Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian

1. Tính mới

– Có giải pháp hoàn toàn mới 

– Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có .

2. Hiệu quả

– Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao.

– Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp

 dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao.

– Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao.

– Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp

 dụng tại đơn vị có hiệu quả cao. 

 

doc3 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Trường THPT Thanh Bình Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
 -------------------------	 ----˜ô™----
	 Tân Phú , ngày 20 tháng 05 năm 2009
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học : 2008 - 2009
Tên sáng kiến kinh nghiệm : VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ ĐỂ GIẢI BÀI 
 TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Họ và tên tác giả : NGUYỄN THANH LAM
Đơn vị : Tổ Toán – Tin Trường THPT Thanh Bình, Tân Phú, Đồng Nai.
Lĩnh vực :
Quản lý giáo dục.. £	 Phương pháp dạy học bộ môn ......T
Phương pháp giáo dục.. £ Lĩnh vực khác£
Tính mới
Có giải pháp hoàn toàn mới£
Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có...T
2. Hiệu quả
Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao...£
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp 
 dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao...£
Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao...£
Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp 
 dụng tại đơn vị có hiệu quả cao... T
3. Khả năng áp dụng
Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính 
sách :	 Tốt T	Khá £	Đạt £
Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống : Tốt £	Khá T	Đạt £
Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng : Tốt £	Khá T	Đạt £
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN – TIN	 HIỆU TRƯỞNG
ĐỔ HUY TUẤN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
Đơn vị : TRƯỜNG THPT THANH BÌNH
-------------------------------------------
	 Mã số : ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
VẬN DỤNG
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ ĐỂ GIẢI
BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
Người thực hiện : NGUYỄN THANH LAM
Lĩnh vực nghiên cứu :
Quản lý giáo dục .. £
Phương pháp dạy học bộ môn....T
Phương pháp giáo dục£
Lĩnh vực khác.£
Có đính kèm :
 £ Mô hình	 £ Phần mềm	 £ Phim ảnh	£ Hiện vật khác
 Năm học : 2008 - 2009
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
----˜ô™----
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 
Họ và tên : 	NGUYỄN THANH LAM
Ngày tháng năm sinh : 	01 – 01 – 1958 
Nam, nữ : 	Nam
4. Địa chỉ : Ấp Ngọc Lâm 2, Xã Phú Xuân, Huyện Tân Phú,
 Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : Cơ quan 061 3858 146
 Nhà riêng 061 3795 931 – Di động 0918 019 067
Fax :	E-mail :
Chức vụ : Giáo viên Toán
Đơn vị công tác : Trường trung học phổ thông Thanh Bình,
 Xã Phú Bình, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai.
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Học vị cao nhất : Đại học
Năm nhận bằng : 2003
Chuyên ngành đào tạo : Toán học
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC 
Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : Giảng dạy
Số năm có kinh nghiệm : 15 năm
Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây :
1. Đề tài năm 2006 :
 “ Phương pháp học Toán qua phần chứng đẳng thức lượng giác ”
2. Đề tài năm 2007 :
 “ Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh yếu làm tốt bài toán khảo sát hàm số ” 
3. Đề tài năm 2008 :
 “ Hướng dẫn học sinh sử dụng phương pháp tọa độ để giải toán hình ” 

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_2.doc
Sáng Kiến Liên Quan