SKKN Vận dụng một số trò chơi thể thao quân sự vào giảng dạy thực hành có hiệu quả môn học giáo dục quốc phòng an ninh THPT

Giáo dục quốc phòng - An ninh là một môn học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo con người mới XHCN. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tạo cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất, rèn luyện năng lực để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của đất nước: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần nâng cao ý thức Quốc phòng – An ninh, củng cố nền quốc phòng toàn dân an ninh nh©n d©n, x©y dùng nÒn QPTD, ANND vững mạnh. Trải qua hơn 50 năm (1961 đến nay) hình thành và phát triển môn học GDQP-AN đã khẳng định vị thế của mình với sự nỗ lực của không chỉ riêng ngành Giáo dục mà còn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành qua từng giai đoạn.

Thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP-AN trong tình hình mới; Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ vế việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác GDQP-AN năm 2010 và những năm tiếp theo; Nghị định 116/2007-NĐ-CP về GDQP-AN cùng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác làm cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN trong các trường THPT. Từng bước tác động sâu sắc đến cả các cơ quan quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN, làm thay đổi tư duy của các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội đối với môn học, góp phần khẳng định được vị thế của môn học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Xác định rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ đó, trong những năm qua Cấp Uỷ Ban Giám hiệu Trường THPT Quỳnh Lưu 1 luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Giáo dục quốc phòng - An ninh cho học sinh. Đặc biệt chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn giáo viên chọn các hình thức tổ chức Dạy - Học tích cực; Các giáo viên cũng đã được tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, từ đó đã mạnh dạn thay đổi cách soạn giáo án, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với trình độ nhận thức lứa tuổi cũng như nội dung và kiến thức môn học. Việc đổi mới phương pháp Dạy - Học là một vấn đề đang được toàn xã hội nói chung và đặc biệt là ngành giáo dục nói riêng rất quan tâm, nhằm tạo sự chuyển biến lớn trong quá trình Dạy - Học, điều đó càng đòi hỏi người Giáo viên phải tích cực tìm tòi, học hỏi và không ngừng sáng tạo để đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.

 

doc12 trang | Chia sẻ: minhtam111 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Vận dụng một số trò chơi thể thao quân sự vào giảng dạy thực hành có hiệu quả môn học giáo dục quốc phòng an ninh THPT", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o dục và đào tạo Tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm, chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện tốt công tác Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh. Bằng rất nhiều hoạt động cụ thể trong công tác giảng dạy cũng như hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cấp trường, cấp tỉnh, cấp quốc gia.
 Thời gian vừa qua ban giám hiệu Trường Trung Học Phổ Thông Hướng Hóa và tổ Thể dục – quốc phòng đã chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn các giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh chọn nhiều hình thức giảng dạy, học tập môn học này. Là giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh, tôi nhận thấy học sinh phải chuyển tải nhiều kiến thức, đồng thời học thực hành phải hợp lý và khoa học. Vì vậy các em luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và không tập trung trong giờ học. Mặt khác môn Giáo dục quốc phòng an ninh là môn học mà khi bước vào Trường trung học phổ thông các em mới bắt đầu tìm hiểu nhất là học sinh lớp 10 còn rất bỡ ngỡ khi nhắc tới bộ môn này. Các em thường có suy nghĩ đây là môn phụ không quan trọng nên chưa tập trung trong quá trình học. vì thế là giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh chúng ta phải làm thế nào để nâng cao hứng thú cho học sinh và tạo cho một tiết học thực hành luôn luôn sôi nổi, vui vẻ và thoải mái nhưng vẫn tiếp thu được trọng tâm của bài. 
 Được sự tạo điều kiện, giúp đỡ của ban giám hiệu và giáo viên trong tổ thể dục – giáo dục quốc phòng Trường trung học phổ thông Hướng Hóa, tôi đã mạnh dạn viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm“Vận dụng một số trò chơi thể thao quân sự vào giảng dạy thực hành có hiệu quả môn học giáo dục quốc phòng an ninh THPT.”. Mục đích của đề tài là đưa một số trò chơi vào trong tiết học thực hành, nhằm giúp học sinh yêu thích môn học hơn. Đồng thời tạo ý thức tự giác học tập, tâm lý thoải mái.
 2. Mục đích nghiên cứu.
 - Với mục đích đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, làm tăng sự tìm tòi, tự học, tự phát huy tính sáng tạo của học sinh sao cho phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội,làm tăng tính hấp dẫn của từng tiết học, tạo hứng thú và thu hút học sinh học tập tích cực, chủ động phối hợp nhóm và giáo viên trong qua trình học thực hành chính là cốt yếu của đề tài này. Với việc nghiên cứu đề tài này tôi mong muốn sẽ có một kinh nghiệm giảng dạy tốt và tạo cảm hứng thích thú cho học sinh khi học thực hành môn giáo dục quốc phòng an ninh.
 - Nhằm giáo dục lòng yêu nước, hình thành nhân cách cho học sinh qua bài học.
 - Phát huy tinh thần dũng cảm, cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, ra sức học tập cũng như sẵn sàng lên đường nhập ngũ để bảo vệ Tổ quốc.
 3. Đối tượng nghiên cứu.
 - Học sinh khối 10 năm học 2017-2018 và 2018-2019
 4.Đối tượng khảo sát, thực nghiệm.
 - Học sinh khối 10 năm học 2018-2019.
 5. Phương pháp nghiên cứu.
 - Nghiên cứu các tài liệu trên wesite, sách báo, tiếp thu kinh nghiệm của các giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh...
 - Khảo sát thực tế và điều tra cơ bản.
 - Phương pháp trực quan.
 - Phương pháp làm mẫu.
 - Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả.
 - Phương pháp đóng vai.
 - Phương pháp khởi động trí tuệ.
 6. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu.
 a, Phạm vi nghiên cứu.
 - Các tiết thực hành môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 10.
 b, Kế hoạch nghiên cứu.
 - Bắt đầu tháng 10/2018 và kết thúc cuối tháng 4/2019 
II. Phần Nội Dung
 1.Cơ sở lí luận.
 - Chơi là một hoạt động hấp dẫn, phù hợp với sự phát triển tự nhiên của tâm sinh lí tuổi trẻ ( từ nhi đồng qua thiếu niên đến lứa tuổi thanh niên bước vào đời sống xã 
hội). Những yêu cầu của các môn giáo dục có tính hệ thống, trình tự trong nhà trường các cấp, nhất là các môn giáo dục quốc phòng an ninh sẽ được tuổi trẻ học sinh tiếp nhận, tự rèn luyện một cách thoải mái qua hoạt động “ chơi”. và là một việc làm tích cực góp phần giúp đỡ tuổi trẻ bước vào nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc một cách nhẹ nhàng, hiệu quả. Trò chơi có mục đích rèn luyện lòng yêu nước, giáo dục ý thức quốc phòng dưới dạng vui chơi bằng các trò chơi nhỏ, trò chơi lón trong quá trình dạy và học môn giáo dục quốc phòng an ninh. Làm cho tuổi trẻ tự nguyện rèn luyện một số kỹ năng quân sự.
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) cho học sinh Việt Nam với mục tiêu là chuẩn bị cho học sinh, sinh viên hoàn thiện về tinh thần và thể chất, tự giác tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh, đất nước ổn định phát triển kinh tế, xã hội. Là quá trình truyền thụ lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc và lĩnh hội đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quốc phòng và an ninh; những hiểu biết, kiến thức, kỹ năng về quân sự, an ninh cho học sinh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 - Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông theo thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT.
 - Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho học sinh có vị trí quan trọng thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân,có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, GDQP-AN cho học sinh còn có những điều cần quan tâm giải quyết.Bộ Chính trị (khóa IX) đã ra Chỉ thị số 62-CT/TW, ngày 12-02-2001 về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.
 - Môn học GDQPAN có lý luận cơ bản, nhưng đòi hỏi có kỹ năng quân sự an ninh cần thiết. Trong quá trình học tập, người học vừa được trang bị kiến thức lý thuyết, vừa được rèn luyện kỹ năng thực hành. Phương pháp dạy học môn GDQPAN sử dụng phương pháp tích hợp, kết hợp cả giảng dạy lý thuyết thực hành có vũ khí trang bị, sơ đồ, bản đồ, mô hình học cụ, la bàn; trang bị cho người học tiếp thu những kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm cần thiết cho hoạt động quân sự.
 - Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học đặc thù bởi trong quá trình học, đặc biệt trong nội dung thực hành mọi hành động của giáo viên và học sinh phải tuyệt đối thực hiện quy tắc an toàn, nếu không nguy hiểm đến tính mạng của của thầy và trò. Do đó phương pháp giảng dạy môn học GDQPAN cũng đặc thù. 
 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu. 
 a. Khó khăn
 - Học sinh ở miền núi đi lại khó khăn, mà môn học giáo dục quốc phòng thường học trái buổi nên các em thường vắng học nhiều.
 - Chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh mới nên còn nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy.
 - Tư tưởng “Học sinh không muốn học”, các em thường chú trọng học môn thi tốt nghiệp còn môn giáo dục quốc phòng an ninh không được quan tâm chú trọng, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình giảng dạy.
 - Trang thiết bị dạy học còn hạn chế.
 - Thiếu sân bãi trong quá trình học tập.
 b. Thuận lợi
- Được sở giáo dục đào tạo tạo điều kiện cho đi học lớp văn bằng 2 giáo dục quốc phòng an ninh tại các trung tâm lớn
 - Giáo viên Tham gia các lớp tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm bắt những thông tin mới, làm tài liệu cho giáo trình giảng dạy.
 - Giáo viênTham gia các tiết dạy chuyên đề do Sở GD&ĐT tổ chức và đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm để chuyên đề hoàn thiện hơn.
 - Giáo viên Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, chủ đề học tích hợp liên môn, bài giảng E-learningđể đi sâu nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, bổ sung thêm đồ dùng, tư liệu dạy học ./.
 - Giáo viên đã được đi học bồi dưỡng nâng cao chuyên môn.
 Với thực trạng trên tôi đã mạnh dạn đề ra các giải pháp để nâng cao hứng thú cho học sinh khi học thực hành môn giáo dục quốc phòng – an ninh.
 3. Một số biện pháp nâng cao hứng thú học sinh trong học thực hành môn giáo dục quốc phòng.
 Để tiết học thực môn giáo dục quốc phòng – an ninh đạt hiệu quả cao nhất, vui vẻ và sôi nổi, cũng như tuyên truyền, giáo dục cho các em tình yêu quê hương, đất nước, chuẩn bị các kĩ năng quân sự sẵn sàng đứng lên để bảo vệ quê hương, đất nước tôi cũng mạnh dạn đưa ra các giải pháp trò chơi để lồng ghép trong các tiết thực hành thực hành nhằm nâng cao hứng thú cho học sinh khi học môn giáo dục quốc phòng - an ninh như sau:
 3.1/ Trò chơi: Kiêng số 7.( Số người chơi là một trung đội).
* Tác dụng: - Luyện tính tự chủ.
 - Vui chơi, giải trí.
* Cách chơi: Người chơi đứng thành vòng tròn, người đầu tiên đếm “Một”, người tiếp theo đếm “ Hai”, cứ như vậy những người sau tiếp tục đếm. Khi đếm số 7 thì người này không được nói “ Bảy” mà thay bằng tiếng “A”. Những người tiếp theo đếm “ Tám” , “ Chín”Những số có kèm theo số 7 như 17,27,37, đều phải kiêng mà người có số 17 đếm là “Mười A”; 27 đếm là “ Hai mươi A”ai nhầm vẫn đứng tại chổ nhưng không được đếm tiếp. 
3.2/ Trò chơi: Bóng văn hoá( Số người chơi là một trung đội)
 * Tác dụng: - Luyện kiến thức.
	 - Vui vẽ, giải trí.
* Cách chơi: Tất cả đứng thành 1 vòng tròn, người chỉ huy đứng giữa cầm một quả bóng ném cho một người chơi và nói tên một nước, người chơi phải trả lời bằng tên thủ đô của nước đó.
Ví dụ: “Nước pháp”, người nhận bóng phải tra lời ngay tên thủ đô là “Pari”. Ai chậm hay nhầm phải nhảy lò cò một vòng. Người chỉ huy tiếp tục ném bóng cho người khác và nói tên một nước khác,
- Có thể thay đổi bằng cách sau:
+) Cho tên tỉnh, nói tên tỉnh lị.
+) Cho tên châu, nói tên một nước trong châu.
+) Cho tên danh lam thắng cảnh, nói tên tỉnh thành.
+) Cho tên danh nhân, chiến thắng, nói tên nuớc hay thời đại.
.
 3.3. Trò chơi rèn luyện tinh thần và các giác quan 
 a) Luyện tính tự chủ 
 * Trò chơi: Bắn! Ngừng! 
 Người chơi từ một tiểu đội đến một trung đội. 
 Cách chơi: chiến sĩ làm theo lệnh người chỉ huy, nhưng không làm theo động tác sai. Các chiến sĩ đứng thành vòng tròn, người chỉ huy đứng giữa giơ mạnh hai nắm tay lên trời và hô to “bắn” những người chơi đều làm theo như vậy. Người chỉ huy kéo mạnh hai nắm tay xuống ngang vai và hô to “ngừng” những người chơi lại cũng làm theo như vậy. Cuộc chơi tiếp tục nhưng thỉnh thoảng người chỉ huy lại giơ cao tay lên mà hô “ngừng” hoặc kéo ngang tay xuống mà hô “bắn”. Trường hợp này người chơi phải đứng yên ai nhầm là thua một điểm. 
 v Trò chơi: Giờ điểm danh 
 Người chơi từ một tiểu đội đến một trung đội. 
 Cách chơi: Người chơi đứng thành một vòng tròn, đánh số từ một đến hết, điểm 
danh theo số thứ tự. bắt đầu chơi, số 1 gọi bất kỳ một số nào đó. Ví dụ: Số 1 gọi số 8, người số 8 lập tức gọi một số khác, như số 8 gọi số 15, số 15 lại tiếp tục gọiCàng nhanh càng vui, ai ngập ngừng hay nhầm chỗ phải chuyển chỗ xuống cuối cùng và những số dưới anh ta đều lên một số. Ví dụ : số 8 nhầm thì từ số 9 đến số cuối đều lên một số, do đổi số nên dễ nhầm. 
 b) Luyện trí nhận xét 
 v Trò chơi: Ai đổi chỗ 
 Người chơi một trung đội. 
 Cách chơi: Người chơi đứng thành một vòng tròn, một người đứng giữa nắm tất cả mọi người đứng xung quanh, sau đó ra chỗ khuất. Người chỉ huy thay đổi vị trí của một số người rồi gọi người ở ngoài vào, người này phải chỉ ra ai đổi chỗ từ đâu đến đâu. Mỗi lần chỉ đúng được một điểm, sau đó thay đổi người dứng giữa. Cuối cùng ai nhiều điểm nhất là thắng cuộc. 
 c) Luyện thính tai 
 v Trò chơi: Tiến công im lặng 
 Người chơi trung đội. 
 Cách chơi: Một người bịt mắt đứng giữa làm người canh đêm, những người khác đứng xung quanh cách xa khoảng 10m. Khi có lệnh chơi, tất cả tiến lại gần người canh đêm. Nếu người này thấy tiếng động ở hướng nào mà chỉ tay về hướng đấy, thì người làm ra tiếng động phải đứng yên cho đến tan cuộc chơi. Người nào đến sát được người canh đêm và đập tay vào vai người ấy là thắng cuộc. Lưu ý không được chạy hay nhảy xổ vào người canh đêm, dù chỉ cách một mét cũng vậy. 
 v Trò chơi: Vượt rào ban đêm 
 Người chơi từ hai tiểu đội đến sáu tiểu đội. 
 Cách chơi: Người chơi chia thành hai bên, một bên bịt mắt đứng thành vòng tròn, chân xoạc rộng sát vào chân nhau, tay để xuôi theo người. Bên còn lại đứng ở ngoài vòng, cố vượt rào bằng cách chui qua chân hoăc chui qua cạnh những người chơi. Người làm rào không được khụy chân xuống, chỉ khi nào nghe tiếng động mới được quơ tay tóm đối phương. Người nào vượt được rào vào trong vòng tròn là được một điểm cho bên mình, sau một thời gian quy định thì đổi bên. Cuối cùng bên nào ghi được nhiều điểm là thắng cuộc. 
 d) Luyện tinh mắt 
 v Trò chơi: Cán bộ hải quân 
 Người chơi một trung đội. 
 Cách chơi: Cán bộ hải quân bắt những người buôn lậu đang chuyền nhau loại hàng cấm. Người chơi đứng thành vòng tròn, tay nắm vào chiếc dây nối thành vòng ở trước mặt, dây có lồng một cái vòng nhỏ( hàng cấm). Cán bộ hải quan đứng giữa vòng để quan sát, mọi người vừa hát vừa nắm vào chiếc dây làm điệu bộ như nắm vào chiếc vòng chuyền cho người bên cạnh, trong đó có người chuyền vòng thật, nhưng không để cho cán bộ hải quan trông thấy. Nếu cán bộ hải quan chỉ đúng tay người cóvòng là bắt được người mang hàng lậu, người này phải nhảy lò cò một vòng và cán bộ hải quan được tín nhiệm làm một lần nữa. Nếu bắt sai thì bị phạt và cử người khác thay thế. 
 3.3 Trò chơi rèn luyện sức khỏe 
 a) Tập chạy 
 v Trò chơi: Chạy vượt chướng ngại vật. 
 Người chơi từ một tiểu đội đến một trung đội. 
 Cách chơi: Người chơi đóng các chiến sĩ bộ đội phải vượt qua các chướng ngại 
vật: nhảy qua hố, nhảy qua dây, nhảy qua đống cặp sách, ai về sớm nhất là thắng cuộc. 
 v Trò chơi: Chạy tiếp sức. 
 Người chơi từ một tiểu đội đến một trung đội. 
 Cách chơi: Các tiểu đội số lượng đều nhau, xếp hang dọc trước vạch xuất phát. 
Khi có lệnh người đứng đầu mỗi hàng, tay cầm một vật gì đó( khăn, thước, 
bút)chạy quanh một điểm( cái mũ, viên gạch), cách đó khoảng 20m rồi về hàng đưa cho người thứ hai, xong đứng về cuối hàng, người thứ hai chạy giống người thứ nhất, cứ như vậy cho đến người cuối cùng. Tiểu đội nào có người cuối cùng chạy về vạch xuất phát trước là chiến thắng. 
 b) Trò chơi chạy đuổi 
 v Trò chơi: Về vị trí chiến đấu. 
 Người chơi từ một trung đội đến hai trung đội. 
 Cách chơi: Người chơi đóng một đơn vị bộ đội đang sinh hoạt ở doanh trại, mỗi 
người có một vị trí chiến đấu( vẽ một đường tròn đường kính khoảng 50cm rải rác khắp doanh trại). trừ một người chiến sĩ vừa đến chưa được phân công( chưa có vòng vẽ). Người chỉ huy hô “báo động”tất cả về vị trí chiến đấu, cả chiến sĩ mới cũng đến chiếm một vị trí. Người nào thừa ra làm nhiệm vụ tiếp tế đạn cho các đơn vị. 
 v Trò chơi: Bảo vệ cán bộ. 
 Người chơi: Một trung đội 
 Trong vùng địch, cán bộ bị địch truy lùng được nhân dân bảo vệ. 
 Cách chơi: Những người chơi đứng thành vòng tròn, tay nắm tay. Một người làm cán bộ bị truy lùng chạy quanh vòng rồi chạm tay vào một người ở vòng là “ đích”. Người này phải đuổi theo người vừa chạy để làm sao bắt được anh ta trước khi chạy hết ba vòng. Khi hết ba vòng, mọi người reo “ mở cửa ra” và đồng thời cùng giơ tay cao lên giống như những chiếc cửa. Nếu người cán bộ chạy lọt vào giữa vòng là anh ta được nhân dân bảo vệ, thoát tay địch. Anh ta được đứng vào vòng và người đuổi trở thành người bị đuổi. Nếu người chạy bị bắt thì anh ta trở thành người đuổi mới và người đuổi cũ đứng vào vòng. 
 c) Trò chơi: Đi đều tiếp sức 
 Người chơi: Từ hai đến bốn tiểu đội 
 Cách chơi: Các tiểu đội đứng thành hàng dọc sau vạch xuất phát, cách đó 10m kẻ một vạch nữa làm vạch về đích. Khi có lệnh, những người đứng đầu mỗi hàng đi đều tới vạch đích rồi đi đều về chạm tay vào người thứ hai, sau đó đứng vào cuối hàng. Người thứ hai cũng đi đều như người thứ nhất và cứ như thế cho đến người cuối cùng, hàng nào người cuối đi đều về tới vạch xuất phát trước là thắng cuộc. 
 d. Trò chơi luyện sức bền 
 v Trò chơi: Kéo co 
 Người chơi: Từng hai tiểu đội một. 
 Cách chơi: Người chơi chia thành hai bên ngang sức nhau, mỗi bên nắm vào một nữa dây thừng. Giữa dây thừng buộc vào một dãi màu để đánh dấu. bắt đầu chơi, dải màu đặt vào một điểm trung tâm ở giữa sân. Khi có lệnh, hai bên cố kéo đối phương về phía mình, bên nào kéo được dải màu về phía mình cách xa điểm trung tâm 3m là chiến thắng. 
 v Trò chơi: Đoạt cờ 
 Người chơi: từng hai tiểu đội một. 
 Cách chơi: người chơi chia thành hai bên, mỗi bên đều đánh số của từng người và đứng ở sau vạch cuối sân. Giữa sân để một chiếc khăn làm cờ. người chỉ huy gọi một số, hai người cùng số của hai bên chạy lên giữa sân cố đoạt cờ về phía mình. Người đoạt cờ đưa về phía sau vạch cuối sân mình là thắng. nếu đang mang cờ về mà bị đối phương chạm vào người thì phải để lại cờ về chỗ cũ. Người chỉ huy có thể gọi một lúc nhiều số.
 4. Kết quả nghiên cứu.
 Sau khi tổ chức lồng ghép các trò chơi vào các tiết học thực hành thì thu được kết quả học tập thực hành như sau: 
Năm học
LỚP
Tổng số HS
Giỏi
Khá 
TB
Y
2017-2018
 10A1
36
11,1%(4) 
33,3%(12)
50%(18)
5,6%(2)
2017-2018
 10A2
40
5,9%(2)
32,4%(11)
50%(17)
11,7%(4)
2017-2018
 10A3
36
8,3%(3)
41,7%(15)
47,2%(17)
2,8%(1)
2017-2018
 10A4
40
9,1%(3)
39,4%(13)
42,4%(14)
9,1%(3)
2017-2018 
 10A5
40
12%(4)
36,4%(12)
48,5%(16)
3,1%(1)
2017-2018
10A6
36
11,1%(4) 
33,3%(12)
50%(18)
5,6%(2)
2017-2018
10A7
40
5,9%(2)
32,4%(11)
50%(17)
11,7%(4)
2017-2018
10A8
36
8,3%(3)
41,7%(15)
47,2%(17)
2,8%(1)
2017-2018
10A9
40
9,1%(3)
39,4%(13)
42,4%(14)
9,1%(3)
2017-2018
10A10
40
12%(4)
36,4%(12)
48,5%(16)
3,1%(1)
Tổng
192
9,3%(16)
36,6%(63)
47,7%(82)
6,4%(11)
Năm học
LỚP
Tổng số HS
Giỏi
Khá 
TB
Y
2018-2019
 10A1
37
27%(10)
48,6%(18)
24,4%(9)
2018-2019
 10A2
39
17,9%(7)
56,4%(22)
23,1%(9)
2,6%(1)
2018-2019
 10A3
39
15,4%(6)
61,5%(24)
20,5%(8)
2,6%(1)
2018-2019
 10A4
38
10,5%(4)
65,8%(25)
23,7%(9)
2018-2019 
 10A5
33
27,3%(9)
57,8%(19)
14,9%(5)
2018-2019 
10A6
36
11,1%(4) 
33,3%(12)
50%(18)
5,6%(2)
2018-2019
10A7
17,9%(7)
56,4%(22)
23,1%(9)
2,6%(1)
17,9%(7)
2018-2019
10A8
15,4%(6)
61,5%(24)
20,5%(8)
2,6%(1)
15,4%(6)
2018-2019
10A9
10,5%(4)
65,8%(25)
23,7%(9)
10,5%(4)
2018-2019
10A10
27,3%(9)
57,8%(19)
14,9%(5)
27,3%(9)
Tổng
186
19,4%(36)
58,1%(108)
21,5%(40)
1%(2)
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
 1.KẾT LUẬN.
 Có thể thấy rằng một môn học có thể thành công hay không phải có phương pháp giảng dạy hợp lí và khoa học. Đối với dạy học thực hành môn giáo dục quốc phòng nếu không kết hợp các trò chơi trong các tiết học thì sẽ tạo cho các em tâm lí mệt mỏi,chán nản khi học thực hành ở ngoài sân. Nhưng khi có sự kết hợp các trò chơi giúp cho các em có một tâm lí thoải mái,quên đi mệt mỏi khi học các môn khác và luôn tạo cho các em cảm giác hứng thú mỗi khi đến tiết học thực hành môn giáo dục quốc phòng – an ninh.
 Qua quá trình dạy học,bản thân tôi cũng rút ra được một số kinh nghiệm trong giảng dạy thực hành môn giáo dục quốc phòng- an ninh.Vì điều kiện thời gian nghiên cứu có hạn, kinh nghiệm chưa nhiều nên những vấn đề được trình bày trong đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy tôi rất mong được góp ý của quý thầy cô và đồng nghiệp để đề tài của tôi thành công tốt đẹp./. 
 2. KIẾN NGHỊ.
 - Nhà trường cần mua sắm thêm trang thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng – an ninh.
 - Xây dựng thêm các sân bãi để tổ chức các tiết học thực hành đạt kết quả cao.
Tôi xin cam kết SKKN trên là của tôi, không có sao chép.Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm
Ý kiến của BGH nhà trường Người viết 
	Trương Văn Thành
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình “ Thể thao quốc phòng và trò chơi giáo dục quốc phòng” của khoa giáo dục quốc phòng trường đại học Vinh
2. Trang web tạp chí giáo dục.moet.gov.vn
MỤC LỤC
I. PHẦN MỞ ĐẦU	Trang 1
 1. Lí do chọn đề tài	Trang 1
 2. Mục đích nghiên cứu	Trang 2
 3. Đối tượng nghiên cứu 	Trang 2
 4. Đối tượng khảo sát thực nghiệm 	Trang 2
 5. Phương pháp nghiên cứu 	Trang 2
 6. Phạm vi kế hoạch nghiên cứu 	Trang 2
II. PHẦN NỘI DUNG 	Trang 2
 1. Cơ sở lí luận 	Trang 2
 2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu	 	Trang 3
 3. Một số biện pháp nâng cao hứng thú học sinh trong học thực hành môn giáo dục quốc phòng. Trang 4 
 4. Kết quả nghiên cứu 	Trang 8
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 	 	 	Trang 9
 1. Kết luận	 	Trang 9
 2. Kiến nghị 	 	Trang 9
TÀI LIỆU THAM KHẢO 	Trang 10
MỤC LỤC 	Trang 11

File đính kèm:

  • docSANG_KIEN_KINH_NGHIEM_thuc_hanh_MOI_NHAT_46c945f64c.doc
Sáng Kiến Liên Quan