Sáng kiến kinh nghiệm Hệ thống những giải pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái trong trường Tiểu học

- Xây dựng tập thể nhà trường thành một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái là đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục nói chung và nhu cầu phát triển của giáo dục Tiểu học nói riêng.

Năm học 2008 – 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phong trào ra đời đáp ứng được nguyện vọng đông đảo của không chỉ lớp lớp thầy cô giáo mà cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Có như thế những người làm giáo dục như chúng ta mới đạt được mục tiêu giúp cho học sinh “mỗi ngày tới trường là một ngày vui”. - Nếu tập thể nhà trường đoàn kết, thân ái sẽ tạo ra một môi trường sư phạm trong sáng, vui vẻ góp phần giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong Hội nghị CBCC đầu năm.

- Tất cả cán bộ, công nhân viên của nhà trường đoàn kết, thân ái, thống nhất với nhau góp phần giúp cho mọi người yêu nghề, tận tuỵ với nghề hơn, phấn đấu hết mình trong một môi trường thi đua lành mạnh, công bằng và hiệu quả.

 Để tạo được môi trường tập thể sư phạm như thế, chúng ta không thể không bàn đến vai trò của người cán bộ quản lí:

- Từ trước đến nay người cán bộ quản lí luôn giữ vai trò quyết định trong việc làm cho mục tiêu giáo dục trở thành hiện thực, bảo đảm hiệu quả và chất lượng giáo dục. Đối với giáo dục tiểu học điều này càng quan trọng khi tiến hành phổ cập giáo dục tiểu học đảm bảo quyền lợi cơ bản của trẻ là được học tập.

 

doc17 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 4428 | Lượt tải: 79Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Hệ thống những giải pháp xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái trong trường Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g – Nghệ An và đề xuất kiến nghị rút ra bài học kinh nghiệm .
V. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CÚU:
- Do hạn chế về thời gian và qui mô, đề tài chỉ tập trung vào vấn đề nghiên cứu thực trạng quản lý việc xây dựng tập thể nhà trường thành một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái tại một số trường tiểu học trên địa bàn huyện Tương Dương - Nghệ An.
VI. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI:
1. Ý nghĩa lý luận:
- Kết quả nghiên cứu được sử dụng nhằm xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng những biện pháp nhằm xây dựng tập thể nhà trường thành một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái ở các trường tiểu học huyện Tương Dương - Nghệ An.
2. Ý nghĩa thực tiễn:
- Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các cấp quản lý giáo dục ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An thấy được thực trạng của công tác xây dựng tập thể nhà trường thành một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái ở các trường tiểu học huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An để từ đó đưa ra các chủ trương, giải pháp phù hợp.
VII. CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
1 - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
- Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung chuyên đề.
- Một số văn kiện của Đảng về GD - ĐT.
- Một số văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng môi trường sư phạm của Bộ GD - ĐT.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể sư phạm trường tiểu học Tiến sỹ : Vũ Văn Dụ.
- Các tạp chí giáo dục.
- Tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp.
2 - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
- Thực nghiệm (kiểm chứng kết quả này qua môi trường sư phạm tại nhà trường tiểu học.
- Trắc nghiệm (qua phiếu điều tra giáo viên).
- Phân tích, xử lý số liệu.
VIII. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU:
- Phạm vi nghiên cứu là Đơn vị Trường tiểu học Nga My -Tương Dương -Nghệ An.
- Kế hoạch nghiên cứu được xác định trong năm học 2011-2012 .
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ “ XÂY DỰNG TẬP THỂ SƯ PHẠM THÀNH MỘT TẬP THỂ ĐOÀN KẾT, THÂN ÁI 
TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC ”.
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1. Khái niệm: Một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái phải đạt được các mặt sau: 
- Đoàn kết, thân ái giúp đỡ nhau trong công tác và sinh hoạt, xây dựng được không khí ấm cúng, dư luận lành mạnh trong tập thể.
- Nắm vững và thực hiện tốt, quan điểm giáo dục của Đảng, hết lòng vì học sinh thân yêu.
- Có tổ chức chặt chẽ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của nhà nước, nội qui của nhà trường.
- Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, đảm bảo trình độ đồng đều và ngày càng cao của đội ngũ phấn đấu trở thành những con người mới, những tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
2. Ý nghĩa của việc xây dựng một tập thể sư phạm sư phạm đoàn kết, thân ái:
- Đoàn kết, thống nhất các lực lượng Cách mạng Việt Nam là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sức mạnh của sự đoàn kết đã đưa dân tộc ta chiến thắng mọi kẻ thù và giữ vững độc lập dân tộc. Sức mạnh của sự đoàn kết đã được Hồ Chí Minh đúc kết thành câu bất hũ “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, thành công thành công đại thành công”. 
- Trong bất kỳ tổ chức nào cũng vậy, đoàn kết tập thể luôn tạo nên sức mạnh tổng hợp, 
đảm bảo sự thành công của tổ chức. Trong nhà trường, đoàn kết trong tập thể sư phạm vừa tạo nên sức mạnh của tập thể sư phạm vừa tạo tâm lý xã hội đặc biệt quan trọng của 
người quản lý. Sarucốp trong cuốn “Hiệu trưởng nhà trường với bầu không khí tập thể ” đã viết: “Đoàn kết giáo viên là một trong những nhiệm vụ tâm lý xã hội cơ bản của người lãnh đạo nhà trường, vì hiệu quả của quá trình dạy học, giáo dục phần lớn phụ thuộc vào nó. Sự đoàn kết của tập thể thúc đẩy sự tối ưu hoá tất cả các mặt đời sống và hoạt động của tập thể”. Thực tế đã chứng minh rằng, đoàn kết trong tập thể sư phạm có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Ngược lại một tập thể không có sự đoàn kết thống nhất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và hiệu quả giáo dục của nhà trường. 
- Tuy mỗi cá nhân người cán bộ quản lý trong nhà trường đều có những đặc điểm riêng khác nhau ( phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn... ) nhưng họ đều có chung một mục tiêu giáo dục, nhiệm vụ kế hoạch năm học. Cái chung đó chính là cơ sở của các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, giữa cá nhân với tập thể và ngược lại.
- Bất kì một cá nhân người cán bộ quản lý nào cũng có ảnh hưởng giáo dục rộng rãi đến tập thể nhà trường và ngược lại. Đồng thời mỗi người cán bộ giáo viên đều trực tiếp nhận sự ảnh hưởng đó. Chính vì vậy mối đàn kết của cả một tập thể nhà trường không những tuỳ thuộc tinh thần trách nhiệm và năng lực của từng cá nhân cán bộ quản lý giáo viên mà còn tuỳ thuộc vào sự phối hợp giáo dục của giữa giáo viên và người quản lý.
- Quan hệ giữa cá nhân và tập thể đặc biệt quan trọng, nhiều thành viên trong nhà trường tốt sẽ tạo ra một tập thể vững mạnh ngược lại một tập thể vững mạnh sẽ tạo điều kiện tiến bộ của từng cá nhân . Sinh hoạt và làm việc trong tập thể nhà trường là điều kiện của mỗi cá nhân phối hợp giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt, qua đó để thống nhất với nhau về mọi mặt , qua đó để thống nhất với nhau về nhận thức và hành động.
Khi đã nhận thức rõ mối quan hệ gắn bó giữa cá nhân với tập thể, người giáo viên sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động của tập thể nhà trường.
3. Yêu cầu của việc xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái:
- Một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái không chỉ là nguyện vọng của các cá nhân trong tập thể đó mà còn là mong muốn của toàn xã hội. Vì có như vậy tập thể sư phạm đó mới góp phần hình thành và phát triển đúng đắn nhân cách của người học sinh. Nhằm đào 
tạo ra những con người với đầy đủ đạo đức lẫn tài năng đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước.
- Xuất phát từ yêu cầu và ý nghĩa như trên, việc xây dựng một tập thể sư phạm đoàn kết, thân ái là nhu cầu cấp bách đối với tất cả các trường học nói chung và trường tiểu học nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN: 
- Môi trường sư phạm trong hệ thống giáo dục hiện nay còn nhiều bất cập như mất đoàn kết giữa cán bộ quản lý với nhau, giữa cán bộ quản lý với giáo viên và giữa các giáo viên với nhau sinh ra bè cánh trong tập thể. Môi trường sư phạm còn nghèo về đời sống tinh thần như thiếu các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao; hoạt động tham quan giao lưu; các phong trào thi đua thì mang tính chất mùa vụ, đầu voi đuôi chuột, hình thức
- Tất cả những tồn tại trên đã ảnh hưởng xấu tới hoạt động giáo dục của nhà trường, tạo ra không khí trong tập thể nhà trường nặng nề. Điều này chưa đáp ứng được yêu cầu của nền giáo dục nước nhà khi mà phải đào tạo ra những con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ đáp ứng được mục tiêu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
- Vì vậy, nhu cầu về việc xây dựng một môi trường sư phạm đoàn kết, thân ái trong nhà trường là nguyện vọng, mong muốn và là yêu cầu của toàn xã hội.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG VÀ HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP XÂY DỰNG
TẬP THỂ SƯ PHẠM THÀNH MỘT TẬP THỂ ĐOÀN KẾT, THÂN ÁI TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC
1. Thực trạng về tập tập thể sư phạm của một số trường tiểu học hiện nay: 
- Ưu điểm: 
	+ Được các cấp lãnh đạo luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao; nhờ truyền thống tốt đẹp như tôn sư trọng đạo, đoàn kết của dân tộc từ xưa tới nay.
+ Đời sống của những người công tác trong ngành giáo dục trong những năm gần 
đây đã được quan tâm và nâng cao rõ rệt. 
	+ Hệ thống về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học ngày được bổ sung đầy đủ và đổi mới hiện đại. 
	+ Trình độ của người cán bộ quản lý cũng như giáo viên trong những năm gần đây không ngừng được nâng cao. 
	+ Tinh thần trách nhiệm, ý thức tập thể và tư duy làm việc trong mỗi giáo viên ngày được nâng lên.
- Tồn tại:
	+ Thực trạng về mất đoàn kết còn phổ biến trong các nhà trường tiểu học nói riêng và trong hệ thống trường học nói chung.
	+ Đời sống tinh thần của người giáo viên còn nghèo; các phong trào thi đua còn mang tính chất mùa vụ, đầu voi đuôi chuột.
	+ Cuộc cách mạng khoa học, công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ bên cạnh mặt tích cực nó còn tác động xấu tới môi trường học đường trong nhà trường như đánh nhau, tệ nạn xã hội...
- Nguyên nhân:
	- Năng lực quản lý của cán bộ quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ của một số giáo viên còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu giáo dục hiện nay.
	- Công tác xây dựng mối đoàn kết, thân ái trong tập thể nhà trường chưa được cán bộ quản lý và giáo viên quan tâm đúng mức.
	+ Chưa có giải pháp hiệu quả trong việc ngăn chặn những tác động xấu của cuộc cách mạng khoa học, công nghệ thông tin đối với môi trường sư phạm hiện nay.
2. Hệ thống các giải pháp:
2.1 – Đổi mới công tác quản lý trong nhà trường.
	- Hưởng ứng và thực hiện có hiện hiệu quả cuộc vận động “ Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về tự học và sáng tạo”.
- Quản lý công tác tài chính phải thực hiện công khai, minh bạch.
	- Người cán bộ quản lí phải quan tâm xây dựng kỷ cương trong tập thể nhà trường.
	- Đẩy mạnh CNTT trong công tác quản lý như quản lý nhân sự; quản lý chuyên môn, công tác thi đua của nhà trường
	- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá đối với người giáo viên và học sinh.
2. 2 – Xây dựng các quy chế phối hợp hoạt động một cách cụ thể, khoa học giữa nhà trường với Công đoàn, giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường.
	- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định: “Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường tiểu học hoạt động theo quy định của pháp luật giúp nhà trường thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục ”(khoản 2 điều 20 Điều lệ trường tiểu học). Như vậy, sự phối hợp giữa chính quyền, công đoàn, đoàn TNCSHCM trong trường tiểu học được các văn bản nhà nước quy định là trách nhiệm chung để cùng thực hiện mục tiêu đào tạo.
	- Trong mối quan hệ phối hợp vì mục tiêu giáo dục, hiệu trưởng luôn giữ vai trò trung tâm, nòng cốt. Tuỳ theo nội dung hoạt động, đặc điểm của tổ chức đoàn thể làm cơ sở để xác định mức độ phối hợp và xấy dựng cơ chế phối hợp. Sự vận hành của cơ chế được chỉ đạo bởi nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ, toàn xã hội tham gia dưới sự quản lý của nhà nước.
	- Công đoàn là tổ chức chính trị xã hội hoạt động theo điều lệ và pháp luật. Hiệu trưởng nhà trường, thủ trưởng cơ quan theo hệ thống chính quyền phải tôn trọng tính độc lập “ tạo điều kiện làm việc, cung cấp thông tin cần thiết để công đoàn thực hiện chức năng, quyền và trách nhiệm của mình”. Hiệu trưởng phải thực hiện quyền bình đẳng, dân chủ, hợp tác và phối hợp với công đoàn mà đại diện là chủ tịch và Ban chấp hành. Quan hệ giữa Hiệu trưởng và công đoàn là mối quan hệ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Hiệu trưởng tạo điều kiện, ủng hộ và khuyến khích, chỉ đạo giáo viên thực hiện các phong trào do công đoàn phát động. Ngược lại, công đoàn là lực lượng nhiệt tình và tích cực ủng hộ tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu chăm sóc, giáo dục học sinh do nhà trường đề 
ra. Quan hệ phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn nhà trường là sự vận dụng mềm dẻo, có tính nguyên tác về quyền, trách nhiệm của tổ chức công đoàn với thủ trưởng đơn vị cơ quan.
	- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng với hiệu trưởng trường tiểu học thực hiện các hoạt động ngay trong nhà trường. Việc chỉ đạo hoạt động Đoàn trong nhà trường thực chất là việc chỉ đạo học tập và tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, kết hợp với những chủ trương về giáo dục của bản thân Đoàn thanh niên 
theo hướng chỉ đạo của nhà trường từ trung ương Đoàn. 
- Hội cha mẹ học sinh là cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh. Sự phối hợp hoạt động giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh cùng phấn đấu hoàn thành mục tiêu giáo dục của nhà trường. Nếu hội cha mẹ học sinh có phương hướng và quy chế hoạt động cụ thể, khoa học thì góp phần rất lớn trong công tác xây dựng mối đoàn kết giữa giáo viên và nhân dân địa phương.
2. 3 – Người cán bộ quản lý phải kịp thời động viên, kích thích vật chất và tinh thần cho đội ngũ giáo viên.
- Xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thân ái là hết sức cần thiết. K.D.U-sin-xki đã nói: "Không còn nghi ngờ gì, kỉ cương trong nhà trường có vai trò to lớn. Nhưng điều chủ yếu vẫn là nhân cách của người giáo viên đang trực tiếp với học sinh. Nhân cách của nhà giáo dục có sức mạnh to lớn đối với học sinh đến mức không thể thay thế bằng sách giáo khoa, bằng những lời khuyên bảo về đạo đức, bằng hệ thống khen thưởng, kỉ luật nào cả." (K.D.U-sin-xki: Ích lợi của sách báo sư phạm - tuyển tập bằng tiếng Nga - tập 2)
	- Tìm hiểu, nắm chắc tình hình đội ngũ giáo viên về mọi mặt: Nắm hoàn cảnh toàn diện của giáo viên. lịch sử, quá trình đào tạo, khả năng công tác trình độ chuyên môn, hoàn cảnh gia đình, sơ trường nguyện vọng
Biện pháp tìm hiểu:
+ Xem hồ sơ công tác, lý lịch giáo viên.
+ Qua trao đổi trực tiếp, gián tiếp.
+ Qua lắng nghe và phân tích dư luận.
+ Qua chất lượng công việc.
	- Phải đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi, chính sách hợp pháp cho giáo viên.
	- Đáp ứng nhu cầu chính đáng của người giáo viên.
2. 4 - Xây dựng và phát huy tốt truyền thống nhà trường:
- Sao cho phòng truyền thống phản ánh sinh động quá trình phát triển truyền thống nhà trường và sử dụng nó như một phương tiện giáo dục nâng cao lòng tự hào với nhà trường cho giáo viên. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động giao lưu, phát động các phong trào thi đua trong trường, hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động. Tổ chức trang nghiêm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng như Lễ khai giảng; ngày 20/11; lễ 
tổng kết năm học .
2. 5 - Xây dựng mối đoàn kết trong cán bộ lãnh đạo: 
- Sự đoàn kết, thống nhất trong ban giám hiệu, với trưởng các đoàn thể, ban ngành là yếu tố tiên quyết của sự đoàn kết trong tập thể sư phạm nhà trường. Muốn có sự đoàn kết đó cần có sự phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, phù hợp, hỗ trợ và thiện cảm với nhau trong công việc cũng như trong đời sống thường ngày. Mỗi người đều cần phải chủ động, sáng tạo, nhiệt tình với công việc được giao và không ngừng hoàn thiện mình để trở thành những thủ lĩnh trong lĩnh vực quản lý. Mọi người hiểu nhau, tôn trọng tài năng và nhân cách của nhau, thúc đẩy nhau cùng tiến bộ, giữa họ cần có sự dung hợp, hài hoà về mặt tâm lý. Hiệu trưởng phải là linh hồn, là trung tâm của sự đoàn kết đó. 
2. 6 - Xây dựng các mối quan hệ nhân ái trong tập thể nhà trường: 
	- Giữa người lãnh đạo và cấp dưới: Muốn có mối quan hệ tốt đẹp giữa họ thì người cán bộ lãnh đạo cần tin tưởng, tôn trọng, chân thành, khách quan, dân chủ và có trách nhiệm giúp đỡ và tạo cơ hội tốt nhất cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ lãnh đạo là chỗ dựa vững chắc cho cấp dưới về chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trong cuộc sống riêng. Đồng thời, giáo viên cần tự giác chấp hành sự phân công, phân nhiệm của cấp trên, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng góp ý với cán bộ lãnh đạo trên tinh thần thiện chí và xây dựng.
	- Giữa các giáo viên trong tập thể: Cần phải bình đẳng, phối hợp. Mọi giáo viên cùng nhau hợp tác, tương thân, tương ái, khoan dung, độ lượng với nhau sẽ tạo bầu không khí tâm lý lành mạnh, thắm đượm tình cảm anh em đồng nghiệp. Tổ chức công đoàn nhà trường có nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng tập thể sư phạm thành tổ ấm gia đình 
thứ hai, nơi mọi người có thể chia sẻ nỗi buồn, thành công hay thất bại với nhau.
- Chủ động giải quyết các mâu thuẩn xung đột trong tập thể sư phạm giúp đương sự nhận ra cái đúng, cái sai và có hướng sửa chữa tạo ra môi trường thân thiện thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của nhà trường.
	Một số nguyên nhân cơ bản thường dẫn đến mâu thuẫn: 
	+ Phong cách quan liêu, mệnh lệnh, tham quyền cố vị, ích kỷ, đánh giá giáo viên không công bằng, kỷ luật, khen thưởng thiếu khách quan, thậm chí tham ô, lãng phí tài sản của tập thể.
	+ Sự liên kết rời rạc trong tập thể dẫn tới tinh thần tập thể yếu, mục tiêu cá nhân 
và tập thể không thống nhất, các cá nhân không chấp nhận nhau, không tôn trọng nhau.
	+ Tính đa dạng, phức tạp của các thành viên về nhu cầu, lợi ích, tính cách, năng lực, hoàn cảnh gia đình, giới tính.
	+ Một số giáo viên thiếu tình thương và trách nhiệm, thậm chí vi phạm các chuẩn mực về đạo đức nhà giáo.
- Sau khi tìm hiểu đúng nguyên nhân, hiệu trưởng tích cực chủ động giải quyết kịp thời, triệt để, tránh tình trạng “cái sảy nảy cái ung”. Tuỳ mức độ và phạm vi mâu thuẫn hiệu trưởng phối hợp các cá nhân và tổ chức để giải quyết. mục đích của việc giải quyết mâu thuẫn nhằm làm cho mâu thuẫn mất đi tạo ra sự thiện chí, đoàn kết giữa những con người đã từng có mâu thuẫn.
PHẦN III: KẾT LUẬN CHUNG
I. KẾT LUẬN CHUNG:
- Một tập thể tốt khi các thành viên đều tốt. Nhiều thành viên tốt sẽ xây dựng được tập thể đoàn kết, thân ái. Qua một quá trình nghiên cứu lí luận và thực trạng về công tác “xây dựng tập thể sư phạm thành một tập thể đoàn kết, thân ái ”đã giúp tôi nhìn nhận và rút ra một số kết luận sau :
 + Công việc xây dựng tập thể sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, thân ái của hiệu trưởng trường tiểu học là vô cùng quan trọng trong quá trình quản lý . Để đạt được hiệu quả, người hiệu trưởng bên cạnh cần phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
cao, sáng tạo, nhiệt tình ngoài ra người hiệu trưởng cần phải có một nghệ thuật quản lý tài ba, có năng lực chinh phục và cảm hoá con người, có uy tín cao trong tập thể.
 Được sự hướng dẫn chu đáo, sự chỉ bảo tỉ mỉ của thầy hướng dẫn, qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu ở thực tế cơ sở, đề tài đã nêu được một số vấn đề chủ yếu về cơ sở lý luận của hiệu trưởng về việc xây dựng tập thể sư phạm thành một tập thể đoàn kết, thân ái trong nhà trường tiểu học.
 Đề tài này cũng chỉ rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tập thể sư phạm thành một tập thể đoàn kết, thân ái trong nhà trường tiểu học.
 Hiệu trưởng phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan 
trọng của công tác xây dựng tập thể sư phạm thành một tập thể đoàn kết, thân ái trong nhà trường tiểu học.
 Hơn thế nữa:
 Hiệu trưởng phải là người nắm được tâm lý của giáo viên trong tập thể, biết tranh thủ sự uy tín của một số cá nhân giáo viên tiêu biểu đối với các đồng nghiệp khác để từ đó có thể nhận được sự ủng hộ cao của tập thể giáo viên từ một công việc mà mình đưa ra hoặc nắm bắt kịp thời thông tin hai chiều từ các cá nhân giáo viên trong tập thể. Từ đó giúp cho giáo viên hiểu được mình, quan trọng hơn là xây dựng được không khí vui vẻ, gần gũi, đoàn kết trong nhà trường.
 Ngoài ra hiệu trưởng còn phải biết đặt niềm tin vào chính giáo viên của mình, động viên kịp thời và cùng họ vượt qua hạn chế và phát huy những mặt mạnh. Có như vậy tập thể sư phạm mới thống nhất, giúp đỡ và cùng nhau tiến bộ tránh được ganh đua trong giáo dục, tự ti, tiêu cực trong quá trình quản lý.
Trên đây là một số suy nghĩ của tôi nhằm xây dựng tập thể sư phạm thành một tập thể đoàn kết, thân ái. Rất mong nhận được sự góp ý của Ban giám hiệu nhà trường và đồng nghiệp để công tác quản lý đạt kết quả tốt.
II. NHỮNG KIẾN NGHỊ:
- Cần thường xuyên mở lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý hàng năm. Để cho
những người đang làm công tác quản lý ở các cơ sở có trình độ chưa đạt chuẩn
được đi học với những lớp đào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau.
- Có khen thưởng, động viên bằng tinh thần lẫn vật chất cho giáo
 viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy đạt kết quả cao sau mỗi lần sơ kết, tổng kết hay
sau các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn trong năm học.
 Với thời gian không cho phép, năng lực hạn chế, chắc chắn việc viết đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được sự xem xét đánh giá và chỉ bảo của thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để đề tài thực sự hữu ích cho công tác quản lí trường học nói chung, quản lí trưòng tiểu học nói riêng.
 TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tác giả Tiến sĩ Vũ Văn Dụ với tài liệu “Xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể sư phạm trường tiểu học ”
2. Nhà xuât bản Hà Nội 2009: Điều hành các hoạt động trong nhà trường.
3. Thông tư số 14/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 04 năm 2011 ban 
hành quy định về chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học.
4. Các tạp chí giáo dục như: Giáo dục tiểu học của NXB giáo dục; Thế giới trong ta .
5. Các bản báo cáo tổng kết tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp.

File đính kèm:

  • docSKKN_Duong_Dang_Vy.doc
Sáng Kiến Liên Quan