Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: Đội ngũ giáo viên hiện nay đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỉ lệ rất lớn song số giáo viên dạy giỏi các cấp còn hạn chế. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì điều đầu tiên phải quan tâm đến là nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.

Thực hiện sáng kiến nhằm bồi dưỡng, nâng cao trinh độ chuyên môn, tăng cường đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp cho nhà trường nói riêng các nhà trường nói chung.

2. Phạm vi triển khai thực hiện: Trong nhà trường và các đơn vị Trường THCS trên địa bàn toàn huyện.

 

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 31/07/2015 | Lượt xem: 22908 | Lượt tải: 26Download
Bạn đang xem tài liệu "Tóm tắt nội dung, hiệu quả sáng kiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Vị Xuyên, ngày 30 tháng 5 năm 2013
BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
- Tên sáng kiến: Huwowngs
- Tên cá nhân thực hiện: Hà Văn Bé
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày: 1/9/2008 đến ngày: 1/6/2013
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: Đội ngũ giáo viên hiện nay đạt chuẩn và trên chuẩn chiếm tỉ lệ rất lớn song số giáo viên dạy giỏi các cấp còn hạn chế. Muốn nâng cao chất lượng giáo dục thì điều đầu tiên phải quan tâm đến là nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
Thực hiện sáng kiến nhằm bồi dưỡng, nâng cao trinh độ chuyên môn, tăng cường đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp cho nhà trường nói riêng các nhà trường nói chung.
2. Phạm vi triển khai thực hiện: Trong nhà trường và các đơn vị Trường THCS trên địa bàn toàn huyện.
3. Mô tả sáng kiến: Những kinh nghiệm, những giải pháp hiệu quả trong việc bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi các cấp.
4. Kết quả, hiệu quả mang lại: Trong những năm qua, tôi đã bồi dưỡng được nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: Trong nhà trường và các đơn vị Trường THCS trên địa bàn toàn huyện.
6. Kiến nghị, đề xuất: 
Phòng GD&ĐT duy trì các kỳ thi chọn giáo viên dạy giỏi cấp huyện hàng năm. Tăng cường các chế độ đãi ngộ, động viên khuyến khích kịp thời cho các giáo viên dạy giỏi các cấp 
x¸c nhËn CỦA NHÀ TRƯỜNG Ng­êi b¸o c¸o 

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_van.doc
Sáng Kiến Liên Quan