[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Ngô Hữu Hạnh

- Nội dung:

1.Xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động tổ khối tại cơ sở.

2.Xây dựng mạng lưới tổ trưởng Công đoàn.

3. Đổi mới nội dung hoạt động, phục vụ thiết thực cho đời sống của đoàn viên.

4. Kế hoạch hoạt động theo chủ điểm.

5. Xây dựng nề nếp cho kế hoạch hoạt động Công đoàn.

6. Khen thưởng động viên.

7. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường .

8. Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động.

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 587 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "[Tóm tắt] Sáng kiến kinh nghiệm Một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Ngô Hữu Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
Đề nghị công nhận sáng kiến cấp huyện năm học 2016 - 2017
I. Sơ lược lý lịch:
- Họ và tên: Phan Đức Quán
- Năm sinh:	10 -10 -1976	- Giới tính: 
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học sư phạm Anh Văn
- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch công đoàn
- Chức năng, nhiệm vụ được giao: Dạy lớp
II. Nội dung:
1. Tên sáng kiến: Một và gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Ngô Hữu Hạnh.
2. Thời điểm áp dụng: Năm 2015-2016 và năm 2016 - 2017
3. Cơ quan, đơn vị áp dụng sáng kiến: Công đoàn trường tTHCS Ngô Hữu Hanh
 4. Mô tả sáng kiến: 
- Nội dung:
1.Xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động tổ khối tại cơ sở. 
2.Xây dựng mạng lưới tổ trưởng Công đoàn.
3. Đổi mới nội dung hoạt động, phục vụ thiết thực cho đời sống của đoàn viên.
4. Kế hoạch hoạt động theo chủ điểm.
5. Xây dựng nề nếp cho kế hoạch hoạt động Công đoàn.
6. Khen thưởng động viên.
7. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường .
8. Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động.
- Tính mới, sáng tạo: 
 	Luôn thực hiện các biện pháp, chương trình sinh hoạt mới, tổ chức Công đoàn đã và đang thực sự có đổi mới mạnh mẽ, ra sức thực hiện vai trò, vị trí, chức năng của mình, giành những thắng lợi nhất định. Đặc biệt, đang dần dần đổi mới chức năng quản lý của mình ở cơ sở trường.
Đây là một trăn trở, đòi hỏi cấp thiết đối với cán bộ Công đoàn cơ sở, phải nghiên cứu, đề xuất những biện pháp khả thi tại đơn vị mình trong lúc chờ đợi Công đoàn cấp trên có những định hướng, chỉ đạo kịp thời, tổ chức tập huấn, giúp cơ sở khắc phục những khó khăn lúng túng nhằm thực hiện tốt việc tham gia quản lý một cách có hiệu quả.
Từ những suy nghĩ trên, tôi xin được đề xuất một vài ý kiến nhỏ của mình nhằm góp phần phát huy hết chức năng cố hữu của tổ chức Công đoàn, cùng tham gia quản lý với chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của Phòng giáo dục và Đào tạo đã đề ra.
- Tính khả thi 
Trong các cuộc họp Công đoàn các đoàn viên đã mạnh dạn phát biểu ý kiến đóng góp, xây dựng cũng như đề xuất những ý kiến, giải bày những tâm tư nguyện vọng của bản thân, qua đó, ban chấp hành đã có những bước khắc phục những hạn chế trong hoạt động và đồng thời Đoàn viên giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tinh thần đoàn kết nội bộ được nâng lên rõ rệt.
- Hiệu quả mang lại: 
 Đã áp dụng 8 giải pháp trên trong 3 năm 2014 -2015 ; 2015-2016 và 2016 -2017. Kết quả đạt được: Công đoàn vững mạnh xuất sắc và có được một tập thể đoàn kết luôn tích cực trong các phong trào
	XÁC NHẬN	 Đông Phước ngày 12 . tháng 5 năm 2017.
	HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ	 NGƯỜI BÁO CÁO
	CHỦ TỊCH
	 Phan Đức Quán

File đính kèm:

  • doc3. QUAN.doc
Sáng Kiến Liên Quan