? 
ĐA: là ngƣời phụ nữ mang thai cặp song sinh 
Câu 6: bạn hãy cho biết khu nhà ăn gồm có mấy cô chú CNV, có thể kể tên 3-5 tên 
trong số cô chú đó? 
ĐA: 12 (chú Băng, cô Lí) 
Câu 7: bạn có thể kể ra 3 ngày liên tiếp mà không có tên là thứ 2,3,4,5,6,7, chủ 
nhật? 
ĐA: hôm qua, hôm nay, ngày mai 
Câu 8: bạn hãy hát một bài hát có từ “cô”- “mẹ”? 
Câu 9: bạn đã may mắn nhận đƣợc phần quà? 
Câu 10: bạn hãy cho biết lớp 12A3 làm lao động vệ sinh sáng ở khu vực nào? 
ĐA: sân bóng chuyền 
Câu 11: bạn hãy cho biết hƣớng dẫn đọc sách có bao nhiêu điều và bạn đọc 1 điều 
ngắn nhất? 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 19 
ĐA: có 6 điều, đọc sách có trọng tâm, trọng điểm kịp thời 
Câu 12: bạn hãy cho biết trong trƣờng PTDTVT thầy Sô đang làm chức vụ gì? 
ĐA: phó bí thƣ đoàn trƣờng 
VÒNG 2: THỬ TÀI TRÍ NHỚ: 
Mỗi đội sẽ đƣợc nghe qua 10 tựa sách, do MC của chúng ta giới thiệu, sau 
đó 1 thành viên của đội đại diện lên đọc lại tên của các tựa sách mà các bạn đã 
đƣợc nghe. Các bạn chú ý là tên các tựa sách phải đúng mới đạt điểm, và điểm cho 
mỗi quyển sách đúng là 1 điểm. 
 ĐỘI: HỌC TRÒ ĐIỂM SỐ 
1. Truyện kí: ngƣời mẹ cầm súng 1 ...................... 
2. Hỏi và đáp về: cuộc đời và sự nghiệp của CTHCM 1 ...................... 
3. Phép lịch sự hàng ngày ........................ 
4. Học cách sống để lạc quan để thành công ........................ 
5. Rèn luyện nghị lực để lập thân ........................ 
6. 101 mẹo vặt trong gia đình ........................ 
7. Nối vòng tay yêu thƣơng ........................ 
8. 365 ngày biết sống 1 ...................... 
9. Lời nói đúng lúc ........................ 
10. Bí quyết pha chế sinh tố và nƣớc ép trái cây 1 ...................... 
Cộng: 4 
ĐỘI: PHƢỢNG HỒNG 
1. Cẩm nang y học với sức khỏe mọi ngƣời 1 ...................... 
2. Những ngƣời phụ nữ thành đạt 1 ...................... 
3. Một bài học một cuộc đời 1 ...................... 
4. Chúng con cần có mẹ ........................ 
5. Cùng tô điểm cuộc sống 1 ...................... 
6. Hãy can đảm và tốt bụng 0.5.................... 
7. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ........................ 
8. Cẩm nang gia đình 1 ...................... 
9. Hỏi đáp về tài nguyên môi trƣờng 1 ...................... 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 20 
10. Nghệ thuật trang trí rau câu ........................ 
Cộng: 6.5 
Vòng 3: NĂNG KHIẾU. RÈN KĨ NĂNG SỐNG 
Mỗi đội làm 2 tấm thiệp để chúc mừng ngày Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam, 
thang điểm dựa trên sự đẹp, sáng tạo của mỗi thành viên trong nhóm. Mỗi tấm 
thiệp đạt yêu cầu đạt điểm tối đa là 5 điểm. Hãy viết vào thiệp và đọc truyền cảm 
những lời chúc hay nhất. Vòng này lấy ý kiến khán giả cho vòng thi này. 
Phƣợng Hồng: 8 điểm 
Học Trò: 10 điểm 
TỔNG CỘNG 3 VÒNG THI 
Đội PHƢỢNG HỒNG: 6.5 + 6.5 + 8 = 21 ĐIỂM 
Đội HỌC TRÒ: 3 + 4 + 10 = 17 ĐIỂM 
Để hội thi đƣợc tốt hơn xin ghi nhận đóng góp tích cực của quý đọc tham dự 
ủng hộ và luôn chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Còn bây giờ xin 
tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau. 
 Trảng Bom, ngày 16 tháng 10 năm 2011 
 Phụ trách thƣ viện 
 Đào Thị Ánh Tuyết 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 21 
CHƢƠNG TRÌNH 
HỘI THI “GIA VÀ GIÁO” LẦN 2 
 Chào mừng các bạn đến với hội thi “GIA và GIÁO” lần 2 của thƣ viện. Để 
mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/, ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ 
Chí Minh 26/3/, thƣ viện ngoài mục đích chung là giới thiệu sách còn giúp bạn có 
một sân chơi vui mà học, học mà vui giải trí vui vẻ sau những buổi học căng thẳng 
mệt nhọc. Đó là lí do mà chúng ta có mặt ngày hôm nay! 
 Đến với cuộc thi ngày hôm nay, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to 
cho cô Tuyết BTC chị Thu Rơi, chị Ngọc Dân, chị Thúy Phƣợng, chị Thị Hồng, 
mình là anh Vĩ đứng kế bên mình là chị Hằng và hai đội chơi của chúng ta rất dễ 
thƣơng cùng các cổ động viên hết sức nhiệt tình,cũng để cổ vũ cho chúng ta. Sau 
đây mời hai đội tự giới thiệu về đội mình. 
S 
T 
T 
VUI VẺ Lớp Câu Điểm S 
T 
T 
CÁT TRẮNG Lớp Câu Điểm 
1 Vy T.T Tiên 10a1 8 2 1 H.T. Tân 10a1 10 0 
2 Thị T.Trang 10a2 6 0 2 Lữ Thị Thủy 10a2 2 0 
3 N.V. Điện 10a4 11 2 3 Vy Thị Chung 10a3 3 2 
4 Văn Thị Hợi 10a4 4 2 4 V.T.T Hồng 10a3 9 0 
Tổng cộng 6 Tổng cộng 2 
VÒNG 1: HÁI HOA DÂN CHỦ 
 Thể lệ nhƣ sau: để biết đội nào lên trả lời câu hỏi trƣớc thì bốc thăm 
Vòng thi này các bạn ở 2 đội chơi lần lƣợt từng thành viên lên “hái 1 bông hoa” để 
trả lời.Trong mỗi bông hoa đều có 1 câu hỏi với nội dung về chuyên đề tháng 3, 
8/3và 26/3 và nội quy thƣ viện. Mỗi câu trả lời chính xác nhanh đạt tối đa 2điểm, 
còn chậm mất dần điểm số. Ban Giám Khảo sẽ lắng nghe và quyết định điểm số. 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 22 
Điểm tối đa của mỗi đội trong vòng 1 là 8 điểm + 2 điểm lời giới thiệu hay của đội 
mình và có chuẩn bị tiết mục văn nghệ. 
 Câu hỏi: 
Câu 1: Bạn hãy cho biết về từ “gia hạn” trong điều 1 của nội quy tv đối với bạn 
đọc? 
ĐA: Gia hạn nghĩa là tăng thêm thời gian mƣợn sách. 
Câu 2: Bạn hãy cho biết ngày Quốc Tế Phụ Nữ đƣợc thành lập vào ngày tháng năm 
nào? 
ĐA: 8/3/1910 
Câu 3: Bạn có thể hát một bài hát về ngày Quốc Tế Phụ Nữ từ Mẹ hay từ Cô? 
ĐA: 
Câu 4: Bạn hãy cho biết ĐTNCSHCM thành lập vào ngày tháng năm nào? Ai là Bí 
Thƣ trƣờng PT Dân tộc nội trú tỉnh 
ĐA: 26/3/1931. Cô Bùi Thị Vi Vân 
Câu 5: Bạn hãy cho biết ai là ngƣời Bí Thƣ Đoàn đầu tiên của trƣờng ta? 
ĐA: Thầy Nguyễn Văn Hùng 
Câu 6: Ngƣời đã lăn xả trong cuộc chiến đấu, xông lên phía trƣớc che đỡ cho các 
học sinh bé. Trong khi anh đang dìu 1 bạn bị thƣơng thì ngay trƣớc mặt 1 nữ sinh 
bị 1 tên giặc nắm tóc anh giập đầu xuống đất. Bạn hãy cho biết vị anh hùng đó là ai? 
ĐA: Trần Văn Ơn. 
Câu 7: Bạn hãy cho biết trang phục của dân tộc Châu Ro đàn ông mặc gì,đàn bà 
mặc gì? 
ĐA: Chơro trang phục là đàn ông đóng khố, đàn bà quấn váy tấm 
Câu 8: Bạn hãy cho biết trong hƣớng dẫn sử dụng tủ mục lục có mấy phần? hãy 
nêu ra đó? 
ĐA: 2 phần : 1.Mục lục chữ cái 2. Mục lục phân loại. 
Câu 9: Tiền thân của trƣờng PTDTNT Đồng Nai là trƣờng nào? 
ĐA: Trƣờng Trung học Nông nghiệp. 
Câu 10: Câu đố :Vƣờn rộng thênh thang, 
 Trúc mọc đôi hàng, 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 23 
 Chim kêu thánh thót. 
Bạn hãy cho biết đó là gì? 
ĐA: Trƣờng học. 
Câu 11: Bạn cho biết mấy giờ thì đi ăn cơm trƣa và mấy giờ cơm chiều? 
ĐA: Ăn cơm trƣa là 11h15, cơm chiều là 5h00. 
Câu 12: Cây gì mà cây một lá? Bạn hãy cho biết đó là gì? 
ĐA: Cây cột cờ. 
VÒNG 2: THỬ TÀI TRÍ NHỚ: 
Mỗi đội sẽ đƣợc nghe qua 10 tựa sách, do MC của chúng ta giới thiệu, sau đó 1 
thành viên của đội đại diện lên đọc lại tên của các tựa sách mà các bạn đã đƣợc 
nghe. Các bạn chú ý là tên các tựa sách phải đúng mới đạt điểm, và điểm cho mỗi 
quyển sách đúng là 1 điểm. 
ĐỘI: VUI VẺ ĐIỂM SỐ. 
1. Vì tƣơng lai cuộc sống. ........................ 
2. Biển học vô bờ 1 ...................... 
3. Giải độc cho trí óc của bạn. 1 ...................... 
4. Những câu hỏi là gì? 1 ...................... 
5. Kỹ năng thanh niên tình nguyện. 1 ...................... 
6. 100 câu chuyện về các thần đồng trên thế giới. 1 ...................... 
7. Kỹ năng lều trại múa hát vui chơi và sinh hoạt tập thể 1 ...................... 
8. Hƣớng dẫn điều lệ đoàn. ........................ 
9. Hãy can đảm và tốt bụng ........................ 
10. Tài sản quý nhất ở đâu ........................ 
 Cộng 6 điểm 
ĐỘI: CÁT TRẮNG ĐIỂM SỐ. 
1. Bí ẩn của trái tim ...................... 
2. Kỹ năng công tác của cán bộ hội liên hiệp TNVN ...................... 
3. Hỏi đáp về tài nguyên và môi trƣờng 1 .................... 
Sáng Kiến Kinh Nghiệm 
 24 
4. Đại dƣơng và những cuộc sống kì diệu ...................... 
5. Nối vòng tay yêu thƣơng 1 .................... 
6. Một bài học một cuộc đời 1 .................... 
7. Những đoàn viên ƣu tú lớp trƣớc 1 .................... 
8. Tạo hóa dƣới trần gian 1 .................... 
9. San sẻ yêu thƣơng. 1 ................... 
10. Bí mật của sự quyến rũ 1 .................... 
 Cộng 7 điểm 
VÒNG 3: NĂNG KHIẾU. RÈN KĨ NĂNG SỐNG 
 Đời Vua Hùng Vƣơng thứ 18 rất giận giữ khi nghe An Tiêm nói không cần nhờ 
ai tự tay mình làm nên tất cả, nên nhà Vua cho ngƣời đày ra biển đảo không có 
bóng ngƣời. Rồi từ đó hai vợ chồng tạo ra quả quý là sự tích trái dƣa hấu 
 Đi guốc Mộc vƣợt chƣớng ngại vật và ăn nhanh một khoanh dƣa hấu đỏ 
Vòng này lấy ý kiến khán giả đội nào về trƣớc thì đƣợc10đ, đội về sau thì 8đ 
 TỔNG CỘNG 3 VÒNG THI: 
VUI VẺ: 6 + 6 + 10 = 22 điểm NHẤT 
CÁT TRẮNG: 2 +7 + 8 = 17 điểm NHÌ 
 Ngày 17 tháng 3 năm 2012 
 PT. Thƣ viện 
 Đào Thị Ánh Tuyết 

File đính kèm:

  • pdfvi_chat_luong_hoc_tap_3749.pdf
Sáng Kiến Liên Quan