Sáng kiến kinh nghiệm Xã hội hóa trong công tác thu hộ bảo hiểm Y tế ở trường TH Trường Xuân 2

Trong đời sống con người sức khỏe là vốn quí nhất của mỗi người nhưng những rủi ro bất ngờ về sức khỏe luôn xảy ra như: ốm đau, bệnh tật, chi phí khám chữa bệnh không thể xác định trước, tùy theo bệnh tật, gây tốn rất nhiều tiền, tài sản của gia đình bệnh nhân. Đôi khi bệnh tật còn để lại những di chứng không thể lường trước được do không đủ kinh phí điều trị. Đôi khi những phương án gia đình người bệnh đưa ra là: Sản sản của gia đình, anh em hoặc cầm cố, vai mượn của người khác nhưng giải pháp tham gia bảo hiểm y tế chưa được các gia đình quan tâm đến.

Vì thế muốn công tác vân động gia đình của học sinh tham gia tốt bảo hiểm y tế thì giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, trưởng ban đại diện cha mẹ của trường phải phối hợp tốt vối nhau và phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong địa bàn nắm rỏ từng hoàn cảnh của gia đình học sinh.

 

doc6 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 8487 | Lượt tải: 54Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Xã hội hóa trong công tác thu hộ bảo hiểm Y tế ở trường TH Trường Xuân 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT
SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP HUYỆN
_____________
Kính gửi: Ban thi đua – Khen thưởng huyện
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN
- Họ và tên: Lê Vũ Bình	Năm sinh: 1983
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp văn thư hành chính
- Chức năng nhiệm vụ được phân công: Thủ quỹ - YTHĐ 
- Đơn vị công tác: Trường TH Trường Xuân 2.
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu;
Trong 6 năm công tác tại trường TH Trường Xuân 2, tôi nhận thấy công tác thu hộ bảo hiểm y tế (BHYT) gặp rất nhiều khó khăn, từ năm học: 2007- 2008 đến nay nhà trường gặp không ít khó khăn trong công tác thu hộ BHYT, không năm nào đạt chỉ tiêu do cấp trên đề ra.
	Nguyên nhân do trường TH Trường Xuân 2 nằm trong địa bàn vùng sâu của huyện, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đa số học sinh tập trung trên hai cụm tuyến dân cư, An Phong, Kinh Hội Kỳ I và một phần do người dân chưa quan tâm đến chăm sóc sức khẻo mà chỉ lo làm thuê sinh sống là chủ yếu, nếu không mai rủi ro xảy ra bệnh tật thì giải pháp được các gia đình đưa ra là lấy tài sản gia đình, vai mượn, bán tài sản để chăm sóc sức khỏe, nhưng giải pháp tham gia bảo hiểm y tế chưa được các hộ gia đình quan tâm.
Từ khi được Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ y tế Trường học, tôi mới cảm nhận được điều đó, muốn vận động gia đình các em tham gia BHYT là một thử thách không nhỏ đối với ban giám hiệu và giáo vên của trường. 	
Từ những hạn chế, khó khăn trên, tôi mạnh dạng cải tiến, thay cho quá trình vận động những gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT tự nguyện bằng giải pháp “ Xã hội hóa trong công tác thu hộ bảo hiểm Y tế ở trường TH Trường Xuân 2”.
2. Tên sáng kiến và lĩnh vực áp dụng;
2.1. Tên sáng kiến :
“ Xã hội hóa trong công tác thu hộ bảo hiểm Y tế ở trường TH Trường Xuân 2”.
2.2. Lĩnh vực áp dụng :
Áp dụng vào công tác thu hộ BHYT ở trường tiểu học Trường Xuân 2.
3. Mô tả nội dung, bản chất của sáng kiến;
Thu hộ bảo hiểm y tế.:
Trong đời sống con người sức khỏe là vốn quí nhất của mỗi người nhưng những rủi ro bất ngờ về sức khỏe luôn xảy ra như: ốm đau, bệnh tật, chi phí khám chữa bệnh không thể xác định trước, tùy theo bệnh tật, gây tốn rất nhiều tiền, tài sản của gia đình bệnh nhân. Đôi khi bệnh tật còn để lại những di chứng không thể lường trước được do không đủ kinh phí điều trị. Đôi khi những phương án gia đình người bệnh đưa ra là: Sản sản của gia đình, anh em hoặc cầm cố, vai mượn của người khác nhưng giải pháp tham gia bảo hiểm y tế chưa được các gia đình quan tâm đến.
Vì thế muốn công tác vân động gia đình của học sinh tham gia tốt bảo hiểm y tế thì giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, trưởng ban đại diện cha mẹ của trường phải phối hợp tốt vối nhau và phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong địa bàn nắm rỏ từng hoàn cảnh của gia đình học sinh. 
Thường những học sinh không tham gia bảo hiểm y tế ở trường thường có 03 (ba) đối tượng sau:
1. Hoàn cảnh gia đỉnh khá giả nhưng không tham gia bảo hiểm y tế do xuy nghĩ đủ điều kiện để chăm lo sức khẻo cho người thân khi không mai xảy ra bệnh tật, “Đủ điều kiện tham gia”.
2. Điều kiện sống tốt, không am hiểu về quyền của bản thân khi tham gia bảo hiểm y tế “Đủ điều kiện tham gia”. 
 3. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống chủ yếu bằng làm thuê, đông con đi học, gia đình không thuộc diện nghèo hay cận nghèo trong địa bàn, không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm, “ Không đủ điều kiện tham gia”.
Khi đã nắm rỏ điều kiện sống, hoàn cảnh gia đình và nguyên nhân gia đình học sinh không tham gia bảo hiểm y tế cho các em, nhà trường cần đề ra những phương pháp và biện pháp vận động cho phù hợp.
Đối với đối tượng thứ 1 và thứ 2: Là những đối tượng chiếm một phần rất ít trong nhà trường, nếu quyết tâm vận động, phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong địa bàn và nhà trường thì nhà trường có thể vận động tốt, nếu giải thích được những chế độ, chính sách của nhà nước và quyền lợi của bản thân khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, thì những gia đình này sẽ tham gia tốt. 
Đối với đối tượng thứ 3: Đây là đối tượng khó vận động nhất của nhà trường, vận động các gia đình này tham gia bảo hiểm là vấn đề khó khăn từ trước đến nay mà nhà trường không thể thực hiện được. Vì thế bản thân thân tôi đưa ra giải pháp “ Xã hội hóa trong công tác thu hộ bảo hiểm y tế học sinh ở trường TH trường Xuân 2”.
Bước 1: Khi kết thúc thu bảo hiểm y tế đợt 1 nhà trường tiến hành tiến hành phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong nhà trường và các ban ngành đoàn thể trong địa bàn tiến hành phối hợp, lập danh sách học sinh của các lớp chưa tham gia bảo hiểm, tiến hành sàng lọc, phân loại ra từng đối tượng ( đối tượng 1,2,3).
Bước 2: Khi sàng lọc và phân loại xong từng đối tượng, đối tượng 1 và đối tượng 2 những đối tượng này gia đình có điều kiện tham gia BHYT, nhưng do gia đình chưa thấy được quyền lợi và am hiểu về chính sách của nhà nước, chế độ chi trả của BHYT. Nhà trường thành lập ban vận động thu BHYT đi đến từng gia đình có học sinh không tham gia bảo hiểm giải thích, động viên, để họ hiểu được và thấy được quyền lợi của bản thân người thân mình khi tự nguyện tham gia BHYT thì những đối tượng này sẽ thống nhất tham gia.
Bước 2: Khi phân loại xong đối tượng 1 và 2, còn lại đối tượng thứ 3 là đối tượng quan trọng nhất, vì đối tượng này là đối tượng khó vận động, là đối tượng gia đình không đủ điều kiện cho com em mình tham gia BHYT hoặc không có khả năng tham gia một lần. 
Khi phân loại xong đối tượng thứ 3 thì nhà trường dưa ra hai giải pháp cần thực hiện.
Giải pháp thứ nhất: Đối với gia đình có khả năng tham gia nhưng không đủ điều kiện, quyết toán bảo hiểm một lần.
Đối với đối tượng này giáo viên phối hợp cùng trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp đến gia đình học sinh vận động tham gia bằng hình thức trả nhiều lần trong năm học và cũng có thể trả theo mùa vụ ( khi thu hoạch lúa), còn số tiền quyết toán cho đối tượng này có thể là: Vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, mượn nguồn quỹ lớp hoặc giáo viên tự cho mượn khi gia đình của các em quyết toán thì sẽ trả lại.
Giải pháp thứ 2: Đây là đối tượng mà giáo viên chủ nhiệm không thể giải quyết được vì đây là đối tượng không có khả năng tham gia cũng như không có khả năng trả lại tiền khi cho mượn tham gia.
Riêng đối tượng này giáo viên chủ nhiệm lớp tham mưu với BGH nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh lớp. Lúc này BGH nhà trường tiến hành tham mưu với BND ấp, UBND xã tiến hành vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp tư nhân ủng hộ cho các đối tượng này bằng hình thức hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc đối tượng nghèo của trường bằng hình thức một em được hỗ trợ một thẻ BHYT nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các em chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. 
4. Khả năng và phạm vi áp dụng sáng kiến:
Sáng kiến trên không những giúp cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mà còn giúp nhà trường hoàn thành tốt chỉ tiêu do cấp trên chỉ đạo, giúp các ban ngành đoàn thể trong địa bàn đạt tiêu chí thu BHYT trong tiêu chí đạt nông thôn mới.
 Sáng kiến này không những áp dụng tốt ở trường TH Trường Xuân 2 và các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong huyện mà nó còn có thể áp dụng tốt trong các khóm, ấp trong địa bàn huyện Tháp Mười nhằm tiến dần đến đạt tiêu chí nông thôn mới . 
5. Nêu những lợi ích và hiệu quả mang lại khi nhân rộng sáng kiến:
Từ thực tế sáng kiến này được triển khai ở trường tiểu học Trường Xuân 2, có thể khẳng định rằng, việc xã hội hóa trong công tác thu hộ BHYT là công việc rất cần thiết, vì nó không những giúp nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nó còn giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường nói riêng và trong địa bàn huyện Tháp mười nói chung có đủ điều kiện để chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.
Khi áp dụng sáng kiến này trong năm học 2014-2015 nhà trường đạt 100% tỷ lệ học sinh tham gia BHYT tại trường và nó cũng góp phần nâng tỷ lệ số dân trong địa bàn ấp tham gia BHY.
Trên đây là sáng kiến “Giải pháp thu hộ BHYT ở trường TH Trường Xuân 2”. của bản thân tôi trong năm 2015.
Kính đề nghị Hội đồng xét duyệt sáng kiến xem xét, công nhận đề tài sáng kiến cấp huyện./.
Thủ trưởng đơn vị
Trường Xuân, ngày 29 tháng 3 năm2014 
Người báo cáo
 Lê Vũ Bình

File đính kèm:

  • docSKKN_thu_bao_hiem_y_te.doc
Sáng Kiến Liên Quan