SKKN Một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động đội để nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục học sinh tiểu học

 Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là một hoạt động cơ bản được thực hiện một cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm góp phần thực thi quá trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng những yêu cầu đa dạng của đời sống xã hội.

 Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm củng cố mở rộng, khơi sâu năng lực nhận thức của các bộ môn văn hóa, khoa học. Trực tiếp rèn luyện đạo đức, nhân cách, tính cách tài năng và thiên hướng nghề nghiệp cá nhân, hình thành các mối quan hệ giữa con người với đời sống xã hội, con người với thiên nhiên, với môi trường sống. Tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập với cuộc sống, tạo điều kiện để huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường học và phát huy tác dụng trong công tác giáo dục.

 Giáo dục đạo đức nằm trong quá trình giáo dục toàn diện của trường Tiểu học, đây là nhiệm vụ của toàn xã hội, của các ngành, các cấp trong cộng đồng. Đội TNTP Hồ Chí Minh nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh là một yếu tố hết sức quan trọng, nó quyết định rất nhiều đến sự thành công của quá trình giáo dục.

 Muốn phát triển tốt mặt đạo đức cho trẻ thì các em phải được thường xuyên tham gia vào các hoạt động, các phong trào và các hoạt động phải được tổ chức theo các chủ điểm của từng tháng trong năm học cùng với sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, Tổng phụ trách Đội. Đó là những hoạt động mang tính giáo dục, nó nằm ngay trong những hành vi ứng xử của học sinh. Chính vì lẽ đó việc tổ chức cho các em tham gia các phong trào, các đợt thi đua vào các ngày lễ lớn trong năm như: 9/01; 20/10 ; 20/11 ; 22/12 ; 3/2 ; 26/3; 15/5; 19/5; 01/6 là một hoạt động hết sức cần thiết.

 Thông qua các hoạt động sẽ dẫn dắt từng bước học sinh đến với thực tiễn của đời sống xã hội với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, từ đó giúp các em có thái độ tích cực, luôn quan tâm, tìm hiểu những hiện tượng xung quanh, có cảm xúc chân thành, yêu quý và gắn bó thiết tha với con người và cuộc sống. Qua đó hình thành nhân cách sống, nhân cách đạo đức cho các em.

 Hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh không chỉ tổ chức cho các em những hoạt động trong nhà trường mà còn mở rộng hoạt động giao lưu của các em với các bạn trường khác, các tầng lớp xã hội khác. Vì vậy, việc tổ chức hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh là rất cần thiết với học sinh Tiểu học, tổ chức các hoạt động này phải đa dạng và phong phú, nhằm lôi cuốn được các em tham gia một cách tích cực và có chất lượng, có ý nghĩa giáo dục rõ rệt. Tạo sự tự tin, chủ động, sáng tạo cho các em bởi đặc điểm tâm lý lứa tuổi của các em là: Ưa hoạt động, tìm tòi, thích vui chơi các em vừa chuyển từ hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi mẫu giáo là vui chơi sang hoạt động học tập, chính vì vậy mà trẻ phải được “Học mà chơi - Chơi mà học”. Bằng con đường này những tri thức sẽ được các em tiếp thu một cách dễ dàng hơn và những hành vi đạo đức có điều kiện để trở thành những thói quen đạo đức.

 Xuất phát từ những cơ sở lý luận trên, tôi đã vận dụng vào thực tế tổ chức thực hiện hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh cho Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Trường Tiểu học Quang Hiến.

 

doc17 trang | Chia sẻ: phangia015 | Ngày: 20/10/2020 | Lượt xem: 541 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo và tổ chức các hoạt động đội để nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục học sinh tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h đánh giá năng lực, chất lượng và hiệu quả công tác của giáo viên tổng phụ trách Đội. Bởi vậy việc xây dựng nội dung chương trình kế hoạch hoạt động phải có căn cứ đảm bảo tính khoa học, tính khả thi, tính thực tiễn và tính quần chúng. Đồng thời việc thực hiện kế hoạch chương trình phải tiến hành từng bước triệt để .
 Tham mưu cho chi bộ, BGH nhà trường về công tác Đội chủ động phối hợp với công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh và các lực lượng khác làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ thiêu nhi.
 Tham mưu cho cấp uỷ, BGH về các tổ chức và hoạt động thông qua kế hoạch để bồi dưỡng tập huấn cho Phụ trách Đội. Giữa giáo viên Tổng phụ trách Đội và BGH chi uỷ.
d) Ý nghĩa và tầm quan trọng của tổ chức Đội trong nhà trường :
 Hoạt động Đội góp phần nâng cao chất lượng học tập.
 Hoạt động Đội giúp các em xác định được động cơ, thái độ đúng đắn trong học tập.
 Hoạt động Đội tạo niềm say mê tìm tòi. Ham hiểu biết.
 Hoạt động Đội giúp các em gắn bó yêu thương nhau hơn.
 Vì vậy mà Đội đã khẳng định là lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Tổ chức hoạt động Đội tốt sẽ góp phần tham gia đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đội là một lực lượng dự bị của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, là nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi. Góp phần trực tiếp vào việc đào tạo học sinh thành con ngoan trò giỏi, là thế hệ tương lai của đất nước : Đất nước sau này có phồn vinh hay không đó chính là nhờ vào thế hệ trẻ.
 * Các giải pháp thực hiện: 
 - Bản thân phải tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, tài liệu, các bạn đồng nghiệp, đúc kết qua quá trình làm việc chỉ đạo để từ đó có hiểu biết thực sự về công tác Đội cũng như tầm quan trọng của nó để xây dựng kế hoạch chỉ đạo đúng đấn, đạt hiệu quả hơn .
 - Thông qua các buổi họp thường kỳ, học nhiệm vụ năm học, họp phụ huynh, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tuyên truyền sâu rộng để mọi người mọi nhà cùng tham gia vào công tác giáo dục.
*Giải pháp 2: Lựa chọn cán bộ Tổng phụ trách Đội 
 Từ vị trí vai trò chức năng nêu trên chúng ta thấy rằng là người cán bộ Tổng phụ trách Đội trước hết phải có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình và năng động, năng khiếu tổ chức mọi hoạt động xã hội. Có đủ sức khoẻ, có trình độ học vấn, được bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội có như vậy mới nâng cao được các hoạt động công tác Đội góp phần vào mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường 
 * Các giải pháp thực hiện: 
 - Họp Ban lãnh đạo nhà trường lựa chọn giáo viên có đủ tài, đức, có sức khoẻ, có lòng say mê nhiệt tình với công tác Đội, có hiểu biết cũng như kinh nghiệm và có năng khiếu tổ chức các hoạt động của Đội, có uy tín trong giáo viên và nhân dân để giao trọng trách, giao nhiệm vụ quyền hạn cụ thể cho giáo viên Tổng phụ trách Đội 
*Giải pháp 3: Phối hợp hoạt động giữa BGH và giáo viên Tổng phụ trách Đội 
 Để đẩy mạnh công tác hoạt động Đội để chỉ đạo xây dựng được tập thể học sinh phát triển hoàn thiện vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục ở Tiểu học cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa BGH nhà trường và giáo viên Tổng phụ trách Đội. Phối hợp để đẩy mạnh công tác Đội hoạt động có hiệu quả phải được coi như là bộ phận hữu cơ trong kế hoạch năm học của nhà trường, có sự theo dõi kiểm tra đánh giá thi đua, xếp loại, đồng thời tạo điêù kiện thời gian, cơ sở vật chất cũng như đầu tư kinh phí cho Đội hoạt động
 * Các biện pháp thực hiện:
 Về công tác chỉ đạo: Sau khi nắm vững chương trình hoạt động của Đội, tình hình cụ thể của trường, của địa phương, nhiệm vụ chính trị của từng thời điểm, từng giai đoạn. Tôi bổ sung, bớt đi một số hoạt động không phù hợp với một số thực tiễn trường mình 
 BGH chỉ đạo theo chương trình kế hoạch hoạt động của Đội. BGH thống nhất nội dung chương trình, từ đó bố trí chuyên môn, thời gian, kinh phí, điều động lực lượng tham gia và có sự theo dõi kiểm tra đánh giá xếp loại thi đua chặt chẽ.
 Ngoài ra BGH động viên các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cộng đồng dân cư có các hình thức phối hợp để thực hiện thành công chương trình hoạt động của Đội.
 - Phối hợp để lập kế hoạch hoạt động: Dựa vào kế hoạch năm học của nhà trường, Nghị quyết của Đại hội giáo viên đầu năm phối hợp với Tổng phụ trách Đội, chúng tôi lên kế hoạch hoạt động của Đội từng tuần, tháng, cả năm đồng thời có kế hoạch cho các phân đội, từng đơn vị lớp.
 Thống nhất kế hoạch và thực hiện hoạt động Đội theo từng chủ điiểm cụ thể như sau:
Tháng
Chủ điểm
Nội dung – Hình thức
Tháng 9-10
Truyền thống nhà trường
- Chuẩn bị cho lễ khai giảng (Tập dượt đội hình ,văn nghệ chào mừng ngày khai trường):
- Tổ chức lễ khai giảng, thi đua cam kết “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”
- Phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, tổ chức các hoạt động làm sạch trường lớp, thực hành vệ sinh răng miệng .
- Phát động phong trào thi đua học tập tốt lập nhiều thành tích chào mừng ngày liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/ 10
Tháng 11
Kính yêu thầy cô giáo
- Hoạt động văn hoá văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
- Thi Tuổi thơ khám phá cấp trường, cấp huyện 
- Tổ chức hội diễn văn nghệ vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/ 11, kết nạp Đội viên
- Thăm hỏi thầy cô giáo.
- Tổ chức thi và trưng bày vở sạch chữ đẹp
- Giáo dục quyền bổn phận trẻ em, giáo dục môi trường
Tháng 12
Tiếp bước cha anh
- Thi tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam:
+ Tìm hiểu những người con anh hùng của đất nước, quê hương.
-+ Tìm hiểu cảnh đẹp quê hương, những di tích lịch sử văn hoá của quê hương.
- Hoạt động chăm sóc và bảo vệ nghĩa trang liệt sỹ.
- Thăm và giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ neo đơn, chất độc màu da cam 
- Tổ chức nghe nói chuyện thời sự giao lưu kiến thức tổng hợp ( Mời cán bộ lão thành Cách mạng đến kể chuyện )
- Kỷ niệm ngày Quốc phòng toàn dân. 
Tháng 1- 2
Mừng Đảng Mừng xuân
- Thi viết bài tìm hiểu về truyền thống văn hoá quê hương 
- Tìm hiểu Tết cổ truyền Việt Nam 
- Tham quan nghe kể chuyện, xem phim tư liệu về Đảng Cộng Sản Việt Nam .
- Tập hát múa các bài ca ngợi quê hương Đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ 
- Giáo dục an toàn giao thông. Cam kết không sử dụng các loại chất cháy nổ, các loại vũ khí , đồ chơi ảnh hưởng đến tính mạng con người.
Tháng 3
Cô giáo- Mẹ hiền
- Thi đua học tập chăm ngoan dành điểm 9- 10 kính tặng bà, mẹ và cô giáo nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/ 3 
- Thi đua làm nhiều việc tốt chào mừng ngày thành lập Đoàn 26 / 3.
- Tổ chức câu lạc bộ thể dục thể thao . Kết nạp đội viên 
- Tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, chúng em kể chuyện Bác Hồ, thi Phụ trách Sao giỏi cấp huyện 
- Giáo dục quyền bổn phận trẻ em và an toàn giao thông 
Tháng 4
Hoà bình và hữu nghị
- Tổ chức câu lạc bộ vui học tập và thi tìm hiểu về ngày 30 /4.
- Sưu tầm tranh ảnh tư liệu về cuộc sống của thiếu nhi thế giới.
- Thi đua học tập tốt, lập nhiều thành tích chào mừng ngày thống nhất Đất nước 30/ 4 và Quốc tế lao động 1/ 5 
- Giao lưu về quyền bổn phận trẻ em 
Tháng 5
Bác Hồ kính yêu
- Thi đua học tập tốt, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày thành lập Đội 15/ 5, kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ 19/ 5 
- Trưng bày vở sạch chữ đẹp
- Tổng kết công tác Đội trong năm 
- Lên kế hoạch hoạt động hè
 Việc lập kế hoạch hoạt động Đội theo chủ điểm nêu trên là một yếu tố không thể thiếu được trong hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường, tạo nên mối làm việc thống nhất xuyên suốt từ trên xuống dưới, đến từng gia đình và học sinh. Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của ngành, thúc đẩy mọi hoạt động trong giờ chính khoá cũng như hoạt động ngoài giờ lên lớp .
- Phối hợp tổ chức các hoạt động: 
 BGH tổ chức phối hợp giữa nhà trường với cấp uỷ, chính quyền đoàn thể ở địa phương và cộng đồng trong việc xã hội hoá giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học. Phối hợp với các lực lượng trong công tác Đội đó là tập thể hội đồng giáo viên, hội cha mẹ học sinh, các cơ quan đoàn thể ngoài nhà trường.
 - Về biện pháp tổ chức: Phối hợp với chuyên môn nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội cựu chiến binh, chúng tôi đã tổ chức các phong trào thi đua gắn liền với các chủ điểm :
 + Tổ chức các đợt thi đua: Thi đua học tập tốt lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn đặc biệt là dịp 20/11, 8/ 3, 26 /3 và ngày thành lập Đội 15/ 5. Qua các đợt thi đua phong trào học tập của các em học sinh được dấy lên mạnh mẽ, do thi đua giữa lớp này với lớp kia, thi đua giữa bạn với bạn .
 + Tổ chức các cuộc thi tài: Thi tài năng trí tuệ, thi tìm hiểu lịch sử , giao lưu kiến thức tổng hợp, văn nghệ, TDTT, thi viết chữ đẹp, trưng bày vở sạch chữ đẹp. Qua các cuộc giao lưu cũng như thi tài vừa để củng cố khắc sâu kiến thức khoa học vừa mở mang trí tuệ, phát hiện năng khiếu, rèn kỹ năng giao tiếp, tạo cho học sinh niềm say mê học tập và cũng thông qua đó giáo dục học sinh yêu thương tôn trọng bạn bè, kính yêu thầy cô.
 + Tổ chức các buổi nghe thời sự, thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ: Mời các cựu chiến binh, các lão thành cách mạng đến trường kể chuyện cho các em nghe về ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, về ký ức kỷ niệm chiến đấu để giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó giáo dục học sinh lòng yêu quê hương đất nước có lòng tôn trọng kính yêu, biết ơn các bác lão thành cách mạng, các thương binh liệt sỹ, từ đó có động cơ thái độ học tập đúng đắn tốt hơn.
 + Tổ chức long trọng các buổi lễ các hội thi: Để học sinh có ý thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình cần tổ chức long trọng các buổi lễ, các hội thi 
 Ví dụ: Thi giao lưu kiến thức tổng hợp , Tuổi thơ khám phá, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nội dung và hình thức. Các thành phần tham gia đầy đủ như BGH, ban giám khảo, các đoàn thể, học sinh cổ vũ 
 Mỗi tháng một lần thi viết chữ đẹp, các ngày lễ chúng tôi tổ chức trưng bày vở sạch chữ đẹp tại phòng truyền thống.
 Điều quan trọng là trong quá trình đánh giá tôi yêu cầu Ban giám khảo phải làm việc nhiệt tình, tất cả vì việc chung công bằng, khách quan. Có như vậy mới gây được sự hứng thú và tạo niềm tin cho các em.
 + BGH đi dự một số buổi sinh hoạt Đội để rút kinh nghiệm và có biện pháp chỉ đạo chung.
 Để làm được điều này quan trọng nhất là giáo viên Tổng phụ trách Đội phải nắm được kế hoạch chương trình hành động của năm học, của từng tháng, từng chủ đề. Nắm được các sự kiện lịch sử trong năm và ý nghĩa của mỗi sự kiện đó. Tổng phụ trách Đội phải thông qua BGH để sắp xếp thời gian kinh phí cũng như sắp xếp lực lượng tham gia, khi vạch ra kế hoạch và tổ chức các hoạt động cần có sự tham gia của Ban công tác Đội, của Đoàn thanh niên, của một số giáo viên có kinh nghiệm và khả năng tổ chức các hoạt động đó mang lại hiệu quả cao.
* Giải pháp 4: Tạo điều kiện cho giáo viên Tổng phụ trách Đội
 - Tạo điều kiện để giáo viên Tổng phụ trách Đội được tham gia đầy đủ các đợt tập huấn trong năm.
 - Mọi hoạt động của tổ chức Đội đều có sự ủng hộ, khuyến khích về vật chất và tinh thần.
 Vì vậy để giúp hoạt động Đội có hiệu quả BGH cần quan tâm tạo mọi điều kiện về nhân sự, kinh phí thời gian cho hoạt động động Đội để giáo viên Tổng phụ trách Đội luôn luôn tin tưởng, nhiệt tình có nhiều sáng tạo trong quá trình công tác, đưa phong trào Đội phát triển mạnh mẽ và đạt kết quả cao hơn.
 * Biện pháp thực hiện:
 - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác Đội. BGH sắp xếp đầy đủ thời gian, hỗ trợ kinh phí cho Tổng phụ trách Đội 
 - Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Đội. Có đánh giá xếp loại các Chi đội, Sao Nhi đồng, động viên làm tốt và có phần thưởng kịp thời tạo mối đoàn kết giữa Tổng phụ trách Đội và các thành viên trong nhà trường.
 - Tạo mọi điều kiện cho các hoạt động nâng cao hiệu quả chất lượng dạy học nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong nhà trường.
 - Chỉ đạo Tổng phụ trách Đội thực hiện tốt hoạt động nề nếp, tổ chức tốt hoạt động Đội Cờ đỏ kiểm tra các hoạt động của nhà trường. Phân công cụ thể từng phần việc, có kiểm tra đánh giá, khen chê, rút kinh nghiệm không lẫn lộn trách nhiệm, chức năng quyền hạn của mỗi người.
 - Chỉ đạo khuyến khích giáo viên chủ nhiệm lớp tích cực tham gia phụ trách Chi đội, Sao Nhi đồng, phấn đấu xây dựng Chi đội mạnh, sao chăm ngoan học giỏi, coi thành tích của Chi đội, Sao Nhi đồng là tiêu chuẩn đánh giá giáo viên chủ nhiệm lớp.
 - Dành thời gian cho Đội sinh hoạt vào một số tiết sinh hoạt trong tháng, cụ thể là 2 tiết trên tuần.
 - Huy động và phân bổ nguồn tài chính cho hoạt động của Đội.
 - Trong quá trình chỉ đạo, tôi luôn nhắc nhở Tổng phụ trách phải chú ý tới nguyện vọng, sở trường của các em, hướng các em vào các hoạt động sáng tạo, hấp dẫn để nâng cao hiệu quả giáo dục. Vì vậy nội dung và hình thức hoạt động Đội của trường phải đa dạng, phong phú.
 * Giải pháp 5: Xây dựng điều kiện hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 Hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần củng cố khắc sâu kiến thức đã học, phát triển sự hiểu biết của học sinh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từng bước làm phong phú thêm vốn tri thức của các em. Rèn luyện các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp. Vì vậy việc xây dựng điều kiện hoạt động ngoài giờ lên lớp là rất quan trọng và cần thiết, nó góp phần rất lớn vào hoạt động giáo dục học sinh tiểu học. Chính vì thế cần sắp xếp thời gian để tổ chức các buổi ngoại khoá để học sinh tham gia một cách đầy đủ.
 * Biện pháp thực hiện:
 - Yêu cầu giáo viên Tổng phụ trách Đội thường xuyên chủ động, có kế hoạch tham mưu với BGH về tổ chức các hoạt động như: Các đợt thi đua, tổ chức các ngày lễ, các cuộc thi để BGH có kế hoạch chủ động về thời gian cũng như hỗ trợ kinh phí, thống nhất mục tiêu kế hoạch đề ra và mỗi tháng một lần BGH và giáo viên Tổng phụ trách Đội thống nhất kế hoạch trong tháng cần làm gì ? và làm như thế nào?
 - Ngoài ra còn sắp xếp thời gian cho hoạt động ngoài giờ lên lớp 2 tiết / tuần và yêu cầu Tổng phụ trách Đội phải có kế hoạch cụ thể cho hoạt động này. BGH thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó.
 - Từ một số hình thức phối hợp giữa BGH và giáo viên Tổng phụ trách Đội, tôi đã gặp gỡ trao đổi với một số giáo viên đã từng tham gia làm Tổng phụ trách Đội, họ đều cho rằng vấn đề phối hợp giữa BGH với Tổng phụ trách Đội là hoạt động vô cần thiết và có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường và từ đó họ có ý thức tự giác nhiệt tình tham gia vào công tác hoạt động của Đội, bằng những kinh nghiệm vốn có xây dựng góp ý, từ đó đã làm cho công tác Đội ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả hơn.
 * Giải pháp 6: Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục
 Công tác Đội muốn phát triển mạnh cần có sự giúp đỡ tay ba giữa nhà trường gia đình và xã hội.
 * Biện pháp thực hiện.
 - Phối hợp với Đoàn xã tổ chức kiểm tra góc học tập ở nhà của học sinh, tổ chức dọn vệ sinh thôn xóm, làm sạch môi trường một cách thường xuyên, 
 - Tham mưu với chính quyền địa phương hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động Đội, tham dự các buổi cắm trại hội diễn văn nghệ trong toàn xã vào các ngày lễ lớn 2/ 9, 26 / 3 để các em được giao lưu học hỏi.
 - Phối hợp cùng hội cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động Đội.
 - Cuối năm học tổ chức các buổi tổng kết công tác Đội trong năm, bàn giao Đội viên thiếu niên, Sao Nhi đồng cho Đoàn xã để họ có kế hoạch tổ chức cho các em tham gia hoạt động hè và yêu cầu sau mỗi kỳ nghỉ hè Đoàn xã cho ý kiến nhận xét về hoạt động của các em 
 - Tham gia tích cực vào phong trào gia đình văn hoá, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo.
 4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.
 Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Để tổ chức hoạt động Đội tốt thì vai trò của người quản lý và giáo viên Tổng phụ trách Đội là vô cùng quan trọng, sự phối kết hợp giữa BGH và giáo viên Tổng phụ trách Đội là việc làm thiết yếu, góp phần thúc đẩy mọi hoạt động trong nhà trường. Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa các bộ phận có liên quan trong tập thể sư phạm, thông qua đó việc phối hợp giữa BGH và Tổng phụ trách Đội giúp học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của người Đội viên, Sao Nhi đồng. Từ đó học sinh có động cơ hành vi đúng đắn. Tạo điều kiện cho giáo viên Tổng phụ trách Đội năng nổ, sáng tạo, nhiệt tình, phát huy hết năng lực vốn có của bản thân, tích cực tham gia các hoạt động Đội để có hiệu quả cao nhất. Tạo ra mối quan hệ chặt chẽ phối hợp tay ba giữa nhà trường - gia đình - xã hội .
 Nhờ sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa BGH với giáo viên Tổng phụ trách Đội mà trong năm học 2015- 2016 trường chúng tôi đã có những chuyển biến rõ rệt.
 - Các chỉ tiêu phắn đấu đề ra được thực hiện đúng theo kế hoạch. Hiệu quả công việc cao, có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy phong trào thi đua học tập tốt.
 - Giáo viên Tổng phụ trách Đội nhiệt tình, dành nhiều thời gian để đầu tư tìm tòi, vạch kế hoạch sát với tình hình thực tế của nhà trường. Vì thế trong công tác Đội được tổ chức nhiều hình thức linh hoạt phong phú, đa dạng.
 - Phong trào thi đua học tập giữa các Chi đội với Chi đội, giữa lớp với lớp, giữa cá nhân với cá nhân được phát triển một cách mạnh mẽ và đạt hiệu quả cao.
 - Sự phối kết hợp hài hoà giữa BGH và giáo viên Tổng phụ trách Đội đã có tác dụng thúc đẩy phong trào dạy và học. Qua đó có tác dụng giáo dục đạo đức, giáo dục lòng yêu trường lớp, có tinh thần tự giác, thái độ học tập tốt 
III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
 	1. Kết luận
 Tóm lại Đội TNTP Hồ Chí Minh là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lượng dự bị của Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động tốt sẽ đào tạo ra con người có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức cao đẹp, có tâm hồn trong sáng, có đủ tài trí để xứng đáng trở thành những chủ nhân của tương lai của Đất nước, chính vì vậy hoạt động Đội TNTP trong nhà trường là hoạt động không thể thiếu được. Nếu tổ chức hoạt động Đội tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Để đạt được mục tiêu này BGH nhà trường phải nhận thức được đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong trường Tiểu học đồng thời phải thấy rõ tầm quan trọng của tổ chức Đội trong nhà trường để từ đó có kế hoạch chỉ đạo, có định hướng cụ thể, thiết thực cho tổ chức Đội.
 Đối với người quản lý cũng như người Tổng phụ trách Đội cần phải trang bị cho mình đầy đủ về công tác Đội, luôn trau rồi đạo đức cách mạng, không ngừng học hỏi nâng cao nghiệp vụ quản lý, xứng đáng trở thành những người đứng đầu trong nhà trường. Thể hiện là người có khả năng có uy tín với quần chúng, học sinh. Phải lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm tiêu trí rèn luyện nhân cách Đội viên giúp các em vui chơi thực hiện quyền bổn phận của trẻ, biết quan hệ đoàn kết với thiếu nhi trong nước, trong khu vực và trên thế giới.
 Sự chỉ đạo, phối hợp giữa BGH và giáo viên Tổng phụ trách Đội là thật cần thiết. Chính vì sự phối hợp chặt chẽ mà công tác hoạt động Đội của trường chúng tôi ngày càng phát triển mạnh mẽ, từ đó dẫn đến chất lượng giáo dục học sinh tiểu học ngày một nâng cao hơn, chất lượng hơn, toàn diện hơn đúng như yêu cầu mục tiêu giáo dục đề ra. 
 2. Kiến nghị
 Từ những khó khăn chính gặp phải và tìm biện pháp giải quyết tôi xin kiến nghị một số điểm quan trọng sau:
 Kinh phí và thời gian dành cho hoạt động Đội còn hạn chế nên rất khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động tại trường cũng như giao lưu nên tôi rất mong được sự hỗ trợ của BGH cũng như các cấp, các ngành có liên quan để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 Huyện Đoàn tạo điều kiện để Tổng phụ trách Đội các trường được giao lưu, học hỏi lẫn nhau thông qua các mô hình điểm nhiều hơn nữa.
 Các em đội viên nhi đồng cần mạnh dạn tham gia các hoạt động tập thể một cách tự tin, nhiệt tình hơn.
 	Chắc chắn rằng giải pháp tôi đưa ra còn nhiều hạn chế, thiếu sót do đúc kết từ kinh nghiệm của cá nhân tôi. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp và Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm các cấp để đề tài được hoàn thiện hơn. 
Xin chân thành cảm ơn! 
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 Lang Chánh, ngày 11 thán 4 năm 2015
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
 Hoàng Anh Đức

File đính kèm:

  • docskkn_12799231.doc
Sáng Kiến Liên Quan