Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp đổi mới hình thức hoạt động thư viện trong tình hình dịch bệnh Covid-19

“Thư viện là trái tim của nhà trường” là bộ phận không thể thiếu trong

trường học, với vai trò lưu giữ và luân chuyển sách, phục vụ đắc lực cho việc dạy

học trong nhà trường. Sách, báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã

hội như VI.Lênin đã nói: “Không có sách thì không có thức, không có tri thức thì

không có chủ nghĩa cộng sản’’. Với nhà trường, sách lại có ý nghĩa quan trọng vì

nó là người bạn gần gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh

cần có sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo

viên cần có sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi

dưỡng chuyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp

chí.ở thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo

viên và học sinh trong nhà trường.

“Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi

dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự

nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học.

Đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây

dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường ”. Chính vì vậy, từ

lâu thư viện trường học đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong nhà

trường.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong năm học vừa qua hầu

như học sinh không được tới trường, không thể tiếp cận trực tiếp với sách báo tại

thư viện. Do đó, để vốn tài liệu của thư viện giới thiệu được tới các em học sinh,

thư viện cần có những biện pháp đổi mới hình thức hoạt động thư viện phù hợp

với xu thế, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh.

pdf10 trang | Chia sẻ: duongthao25 | Ngày: 08/10/2022 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp đổi mới hình thức hoạt động thư viện trong tình hình dịch bệnh Covid-19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1/10 
A. PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 
I. Lý do chọn đề tài: 
“Thư viện là trái tim của nhà trường” là bộ phận không thể thiếu trong 
trường học, với vai trò lưu giữ và luân chuyển sách, phục vụ đắc lực cho việc dạy 
học trong nhà trường. Sách, báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã 
hội như VI.Lênin đã nói: “Không có sách thì không có thức, không có tri thức thì 
không có chủ nghĩa cộng sản’’. Với nhà trường, sách lại có ý nghĩa quan trọng vì 
nó là người bạn gần gũi nhất, là học liệu cần thiết nhất của thầy và trò. Học sinh 
cần có sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để học tập và luyện tập. Giáo 
viên cần có sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo để giảng dạy và bồi 
dưỡng chuyên môn, không ngừng nâng cao kiến thức. Ngoài ra các loại báo, tạp 
chí...ở thư viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo 
viên và học sinh trong nhà trường. 
“Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi 
dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự 
nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học. 
Đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây 
dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường”. Chính vì vậy, từ 
lâu thư viện trường học đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong nhà 
trường. 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong năm học vừa qua hầu 
như học sinh không được tới trường, không thể tiếp cận trực tiếp với sách báo tại 
thư viện. Do đó, để vốn tài liệu của thư viện giới thiệu được tới các em học sinh, 
thư viện cần có những biện pháp đổi mới hình thức hoạt động thư viện phù hợp 
với xu thế, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh. 
Xuất phát từ lí do đó, là một cán bộ thư viện tâm huyết với nghề, tôi luôn 
trăn trở làm sao để các em học sinh có thể tiếp cận được với những cuốn sách hay, 
sách mới trong thư viện bằng những hình thức phong phú hơn. Vì vậy, tôi đã mạnh 
dạn chọn đề tài “Một số biện pháp đổi mới hình thức hoạt động thư viện trong 
tình hình dịch bệnh Covid-19” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình. 
II. Mục đích nghiên cứu: 
- Nhằm giúp cán bộ thư viện các trường THCS trên địa bàn quận đưa ra 
những hình thức đổi mới hoạt động thư viện, tuyên truyền được tới học sinh tài 
liệu của thư viện trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 
 2/10 
 III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 
1. Phạm vi sáng kiến đề cập đến: 
- Thư viện các trường THCS trên địa bàn quận Long Biên. 
2. Đối tượng nghiên cứu: 
- Học sinh 
- Nguồn sách báo, tài liệu của thư viện 
- Kho học liệu điện tử 
IV. Phương pháp nghiên cứu 
- Nghiên cứu từ thực tiễn và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động thư viện 
trong năm học 2021-2022. 
 3/10 
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
I. Cơ sở lý luận: 
Việt Nam nói riêng và cả các nước trên thế giới nói chung, đang bước vào 
một thời đại mới. Đó là là thời đại của công nghệ, của khoa học kỹ thuật, của trí 
tuệ, thời đại đòi hỏi đất nước phải có những người lao động với trình độ học vấn 
cao, có trí thức, có bản lĩnh, có năng lực thực hiện đáp ứng mọi yêu cầu của đời 
sống xã hội. Đúng vậy, sách là nguồn tri thức vô tận, nhờ có sách mà con người 
ngày càng tiếp cận với thế giới hiện đại, cuộc sống không thể thiếu sách, muốn 
vậy phải đổi mới trong dạy học, đặc biệt cần phải coi trọng công tác thư viện 
trường học. Sách báo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống xã hội, thư 
viện cũng là nguồn tài liệu tham khảo hết sức quan trọng đối với giáo viên và học 
sinh trong nhà trường. Chính vì vậy, với thời đại mới với sự nghiệp mới cải cách 
đổi mới giáo dục nâng chất lượng dạy và học mở rộng kiến thức thông qua việc 
đọc tài liệu, sách, báo có một ý nghĩa hết sức quan trọng, thực tế qua những năm 
gần đây đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. 
Từ lâu thư viện trường học đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được 
trong nhà trường. Nó là trung tâm sinh hoạt văn hóa, khoa học của nhà trường 
nhằm mở rộng kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học của giáo viên 
và học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời 
tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng nếp sống văn 
hóa mới cho các thành viên trong nhà trường. 
Thư viện có nhiệm vụ tuyên truyền những cuốn sách hay, giáo dục học sinh 
biết cách đọc sách, biết yêu thích, biết cách chọn sách tốt và phù hợp với lứa tuổi 
với trình độ của mình. 
Song do tình hình dịch bệnh, HS không thể đến trường tiếp cận với vốn tài 
liệu thư viện. Do đó, cán bộ thư viện cần phải đổi mới các hình thức hoạt động 
thư viện để có thể tiếp cận tới bạn đọc một cách linh hoạt. 
II. Cơ sở thực tiễn: 
1. Thuận lợi: 
- Thư viện các trường THCS luôn được sự quan tâm, đầu tư trang thiết bị 
của UBND quận, của phụ huynh học sinh, sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD và 
Ban Giám hiệu nhà trường. Vì vậy, cơ sở vật chất thư viện luôn khang trang, hiện 
đại với đầy đủ bàn, ghế; tủ, giá sách; ánh sáng; nhiệt độ phù hợp với nhu cầu học 
sinh; số lượng sách phục vụ cho giáo viên và học sinh tương đối nhiều, có chất 
lượng và đa dạng, phong phú về thể loại. 
 4/10 
- Với đặc thù của trường THCS, Ban Giám hiệu các nhà trường đã bố trí, 
sắp xếp thời khóa biểu hợp lí để các em học sinh đều được đến thư viện đọc và 
mượn sách theo lịch cụ thể của từng trường. 
+ Đối với học sinh khối 6,7: Có 1 tiết thư viện/ 1 tuần; được xếp theo thời 
khóa biểu vào các buổi chiều trong tuần. 
+ Đối với học sinh khối 8,9: Do số lượng các môn học tăng lên nên các em 
không có tiết thư viện trong thời khóa biểu mà sẽ được mượn sách về nhà theo 
nhu cầu. 
- 100% thư viện các nhà trường đều sử dụng phần mềm quản lý thư viện 
điện tử do SGD cung cấp nên việc quản lý tài liệu và phục vụ bạn đọc cũng dễ 
dàng và nhanh chóng hơn. 
- Sách trong kho sách sắp xếp khoa học theo từng loại sách, từng khối, giúp 
giáo viên và học sinh có thể dễ dàng tìm thấy những cuốn sách mình cần tìm một 
cách dễ dàng. 
- Cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn, tâm huyết với nghề. Thư viện có 
đội ngũ cộng tác viên rất nhiệt tình, sẵn sàng tham gia các hoạt động khi cần hỗ 
trợ. 
- Được sự ủng hộ của các bậc PHHS trong các đợt xã hội hoá như: quyên 
góp ủng hộ sách cũ, xây dựng tủ sách ngoài trời, tủ sách góp lớp 
 2. Khó khăn: 
 - Một số học sinh chưa hiểu hết vai trò và tầm quan trọng của công tác thư 
viện trong việc nâng cao chất lượng học tập của bản thân mình nên còn chưa chịu 
khó lên thư viện nghiên cứu, tìm tòi. 
 - Văn hoá đọc của học sinh còn bị bỏ quên. Nhiều HS hầu như không dành 
thời gian cho việc đọc sách mở rộng kiến thức. 
III. Một số hình thức đổi mới hoạt động thư viện phù hợp với giai đoạn 
dịch Covid-19 
1. Đổi mới hình thức tuyên truyền giới thiệu sách: 
1.1. Lựa chọn sách để giới thiệu có nội dung phù hợp lứa tuổi HS. 
Trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng: 
Sách là chiếc chìa khoá vạn năng mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người, là 
người thầy siêu việt thắp sáng trong ta nguồn tri thức vô tận, dạy chúng ta biết 
sống và biết hy sinh; sách là kho tàng tri thức quan trọng đối với tất cả mọi 
người bởi sách ghi lại những kiến thức, những giá trị của cuộc sống mà người đi 
trước đã kiếm tìm, học tập, trải nghiệm và truyền lại cho thế hệ sau. Những cuốn 
sách có nội dung tốt sẽ đưa đến cho chúng ta không chỉ những hiểu biết mới mà 
còn cả những sự suy nghĩ tìm tòi và sự biến đổi về tâm hồn. Có thể nói sách chính 
 5/10 
là người bạn tâm giao chia sẻ mọi nỗi vui, buồn sâu kín của mỗi con người. Mọi 
thành công của con người đều nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm bản thân với tri 
thức lĩnh hội được từ việc học trong cuộc sống và trong sách vở. Chính vì vậy 
tuyên truyền, giới thiệu sách báo là một khâu rất là quan trọng trong việc tuyên 
truyền sách, báo cho giáo viên và học sinh chiếm một vị trí rất là quan trọng trong 
công tác thư viện. Đây là một công việc thường xuyên, khoa học, hợp lý, nhằm 
giới thiệu những cuốn sách, bài báo có nội dung phục vụ thiết thực cho giảng dạy 
và học tập. 
Để thực hiện tốt việc đó, cán bộ thư viện cần lập kế hoạch tuyên truyền và 
giới thiệu sách sao cho phù hợp với thực tế nhà trường, nội dung tuyên truyền cần 
gắn với từng thời điểm, từng đối tượng. 
Hình thức tuyên truyền, giới thiệu đa dạng phong phú để những quyển sách 
hay, sách cần kịp thời đến tay bạn đọc. Giới thiệu sách tràn lan sẽ không hiệu quả, 
vì vậy cán bộ thư viện nên chọn cách giới thiệu sách theo đối tượng bạn đọc. 
Việc lựa chọn sách báo có ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền, 
giới thiệu sách báo đến bạn đọc. Muốn làm tốt công tác này, cán bộ thư viện phải 
nắm bắt nhu cầu, yêu cầu của bạn đọc và các sự kiện lien quan đến bạn đọc. Như 
chúng ta đã biết, nhiệm vụ chính của thầy và trò trong nhà trường là giảng dạy và 
học tập. Vì vậy, sách báo tuyên truyền, giới thiệu phải có nội dung phù hợp, phục 
vụ cho nhiệm vụ trên. Sách được giới thiệu và tuyên truyền phải là sách được mọi 
người quan tâm, có tính thời sự, sách có nội dung còn mới, có giá trị cao. Có làm 
được như vậy, chúng ta mới thu hút được nhiều bạn đọc đến với sách, kích thích 
bạn đọc tự tìm tòi tài liệu để thỏa mãn nhu cầu của mình. 
1.2. Hình thức giới thiệu qua các kênh: facebook, zalo, website trường: 
Thông thường, tuyên truyền giới thiệu sách sẽ gồm 2 hình thức: Tuyên 
truyền bằng miệng và tuyên truyền trực quan: 
* Tuyên truyền bằng miệng: 
Là hình thức diễn giả sử dụng ngôn ngữ nói trực tiếp tác động vào nhận 
thức của người nghe. Thư viện dùng hình thức này để giới thiệu, giải thích, đánh 
giá về tài liệu cho người nghe có cơ sở để lựa chọn và định hướng đối với chúng. 
- Ưu điểm: Có sức thuyết phục lớn. 
 Có khả năng thông tin nhanh, kịp thời. 
 Có tính linh hoạt cao. 
- Nhược điểm: Phía người nghe việc tiếp thu chủ yếu là qua thính giác, khó 
có thể lĩnh hội được đầy đủ và nhớ chính xác, khó có thể lĩnh hội được đầy đủ và 
nhớ chính xác các tài liệu mà nội dung nhiều chi tiết, số liệu 
 6/10 
* Tuyên truyền trực quan: 
 Là hình thức cảm thụ bằng mắt của người đọc Với những pano, áp phích 
về những cuốn sách mới, sách cần đọc nhân dịp những ngày lễ lớn: Kỷ niệm ngày 
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày giải 
phóng miền Nam thống nhất đất nước 
- Ưu điểm: 
+ Giúp người đọc có thể thấy cụ thể, trực tiếp cuốn sách (hoặc hình ảnh mô 
phỏng). Đây là ưu điểm nổi bật. Ưu điểm này đã tạo thuận lơi bước đầu cho người 
đọc chọn sách, tài liệu. 
+ Nhiều khi nhờ được xem tận mắt – dù trong thời gian ngắn người đọc có 
thể nảy sinh lựa chọn mới. 
- Nhược điểm: 
+ Phải có phương tiện vật chất nhất định mới làm được. 
+ Phạm vi tác dụng của hình thức này có phần hạn hẹp. 
Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, HS không được đến trường 
(hoặc được đến nhưng HS vẫn còn e dè khi lên các nơi công cộng tập trung ví dụ 
như phòng thư viện) thì việc tuyên truyền giới thiệu sách tới HS qua hai hình thức 
bằng miệng và trực quan không thể thực hiện được. Do đó, đòi hỏi người cán bộ 
thư viện phải đổi mới hình thức tuyên truyền giới thiệu: làm video giới thiệu sách 
qua các kênh: facebook, zalo, website trường 
Hiện nay, các trang mạng xã hội như zalo, facebook được rất đông đảo các 
ban trẻ sử dụng. Do vậy, việc đăng tải video giới thiệu sách lên các trang này sẽ 
tạo được hiệu ứng thu hút bạn đọc rất nhanh, website trường cũng là một địa chỉ 
đáng tin cậy, dễ lan toả tới HS. 
Để hoàn thiện được một video có chất lượng, thu hút học sinh, yêu cầu cán 
bộ thư viện phải phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong tổ cộng tác viên thư 
viện để: 
+ Hoàn thiện bài giới thiệu sách với đầy đủ nội dung 
+ Lựa chọn những HS có giọng nói hay, truyền cảm để ghi âm lời giới thiệu 
+ Để quay được những thước phim hay, những hình ảnh sống động, hay cắt 
ghép tạo video với những hiệu ứng ấn tượng thì cần phải kết hợp với những bạn 
cộng tác viên có trình độ CNTT, có con mắt thẩm mĩ. 
Sau khi đã up lên mạng, cán bộ thư viện kết hợp tổng phụ trách và giáo viên 
chủ nhiệm tuyên truyền tới các em học sinh. Chắc chắn với một video ấn tượng, 
học sinh sẽ tìm đến cuốn sách để tìm hiểu và giới thiệu tới bạn bè, người thân. 
 7/10 
2. Động viên học sinh tích cực tham gia các sân chơi online về sách: 
Bên cạnh việc hướng đến hình thành thói quen đọc sách cho thế hệ trẻ, thúc 
đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng, các cuộc thi, sân chơi về đọc sách được nhiều 
cơ quan, đơn vị tổ chức gần đây còn góp phần khơi dậy khả năng sáng tạo, rèn 
luyện kỹ năng viết, vẽ, diễn thuyết, tự tin thể hiện quan điểm của người đọc. Đây 
là những nhân tố hữu ích trong đời sống, cần được trau dồi, phát huy. 
2.1. Cuộc thi BookReview - Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng: 
Với tên gọi "Trang sách xanh nuôi dưỡng ước mơ hồng", cuộc thi là sân 
chơi bổ ích, lý thú dành cho các bạn thiếu nhi Thủ đô khối THCS. Cuộc thi nhằm 
góp phần xây dựng văn hóa đọc, giới thiệu những tác phẩm hay, đồng thời phát 
hiện các tài năng hùng biện nhỏ tuổi. 
Trong cuộc thi này, các chi đội trường tôi cũng đã rất tích cực tham gia. 
Mỗi video clip giới thiệu sách là một màu sắc tươi mới, mang đặc trưng của từng 
lớp. 
2.2. Cuộc thi “Viết & Vlog”: 
Cuộc thi giới thiệu sách “Viết & Vlog” cho các em nhỏ từ 6 đến 15 tuổi do 
Nhà Xuất bản Kim Đồng vừa phát động đang được sự quan tâm học sinh. Cuộc 
thi nhằm tạo không gian rèn luyện, học tập bên ngoài nhà trường, truyền cảm 
hứng để các em nhỏ nói lên suy nghĩ, ý tưởng, ước mơ của mình sau khi đọc một 
cuốn sách yêu thích bằng cách viết hoặc thực hiện video clip, qua đó không chỉ 
giúp các em thích đọc sách, mà còn rèn luyện các kỹ năng quan trọng trong cuộc 
sống như: Viết, vẽ, diễn thuyết 
2.3. Đại sứ văn hoá đọc: 
"Đại sứ văn hóa đọc" là cuộc thi lớn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tổ chức hằng năm trên quy mô toàn quốc. Thí sinh dự thi bằng bài viết, video clip 
chia sẻ về cuốn sách mình yêu thích, hoặc sáng tác một câu chuyện, bài thơ khích 
lệ mọi người đọc sách, hoặc viết tiếp lời cho câu chuyện, cuốn sách đã đọc, đồng 
thời chia sẻ ý tưởng khuyến khích mọi người đọc sách nhiều hơn.Các bài thi hầu 
như được đầu tư công phu về cả nội dung và hình thức, với những đề xuất phát 
triển văn hóa đọc sáng tạo, khả thi. Nhiều thí sinh thể hiện bài thi bằng các ngôn 
ngữ khác nhau, có tranh vẽ, trang trí sinh động, cầu kỳ. 
2.4. Cuốn sách tôi yêu: 
Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn tổ chức cuộc thi giới 
thiệu sách trực tuyến năm 2021, với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu”. Thí sinh tham 
dự bằng hình thức xây dựng video clip giới thiệu cuốn sách yêu thích, đăng tải 
trên kênh YouTube “Sách và trí tuệ Việt” của Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao 
 8/10 
và Du lịch), qua đó lan tỏa sách hay đến cộng đồng, kích thích khả năng diễn 
thuyết của người tham gia. 
2.5. Kênh “Cùng bạn đọc sách”: 
Ở một hình thức khác, hơn một năm qua, kênh “Cùng bạn đọc sách” trên 
YouTube do Tiến sĩ Vũ Dương Thúy Ngà sáng lập, trở thành sân chơi sôi nổi để 
bạn đọc chia sẻ cuốn sách hay, kinh nghiệm đọc sách, đồng thời rèn luyện, nâng 
cao kỹ năng thể hiện sách nói, kể chuyện sách. Hiện kênh này có hơn 900 video 
clip, thu hút hơn 5.000 người đăng ký, hơn 750.000 lượt xem. Không chỉ vậy, 
nhằm duy trì thói quen đọc sách cho các em nhỏ trong thời gian nghỉ hè, hạn chế 
ra ngoài để phòng, chống dịch Covid-19, Câu lạc bộ “Đọc sách cùng con” (Hà 
Nội) tổ chức khóa sinh hoạt hè trực tuyến với chủ đề “Mùa hè - Mùa lớn”, gồm 
nhiều hoạt động trực tuyến rèn luyện việc ghi chép trong quá trình đọc sách, nghĩ 
và viết trực tuyến (online) hay làm quen với việc sáng tác, dịch thuật 
3. Xây dựng kho học liệu điện tử trên trang website nhà trường: 
Dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, do đó việc dạy và học trực tuyến 
hiệu quả, việc xây dựng các kho dữ liệu bài giảng và phương pháp truyền thụ cho 
học sinh được nhiều nhà trường đặc biệt quan tâm nhằm hỗ trợ giáo viên thức 
ứng, chuyển đổi linh hoạt giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến. 
Nguồn học liệu chính là vốn tài liệu của thư viện để phục vụ các mục đích 
học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Học liệu có nhiều loại, thư viện các trường học 
cần cung cấp đủ các loại học liệu hỗ trợ cho phương tiện dạy và học, mỗi loại 
học liệu có những tính năng nổi trội, cần biết khai thác và phát huy thế mạnh của 
mỗi loại. 
Kho học liệu có thể bao gồm: 
STT Nội dung Khối Ghi chú 
1 Giáo án điện tử cấp trường Khối 6,7,8,9 
2 Giáo án điện tử cấp quận Khối 6,7,8,9 
3 Bài giảng Elearning Khối 6,7,8,9 
4 Đề thi – Đề cương ôn tập Khối 6,7,8,9 
5 Sáng kiến kinh nghiệm Phân theo 
từng môn 
6 Giới thiệu sách 
 9/10 
VII. Kết quả đạt được: 
Sau một thời gian áp dụng các hình thức đổi mới hoạt động thư viện tại thư 
viện trường THCS Thượng Thanh, từ chỗ học sinh bình thường chỉ lên thư viện 
khi có tiết trong thời khóa biểu thì nay học sinh đã chủ động tự tìm đọc những 
cuốn sách được thư viện giới thiệu trên facebook, website trường. Ngày trước học 
sinh chỉ thích đọc truyện tranh, báo thì nay đã thích đọc những truyện dài, truyện 
ngắn, truyện trinh thám, sách kỹ năng sống, hạt giống tâm hồn, sách văn học, sách 
tìm hiểu khoa học tự nhiên, xã hộiĐiều đó cho thấy nhận thức của các em đã 
thay đổi sau khi được cán bộ thư viện tuyên truyền về tác dụng của việc đọc sách 
và hướng dẫn các kỹ năng đọc sách hiệu quả qua internet. 
Các em cũng rất tích cực tham gia các sân chơi, các cuộc thi online về sách 
mà nhà trường phát động. 
Ngoài ra, số lượng các thành viên đăng ký vào “Câu lạc bộ em yêu sách” 
của nhà trường cũng ngày một tăng lên. Các thành viên trong câu lạc bộ đều ý 
thức được trách nhiệm của mình và luôn tuyên truyền với các bạn khác để câu lạc 
bộ thực sự là một ngôi nhà chung của những người có niềm đam mê với sách. 
Năm học 
Số lượng thành viên 
“Câu lạc bộ những người 
yêu sách” 
Số lượt truy cập 
Kho học liệu thư viện điện tử 
2020-2021 30 589 
2021-2022 55 1097 
 10/10 
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
I. Kết luận: 
Ngành giáo dục Việt Nam đang tích cực chuyển mình theo hướng đổi mới 
căn bản, toàn diện và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phong trào đọc sách đóng vai 
trò quan trọng cho sự thành công của cuộc chuyển mình này. 
Nói đến phong trào đọc sách ở lứa tuổi học sinh không thể không nói tới sự 
đóng góp của hệ thống các thư viện ở trong và ngoài trường học. Để đổi mới 
phương thức hoạt động, đáp ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh, cán bộ thư viện 
cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giới thiệu sách, ứng dụng công nghệ 
thông tin để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm 
thông tin, nghiên cứu, học tập, giải trí và thúc đẩy phong trào đọc sách. 
Với việc đổi mới hình thức phục vụ, thư viện trường THCS Thượng Thanh 
đã và đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, qua đó góp phần xây 
dựng, duy trì và phát triển văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu thông tin về nhiều mặt, 
nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh. 
II. Khuyến nghị, đề xuất: 
- Đối với các cấp lãnh đạo: 
+ Cần tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các sân chơi online về sách để các em 
học sinh được tham gia những hoạt động bổ ích, sáng tạo, cũng là giúp các em 
tiếp cận tới nền văn hoá đọc. 
+ Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 
cho cán bộ thư viện,tạo điều kiện cho thư viện các trường giao lưu trao đổi kinh 
nghiệm học hỏi lẫn nhau. 
- Đối với phụ huynh học sinh và GVCN: Động viên các em HS tích cực tham 
gia vào các cuộc thi về sách khi các cấp phát động. Chủ động tìm hiểu tâm tư 
nguyện vọng, nhu cầu đọc sách của học sinh. 
- GVCN: Phối hợp chặt chẽ với CBTV trong các hoạt động của thư viện để 
có thể giới thiệu tới HS những cuốn sách hay và bổ ích nhất. 
 Thượng Thanh, ngày 08 tháng 04 năm 2022 
 Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, 
 không sao chép nội dung người khác. 
 Người thực hiện 
 Võ Thị Hồng Khuyên 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_doi_moi_hinh_thuc_hoa.pdf
Sáng Kiến Liên Quan