Sáng kiến kinh nghiệm giải pháp Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Khương Đình

Để hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục Tiểu học do ngành giáo dục đề ra, các nhà trường Tiểu học là đơn vị chủ chốt cần thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho. Trong cơ cấu tổ chức nhà trường tiểu học, các tổ chuyên môn giữ vai trò hết sức quan trọng, góp phần quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường. Đó là tổ chức cơ sở trong nhà trường trực tiếp quản lý giáo viên về đạo đức tư tưởng tác phong, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy và giáo dục của nhà trường. Tổ chuyên môn là nơi thực hiện chương trình giảng dạy và giáo dục mà nhà nước đã ban hành, là nơi tổ chức triển khai toàn bộ các hoạt động giáo dục học sinh. Mặt khác thực hiện quá trình đổi mới chương trình và sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học thì tổ chuyên môn là thành phần giữ vai trò nòng cốt quyết định chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường, biến mục tiêu giáo dục của nhà trường thành hiện thực.

 Tổ chuyên môn là tổ ấm để giáo viên trao đổi tâm tư tình cảm, suy nghĩ, quan niệm về các vấn đề chuyên môn; trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm của nhau về giảng dạy, về biện pháp giáo dục học sinh, kinh nghiệm phấn đấu và tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và hiểu biết chung cho bản thân. Chính vì vậy, về mặt lý luận thì tổ chuyên môn là bộ phận không thể thiếu được trong nhà trường tiểu học.

 

docx29 trang | Chia sẻ: duongthao25 | Ngày: 08/10/2022 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm giải pháp Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Khương Đình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng hoặc cần làm để phục vụ cho dạy học (xác định rõ ngày, buổi sử dụng để các khối khác có thể kết hợp sử dụng, cái nào nhà trường có, cái nào cá nhân phải tự làm thêm để sử dụng cho lớp của mình).
	+ Cá nhân báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các quy chế chuyên môn. Nếu bình thường thì báo cáo viết tóm tắt ra giấy (nếu có gì đặc biệt hoặc đột xuất thì báo cáo miệng trước toàn tổ) như: Việc ghi chép các loại sổ sách, chấm và trả bài kiểm tra, thực hiện giờ ra vào lớp, tham gia các hoạt động chung của nhà trường... nêu khó khăn, yếu kém của cá nhân để tổ chuyên môn giúp đỡ.
	+ Trao đổi thông báo cho nhau những thông tin khoa học có liên quan đến chuyên môn (nếu có), giới thiệu cho nhau những tài liệu mới có liên quan đến chuyên môn.
	+ Lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, đăng ký tham gia dạy chuyên đề, trao đổi phương hướng thực hiện, biện pháp trong tổ giúp đỡ lẫn nhau để tiến tới ai trong tổ cũng sẽ lên dạy chuyên đề.
	Tổ chức dạy theo chuyên đề cần được xây dựng thành phong trào chuyên môn, được tiến hành thường xuyên, mang tính định kỳ và chung trong toàn trường. Trước hết dạy chuyên đề cần tiến hành trong phạm vi tổ chuyên môn, sau mở rộng theo khối lớp, cuối cùng là dạy chuyên đề trong toàn trường.
Chúng tôi tổ chức dạy chuyên đề mang tính chất luân phiên quay vòng, nghĩa là khối lớp nào cũng có các giáo viên tham gia dạy các môn học, trước hết ưu tiên và quan tâm đến những môn chính, sau nữa là các môn học khác. Người dạy chuyên đề của các khối lớp cũng được thực hiện quay vòng, trước hết là tổ trưởng chuyên môn, sau là người có sở trường và có năng lực về môn đó và cuối cùng là giáo viên trẻ. Chúng tôi thu xếp và bố trí giờ dạy theo chuyên đề và rút kinh nghiệm giờ dạy hợp lý để mọi giáo viên có thể tham dự học tập lẫn nhau.
	+ Thông báo, phổ biến chủ trương hoặc vấn đề đột xuất mà nhà trường yêu cầu (nếu có).
	+ Đề xuất ý kiến của tổ đề nghị Ban giám hiệu giải quyết những tồn tại, khó khăn mà tổ chuyên môn chưa giải quyết được, hoặc đề nghị bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, về mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học. 
MINH HỌA MỘT BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN KHỐI LỚP 5
Tuần 7 ( Từ 21/10 – 25/10 )
I. Thành phần : Tập thể giáo viên Khối 5, đại diện BGH
II. Nội dung cuộc họp :
PHẦN 1 : KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 6 (14/10 – 18/10)
1. Ưu điểm :
- Nếp dạy và học duy trì tốt.
- Hưởng ứng tích cực Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: 6/6 tiết dạy đạt tốt.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu tuần 6.
- Tích cực hưởng ứng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; gắp thăm bài dự thi trong khối.
- Hoàn thành điểm tháng thứ nhất trong sổ điểm và phần mềm quản lý điểm.
- Các lớp quan tâm đến việc kèm cặp học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống TL-VM.
- Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách đúng tiến độ.
2. Tồn tại & hướng giải quyết: 
* Tăng cường sử dụng tranh ảnh, ĐDDH được trang bị và tư liệu sưu tầm của học sinh.
* Số lượng HS khối 5 tham gia thi giải toán Internet còn ít so với các khối khác.
> Hướng khắc phục : GVCN tích cực động viên HS tham gia, phối hợp với PHHS nhắc nhở con em.
*GV nêu những khó khăn, vướng mắc về việc thực hiện nội dung, chương trình trong tuần( nếu có).
PHẦN 2 :NỘI DUNG CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TUẦN 7
1. Các nhiệm vụ trọng tâm: (cần bám sát nhiệm vụ của năm học)
- Tiếp tục duy trì nếp dạy và học. 
- Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu.
- Chuẩn bị tốt các tiết hội giảng, tích cực dự giờ để học hỏi thêm kinh nghiệm về chuyên môn đặc biệt là phương pháp dạy học, cách tổ chức các hình thức học tập hay việc sử dụng đồ dùng dạy học,  của đồng nghiệp.
- Chú ý bổ sung, rút kinh nghiệm trong kế hoạch bài dạy sau mỗi tiết đặc biệt đối với đ/c giáo viên mới lên khối.
- Tiếp tục triển khai dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống TL-VM ( Bài 3)
- Chuẩn bị tốt cho chuyên đề tổ tháng 10 môn Toán bài “ So sánh số thập phân ”; đ/c Hạnh được phân công chuẩn bị kế hoạch bài dạy, các đ/c khác về nghiên cứu bài để buổi SHCM tuần sau cùng trao đổi, góp ý và thống nhất. 
- Làm tốt công tác chuẩn bị bài dự thi Elearning cấp trường.
2. Trao đổi, thống nhất một số nội dung khó trong tuần 7 :
- Các đ/c GV được phân công phụ trách các môn học nêu nội dung khó. GV trong tổ góp ý, thống nhất. Chọn 1,2 tiết khó nhất tập trung trao đổi kỹ về nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, sử dụng ĐDDH phù hợp với tiết dạy.
- Trong các môn học trong tuần cần thống nhất, trao đổi gì thì trao đổi thống nhất. Ví dụ:
+ Khoa học : Chú ý bổ sung nội dung giáo dục vệ sinh phòng chống dịch bệnh nhất là dịch sốt xuất huyết thông bài “ Phòng bệnh sốt xuất huyết”.
+ Lịch sử : Lồng ghép nội dung giáo dục truyền thống qua bài 7: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời”
+ Địa lý: Bài 7 “ Ôn tập” Phần 1 của bài không hệ thống hóa kiến thức mà chỉ cho HS nhắc lại đặc điểm tự nhiên của Việt Nam; kết hợp giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo. 
+ Kĩ thuật : Lồng ghép giáo dục kĩ năng tự phục vụ bản thân.
+ Giáo dục nếp sống TL - VM : Trọng tâm giáo dục thái độ, hành vi, cách ứng xử một cách nhẹ nhàng, 1 tiết học khoảng 35 phút, tránh sa đà, nhầm lẫn sang dạy đạo đức. Sưu tầm thêm tranh ảnh, tư liệu để bài dạy thêm phong phú.
3. Thống nhất chuyên đề , hội giảng hoặc các Bài giảng điện tử:
Môn : Khoa học
Bài : Phòng bệnh viêm não
Người soạn : Đ/c Trần Thị Kim Dung
- GV trong khối xem và bổ sung, góp ý cho bài giảng
4. Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn :
- Trao đổi về bài giảng trực tuyến Elearning .
- Trao đổi việc ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy học.
PHẦN 3 : - Đ/c khối trưởng chốt nội dung buổi sinh hoạt.
 - Đại diện BGH phát biểu. 
b. Cách ghi chép sổ sách trong sinh hoạt tổ chuyên môn:
	- Qui định và yêu cầu ghi chép nội dung cần thiết theo các tiêu chí trong sinh hoạt tổ chuyên môn vào sổ họp mà Sở và Phòng giáo dục - đào tạo qui đinh (có thể ghi tóm tắt, chú ý đến các vướng mắc, tồn tại trong dạy học.
	- Nếu Ban giám hiệu có yêu cầu nội dung cần kẻ bảng, biểu để thống kê thì tổ trưởng chuẩn bị trước, trên cơ sở yêu cầu mỗi tổ viên nộp thống kê của lớp mình bằng giấy. Tổ trưởng cần ghi rõ ý kiến đề đạt của tổ cần Ban giám hiệu hỗ trợ giải quyết hoặc vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu.
	- Nội dung gì cần chi tiết thì kèm theo bản phụ lục. Khi rút kinh nghiệm giờ dạy cần ghi rõ nội dung các ý kiến đóng góp.
	Ví dụ: Phụ lục biên bản họp tổ chuyên môn.
	- Trình tự một buổi sinh hoạt chuyên môn được ghi trong sổ chuyên môn khối ghi như “ Minh họa một buổi sinh hoạt chuyên môn khối lớp 5” vừa nêu ở trên.
3. Cải tiến cách đánh giá hoạt động sinh hoạt của tổ chuyên môn:
	- Sau mỗi buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, Ban giám hiệu chúng tôi thu sổ sinh hoạt của tổ chuyên môn, đọc và nghiên cứu kĩ các nội dung, thâu tóm và ghi chép tình hình chung của các khối lớp, nắm những vấn đề cụ thể và đặc biệt của từng lớp vào sổ tay công tác của mình để có biện pháp theo sát, động viên, giúp đỡ kịp thời, nhận xét đánh giá sơ bộ tình hình hoạt động của các khối lớp trong nhà trường. 
	- Mỗi tuần một lần đại diện Ban giám hiệu tham dự buổi sinh hoạt của Tổ chuyên môn, kiểm tra các loại sổ sách của giáo viên. Qua đó chúng tôi vừa nắm được tình hình thực hiện các hoạt động giáo dục của các lớp, vừa có thể đánh giá được một phần chất lượng của các buổi sinh hoạt đó và có thể kiểm tra được việc báo cáo kết quả sinh hoạt của Tổ trưởng chuyên môn với thực tế sinh hoạt tổ chuyên môn có nề nếp hay không.
	- Mỗi tháng một lần, Ban giám hiệu chúng tôi chia nhau đi dự giờ thăm lớp dạy của các giáo viên thuộc các lớp khác nhau. Sau đó tiến hành rút kinh nghiệm giờ dạy để giúp giáo viên phát huy khả năng sáng tạo, chủ động và tinh thần trách nhiệm động thời giúp giáo viên nhận rõ những thiếu sót, hạn chế của mình mà sửa chữa. Qua dự giờ, kết quả dạy của các giáo viên thuộc lớp nào ngày càng tiến bộ thì chứng tỏ sinh hoạt của tổ chuyên môn có đi vào chiều sâu và có chất lượng.
- Thông qua các chuyên đề, tôi có thể đánh giá được phần nào chất lượng của các buổi sinh hoạt chuyên môn.
	* Ví dụ: Các chuyên đề để nâng cao chất lượng dạy môn Luyện từ và câu có thể là “Chuyên đề dạy dạng bài”:
	+ Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ.
	+ Trang bị kiến thức về từ, rèn luyện kĩ năng sử dụng từ.
	+ Trang bị kiến thức về câu, rèn luyện kĩ năng sử dụng câu.
	Để giúp cho mỗi chuyên đề được thành công, tôi thường chỉ đạo như sau: 
	+ Mỗi tiết chuyên đề tổ trưởng phân công một đồng chí đảm nhiệm tiết dạy.
	+ Mỗi đồng chí giáo viên trong tổ phải tự nghiên cứu bài dạy, hình thức tổ chức, cách sử dụng đồ dùng
	+ Trong giờ sinh hoạt chuyên môn, các thành viên trong tổ đưa ra thảo luận bàn bạc để thống nhất qui trình dạy từng loại bài, hình thức, phương pháp dạy  trước khi lên chuyên đề.
	+ Tổ chức dạy chuyên đề.
	+ Rút kinh nghiệm, giải quyế những vấn đề vướng mắc sau chuyên đề:
	+ Thống nhất các phương pháp dạy từng loại bài, các phương pháp ứng với từng hoạt động.
	+ Cách sử dụng đồ dùng dạy học đối với từng loại bài sao cho đạt hiệu quả.
	+ Ghi biên bản vào sổ sinh hoạt chuyên môn.
	Sau việc tổ chức các chuyên đề, tôi thấy các đồng chí giáo viên đã tự tin hơn khi có ban giám hiệu vào dự giờ đột xuất bởi vì các đồng chí đã nắm vững qui trình, nội dung, phương pháp dạy từng bài của tất cả các phân môn.
Thực hiện chuyên đề Luyện từ và câu lớp 4A2
4. Cần tạo “tình huống ngược” trong sinh hoạt tổ chuyên môn:
	Công việc quan trọng không kém có ảnh hưởng quyết định đến sự thành bại của sinh hoạt chuyên môn là công tác tổ chức. Trường tôi có 5 khối lớp (từ khối 1 đến khối 5) và sinh hoạt theo 6 tổ chuyên môn tương ứng từ tổ 1 đến tổ 5 và tổ chuyên biệt. Mỗi tổ từ 4 đến 8 giáo viên. Cái khó nhất trong sinh hoạt chuyên môn là phải đưa giáo viên vào cuộc tranh luận. Nếu ở buổi sinh hoạt chuyên môn không có những cuộc tranh luận thì có thể coi như thất bại. Yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên môn là các thành viên trong tổ phải bật ra các quan điểm của mình về vấn đề cần thảo luận.
	Muốn vậy, người chủ trì ngoài việc chuẩn bị nội dung chu đáo, phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong tổ còn phải chủ động tạo ra “tình huống ngược”, cài sẵn “nhân tố gây nổ” trong giáo viên. Chỉ có như thế, chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn của nhà trường mới được nâng lên, có nhiều vấn đề được đưa ra tranh luận, có tác dụng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức và tay nghề cao cho tập thể giáo viên, đội ngũ giáo viên giỏi đã đóng góp vai trò chủ chốt trong tổ, là các trọng tài công tâm trong các cuộc tranh luận về chuyên môn qua đó đội ngũ giáo viên giỏi đã phát huy đươc khả năng của mình.
5. Thực hiện tốt vai trò của Phó hiệu trưởng trong công tác chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn của tổ khối.
	- Thường xuyên có mặt trong các buổi sinh hoạt của tổ khối kịp thời nắm bắt thông tin, nắm bắt nhu cầu của giáo viên, các vướng mắc về chuyên môn để có biện pháp đáp ứng, giải đáp kịp thời. Nắm bắt được vấn đề này, tôi yêu cầu tổ khối chủ động đưa vấn đề ra bàn bạc thảo luận cách thực hiện trong buổi họp tổ, có thể tổ chức thành chuyên đề nhằm giúp giáo viên định hướng được các phương pháp giảng dạy phù hợp. Khơi gợi cho giáo viên mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình. Đặt vấn đề giúp giáo viên động não tìm ra cách giải quyết. Mỗi giáo viên đều đưa ra cách giải quyết, nhiều giáo viên sẽ đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau, từ đó lựa chọn ra những cách thực hiện phù hợp nhất. Khi tham gia sinh hoạt tôi đóng vai trò là thành viên chứ không phải cán bộ quản lí đến giám sát. Để tạo không khí bình đẳng, dân chủ, thân thiện trong buổi sinh hoạt, tôi không áp đặt ý kiến của mình, không đánh giá ý kiến của người khác, lắng nghe ý kiến của mọi thành viên với thái độ trân trọng. Tôi cũng nhận một phần việc như các thành viên khác trong tổ. Trong quá trình dự sinh hoạt, tôi ghi chép các nội dung chính hoặc những vấn đề mà giáo viên còn vướng mắc, khi phát biểu đóng góp ý kiến không vội vã kết luận vấn đề một cách chủ quan phân tích tổng hợp các ý kiến rồi đưa ra quyết định để có sức thuyết phục.
- Không chỉ quan tâm chỉ đạo chuyên môn, phó hiệu trưởng cần phải quan tâm đến đời sống, tâm tư tình cảm của giáo viên. Từ đó, giúp họ vững tin vào bản thân mình đồng thời họ có thể tin tưởng vào Ban giám hiệu và mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng, tâm tư của mình.
Ban giám hiệu dự giờ một buổi sinh hoạt chuyên môn khối 5
III. Kết quả:
	Kết quả thực nghiệm sau 2 năm đưa ra biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học Khương Đình.
	Với những biện pháp nêu trên, chúng tôi đã từng bước đưa chất lượng 
giảng dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh trường tiểu học Khương Đình ngày một nâng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy - học của ngành giáo dục Thủ đô so với năm học 2012 - 2013 & năm học 2013 - 2014 thể hiện ở các kết quả sau đây:
* Về phía giáo viên:
	+ Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường, cấp Quận và Thành phố: 
Năm học
Cấp Trường
Cấp Quận
Cấp Thành Phố
2012 - 2013
21
16
0
2013 - 2014
24
14
01 - Giải Nhì
- Thi bài giảng E- learning cấp Quận trường đạt 01 giải nhì; 01 giải ba.
- Kho học liệu bài giảng điện tử đạt 01 giải khuyến khích cấp Quận.
* Về phía học sinh:
Kết quả kiểm tra định kì 
Năm học
Xếp loại
Toán
Tiếng Việt
GHKI
CHKI
GHKII
CHKII
GHKI
CHKI
GHKII
CHKII
2012-2013
Giỏi
780
856
806
858
693
741
744
800
Khá
185
129
154
121
279
236
222
186
2013-2014
Giỏi
607
1008
671
1047
566
821
605
1005
Khá
194
147
133
116
238
228
161
159
* Chất lượng giáo dục Đạo đức:
Năm học
Tốt (THĐĐ)
Khá (chưa TTĐĐ)
2012 - 2013
100%
0%
2013 - 2014
100%
0%
*Học sinh đạt giải các môn cấp Quận, Thành phố và Quốc gia:
Năm học 2012 - 2013:
- Cấp Quốc gia:	+ Thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc đạt 02 giải B, 01 giải tập thể.
	+ Thi giải toán qua mạng Internet đạt 01 giải nhì.
 	+ Thi Takewondo đạt 01 giải ba.
- Cấp Thành phố:	+ Thi Cờ vua đạt 01 giải ba.
	+ Môn Dancesport đạt 01 giải ba.
	+ Giải toán qua mạng Internet đạt 01 giải ba.
- Cấp Quận: 	+Thi Tin học trẻ đạt 01 giải nhất.
	+ Thi Cờ tướng đạt 02 giải nhì.
	+ Thi Cờ vua đạt 02 giải ba.
	+ Thi Takewondo đạt 02 giải ba.
	+ Thi Giải toán qua mạng Internet đạt 01 giải nhất; 03 giải ba.
	+ Thi viÕt ch÷ ®Ñp cÊp QuËn cã 03 giải nhất, 02 gi¶i nh×; 06 gi¶i ba; 04 gi¶i khuyÕn khÝch
Năm học 2013 - 2014:
- Cấp Quốc gia:	+ Thi Cờ vua mở rộng đạt 01 huy chương đồng; Thi võ Takewondo đạt 01 huy chương đồng.
- Cấp Thành phố:	+ Thi Cờ vua đạt 01 giải nhất, 01 giải ba.
	+ Thi Giải toán qua mạng Internet đạt 01 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích.
- Cấp Quận:	+ Thi Cờ vua đạt 01 giải nhất.
	+ Thi Võ đạt 03 giải nhì.
	+ Thi Cờ tướng đạt 02 giải ba.
	+ Thi Điền kinh đạt 01 giải ba.
	+ Thi viết chữ đẹp đạt: 02 giải nhì, 09 giải ba và 12 giải KK.
	+ Thi Giải toán qua mạng Internet đạt 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 01 giải khuyến khích.
	Sở dĩ Trường tiểu học Khương Đình đạt những kết quả như vậy là do Ban giám hiệu đã đưa ra biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn tốt, phù hợp với yêu cầu đổi mới Dạy - Học hiện nay.
Em Nguyễn Trung Dũng - Giải nhì Hội thi Tin học trẻ Toàn quốc
Đ/c Phạm Thị Quỳnh Hoa - Giải Nhì Hội thi GVDG Thành phố năm 2014
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
	Qua thực tế chỉ đạo và kết quả đạt được, tôi nhận thấy để nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt tổ chuyên môn làm tốt công tác quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn, người CBQL cần làm tốt các công việc sau đây:
Nghiên cứu kỹ các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng tới chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên môn để điều chỉnh cho phù hợp.
Thống nhất tư tưởng chỉ đạo và quản lý hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn trong tất cả các thành phần liên tịch.
Làm công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho mọi thành viên của nhà trường.
Thống nhất hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn về thời gian, kế hoạch, nội dung, trình tự của mỗi buổi sinh hoạt, cách ghi chép biên bản một cách hợp lý. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt tổ khối chuyên môn hiệu quả, hấp dẫn.
Có chỉ tiêu đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn rõ ràng, cụ thể và phổ biến công khai.
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN:
	Việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện " Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Khương Đình" đã bước đầu đạt được những kết quả tiến bộ về nhiều mặt trong nhà trường, chúng tôi có thể đi đến những kết luận sau:
	1. Cái tiến biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Khương Đình là hoàn toàn đúng và khoa học. Do đó bước đầu đã có những bước đi vững chắc, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong chuyên môn, trong công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng.
	2. Hoạt động tổ chuyên môn phải gắn liền với các hoạt động giáo dục của nhà trường. Ban giám hiệu và cán bộ quản lý các cấp (đặc biệt tổ trưởng chuyên môn) phải có mối quan hệ tốt, chặt chẽ và thường xuyên. Việc phân cấp quản lý gắn liền với trao quyền hạn rõ ràng sẽ có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
	3. Khi cải tiến hoặc đổi mới một vấn đề nào đó, đòi hỏi phải có sự bàn bạc, trao đổi và lấy ý kiến của đội ngũ các cán bộ chủ chốt thuộc các Đoàn thể khác nhau trong nhà trường. Sau nữa là làm công tác tư tưởng thông suốt cho mọi thành viên trong nhà trường; có kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, gần gũi với chị em, động viên giúp đỡ họ trong công việc cũng như trong đời thường, khen chê kịp thời và công minh
II. KHUYẾN NGHỊ:
	1. Sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo nên tăng cường mở những lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ trưởng chuyên môn hoặc lớp chuyên đề ngắn hạn bồi dưỡng về nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn, để các trường cử người đi học nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ các tổ trưởng chuyên môn thuộc các trường Tiểu học.
	2. Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội nên thường xuyên mở các lớp chuyên đề nhằm bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường Tiểu học, tạo điều kiện để đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường Tiểu học được tiếp cận với những thành tựu mới (kiến thức, trang thiết bị và dồ dùng dạy học).
	3. Phòng Giáo dục - Đào tạo nên tổ chức chuyên đề về sinh hoạt tổ chuyên môn theo phương thức mới cho các trường tham gia, rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó các trường có thể tổ chức giao lưu với nhau để trao đổi sinh hoạt tổ chuyên môn, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ và mục tiêu mà cấp trên giao cho nhà trường.
	4. Ban giám hiệu trường Tiểu học Khương Đình: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sách tham khảo, thời gian cho tổ chuyên môn hoạt động đạt kết quả cao hơn. Ban giám hiệu cần tham gia giúp đỡ các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên tích cực tham gia xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên môn sao cho phù hợp, sát thực tế để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. 
	Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đúc rút được trong quá trình công tác. Với mong muốn nâng cao chất lượng dạy và học ở trường tiểu học Khương Đình thông qua việc đưa ra biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn trong nhà trường. Đề tài " Một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường Tiểu học Khương Đình" chắc chắn còn những hạn chế. Tôi mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo cùng các bạn đồng nghiệp.
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2014
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của minh viết, không sao chép nội dung của người khác.
 Người viết
 Nguyễn Lệ Hằng
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Quyết định số 22/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
2. Nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngày 08/08/2013.
3. Luật Giáo dục - Năm 2005 - NXB Tư Pháp.
4. Ths. Đinh Thị Mai - Tập bài giảng “Quản lý hoạt động dạy và học ở trường Tiểu học”.
5. Ths. Lục Thị Nga - Tập bài giảng “Một số vấn đề đại cương về quản lý Giáo dục”.
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña
héi ®ång xÐt duyÖt SKKN cÊp trƯêng
NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña 
héi ®ång xÐt duyÖt SKKN cÊp quËn

File đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem_giai_phap_mot_so_bien_phap_chi_dao_nha.docx
Sáng Kiến Liên Quan