SKKN Ứng dụng lập trình VBA Excel để xử lí dữ liệu trong công tác Giáo vụ tại trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu

1. Quản lý các loại sổ sách dạy và học.

Hồ sơ quản lý dạy và học gồm nhiều loại, nhưng quan trọng nhất là sổ đăng

bộ, sổ gọi tên ghi điểm, sổ đầu bài, học bạ và các văn bằng chứng chỉ khác.

1.1. Sổ đăng bộ học sinh: Ngay từ đầu năm học, cán bộ làm công tác giáo vụ

phải cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, cán bộ giáo vụ phải ghi

đầy đủ thông tin học sinh theo đúng mẫu quy định và theo dõi học sinh chuyển đi.

Công việc ghi sổ đăng bộ phải hoàn thành trong học kỳ một của mỗi năm học và xóa

tên danh sách học sinh chuyển đi.

1.2. Sổ gọi tên ghi điểm: Cán bộ giáo vụ kết hợp với giáo viên chủ nhiệm

theo dõi học sinh nghỉ học, ghi điểm các môn học, đảm bảo đủ số đầu điểm theo quy

chế. Trên cơ sở kế hoạch của nhà trường, định kỳ kiểm tra theo từng tháng trong cả

năm, qua đó Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn ký duyệt hàng tháng (không để

tồn đọng đến cuối năm). Đồng thời phát hiện những sai sót trong việc vào điểm của

giáo viên và yêu cầu sữa chữa, nhắc nhở trước hội đồng giáo dục. Đối với những sổ

điểm cũ phải thực hiện việc lưu giữ cẩn thận và khoa học theo từng năm học, giáo

vụ phải thực hiện việc ký và đóng dấu ở các năm học trước khi thực hiện việc lưu

giữ.

1.3. Sổ đầu bài:

Hàng ngày, bộ phận giáo vụ phát và thu sổ đầu bài (do thư ký các lớp nhận và

trả lại). Hướng dẫn cán bộ lớp ghi chép đầy đủ các mục trong sổ và xin chữ ký của

giáo viên sau mỗi tiết dạy.

Hàng tuần xử lý thông tin ở sổ đầu bài về tất cả các nội dung yêu cầu của sổ

như thông tin bài dạy, học sinh vắng tiết, theo dõi đối chiếu qua phân phối chương

trình, trình Lãnh đạo nhà trường báo cáo trước mỗi cuộc họp đầu tuần.

Sổ đầu bài được lưu giữ theo quy định, cuối năm học thu tất cả các sổ đầu bài

của các khối lớp và bảo quản theo năm học, đối với các trường hợp không nạp sổ đầu

bài giáo vụ báo cáo lại lãnh đạo nhà trường để có biện pháp xử lý.

1.4. Sổ học bạ của học sinh:

Đây là hồ sơ quan trọng nhất (là lý lịch học sinh trong cả cấp học). Ngay trong

học kỳ một của mỗi năm học, bộ phận giáo vụ kết hợp với giáo viên chủ nhiệm thiết

lập học bạ cho học sinh. Học bạ kèm theo hồ sơ bản sao giấy khai sinh, giấy chứng

nhận trúng tuyển vào 10. Quản lý chặt chẽ khi chuyển cho giáo viên chủ nhiệm phê

học bạ và thu lại. Ngăn ngừa mọi hiện tượng làm giả học bạ, sửa điểm sai quy chế,

làm sai lệch kết quả học tập ở sổ điểm và học bạ. Bộ phận giáo vụ có nhiệm vụ quản

lý tất cả học bạ của học sinh trong nhà trường, từ học sinh mới được tuyển mới và

học sinh cũ, sắp xếp ngăn nắp theo từng khối, lớp .Cuối năm học khi có kết quả

kiểm tra chéo giữa giáo viên chủ nhiệm giáo vụ có nhiệm vụ kiểm tra xem giáo viên9

chủ nhiệm đã sữa chữa những lỗi sai sót mà người kiểm tra phát hiện hay chưa trước

khi nhận học bạ.

pdf34 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 1875 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Ứng dụng lập trình VBA Excel để xử lí dữ liệu trong công tác Giáo vụ tại trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ì thế chúng ta tạo thói quen sau khi làm xong file dữ liệu hoặc công văn đi 
- đến, tổ chức cán bộ, thicần lưu thì nên mở trang web lưu dữ liệu để đưa chúng 
lên mạng gửi để tránh trường hợp đáng tiết xảy ra. 
14 
CHƯƠNG II 
VIỆC ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VBA EXCEL ĐỂ XỬ LÍ DỮ LIỆU TRONG 
BỘ PHẬN VĂN PHÒNG TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 
Như trên đã nói, một trong những nhiệm vụ quan trọng của phòng giáo vụ là 
làm công tác thi và xử lý kết quả các kỳ thi. Hàng năm Trường THPT chuyên Phan 
Bội Châu đã tổ chức các kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng giáo dục của toàn trường, 
trên cơ sở đó để đưa ra các giải pháp để nâng cao kết quả giáo dục. 
Khi tổ chức các kỳ thi thì phòng giáo vụ là người trực tiếp thực hiện nhập, 
tính điểm và quản lý điểm trên bảng tính Microsoft Excel. Qua nhiều năm và từ thực 
tế công việc chúng tôi thấy việc tính điềm bằng Excel tính bảo mật rất kém, phụ 
thuộc vào các công thức, hàm xác định không linh hoạt trong khi vấn đề điểm số 
trên thực tế rất phức tạp, việc rút trích các biểu mẫu thống kê còn khó khăn  cũng 
như còn tồn tại một vài vấn đề khác (thí sinh bỏ thi hoặc chỉ thi một số môn, thí sinh 
đăng kí nhiều khối...), chính vì vậy chúng tôi đã phải tìm tòi, nghiên cứu tìm ra giải 
pháp tối ưu nhất và Visual Basic for Application là giải pháp được chúng tôi sử 
dụng. 
1. Sơ lược Visual Basic for Application trong Microsoft Excel: 
Visual Basic for Application (VBA) là một nền tảng ứng dụng được Microsoft 
phát triển trên nền ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng Visual Basic và tích hợp kèm 
theo bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office từ năm 1993, tức là không chỉ Excel, 
Word hay Power Point cũng có khả năng tương tự. Về cơ bản, mọi thao tác của 
người dùng với máy tính đều thông qua các câu lệnh chỉ định để máy tính hiểu ý 
định của người dùng, khi sử dụng Excel các thao tác của chúng ta với ô, cột hay 
hàng, các hàm, các bước copy, paste đều được chuyển hóa thành câu lệnh giao tiếp 
với máy tính. VBA là ứng dụng cho phép chúng ta trực tiếp viết các câu lệnh đó, 
điều chỉnh hoạt động giao tiếp với máy tính trở nên thông minh, linh hoạt và tự động 
hơn nhiều. 
Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng bậc cao, cho phép 
chúng ta cụ thể hóa các thao tác có thể làm với đối tượng trong Excel như Sheet, 
hàng, cột, ô... bằng câu lệnh. Với cú pháp lệnh đơn giản, không khó tiếp cận, VBA 
là một công cụ tuyệt vời để xử lí các công việc với thao tác lặp lại nhiều lần, sự so 
sánh, lọc cần nhiều yếu tố mà không có hàm cụ thể có sẵn... 
Ví dụ câu lệnh: 
Cells(1, 1).Copy Cells(3, 4) 
sẽ thực hiện việc copy dữ liệu từ ô hàng 1 cột 1 (cột A) đến ô hàng 3 cột 4 (cột D) 
thay cho thao tác chọn ô, chọn copy và paste thủ công. 
Hiện nay, các dữ liệu điểm, học bạ, thông tin học sinh, giáo viên đều được lưu 
và đưa lên hệ thống VnEdu, hệ thống cho phép xuất, nhập dữ liệu bằng file excel 
15 
càng tăng nhu cầu xử lí, tính toán trên Excel, và các thao tác thông thường lặp đi lặp 
lại giữa nhiều lớp, khối, học sinh và giữa các năm. Công cụ VBA cho phép chúng ta 
giảm thiểu lượng thao tác thủ công cần thiết, giảm khối lượng công việc cũng như 
sai sót trong quá trình làm việc thủ công trước đây rất nhiều. VBA còn giúp chúng 
ta tạo các form nhập liệu, form xử lí thân thiện, tăng tính bảo mật ... Một số ví dụ 
dưới đây sẽ làm rõ khả năng ứng dụng của VBA. 
2. Làm việc với Visual Basic for Application: 
2.1. Chuyên nghiệp hóa nhập liệu 
Trong Microsoft Excel, khi nhập dữ liệu ta có thể nhập theo hàng ngang hay 
cột dọc. Với những bảng dữ liệu nhiều cột và hàng như bảng điểm học sinh thì để 
tránh sai sót chúng ta thường nhập theo hàng ngang, đồng thời công việc kiểm dò 
cũng rất quan trọng, đòi hỏi người làm dữ liệu phải nhìn chính xác các cột điểm kiểm 
và cột điểm trung bình của từng học sinh. Tuy nhiên do làm việc nhiều với các con 
số tròng thời gian ngắn, mà nhiều khi người làm điểm nhầm lẫn giữa hai học sinh 
gần nhau trong danh sách. Đặc biệt dễ sai sót, khó kiểm tra lại với các dữ liệu lớn, 
nhiều lớp như danh sách đăng kí thi, điểm tốt nghiệp 
Hình 1. Danh sách đăng kí thi thử 
Với Visual Basic for Application, chúng ta có thể tạo ra một user form nhập 
liệu cho sheet trên: 
16 
Hình 2. Biểu mẫu nhập liệu cho danh sách đăng kí thi thử 
Code nhập liệu đơn giản như sau: 
Sử dụng VBA đem lại độ tiện dụng, linh hoạt cao trong sửa chữa, bổ sung, 
kiểm tra lại hơn phương pháp dò thủ công thông thường. Thay đổi mỗi năm (ví dụ 
17 
lệ phí thi) dễ dàng hơn nhiều việc chỉnh sửa hàm và thao tác trên toàn bộ các học 
sinh đều tự động. 
2.2 Xử lí dữ liệu hàng loạt 
Trong một số trường hợp chúng ta cần xử lí những dữ liệu không theo định 
dạng thông thường hoặc tạo dữ liệu theo kiểu tùy chỉnh và hàng loạt, VBA cho phép 
chúng ta rút gọn rất nhiều thời gian thao tác và đảm bảo chính xác. 
Ví dụ tên học sinh thường được tách ra thành họ và tên (2 cột) trong danh sách 
dự thi hoặc báo điểm. Nếu nhập bằng tay (331 em HS) sẽ mất công sức nhiều, thay 
vì vậy, VBA giúp chúng ta xử lí nhanh gọn: 
Hình 3. Danh sách điểm thi thử khối 12 
Ta có thể sử dụng code: 
và kết quả khi chạy: 
18 
Trong một số trường hợp, dữ liệu gốc nhận được không thuộc định dạng có 
thể xử lí bằng các hàm, việc sửa tay thủ công sẽ rất mất thời gian. Ví dụ dưới đây là 
danh sách điểm thi tốt nghiệp năm học 2019-2020 của học sinh trường THPT được 
Sở GD & ĐT gửi về có định dạng phức tạp: 
Hình 3. Danh sách điểm thi tốt nghiệp năm học 2019 – 2020 
19 
Để xử lí được dữ liệu điểm số và thống kê kết quả sẽ phải đưa điểm các môn 
thi thành phần bài tổ hợp về dạng số, việc sửa tay cho một số lượng lớn (toàn bộ học 
sinh lớp 12) sẽ rất mất công sức. Một vài dòng code VBA giúp chúng ta rất nhiều: 
Và kết quả mang lại chỉ sau một nút chạy chương trình: 
2.3 Xử lí tính toán phức tạp 
Một trong những yêu cầu của phòng giáo vụ là tổng hợp, thống kê kết quả thi 
của học sinh thành kết quả của từng lớp, lập các tính toán trung bình giữa các lớp, 
các học sinh; tìm và lọc các em học sinh điểm cao, thủ khoa hay cả các em điểm 
thấp để nâng cao hiệu quả đánh giá. Với phương pháp tính thủ công thông thường, 
công việc này đòi hỏi thời gian và sự tập trung, dễ sai và việc tra cứu, kiểm tra lại 
rất khó khăn. Đồng thời mỗi kì thi đều lặp lại việc này, nhóm tác giả đã áp dụng 
VBA để xử lí. 
20 
Kết quả cần tính từ khối dữ liệu khá nhiều. Với mỗi lớp cần tính được trung 
bình điểm thi mỗi môn, đếm số em thi môn đó, điểm cao nhất tương ứng khối học 
sinh đăng kí và thủ khối lớp, điểm trung bình khối thi (khối A,A1,B với các lớp A; 
Khối C, D1-D6 với các lớp C). Sau đó tổng hợp kết quả này thành ở sheet “Tong” 
để thể hiện kết quả trung bình môn giữa các lớp. 
Do đặc thù của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, có nhiều em thi học sinh 
giỏi vòng 2, quốc tế được miễn thi tốt nghiệp; các em có điểm chứng chỉ ngoại ngữ 
cao được miễn thi môn ngoại ngữ khiến công việc tính toán nếu làm thủ công sẽ trở 
nên vô cùng khó khăn. Đồng thời để chính xác trong so sánh kết quả giữa các lớp, 
việc cho thấy số em thi môn đó với trung bình điểm thi cũng cần thiết vì một số lớp 
chỉ có một số ít em đăng kí thi một môn, không thể hiện chính xác tổng kết quả học 
tập cho cả lớp 
Nhiều lí do cho thấy sử dụng phương pháp thủ công trong trường hợp này rất 
bất tiện, nhóm tác giả đã sử dụng code VBA để thay thế: 
21 
22 
Chương trình này tính cho mỗi lớp điểm trung bình từng môn và số em thi 
môn đó. Kết quả các lớp đều được tính rất nhanh: 
Để tính điểm khối thi của các em học sinh và tổng hợp kết quả giữa từng lớp, 
chương trình được sử dụng khá phức tạp: 
23 
Kết quả chạy chương trình giúp tính toán nhanh điểm thi khối các em mỗi lớp: 
Đồng thời tổng hợp giữa các lớp: 
24 
Kết quả toàn trường cũng được tính ra: 
3. Kết quả đạt được 
Nhờ áp dụng tính ưu việt của VBA so với phương pháp thủ công, nhiều công 
việc, nhiệm vụ của phòng giáo vụ luôn được hoàn thành nhanh chóng, chính xác, 
giảm thiểu nhiều thời gian, công sức các thành viên. Khả năng tính toán đa dạng, 
cho phép đưa ra kết quả chính xác giúp kiểm tra, đánh giá hiệu quả giáo dục của nhà 
trường. Kết hợp với khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các năm, giữa các đợt thi 
khiến công việc luôn đảm bảo tiến độ, góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục nhà 
trường tiến bộ. 
25 
CHƯƠNG III. 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VBA 
EXCEL TRONG CÔNG TÁC GIÁO VỤ 
Mặc dù là một phương áp ưu việt hơn rất nhiều phương pháp thủ công cũ, 
VBA Excel cũng có những khó khăn riêng. Lập trình là một lĩnh vực không dễ tiếp 
cận với nhiều giáo viên văn phòng, mỗi chương trình đòi hỏi xây dựng, thử nghiệm 
thuật toán phụ thuộc sự sáng tạo, khả năng suy nghĩ của người viết. Bởi vậy để có 
thể ứng dụng tốt lập trình VBA Excel trong công tác của mình cũng như mở rộng 
với các đồng nghiệp, nhóm tác giả kiến nghị một số giải pháp nâng cao việc ứng 
dụng lập trình VBA Excel như sau. 
1. Tự học nâng cao kiến thức lập trình 
VBA là một ngôn ngữ lập trình định hướng bậc cao được xây dựng sẵn dưới 
nền các ứng dụng Microsoft (chế độ nhà phát triển), thường không có các khóa học, 
lớp học trực tiếp giúp các giáo viên tiếp cận ngôn ngữ này, nên để có thể ứng dụng 
được VBA vào công việc, sự tự học của giáo viên giáo vụ rất quan trọng. Một số 
kênh trên trang youtuber.com như “Gà Excel”, “ĐT Nguyễn [Học Excel Online]” 
 có hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao rất phù hợp. 
26 
2. Tích cực ứng dụng lập trình VBA trong công việc 
VBA đòi hỏi khả năng sáng tạo độc lập của người sử dụng nên một trong 
những việc quan trọng để nâng cao kĩ thuật lập trình chính là áp dụng càng nhiều 
càng tốt. Các công việc với khối lượng lớn nhưng có tính chất lặp lại, tính toán dữ 
liệu phức tạp là các dấu hiệu cần thiết áp dụng VBA để giảm công sức, tăng hiệu 
quả công việc. 
Ví dụ dưới đây, công việc cần là gửi thư (có file docx đính kèm) cho các 
trường THPT thông báo về việc tiếp nhận học bổng Vallet theo mẫu và danh sách: 
27 
Mỗi trường có một số lượng học sinh được nhận học bổng khác nhau, do đó 
file đính kèm cũng khác nhau. Mặt khác, địa chỉ thư cũng riêng nên nếu làm thủ 
công, chúng ta cần tạo ra mỗi trường một file docx đính kèm và mở gmail, gửi thư 
một lần. Việc này rất mất thời gian, bởi vậy nhóm tác giả đã ứng dụng VBA: 
Sau khi chạy chương trình, trong thư mục thu được file đính kèm tương ứng mỗi 
trường: 
28 
Việc gửi thư có thể thực hiện tự động như sau: 
29 
Kiểm tra thư mục gửi đi của mail, công việc đã được xử lí nhanh chóng. 
30 
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 1. Kết luận 
Visual Basic for Application (gọi tắt là VBA) là một ngôn ngữ tuy đơn giản 
nhưng mang lại hiệu quả công việc rất lớn cho những người không giỏi lập trình mà 
chỉ quen làm việc với bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office. Chúng ta có thể tạo 
ra các công cụ phục vụ cho công việc thường làm trên Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint, mà hơn hết là các công cụ đó phục vụ cho chính 
công việc của mình. 
Lập trình VBA trong Excel là việc viết ra các dòng/ câu lệnh để máy tự động 
thực hiện những thao tác người dùng muốn làm trong Excel. Vì vậy, khi muốn thực 
hiện một chức năng nào đó, ta chỉ cần gọi câu lệnh đã được lập trình sẵn bằng VBA 
thì Excel tự động thực hiện các thao tác đó một cách nhanh chóng và tiết kiệm rất 
nhiều thời gian so với việc thao tác thủ công bằng tay trên Ecxel. Ngoài ra, VBA 
trong Excel còn cho phép người dùng tạo các nút lệnh, các trường nhập liệu cơ bản 
để người sử dụng dễ dàng và thuận tiện khi thực hiện các thao tác. Chính vì vậy, 
VBA trong Excel là một trong những công cụ cực kỳ hữu hiệu nâng cao năng suất 
làm việc của chúng ta trong thời buổi công nghệ ngày nay. Cụ thể như chúng tôi 
hàng tháng phải tổng hợp dữ liệu và đối chiếu số liệu chi tiết từ file xuất từ hệ thống 
với Sổ Cái bằng các thao tác xuất dữ liệu, copy dữ liệu và dán dữ liệu vào một file 
Excel tổng hợp cố định; sau đó, chỉnh định dạng dữ liệu, đặt các công thức tính toán 
cố định để lên Bảng tổng hợp. Nếu bạn dùng Excel thông thường với kỹ năng xử lý 
dữ liệu thuần thục thì ít nhất sẽ mất 30 phút. Tuy nhiên, với VBA, tất cả những thao 
tác cố định lặp đi lặp lại này sẽ được Excel tự động thực hiện trong vòng vài giây. 
Nếu đây là một chuỗi các thao tác hàng tháng bạn phải làm thì một năm bạn đã tiết 
kiệm được ít nhất 5 tiếng cho công việc tổng hợp dữ liệu này. 
Chính vì vậy, nếu ví ngôn ngữ lập trình như phương tiện giao thông thì Excel 
như chiếc xe đạp và VBA như chiếc xe máy. Chúng ta sẽ giảm thiểu được những 
thao tác thủ công thay bằng việc tự động hóa nhằm tăng năng suất làm việc. 
Với xu hướng tăng trưởng thần tốc của công nghệ, phần lớn những công 
việc đơn giản thủ công, mang tính chất tổng hợp, lặp đi lặp lại sẽ dần bị thay thế 
bởi tự động. Điều này đòi hỏi ngày càng cấp thiết hơn nguồn nhân lực có kỹ năng 
tự động hóa, hiểu nguyên tắc và thiết kế được các hệ thống tự động hóa cơ bản 
nhằm đáp ứng các yêu cầu báo cáo hiệu quả, thông tin chính xác và kịp thời. Người 
dùng Excel trước kia có thể tối ưu hóa thời gian sử dụng Excel của họ bằng cách tạo 
các mã lệnh macro để thực hiện một số nhiệm vụ nào đó qua việc “ghi lại” các thao 
tác của họ với tính năng Macro Recorder của Excel. Tính năng này khi được kích 
hoạt sẽ lưu lại các bước thao tác của người dùng để làm một nhiệm vụ nào đó rồi 
gán các thao tác đó vào một nút chức năng để người dùng có thể nhấp chuột vào khi 
muốn thực hiện nhiệm vụ đó cho lần kế tiếp. Tuy cách này khá đơn giản nhưng việc 
31 
sử dụng Macro Recorder có phần “cứng nhắc” nên khó sử dụng với các biến số 
(variables) hay các “thao tác thông minh”. 
Với việc có thể lập trình tính năng mới cho Excel, tiềm năng của VBA Excel 
là cực kì lớn. Nhưng các khả năng nổi trội nhất của VBA Excel có thể được tóm gọn 
lại thành 5 điểm chính: 
 Nếu bạn có thể thực hiện bất cứ thao tác gì trong Excel, bạn đều có thể viết 
mã VBA để làm điều tương tự. Nếu bạn biết được mã lệnh (sử dụng Macro Recorder 
hay từ các nguồn trên internet), bạn có thể nối nhiều mã lệnh thao tác vào với nhau 
thành một mã lệnh macro thống nhất. 
 Bạn có thể sử dụng VBA để viết các mã lệnh chức năng thuộc người dùng để 
sử dụng trong các hàm tính. Tuy Excel đã cung cấp sẵn rất đa dạng các hàm tính 
khác nhau, nếu bạn muốn có một hàm tính đặc biệt do yêu cầu đặc thù của công việc, 
bạn hoàn toàn có thể tự tạo một hàm mới của riêng mình trong Excel bằng VBA. 
 Bạn có thể sử dụng VBA để thêm các câu lệnh logic (câu lệnh điều kiện If) 
hoặc câu lệnh loops (câu lệnh lặp lại thao tác) vào mã macro. Điều này đồng nghĩa 
với việc macro mà bạn tạo ra không chỉ đơn thuần là bản ghi lại một chuỗi các thao 
tác mà có thể trở thành một chương trình thực thụ với khả năng lặp lại thông minh 
và tự đưa ra quyết định. 
Các tính năng chính của VBA 
 VBA cho phép bạn có thể xây dựng giao diện người dùng, cung cấp cho người 
dùng một phương pháp dễ dàng để tương tác với các mã macro. Những giao diện 
này có thể chỉ là các nút bấm đơn giản trên trang tính của bạn hoặc phức tạp hơn với 
nhiều các tính năng điều khiển như Treeview và FlexGrids. 
 VBA cho phép bạn khai thác tối đa các nguồn tài nguyên có trong máy tính 
của bạn hay trên internet để áp dụng vào Excel (hoặc bất cứ phần mềm nào khác của 
bộ MS Office) bằng cách sử dụng các thư viện DDL ngoài. Bạn có thể tự động hóa 
Excel hiệu quả hơn rất nhiều như việc truy cập vào các dịch vụ và kho dữ liệu web, 
phân tích file XML, liên kết với các ứng dụng MS Office khác và nhiều hơn thế nữa. 
VBA giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép người dùng “lập trình” các 
mã lệnh macro thay vì chỉ đơn thuần là ghi lại macro với Macro Recorder. Chính 
việc này giúp người dùng Excel có thể thêm các tính năng đặc biệt và nâng cao để 
có thể thích ứng được với các nhiệm vụ có tính phức tạp cao hoặc đòi hỏi có xử lý 
thông minh. 
2. Kiến nghị: 
- Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản 
lý, giáo viên và nhân viên. Để thực hiện tốt hơn việc ứng dụng công nghệ thông tin, 
trong trường học cần nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ, 
32 
quản lý, giáo viên, nhân viên bởi nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin có vai trò 
quyết định thành công ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, hiệu 
quả đầu tư. Cụ thể, tăng cường quản lý, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ quản lý, giáo 
viên trực tuyến, trên môi trường mạng, thường xuyên cập nhật nội dung các khóa 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức các 
khóa bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, đổi mới nội dung, phương pháp 
dạy - học, kiểm tra, đánh giá. 
- Quan tâm hơn nữa cán bộ làm công tác giáo vụ trong nhà trường, tăng cường 
tập huấn thông qua các lớp bồi dưỡng tin học ứng dụng công nghệ thông tin cho cán 
bộ làm công tác giáo vụ. 
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức tạo lập 
thói quen tác nghiệp trên môi trường mạng cho cán bộ giáo vụ nói chung và cán bộ 
làm công tác văn phòng nói riêng. 
Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin, văn bản điện tử sẽ được lưu hành, những văn phòng không giấy sẽ hình 
thành, công việc tại bộ phận giáo vụ sẽ được giảm tải nhưng để tài liệu lưu trữ thực 
sự có ý nghĩa, phục vụ, sử dụng thông tin rộng rãi có độ chính xác cao và có giá trị 
đặc biệt luôn phải được quản lý thống nhất bởi bộ phận văn thư, lưu trữ. 
Trên đây là một vài nét ứng dụng của VBA Excel trong công tác giáo vụ 
Trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu. Sau hơn mười năm về công tác 
tại trường chúng tôi đã đúc kết cho mình một số kinh nghiệm trong việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào trong công việc và thấy hiệu quả cao. Tuy vậy, trong quá 
trình nghiên cứu chúng tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong 
nhận được sự đóng góp quý báu của quý thầy cô, đồng nghiệp để sáng kiến của tôi 
được hoàn thiện hơn. 
Xin trân trọng cảm ơn! 
MỤC LỤC 
33 
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trang 
1. Lý do chọn đề tài 1-2 
2. Mục đích nghiên cứu. 2 
3. Gới hạn và phạm vi nghiên cứu 2 
3.1.Giới hạn nghiên cứu 2 
3.2. Phạm vi nghiên cứu 2 
4. Nhiệm vụ nghiêm cứu của đề tài 2 
5. Phương pháp nghiên cứu 2 
6. Đóng góp của đề tài 2-3 
7. Bố cục của đề tài 3 
PHẦN II. NỘI DUNG 
CHƯƠNG 1: Khái quát chức năng, nhiệm vụ của tổ Văn phòng và thực trạng ứng dụng công nghệ thông 
tin tại phòng Giáo vụ. 
4-12 
I. Khái quát chức năng, nhiệm vụ của tổ Văn phòng 
4-10 
II. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại phòng Giáo vụ 
CHƯƠNG II. Việc ứng dụng lập trình VBA Excel để xử lý dữ liệu trong bộ phận văn phòng tại Trường 
THPT chuyên Phan Bội Châu. 
7 
1. VIỆC ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH VBA EXCEL ĐỂ XỬ LÍ DỮ LIỆU TRONG BỘ PHẬN VĂN 
PHÒNG TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU 
7 
2. Việc tổ chức và quản lý hồ sơ cán bộ. 8 
3. Ứng dụng Công nghệ thông tin để quản lý hồ sơ cán bộ 12 
4. Kết quả đem lại 13 
III. KẾT LUẬN 
1. Kết luận KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ VĂN PHÒNG VÀ THỰC TRẠNG 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI PHÒNG GIÁO VỤ 
14 
2. Kiến nghị 15 
34 
Tài liệu tham khảo: 
1. Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 
phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ 
các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; 
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Kế hoạch số 345/KH-BGDĐT thực hiện Đề 
án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động 
dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo 
giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; 
3. Excel 2007 VBA Programming for Dummies – John Walkenbach. 
4. Tài liệu về Excel và VBA trên Internet. 

File đính kèm:

  • pdfskkn_ung_dung_lap_trinh_vba_excel_de_xu_li_du_lieu_trong_con.pdf
Sáng Kiến Liên Quan