Sáng kiến kinh nghiệm Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh

Ngoài những môi trường khác như gia đình, xã hội,. trường học nói chung

và trường THPT nói riêng chính là môi trường quan trọng góp phần rèn luyện, hình

thành nên tri thức và nhân cách của học sinh. Trong đó, vai trò của trường THPT là

vô cùng quan trọng. Ởlứa tuổi này, các em đã lớn, đã có những hiểu biết nhất định

và cũng có những biến đổi lớn trong tâm sinh lí theo từng năm học. Vì vậy, bên

cạnh việc chú trọng truyền thụnhữngtri thức khoa học cho các em, việc quan tâm

đến hoạt động giáo dục đạo đức cũng là một việc làm vô cùng cần thiết để góp

phần giúp các em trởthành một con người toàn diện có đủcảđức lẫn tài trước khi

bước ra ngoài xã hội. Việc truyền thụ cho học sinh những tri thức khoa học là

nhiệm vụchung của tất cảcác giáo viên bộmôn ởmọi ngành khoa học được giảng

dạy qua các phân môn, còn hoạt động giáo dục đạo đức góp phần hình thành nhân

cách, đạo đức cho học sinh vai trò quan trọng nhất là ởngười giáo viên chủnhiệm

lớp.

Ởtrường THPT, giáo viên chủnhiệm lớp là người chịu trách nhiệm thực hiện

mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với lớp và các thành viên trong lớp.

GVCN lớp là người vạch kếhoạch, tổchức cho lớp mình thực hiện các chủđềtheo

kếhoạch và theo dõi, đánh giá việc thực hiện của các học sinh. Như vậy, trong số

tất cảcác giáo viên tham gia vào hoạt động giáo dục của lớp, giáo viên chủnhiệm

lớp chính là người trực tiếp, thường xuyên gần gũi với các em nhất. Bên cạnh

những giờdạy trên lớp giáo viên chủnhiệm còn có những giờchào cờ,giờhoạt

động ngoài giờ lên lớp, giờ sinh hoạt hàng tuần để triển khai những công việc

chung của trường, của lớp và đểgiáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh. Với

nhiệm vụvà vai trò như thế, một lần nữa, cóthểkhẳng định, người giáo viên chủ

nhiệm lớp chính là người quan trọng nhất trong nhà trường trong quá trình tổchức,

giáo dục, hình thành sựphát triển nhân cách, hình thành đạo đức của học sinh.

Đểthực hiện tốt vai trò và nhiệm vụcủa mình, GVCN lớp phải biết phối hợp

với các GV bộmôn, chỉhuy quản lý học sinh trong lớp học tập, lao động, công tác.

Chủnhiệm cũng là người phối hợp với các tổchức, đoàn thểtrong trường trong đó

quan hệnhiều ởcấp THPT là đoàn trường, chi đoàn GV, hội CMHS, đểlàm tốt

công tác dạy-học-giáo dục HS trong lớp phụtrách.

pdf21 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 3735 | Lượt tải: 76Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong công tác giáo dục đạo đức học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, làm bài tập của tổ viên 
+ Thực hiện và duy trì sinh hoạt 15 phút đầu giờ trong giờ sinh hoạt. 
+ đánh giá thi đua trong tổ theo tuần, cuối kì tổ chức cho tổ đánh giá xếp loại 
từng thành viên 
- Nhiệm vụ của Bí thư Đoàn và phó bí thư : 
+ Nắm bắt và tiếp thu những thông báo, chỉ thị của Đoàn trường để kịp thời 
triển khai cho Đoàn viên trong chi đoàn thực hiện đầy đủ; 
 11 
+ Thực hiện các phong trào ủng hộ, quyên góp do huyện Đoàn và Đoàn 
trường phát động 
 + Tổ chức động viên, thăm hỏi những có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau.. 
+ Phối hợp với lớp phó văn thể tổ chức các tiết ngoài giờ, các hoạt động văn 
nghệ ,thể thao, tham gia các phong trào thi đua 
2. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục 
học sinh. 
a. Cơ sở lí luận: 
Nhà trường, gia đình và xã hội đều có vai trò quan trọng trong giáo dục phẩm 
chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh. Các phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống của con người nói chung, HS nói riêng được hình thành và phát triển trong 
các môi trường: gia đình, nhà trường và xã hội. Lúc sơ sinh vai trò của gia đình là 
chủ đạo, tuổi học mầm non gia đình và nhà trường góp phần quyết định, tuổi học 
phổ thông (từ tiểu học tới trung học) càng lớn vai trò của nhà trường, gia đình và 
xã hội càng cân đối. Để làm tốt việc giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 
sống cho HS THPT phải kết hợp chặt chẽ với gia đình. 
Nhà trường, gia đình và xã hội có vai trò giáo dục khác nhau đối với sự hình 
thành và phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của HS. Trong mối quan 
hệ đó thì nhà trường được xem là trung tâm, chủ động, định hướng trong việc phối 
hợp với gia đình và xã hội. Nhà trường là môi trường giáo dục toàn diện nhất, là cơ 
quan nhà nước thực hiện chức năng giáo dục chuyên nghiệp nhất nên nhà trường 
nhà trường là lực lượng giáo dục có hiệu quả nhất, hội tụ đủ những yếu tố cần thiết 
để có thể huy động sức mạnh giáo dục từ phía gia đình và xã hội. 
Có một thực trạng tồn tại là các tệ nạn xã hội như đề đóm, cờ bạc, nghiện hút 
v.v  cũng xuất hiện, làm đảo lộn vẩn đục môi trường giáo dục đạo đức, không 
ngừng ảnh hưởng đến đạo đức, nhân cách và lối sống của HS. Nhà trường dù là 
một pháo đài vững chắc nhưng vẫn có thể bị "tập kích" từ phía ngoài. Nhà trường 
không phải là một ốc đảo tách khỏi xã hội, tách xa thực tiễn. Thực tiễn cuộc sống, 
nhất là cuộc sống xã hội đang có các nhân tố của kinh tế thị trường tác động đến 
nhà trường, có lúc nhẹ nhàng, có khi sôi động dồn dập. Xã hội ô nhiễm, luồng văn 
 12 
hoá ngoại lai, đồi truỵ, bạo lực... len lỏi vào mọi tầng lớp nhân dân đã rất dễ gây ấn 
tượng và phản ảnh sâu đậm đối với trẻ. 
 b. Biện pháp thực hiện. 
- Phối hợp với nhà trường: giáo viên chủ nhiệm lớp cần thường xuyên báo cáo 
đầy đủ, trung thực về tình hình lớp theo từng tuần với Ban giám hiệu nhà trường 
qua buổi hợp chủ nhiệm mỗi tuần. Khi lớp có học sinh cá biệt, học sinh chậm tiến 
cần thường xuyên báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường về tình hình của học sinh 
đó để tìm phương pháp giáo dục hợp lí nhất. 
- Phối hợp với gia đình học sinh: giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên có 
mối liên hệ và phối hợp với gia đình học sinh thông qua một số biện pháp chủ yếu 
sau: 
+ Giáo viên chủ nhiệm lớp chuẩn bị cho mỗi học sinh một quyển sổ liên lạc 
để liêc lạc, thông báo với phụ huynh học sinh kết quả học tập, rèn luyện đạo đức 
của con em họ mỗi kì học ba lần: đầu kì, giữa kì và cuối kì. 
+ Giáo viên chủ nhiệm lớp cần nắm được đầy đủ tên tuổi, nghề nghiệp, quê 
quán, nơi ở, đặc điểm gia đình của từng gia đình học sinh để hiểu từng học sinh 
hơn và khi cần thiết có thể đến nhà học sinh thăm hỏi, động viên, hoặc gặp trực 
tiếp phụ huynh để bàn về việc học tập, rèn luyện đạo đức của con em họ. 
+ Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng cần phải nắm được số điện thoại và nick chat 
hoặc Email của từng phụ huynh học sinh để việc trao đổi, thông tin về về việc học 
tập, rèn luyện đạo đức của con em họ được thường xuyên và dễ dàng hơn. 
- Phối hợp với xã hội: giáo viên chủ nhiệm lớp thường xuyên liên hệ và phối 
hợp chính quyền địa phương; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trên địa 
bàn và các tổ chức có liên quan trong việc giáo dục học sinh trong và ngoài nhà 
trường. 
3. Phối hợp với giáo viên bộ môn. 
Trong trường THPT, cùng với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn là 
người trực tiếp tiếp xúc, giảng dạy học sinh của lớp. Vì vậy, việc phối hợp với giáo 
viên bộ môn để nắm được tình hình học tập của từng học sinh để đưa ra phương 
pháp giáo dục hợp lí là vô cùng cần thiết và quan trọng. Để phối hợp tốt với giáo 
 13 
viên bộ môn trong việc giáo dục học sinh, người giáo viên chủ nhiệm lớp cần thực 
hiện tốt những điều sau: 
- Thứ nhất, cần nắm được danh sách giáo viên bộ môn giản dạy lớp mình về 
môn dạy, họ tên, số điện thoại, nơi ở để khi cần có thể liên lạc được ngay với giáo 
viên bộ môn đó. 
- Thứ hai, cần thường xuyên, chủ động gặp gỡ giáo viên của từng bộ môn để 
nắm về tình hình học tập của từng học sinh và tình hình học tập chung của lớp để 
có những điều chỉnh phương pháp giáo dục hợp lí. 
- Thứ ba, cần lắng nghe những ý kiến nhận xét, đóng góp của giáo viên bộ 
môn về biện pháp giáo dục của mình và về tình hình học tập của học sinh lớp mình. 
Khi thấy cần thiết, có thể góp ý cho giáo viên bộ môn những điều chỉnh hợp lí từ 
những phản ánh của học sinh và phụ huynh. 
4. Theo dõi chéo giữa các tổ. 
Trong trường học nói chung và trường THPT nói riêng, tùy vào sĩ số học sinh 
mỗi lớp mà giáo viên chia lớp ra thành từng tổ cho dễ quản lí. Thông thường mỗi 
lớp được chia làm 04 tổ với số thành viên trong tổ tương đương nhau. Trong mỗi 
tổ có một tổ trưởng quản lí tổ của mình về mọi mặt. Để nâng cao chất lượng giáo 
dục, giáo viên chủ nhiệm nên cho học sinh theo dõi chéo giữa các tổ với nhau theo 
hình thức mỗi tổ trong lớp là một tổ trực tuần. 
Tổ trực tuần sẽ làm nhiệm vụ thống kê cụ thể mọi hoạt động của lớp và sau 
đó đến buổi sinh hoạt lớp, tổ trưởng tổ trực tuần sẽ thay mặt tổ lên đọc nhận xét về 
tình hình học tập, rèn luyện đạo đức của lớp qua sự theo dõi của tổ mình. Với 
những tổ trực tuần làm tốt công việc của mình giáo viên cần khen ngợi kịp thời 
cũng như cần nghiêm túc phê bình những tổ trực tuần làm không tốt. Những học 
sinh vi phạm những nội quy, quy định của nhà trường sẽ được tổ trực tuần ghi vào 
biên bản trực tuần và phân công lao động cho lớp vào tuần kế tiếp. Sổ trực tuần sẽ 
là căn cứ để giáo viên chủ nhiệm xếp loại hạnh kiểm đạo đức theo từng kì và cả 
năm học. 
 14 
 5. Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm. 
 Theo qui định, tiết chủ nhiệm chỉ dành khoảng 15 phút để GV tổng kết tình 
hình học tập, rèn luyện đạo đức... của lớp; 30 phút còn lại tổ chức cho HS sinh 
hoạt ...Mỗi tiết sinh hoạt chủ nhiệm đều phải có biên bản . 
 Giờ sinh hoạt bắt đầu bằng những tóm tắt kết quả học tập và rèn luyện của cả 
lớp trong tuần của ban cán sự lớp. Thông qua sổ đàu bài, sổ cờ đỏ của Đoàn trường, 
các GVBM, tôi nhận xét, đánh giá từng HS. Tôi luôn luôn nhắc nhở và động viên 
tinh thần các em, tạo động lực giúp cả lớp cố gắng hơn. GVCN phải thật sự gắn bó, 
quan tâm tới lớp mới nắm rõ đặc điểm tâm sinh lý và tình hình học tập của từng 
em. Từ kết quả học tập, năng khiếu, tính cách của mỗi HS mà GVCN góp ý kiến 
với từng HS về việc lựa chọn nghề nghiệp cho mình thật phù hợp. 
 Qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm, người giáo viên chủ nhiệm lớp cần kết hợp dạy 
các em cách học làm người, cách sống, cách ứng xử với mọi người. Cách dạy các 
em cách học làm người, cách sống, cách ứng xử với mọi người,... cũng cần phải 
linh hoạt chứ không nên chỉ là những lời nói lí lẽ, lí thuyết đều đều. Để giáo dục 
đạo đức học sinh đạt được hiệu quả cao nhất, người giáo viên chủ nhiệm cần biết 
kết hợp nhiều những phương pháp giáo dục khác nhau như: phân tích cho các em 
hiểu về cách sống, cách làm người, tổ chức đóng kịch tình huống để các em bày tỏ 
quan điểm của cá nhân mình, tổ chức trò chơi, các buổi diễn đàn, hội thảo nhỏ,... 
 6. Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt 
 a. Thực trạng: 
 Hầu như trường nào, lớp học nào cũng có học sinh cá biệt, mà những học sinh 
này đa số gây không ít khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm, đôi khi họ rất mệt mỏi 
vì nói hoài mà các em không nghe, càng phạt thì càng lỳ hơn hoặc các em sẽ co lại 
và phá phách hoặc chống đối ngầm. Điều này không những khó khăn cho giáo viên 
chủ nhiệm mà còn có thể ảnh hưởng đến chuyện thi đua của cả lớp nữa. 
 Giáo viên chủ nhiệm lớp thường là người đứng ra giải quyết mọi chuyện do 
HS gây ra, nhưng chỉ ở mức độ là khuyên bảo, dạy kèm ngoài giờ cho HS quá yếu 
kém, còn đối với học sinh cá biệt về đạo đức thì răn đe, xử phạt, thậm chí còn hù 
dọa, nhưng hầu hết đều chỉ có hiệu quả tức thời thôi rồi đâu lại vào đó, HS vẫn trở 
 15 
lại như cũ vì do giáo viên chủ nhiệm lớp không hiểu được nguyên nhân sâu phát 
xuất từ tâm lý của trẻ. Cũng có giáo viên chủ nhiệm lớp mời phụ huynh đến để 
thông báo về tình trạng của trẻ với mong muốn gia đình kết hợp cùng nhà trường 
để giáo dục cho các em tốt hơn, có phụ huynh thì tiếp thu và cũng có phụ huynh lại 
bực tức con mình và đánh con trước mặt giáo viên rồi dẫn con về cho... nghỉ học 
luôn vì cảm thấy xấu hổ. Điều này đã cho thấy chính phụ huynh cũng bất lực trước 
con mình... 
 b. Nguyên nhân: 
 Lâu nay, chỉ thường nghe cụm từ “học sinh cá biệt” - ám chỉ những đứa trẻ 
có vẻ khác thường, khó dạy, thậm chí hư hỏng. Trong trường, học sinh dạng cá biệt 
về đạo đức thường quậy phá, đánh lộn, trộm cắp, nổi bật vai trò thủ lĩnh, lập băng 
nhóm... đa số chúng ta khi thấy hành động không ngoan của học sinh thì cho là cá 
biệt và xử lý trên hành động do học sinh gây ra mà quên là cần phải tìm cho ra 
nguyên nhân. Đôi khi sự cá biệt của những học sinh ấy lại do từ gia đình, cha mẹ 
chúng như cuộc sống vợ chồng không hoà thuận,... từ đó có ảnh hưởng đến đặc 
điểm tâm sinh lý của học sinh. 
 Không phải tự nhiên mà trẻ trở thành "cá biệt", đó là hậu quả của các vết 
thương tâm lý mà vô tình người lớn chúng ta đã gieo vào đầu óc non nớt của trẻ 
lúc sống trong môi trường gia đình cũng như ở trường học. 
 c. Giải pháp: 
 - Trước hết, về phía bản thân người giáo viên chủ nhiệm. Giáo dục học sinh 
cá biệt, người giáo viên chủ nhiệm lớp cần dành cho các em một tình yêu thương 
thực sự, thậm chí là cần nhiều hơn những họ sinh bình thường khác, cần kiên trì cố 
gắng động viên, giảng giải, phân tích những điều hay, lẽ phải để giúp học sinh hiểu 
được phải làm gì và từ đó cố gắng vươn lên; tận tình sự giúp đỡ học sinh đó trong 
học hành, lối sống. Cố gắng trở thành người bạn để học sinh đó tâm sự, người anh, 
người chị, nguời cha, người mẹ thứ hai mẫu mực để học sinh đó noi theo. Giáo 
viên chủ nhiệm lớp nên thường xuyên có những buổi nói chuyện với các em kể cả 
gặp trực tiếp hay qua điện thoại, gửi Email,... để hiểu các em hơn và cũng là để 
 16 
phân tích cho các em sâu hơn thế nào là một học sinh ngoan, thế nào là một học 
sinh tốt,... 
 - Thứ hai, trong tập thể lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp cần duy trì thật tốt nề 
nếp kỷ cương của lớp, của trường để mọi học sinh tự nhận thức, tự khép mình 
trong những nội quy, quy chế chặt chẽ nhưng luôn được dân chủ bàn bạc, trao đổi, 
thỏa sức đóng góp. Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng cần nghiêm khắc, công bằng, 
thưởng phạt nghiêm minh. Đối với những học sinh cá biệt, những lỗi lầm của các 
em mắc phải không thể bỏ qua và vẫn xử lí bình thường như những học sinh khác 
như bỏ tiết học, nghỉ học không phép lần đầu cho làm bản kiểm điểm, lần hai khiển 
trách trước lớp, lần ba thông báo lên Ban giám hiệu nhà trường,... tuy nhiên với 
những cố gắng hay những thành tích, những việc tốt mà các em đã làm được người 
giáo viên chủ nhiệm cũng cần khéo léo động viên trước tập thể lớp để các em có 
động lực phấn đấu vươn lên. 
 - Thứ ba, Giáo viên chủ nhiệm lớp cần thường xuyên báo cáo với Ban giám 
hiệu nhà trường về tình hình học sinh cá biệt của lớp mình để nhà trường nắm 
được từ đó đưa ra phương pháp giáo dục hợp lí. 
 - Thứ tư, cần phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với gia đình học sinh. Giáo 
viên chủ nhiệm lớp cần thường xuyên thông báo với gia đình học sinh về tình hình 
học tập rèn luyện đạo đức của con em mình khi học sinh đó có biểu hiện không tốt 
cũng như khi học sinh đó có những biểu hiện tiến bộ. Trong việc giáo dục học sinh 
ca biệt, phối hợp với gia đình học sinh không chỉ là mời phụ huynh học sinh đó 
đến trường rồi thông báo kết quả học tập, rèn luyện của con em họ mỗi khi có sự 
việc gì học sinh đó gây ra mà nên xem việc gặp gỡ, trao đổi với CMHS là chuyện 
bình thường. Hơn nữa, để giáo dục học sinh đó được tốt hơn, giáo viên chủ nhiệm 
cũng nên chủ động tới thăm nhà các em, gặp các thành viên trong gia đình động 
viên họ quan tâm nhiều hơn nữa tới các em. 
 - Thứ năm, Giáo viên chủ nhiệm lớp cũng cần phối hợp chặt chẽ với giáo 
viên bộ môn, các đoàn thể xã hội khác để cùng phối hợp, thống nhất nội dung, mục 
đích, biện pháp giáo dục học sinh trong trường và xã hội. 
 7. Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS: 
 17 
 Ngay từ buổi họp mặt với cha mẹ học sinh đầu năm, chúng tôi đã cùng nhau 
thảo luận và đi đến thống nhất những tiêu chí để xếp loại hạnh kiểm học sinh (có 
thông qua tập thể HS ở tiết sinh hoạt chủ nhiệm) như sau: 
 a. Loại tốt: 
 - Luôn kính trọng người trên, thầy giáo, cô giáo, cán bộ và nhân viên nhà 
trường; thương yêu và giúp đỡ các em nhỏ tuổi; có ý thức xây dựng tập thể, đoàn 
kết với các bạn, được các bạn tin yêu; 
 - Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, trung thực, 
giản dị, khiêm tốn; 
 - Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập, cố gắng vươn lên trong học tập; 
 - Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường; chấp hành tốt luật pháp, quy định 
về trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; tích cực tham gia đấu tranh, phòng 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tiêu cực trong học tập, kiểm tra, thi cử; 
 - Tích cực rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; 
 - Tham gia đầy đủ các hoạt động giáo dục quy định trong Kế hoạch giáo dục, 
các hoạt động chính trị, xã hội do nhà trường tổ chức; tích cực tham gia các hoạt 
động của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh; chăm lo giúp đỡ gia đình. 
 b. Loại khá: thực hiện được những quy định tại khoản a nhưng chưa đạt đến 
mức của loại tốt; đôi khi có thiếu sót nhưng sửa chữa ngay khi thầy giáo, cô giáo 
và các bạn góp ý. 
 c. Loại trung bình: có một số khuyết điểm trong việc thực hiện các quy 
định tại khoản a nhưng mức độ chưa nghiêm trọng; sau khi được nhắc nhở, giáo 
dục đã tiếp thu sửa chữa nhưng tiến bộ còn chậm. 
 d. Loại yếu: nếu có một trong những khuyết điểm sau đây: 
 - Có sai phạm với tính chất nghiêm trọng hoặc lặp lại nhiều lần trong việc 
thực hiện quy định tại khoản a, được giáo dục nhưng chưa sửa chữa; 
 - Vô lễ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của giáo viên, 
nhân viên nhà trường; 
 - Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử; 
 18 
 - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn hoặc của người khác; đánh nhau, 
gây rối trật tự, trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội; 
 - Đánh bạc; vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý, vũ khí, chất nổ, chất độc 
hại; lưu hành văn hoá phẩm độc hại, đồi truỵ hoặc tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm 
an toàn giao thông. 
 V- Kết quả 
Sau khi thực hiện những biện pháp trên với lớp 11A7, trường THPT Thuận 
Thành số 1, chỉ qua một học kì I năm học 2014 - 2015 nhưng lớp đã đạt được 
nhiều kết quả khả quan. 
Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng HS trong Ban cán sự lớp đã đem 
lại hiệu quả trong việc quản lí nề nếp và chất lượng học tập. Các em thực hiện 
nhiệm vụ đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Có những trường hợp GVCN 
không cần có mặt nhưng các em vẫn quản lí lớp tốt. Đây là một trong những nhân 
tố quyết định thành tích lớp đạt được. 
Giáo viên chủ nhiệm lớp đã thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong việc 
phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường có hiệu quả về công 
tác giáo dục đạo đức cho HS . 
Theo thời gian, những bài học về đạo đức, nhân cách trong tiết sinh hoạt lớp 
giúp HS luôn nhớ, vững bước hơn trước những khó khăn trong cuộc sống. 
Trong học kì I của năm học này, lớp 11A7 đã đạt được những thành tích như sau: 
 * Về kết quả học tập, rèn luyện đạo đức của lớp. 
 -Về học tập: 
 + Học lực Giỏi: 06/47 học sinh. + Học lực Khá: 40/47 học sinh. 
 + Học lực TB: 1/47 học sinh. + Học lực Yếu: 0/47 học sinh. 
 + Học lực Kém: 0/47 học sinh. 
 - Về hạnh kiểm: 
 + Hạnh kiểm Tốt: 42/47 học sinh. + Hạnh kiểm Khá: 05/47 học sinh. 
 + Hạnh kiểm TB: 0/47 học sinh. + Hạnh kiểm Yếu: 0/47 học sinh. 
 * Về kết quả thi đua của lớp. 
 - Kết quả thi đua hàng tuần: luân xếp ở tốp cao trong trường. 
 - Kết quả thi đua học kì I: xếp thứ 14/45 lớp. 
 19 
 * Về các kết quả khác. 
 - Tham gia thi văn nghệ và làm báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt 
Nam 20- 11: 
 + Thi văn nghệ: đạt giải ba. 
 + Thi làm tập san: đạt giải nhì 
 * Lớp đạt danh hiệu lớp tiên tiến 
PHẦN III. KẾT LUẬN 
 Sáng kiến kinh nghiệm này, qua trải nghiệm thực tế, tôi nhận thấy rằng giáo 
dục đạo đức học sinh thành công hay thất bại còn phụ thuộc vào yếu tố khác nữa. 
Chúng ta không nên áp dụng rập khuôn máy móc bấc kỳ một phương pháp giáo 
dục tiên tiến nào bởi lẽ sản phẩm đây chính là “con người”. 
Để đạt được mục đích giáo dục, ta cần phải biết chọn điểm xuất phát thích 
hợp với đặc điểm riêng của từng trường, từng lớp, từng học sinh, 
Muốn duy trì tốt thành quả giáo dục cần có sự phối hợp chặt chẽ với các 
phong trào khác, những hoạt động khác, và đặc biệt cần phối hợp chặt chẽ giữa nhà 
trường với Chi Hội Cha mẹ học sinh, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính 
quyền, các đoàn thể và nhân dân địa phương để tạo sức mạnh đồng bộ, toàn xã hội 
cùng giáo dục thế hệ trẻ đồng thời giữ vững được hướng đi đúng . 
Sự thành công trong công tác chủ nhiệm lớp, một nhân tố quan trọng mà 
chúng ta nên thận trọng cân nhắc khi quyết định lựa chọn, đó chính là “lớp truởng”. 
Muốn làm tốt được những điều trên đòi hỏi người giáo viên chủ nhiệm lớp 
phải là người có uy tín, toàn diện, có năng lực thực sự để chỉ đạo, dám nghĩ, dám 
làm đi trước, đề xuất được các vấn đề giá trị, tập hợp được sức mạnh tổng hợp, vai 
trò con chim đầu đàn là yếu tố có phần lớn lao, tạo nên sự thành công hay thất bại 
ở mỗi HS, mỗi lớp học, mỗi trường học 
Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi về quá trình giáo dục đạo đức học 
sinh của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Chắc chắn những kinh nghiệm trên còn 
 20 
nhiều hạn chế. Vậy kính mong các đồng nghiệp giúp đỡ tôi để tôi đạt được kết quả 
tốt đẹp hơn trong công tác chủ nhiệm lớp. 
Xin trân trọng cám ơn Hội đồng và các bạn đồng nghiệp đã dành thời gian để 
đọc bài viết này của tôi! 
 Bắc ninh, ngày 05/01/2015 
 Giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm 
 Nguyễn Thị Hoa 
 21 
MỤC LỤC 
 NỘI DUNG.TRANG 
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ01 
 I. Lý do chọn đề tài..01 
 II- Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu..02 
1. Mục tiêu02 
 2. Nhiệm vụ..02 
III- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..03 
 1. Đối tượng. 03 
2. Phạm vi nghiên cứu..03 
3. Phương pháp nghiên cứu..03 
4. Thời gian thực hiện..04 
PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
 I- Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường THPT..06 
 II- Những yếu tố cần có để trờ thành người giáo viên chủ nhiệm lớp tốt..07 
 III- Đặc điểm tình hình lớp 11A707 
 1. Thuận lợi..07 
 2. Khó khăn:.08 
IV- Biện pháp thực hiện...08 
 1. Lựa chọn ban cán sự lớp...08 
 2. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường - gia đình - xã hội....09 
 3. Phối hợp với giáo viên bộ môn.12 
 4. Theo dõi chéo giữa các tổ.12 
 5.Giáo dục đạo đức học sinh thông qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm13 
 6. Biện pháp giáo dục học sinh cá biệt 13 
 7. Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại hạnh kiểm HS:...16 
V- Kết quả...17 
 PHẦN III. KẾT LUẬN. 18 

File đính kèm:

  • pdf11A7_Nguyen_Thi_Hoa_Sang_kien_kinh_nghiem_cong_tac_chu_nhiem_THPT.pdf