Sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải bài toán về căn bậc hai Lớp 9

Đất nước ta hiện nay đang trên đà phát triển công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước nên phải nhanh chóng tiếp thu khoa học và kỹ thuật hiện đại của thế giới. Do sự phát triển như vũ bão của khoa học và kỹ thuật, kho tàng kiến thức của nhân loại tăng lên nhanh chóng. Cái mà hôm nay còn là mới ngày mai đã trở thành lạc hậu. Nhà trường không thể nào luôn luôn cung cấp cho học sinh những hiểu biết cập nhật được. Điều quan trọng là phải trang bị cho các em năng lực tự học để có thể tự mình tìm kiếm những kiến thức khi cần thiết trong tương lai.

Sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự xuất hiện nền kinh tế tri thức trong tương lai đòi hỏi người lao động phải thực sự năng động, sáng tạo và có những phẩm chất thích hợp để bươn chải vươn lên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Việc thu thập thông tin, dữ liệu cần thiết ngày càng trở lên dễ dàng nhờ các phương tiện truyền thông tuyên truyền, máy tính, mạng internet .v.v. Do đó, vấn đề quan trọng đối với con người hay một cộng đồng không chỉ là tiếp thu thông tin, mà còn là sử lý thông tin để tìm ra giải pháp tốt nhất cho những vấn đề đặt ra trong cuộc sống của bản thân cũng như của xã hội.

Như vậy yêu cầu của xã hội đối với việc dạy học trước đây nặng về việc thuyết trình truyền thụ kiến thức, thì nay đã thiên về việc hình thành những năng lực hoạt động cho học sinh. Để đáp ứng yêu cầu mới này cần phải thay đổi đồng bộ các thành tố của quá trình dạy học về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện, cách kiểm tra đánh giá

 

doc26 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 3065 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải bài toán về căn bậc hai Lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p khai phương và phép bình phương.
 Ví dụ 6 : Hãy bình phương số - 8 rồi khai phương kết quả vừa tìm được.
*)Học sinh với vốn hiểu biết của mình sẽ có lời giải sau (lời giải sai) : 
 (- 8)2 = 64 , nên khai phương số 64 lại bằng : - 8
*)Lời giải đúng : (- 8)2 = 64 và = 8.
Mối liên hệ = | a| cho thấy : Bình phương một số, rồi khai phương kết quả đó, chưa chắc sẽ được số ban đầu.
 Ví dụ 7 : Với a2 = A thì chưa chắc đã bằng a
Cụ thể ta có (-5)2 = 25 nhưng = 5; rất nhiều ví dụ tương tự đã khảng định được kết quả như ở trên.
 2. Sai lầm trong các kỹ năng tính toán :
a) Sai lầm trong việc xác định điều kiện tồn tại của căn bậc hai :
 Ví dụ 8 : Tìm giá trị nhỏ nhất của : A = x + 
 * )Lời giải sai : A = x + = (x++ ) - = (+)2 ≥ - 
 Vậy Min A = -.
 *) Phân tích sai lầm : 
Sau khi chứng minh : f(x) ≥ -, chưa chỉ ra trường hợp xảy ra f(x) = -. 
Xảy ra khi và chỉ khi = -(vô lý).
 * )Lời giải đúng : 
Để tồn tại thì x ≥0. Do đó A = x + ≥ 0 hay Min A = 0 khi và chỉ khi x = 0
 Ví dụ 9 : Tìm x, biết : - 6 = 0
 *) Lời giải sai :
- 6 = 0 2(1 - x) = 6 1 - x = 3 x = - 2.
*Phân tích sai lầm : Học sinh có thể chưa nắm vững được chú ý sau :
 Một cách tổng quát, với A là một biểu thức ta có = | A|, có nghĩa là :
 = A nếu A ≥ 0 ( tức là A lấy giá trị không âm );
 = - A nếu A < 0 ( tức là A lấy giá trị âm ).
Như thế theo lời giải trên sẽ bị mất nghiệm.
 *) Lời giải đúng : 
- 6 = 0 | 1- x | = 3. Ta phải đi giải hai phương trình sau : 
1) 1- x = 3 x = -2
2) 1- x = -3 x = 4. Vậy ta tìm được hai giá trị của x là : x1 = -2 và x2 = 4.
 Ví dụ 10 : Tìm x sao cho B có giá trị là 16.
B = - + + với x ≥ -1
*) Lời giải sai : B = 4-3+ 2+ 
 B = 4
16 = 4 4 = 42 = ()2 , hay 16 = 
 16 = | x+ 1|
Nên ta phải đi giải hai phương trình sau : 1) 16 = x + 1 x = 15
 2) 16 = - (x + 1) x = - 17.
* )Phân tích sai lầm : Với cách giải trên ta được hai giá trị của x là : x1 = 15 và x2 = -17
 nhưng chỉ có giá trị x1 = 15 là thoả mãn, còn giá trị x2 = -17 không đúng.
 Đâu là nguyên nhân của sự sai lầm đó ? Chính là sự áp dụng quá dập khuôn vào công thức mà không để ý đến điều kiện đã cho của bài toán, với x ≥ -1 thì các biểu thức trong căn luôn tồn tại nên không cần đưa ra biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối nữa.!
* )Lời giải đúng : 
 B = 4-3+ 2+ 
 B = 4
 16 = 4 4 = (do x ≥ -1)
 16 = x + 1. Suy ra x = 15.
b) Sai lầm trong kỹ năng biến đổi :
Trong khi học sinh thực hiện phép tính các em có đôi khi bỏ qua các dấu của số hoặc chiều của bất đẳng thức dẫn đến giải bài toán bị sai.
 Ví dụ 11 : Tìm x, biết : 
 (4 - .
*) Lời giải sai :
 (4 - 2x < ( chia cả hai vế cho 4 -)
 x < .
* )Phân tích sai lầm : Nhìn qua thì thấy học sinh giải đúng và không có vấn đề gì. Học sinh khi nhìn thấy bài toán này thấy bài toán không khó nên đã chủ quan không để ý đến dấu của bất đẳng thức : Khi nhân hoặc chia cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm thì bất đẳng thức đổi chiều.
Do đó rõ ràng sai ở chỗ học sinh đã bỏ qua việc so sánh 4 và cho nên mới bỏ qua
 biểu thức : 4 - là số âm, dẫn tới lời giải sai.
*) Lời giải đúng : Vì 4 = < , nên 4 - < 0, do đó ta có :
 (4 - 2x > x > .
 Ví dụ 12 : Rút gọn biểu thức : 
* )Lời giải sai : = = x - .
*) Phân tích sai lầm : Rõ ràng nếu x = - thì x + = 0,
 khi đó biểu thức sẽ không tồn tại.
 Mặc dù kết quả giải được của học sinh đó không sai, nhưng sai trong lúc giải vì không có căn cứ lập luận, vì vậy biểu thức trên có thể không tồn tại thì làm sao có thể có kết quả được.
 * )Lời giải đúng : Biểu thức đó là một phân thức, để phân thức tồn tại thì cần phải có
 x + ≠ 0 hay x ≠ -. Khi đó ta có :
 = = x - (với x ≠ -).
 Ví dụ 13 : Rút gọn M, rồi tìm giá trị nhỏ nhất của M.
 M = với a > 0.
 * )Lời giải sai :
 M = = 
 M = . 
 M = 
 Ta có : M = = - = 1- , khi đó ta nhận thấy M 0
 Do đó: Min M = 0 khi và chỉ khi : a = 1.
*) Phân tích sai lầm : Nhìn vào kết quả của bài toán rút gọn thì không sai, nhưng sai ở chỗ học sinh lập luận và đưa ra kết quả về giá trị nhỏ nhất của M thì lại sai.
Rõ ràng học sinh không để ý đến chi tiết khi a = 1 thì = 1 do đó - 1= 0, 
điều này sẽ mâu thuẫn trong điều kiện tồn tại của phân thức.
*) Lời giải đúng :
 M = có a > 0 và - 1 ≠ 0 hay a >0 và a ≠ 1.
Với điều kiện trên, ta có :
 M = . . => M = 
khi đó ta nhận thấy M 0. Nếu Min M = 0, khi và chỉ khi : a = 1
 (mâu thuẫn với điều kiện). Vậy 0 < Min M < 1, khi và chỉ khi : 0 < a <1.
 Ví dụ 14 : Cho biểu thức : 
 Q = với x ≠ 1, x > 0
 a) Rút gọn Q
 b) Tìm x để Q > -1.
 Giải : 
 a) Q = 
 Q = - 
 Q = 
 Q = = 
 Q = = 
 Q = - 
 b) * Lời giải sai : Q > -1 nên ta có 
 - > -1 3 > 1+ 2 > 4 > x , hay x < 4.
 Vậy : với x < 4 thì Q < -1.
 *) Phân tích sai lầm : Học sinh đã bỏ dấu âm ở cả hai vế của bấtđẳng thức vì thế có luôn được bất đẳng thức mới với hai vế đều dương nên kết quả của bài toán dẫn đến sai.
 *) Lời giải đúng : Q > -1 , nên ta có :
 - > -1 3 > 2 x > 4.
 Vậy : với x > 4 thì Q > - 1.
V - Những phương pháp giải toán về căn bậc hai :
Xét thuật ngữ toán học : Vấn đề này không quá khó ta có thể khắc phục được nhược điểm này của học sinh.
Xét biểu thức phụ có liên quan :
 Ví dụ 1 : Với a > 0, b > 0 .Hãy chứng minh : < 
 Giải : 
 Ta đi so sánh hai biểu thức sau : a + b và (+ )2
 Ta có : (+ )2 = a+ b + 2
 Suy ra: a + b < (+ )2 do đó ta khai căn hai vế ta được :
 0, b > 0, nên ta được :
 < .
*) Như vậy trong bài toán này muốn so sánh được với thì ta phải đi so sánh hai biểu thức khác có liên quan và biết được quan hệ thứ tự của chúng, do đó biểu thức liên quan đó ta gọi là biểu thức phụ.
 Ví dụ 2 : Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của biểu thức A :
 A = 
 Giải :
Ta phải có |x| ≤ 3. Dễ thấy A > 0 . Ta xét biểu thức phụ sau :
 B = 2- 
Ta có : 0 ≤ ≤ => - ≤ - ≤ 0 => 2 - ≤ 2 - ≤ 2 
 giá trị nhỏ nhất của B = 2 - = x = 0
- Khi đó giá trị lớn nhất của A = = 2 + .
- Giá trị lớn nhất của B = 2 khi và chỉ khi = 0 
 x = , khi đó giá trị nhỏ nhất của A = = .
*) Nhận xét : Trong ví dụ trên, để tìm được giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, ta phải đi xét một biểu thức phụ .
3. Vận dụng các hệ thức biến đổi đã học :
 - Chú ý cho học sinh biến đổi và thực hiện các bài toán về căn bậc hai bằng cách sử dụng các hệ thức và công thức đã học : Hằng đẳng thức, Quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn bậc hai, quy tắc khai phương một thương, quy tắc chia hai căn bậc hai, đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn, Khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫuNgoài các hệ thức đã nêu ở trên, trong khi tính toán học sinh gặp những bài toán có liên quan đến căn bậc hai ở biểu thức, nhưng bài toán lại yêu cầu đi tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức đã cho. Hay yêu cầu đi tìm giá trị của một tham số nào đó để biểu thức đó luôn âm hoặc luôn dương hoặc bằng 0 hoặc bằng một giá trị nào đó thì cần phải nắm vững nội dung kiến thức sao cho khi hướng dẫn học sinh thực hiện nhẹ nhàng mà học sinh vẫn hiểu được bài toán đó .
 Ví dụ 3 : Cho biểu thức :
 P = với a > 0 và a ≠ 1.
 a) Rút gọn biểu thức P;
 b) Tìm giá trị của a để P < 0 
 Giải : 
 a) P = 
 = = 
 = = .
 Vậy P = với a > 0 và a ≠ 1. 
b) Do a > 0 và a ≠ 1, nên P < 0 khi và chỉ khi :
 1.
 Ví dụ 4 : Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A :
 A = + biết x + y = 4
 Giải : 
 Ta có A2 = ( x-1) + (y - 2) + 2 
 = (x + y) - 3 + 2= 1+ 2
 Ta lại có : 2 ≤ (x -1) + (y- 2) = 1
 Nên : A2 ≤ 2 
=> Giá trị lớn nhất của A = khi và chỉ khi .
 Trên đây là một số phương pháp giải toán về căn bậc hai và những sai lầm mà học sinh hay mắc phải, xong trong quá trình hướng dẫn học sinh giải bài tập, tôi đã phân tích kỹ đề bài để học sinh tìm được phương pháp giải phù hợp, tránh lập luận sai hoặc hiểu sai đầu bài sẽ dẫn đến kết quả không chính xác.
 VI- Kết quả thực hiện :
Qua thực tế giảng dạy: chương I - đại số 9 năm học 2010 - 2011 này. Sau khi xây dựng đề cương chi tiết của sáng kiến kinh nghiệm được rút ra từ năm học 2009 -2010 tôi đã vận dụng vào các giờ dạy ở các lớp 9A1, 9A3 chủ yếu vào các tiết luyện tập, ôn tập. Qua việc khảo sát chấm chữa các bài kiểm tra tôi nhận thấy rằng tỉ lệ bài tập học sinh giải đúng tăng lên.
Cụ thể : 
 - Bài kiểm tra 15 phút : Tổng số 73 em
Số bài kiểm tra học sinh giải đúng là 66 em chiếm 90,4%. (ở năm học 2009 - 2010 là 73%) Tuy mới dừng lại ở các bài tập chủ yếu mang tính áp dụng nhưng hiệu quả đem lại cũng đã phản ánh phần nào hướng đi đúng.
- Bài kiểm tra chương I : Tổng số 73 em
Số bài kiểm tra học sinh giải đúng là 56 em chiếm 76,7% (ở năm học 2009 -2010 là 60%) các bài tập đã có độ khó, cần suy luận và tư duy cao.
Như vậy sau khi tôi phân tích kỹ các sai lầm mà học sinh thường mắc phải trong khi giải bài toán về căn bậc hai thì số học sinh giải đúng bài tập tăng lên, số học sinh mắc sai lầm khi lập luận tìm lời giải giảm đi nhiều. Từ đó chất lượng dạy và học môn Đại số nói riêng và môn Toán nói chung được nâng lên. 
 VII- Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện :
Qua quá trình giảng dạy bộ môn Toán, qua việc nghiên cứu ,phương án giúp học sinh tránh sai lầm khi giải toán về căn bậc hai trong chương I-Đại số 9, tôi đã rút ra một số kinh nghiệm như sau :
* Về phía giáo viên :
- Người thầy phải không ngừng học hỏi, nhiệt tình trong giảng dạy, quan tâm đến chất lượng của từng học sinh, nắm vững được đặc điểm tâm lý của từng đối tượng học sinh và phải hiểu được gia cảnh cũng như khả năng tiếp thu của học sinh, từ đó tìm ra phương pháp dạy học hợp lý theo sát từng đối tượng học sinh. Đồng thời trong khi dạy các tiết học luyện tập, ôn tập giáo viên cần chỉ rõ những sai lầm mà học sinh thường mắc phải, phân tích kĩ các lập luận sai để học sinh ghi nhớ và rút kinh nghiệm trong khi làm các bài tập tiếp theo. Sau đó giáo viên cần tổng hợp đưa ra phương pháp giải cho từng loại bài để học sinh giải bài tập dễ dàng hơn.
- Thông qua các phương án và phương pháp trên thì giáo viên cần phải nghiêm khắc, uốn nắn những sai sót mà học sinh mắc phải, đồng thời động viên kịp thời khi các em làm bài tập tốt nhằm gây hứng thú học tập cho các em, đặc biệt lôi cuốn được đại đa số các em khác hăng hái vào công việc.
- Giáo viên cần thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp để học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân, vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với nhận thức của học sinh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học.
- Giáo viên phải chịu hy sinh một số lợi ích riêng đặc biệt về thời gian để bố trí các buổi phụ đạo cho học sinh.
* Về phía học sinh :
- Bản thân học sinh phải thực sự cố gắng, có ý thức tự học tự rèn, kiên trì và chịu khó trong quá trình học tập.
- Trong giờ học trên lớp cần nắm vững phần lý thuyết hiểu được bản chất của vấn đề, có kỹ năng vận dụng tốt lí thuyết vào giải bài tập. Từ đó học sinh mới có thể tránh được những sai lầm khi giải toán.
- Phải có đầy đủ các phương tiện học tập, đồ dùng học tập đặc biệt là máy tính điện tử bỏ túi Caisio f(x) từ 220 trở lên; giành nhiều thời gian cho việc làm bài tập ở nhà thường xuyên trao đổi, thảo luận cùng bạn bè để nâng cao kiến thức cho bản thân./.
 Phaàn III : theo dõi thực hiện.
Tôi đã áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này vào giảng dạy thực tế từ tuần 1 đến tuần 9
 (dạy chương I - Đại số 9) năm học 2010 - 2011 được kết quả như sau :
Tuần
Kết quả thực hiện
Tồn tại
Điểu chỉnh- bổ xung
1
-Học sinh có ý thức học tương đối tốt, chuẩn bị bài đầy đủ, có đủ đồ dùng học tập.- Có sự hào hứng khi bước vào môn học.
- Học sinh bị hổng kiến thức cũ, kiến thức cơ bản từ lớp dưới tương đối nhiều do thời gian hè dài học sinh chưa có điều kiện ôn và cập nhật lại kiến thức.
- Yêu cầu học sinh ôn tập lại bài cũ, củng cố lại các kiến thức về căn bậc hai đã được học từ lớp 7.
2
- áp dụng các phương pháp 1 và 2 trong một số bài tập ban đầu, nhận thấy tỉ lệ học sinh giải bài tập đúng tăng lên.
- Còn nhiều học sinh chưa vận dụng tốt các phương pháp hoặc chưa nắm vững ngay kiến thức cơ bản của bài học do đó còn chưa theo kịp bạn bè.
- Cho học sinh làm nhiều bài tập, trong khi luyện tập, GV cần nêu rõ các bước giải khi sử dụng phương pháp.- Tìm nhiều bài tập tương tự để học sinh về nhà làm tạo thói quen và hiểu kĩ về cách làm.
3
- áp dụng phương pháp 2 trong giải bài tập thì tỉ lệ học sinh giải bài tập đã tăng lên rất nhiều. Cụ thể là tổng số học sinh tham gia kiểm tra 15 phút là 73, số học sinh giải đúng là 66 em.
- Còn một số học sinh giải bài tập sai hoặc không giải được một bài tập nào. Một phần là học sinh yếu từ trước, một phần chưa cập nhật và tiếp cận ngay với phương pháp.
- Tổ chức ôn tập kỹ hơn để hướng dẫn những học sinh này giải bài tập đơn giải hơn để học sinh tiếp cận dần dần với các bài tập đi từ mức độ dễ đến mức độ khó.
4
- Củng cố các phương pháp giải toán chứa căn bậc hai.
- Trình độ mặt bằng chung giữa các học sinh đang có sự phân hoá rõ nét. Nhóm đối tượng học sinh yếu đang có su thế chán và bỏ bê bài tập.
- Tiếp tục tổ chức ôn thêm cho đối tượng những học sinh yếu.- Kịp thời tìm hiểu nguyên nhân, gia cảnh của học sinh, động viên kịp thời tới những học sinh còn yếu.
5
- Thảo luận cùng đồng nghiệp để kịp thời đánh giá về phương pháp tạo đồng thuận và tâm lý yên tâm.- Các học sinh yếu đã dần dần theo kịp và giải bài tập đã tiến bộ lên rõ rệt.
- Điều kiện học tập ở nhà của các em,góc học tập chưa tốt,một số gia đình chưa thật sự quan tâm
.- Học sinh có nhiều em hoàn cảnh khó khăn do đó thiếu dụng cụ học tập như máy tính điện tử bỏ túi,
- Đưa ra các ví dụ minh họa để học sinh tự làm ở nhà thay vì đến lớp ôn tập .
6
- Tiếp tục tìm các sai lầm và phân tích các sai lầm của học sinh để giúp học sinh tránh các sai lầm đó.
- Tỉ lệ học sinh mắc sai lầm và hiểu chưa sâu vẫn còn cao
- Hướng dẫn học sinh giải các bài tập đơn giải để học sinh nắm được phương pháp làm bài và tự tìm ra những sai lầm trong bài làm của mình để bài sau làm chính xác hơn.
7
- Đưa ra một số dạng bài tập tổng quát có liên quan đến nhiều kiến thức để học sinh thực hiện, các bài tập ở mức độ khó hơn.- Đa số học sinh đã nắm được phương pháp, hiểu kỹ và sâu về các phương pháp thì khoảng 50% trên tổng số học sinh/.
- Nhìn chung học sinh trung bình và yếu làm bài tập còn chậm và sai sót nhiều.
- Những bài tập ở dạng tổng hợp thì học sinh trung bình chưa làm hoàn thiện.
- Nên chuyển hướng các bài tập tổng hợp có độ khó và độ phức tạp sang đối tượng học sinh khá giỏi.
- Những bài tập mang tính tư duy mà học sinh rất dễ mắc sai lầm thì chưa đưa ra cho học sinh trung bình và yếu.
8
- Củng cố toàn bộ các phương pháp về giải toán căn bậc hai.- Phân tích kỹ các sai lầm mà học sinh mắc phải và tránh những sai lầm đó.
- Một số học sinh yếu vẫn chưa nhớ và chưa hiểu sâu phương pháp.
- Một số học sinh khác đã quên kiến thức của phần đầu chương.
- Động viên khích lệ kịp thời học sinh học được và chưa học được.
- Nghiêm khắc với những học sinh còn cố tình chây lười trong học tập.
9
- Theo dõi và thu thập kết quả qua bài kiểm tra cuối chương.
- Kết quả bài kiểm tra cuối chương I :Tổng số 73 học sinh. Số học sinh giải bài tập đúng là 56 em bằng 76,6%.
- Còn 10% học sinh giải bài sai một phần.- Số học sinh giải bài sai toàn bộ là 13,4% nguyên nhân là do học sinh nhận thức chậm, lười làm bài tập ở nhà và lên lớp chưa chú ý.
- trong năm học sau, khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này cần phân loại học sinh và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh.
 Phaàn IV : Kết luận : 
Phần kiến thức về căn bậc hai trong chương I- Đại số 9 rất rộng và sâu, tương đối khó với học sinh, có thể nói nó có sự liên quan và mang tính thực tiễn rất cao, bài tập và kiến thực rộng, nhiều. Qua việc giảng dạy thực tế tôi nhận thấy để dạy học được tốt phần chương I- Đại số 9 này thì cần phải nắm vững những sai lầm của học sinh thường mắc phải và bên cạnh đó học sinh cũng phải có đầy đủ kiến thức cũ, phải có đầu óc tổng quát, lôgic do vậy sẽ có nhiều học sinh cảm thấy khó học phần kiến thức này.
Để nâng cao chất lượng dạy và học giúp học sinh hứng thú học tập môn Toán nói chung và phần chương I- Đại số 9 nói riêng, thì tôi phải tích luỹ kiến thức, phải có phương pháp giảng dạy tích cực, củng cố kiến thức cũ cho học sinh và là cây cầu nối linh hoạt có hồn giữa kiến thức và học sinh.
Với sáng kiến “Giúp học sinh phát hiện và tránh sai lầm trong khi giải toán về căn bậc hai” tôi đã cố gắng trình bày các sai lầm của học sinh thường mắc phải một cách tổng quát nhất, bên cạnh đó tôi thấy có nhiều điểm mới và khó trong phần kiến thức này so với khả năng tiếp thu của học sinh, để giáo viên có khả năng phát hiện ra những sai lầm của học sinh ,từ đó định hướng và đưa ra được hướng đi cũng như biện pháp khắc phục các sai lầm đó.
Bên cạnh đó tôi đưa ra các sai lầm của học sinh và nêu các phương pháp khắc phục và định hướng dạy học ở từng dạng cơ bản để nâng cao cách nhìn nhận của học sinh qua đó có thể giải quyết vấn đề mà học sinh mắc phải một cách dễ hiểu hơn. Ngoài ra tôi còn đưa ra một số bài tập tiêu biểu thông qua các ví dụ để các em có thể thực hành kỹ năng của mình.
Vì thời gian nghiên cứu có hạn và tối chỉ nghiên cứu ở một phạm vi “hẹp”. Vì vậy tôi chỉ đưa ra những vấn đề cơ bản nhất để áp dụng vào trong giảng dạy . 
Tôi xin được đề xuất một số ý nhỏ như sau nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh :
- Giáo viên cần nghiên cứu kĩ nội dung và chương trình sách giáo khoa, soạn giáo án cụ thể và chi tiết, đồ dùng dạy học và thiết bị dạy học sao cho sinh động và thu hút đối tượng học sinh tham gia.
- Giáo viên cần phải tích cực học hỏi và tham gia chuyên đề, hội thảo của tổ, nhóm và nhà trường,cum tổ chức, tham gia tích cực và nghiên cứu tài liệu về bồi dưỡng nâng cao.
- Học sinh cần học kĩ lý thuyết và cố gắng hiểu kĩ kiến thức ngay trên lớp.
- Học sinh về nhà tích cực làm bài tập đầy đủ, phân phối thời gian hợp lý.
- Gia đình học sinh và các tổ chức đoàn thể xã hội cần quan tâm hơn nữa và trách nhiệm hơn nữa tới việc học tập của con em mình.
Vì khả năng có hạn, kinh nghiệm giảng dạy môn Toán 9 chưa nhiều, tầm quan sát tổng thể chưa cao, lại nghiên cứu trong một thời gian ngắn, nên khó tránh khỏi thiếu sót và khiếm khuyết. Rất mong được đồng nghiệp chỉ bảo, giúp đỡ và bổ xung cho tôi để sáng kiến được đầy đủ hơn có thể vận dụng được tốt và có chất lượng trong những năm học sau.
 Tôi xin chân thành cám ơn !
 Chư Quynh : Ngày 28 tháng 12 năm 2010.
 Người viết :
 Nguyễn Thị Hạnh
 Tài liệu tham khảo 
1. Sách " Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS môn toán" của Bộ giáo dục và Đào tạo
2. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS qua các chu kỳ môn toán của Bộ giáo dục và Đào tạo.
3. Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục trung học cơ sở môn toán của Bộ giáo dục và Đào tạo.
4. Tài liệu " Phương pháp dạy học toán" tác giả Hoàng Chúng - BGD&ĐT.
5. Sách giáo khoa và Sách giáo viên toán 6 ; 7 ; 8 ; 9.(BGD&ĐT).
6. Tài liệu “Nâng cao và các chuyên đề – toán 9” tác giả Vũ Dương Thuỵ 
 – Nhà xuất bản giáo dục./.
 Mục lục :
TT
Nội dung
Trang
1
Phần I : Lời núi đầu
1
2
A - Lý do chọn đề tài : 
1
3
B - Mục đích nghiên cứu: ..
2
4
C - Phạm vi nghiên cứu : ...
2
5
D - Đối tượng nghiên cứu : .
2
6
 E- Phương pháp nghiên cứu : ...
2
7
Phương pháp nghiên cứu
3
8
Phần II : nội dung đề tài
4
9
A. Chương I : cơ sở lý luận
4
10
I- Quan điểm về đổi mới phương pháp : ..
4
11
II- Cơ sở thực tiễn của sáng kiến kinh nghiệm : ..
5
12
III- Tổng hợp những nội dung cơ bản về căn bậc hai : 
7
13
B. Chương II : Nội dung thực hiện
9
14
I - Các bước tiến hành : 
9
15
II - Khảo sát đánh giá : 
9
16
III - Phân tích những điểm khó và mới trong kiến thức về căn bậc hai : .
9
17
IV - Những sai lầm thường gặp khi giải toán về căn bậc hai : .
10
18
V - Những phương pháp giải toán về căn bậc hai : ..
16
19
VI- Kết quả thực hiện : 
19
20
VII- Bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện : ..
19
21
Phần III : Theo dừi thực hiện :
21
22
Phần IV : KẾT LUẬN :
23
23
TÀI LIỆU THAM KHẢO
24

File đính kèm:

  • docsang kiem kinh nghiem toan 9.doc
Sáng Kiến Liên Quan