Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh

Nâng cao hiệu quả hoạt động Công Đoàn

xây dựng Công Đoàn cơ sở vững mạnh.

A. PHẦN MỞ ĐẦU.

 I. ĐẶT VẤN ĐỀ.

 Trong tình hình hiện nay, vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân ngày càng được khẳng định và lớn mạnh. Công đoàn luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho công nhân viên chức và người lao động, góp phần quan trọng vào sự nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Đại diện hợp pháp và là tiếng nói của Công nhân viên chức và người lao động.

 Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, phương hướng là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy Đoàn viên, CNVC-LĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động Công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên, CNVC - LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Trên cơ sở đó, hoạt động Công đoàn ở cơ sở là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của tổ chức Công đoàn. Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn vững mạnh là một trong những ưu tiên hàng đầu của Công đoàn Việt Nam, nó sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất hiệu quả công việc cho cơ quan, đơn vị .

Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là vấn đề then chốt mà các Công đoàn cơ sở đều hướng tới và cần hết sức quan tâm chú trọng. Công đoàn có vững mạnh mới có thể thực hiện được chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Bởi lẽ CĐCS là nơi trực tiếp vận động Công đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của ngành và các nghị quyết của Công đoàn. CĐCS có mạnh thì tổ chức Công đoàn mới mạnh và ngược lại.

 

doc16 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 479 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vào những công việc cụ thể trong nhiệm vụ của người làm công tác Công đoàn ở cơ sở, nhằm góp phần nâng cao năng lực của người cán bộ Công đoàn (Ban chấp hành). Bám sát vào thực tiển hoạt động của cơ quan, đơn vị mà đề ra những nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp.
	 2. Bản thân là người làm công tác Công đoàn trong nhiều năm qua, nghiên cứu đề tài này sẽ giúp cho tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, đồng thời có thể trao đổi, chia sẻ cùng bạn bè, đồng nghiệp để tìm ra những giải pháp phù hợp và hiệu quả nhằm tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình hoạt động ở CĐCS.
 V. ĐIỂM MỚI TRONG QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU.
	 * Nêu kinh nghiệm hoạt động của CĐCS từ thực tiển hoạt động của cơ quan đơn vị mình.
	 * Những giải pháp để xây dựng CĐCS vững mạnh. Những giải pháp này hoàn toàn có khả năng thực thi và thực hiện được ở tất cả các CĐCS.
	 * Dựa vào thực tế hoạt động của đơn vị, từ việc tiếp tục, đổi mới hoạt động công đoàn, từ tình hình công tác của Công đoàn ngành mà định hướng những hoạt động cơ bản, phù hợp với thực tiễn, góp phần vào việc đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động ở CĐCS.
B. PHẦN NỘI DUNG
 I. CƠ SỞ LÍ LUẬN:
	 1. Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam lớn mạnh về mọi mặt, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam độc lập, thống nhất đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	 2. Công đoàn là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân – lao động. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lí cơ quan, đơn vị; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Vị trí của Công đoàn ngày càng được khẳng định và thừa nhận trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, Văn hóa xã hội mà Công đoàn tham gia.
 Ngày nay trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của CĐCS càng ngày càng được mở rộng và phát triển. Xây dựng CĐCS vững mạnh là một trong những tiền đề quan trọng để củng cố tổ chức Công đoàn, là nền tảng để xây dựng hệ thống tổ chức Công đoàn từ Trung ương đến địa phương không ngừng lớn mạnh.
 II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ.
 1. Tình hình đội ngũ:
 - Tổng số CĐV: 31 ; Nữ: 14, tỉ lệ .45 %. Nam : 17, tỷ lệ, 55%.
 - BCH gồm có 5 Đ/C; có 2 nữ, có 3 Đảng viên.
 - CĐCS gồm có 3 tổ: 
 + Tổ Văn, Sử – Tiếng Anh – Nhạc - GDCD, 
 + Tổ Toán – Lý - Hóa. 
 + Tổ Sinh - Công Nghệ - Địa - Mĩ Thuật- Thể Dục,
 - Tổng số Đảng viên: 18 ( nữ 5), tỉ lệ .27,7 %.
 2.Thuận lợi:
 - Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Công đoàn ngành và CĐ cấp trên.
 - Được sự giúp đỡ, phối hợp của BGH nhà trường và sự chỉ đạo của Chi bộ tạo điều kiện cho hoạt động Công đoàn có hiệu quả.
 - BCH trong nhiệm kì mới nhiệt tình, trẻ khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng, vô tư. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác công đoàn.
- Công đoàn vốn có truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái từ trước đến nay.
 3.Khó khăn:
 - BCH có 2 uỷ viên mới, nên kinh nghiệm thực tiển còn ít, các đồng chí chưa được tập huấn nhiều nên chưa quen trong công tác. Vả lại còn đảm nhiệm công tác chuyên môn nhiều nên hiệu quả công việc chưa như mong muốn.
 - Công tác khen thưởng chưa phù hợp, kịp thời với tình hình thực tế, chưa thoả mãn công sức và thành tích hoạt động của CBĐV và người lao động.
 - Kinh phí hoạt động còn thấp, ít - ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức các hoạt động.
 - Cơ sở vật chất của trường đang xây dựng trường chuẩn quốc gia nên gặp không ít khó khăn.
 - Công đoàn viên còn nặng về chuyên môn nên ít có thời gian để tham gia các hoạt động phong trào.
 - Giá cả thị trường luôn biến động và tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tâm lí CB – GV - NV, ảnh hưởng đến hoạt động Công đoàn.
 III. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
CĐCS có vững mạnh thì tổ chức Công đoàn mới mạnh. Vị trí, vai trò của Công đoàn cao hay thấp là phụ thuộc vào những gì Công đoàn đem lại cho CNVC- LĐ. Để phát huy được vai trò đó, việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên là yếu tố rất cần thiết. Và đó cũng là một trong các điều kiện để đánh giá Công đoàn vững mạnh. Thực tế cho thấy, CĐCS nào có nội dung sinh hoạt đa dạng, hấp dẫn thì Công đoàn nơi đó có phong trào CNVC - LĐ sôi nổi, phong phú, tinh thần dân chủ được phát huy. Ngược lại, những CĐCS tổ chức sinh hoạt lấy lệ, qua loa đại khái, ít người quan tâm bàn bạc, thảo luận đến nội dung sinh hoạt thì ở những nơi đó, hoạt động Công đoàn rất mờ nhạt và kém hiệu quả. Thậm chí thiếu tin tưởng. 
1. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, trước hết các CĐCS phải gắn việc đổi mới nội dung với phương thức hoạt động. Đổi mới công tác quản lý. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn, vào các chương trình hoạt động của Công đoàn cấp trên, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị để xây dựng nội dung, phương thức hoạt động. Định kì, CĐCS cần đánh giá kết quả phong trào CNVC- LĐ và hoạt động Công đoàn, tổng kết công tác thi đua khen thưởng, xây dựng chương trình, nhiệm vụ cho từng tháng, năm cụ thể. Trên cơ sở đó, chọn những việc trọng tâm cần tổ chức triển khai trong từng tháng, từng quí hoặc vào dịp các ngày kỉ niệm lịch sử của đất nước, của ngành, của địa phương mình.
 2. CĐCS phải chú trọng phối hợp chuyên môn, tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm, phát huy dân chủ trong mọi hoạt của cơ quan, xây dựng các tiêu chí thi đua và vận động CBCC đăng kí các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể. Căn cứ vào tình hình thực tế của công đoàn xây dựng được chương trình công tác năm học.
 3. CĐCS phối hợp với chính quyền xây dựng và kí kết thoả ước lao động tập thể, tổ chức kí kết giao ước thi đua với “Chất lượng - sáng tạo - hiệu quả” trong CNVC - LĐ. Bên cạnh đó, tuỳ theo tình hình thực tế, hàng tháng, BCH Công đoàn có thể xây dựng nội dung chương trình sinh hoạt phù hợp. Điều cần chú ý là, trong mỗi kì sinh hoạt, BCH CĐ cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của CNVC - LĐ, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành nhiêm túc nội qui, qui định của ngành, phát huy sáng kiến về kinh nghiệm dạy học để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc. 
 4. Nội dung sinh hoạt cần đề cập đến các vấn đề thiết thực như các quyền lợi cơ bản, hợp pháp, chính đáng về tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT chế độ thêm giờ, dạy thay, chế độ thâm niên, chính sách 30a hay các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, thi đua khen thưởng.
 5. Mỗi kì sinh hoạt, CĐCS nên tập trung vào một hai nội dung cơ bản, không nên dàn trải nhiều hoặc rập khuôn cứng nhắc. Trong sinh hoạt lấy CNVC- LĐ làm trung tâm nhằm phát huy trí tuệ cá nhân thành sức mạnh tập thể. Đó là điều cốt lõi trong nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS. Trước khi tổ chức sinh hoạt BCH Công đoàn nhất thiết phải hợp trước để bàn kĩ nội dung của cuộc hợp, điều hành linh hoạt rõ ràng. Trong sinh hoạt cần tạo không khí cởi mở, dân chủ để Đoàn viên được tỏ bày và gắn kết với tổ chức Công đoàn.
 6. Ở CĐCS vấn đề đoàn kết nội bộ là tiên quyết. Chỉ có đoàn kết mới phát huy hết sức mạnh tổng hợp trong xây dựng công đoàn, tạo ra khả năng cống hiến tích cực cho CĐV, người lao động. Bên cạnh đó, do đặc thù của Công đoàn, nên đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn sáng tạo, linh hoạt, luôn luôn đổi mới, bắt nhịp nhanh với xu thế chung của thời đại
 7. Thực tiển cho thấy, CĐCS phải giải quyết rất đa dạng. Nếu là người có trách nhiệm, tâm huyết với công tác thì hầu như không lúc nào thấy hết việc. Bên cạnh những công việc định trước trong chương trình còn có nhiều việc phát sinh ngoài chương trình mà cũng không kém phần quan trọng và phức tạp. Thực hiện tốt kế hoạch của cấp trên giao chưa hẳn là một cán bộ Công đoàn giỏi. Để làm tốt công việc của một người Cán bộ CĐ, trong quá trình tổ chức thực hiện luôn nắm bắt kịp thời và xử lí kịp thời các thông tin, cần vận dụng một cách năng động, sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện cụ thể của đơn vị. Tuy nhiên, hoạt động phải tuân thủ theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nghị quyết của CĐ cấp trên, tình hình công tác của đơn vị mình và phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, xã hội, thực tiển
 8. CĐCS cần quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVC-LĐ. Đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho nữ CNVC, LĐ về bình đẳng giới, về hôn nhân gia đình, dân số - KHH - GĐCĐCS cần thực hiện các phong trào “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”Đồng thời hưởng ứng các cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng cơ quan văn hóa” ở cơ sở”, nhất là tinh thần “Tương thân tương ái”, chương trình xây dựng “Mái ấm Công đoàn”Thực hiện có hiệu quả việc đóng góp các loại quĩ phúc lợi theo chủ trương của cấp trên, khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, qua đó nâng cao vị thế của Công đoàn
 9. CĐCS cần quan tâm đến hoạt động của BCH, đổi mới nội dung và phương thức phù hợp với từng loại hình hoạt động của Công đoàn, bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của công đoàn cấp trên. CĐCS cần có kế hoạch thu chi kinh phí đúng theo hướng dẫn của Ban tài chính Công đoàn. Sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng theo hướng dẫn của Ban tài chính với phương châm tiết kiệm hiệu quả. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao năng lực Cán bộ BCH Công đoàn.
 10. Người Cán bộ Công đoàn phải biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Công nhân viên chức, người LĐ; tôn trọng mọi sáng tạo, những tham mưu về giải pháp, tình huống do người lao động đưa ra; dám nói lên quan điểm của mình trong giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; làm tốt công tác khen thưởng và đặc biệt là phải biết đối mặt với thách thức nhất là những khó khăn của nền kinh tế thị trường hiện nay.
	11. Tổ chức giáo dục tư tưởng đoàn viên nhằm giúp đoàn viên thấm nhuần tư tưởng của giai cấp công nhân như: Triển khai chính sách pháp luật một cách chủ động, tăng cường giáo dục truyền thống, tổ chức sinh hoạt theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. Ngoài ra, Ban chấp hành tổ chức sinh hoạt, phổ biến cho đoàn viên nắm rõ những chế độ chính sách của người lao động về bảo hộ lao động, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ do thai sản
 12.Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến đoàn viên về phương thức hoạt động của Ban Chấp hành, việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã kịp thời, phù hợp chưa và đồng thời qua đó nắm được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; từ đó đề xuất, phối hợp với chính quyền, chuyên môn tìm cách giải quyết những vướng mắc, khó khăn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho đoàn viên; đảm bảo tốt quy chế dân chủ tại cơ quan đơn vị. Phải thực sự làm tốt công tác tự thanh kiểm tra trong cơ quan đơn vị đảm bảo tính minh bạch, công khai, công bằng.
 13. Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi những đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình, lúc ốm đau, hữu sự, luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái.
Ban Chấp hành luôn gương mẫu, tiên phong trong công tác, phong trào thi đua của ngành và địa phương.Tổ chức giám sát việc các Tổ Công đoàn họp định kỳ đầy đủ vì đây là một tập thể nhỏ rất thuận lợi cho những đoàn viên giải bày những thắc mắc cũng như những nguyện vọng của bản thân; từ đó Ban Chấp hành tổng hợp những đề xuất từ các Tổ Công đoàn kịp thời giải quyết những vướng mắc cũng như kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra.Tổ chức họp mặt thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, giúp các đoàn viên có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với nhau và thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của nhau, xây dựng khối đoàn kết trong tổ khối cũng như trong cơ quan đơn vị. 
	 CĐCS tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia công tác tuyên truyền tới người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là tiếp tục thực hiện nghị quyết số 20 của BCH Trung ương về xây dựng GCCN Việt nam trong thời kỳ CNH – HĐH đất nước, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
 IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TẠI ĐƠN VỊ NĂM HỌC: 2011 – 2012:
Từ những biện pháp trên, bản thân đã tổ chức triển khai trong Ban Chấp hành và lập kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể theo từng quý, tháng và cả năm đan xen với nhiệm vụ của đơn vị, với chương trình hành động của Công đoàn cấp trên, cụ thể bước đầu đã đạt những mặt sau:
	- 100% cán bộ, giáo viên - Đoàn viên trong đơn vị đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các Chỉ thị của cấp trên, các nghị quyết chương trình, kế hoạch của Công đoàn các cấp. Không có đoàn viên vi phạm pháp luật, đa số đoàn viên đã thực hiện tốt các chương trình kế hoạch của Công đoàn cấp trên và các chỉ thị của Ngành.
	- Trong các cuộc họp Công đoàn các đoàn viên đã mạnh dạn phát biểu ý kiến đóng góp, xây dựng cũng như đề xuất những ý kiến, giải bày những tâm tư nguyện vọng của bản thân. Qua đó, ban chấp hành đã có bước khắc phục những hạn chế trong hoạt động và đồng thời giúp đoàn viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tinh thần đoàn kết nội bộ được nâng lên rõ rệt. Không có đơn thư hoặc khiếu nại , tố cáo vượt cấp xảy ra.
	- Trong đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống, chủ động hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên vượt qua khó khăn ngay cả về vật chất lẫn tinh thần. 
	- Thường xuyên phối hợp với chính quyền, chuyên môn phân công lao động hợp lý, xét chế độ chính sách cho đoàn viên và kịp thời giải quyết những vướng mắc, những mâu thuẩn do nhiều nguyên nhân. Từ đó đã tạo được niềm tin trong tập thể cán bộ, giáo viên - đoàn viên tạo động lực thúc đẩy trong phong trào thi đua cũng như nâng cao hiệu quả công tác trong đơn vị. 
	- Nhờ kiểm tra giám sát, kiểm điểm kịp thời nên các Tổ Công đoàn đã đi vào sinh hoạt đúng quy chế qua đó đã góp phần vào công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và hoạt động có hiệu quả hơn. 
	Cuối năm được đoàn kiểm tra của Công đoàn Giáo dục kiểm tra xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Tinh thần đoàn kết nội bộ được duy trì thường xuyên và nâng lên rõ rệt.
- 100% CB - GV- NV đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- 95% GV nữ đăng kí danh hiệu Giỏi việc trường - Đảm việc nhà.
- 100% CBGV - NV của trường đều được trả lương, phụ cấp, công tác phí theo đúng qui định.
- Nâng lương đúng hạn cho 11 GV đạt 100%, nâng lương sớm cho 2 CBGV.
- Công đoàn thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc ốm đau cho CBGV, thân nhân GV với số tiền là 7.500.000 đồng.
- Công đoàn cũng đã duy trì được quỹ tình thương để tương trợ, trong năm đã tương trợ cho 7 lượt CBGV – NV vay không tính lãi với số tiền là 14.000.000 đồng.
- Duy trì quĩ tài năng nữ với số tiền là 2.740.000 đồng.
- Tham gia các hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức 100%.
- Tổ chức hợp mặt nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 20 - 10 và tặng quà cho Giáo viên nữ với số tiền là 1.700.000 đồng.
Ngoài ra, quyền và lợi ích hợp pháp của GV được thực hiện đầy đủ, đời sống vật chất và tinh thần của CBGV- NV được nâng lên. Tập thể sư phạm của trường ngày càng gắn bó và đoàn kết, cùng nhau vươn lên trong công tác, từ đó mà chất lượng và hiệu quả công tác không ngừng được nâng lên. Cụ thể trong năm học 2011 – 2012, Nhà trường và Công đoàn đạt:
- Trường tiên tiến xuất sắc của Ủy ban nhân dân huyện, 
- 02 tổ đạt Tổ lao động xuất sắc cấp trường.
- Có 13 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Huyện.( Có 6 đ/c bảo lưu).
- .Có 15 đồng chí đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trường.
- Có 04 GV đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Huyện.
- Giáo viên đạt chuẩn 100%; trên chuẩn là 82 %
- CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc cấp huyện.
- Có 01 Đ/C được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen, LĐLĐ Huyện khen 2 Đ/C.
- Công đoàn cũng đã giới thiệu được 2 Công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.( Đã kết nạp ).
 C. KẾT LUẬN
 1. Để có được thành quả nêu trên. Hiệu trưởng và BCH - CĐCS chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao. Thường xuyên gần gũi với Cán bộ - GV và người lao động, để nắm bắt kịp thời những khó khăn, những tâm tư nguyện vọng của CB - GV từ đó có kế hoạch hỗ trợ và chia sẻ kịp thời. Việc tổ chức các phong trào phải đi sâu vào chất lượng, được duy trì lâu dài và đảm bảo tính công bằng để tạo lòng tin cho CB- GV, tránh việc tổ chức qua loa chỉ mang tính hình thức.
2. Trong các tổ chức xã hội hiện nay, vị trí vai trò của tổ chức Công đoàn là không thể thiếu và không thể thay thế. Công đoàn có mạnh thì cơ quan, tổ chức đó mới mạnh. Để đạt yêu cầu trên đòi hỏi Ban chấp hành CĐCS phải xây dựng cho mình kế hoạch hoạt động phù hợp và các biện pháp đúng đắn để xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.
3. Sáng kiến này sẽ giúp cho các Cán bộ Công đoàn có nhiều giải pháp tích cực và thiết thực cho hoạt động của Công đoàn mình, cảm thấy tự tin, gắn bó trách nhiệm cao hơn, năng động sáng tạo hơn trong công tác.
4. Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, là đều mong muốn của tất cả những người làm công tác Công đoàn. Vì vậy mỗi Cán bộ Công đoàn chúng ta cần tìm tòi nghiên cứu các biện pháp thích hợp nhằm mục đích đem lại hiệu quả và chất lượng cho hoạt động Công đoàn, góp phần đưa chất lượng hoạt động của Công đoàn ngày một đi lên. Mang tích bền vững hơn, từng bước đáp ứng với yêu cầu đổi mới hội nhập hiện nay.
5. Từ kết quả đạt được của CĐCS trong những năm qua, chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp nêu trên và thấy mang lại kết quả khá khả quan. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp để trao đổi và vận dụng vào hoạt động của CĐCS ở đơn vị mình một cách hiệu quả nhất.
 Chúng tôi nghĩ: Nếu các CĐCS thực hiện tốt các biện pháp nêu trên sẽ góp phần đưa hoạt động của đơn vị mình ngày một đi lên, đó cũng là tiền đề - là một cách để góp phần cho việc xây dựng một hệ thống Công đoàn vững mạnh.
 D. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
 1. Đối với Thủ trưởng đơn vị:
- Cần có sự phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong mọi hoạt động, có sự quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời đúng lúc. Thực hiện triệt để theo đúng qui chế phối hợp.
- Tác động đến tập thể CBGV để họ tham gia các phong trào một cách tích cực và sôi nổi. Khen, chê kịp thời đúng đối tượng, đúng qui định. Quan tâm đến các điều kiện làm việc cho tổ chức công đoàn.
- Tăng cường hơn nữa các hoạt động phong trào, các cuộc giao lưu để Công đoàn có dịp trao đổi học hỏi thêm kinh nghiệm.
 2. Đối với CĐGD Huyện:
- Thường xuyên phát động và tổ chức nhiều hình thức hoạt động mới phù hợp với thực tiễn để kích thích phong trào và không gây sự nhàm chán cho CĐCS.
- Thường xuyên quan tâm đến các CĐCS, động viên – khuyến khích - giúp đỡ các Công đoàn để họ an tâm công tác.
- Tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, các đợt bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở.
- Cập nhật các chủ trương, chính sách, các chế độ đãi ngộ để CĐCS nắm bắt kịp thời, chính xác.
- Tăng cường công tác thanh kiểm tra CĐCS, giải quyết các vấn đề thấu tình, đạt lý, đúng với màu sắc của tổ chức Công đoàn. 
 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép của người khác.
 Bá Thước, ngày 20 tháng 03 năm 2013
XÁC NHẬN CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG Người thực hiện 
 CTHĐ
 Đỗ Đăng Khải Hà Văn Huân
XÁC NHẬN CỦA HĐKH CẤP TRÊN
MỤC LỤC
 Tờ bìa Trang 1
A. PHẦN MỞ ĐẦU.
 I. Đặt vấn đề. Trang 2
 II.	Lý do chọn đề tài.	 Trang 3.4
 1II.	Phạm vi đối tượng.	 Trang 4
 IV. 	Mục đích nghiên cứu.	Trang 4
 V. Điểm mới trong quá trình nghiên cứu. Trang 5
B. PHẦN NỘI DUNG.. 
 I.	Cơ sở lí luận.	 Trang 5
 II.	Thực trạng của vấn đề.	 Trang 6.7
 III.	Giải pháp tiến hành giải quyết vấn đề.	 Trang 7-11
 IV.	Kết quả thực nghiệm tại đơn vị. Trang 11-13
 C. PHẦN KẾT LUẬN. Trang 13-14
 D. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT. Trang 14-15 
■ Mục lục.	 Trang 16

File đính kèm:

  • docskkn_nang_cao_hieu_qua_hoat_dong_cong_doan_xay_dung_co_so_cong_doan_vung_manh_6094.doc
Sáng Kiến Liên Quan