Chuyên đề 6 Xây dựng tiêu chí, bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh lớp 8, 9 trường Trung học cơ sở thông qua dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên

(Bản scan)

Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố vào tháng 12/2018 chỉ rõ năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo là năng lực chung cần phát triển cho tất cả học sinh thông qua dạy học tất cả các môn học ở trường phổ thông. Thực hiện dạy học tích hợp nhằm phát triển năng lực cho học sinh là một trong những định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đánh giá năng lực của học sinh cho đến nay là vấn đề mới và rất khó, đặc biệt là đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học tích hợp ở các môn học.

Vấn đề đặt ra của đánh giá năng lực là cần xây dựng được tiêu chí và bộ công cụ đánh giá đảm bảo mục tiêu đánh giá. Thực tiễn giáo dục Việt Nam cũng như Bình Định cho thấy hầu hết các đề kiểm tra, đề thi hiện nay chủ yếu đánh giá kiến thức, kĩ năng xử lý kiến thức, chưa đánh giá được năng lực của học sinh theo tiêu chí rõ ràng, cụ thể. Trong chuyên đề này chúng tôi xây dựng tiêu chí đánh giá, bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh khi dạy học Dự án tích hợp khoa học tự nhiên trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học góp phần giải quyết khó khăn cho giáo viên và cán bộ quản lí trong việc thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh ở trường phổ thông hiện nay.

 

pdf18 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 918 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuyên đề 6 Xây dựng tiêu chí, bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh lớp 8, 9 trường Trung học cơ sở thông qua dạy học theo dự án hướng tích hợp Khoa học tự nhiên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • pdf6.pdf
Sáng Kiến Liên Quan