Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông theo hướng trải nghiệm sáng tạo

Dạy học dự án là hình thức dạy học (phương pháp dạy học theo nghĩa rộng)

mà trong đó, HS thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lý

thuyết và thực hành, thực tiễn. HS thực hiện nhiệm vụ với tính tự lực cao trong

toàn bộ quá trình học tập [14; 24]. Bản chất của dạy học dự án là người học lĩnh

hội kiến thức và kỹ năng thông qua việc giải quyết một bài tập tình huống gắn với

thực tiễn (bài tập dự án). Kết thúc dự án, người học phải tạo ra sản phẩm gắn với

thực tiễn cụ thể.

Dạy học dự án có ý nghĩa quan trọng đối với GV và HS. Đối với GV, dạy

học dự án tạo điều kiện để GV nâng cao năng lực nghề nghiệp, tăng cường sự phối

hợp giữa các lực lượng giáo dục, phát triển mối quan hệ gần gũi, hợp tác hiệu quả

giữa GV và HS, từ đó nâng cao chất lượng dạy học. Đối với HS, dạy học dự án là

cơ hội cho các em phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao như xác định, giải quyết

vấn đề, phát triển năng lực hợp tác, tự học, giao tiếp ; thúc đẩy HS hứng thú, say

mê học tập; bước đầu hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học; rèn luyện bản lĩnh,

sự tự tin, khả năng tự chủ của HS trong học tập và trong cuộc sống.

Dạy học dự án là phương pháp, hình thức tổ chức dạy học quan trọng và

hiệu quả trong giáo dục định hướng phát triển năng lực hiện nay, phù hợp với

nhiều dạng bài học và hoạt động học tập khác nhau, đặc biệt là hoạt động TNST.

pdf88 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Ngày: 10/12/2020 | Lượt xem: 46 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông theo hướng trải nghiệm sáng tạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ười đánh giá 
58
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM 
Họ và tên: ______________________________________ 
Thuộc nhóm: ______________________________________ 
Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc (Khoanh tròn 
điểm cho từng mục) 
Tiêu 
chí 
Yêu cầu Điểm 
Thái 
độ 
học 
tập 
1 Tuân thủ theo sự điều hành người điều hành 1 2 3 4 5 
2 
Thể hiện sự hứng thú đối với nhiệm vụ được 
giao 
1 2 3 4 5 
3 Tích cực, tự giác trong học tập 1 2 3 4 5 
4 
Thể hiện sự ham hiểu biết, nếu có câu hỏi với 
GV phải là câu hỏi liên quan đến nội dung của 
chủ đề 
1 2 3 4 5 
Tổ 
chức, 
tương 
tác 
5 Thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm 1 2 3 4 5 
6 Cá nhân có đóng góp ý kiến trong nhóm 1 2 3 4 5 
7 Có sự sáng tạo trong hoạt động 1 2 3 4 5 
8 
Cá nhân tham gia vào tất cả các giai đoạn làm 
việc nhóm 
1 2 3 4 5 
Kết 
quả 
9 
Sản phẩm có những điểm mới để nhóm khác 
học tập 
1 2 3 4 5 
10 Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng 1 2 3 4 5 
Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10) ............................................ 
Chữ kí người đánh giá 
59
2.8. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÍ HỢP ĐỒNG 
Nội dung côngviệc:............................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
Căn cứ vào hợp đồng đã kí giữa bà ...................... GV dạy môn: .......... 
và HS: ............................................................ Trưởng nhóm: 
Về việc: Hợp đồng công việc 
Hôm nay ngày tháng năm 
Chúng tôi gồm có: 
1. Ông (bà) : ....................................... - Đại diện cho bên A 
2. Em . - Đại diện cho bên B 
Qua theo dõi kiểm tra, bên A tiến hành nghiệm thu: 
- Nội dung sản phẩm:....................................................................... 
- Chất lượng:..................................................................................... 
Bên A đồng ý nghiệm thu và thanh lí hợp đồng đã kí 
 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
60
 2.9. Sản phẩm của dự án (Video clip: truy cập theo đường link phía dưới hoặc 
tham khảo USB kèm theo) 
Nhóm 1. Quảng bá Bảo tàng Nghệ An: 
https://youtu.be/sV5y9FdxbRg
Nhóm 2. Quảng bá Thành cổ Vinh: 
https://youtu.be/fJpedsM_Bxo
61
Nhóm 3. Quảng bá Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh: 
https://youtu.be/lUO7BMc0NeQ
Nhóm 4. Quảng bá Di tích núi Dũng Quyết - Đền thờ vua 
Quang Trung: https://youtu.be/1HCAZ-3c7fk 
62
2.10. Một số hình ảnh về quá trình thực hiện và triển khai dự án 
Nhóm 1 trải nghiệm Bảo tàng Nghệ An: 
63
Nhóm 2 trải nghiệm Thành cổ Vinh : 
64
Nhóm 3 trải nghiệm Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh: 
65
Nhóm 4 trải nghiệm Di tích núi Dũng Quyết - Đền thờ vua Quang Trung : 
66
PHỤ LỤC 3: DỰ ÁN “GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN MỘT SỐ LÀNG NGHỀ 
TRUYỀN THỐNG NGHỆ AN TRONG XU THẾ HỘI NHẬP” 
3.1. Phiếu điều tra nhu cầu học sinh 
PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CỦA HS 
 (Trước khi thực hiện dự án) 
Họ và tên: 
Lớp: . 
Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ô trống trong bảng 
có câu trả lời phù hợp với em. 
1. Em quan tâm (hoặc có hứng thú) đến nội dung/tiểu chủ đề nào của dựa 
án? 
Nội dung Có Không 
1. Góp phần phát triển làng gốm cổ Trù Sơn - Đô Lương. 
2. Góp phần phát triển làng chiếu, cói Hưng Hòa - Thành phố Vinh 
3. Góp phần phát triển làng hoa, cây cảnh Kim Chi - Thành phố 
Vinh. 
4. Góp phần phát triển làng cốm Đông Thuận - Nghi Lộc. 
2. Khả năng của HS Đánh dấu (x) vào ô trả lời 
Stt Nội dung điều tra 
Trả lời 
Có Không 
1 Khả năng thiết kế bản trình chiếu trên Powerpoint 
2 Khả năng hội họa 
3 Khả năng tìm kiếm thông tin trên mạng internet 
67
4 Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin 
5 Khả năng vẽ biểu đồ trên Excel 
6 Khả năng thuyết trình 
3. Mức độ quan tâm đến các sản phẩm dự kiến sẽ thực hiện 
HS đánh số theo mức độ như sau: 1 – Rất thích, 2 – Thích, 3 – Có thể tham gia 
vào ô “Mức độ quan tâm” 
Stt Sản phẩm mong muốn thực hiện Mức độ quan tâm 
1 Poster trên giấy A0 
2 Bài trình bày bằng Powerpoint 
3 
Bài trình bày bằng các ứng dụng khác như: sơ 
đồ, bài viết .. 
4 Video Clip 
4. Mong muốn của HS khi tham gia vào dự án 
Đánh dấu (x) vào ô trả lời 
Stt Mong muốn của HS Trả lời 
1 Phát triển năng lực hợp tác 
2 Phát triển năng lực sử dụng công nghệ 
3 Phát triển năng lực giao tiếp 
4 Phát triển năng lực thu thập và xử lý thông tin 
5 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề 
6 Phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
7 
 Năng lực chuyên biệt: Phân tích được mối liên hệ giữa bối 
cảnh trong nước và quốc tế ; đánh giá nhận xét thực trạng của 
vấn đề, đề ra những giải pháp có tính thực tiễn để phát huy giá 
trị của các làng nghề địa phương trong xu thế hội nhập. 
68
 3.2.Phiếu học tập định hướng 
PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 1 
(Dành cho nhóm báo cáo thuyết trình theo chủ đề 
“ Góp phần phát triển làng bánh cốm Đông Thuận - Nghi Lộc”) 
PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 2 
(Dành cho nhóm báo cáo thuyết trình theo chủ đề 
“Góp phần phát triển làng chiếu, cói Hưng Hòa - Thành phố Vinh”) 
1. Yêu cầu về nội dung 
Bài báo cáo thuyết trình phải thể hiện được các nội dung sau: 
- Lịch sử hình thành phát triển của làng nghề. 
- Nét độc đáo của làng nghề: sản phẩm đặc trưng, kĩ thuật sản xuất... 
- Thực trạng của làng nghề hiện nay. 
- Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề trong xu thế hội 
nhập. 
2. Yêu cầu khác 
Sản phẩm là bài báo cáo (văn bản) và bài trình chiếu Powerpoint, được trình bày 
mạch lạc, cô đọng, trực quan (dự kiến thuyết trình trong 5 - 6 phút). 
1. Yêu cầu về nội dung 
Bài báo cáo thuyết trình phải thể hiện được các nội dung sau: 
- Lịch sử hình thành phát triển của làng nghề. 
- Nét độc đáo của làng nghề: sản phẩm đặc trưng, kĩ thuật sản xuất... 
- Thực trạng của làng nghề hiện nay. 
- Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề trong xu thế hội 
nhập. 
2. Yêu cầu khác 
 Sản phẩm là bài báo cáo (văn bản) và bài trình chiếu Powerpoint, được trình 
bày mạch lạc, cô đọng, trực quan (dự kiến thuyết trình trong 5 - 6 phút). 
69
PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 3 
(Dành cho nhóm báo cáo thuyết trình theo chủ đề 
“Góp phần phát triển làng hoa, cây cảnh Kim Chi - Thành phố Vinh”) 
1. Yêu cầu về nội dung 
Bài báo cáo thuyết trình phải thể hiện được các nội dung sau: 
- Lịch sử hình thành phát triển của làng nghề. 
- Nét độc đáo của làng nghề: sản phẩm đặc trưng, kĩ thuật sản xuất... 
- Thực trạng của làng nghề hiện nay. 
- Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề trong xu thế hội 
nhập. 
2. Yêu cầu khác 
Sản phẩm là bài báo cáo (văn bản) và bài trình chiếu Powerpoint, được trình bày 
mạch lạc, cô đọng, trực quan (dự kiến thuyết trình trong 5 - 6 phút). 
PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM 4 
(Dành cho nhóm báo cáo thuyết trình theo chủ đề 
“Góp phần phát triển làng gốm cổ Trù Sơn - Đô Lương”) 
1. Yêu cầu về nội dung 
Bài báo cáo thuyết trình phải thể hiện được các nội dung sau: 
- Lịch sử hình thành phát triển của làng nghề. 
- Nét độc đáo của làng nghề: sản phẩm đặc trưng, kĩ thuật sản xuất... 
- Thực trạng của làng nghề hiện nay. 
- Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề trong xu thế hội 
nhập. 
Yêu cầu khác 
Sản phẩm là bài báo cáo (văn bản) và bài trình chiếu Powerpoint, được trình bày 
mạch lạc, cô đọng, trực quan (dự kiến thuyết trình trong 5 - 6 phút). 
70
3. 3.Hợp đồng học tập 
HỢP ĐỒNG HỌC TẬP 
Vinh, ngày ... tháng ... năm 2019. 
Đại diện bên A: 
 Ông (bà): 
 Chức danh: 
Đại diện bên B: 
 Em : ............................................................ 
 Chức danh: NHÓM TRƯỞNG 
Nội dung hợp đồng: 
 Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bài báo cáo thuyết trình gồm văn bản 
báo cáo và bài trình chiếu Powerpoint theo chủ đề: Góp phần phát triển làng 
bánh cốm Đông Thuận - Nghi Lộc đảm bảo theo đúng các tiêu chí đánh giá. 
Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 10 ngày kể từ sau ngày kí hợp đồng 
 - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham 
khảo, hỗ trợ khi được yêu cầu. 
 - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, 
hình thức trình bày và thời gian hoàn thành. 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
71
HỢP ĐỒNG HỌC TẬP 
Vinh, ngày ..... tháng .... năm 2019 
Đại diện bên A: 
 Ông (bà): 
 Chức danh: 
Đại diện bên B: 
 Em : ............................................................ 
 Chức danh: NHÓM TRƯỞNG 
Nội dung hợp đồng: 
Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bài báo cáo thuyết trình gồm văn bản báo 
cáo và bài trình chiếu Powerpoint theo chủ đề: Góp phần phát triển làng chiếu 
cói Hưng Hòa - Thành phố Vinh. 
Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 10 ngày kể từ sau ngày kí hợp đồng 
 - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham 
khảo, hỗ trợ khi bên B yêu cầu. 
 - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, 
hình thức trình bày và thời gian hoàn thành. 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
72
HỢP ĐỒNG HỌC TẬP 
Vinh, ngày ..... tháng .... năm 2019. 
Đại diện bên A: 
 Ông (bà): 
 Chức danh: 
Đại diện bên B: 
 Em : ............................................................ 
 Chức danh: NHÓM TRƯỞNG 
Nội dung hợp đồng: 
Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bài báo cáo thuyết trình gồm văn bản báo 
cáo và bài trình chiếu Powerpoint theo chủ đề: Góp phần phát triển làng hoa 
cây cảnh Kim Chi - Thành phố Vinh. 
Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 10 ngày kể từ sau ngày kí hợp đồng 
 - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham 
khảo, hỗ trợ khi bên B yêu cầu. 
 - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, 
hình thức trình bày và thời gian hoàn thành. 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
73
HỢP ĐỒNG HỌC TẬP 
Vinh, ngày ..... tháng .... năm 2019. 
Đại diện bên A: 
 Ông (bà): 
 Chức danh: 
Đại diện bên B: 
 Em : ............................................................ 
 Chức danh: NHÓM TRƯỞNG 
Nội dung hợp đồng: 
Bên B có trách nhiệm hoàn thành một bài báo cáo thuyết trình gồm văn bản báo 
cáo và bài trình chiếu Powerpoint theo chủ đề: Góp phần phát triển làng gốm cổ 
Trù Sơn – Đô Lương. 
Thời hạn hoàn thành hợp đồng: 10 ngày kể từ sau ngày kí hợp đồng 
 - Bên A có trách nhiệm cung cấp các tài liệu định hướng, tài liệu tham 
khảo, hỗ trợ khi bên B yêu cầu. 
 - Bên B có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu về nội dung sản phẩm, 
hình thức trình bày và thời gian hoàn thành. 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
ĐẠI DIỆN BÊN B 
(Kí và ghi rõ họ tên) 
74
3.4. Biên bản làm việc nhóm 
BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM 
1. Thời gian, địa điểm, thành phần 
- Địa điểm:............................................................................................ 
- Thời gian: từ......giờ.....đến ....giờ ..........Ngày.......tháng......năm ..... 
- Nhóm số: ...; Số thành viên: .................... Lớp:. 
- Số thành viên có mặt............ 
Số thành viên vắng mặt.......... 
2. Nội dung công việc: (Ghi rõ tên chủ đề thảo luận hoặc nội dung thực hành) 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
STT Họ và tên Công việc được giao 
Thời hạn 
hoàn thành 
Ghi 
chú 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
75
8 
4. Kết quả làm việc 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
5. Thái độ tinh thần làm việc 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
6. Đánh giá chung 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
7. Ý kiến đề xuất 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. 
Thư kí Nhóm trưởng 
76
3.5. Nhật kí cá nhân. 
NHẬT KÍ CÁ NHÂN 
Họ và tên: Lớp . Nhóm: . 
Nhiệm vụ trong dự án:. 
Ghi lại những hiểu biết về các làng nghề truyền thống ở Nghệ An hiện nay. 
Những điều em muốn hiểu biết (hoặc còn thắc mắc) về 
Những điều em hiểu được sau khi thực hiện dự án? 
Em cảm thấy hứng thú nhất với nội dung nào trong dự án? Vì sao? 
Theo em, mục đích (ý nghĩa) của dự án này là gì? 
Những ý kiến đề xuất? 
 Chữ kí của HS 
77
3.6. Phiếu đánh giá sản phẩm của nhóm. 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO CÁO 
Tên nhóm: .............................................Số lượng thành viên: ............................ 
Nội dung nhóm trình bày............................................................................ 
Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc 
(Khoanh tròn điểm cho từng mục) 
Tiêu 
chí 
Yêu cầu Điểm 
Bố 
cục 
1 Tiêu đề rõ ràng, hấp dẫn người xem 1 2 3 4 5 
2 Cấu trúc mạch lạc, lô gic 1 2 3 4 5 
3 Nội dung phù hợp với tiêu đề 1 2 3 4 5 
Nội 
dung 
4 Nội dung chính rõ ràng, khoa học 1 2 3 4 5 
5 Các ý chính có sự liên kết 1 2 3 4 5 
6 Có liên hệ với thực tiễn 1 2 3 4 5 
7 Có sự kết nối với kiến thức đã học 1 2 3 4 5 
8 Sử dụng kiến thức của nhiều môn học 1 2 3 4 5 
Lời 
nói, 
cử chỉ 
9 
Giọng nói rõ ràng, khúc triết; âm lượng vừa 
phải, đủ nghe 
1 2 3 4 5 
10 Tốc độ trình bày vừa phải, hợp lí 1 2 3 4 5 
11 Ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi 1 2 3 4 5 
12 
Thể hiện được cảm hứng, sự tự tin, nhiệt tình 
khi trình bày 
1 2 3 4 5 
13 Có giao tiếp bằng ánh mắt với người tham dự 1 2 3 4 5 
Sử 
dụng 
công 
nghệ 
14 Thiết kế sáng tạo, màu sắc hài hòa, thẩm mĩ cao 1 2 3 4 5 
15 Phông chữ, màu chữ, cỡ chữ hợp lý 1 2 3 4 5 
16 Hiệu ứng hình ảnh dễ nhìn, dễ đọc 1 2 3 4 5 
Tổ 
chức, 
tương 
tác 
17 
Cách dẫn dắt vấn đề thu hút sự chú ý của người 
dự; không bị lệ thuộc vào phương tiện. 
1 2 3 4 5 
18 Có nhiều HS trong nhóm tham gia trình bày 1 2 3 4 5 
19 Trả lời các câu hỏi thêm từ người dự 1 2 3 4 5 
20 Phân bố thời gian hợp lí 1 2 3 4 5 
Tổng số mục đạt điểm 
78
Điểm trung bình ________________ (Cộng tổng điểm chia cho 20 nếu sử dụng 
công nghệ, chia cho 17 nếu không sử dụng công nghệ) 
Chữ kí người đánh giá 
79
3.7. Phiếu đánh giá cá nhân trong hoạt động định hướng 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỊNH HƯỚNG 
Họ và tên: _____________________________________ 
Thuộc nhóm: _____________________________________ 
Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc (Khoanh tròn 
điểm cho từng mục) 
Tiêu 
chí 
Yêu cầu Điểm 
Ghi 
chép 
1 Có ghi chép cá nhân 1 2 3 4 5 
2 Nội dung ghi chép hợp lí 1 2 3 4 5 
Tổ 
chức, 
tương 
tác 
3 
Có phân công công việc cụ thể cho từng thành 
viên 
1 2 3 4 5 
4 
Có ý kiến để nhận được phân công hợp lí trong 
nhóm 
1 2 3 4 5 
6 Có tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ thành viên khác 1 2 3 4 5 
7 Thực hiện đúng các quy định do nhóm đề ra 1 2 3 4 5 
Sưu 
tầm 
tài 
liệu 
8 Hoàn thành nhiệm vụ được giao 1 2 3 4 5 
9 Nguồn tài liệu phong phú, gắn với thực tế 1 2 3 4 5 
10 
Tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực bổ sung cho nhiệm 
vụ của bản thân 
1 2 3 4 5 
Tổng số mục đạt điểm 
Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10) : 
Chữ kí người đánh giá 
80
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN KHI LÀM VIỆC NHÓM 
Họ và tên: ______________________________________ 
Thuộc nhóm: ______________________________________ 
Thang điểm: 1 = Kém; 2 = Yếu; 3 = Khá; 4 = Tốt; 5 = Xuất sắc (Khoanh tròn 
điểm cho từng mục) 
Tiêu 
chí 
Yêu cầu Điểm 
Thái 
độ 
học 
tập 
1 Tuân thủ theo sự điều hành người điều hành 1 2 3 4 5 
2 Thể hiện sự hứng thú đối với nhiệm vụ được giao 1 2 3 4 5 
3 Tích cực, tự giác trong học tập 1 2 3 4 5 
4 
Thể hiện sự ham hiểu biết, nếu có câu hỏi với GV 
phải là câu hỏi liên quan đến nội dung của chủ đề 
1 2 3 4 5 
Tổ 
chức, 
tương 
tác 
5 Thể hiện được vai trò của cá nhân trong nhóm 1 2 3 4 5 
6 Cá nhân có đóng góp ý kiến trong nhóm 1 2 3 4 5 
7 Có sự sáng tạo trong hoạt động 1 2 3 4 5 
8 
Cá nhân tham gia vào tất cả các giai đoạn làm việc 
nhóm 
1 2 3 4 5 
Kết 
quả 
9 
Sản phẩm có những điểm mới để nhóm khác học 
tập 
1 2 3 4 5 
10 Sản phẩm đạt yêu cầu, có chất lượng 1 2 3 4 5 
Điểm trung bình (Cộng tổng điểm và chia cho 10) ............................................ 
Chữ kí người đánh giá 
81
3.8. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÍ HỢP ĐỒNG 
Nội dung côngviệc:................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
Căn cứ vào hợp đồng đã kí giữa bà ...................... GV dạy môn: ......... 
 và HS: ............................................................ Trưởng nhóm: 
Về việc: Hợp đồng công việc 
Hôm nay ngày tháng năm 
Chúng tôi gồm có: 
3. Ông (bà) : ....................................... - Đại diện cho bên A 
4. Em . - Đại diện cho bên B 
Qua theo dõi kiểm tra, bên A tiến hành nghiệm thu: 
- Nội dung sản phẩm:....................................................................... 
- Chất lượng:..................................................................................... 
Bên A đồng ý nghiệm thu và thanh lí hợp đồng đã kí 
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
82
3.9. Báo cáo sản phẩm: 
(Bài thuyết trình Powerpoint truy cập theo đường link bên dưới hoặc 
tham khảo USB) 
Nhóm 2. Làng chiếu cói Phong Thuận (Hưng Hòa - TP Vinh): 
 Nhóm 1. Làng cốm Đông Thuận (Nghi Trung - Nghi Lộc): 
83
Nhóm 3. Làng hoa, cây cảnh Kim Chi (Nghi Ân - TP Vinh): 
Nhóm 4. Làng gốm Trù Sơn - Đô Lương: 
3.10. Một số hình ảnh về quá trình thực hiện và triển khai dự án 
84
Trải nghiệm làng gốm Trù Sơn - Đô Lương: 
85
Trải nghiệm làng chiếu, cói Hưng Hòa - TP Vinh: 
86
Trải nghiệm làng hoa, cây cảnh Kim Chi – TP Vinh: 
87
Trải nghiệm làng bánh cốm Đông Thuận - Nghi Lộc: 

File đính kèm:

 • pdfvideo_75.pdf
Sáng Kiến Liên Quan