SKKN Xây dựng nội dung hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp sao cho cá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể của học sinh

Khái niệm.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL ) là những hoạt động giáo dục được thực hiện ngoài thời gian học tập, nhằm lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội để học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng cá nhân.

HĐGDNGLL là một mặt hoạt động giáo dụccơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.

HĐGDNGLL được phân chia hai mức độ do phạm vi tác động của lực lượng tổ chức các hoạt động chi phối. Đó là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

 HĐGDNGLL do nhà trường quản lý chỉ đạo, với sự tham gia của các lực lượng xã hội. Nó được tiến hành xen kẻ hoặc tiếp nối hoạt động dạy học trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động nà diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình đào tạo, làm cho quá trình này được thực hiện mọi nơi mọi lúc.

 HĐGDNGLL là tổ chức cuộc sống của thanh thiếu niên để giáo dục, là cuộc sống thực của họ về học tập, lao động, vui chơi Giáo dục ngoài nhà trường là trách nhiẹm của toàn xã hội, của gia đình học sinh, nhà trường đóng vai trò cố vấn sư phạm và phối hợp tổ chức.

 

doc12 trang | Chia sẻ: Hải Thượng | Ngày: 04/05/2023 | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Xây dựng nội dung hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp sao cho cá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể của học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I - Lý do chọn đề tài:
Mục tiêu của nền giáo dục nước ta được xác định rất rõ trong Luật giáo dục.Tại điều 2 Luật giáo dục năm 2005 đã nêu “ Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”
HĐGDNGLL có vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục. Quá trình giáo dục đối với học sinh có nhiều thú vị nhưng cũng không ít phức tạp, đòi hỏi phải có sự khéo léo, kịp thời, đúng đắn, lôi cuốn các em hoạt động, nhằm phát huy khuynh hướng tự lập, sáng tạo, tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật. Vì vậy, có thể nói HĐGDNGLL có vị trí then chốt trong quá trình giáo dục nhằm định hướng,điều chỉnh quá trình giáo dục đạt hiệu quả cao.
Thực tế ,trong những năm qua, đối với học sinh phần lớn là con em người lao động, sống tốt đời đẹp đạo rất thích được tham gia vào các hoạt động ngoại khoá, giao lưu văn hoá, qua đó có dịp học hỏi các kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hoá, những thói quen tốt trong học tập cũng như trong đời sống. Tuy nhiên, môi trường xã hội xung quanh cũng có tác động xấu đến các em, nên lãnh đạo nhà trường rất lung túng trong việc ra kế hoạch, nội dung hoạt động GDNGLL sao cho cá hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tập thể  của học sinh.
II. Mục đích nghiên cứu:
Tôi rất tâm đắc với đề tài này với mục đích, mong muốn :
- Để bản thân soi rọi lại những lý luận đã học vào thực tiễn công tác quản lý HĐGDNGLL ở trường trong những  năm học qua, kiểm nghiệm lại những việc đã làm được, qua đó khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phát huy những điểm mạnh để thực hiện có hiệu quả cao hơn hoạt động GDNGLL trong thời gian tiếp theo.
- Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm và mạnh dạn đưa ra những đề xuất để lãnh đạo nhà trường quản lý tốt hoạt động này, đưa HĐGDNGLL đi vào nề nếp, ổn định và phát triển góp phần hoàn thiện mục tiêu đào tạo.
B. NỘI DUNG
I.  CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
A . CƠ SỞ LÝ LUẬN.
I. Khái niệm.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( HĐGDNGLL ) là những hoạt động giáo dục được thực hiện ngoài thời gian học tập, nhằm lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo cơ hội để học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng cá nhân.
HĐGDNGLL là một mặt hoạt động giáo dụccơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần hình thành nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.
HĐGDNGLL được phân chia hai mức độ do phạm vi tác động của lực lượng tổ chức các hoạt động chi phối. Đó là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.
	HĐGDNGLL do nhà trường quản lý chỉ đạo, với sự tham gia của các lực lượng xã hội. Nó được tiến hành xen kẻ hoặc tiếp nối hoạt động dạy học trong phạm vi nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. Hoạt động nà diễn ra trong suốt năm học và cả thời gian nghỉ hè để khép kín quá trình đào tạo, làm cho quá trình này được thực hiện mọi nơi mọi lúc.
	HĐGDNGLL là tổ chức cuộc sống của thanh thiếu niên để giáo dục, là cuộc sống thực của họ về học tập, lao động, vui chơiGiáo dục ngoài nhà trường là trách nhiẹm của toàn xã hội, của gia đình học sinh, nhà trường đóng vai trò cố vấn sư phạm và phối hợp tổ chức.
	II. Vị trí vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp:
	- Về mặt pháp lý, theo điều lệ nhà trường phổ thông, các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông bao gồm:
- Hoạt động giáo dục trên lớp thông qua việc dạy và học các moan học theo quy định.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp do nhà trường phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tổ chức, bao gồm các hoạt động ngoại khoá về khoa học, đố vui qua các môn học, thể dục thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, các hoạt động giáo dục môi trường, hoạt động công ích, các hoạt động xã hội, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí của học sinh.
- Về phương diện thực tiễn, HĐGDNGLL có vị trí là cầu nối hai chiều giữa nhà trường và xã hội.
- HĐGDNGLL tạo điều kiện cho nhà trường phát huy vai trò của mình với đời sống xã hội, mở ra khả năng thuận lợi để gắn học với hành, nhà trường với xã hội.
- HĐGDNGLL là điều kiện và phương tiện để huy động sức mạnh cộng đồng tham gia vào quá trình giáo dục đào tạo học sinh.
III. Nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
1. Những nhiệm vụ về nhận thức.
- HĐGDNGLL giúp học sinh bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã học trên lớp, đồng thời giúp các em có những hiểu biết mới, mở rộng nhân sinh quan với thế giới xung quanh, cộng đồng và xã hội.
- HĐGDNGLL giúp học sinh có điều kiện vận dụng tri thức vào hoạt động hằng ngày, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức,lối sống cho phù hợp.Qua đó từng bước làm giàu thêm những kinh nghiệm thực tế, xã hội cho các em.
- HĐGDNGLL giúp học sinh có những hiểu biết tối thiểu về các vấn đề có tính thời đại như vấn đề quốc tế, hợp tác, hoà bình, hữu nghị, bảo vệ môi trường, dân số kế hoạch hoá gia đình, vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội, vấn đề pháp luật.
2. Nhiệm vụ giáo dục thái độ.
- HĐGDNGLL từng bước hình thành cho học sinh niềm tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào tương lai đất nước, từ đó các em có long tự hào dân tộc, mong muốn làm đẹp truyền thống của trường, của lớp, của quê hương đất nước.
- HĐGDNGLL từng bước hình thành cho học sinh những tình cảm tốt đẹp, trong sáng, tình cảm thầy trò, tình bạn, tình yêu quê hương đất nước. Qua đó giúp các em biết kính yêu và tôn trọng cái tốt, cái đẹp, biết ghét cái xấu, cái lỗi thời không phù hợp.
- HĐGDNGLL bồi dưỡng, xây dựng cho học sinh lối sống phù hợp với đạo đức, chấp hành pháp luật, truyền thống tốt đẹp của địa phương, đất nước.
3. Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng.
- HĐGDNGLL rèn luyện cho học sinh kỹ năng giao tiếp,ứng xử có văn hoá, có thói quen tốt trong học tập, lao động công íchvà các hoạt động khác.
-HĐGDNGLL rèn cho học sinh kỹ năng tự quản, trong đó có kỹ năng tổ chức, điều khiển và thực hiện một hoạt động tập thể có hiệu quả, kỹ năng nhận xét, đánh giá kết quả họat động.
- HĐGDNGLL rèn cho học sinh các kỹ năng giáo dục, tự điều chỉnh, kỹ năng hoà nhập để thực hiện tốt các nhiệm vụ do thầy cô giáo, do nhà trường hoặc tập thể giao cho.
IV. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GD NGLL.
Để đảm bảo hiệu quả cao của hoạt động này, quá trình tổ chức phải tuân theo các nguyên tắc sau nay :
1. Nguyên tắc về tính mục đích và tính kế hoạch.
- Tính mục đích : Cần xác định mục tiêu, yêu cầu hoạt động GDNGLL cho cả năm học, từng học kỳ, từng hoạt động, trong đó tính đa dạng của mục tiêu can được định hướng nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát là phát triển nhân cách cho học sinh.
- Tính kế hoạch : Mọi hoạt động đếu cần có kế hoạch, đặc biệt kế hoạch HĐGDNGLL can đảm bảo tính ổn định tương đối, tính hệ thống, tính hướng đích không gây sự xáo trộn, tuỳ tiện.Trên cơ sở kế hoạch, nhà trường định ra cáh thức tổ chức, chỉ đạo nội dung, phương tiện và quy mô hoạt động.
2. Tính tự nguyện, tự giác.
Nếu học tập trên lớp là bắt buộc thì HĐGDNGLL là tự nguyện , tự giác. Các em có quyền lựa chọn các hoạt động mà mình ưu thích. Nguyên tắc này đảm báo cho học sinh quyền lựa chọn tham gia các hoạt động phù hợp với khă năng, hứng thú, sức khoẻ và điều kiện cụ thể của bản thân mỗi em; Chỉ có như vậy,nhà trường- nhà giáo dục mới tạo được sự hứng thú, tự giác , tích cực tham gia hoạt động, phát huy được thiên hướng, khả năng của mỗi học sinh, trên cơ sở đó giúp nhà trường và gia đình hướng nghiệp học sinh phù hợp nhất.
Nguyên tắc này đòi hỏi nhà trường- các nhà giáo dục phải tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; tổ chức và duy trì được nhiều nhóm hoạt động với các chủ đề khác nhau như câu lac bo bộ moan, các đội thể thao, đội văn nghệ; các hoạt động giao lưu kết bạn trong và ngoài nhà trường, hoạt động tham gia du lịch kết hợp học tậpChỉ khi đó, học sinh mới có thể tự nguyện, tự giác và theo hứng thú của mình lựa chọn cho mình loại hình hoạt động thích hợp.
3. Tính đến đặc điểm lứa tuổi và tính cá biệt của học sinh.
- Mỗi lứa tuổi có những đặc điểm sinh lý khác nhau, cá biệt có một số ít học sinh có những biểu hiện khác biệt trong quá trình phát triển. Nhà trường- thầy cô giáo phải hiểu biết nhũng nét đặc trưng của sự phát triển này để tổ chức hoạt động có nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu và phù hợp với khả năng phát triển của học sinh. Vì vậy, thầy cô thường xuyên theo dõi học sinh, phát hiện những nét mới, những khả năng mới được hình thành ở các em để kịp tghời đề xuất và điều chỉnh và hình thức hoạt động cho phù hợp với sự phát triển của các em trong từng giai đoạn của năm học, cấp học.
4. Kết hợp lãnh đạo sư phạm của thầy với tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh.
Học sinh có tính tích cực hoạt động tập thể và đã có khả năng tự quản.Tuy nhiên các em chưa có đủ kinh nghiệm sống, vì vậy can có sự lãnh đạo, hướng dẫn sư phạm của thầy cô một cách thường xuyên ( nhưng không làm thay họ )
5. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.
Khi tiến hành bất cứ hoạt động nào cũng phải tính đến tính hiệu quả. Nhưng hiệu quả giáo dục được đặt lên hàng đầu, chủyêú của HĐNGLL.
Kết hợp hiệu quả giáo dục với các hiệu quả khác như : kinh tế, chính trị, xã hộithì phải lấy hiệu quả giáo dục để điều chỉnh các hiệu quả khác
V. MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.
1. Mục tiêu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- HĐGDNGLL nhằm :
a. Củng cố và khắc sâu kiến thức của các môn học; mở rộng và nâng cao hiểu biết cho học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm vốn tri thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể của học sinh.
b. Rèn luyện cho học sinh các kỷ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi như : kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá; kỹ năng tổ chức quản lý và tham gia các hoạt động tập thể với tư cách là chủ thể của hoạt động; kỹ năng tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập,rèn luyện; cũng cố, phát triển các hành vi, thói quen tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.
c. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội; hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng với cuộc sống, với quê hương đất nước; có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự nhiên và xã hội.
2. Nội dung của HĐGDNGLL.
- Hoạt động chính trị- xã hội và nhân văn;
- Hoạt động văn hóa nghệ thuật;
- Hoạt động thể dục thể thao;
- Hoạt động lao động, khoa học, kỹ thuật, hướng ngghiệp;
- Hoạt động vui chơi giải trí.
VI. QUẢN LÝ HĐ GD NGLL Ở TRƯỜNG MN.
Để quản lý hoạt động giáo dục nói chung, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nói riêng, người hiệu trưởng can thực hiện các chức năng sau:
1. Xây dựng kế hoạch.
Đây là chức năng quan trọng trong công tác quản lý của hiệu trưởng, nhằm định hướng cho hoạt động GDNGLL tại trường trong từng thời điểm của năm học.Để xây dựng kế hoạch đạt kết quả cần đảm bảo các yêu cầu sau :
- Về thời gian : Đầu năm học
- Về quy định : Thực hiện các bước sau :
+ Lập dự thảo kế hoạch
+ Họp thảo luận dự thảo từ các bộ phận liên quan
+ Thống nhất, điều chỉnh trước khi ban hành
- Về nội dung :
+ Xác định đúng mục tiêu quản lý HĐNGLL theo các văn bản chỉ đạo của từng năm học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD& ĐT
+ Xây dưng cụ thể chương trình hành động trong năm, học kỳ, tháng
+ Phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, tình hình học sinh, thực tiễn của địa phương
+ Nhiệm vụ, công tác cân đối, đếu đặn theo từng tháng trong năm học.
2. Tổ chức , chỉ đạo thực hiện.
+ Thành lập, củng cố Ban chỉ đạo HĐGDNGLL với thành phần quy định.
+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo  + Xây doing các điều kiện cần thiết để tổ chức HĐGDNGLL như : nhận thức của CB,  GV đối với hoạt động này, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động.
+ Chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện.
3. Kiểm tra, đánh giá.
Đây là công việc thường xuyên của hiệu trưởng trong mọi công tác quản lý nhà trường cũng như HĐGDNGLL. Do vậy, hiệu trưởng cần :
+ Xây dựng chuẩn : Chuẩn cần được thống nhất trong toàn trường và phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của HĐGDNGLL, muốn vậy, hơn ai heat, hiệu trưởng cần phải nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nguyên tắc.. của hoạt động này.
+ Tổ chức , bố trí, phân công lực lượng kiểm tra : Lực lượng kiểm tra chủ yếu là các thành viên trong Ban chỉ đạo HĐGDNGLL.
+ Thực hiện công tác kiểm tra:
Kiểm tra nội dung các hoạt động đã đề ra theo kế hoạch.
Kiểm tra kết quả từng hoạt động cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức
Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục về các mặt nền  nếp sinh hoạt, tham gia các hoạt động phong trào, thành tích. Mục đích của kiểm tra chủ yếu là để tư vấn, thúc đẩy, rút kinh nghiệm .
+ Phương pháp kiểm tra :
- Kiểm tra qua hồ sơ sổ sách;
- Trao đổi , tìm hiểu;
- Nghe báo cáo;
- Trực tiếp dự một vài hoạt động cụ thể.
Qua kiểm tra cần có biện pháp xử lý, cải thiện mọi điều kiện để nâng cao chất lượng HĐNGLL.
Tóm lại:HĐGDNGLL là hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trọng, nhằm thực hiện nhiệm vụ dạy người  song song với nhiệm vụ dạy chữ   của mỗi nhà trường, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.. Vì vậy, trong công tác quản lý, hiệu trưởng cần tổ chức chỉ đạo hoạt động này một cách cân đối, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của nhà trường, của cấp học.
VII. NHỮNG NỘI DUNG HÌNH THỨC CHỦ YẾU CỦA HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.
Nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp rât phong phú và đa dạng, chủ yếu tập trung vào 5 loại hình hoạt động sau đây.
1. Hoạt động xã hội và nhân văn.
- Hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện về chính trị, xã hội trong nước và quốc tế hoặc nhưng sự kiện đáng chú ý ở địa phương.
- Nghe báo cáo thời sự các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế văn hoá nổi bậtđang được quan tâm trong nước và quốc tế.
- Học tập vàthi tìm hiểu những truyền thống tốt đẹp của nhà trường , của địa phương
- Học tập, tuyên truyền cổ động về nội quy nhà trường, những quy định về pháp luật (như luật giao thông, trật tự công cộng) ; những chính sách lớn của nhà nước (như dân số, bảo vệ môi sinh, môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội) và những quy định của các địa phương.
- Trao đổi, thảo luận hoặc thi tìm hiểu về các sự kiện xã hội, chính trị, kinh tế,  trong và ngoài nước (ví dụ : thi tìm hiểu về AIDS ; về những thành tựu kinh tế, văn hoá ở địa phương).
- Hoạt động kết nghĩa, giao lưu với các trường, các lớp, các cơ sở sản xuất, đơn vị quân đội
- Hưởng ứng và tham gia các hoạt động lễ hội, hoạt động văn hoá, truyền thống ở địa phương.
- Với các hình thức phù hợp ; thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm ở địa phương ; v.v
- Phụ trách Sao nhi đồng (ở địa phương, ở trường tiểu học kết nghĩa).
2. Hoạt động tiếp cận khoa học (tự nhiên, xã hội, kĩ thuật và hướng nghiệp).
- Các trò chơi “hỏi đáp” tìm hiểu về xã hội, khoa học theo các chuyên đề (toán, lí, hoá, sinh vật, thiên văn)
- Sưu tầm, tìm hiểu về các danh nhân, nhà bác học, những tấm gương ham học, say mê phát minh, sáng chế.
- Thi làm đồ dùng học tập, dụng cụ trực quan (thi khéo tay, kỹ thuật, trưng bày).
- Tham quan các cơ sở sản xuất – các công trình khoa học ; xem triển lãm về thành tựu kinh tế, kĩ thuật.
3. Hoạt động văn hoá nghệ thuật và thẩm mĩ.
- Sinh hoạt văn nghệ như : thơ ca, múa hát, kịch bản, kịch ngắn, kịch câm, tấu, kể chuyện, âm nhạc được thể hiện dước các hình thức khác nhau (như hình thức văn nghệ xen kẽ trong một hoạt động của lớp hoặc trường ; hình thức thi hoặc biểu diễn chào mừng ngày kỉ niệm ; hình thức tập dượt chuẩn bị cho hội diễn).
- Đọc sách báo, xem phim, xem biểu diễn văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật. Thảo luận trao đổi ý kiến về những cuốn sách hay, những bộ phim, vở kịch có ý nghĩa, có giá trị nhân văn, đạo đức.v.v
- Tham quan các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử.
- Tổ chức sinh nhật bạn nên làm thường xuyên và thành truyền thống của lớp học. Đúng ngày sinh, bạn sẽ được lớp tặng hoa tặng quà kỉ niệm cùng lời chúc mừng. Đáp lại, bạn nói lời cảm ơn và tặng lại lớp một bài hát, bài thơ thể hiện tình cảm của mình.
4. Hoạt động vui khoẻ và giải trí
- Các trò vui chơi giải trí như các laọi trò chơi vận động, trò chơi thể thao, trò chơi trí tuệ xen kẽ trong các tiết sinh hoạt tập thể của lớp, hoặc trong giờ ra chơi, trong các ngày hội v.v
5. Hoạt động lao động công ích
- Trực nhật, vệ sinh lớp học, sân trường và các khu vực của nhà trường.
- Trồng cây, làm bồn hoa, cây cảnh cho đẹp trường, đẹp lớp.
- Tham gia lao động trong các công trình công cộng của nhà trường, trong các cơ sở sản xuất của nhà trường (như vườn trường, sân chơi).	
VIII. KẾT LUẬN V KIẾN NGHỊ
	1. Kết luận.
Quá trình gio dục trên lớp và quá trình giáo dục ngòai giờ lên lớp là những bộ phận quan trọng của quá trình giáo dục thống nhất nhằm hình thnh bồi dưỡng và hòan thiện nhân cách cho học sinh. Nếu coi quá trình giáo dục trên lớp được thực hiện thông qua dạy học các lĩnh vực văn hóa “ dạy chữ” thì qu trình gio dục ngòai giờ ln lớp là “ dạy người”, sự  hình thành và phát triển nhân cách của học sinh chịu tác động của nhiều nhân tố, trong đó giáo dục đóng vai trị chủ đạo. Nhà quản lý cần phải biết hướng học sinh vào nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, xây dựng mối quan hệ nhiều mặt với các lực lượng trong và ngòai nhà trường, phối hợp nhiều phương pháp nhằm mang lại hiệu quả giáo dục cao. Qua phân tích thực trạng hiệu trưởng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của trường, tôi nhận thấy rằng trước hết hiệu trưởng cần nhận thức đúng vai trị, vị trí v nhiệm vụ của HĐGDNGLL trong trường học. Mặc dù trong điều kiện hiện nay, thực hiện tốt các HĐGDNGLL trường tôi vẫn khó khăn và gặp nhiều vướng mắc. Song, nếu hiệu trưởng là “ thủ lĩnh” trong mọi hoạt động, biết động viên khích lệ các lực lượng tham gia, biết hy sinh thầm lặng, đem hết tâm,trí,tài lực thì cơng tc quản lý HĐGDNGLL nói riêng sẽ được cũng cố, phát triển , đi vào nề nếp đúng với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục cấp học. Từ đó hoàn thiên tri thức cho học sinh, đồng thời cũng cố, hình thnh trong học sinh những tình cảm, thái độ hành vi, thói quen ứng xử hợp lý, dần tránh xa một số hiện tượng tiu cực ngòai xã hội đang len lỏi vo tâm hồn học sinh.
	2. Bài học kinh nghiệm:
	Muốn tổ chức HĐGDNGLL tốt, trước hết địi hỏi hiệu trưởng v tập thể giáo viênn nhà trường hiểu một cách đúng đắn về vị trí vai trò nhiệm vụ của HĐGDNGLL.Hiệu trưởng phải phối hợp chặt chẽ các lực lượng trong và ngòai nhà trường để tổ chức tốt hoạt động. Ra sức xây dựng nếp sống văn hoá cơ quan, hình thành và cũng cố nếp sinh hoạt tự giác, hy sinh cá nhân để chung sức chung long vì lợi ích chung của nhà trường, của thế hệ trẻ. Trong điều kiện khó khăn chung, mọi thành viên cần phải biết chia sẽ, nâng cao đạo đức tư tưởng góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường. HĐGDNGLL là hoạt đông gio dục cơ bản, thực hiện có mục tiêu, định hướng, có kế hoạch, có tổ chức và được tiến hành trong một năm học.Tuy nhiên phải có kế hoạch chiến lược lâu dài để ngày càng xây dựng tốt hơn về mọi mặt đáp ứng nhu cầu càng cao của xã hội , của nhân dân và của học sinh.
NGƯỜI VIẾT SKKN
 Huỳnh Kiều Oanh

File đính kèm:

  • docskkn_xay_dung_noi_dung_hoat_dong_giao_duc_ngoai_gio_len_lop.doc
Sáng Kiến Liên Quan