Đề tài Sử dụng phương pháp dạy học tích hợp để dạy bài các tác dụng của ánh sáng

I. Phần mở đầu:

I.1. Lí do chọn đề tài:

Đổi mới phương pháp dạy học là khắc phục phương pháp truyền thụ một chiều,

rèn luyện thói quen, nếp sống tư duy sáng tạo của người học. Để thực hiện nhiệm vụ

này cần phải bồi dưỡng được cho học sinh phương pháp học tập để phát triển tư duy

nhận thức và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tế. Muốn nâng cao chất lượng học

tập bộ môn vật lý phải có nhiều yếu tố song hành, trong đó việc áp dụng các phương

pháp đổi mới chất lượng dạy học: dạy học tích hợp, liên môn.

Dạy học tích hợp, liên môn xuất phát từ yêu cầu của mục tiêu dạy ọc phát

t ển năn lực ọc sinh, đòi hỏi phải tăng cường yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức

vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Khi giải quyết một vấn đề trong thực tiễn, bao gồm cả tự nhiên và xã hội, đòi hỏi học

sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học. Vì vậy, dạy học

cần phải tăng cường theo hướng tích hợp, liên môn.

Dạy ọc tích ợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá

trình dạy học các môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật;

giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông.

Còn dạy ọc liên môn là phải xác định các nội dung kiến thức liên quan đến hai

hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội

dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có

một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí dạy trong chương trình của môn đó và

không dạy lại ở các môn khác

pdf14 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 2396 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Sử dụng phương pháp dạy học tích hợp để dạy bài các tác dụng của ánh sáng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 theo 
không kịp bạn bè. 
 c/ Mặt mạnh – mặt yếu: 
 Mặt mạnh 
Bản thân tôi là một giáo viên trẻ có lòng nhiệt tình và sự đam mê học hỏi. 
Phương pháp dạy học tích hợp- liên môn đã được đưa vào chương trình giảng 
dạy ở một số môn 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 4 - 
 Mặt yếu 
Trong quá trình giảng dạy học sinh vẫn chưa tích cực nhiều, khả năng nhìn nhận 
về thế giới quan của các em rất yếu nên việc liên hệ rất khó. 
Học sinh hiện nay rất lười đọc sách( đây là thực trạng chung của toàn xã hội). 
 d/ Các nguyên nhân và các yếu tố tác động: 
Có nhiều nguyên nhân và yếu tố tác động đến kết quả giảng dạy, có nguyên nhân 
là chủ quan như điều kiện kinh tế của gia đình học sinh; độ tuổi của học sinh; địa bàn 
sinh sống của học sinh. Cũng có những nguyên nhân là khách quan như: nhận thức của 
gia đình học sinh đối với việc học của con cái; tính cách ham chơi và nhận thức chậm 
của các đối tượng học sinhtất cả là những yếu tố có tác động lớn đến công tác giảng 
dạy. 
Tuy nhiên, đó chỉ là những nguyên nhân từ phía học sinh, còn để làm tốt công tác 
giảng dạy thì chính người giáo viên làm công tác giảng dạy ấy mới thật sự là yếu tố có 
tính tác động quyết định nhất đén sự thành công hay thất bại của công tác giảng dạy cho 
học sinh. Vì thế, người làm công tác giảng dạy phải là những người luôn nhiệt huyết, 
năng động, chuyên cần và luôn có những thay đổi trong quá trình giảng dạy để có thể 
đạt được những kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc công tác đổi mới phương pháp giảng 
dạy cho học sinh. 
 e/ Phân tích các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra: 
Với đối tượng học sinh ở trường chúng tôi thì việc đổi mới phương pháp để yêu 
cầu người học phải tự tìm kiếm kiến thức là một vấn đề trăn trở bởi với chất lượng đầu 
vào của các em từ cấp 1 lên rất thấp thậm chí có em học sinh lớp 6 mà đọc không được 
chúng tôi thật sự thấy khó khăn. 
Phương pháp dạy học tích hợp- liên môn đòi hỏi các em phải có chiều sâu trong 
học tập, khả năng nhìn nhận về thế giới và thực tế phải tốt với học sinh chung tôi đây 
cũng là vấn đề khó 
 II.3. Giải pháp, biện pháp: 
 a/ Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: 
Dạy học tích hợp nhằm hướng đến mục đích phát triển năng lực học phải đi đôi 
với hành, chú trọng năng lực hoạt động khuyến khích người học học một cách toàn diện 
hơn (không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn học năng lực ứng dụng từ các kiến 
thức đó) cải tiến chương trình dạy học truyền thống phần lớn là theo quan điểm tiếp cận 
nội dung. 
Nghiên cứu kĩ bài và phân tích có định hướng sư phạm bài dạy, cụ thể là: 
+ Soạn giáo án tích hợp, liên môn đó là một bản thiết kế các hoạt động, tình 
huống nhằm tổ chức cho người học thực hiện trong giờ lên lớp để giải quyết các nhiệm 
vụ học tập 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 5 - 
+ Chuẩn bị hệ thống câu hỏi: Những nội dung khó, mục đích giải quyết ở lớp, ở 
nhà chú ý phát triển kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi, khá, năng khiếu bộ môn. Dự 
kiến những sai lầm của học sinh (nếu có) và cách khắc phục. 
+ Khai thác nội dung giáo dục tư tưởng tình cảm thẩm mĩ, dân số, môi 
trườngnhằm liên môn các môn học. 
+ Chuẩn bị các tiểu kĩ năng: Việc dùng các tiểu kĩ năng trong tiết dạy nhằm phát 
huy tính tích cực của người học . Giúp học sinh làm những gì có thể nhờ sự giúp đỡ của 
giáo viên, đó là một cách để các em tự làm được những công việc khó hơn, tự khẳng 
định mình. 
+ Căn cứ vào những hướng dẫn trong phiếu giao việc, GV tổ chức cho học sinh 
làm việc cá nhân với SGK, với phương tiện sẵn có hoặc trao đổi nhóm hay học tập toàn 
lớp. 
+ Chọn hình thức tổ chức tiết học phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của 
trường, phù hợp với nội dung bài dạy và môn dạy. 
+ Để tổ chức tốt một tiết dạy phải tùy nội dung và mục đích cụ thể của bài dạy để 
xác nhận cách tổ chức học tập cho học sinh làm thế nào để có kết quả cao nhất. 
 + Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Nắm được đặc điểm tâm lí của học sinh THCS là tư 
duy còn rất cụ thể do đó trong tiết dạy việc sử dụng đồ dùng dạy học đã thực sự góp 
phần nâng cao chất lượng tiết dạy, giúp các em nắm vững kiến thức một cách kĩ lưỡng 
hơn cũng như gây hứng thú học tập cho học sinh trong tiết dạy. Chú ý bố trí bàn ghế 
phù hợp với hình thức tiết dạy. 
+ Chọn phương pháp đặc trưng của bộ môn: Vận dụng và phối hợp các phương 
pháp truyền thống với phương pháp “Lấy học sinh làm trung tâm” luôn phải hết sức 
linh hoạt, uyển chuyển, nhẹ nhàng để nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu 
quả đào tạo học sinh. 
Từ việc phân loại học sinh yếu kém theo những nguyên nhân trên, người giáo 
viên cần đề ra những phương pháp cho phù hợp để nâng dần chất lượng. 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 6 - 
Bên cạnh một số phương pháp trên, giáo viên cần kết hợp làm một số việc như 
sau: 
+ Tích cực đổi mới phương pháp, sử dụng triệt để và có hiệu quả các thiết bị dạy 
học. 
+ Đảm bảo liên tục, kiên trì, bồi dưỡng học sinh yếu kém. 
+ Xây dựng bầu không khí học tập tích cực. 
+ Tổ chức “Đôi bạn cùng tiến” để các em theo dõi, nhắc nhở nhau trong học tập 
ở lớp cũng như ở nhà. 
+ Đối với các học sinh yếu kém, cần quan tâm nhiều hơn các em khác, giáo viên 
thường xuyên kiểm tra vở sách và bài cũ của các em, thường xuyên cho các em trả lời 
và động viên khích lệ kịp thời. 
+ Có thể xin phép nhà trường tổ chức phụ đạo để nâng cao kiến thức cho các em. 
+ Giáo viên cần tránh: Xếp các em ngồi vào một góc, phó mặc các em, học như 
thế nào mặc kệ làm như vậy các em đã học yếu thì càng yếu hơn. 
 b/ Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp: 
 Nội dung 
- Tìm hiểu các tác dụng của ánh sáng: Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh học, 
tác dụng quang điện của ánh sáng. 
- Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? Nghiên cứu tác dụng nhiệt của ánh 
sáng trên vật màu trắng và vật màu đen. 
- Tác dụng sinh học của ánh sáng lên các sinh vật. 
- Tìm hiểu về tác dụng quang điện của ánh sáng lên pin mặt trời. 
 Cách thức 
Những giải pháp, việc làm cụ thể mà tôi đã và đang áp dụng để làm tốt công tác 
giảng dạy: 
- Tác dụng nhiệt của ánh sáng là gì? 
- Tác dụng sinh học của ánh sáng lên các sinh vật. 
- Tìm hiểu về tác dụng quang điện của ánh sáng. 
Cũng tương tự như sách giáo khoa tôi chia bài học thành các tiểu kĩ năng: 
* Tiểu kĩ năng 1: Tìm hiểu về tác dụng nhiệt của ánh sáng: 
Ở kĩ năng này giáo viên cần liên kết với môn địa lí 6 để dạy bài 18: thời tiết, khí hậu và 
nhiệt độ không khí. Hệ thống các câu hỏi: 
Câu hỏi 1( tạo tình huống có vấn đề): Em hãy nêu một số hiện tượng chứng tỏ 
ánh sáng chiếu vào các vật làm nóng các vật? 
Đối với học sinh khá giỏi thì việc trả lời câu hỏi này rất dễ dàng tuy nhiên giáo 
viên phải định hướng để tất cả các học sinh trong lớp đều có thể trả lời được. 
Cho học sinh quan sát một số bức ảnh về sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng 
mặt trời để phục vụ đời sống và sản xuất. Giúp học sinh hình thành kiến thức nhiệt độ 
không khí do đâu mà có: Nguồn năng lượng tạo nhiệt cho không khí là năng lượng mặt 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 7 - 
trời, ban ngày năng lượng mặt trời chiếu xuống trái đất làm trái đất và các vật trên trái 
đất nóng lên, nhiệt độ mặt đất tỏa vào lớp khí quyển tiếp xúc mặt đất làm cho lớp khí 
này nóng lên, chính vì vậy trong ngày thời gian chiếu sáng mạnh nhất là 12 giờ trưa 
nhưng nhiệt độ tỏa xuống cao nhất là 13 giờ. Do phụ thuộc vào độ chiếu sáng của mặt 
trời lên bề mặt nên trong một ngày nhiệt độ không khí luôn thay đổi theo thời gian. 
Ở mục tiểu kĩ năng này giáo viên có thể giúp học sinh hiểu rõ về nhiệt độ không 
khí thay đổi dựa vào sự thay đổi lượng chiếu sáng của mặt trời và có thể tính được nhiệt 
trung bình trong ngày và vận dụng nó vào các công việc của cuộc sống hằng ngày 
Câu hỏi 2: Lấy một vài ví dụ về tác dụng nhiệt của ánh sáng. Vậy qua hiện tượng 
trên ta có nhận xét gì khi các vật bị ánh sáng chiếu tới nó? 
Giáo viên để các em tự tìm hiểu và rút ra nhận xét về tác dụng nhiệt của ánh sáng 
sau đó giáo viên định hướng cho các em liên hệ thực tế cách thức sử dụng ánh sáng mặt 
trời như thế nào là hiệu quả để các em có thể liên hệ thực tế giải quyết vấn đề này cũng 
cần định hướng rõ ràng. 
Câu hỏi 3: Với sức nóng mặt trời của mặt trời theo em có những tác dụng và hại 
gì?( ở nội dung này học sinh có thể nhìn vào thực tế cuộc sống để trả lời giáo viên có 
thể gợi ý cho các em tác dụng nhiệt của mặt trời và từ đó các em tự tìm hiểu về tác hại 
của mặt trời, giáo viên có thể liên môn với môn sinh học để học sinh tìm hiểu về tác 
dụng nhiệt của ánh sáng mặt trời đến da người. 
Câu hỏi 4: Dựa vào đặc điểm địa lý như thế nào để khai thác hết tác dụng nhiệt 
của ánh sáng? Em đã tận dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng như thế nào vào thực tế địa 
phương mình như thế nào( ở nội dung này giáo viên sẽ tích hợp- liên môn với địa lý) để 
nêu lên tác dụng nhiệt của ánh sáng ở các vùng địa lý,các mùa khác nhau thì nhiệt độ 
của ánh sáng khác nhau). 
Hướng dẫn học sinh áp dụng vào thực tế địa phương là ở vùng cao nguyên này 
khí hậu được chia thành hai mùa rõ rệt là mùa nắng và mùa mưa nên sẽ áp dụng vào các 
công việc làm nông như thế nào? 
Giáo viên tạo điều kiện để học sinh tự nghiên cứu thí nghiệm tác dụng nhiệt của 
ánh sáng trên các vật màu trắng và vật màu đen trong SGK hình 56.2 bởi học sinh đã 
nghiên cứu SGK ở nhà nên việc làm thí nghiệm rất dễ dàng. 
Giáo viên yêu cầu các nhóm: 
Mô tả các bước làm thí nghiệm. 
Cách bố trí dụng cụ thí nghiệm. 
2
5 
30 
35 
40 
46 
39 
32 
25 
0
C 
0
C 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 8 - 
Tiến hành thí nghiệm.( giáo viên quan sát cách làm thí nghiệm của các em, trong 
quá trình học sinh làm thí nghiệm học sinh mà gặp khó khăn giáo viên định hướng học 
sinh cách làm chứ không làm dùm cho các em từ đó học sinh giải quyết được vấn đề và 
tự trả lời câu hỏi: hãy so sánh độ tăng nhiệt độ của tấm kim loại trong hai trường hợp và 
rút ra kết luận về khả năng hấp thụ năng lượng ánh sáng của các vật màu đen và màu 
trắng). 
Học sinh nhận xét 
 Nhiệt độ 
Lần thí nghiệm 
Lúc đầu Sau 1 phút Sau 2 phút Sau 3 phút 
Với mặt trắng 
25 30 35 40 
Với mặt đen 
25 32 39 46 
Học sinh rút ra kết luận. 
Từ đó giáo viên nhận xét về tác dụng nhiệt của ánh sáng: các vật màu tối hấp thụ 
ánh sáng mạnh hơn các vật màu sáng. 
 Tiểu kĩ năng 2: Tác dụng sinh học của ánh sáng 
Đối với tiểu kĩ năng 2 ta liên môn sinh học 9 với bài học ảnh hưởng của ánh sáng 
lên đời sống sinh vật. 
Câu hỏi 1: Em hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối. 
Từ ví dụ của học sinh giáo viên lấy thêm vài ví dụ về tác dụng của ánh sáng đới 
với đời sống thực vật 
Giáo viên cho học sinh quan sát các cây ưa sáng và các cây ưa bóng để học sinh 
tự hình thành kiến thức so sánh các cây ưa ánh sáng mạnh và các cây ưa ánh sáng 
yếu. 
So sánh thân 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 9 - 
So sánh phiến lá và màu sắc của lá 
Giáo viên giúp học sinh hình thành kiến 
thức ánh sáng làm ảnh hưởng tới hình thái và sinh lí của cây 
Những đặc điểm của cây Cây sông ở những nơi 
quang đãng( cây ưa sáng) 
Cây sống ở những nơi bóng 
râm, dưới tán cây to, trong 
nhà( cây ưa bóng) 
Những đặc điểm hình thái 
- Lá 
- Thân 
- Phiến lá nhỏ, hẹp, màu 
xanh nhạt. 
- Thân cây thấp, số cành 
cây nhiều. 
Phiến lá lớn, rộng, màu 
xanh thẫm. 
- Chiều cao của cây bị hạn 
chế bởi chiều cao của cây 
phía trên. 
Những đặc điểm sinh lý 
- Quang hợp 
- Thoát hơi nước 
- Cường độ quang hợp cao 
trong điều kiện ánh sáng 
mạnh 
- Điều tiết thoát hơi nước 
linh hoạt. 
- Cây có khả năng quang 
hợp trong điều kiện ánh 
sáng yếu. Quang hợp yếu 
trong điều kiện ánh sáng 
mạnh. 
Thoát hơi nước kém 
Từ đó yêu cầu học sinh rút ra kết luận tác dụng của ánh sáng tới đời sống thực 
vật. 
Câu hỏi 2: Em hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cơ thể. 
Học sinh lấy được ví dụ. 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 10 - 
Giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh để học sinh chỉ ra được tác dụng của 
ánh sáng là giúp vật di chuyển, định hướng đi kiếm thức ăn. 
Bởi tia hồng ngoại có trong ánh nắng mặt trời có tác dụng giảm đau, chữa bệnh 
về cơ, xương, khớp. Còn tia cực tím lại có hiệu quả trong diệt khuẩn, chống viêm, kích 
hoạt da sản sinh vitamin D3 làm tăng cường hấp thụ canxi và phốt pho – hai thành phần 
chính cấu tạo nên xương. 
Giáo viên cho học sinh theo dõi video và những hình ảnh cũng như một số kiến 
thức sinh học về tác dụng của ánh sáng đối với các biến đổi nhất định ở các sinh vật. 
 Tiểu kĩ năng 3: Tác dụng quang điện của ánh sáng 
Cho học sinh quan sát hình ảnh pin mặt trời yêu cầu học sinh cho các ví dụ về 
một số dụng cụ sử dụng pin mặt trời. 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 11 - 
Giáo viên đặt các câu hỏi tình huống nhằm tạo được tình huống có vấn đề 
Câu hỏi 1: Pin mặt trời có thể tạo ra 
điện. Muốn pin phát điện phải có điều kiện 
gì? 
Cho học sinh làm thí nghiệm đối với 
pin mặt trời để có thể trả lời câu hỏi 2. 
Học sinh làm thí nghiệm đối với pin 
mặt trời làm cánh quạt quay: 
Câu hỏi 2: Khi pin hoạt động nó có 
nóng lên không? 
Câu hỏi 3: Tại sao pin mặt trời gọi là 
pin quang điện? 
Giáo viên yêu cầu học sinh tìm ra 
các vật đang sử dụng pin mặt trời. 
Học sinh có thể lấy được ở các vật 
dụng gần gũi với bản thân như máy tính bỏ 
túi... 
Cho học sinh xem video mô hình ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời. Từ video 
học sinh sẽ thấy con người đã ứng dụng tác dụng của ánh sáng mặt trời tạo thành điện 
năng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Giáo viên xây dựng giáo dục học sinh 
ý thức tìm tòi sáng tạo các nguồn năng lượng mới và giáo dục học sinh yêu thiên nhiên 
bảo vệ môi trường 
 c/ Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp: 
* Đối với giáo viên chủ nhiệm: Luôn quan tâm, theo dõi và gần gũi với các đối 
tượng học sinh. Đánh giá được khả năng tư duy, nhận thức về học tập và ý thức tham 
gia các hoạt động của học sinh. Tìm hiểu được điều kiện sống, sự quan tâm của gia đình 
đối với học sinh. Nhìn thấy được sự thay đổi trong tâm, sinh lí của các em học sinh để 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 12 - 
có phương pháp giáo dục. Tranh thủ được sự giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường, 
của các bộ phận và của đồng nghiệp trong công tác chủ nhiệm. 
* Đối với gia đình phụ huynh học sinh: Luôn phải quan tâm đến nhu cầu học tập 
của học sinh. Theo dõi sự phát triển của con cái để hiểu được tâm, sinh lí con cái và đáp 
ứng các nhu cầu cần thiết trong học tập của học sinh. Luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến 
con cái để tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về tinh thần, vật chất cho con cái học tập tốt. 
Thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để có hướng đi đúng cho con cái và có 
biện pháp giáo dục con cái tốt nhất. 
* Đối với cá nhân học sinh: Luôn xác định nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong 
một tập thể, một môi trường học tập là quan trọng nhất. Có phương pháp học tập khoa 
học, có nhận thức rõ ràng, đúng đắn về tầm quan trọng của việc học và rèn luyện. Luôn 
có lối sống lành mạnh, luôn học tập những chuẩn mực đạo đức đúng đắn để có cách ứng 
xử đúng với thầy cô, cha mè, bạn bè và những người xung quanh. Tích cực tham gia các 
hoạt động tập thể. Luôn biết lắng nghe lời dạy của gia đình, thầy cô và sự góp ý của bạn 
bè. Quan tâm, giúp đỡ bạn bè, tự giác chấp hành nội quy trường lớp và nhiệt tình để 
hoàn thành tốt mọi kế hoạch đề ra. 
 d/ Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: 
Giáo viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết môn học với các môn học liên 
môn đến bài các tác dụng của ánh sáng để từ đó có cách giải quyết hợp lý tránh tình 
trạng dạy môn vật lý rồi học sinh lại học lại ở các môn kia. 
Xác định thời gian thực hiện, hình thức thực hiện và người thực hiện đối với các 
hoạt động mà giáo viên đã định hướng. 
Có hình thức phối hợp chặt chẽ, hiệu quả đối với các đối tượng phối hợp khác 
như: Thư viện; Thiết bị; Giáo viên bộ môn và gia đình học sinh 
 e/ Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: 
Mang lại nhiều kết quả khả quan hơn trong công tác dạy và học ở trường THCS 
Durkmăn 
KẾT QỦA 
Tôi đã thực hiện đề tài trong quá trình dạy lớp 9A, 9B, 9C năm học 2013 – 2014. 
Kết quả, tôi nhận thấy đa số học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, từng bước biết cách 
giải bài tập vật lý. Kết quả cụ thể được thể hiện ở điểm kiểm tra giữa học kì II năm học 
2013 – 2014như sau: 
Lớp Sĩ số Giỏi Khá TB Yếu Kém 
Lớp 9A 33 15 10 8 0 0 
Lớp B 28 5 12 11 0 0 
Lớp 9C 29 5 15 12 0 0 
II.4. Kết quả thu đƣợc qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu: 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 13 - 
- Kết quả khảo nghiệm: Sau khi áp dụng được các biện pháp, giải pháp trên về cơ 
bản đã đã giúp được rất nhiều học sinh có học lực từ trung bình đến yếu có thể chia nhỏ 
câu hỏi ra thành nhiều câu hỏi nhỏ để học sinh có thể tự tìm kiến thức. 
- Giá trị khoa học: + Vấn đề đang nghiên cứu đã mang lại giá trị khoa học cao 
cho ngành giáo dục đào tạo nói chung, và cho học sinh trường đặc thù như trường tôi là 
trường có nhiều học sinh yếu, kém, trung bình. 
 + Trong quá trình giảng dạy tôi luôn đặt học sinh vào vai trò 
là người tìm ra kiến thức, và từ kiến thức các em đã tìm ra để chỉ cho các em các áp 
dụng vào cuộc sống. 
+ Đặc biệt hơn cả tôi đã áp dụng liên môn vật lý với địa lý và 
sinh học vào bài dạy của mình. 
III. Phần kết luận, kiến nghị: 
III.1 Kết luận: 
Đây là đề tài dựa trên kinh nghiệm của bản thân tôi trong thực tế giảng dạy, dựa 
trên liên môn học với môn vật lý và phương pháp giảng dạy để nâng cao khả năng tự 
tìm kiếm kiến thức cho học sinh thông qua hệ thống các câu hỏi “ Các tác dụng của ánh 
sáng”. 
 Trong quá trình nghiên cứu; tôi đã vận dụng những cơ sở dạy học, quan điểm quá 
trình tư duy bắt đầu từ sự phân tích tình huống có vấn đề, quan điểm vùng phát triển 
gần nhất để nêu những ý kiến trong quá trình giảng dạy các tác dụng của ánh sáng. 
Trên cơ sở nghiên cứu nhiều tài liệu như sách giáo khoa, các sách bài tập của các 
tác dụng của ánh sáng, tôi đã chọn ra hệ thống câu hỏi theo từng nội dung. 
 Tôi đã phân tích, đưa ra các câu hỏi định hướng và hướng dẫn học sinh tự tìm ra 
kiến thức liên môn học. 
III.2 Kiến nghị: 
 Đây là phương pháp dạy học mới đòi hỏi nhiều ở người học sự tự học nên để 
phương pháp này có thể thành công cần cơ sở thiết bị nhiều để các em có thể tự khám 
phá. 
 Phương pháp này còn khá mới đối với cả giáo viên và họa sinh nên cần sự quan 
tâm nhiều của chuyên môn 
 Rất mong nhận được nhiều đóng góp từ các bạn đồng nghiệp. 
 DurKmăn, ngày 25/12/2014 
 Người viết sáng kiến 
 Ngô Thị Mỹ Hiệp 
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN DẠY 
BÀI CÁC TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG 
G o v n N T M H p – T n THCS Du Kmăn 
- 14 - 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Sách giáo khoa vật lí 9 – nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 
2. Sách giáo khoa sinh học 9 – nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 
3. Sách giáo khoa địa lí 6 – nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. 
4. Trang mạng google bai: ý nghĩa của dạy học theo quan điểm tích hợp. 
5. Trang mạng google bai: phó vụ trưởng gỡ rối dạy học tích hợp. 
NH N T CỦA H I Đ NG CHẤM CẤP TRƢ NG 
.

File đính kèm:

  • pdfsu_dung_phuong_phap_day_hoc_tich_hop_de_day_bai_cac_tac_dung_cua_anh_sang_357.pdf
Sáng Kiến Liên Quan