Đề tài Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong bài thường thức mỹ thuật

I/ TÊN ĐỀ TÀI

Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong bài thường thức mỹ thuật

" Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam”.Mỹ thuật lớp 9.

II/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Chúng ta, hẳn ai cũng đã từng nghe câu ca dao rất ngọt ngào,

“Qua đình ngả nón trông đình,

Đình bao nhiêu ngói, thƣơng mình bấy nhiêu”.

Từ ngàn xƣa “cây đa, bến nƣớc, sân đình” đã đi vào trong văn, thơ, nhạc,hoạ.

Hình ảnh ngôi đình cổ kính, uy nghiêm đã thấm sâu vào trong máu thịt của mỗi

ngƣời Việt Nam.

Đình làng đƣợc xây dựng gắn liền với khu đất của làng xã. Đình làng có thể là

một công trình đơn độc hợp khối và cũng có thể là một tổ hợp kiến trúc phân

tán hoặc nửa phân tán. Đình làng có khi đƣợc xây dựng cùng các kiến trúc tôn

giáo, văn chỉ của Khổng giáo và đền miếu của đạo giáo.Phía trƣớc đình thƣờng

có sân rộng, hồ nƣớc, giếng khơi, cây xanh, tam quan, cột trụ.Đình làng to hay

nhỏ, trang trí nhiều hay ít, khiêm tốn hay hoa mỹ là do sự đóng góp của dân

làng nhiều hay ít, làng giàu hay làng ngèo.Nhƣng dù quy mô có khác nhau, thì

ý nghĩa của đình làng cũng không hề thay đổi. Những ngôi đình xứ Bắc, có vẻ

đẹp tự thân, không dành cho tất cả mọi ngƣời, mà nhƣ chỉ dành cho những ai

tha thiết với văn hoá - nghệ thuật truyền thống, trƣớc hết là những ngƣời ham

tìm hiểu về nền kiến trúc và nghệ thuật trang trí của cha ông.Kiến trúc thuần gỗ

của ngôi đình, giản dị mà vững chãi dựa vào những vì kèo kết cấu và kích

thƣớc nhƣ nhau, song song đứng trên những cột cái, cột quân và có khi thêm

cột hiên nếu lòng đình rộng. Danh hoạ đƣơng đại Nguyễn Tƣ Nghiêm đã từng

nói: “Ngƣời thầy lớn nhất của ông trong nghiệp vẽ, chính là nét đẹp đình làng”.

Nói đến vẻ đẹp của đình làng, ngoài cảnh quan thiên nhiên hữu tình, kết cấu gỗ

chính xác, phải kể đến nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng.Khắc gỗ đình làng có

chạm trổ điêu luyện, giàu biến hoá với Lân,Ly,Quy, Phƣợng,cuốn cùng hoa lá

mây sóng, bầu rƣợu, quấn thƣ, dải lụa mềm cùng hình ảnh con rồng uốn lƣợn

với vô vàn biến tấu, tất cả đều đƣợc những bàn tay lành nghề của các nghệ nhân

chạm trổ tinh vi, công phu, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc đáo,giàu

tính dân tộc và mang đà bản sắc văn hoá việt

pdf25 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 2153 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong bài thường thức mỹ thuật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 gặp nhiều khó 
khăn trong học tập. 
 Trang thiết bị, sách tham khảo, đồ dùng học tập... còn thiếu nhiều cũng dẫn 
đến hạn chế cho chất lƣợng dạy học. 
II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: 
Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong bài: 
Thường thức mỹ thuật 
Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam. ( Mỹ thuật lớp 9 ) 
1/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
- HS tìm hiểu sơ lƣợc về nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam. 
- HS cảm nhận đƣợc vẻ dẹp của chạm khắc gỗ đình làng. 
- HS có thái độ yêu quý, trân trọng và giữ gìn các công trình văn hoá lịch sử 
của quê hƣơng, đất nƣớc. 
2. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
a. Giáo viên 
- Sƣu tầm một số tranh, ảnh, băng hình về chạm khắc gỗ đình làng. 
- Các bài viết về chạm khắc gỗ. 
- Một số tranh vẽ ký hoạ đình làng của HS, ảnh chụp đình làng. 
b. Học sinh 
- SGK 
- Tranh, ảnh về đình làng. 
c. Phương pháp 
- Trực quan 
- Nhóm nhỏ. 
 - Phát vấn 
- Trực quan 
- Phân tích 
- Trò chơi 
6 
- Tích hợp 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định tổ chức lớp 
-Kiểm tra sí số: 
+ 9a1: 
+ 9a2: 
+ 9a3: 
+ 9a4: 
+ 9a5: 
2. Kiểm tra bài cũ 
- GV chấm một số bài của HS. 
- GV rút kinh nghiệm chung cho cả lớp,tuyên dƣơng những bài đẹp. 
- GV cho HS học theo 6 nhóm nhỏ. Đặt tên cho các nhóm, bầu nhóm trƣởng, 
thƣ ký ghi chép. 
3. Nội dung bài mới 
* Giới thiệu bài: 
Ngƣời Việt chúng ta gắn bó với làng quê từ trong máu thịt.Cho dù ngày nay 
ở thời kinh tế thị trƣờng với lối sống vội vã, xô bồ, thì trong sâu thẳm mỗi 
con ngƣời hình ảnh đồng lúa, bến sông, nƣơng dâu, bãi mía vẫn làm ngƣời ta 
bâng khuâng lƣu luyến.Những bà con ở hải ngoại, xa quê hƣơng lâu ngày 
cũng vẫn ấp ủ hình bóng tuổi thơ với cây đa, mái đình, luỹ tre xanh thẳm. Kết 
tinh nhiều đời của văn hoá làng, chính là ngôi đình cổ kính Việt Nam. 
Để cảm nhận kỹ hơn về vẻ đẹp của đình làng với những chạm khắc tinh tế, 
sống động,giàu chất dân gian,mang đậm hồn dân tộc, chúng ta hãy cùng đến 
với bài học ngày hôm nay:Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam. 
* Nội dung bài mới: 
7 
Phƣơng pháp Nội dung 
Hoạt động 1 
Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét khái quát 
về đình làng Việt Nam 
- (Xuất hiện từ TK 12 dƣới triều nhà Lý, ngôi 
đình từ châu thổ sông Hồng bám theo nẻo 
đƣờng mở đất của tổ tiên ta về phƣơng Nam, 
dọc theo bờ biến miền Trung, tới tận cùng đất 
nƣớc). 
(GV cho HS xem ảnh đình và chùa) 
- Sự khác nhau giữa đình làng & chùa? 
 Chùa Keo - TB 
- Đình có ý nghĩa nhƣ thế nào với kiến trúc 
Việt Nam? 
(GV phân tích: 
 - Ngôi đình xứ Bắc có những nét đẹp tự thân, 
ngoài những lúc lễ hội,hội họp..thì đình làng 
trở lại với không gian của chính mình, tĩnh 
mịch, tranh tối tranh sáng, khi thời gian đã phủ 
màu cổ kính lên mái ngói vảy rồng mốc rêu & 
các thớ gỗ đã lên nƣớc nhẵn bóng trên các thân 
cột...Phía bên ngoài, từ xa đã thấy nổi bật mái 
I. vài nét khái quát 
-Đình là nơi thờ Thành hoàng 
làng & là nơi vui hơi, hội họp 
của nhân dân. 
8 
đình đồ sộ, với đầu đao cong vút lên từ bốn 
góc mái... 
-Vốn là kiến trúc gỗ,có thêm gạch đá không 
đáng kể, bộ khung mái to, nặng của ngôi đình 
giằng ghép ngang dọc thấp cao, thành một 
tổng thể vững chãi, không cần chân móng mà 
vẫn chống đƣợc gió bão tứ phía. 
- Ngôi đình thƣờng đứng biệt lập nơi đất rộng, 
với mặt sân thênh thang dƣới bóng cổ thụ xum 
xuê, trƣớc một hồ nƣớc, một dòng sông,là thế 
đình tiêu biểu nhƣ đình Đồng Kỵ,Lệ Mật... 
- Đình làng là thành tựu đặc 
sắc trong nghệ thuật kiến trúc 
& trang trí truyền thống của 
nƣớc ta 
- Kiến trúc đình làng mộc mạc 
duyên dáng.Ngôi đình là niềm 
tự hào & luôn gần gũi, gắn bó 
với tình yêu quê hƣơng của 
mỗi ngƣời dân. 
9 
- Nhiều ngôi đình ngỏ thoáng, bao giờ cũng có 
lan can thấp ở mép ngoài sàn, khách tiện, tì tay 
thoải mái hƣởng gió mát thổi vào. 
- Em hãy kể tên một số ngôi đình mà em biết? 
( Đình Chu Quyến(Hà Tây), đình Thổ 
Tang(Vĩnh Phúc),đình Phù Lão(Bắc 
Giang),đình Thổ Hà, đình Đằng Tây(Hà 
Tây),đình Hƣơng Canh(Phú Yên),đình Phù 
Lƣu (Bắc Ninh),đình Đồng Kỵ (Bắc 
Ninh),đình Liên Hiệp(Hà Tây)... 
(GV cho xem ảnh, tranh ký hoạ, tranh vẽ, đình 
làng để học sinh chiêm ngƣỡng vẻ đẹp cổ kính, 
trầm mặc của đình làng VN, kết hợp với phân 
tích nhanh). 
Đình 
Đình Bảng 
(Bắc Ninh) 
(Đình Đình Bảng (nửa đầu TK 18) có kiểu 
dáng tiêu biểu cho ngôi đình truyền thống, và 
chạm khắc rất tài hoa bên trong) 
10 
( Đây là một trong những ngôi đình cổ nhất và 
độc đáo ở miền Bắc nƣớc ta – nửa sau tk 16) 
Hoạt động 2 
Hướng dẫn HS tìm hiểu một vài nét về nghệ 
thuật chạm khắc gỗ đình làng 
- Chạm khắc thƣờng đƣợc gắn liền với loại 
hình nghệ thuật nào? 
- Chạm khắc thƣờng đƣợc trang trí ở phần nào 
trong kiến trúc? 
(GV cho xem ảnh) 
- Em hãy quan sát tranh MH SGK & cho biết: 
Đề tài của chạm khắc? 
(Nội dung chạm khắc miêu tả cuộc sống hàng 
ngày của nhân dân nên rất phong phú, dí 
dỏm.Các bức chạm khắc thể hiện đề tài sinh 
hoạt xã hội & các hình tƣợng trang trí trong 
sgk chỉ là một số ít trong kho tàng đồ sộ của 
chạm khắc đình làng, song cũng thấy đƣợc sự 
phong phú về đề tài & cách thể hiện đầy sáng 
tạo của nghệ nhân xƣa). 
II. Nghệ thuật chạm khắc gỗ đình 
làng 
- Chạm khắc trang trí gắn bó 
chặt chẽ với kiến trúc đình 
làng 
- Các đầu đao, đầu cột của 
11 
TP “ Cảnh sinh hoạt của ngƣời đình Thổ 
Tang” 
- Cách chạm khắc? 
(Cách tạo hình khoẻ khoắn mạch lạc & tự do, 
thoát khỏi những chuẩn mực chặt chẽ, khuân 
mẫu của nghệ thuật cung đình chính thống). 
(Nghệ thuật chạm lộng là hình thức tạo ra sự 
phong phú của không gian bằng nhiều tầng 
nhiều lớp.Trên một khúc gỗ làm thế nào để tạo 
ra nhiều không gian? Phƣơng tiện chủ yếu của 
chạm lộng là tràng tách & bộ đục mỏng, bộ 
đục bẹt.Bề mặt khúc gỗ đƣợc đục sâu, nông 
tạo nhiều tầng là do ý đồ của tác giả. Với một 
chủ ý rõ ràng nghệ sỹ có thể đục một chiều 
thẳng, mặt chính diện xuyên suốt 20 phân hoặc 
nhiều hơn, còn phần bên kia là nền.Các lớp 
liên hệ với nhau chặt chẽ thể hiện theo yêu cầu 
nghệ thuật. 
Nghệ sỹ tiến hành đục 3 chiều: 
 Đục từ ngoài vào,từ dƣới lên,từ trên xuống. 
Kết quả đƣợc nhiều tầng nhiều lớp, chính vì 
thế có đƣợc hình lẩn vào & từ trong chạy ra 
đƣợc che lấp bởi lớp bên ngoài. Lớp nền nhô 
lên một tý để thấy ánh sáng vào mờ tối, gây 
cảm giác về sự sâu thẳm của không gian tự 
thân). 
- Em hãy ngắm hình MH trang 74,75 sgk & 
đình thƣờng đƣợc chạm hình 
đầu rồng và các hoa văn. Dọc 
theo các trục, các bức vách gỗ 
của đình phần lớn đƣợc trang 
trí bằng các bức chạm khắc 
với nội dung sinh hoạt xã hội 
phong phú & giàu tính hiện 
thực. 
- Chạm khắc gỗ đình làng 
thuộc dòng nghệ thuật dân 
gian, chủ yếu phản ánh sinh 
hoạt của nhân dân đƣợc mô tả 
rất sinh động. 
12 
cho biết cảm nghĩ của mình về vẻ đẹp của 
chạm khắc đình làng? 
(GV phân tích vẻ đẹp của chạm khắc đình làng 
kèm theo minh hoạ: 
+ Chạm khắc gỗ đình làng đƣợc chạm nổi, 
chạm bong, chạm lộng còn nguyên chất gỗ để 
mộc. ở đình làng, hầu nhƣ tất cả các mặt gỗ, 
trừ cột & câu đầu, đề đƣợc đục chạm đủ 
dạng:Sƣờn, xà, cốn, lá gío,các thanh kẻ, bẩy... 
+ Chạm khắc mang đậm chất dân gian(hồn 
nhiên, giản dị,bộc phát, không câu lệ quy tắc 
gò bó) ngoài những cảnh sinh hoạt quen thuộc 
nhƣ: Mời rƣợu,đá cầu,chẻ củi,gánh con trong 
thúng, làm xiếc,chèo thuyền...nhiều ngôi đình 
còn chạm những cảnh ẩn dụ bất ngờ nhƣ: Bà 
mẹ cho hổ con bú sữa.Rồng mẹ cầm quả trứng 
nở ra rồng con. Anh trai làng đƣa hài cốt cha 
ông vào miệng rồng... 
+ Nghệ thuật chạm khắc trang trí dầy đặc, tinh 
- Cách chạm khắc dứt khoát, 
chắc tay nhƣng phóng khoáng, 
tạo nên chỗ nông, sâu, khiến 
cho bức chạm khắc gỗ có độ 
tối sáng lung linh huyền ảo khi 
nằm trong không gian kiến 
trúc. 
13 
vi,tế nhị, duyên dáng, tạo không gian nhiều 
tầng nhiều lớp, tinh xảo, trau chuốt, tế nhị, 
duyên dáng, thoáng mở & lan toả từ gian thờ 
giữa toà đại đình sang các gian, các trái hai 
bên, chuyển tiếp qua nhà tiền tế ra sân đình 
hoà quyện cùng xóm làng, cảnh sắc thiên 
nhiên, mặt khác nghệ thuật lại đƣợc bổ sung 
theo chiều ngƣợc lại bằng môi trƣờng hội làng 
từ sân đình chuyển vào qua nhà tiền tế rồi tràn 
vào các nhà đại đình làm cho không gian nghệ 
thuật càng thêm sinh động, nghệ thuật luôn 
đƣợc bổ sung trong sự chuyển động của không 
gian lễ hội”. 
- GV cho HS xem băng kết hợp với phân tích 
và so sánh để HS thấy đƣợc vẻ đẹp riêng của 
một số ngôi đình và sự phong phú của chạm 
khắc gỗ đình làng. 
 + Nghệ thuật chạm khắc đình Diềm tinh vi, 
trau chuốt, dày đặc, nhiều tầng nhiều lớp, có 
sáu ngọn đèn trời chiếm lĩnh không gian, nghệ 
thuật tạo dựng và phát triển trong không gian 
rất phong phú, biểu hiện tài năng sáng tạo lớn 
của nghệ sỹ. Đình Diềm làm trên đất quê của 
vua Bà, theo truyền thuyết đó là ngƣời sáng 
lập ra các làn điệu quan họ. Từ không gian 
thực của hội làng sôi động tƣng bừng tiếng 
chiêng trống, lời ca điệu múa hoặc trang 
- Chạm khắc ĐL có vẻ đẹp tự 
nhiên, mộc mạc, dản dị.Mang 
đậm tính dân gian và bản sắc 
dân tộc. 
14 
nghiêm trong lời hát chúc thờ đều tạo thành 
các yếu tố chuyển tiếp lên các thành phần nghệ 
thuật trên cửa võng: Hoa lá, mây rồng, tiên 
cƣỡi rỗng, tiên múa, ngƣời dắt ngựa, sự hội tụ, 
quây quần gặp lại nhau trong ngày hội. 
+ Đình Thổ Hà là đình chợ, không gian từ cửa 
võng lan toả mạnh sang các gian khác, nghệ 
thuật trang trí rất thoáng phù hợp với yêu cầu 
của ngôi đình chợ. 
+ Đình Hƣơng Canh nghệ thuật lại rất hoành 
tráng. Kỹ thuật chạm lộng đƣợc hình dung đầy 
đủ về chủ đề nghệ thuật và đƣợc tách ra làm 
đôi tạo khả năng thể hiện, lắp ghép đƣợc dễ 
dàng. Cùng một lúc tác giả sử dụng nhiều mối 
quan hệ của kỹ thuật để tạo nên mối tổng hoà 
cho nghệ thuật, vừa chạm lộng, vừa chạm 
nông, vừa tạo khối tròn cho cái nọ đẩy cái kia, 
tạo mối tƣơng phản để soi sáng cho nhau cùng 
đi vào một nhịp điệu ngày hội. Theo dọc xà 
dọc, bức chân dung rồng đơn lan toả sang 
không gian bên để rồi lại bắt nhập với những 
chân dung rồng khác. Ngay trên xà dọc tiếp 
nối với xà trên, ở gian tiếp bên ta lại bắt gặp 
chân dung đôi rồng 
Điêu khắc đình Hƣơng Canh là một nghệ thuật 
điêu luyện mang tính chất bác học rõ rệt. Tất 
cả mọi bức chạm khắc đều có ý đồ rõ ràng, 
đƣợc sắp xếp phân chia theo một chủ định, 
nhƣng đều nằm trong một tổng hoà chung. 
15 
- 
Qu
ê 
hƣơ
ng 
em 
có ngôi đình nào đẹp? Hãy kể vài đặc điểm 
của ngôi đình đó? 
 Đình Trà Cổ – Quảng Ninh 
(GV kể chuyện: Đình làng QN cũng giống nhƣ 
các đình làng ở các vùng quê khác. Kiến trúc 
đình làng mang tinh thần Việt sâu sắc, các đồ 
trang trí, ngoài những mô típ chung, còn có 
những nét đặc trƣng riêng của các địa phƣơng, 
hầu hết các ngôi đình đều đƣợc xây vào cuối 
thời Lê-Nguyễn. Dƣới đây là một số ngôi đình 
tiêu biểu (GV Cho xem băng).Quảng Ninh có 
rất nhiều đình đẹp nhƣ: Đình Liêu Khê, đình 
Phong Cốc (Yên Hƣng) đình thờ tứ vị thánh 
nƣơng & thần nông,đây là một trong những 
ngôi đình cổ nhất trong tỉnh, đình dài 31,5m; 
16 
rộng 11,5m;cao 7m, gồm 7 gian 2 trái dựng 
theo hình chữ công; hầu hết các thành phần 
kiến trúc đều có chạm khắc, kỹ thuật đã đạt 
đến mức điêu luyện. Các hình khối của chạm 
khắc chắc khoẻ, mạnh mẽ, uyển chuyển, thanh 
thoát lại có chút gì đấy ngộ nghĩnh, giàu cảm 
xúc; chịu ảnh hƣởng của ƣớc lệ đƣơng thời 
Đình Bình Lục (Đồng Triều) thờ thành hoàng 
làng là 8 vị hoàng đế nhà Trần & An Sinh 
vƣơng Trần Liễu. Đình Quan Lạn (Vân Đồn); 
đình mang phong cách kiến trúc TK XIX;các 
hoa văn trang trí vẫn là các đề tài truyền thống 
nhƣ: Tứ linh, tứ quý ngoài ra còn có hoa, 
bƣớm, dơi. Thần chủ ngôi đền là thƣợng tƣớng 
Trần Khánh Dƣ. Đình Trà Cổ (Móng Cái), đề 
tài chủ yếu của đình là hình tƣợng rồng, đƣợc 
thể hiện dƣới nhiều hình mẫu, đồ án khác 
nhau, ngoài ra còn có hình tiên nữ, hoa sen, 
mẫu đơn, trúcĐình Trà Cổ là niềm tự hào 
của ngƣời ngƣ dân Việt, đứng ở nơi đầu sóng 
ngọn gió mà vẫn giữ đƣợc phong cách thuần 
Việt sắc). 
Hoạt động 3 
Hướng dẫn HS tìm vài đặc điểm 
của chạm khắc gỗ đình làng 
- HS cất sách, vở & thảo luận nhóm trả lời câu 
hỏi sau: 
+ Đề tài của chạm khắc? 
+ Kể tên 3 tác phẩm chạm khắc mà em còn 
nhớ? 
+Nét khắc? 
+ Điền vào từ còn thiếu trong câu sau sao cho 
đúng: “ Nghệ thuật chạm khắc mộc mạc, khoẻ 
khoắn & phóng khoáng, bộc lộ tâm hồn của 
những ngƣời .............................................(4 
từ). 
17 
d. Củng cố dặn dò: 
- Hãy kể tên một số ngôi đình cổ đẹp của nƣớc ta? 
- GV nhận xét cách học, ý thức học của các nhóm. 
- GV tổng kết điểm cho các nhóm, biểu dƣơng nhóm học có chất lƣợng. 
- BTVN: Câu hỏi 1,2,3 sgk. 
GVKL: “ Điêu khắc đình làng xứ Bắc quả là 
một di sản nghệ thuật quý báu, cùng với thành 
tƣụ đáng tự hào về kiến trúc của tổ tiên ta. 
Phần chạm trổ điêu luyện, giàu biến hoá, đƣợc 
biểu hiện qua chạm khắc gỗ đình làng, nghệ 
thuật ấy thực sự là khuôn mặt của làng xã với 
cái nhìn hóm hỉnh, nụ cƣời thật vui tƣơi 
cuộc sống đấy, mà cũng là sự giải trí cho 
những ngày lao động vất vả của nhân dân 
ta.Chúng ta có quyền tự hào về mỹ thuật cổ 
nƣớc nhà và hãy cùng nhau gìn giữ, trân trọng 
những di sản văn hoá, để nó mãi trƣờng tồn 
cùng năm tháng”. 
III. một vài đặc điểm của chạm 
khắc gỗ đình làng 
- Chạm khắc gỗ chủ yếu phản 
ánh cảnh sinh hoạt trong cuộc 
sống đời thƣờng của nhân dân. 
- Nghệ thuật mộc mạc, khoẻ 
khoắn & phóng khoáng bộc lộ 
tâm hồn của những ngƣời sáng 
tạo ra nó. 
18 
e. Hướng dẫn học: 
- Chuẩn bị bài: Vẽ tƣợng chân dung thạch cao. 
- Chuẩn bị chì, vở vẽ, tẩy, que đo. 
- Sƣu tầm một số bài vẽ tƣợng đẹp để học tập. 
- Ôn lại phần: Tỷ lệ ngƣời. 
4. RÚT KINH NGHIỆM: 
- Học sinh học sôi nổi,hiểu bài, yêu thích môn học. 
- HS phát huy đƣợc khả năng phân tích, tƣ duy sáng tạo. 
- HS cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của chạm khắc gỗ qua đề tài, cách chạm khắc, bố 
cục, nhịp diệu, không gian. 
- HS trân trọng và yêu quý kiến trúc cổ Việt nam. 
- HS có ý thức hơn trong việc gìn giữ những di sản văn hoá của Việt Nam nói 
riêng của thế giới nói chung. 
19 
C/ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CỦA ĐỀ TÀI: 
- Năm học 2006 -*- 2007 chƣa áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực. Kết 
quả là: 70% học sinh hiểu bài. 
- Năm học 2007 -*- 2008 áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực. Kết quả 
là: 90% học sinh hiểu bài. 
- Năm học 2008 -*- 2009 áp dụng phƣơng pháp dạy học tích cực. 
Kết quả là: 
* 100% học sinh hiểu bài. 
* Trong đó có 50% học sinh thuộc bài ngay tại lớp. 
* 100% học sinh khi hỏi, đều yêu thích, tự hào, cảm phục những thành tựu 
của nền mỹ thuật cổ đại của thế giới,cảm nhận đƣợc giá trị nghệ thuật và tính 
sáng tạo, giáo dục, nhân văn trong các tác phẩm. 
* Bài tập về nhà ( Cảm nhận của em về chạm khắc gỗ đình làng Việt 
Nam?).Có 55% học sinh đạt điểm giỏi,30% đạt loại khá, 15% đạt yêu cầu. 
20 
D/ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
I/ KẾT LUẬN 
 Chƣơng trình mỹ thuật ở THCS đã công bố theo quyết định của Bộ trƣởng 
Bộ giáo dục đào tạo (ngày 24/1/2002) và dã đƣa vào sử dụng trong phạm vi 
toàn quốc từ năm học 2002-2003. Lần đầu tiên môn mỹ thuật ở THCS có 
chƣơng trình mang tính pháp quy và đƣợc xây dựng đồng bộ cùng các môn 
khác để đảm bảo tính liên thông, với quy trình thực nghiệm công phu từ năm 
1998-2000 ở nhiều trƣờng trên các địa bàn. 
 Chƣơng trình mỹ thuật THCS có cấu trúc đồng tâm. Ngƣời dạy vừa đảm bảo 
tính hệ thống của chƣơng trình vừa củng cố và nâng cao nhận thức thẩm mỹ 
và khả năng thực hành cho học sinh.Trong phân môn thƣờng thức mỹ thuật 
học sinh cầm đạt đƣợc các kỹ năng nhƣ: Quan sát nhận ra nội dung của tác 
phẩm. Phân tích đƣợc vẻ đẹp của các tác phẩm qua nét chính của hình thức 
thể hiện: Bố cục, màu sắc, hình dáng, tình cảm của nhân vật, diễn đạt đƣợc 
cảm nhận của mình về tác phẩm điêu khắc, hội hoạ.Vấn đề đặt ra ở đây là: 
Ngƣời giáo viên phải làm sao truyền tải đƣợc mục tiêu của bài dạy, mục tiêu 
của chuyên ngành đến với học sinh một cách hiệu quả nhất. 
 Những năm gần đây cùng với sự đổi mới của đất nƣớc, ngành giáo dục cũng 
có những cải tiến, tiến bộ trong quan điểm dạy học. Trƣớc đây " lấy ngƣời dạy 
21 
làm trung tâm"thì giờ đây " lấy ngƣời học làm trung tâm".Có thể nói đây thực 
sự là cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục, trong đó phƣơng pháp dạy học 
đóng vai trò đặc biệt quan trọng.Dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực 
của ngƣời học, bao gồm cả phƣơng pháp dạy và phƣơng pháp học. Trong dạy 
học tích cực, học sinh tự khám phá nắm bắt những điều mình chƣa biết, tự tìm 
cách giải quyết vấn đề một cách chủ động, sáng tạo, không bị gò bó áp đặt 
nhƣ phƣơng pháp dạy học thụ động. 
 Trong qua trình dạy học tôi luôn áp dụng phƣơng pháp tích cực một cách 
phù hợp vào bài giảng,thông qua các hoạt động học tập, học sinh đƣợc phát 
huy cao độ khả năng tƣ duy, diễn đạt, tƣởng tƣợng, sáng tạo...giáo viên không 
chỉ truỳên thụ kiến thức mà còn tổ chức hƣớng dẫn học sinh hoạt động, tạo 
mối quan hệ tƣơng tác giữa giáo viên- học sinh, học sinh-giáo viên, giáo viên- 
học sinh-môi trƣờng học tập. 
 Qua quá trình dạy học tôi thấy: Dạy học tích cực không chỉ là biện pháp 
nâng cao hiệu quả dạy học,mà còn là mục tiêu của dạy học.Với cách học này 
học sinh có thể áp dụng với tự học ở nhà hay tại lớp đều đem lại hiệu quả cao. 
 Đối với môn mỹ thuật nói chung, bài thƣờng thức mỹ thuật nói riêng,phƣơng 
pháp tích cực đã giúp học sinh hiểu bài hơn, say mê hơn, học sinh thích tìm 
tòi khám phá kiến thức mới không chỉ ở sách giáo khoa mà còn ở trên các 
phƣơng tiện thông tin tuyên truyền, tài liệu tranh ảnh, qua đó các em tự bổ 
xung những kiến thức quý giá, giúp các em nhớ tốt hơn, hiểu sâu hơn. 
 Có thể nói, phƣơng pháp tích cực đã đem lại những kết quả tốt cho việc học 
tập của học sinh, qua các cấp độ.Tôi tin chắc rằng, sự đổi mới giáo dục cùng 
sự góp sức của phƣơng pháp tích cực sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho sự nghiệp 
giáo dục của nƣớc nhà. Qua đây, tôi mong mỗi ngƣời giáo viên, hãy vì tƣơng 
lai của đất nƣớc, chăm chỉ, siêng năng trau rồi kiến thức, tìm các phƣơng pháp 
hiệu qua nhất để truỳên tải kiến thức một cách tốt nhất đến với từng học sinh. 
Chúng ta hãy luôn nghi lòng tạc dạ và thực hiện câu nói của Bác: 
 “ Vì lợi ích mƣời năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng ngƣời”. 
22 
II/ KIẾN NGHỊ 
 - Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của giờ dạy, tôi có một số kiến nghị sau: 
* Hiện nay tranh ảnh cho môn mỹ thuật còn rất thiếu (Chỉ có 2 bộ tranh chƣa 
đầy đủ của lớp 6 và lớp 8).Đặc biệt là sách tham khảo dành cho giáo viên thì 
thật là hiếm hoi ( Lớp 9 còn không có sách giáo viên) 
* Phòng học đông, không có phòng chuẩn cho học vẽ theo mẫu, nên kết quả 
bài thực hành của các em còn chƣa đạt chất lƣợng cao. 
Vì những lý do trên đây, tôi tha thiết mong các cấp, các ngành quan tâm hơn 
nữa tới môn mỹ thuật, để cho học sinh và giáo viên có điều kiện thuận lợi hơn 
trong việc dạy và việc học. 
-------------------------------------- 
23 
XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG Quảng Ninh, ngày 15 tháng 04 năm 2009 
 Người viết đề tài 
 Lưu Thị Nga 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
-----------***------------ 
1. Sách giáo khoa, sách giáo viên lớp 9 
2. Tài liệu " Bồi dƣỡng thƣờng xuyên chu kỳ III " 
3. Sách " Điêu khắc và môi trƣờng” TG Thiện Tâm - NXB Xây dựng, 
năm 2003. 
4. Sách " Bách khoa tri thức phổ thông" NXB TĐBK. 
5. Sách “Nét đẹp đình làng” TG Hoạ sỹ Lê Thanh Đức – NXB Mỹ thuật 
năm 2001. 
6. Sách: Lịch sử mỹ thuật Việt Nam. TG Phạm Thị Chỉnh. 
7. Các bài báo, tài liệu liên quan. 
24 
MỤC LỤC 
 A/ ĐẶT VẤN ĐỀ 
 I/ Tên đề tài 
 II/ Lý do chọn đề tài 
 III/ Mục tiêu của đề tài 
 IV/ đối tượng nghiên cứu của đề tài 
 V/ Phương pháp nghiên cứu đề tài 
 1/ Phƣơng pháp quan sát 
 2/ Nghiên cứu tài liệu 
 3/ Thực nghiệm 
 B/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
 I/ Thực trạng vấn đề 
 II/ Giải quyết vấn đề 
 1/ Mục tiêu bài học 
 2/ Đồ dùng dạy học 
 3/ Tiến trình dạy học 
25 
 a. Ôn định tổ chức lớp 
 b.Kiểm tra bài cũ 
 c.Nội dung bài mới 
 d.Củng cố dặn dò 
 e. Hƣớng dẫn học 
 4/ Rút kinh nghiệm 
 C/ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CỦA ĐỀ TÀI 
 D/ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 
 *** Tài liệu tham khảo 
 *** Mục lục. 

File đính kèm:

  • pdfsu_dung_phuong_phap_day_hoc_tich_cuc_trong_bai_thuong_thuc_my_thuat_2372.pdf
Sáng Kiến Liên Quan