Đề tài Một số biện pháp giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên liên đội THCS Viên An thông qua hoạt động đội

1. Lí do chọn đề tài

 Trong gia đoạn hiện nay công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ với xu thế toàn cầu hoá. Thực tế đó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới tự giác, có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, làm việc có kế hoạch, thích ứng được với thực tiễn xã hội luôn thay đổi và phát triển. Do vậy, ngành giáo dục phải có sự thay đổi biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh để phù hợp với tình hình đất nước. Một bài toán về giáo dục tính tự giác cho người học được đặt ra buộc phải giải quyết. Vậy trong những năm qua, Nhà nước và ngành Giáo dục đã giải quyết như thế nào mặc dù đó không phải là đề tài mới mẻ.

Những năm gần đây, với việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân giáo dục tính tự giác trong học tập cho học sinh đã được quan tâm và đẩy mạnh hơn.

 Thực tế cho thấy ở bất kỳ xã hội nào thì tính tự giác vẫn luôn được coi trọng, tính tự giác cũng được coi là gốc của đạo đức, nhân cách con người. Vì vậy, việc giáo dục tính tự giác cho đội viên là một yêu cầu quan trọng, đang trở thành một vấn đề cần được các nhà giáo dục quan tâm.

Vấn đề thiếu tự giác không chỉ diễn ra ở ngoài xã hội mà còn len lỏi vào trong cả trường học. Biểu hiện là trong các chi đội vẫn còn có những đội viên chưa ngoan, chưa ý thức trong học tập dẫn đến tình trạng học lực yếu, học lực kém và xẩy ra hiện tượng ngồi “nhầm lớp” làm ảnh hưởng không ít đến những đội viên khác trong lớp học.

Trong những năm qua, các mặt hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của liên đội trường Trung học cơ sở (THCS) Viên An luôn được đánh giá là đơn vị khá của huyện Ứng Hoà.

 

doc30 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 27/10/2018 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Một số biện pháp giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên liên đội THCS Viên An thông qua hoạt động đội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ban giám hiệu,Công đoàn, Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách, các giáo viên, các lực lượng khác về giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên.
 3.2.1.2.Cách thực hiện biện pháp:
	Thực tế giáo dục cho thấy, giáo dục đạo đức cho đội viên không phải duy nhất một lực lượng là Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, mà phải có sự phối hợp đồng đều giữa các lực lượng trong nhà trường mới có hiệu quả. Từ thực tế đó ta có thể xây dựng sơ đồ sau:
	Sơ đồ mối quan hệ phối hợp các lực lượng giáo dục đạo đức cho đội viên trong nhà trường.
Chi bộ
BGH
Lực lượng khác 
(Gia đình xã hội
Chi Đoàn
Ý thức tự giác của đội viên
Ban chỉ huy Đội
Công đoàn
Hội đồng sư phạm nhà trường
Tổng phụ trách Đội
	Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục tính tự giác cho đội viên. Vai trò của các tổ chức trong nhà trường rất quan trọng trong việc hình thành ý thức tự giác, tính tự giác của đội viên. Sự phối hợp đồng đều, trách nhiệm của các tổ chức sẽ giúp đội viên THCS hoàn thiện hơn về mặt nhân cách (theo tâm lý học thì các em còn đang ở giai đoạn hình thành)
 	Trước hết: Chi bộ Đảng là trung tâm chính trị, tập hợp lực lượng quần chúng nhằm thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong nhà trường, chi bộ Đảng lãnh đạo toàn diện, đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo tư tưởng, chính trị.
	Chi bộ Đảng là cầu nối trực tiếp Đảng với quần chúng. Thông qua giáo viên, nhân viên, học sinh mà chi bộ nắm tâm tư, nguyện vọng, góp ý kiến để chi bộ đưa ra những chủ trương, giải pháp sát thực với tình hình nhằm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục. Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về định hướng giáo dục đạo đức cho giáo viên, nhân viên và học sinh.
	Từng đảng viên phải thấm nhuần phong cách tác phong, đạo đức  cách mạng, từ đó mỗi đảng viên trở thành một tấm gương sáng, một chuẩn mực để quần chúng, học sinh noi theo. Chi bộ Đảng phải thường xuyên kiểm tra bằng nhiều hình thức, qua đó để phát hiện nhân tố mới, kịp thời khắc phục khuyết điểm, bổ sung điều chỉnh chủ trương, phương hướng tiếp theo, giúp hoạt động giáo dục đạo đức học sinh đi đúng định hướng.
Thứ hai: Tập thể sư phạm trong trường phổ thông là tập thể lao động sư phạm có tổ chức, có mục đích giáo dục thống nhất, có phương thức hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. Xây dựng tập thể sư phạm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể để thực hiện tốt mục tiêu của nhà trường. Cần  làm cho mỗi giáo viên, nhân viên nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục đạo đức học sinh nói chung và giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên nói riêng.  Đó là một mặt không thể tách rời trong quá trình giáo dục, hoàn thiện nhân cách học sinh, đó không phải là nhiệm vụ của riêng ai. Từ đó, tùy vị trí nhiệm vụ của mình để làm công tác giáo dục đạo đức học sinh một cách nhuần nhuyễn, không khuôn sáo, sống sượng. 
Trong thực tế, do nhận thức chưa đầy đủ, vẫn còn một số giáo viên chỉ quan tâm đến hoạt động chuyên môn, truyền thụ kiến thức khoa học đơn thuần, mà quên đi nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh. 
	Giáo viên chủ nhiệm (GVCN)- Phụ trách chi đội thay mặt Nhà trường đảm nhận vai trò chủ đạo trong công tác tổ chức giáo dục đội viên rèn luyện đạo đức. Phụ trách chi đội là người nắm vững hoàn cảnh và sự tiến bộ của từng đội viên. Bởi vậy, họ có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, thúc đẩy sự tiến bộ của các em.
	Phụ trách chi đội phải có nhận thức đúng vị trí quan trọng của mình. Phải tự bồi dưỡng, nắm bắt sâu sắc chủ trương đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước trong thời kì đổi mới. Phải nâng cao trình độ chuyên môn để giáo dục đội viên trong rèn luyện đạo đức một cách thuyết phục. Phải mẫu mực trong lối sống, cách cư xử. Phụ trách chi đội thực sự là người thầy, người cha, người mẹ của đội viên trong rèn luyện đạo đức.
	Thứ ba: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức gần Đảng nhất, là lực lượng đông đảo, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thanh, thiếu niên. Đoàn có tiềm năng to lớn tham gia công tác giáo dục. Đoàn có nhiệm vụ giáo dục học sinh về tư tưởng chính trị đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng XHCN. Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng yêu nước truyền thống cách mạng, ý thức công dân, đạo đức lối sống lành mạnh cho đội viên.
	Lãnh đạo trường phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tổ chức và thực hiện các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoài nhà trường. Đoàn giữ vai trò chính trong các hoạt động thể dục thể thao, tham quan du lịch, sinh hoạt câu lạc bộ. 
	Cần phát triển tổ chức  Đoàn, Đội vững mạnh, tạo mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Đoàn, Đội hoạt động thực sự có hiệu quả.
	Thứ tư: Tổng phụ trách Đội có nhiệm vụ xây dựng đội ngũ phụ trách đội, cán bộ đội, nhóm nòng cốt biết tự điều hành hoạt động của Đội. Tổ chức chỉ đạo hoạt động đội trên cơ sở phát huy vai trò tự quản của Đội. Tham mưu cho chi bộ, BGH nhà trường về công tác đội.
	Trong các hoạt động, giáo viên - tổng phụ trách luôn gần gũi, bám sát các đội viên, hướng dẫn các đội viên hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên qua đó dần dần truyền cho các em tính tích cực, tự giác và tự giác trong mọi hành vi...
	Thứ năm: Ban chỉ huy đội là tổ chức tự quản của các em đội viên, hoạt động có kỉ luật, dưới sự hướng dẫn của giáo viên - tổng phụ trách. Các em là những người bạn tin cậy của nhau, gần gũi, cùng lứa tuổi và ảnh hưởng từ những tính cách, sở thích của nhau rất nhiều. Các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ của Đội trong năm học được các em tự giác triển khai, theo dõi, đánh giá lẫn nhau từ đó góp phần hạn chế được những tác động xấu từ bên ngoài. Đặc biệt chương trình rèn luyện đội viên luôn được thực hiện một cách nghiêm túc.
	Thứ sáu: Công đoàn nhà trường, các lực lượng khác trong nhà trường (gia đình, xã hội), cũng là những lực lượng có vai trò hết sức quan trọng để tạo cho đội viên những thái độ, thói quen, hành vi tự giác.
3.2.1.3. Điều kiện thực hiện biện pháp. 
- Mọi thành viên trong nhà trường phải có nhận thức tích cực về giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên.
 - Có sự ủng hộ của Chi bộ, BGH và các đoàn thể trong nhà trường.
 - Chi bộ, BGH phải có sự chỉ đạo thống nhất về nội dung, hình thức, thời gian. Về giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên. 
 - Giáo viên, Tổng phụ trách, Đoàn thanh niên, phải nhiệt tình và thực sự yêu thương đội viên.
	- Sự năng động của đội ngũ Ban chỉ huy Đội.
 Tổng kết rút kinh nghiệm theo từng đợt thi đua
	* Tiểu kết: Nhờ có sự đồng thuận nhất trí cao trong các tổ chức, cá nhân trong nhà trường, đặc biệt đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, thiết thực cho nên với biện pháp này tôi thấy có sự khả thi và nhận được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ từ nhiều phía, đem lại hiệu quả cho công tác giáo dục tính tự giác cho đội viên.
3.2.2. Biện pháp 2: Hoạt động Đội là con đường tốt nhất để giáo dục tính tự giác cho đội viên trong nhà trường:
 3.2.2.1.Mục tiêu của biện pháp 
 Thông qua các hoạt động đội như trò chơi, các cuộc thi, giao lưu văn nghệ ... để giúp đội viên rèn luyện tính tự giác. 
Giúp đội viên có thái độ tích cực rèn luyện tính tự giác trong học tập.
3.2.2.2.Cách thực hiện biện pháp 
Rèn luyện thói quen tự giác trong học tập thông qua các hoạt động cơ bản của nhà trường là học trên lớp, lao động, hoạt động xã hội đoàn thể và sinh hoạt tập thể.
Xây dựng được các nội dung giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên thông qua các hoạt động Đội.
Rèn luyện đạo đức thông qua các phong trào thi đua trong các hoạt động đội là biện pháp tác động tâm lý rất quan trọng nhằm thúc đẩy các động cơ kích thích bên trong của đội viên, làm cho các em phấn đấu vươn lên trở thành người có đạo đức tốt, tự giác vì vậy nhà trường cần tổ chức các phong trào thi đua và động viên đội viên tham gia tốt phong trào này.
	Hàng tuần thông qua tiết chào cờ đầu tuần, tiết sinh hoạt cuối tuần,  giờ sinh hoạt của chi đội, thường xuyên chú ý giáo dục các em có khó khăn trong rèn luyện đạo đức qua đánh giá, nhận xét hoạt động trong tuần. Hàng tháng có thể tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua theo các chủ điểm, hướng tới sự hình thành ở học sinh những tư tưởng, tình cảm hành động xác định trong nội dung chủ điểm. 
Thông qua các cuộc thi ở liên Đội: Thi kể chuyện về tấm gương tự giác ở liên đội mình. Phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy ...
Rèn luyện bằng cách chuyển hướng các hoạt động của đội viên từ hoạt động có hại sang hoạt động có ích, lôi kéo trẻ ra ngoài những tác động có hại, thiếu tự giác.
Gắn các hoạt động đó với các đợt thi đua trong năm học:
Thời gian
Chủ điểm
Mục đích
Hình thức
Thành phần
Ban chỉ đạo
Đợt 1:
Tháng 9 - 10
Khai trường
Ổn định tình hình liên đội về mặt tổ chức
Giáo dục nội quy, nền nếp.
Xây dựng bộ máy liên đội, chi đội.
- Tổ chức Khai giảng, sinh hoạt văn hoá-văn nghệ.
- Đại hội chi, liên Đội.
Đoàn trường
PT chi đội.
- TPT, PT chi đội Đội viên.
- BGH
- TPT
BGH, TPT
Đợt 2:
Tháng 11-12
- Kỉ niệm ngày 20/11
- Kỉ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam
22/12
- Giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn, 
- Giao lưu, liên hoan văn nghệ, làm báo tường, Thể thao, nói chuyện truyền thống, chăm sóc nghia trang liệt sĩ.
- Giáo viên, đội viên
-Đoàn thanh niên, 
- Cựu chiến binh.
-BGH, Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Đợt 3:
Tháng 1 - 2
Kỉ niệm ngày HS-SV
Vui tết Nguyên đán
Kỉ niệm ngày thành lập Đảng 3/2
Ôn lại truyền thống HS_SV.
Tìm hiểu Tết của người Việt.
Tìm hiểu lịch sử Đảng
Thi văn nghệ, ngoại khoá phương pháp học tập.
Thăm hỏi
- Đoàn TN, Đội.
- PT chi đội, GV
Chi bộ, Bí thư Đoàn. TPT, GV
Đợt 4:
tháng 3-4
Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3. QT Phụ nữ 8/3, ngày sinh Lê nin 22/4.
Giải phóng Miền nam 30-4
- Tìm hiểu truyền thống các ngày lễ lớn.
Liên hoan văn nghệ, cắm trại, 
Đoàn TN, Nữ công, 
Bí thư Đoàn TPT đội
Đợt 5
tháng
 4 - 5
Kỉ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5
Yêu bác Hồ
Yêu quê hương, đất nước.
Tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch HCM. 
Đoàn TN, GV, TPT.
Chi bộ, Đoàn TN, Đội
 3.2.2.3. Điều kiện thực hiện biện pháp 
Trong công tác giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên, người cán bộ đội cần phải có nhân cách mẫu mực và phải đảm bảo sự thống nhất giữa các các ảnh hưởng giáo dục đối với đội viên
Giáo dục đội viên trong thực tiễn sinh động của xã hội.
Giáo dục theo nguyên tắc tập thể.
Giáo dục bằng cách thuyết phục và phát huy tính tự giác của đội viên.
Giáo dục đạo đức cho đội viên phải lấy việc phát huy ưu điểm là chính, trên cơ sở đó mà khắc phục khuyết điểm.
Phải tôn trọng nhân cách đội viên.
Giáo dục đạo đức phải phối hợp với đặc điểm lứa tuổi đội viên THCS và đặc điểm hoàn cảnh cá nhân đội viên.
Các hình thức thực hiện phong phú lôi cuốn đội viên tham gia.
 TPT Đội phải lập được kế hoạch hoạt động phù hợp. Hướng dẫn đội viên biết tự lập kế hoạch học tập.
Nội dung các hoạt động có tính giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên cao.
 Có sự theo dõi giám sát của Chi bộ, BGH nhà trường.
 Tổng kết rút kinh nghiệm theo từng đợt thi đua
	* Tiểu kết: Qua việc thực hiện các hình thức thi đua gắn với các hoạt động chủ yếu trong năm học theo từng đợt, từng tháng của hoạt động Đội. Quan trọng hơn cả đó là sự trân trọng các giá trị đạo đức của tất cả những cá nhân tham gia vào hoạt động giáo dục cho nên biện pháp đã làm thay đổi một cách tích cực ở đội viên về tính tự giác. Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn những đội viên ngại tham gia, tham gia một cách không nhiệt tình. Điều đó biết rằng khó có thể tránh khỏi, song với yêu cầu của nền giáo dục hiện đại đặt ra như vậy là chưa toàn diện.
3.2.3. Biện pháp 3: Xây dựng điểm mô hình các “đôi bạn cùng tiến”.
3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp 
Giúp đỡ để đội viên đã có sự tiến bộ về đạo đức tuy nhiên còn yếu về mặt văn hoá để các em tự giác trong học tập.
	“Đôi bạn cùng tiến” là một trong những hoạt động quan trọng của hoạt động đội trong trường học. 	 
3.2.3.2.Cách thực hiện biện pháp
	 - Chủ động về nhân lực. 
	Đối với những học sinh có năng lực học tập văn hoá như là đội viên giỏi, khá. Tuy nhiên các em vẫn còn e dè, còn ngại so với bạn, các em vẫn nghĩ rằng mình chưa đủ sức để giúp bạn tiến bộ hoặc lo ngại bạn của mình mặc cảm.
	Trong việc thực hiện biện pháp này tôi lập kế hoạch thống kê các đội viên giỏi, khá, điển hình tiên tiến của trường, tiến hành tập hợp các em (thường chỉ 20 – 30 em có thời gian, năng động, nhiệt tình, gần nhà bạn ...) hướng dẫn các em về cách tiếp cận bạn bè, giúp đỡ bạn về những vấn đề vướng mắc.
	- Lên kế hoạch từng tháng và các cao điểm:
	Trong từng tháng của năm học, những hoạt động Đội được đan xen và thường được sự chỉ đạo trực tiếp của BGH, Đoàn thanh niên. Tuy nhiên các hoạt động vẫn nhằm hướng vào hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học.
	Áp dụng tiêu chí phấn đấu từng tháng của BGH nhà trường, Đội xây dựng kế hoạch, triển khai đến từng nhóm, “đôi bạn cùng tiến” chủ yếu là định hướng tốt cho các “hạt nhân” để các em giúp đỡ bạn của mình từng bước. Tránh tình trạng tiếp cận không đúng dẫn đến các bạn sẽ tự ái, gây phản tác dụng.
	Trong quá trình giúp đỡ bạn những khó khăn vướng phải của các đội viên đó là:
	+ Trong học tập: Nếu không phải là những bạn có cách giúp đỡ tốt dễ dẫn đến làm bài thay cho bạn.
	+ Trong hoạt động tập thể: Nếu không biết cách lôi kéo bạn vào những hoạt động tích cực thì lại dễ bị ảnh hưởng bởi những phẩm chất chưa tốt ở bạn của mình hoặc mình làm thay bạn nhiều quá.
Kiểm tra đánh giá chất lượng qua các đợt sinh hoạt Đội:
	Sau khi thực hiện được một thời gian, qua sự phản ánh của các “hạt nhân” thì công tác kiểm tra đánh giá là một việc làm cần thiết để đo mức độ đạt được của biện pháp, những sự điểu chỉnh cần thiết để duy trì và phát triển đôi bạn cùng tiến.
	Với biện pháp này trọng tâm chủ yếu là nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của đội viên để tránh tình trạng sa đà, học hành sút kém. Trong khi bệnh thành tích đang trở thành vấn đề bức xúc thì việc đội viên coi cóp bài trong khi kiểm tra là không tránh khỏi. Mặt khác, các em giúp đỡ nhau trong rèn luyện thì tránh được những thói hư, tật xấu đang từng bước thâm nhập vào nhà trường, đặc biệt những vùng ven thành phố sự chênh lệch về trình độ văn hoá với những tai tệ nạn là phổ biến. Các em sẽ đoàn kết với nhau hơn, gắn bó với nhau trong các hoạt động tập thể từ đó đẩy lùi những hành vi thiếu tự giác trong học tập. 
	3.2.3.3.Điều kiện thực hiện biện pháp. 
 Các em đội viên phải tham gia hoạt động sôi nổi, có ý thức đoàn kết giúp đỡ nhau. Có được đội ngũ các em đội viên khá, giỏi nhiệt tình, chu đáo ... Giúp đỡ các đội viên chưa ngoan phải kiên trì, mềm dẻo.
	Khi giao nhiệm vụ cho đội viên cần hướng dẫn cụ thể, tỷ mỷ, và công việc đơn giản, đúng khả năng của từng em.
 Tổng kết rút kinh nghiệm theo từng đợt thi đua
	* Tiểu kết: Với phương trâm lấy đôi bạn cùng tiến làm cơ sở để nâng cao chất lượng học tập, từ 35 đôi bạn cùng tiến năm 2009 – 2010 đến cuối năm học 2010 - 2011 có 65 đôi bạn cùng tiến (trong đó kể cả những bạn khá giỏi cũng hỗ trợ nhau) cho thấy bước đầu biện pháp có hiệu quả. Tuy nhiên con số đó so với thực tế trường học vẫn chưa được cao.
4. Kết quả thực nghiệm các biện pháp 
 Bảng 4.1 So sánh các tiêu chí trong năm học khi áp dụng các biện pháp.
Thứ tự
Tiêu chí đánh giá
2009-2010
2010 – 2011
Tỷ lệ
1
Tỉ lệ tốt nghiệp
94.6%
95%
+ 0.4
2
Tỉ lệ lên lớp
97.4%
97.7%
+ 0.3
3
HS giỏi cấp huyện
15
12
- 3 
4
HS giỏi toàn diện
11
13 
+ 2
5
Đội viên tiên tiến
146
170
24
6
Xếp loại đạo đức tốt
86.4%
86.7%
+ 3
7
Hoạt động đội
Mạnh cấp huyện
Mạnh cấp huyện
	Qua bảng so sánh số liệu 4.1 ta thấy, mặc dù còn nhiều hạn chế về tỉ lệ tốt nghiệp và tỉ lệ lên lớp trong năm học 2010 - 2011 nhưng đã phản ánh phần nào tính thực tế chất lượng giáo dục đang được đẩy mạnh và nâng cao.
	Các đội viên có ý thức hơn trong việc học tập, trách nhiệm đối với bản thân, quá trình tự đánh giá của bản thân mỗi đội viên cũng được nâng cao. Công tác đánh giá kiểm tra của các thầy cô mạnh dạn hơn.
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
	1. Kết luận
	Người xưa đã tổng kết kinh nghiệm giáo dục “Tiên học lễ, hậu học văn” có nghĩa là luôn đặt giáo dục đạo đức lên hàng đầu. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta phải tiến hành song song, từng bước vững chắc. Giáo dục đạo đức đi liền với trang bị kiến thức, giúp người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ thì mới làm chủ được bản thân, làm chủ được tương lai của đất nước, của dân tộc. Ngành giáo dục vẫn tiếp tục đẩy mạnh cải tiến phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh nhằm tác động một cách tích cực đến người học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học đặc biệt học đi đôi với hành, hoạt động học phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng.
Từ những cơ sở lý luận về giáo dục tính tự giác trong học tập của đội viên THCS Viên An, đề tài: 
“Một số biện pháp giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên liên Đội Trung học cơ sở Viên An thông qua các hoạt động Đội.”
	Đã phân tích thực trạng và tìm ra nguyên nhân thực trạng về giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên liên Đội THCS Viên An.
 	Xây dựng được lý luận về giáo dục tính tự giác cho đội viên THCS. Đề ra được biện pháp giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên thông qua các hoạt động Đội vừa mang tính thực tiễn vừa mang tính khả thi là:
+ Phối hợp các lực lượng giáo dục trong nhà trường để giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên.
+ Hoạt động Đội là con đường tốt nhất để giáo dục tính tự giác cho đội viên trong nhà trường.
 + Xây dựng điểm mô hình các “đôi bạn cùng tiến” là cơ sở nâng cao chất lượng học tập cho đôi viên.
Như vậy, mục đích nghiên cứu đã hoàn thành.
2. Khuyến nghị:
- Ban giám hiệu nhà trường:
Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra hoạt động giáo dục đạo đức nói chung và giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên THCS nói riêng.
Có chuyên đề bồi dưỡng phương pháp giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên THCS, cho đội ngũ cán bộ phụ trách chi đội.
- Đối với Tổng phụ trách Đội: Cần có những kế hoạch cụ thể, giao việc cụ thể cho BCH liên đội, chi đội trong từng thời điểm, chủ điểm từng tháng, từng đợt nhằm tạo môi trường học tập tự giác, ý thức, hòa đồng trong tập thể tích cực tiến bộ.
- Đối với Cán bộ phụ trách chi đội:
Tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức nói chung và giáo dục tính tự giác trong học tập cho đội viên THCS nói riêng ở chi đội mình phụ trách
	Tổ chức hoạt động thực tế (sinh hoạt chuyên đề, thảo luận theo chủ đề, trò chuyện cùng chuyên gia,..) 
Định hướng và giáo dục những giá trị phù hợp chuẩn mực đạo đức của các em đội viên THCS.
	- Đối với học sinh: Tích cực, chủ động dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, trực tiếp là các anh chị phụ trách chi đội, biết lập kế hoạch định hướng cho việc học tập của mình.
	Viên An, ngày 20 tháng 4 năm 2011
	Người thực hiện
	Lê Hải Đăng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đội Thiếu Niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hội đồng Đội TƯ (2007), Cẩm nang thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách đội, Tập 1, NXB Thanh niên.
2. Thành Đoàn Hà Nội - Trường Lê Duẩn, (2006), Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (Giáo trình bồi dưỡng giáo viên - tổng phụ trách đội), Nhà xuất bản Hà Nội.
3. Triết học Mác – Lê nin (2007) – NXB Chính trị quốc gia.
4. Sách giáo khoa Giáo dục công dân 6,7,8,9 . NXB giáo dục.

File đính kèm:

  • docmot_so_bien_phap_giao_duc_tinh_tu_giac_trong_hoc_tap_cho_doi_vien_lien_doi_thcs_vien_an_thong_qua_ho.doc
Sáng Kiến Liên Quan