Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng nghiên cứu thể chất vận động nhằm phát triển thế lực cho học sinh trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông

Ngoài việc giáo dục các mặt: trí tuệ, thẩm mỹ, đạo đức còn có các công tác giáo dục thể chất cho các em. Giáo dục thể chất là một bộ phận quan trọng trong góp phần hình thành con người phát triển toàn diện, cân đối về mọi mặt, đặc biệt là đối với học sinh. Điều này chứng tỏ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đến công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, coi sức khỏe là vốn quý nhất của con người. chúng ta không thể có ngay một thế hệ thanh niên với sức khỏe dồi dào, thể chất cường tráng để tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học để thúc đẩy phát triển đất nước. Mà có được lực lao động trẻ, khỏe mạng, sáng tạo đó thì ngay từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng họ phải được giáo dục phát triển toàn diện, khỏe mạnh về thể chất, phẩm chất đạo đức trong sáng, phát triển trí tuệ để khi trưởng thành họ đáp ứng được vai trò to lớn của mình là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng vẽ vang của dân tộc, sẵn sàng bước vào cuộc sống lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây chính là mục tiêu của Đảng và nhà nước ta khi đưa ra chương trình giáo dục thể chất vào hệ thống giáo dục trong các trường.

Mục đích của giáo dục thể chất là giáo dục những kỹ năng vận động cơ bản của các em. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một điều quan trọng hơn đó là phát triển các tố chất thể lực như: tố chất sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo, mềm dẻo, . Ở đây tôi chỉ đi sâu vào vấn đề giáo dục thể chất trong Trường Tiểu học Phú Thọ B. Đó là việc sử dụng các phương pháp giáo dục tố chất vận động cơ bản cho các em. Ở cấp tiểu học, phương tiện được sử dụng rộng phổ biến và mang lại hiệu quả cao nhất chính là các bài tập trò chơi vận động. Các trò chơi vận động được sử dụng trong quá trình giáo dục thể chất đều mang tính mục đích rõ ràng: hoàn thiện các năng lực vận động, tạo cho các em hứng thú và thực hiện các bài tập một cách tự giác tích cực, trong quá trình tham gia trò chơi, các em biểu lộ tình cảm rất rõ ràng, vui mừng khi chiến thắng, buồn bã khi thua. Nên trong quá trình chơi, các em phải thể hiện hết mọi khả năng về sức lực, tập trung chú ý chí, trí thông minh, sự sáng tạo của mình để giúp cho đội thắng cuộc.

 

doc7 trang | Chia sẻ: duycoi179 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 3058 | Lượt tải: 33Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng nghiên cứu thể chất vận động nhằm phát triển thế lực cho học sinh trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sáng kiến kinh nghiệm 
Đề tài: ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU THỂ CHẤT VẬN ĐỘNG 
 NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO HỌC SINH 
 TRƯỜNG TIỂU HỌC B MỸ HỘI ĐÔNG
 ---------------------
A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
1. Có lý luận:
“ Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”
 Với lời dạy quý báu của chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta lấy đó là nền tảng cho công tác giáo dục thế hệ trẻ, là những chủ nhân tương lai của đất nước.
Ngoài việc giáo dục các mặt: trí tuệ, thẩm mỹ, đạo đức còn có các công tác giáo dục thể chất cho các em. Giáo dục thể chất là một bộ phận quan trọng trong góp phần hình thành con người phát triển toàn diện, cân đối về mọi mặt, đặc biệt là đối với học sinh. Điều này chứng tỏ Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đến công tác giáo dục thể chất trong nhà trường, coi sức khỏe là vốn quý nhất của con người. chúng ta không thể có ngay một thế hệ thanh niên với sức khỏe dồi dào, thể chất cường tráng để tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học để thúc đẩy phát triển đất nước. Mà có được lực lao động trẻ, khỏe mạng, sáng tạo đó thì ngay từ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng họ phải được giáo dục phát triển toàn diện, khỏe mạnh về thể chất, phẩm chất đạo đức trong sáng, phát triển trí tuệ để khi trưởng thành họ đáp ứng được vai trò to lớn của mình là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng vẽ vang của dân tộc, sẵn sàng bước vào cuộc sống lao động, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đây chính là mục tiêu của Đảng và nhà nước ta khi đưa ra chương trình giáo dục thể chất vào hệ thống giáo dục trong các trường.
Mục đích của giáo dục thể chất là giáo dục những kỹ năng vận động cơ bản của các em. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một điều quan trọng hơn đó là phát triển các tố chất thể lực như: tố chất sức nhanh, mạnh, bền, khéo léo, mềm dẻo, ... Ở đây tôi chỉ đi sâu vào vấn đề giáo dục thể chất trong Trường Tiểu học Phú Thọ B. Đó là việc sử dụng các phương pháp giáo dục tố chất vận động cơ bản cho các em. Ở cấp tiểu học, phương tiện được sử dụng rộng phổ biến và mang lại hiệu quả cao nhất chính là các bài tập trò chơi vận động. Các trò chơi vận động được sử dụng trong quá trình giáo dục thể chất đều mang tính mục đích rõ ràng: hoàn thiện các năng lực vận động, tạo cho các em hứng thú và thực hiện các bài tập một cách tự giác tích cực, trong quá trình tham gia trò chơi, các em biểu lộ tình cảm rất rõ ràng, vui mừng khi chiến thắng, buồn bã khi thua. Nên trong quá trình chơi, các em phải thể hiện hết mọi khả năng về sức lực, tập trung chú ý chí, trí thông minh, sự sáng tạo của mình để giúp cho đội thắng cuộc. Đây chính là điểm thuận lợi trong quá trình giáo dục thể chất để nâng cao và phát triển các tố chất thể lực của học sinh khi sử dụng các bài tập trò chơi vận động.
 2. Có thực tiễn:
Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của giáo dục thể chất và tác dụng của trò chơi vận động, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ B”.
II. Mục đích và phương pháp tổ chức nghiên cứu:
1. Mục đích nghiên cứu:
 	Mục đích của đề tài này là tìm ra được hệ thống bài tập trò chơi để phát triển thể lực cho học sinh và ảnh hưởng của trò chơi vận động có tác dụng đến sự phát triển thể lực cho học sinh.
2. Các phương pháp nghiên cứu:
 	Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra cho đề tài, các phương pháp đặt ra trong quá trình bao gồm:
 2. 1. Phương pháp đọc và phân tích:
 	Phương pháp này tôi sử dụng để tổng hợp tài liệu có liên quan đến đề tài nhằm tìm hiểu tình hình phát triển thể dục thể thao nói chung và phát triển các tố chất thể lực, nâng cao sức khỏe của học sinh tiểu học nói riêng. Các tư liệu có liên quan nhằm mở rộng thêm kiến thức lý luận, phương pháp giáo dục. Đặc biệt là tìm hiểu sâu về trò chơi vận động cho học sinh tiểu học.
 2. 2. Phương pháp phỏng vấn:
 	Tôi sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và gián tiếp các giáo viên dạy trường tiểu học trong huyện đã giúp tôi khẳng định hướng giải quyết các nhiệm vụ đề tài.
 2. 3. Phương pháp quan sát sư phạm:
Là phương pháp quan sát thực tế, có sự ghi chép cẩn thận. Đối với phương pháp này tôi sử dụng để theo dõi việc thực hiện các bài tập của học sinh.
 2. 4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm:
 	Mục đích của thực nghiệm sư phạm là chứng minh hiệu quả của việc ứng dụng trò chơi vận động vào các trò chơi vận động vào các giờ thể dục nội và ngoại khóa của học sinh Tiểu học, đối với việc nâng cao sức khỏe và phát triển thể lực cho học sinh của các em.
III. Giới hạn đề tài:
Học sinh trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông
IV. Kế hoạch thực hiện:
 	 Năm học 2011 – 2012.
B. PHẦN NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận:
 Hiện nay giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu trong đó thể dục cũng được coi là một môn quan trọng, cơ bản của công tác giáo dục thể chất cho học sinh.Thể dục không những chỉ có tác dụng bảo vệ, củng cố, tăng cường sức khỏe cho học sinh mà còn nâng cao năng lực làm việc, phát triển trí óc và thể lực, giáo dục đạo đức thẩm mỹ giúp các em góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng ở nhà trường phổ thông.
 Để thực hiện tốt mục tiêu trên, cơ sở thực tiễn cần thực hiện như thế nào ?
II. Cơ sở thực tiễn:
 Muốn học tốt các môn thể dục thể chất nói chung và trò chơi vận động nói riêng. Trò chơi vận động giúp các em có điều kiện hòa nhập vào tập thể, các em được thoải mái trong giờ học thể dục cũng như vui vẻ, thoải mái để bước vào môn học tiếp theo.
 Một số trò chơi vận động giúp các em phát triển thể lực: 
TT
Tên trò chơi
Lượng vận động
Mục đích trò chơi
Yêu cầu thực hiện
SL
TG
QN
1
Nhanh lên bạn ơi
3
20’
3’
 Rèn luyện kỹ năng chạy phát triển sức bền tốc độ, sự khéo léo tinh thần tập thể tính kỷ luật.
 Học sinh đứng đúng vị trí của minh, tự giác tích cực trong khi chơi.
2
Mèo đuổi chuột
1
10’
 Phát triển sức nhanh, sự thông minh, sáng tạo, mềm dẻo, khéo léo định hướng tốt trong không gian
 Tự giác tích cực trong khi chơi, không được vượt quá xa vòng tròn.
3
Lò cò tiếp sức
3
20’
3’
 Phát triển sức mạnh bền, khắc phục trọng lượng cơ thể nâng cao tinh thần tập thể
 Thực hiện động tác liên tục trên 1 chân. Vòng qua vật chuẩn đúng quy định, tự giác tích cực
4
Giành cờ chiến thắng
3
20’
3’
 Rèn luyện kỷ năng chạy, khả năng phối hợp vận động nhanh nhẹn khéo léo, phát triển sức bền tốc độ
 Sân bãi rộng rãi bằng phẳng khi chơi phải tự giác, tích cực đúng luật
5
Lăn bóng tiếp sức
5
20’
3’
 Rèn luyện khéo léo, mềm dẻo của học sinh, phát triển khả năng phối hợp vận động và cảm giác tốt trong không gian
 Học sinh lăn bóng theo hình Zích Zắc, qua đó chạy về đưa bóng cho đồng đội.
6
Bóng chuyền 6
3
15’
5’
 Phát triển sức bền, khả năng phối hợp, sự khéo léo, cảm giác chính xác trong không gian tinh thần đồng đội.
 Thực hiện đúng luật chơi, tự giác tích cực không được xô đẩy đối phương khi tranh bóng
III. Thực trạng và những mâu thuẩn thể lực của học sinh Trường Tiểu học B Mỹ Hội Đông: 
 1. Thực trạng:
- Công tác giáo dục thể chất ở trường tiểu học B Mỹ Hội Đông có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên qua thực tế tìm hiểu kế hoạch giảng dạy và học tập của trường, tôi thấy rằng việc giảng dạy còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất, dụng cụ sân bãi còn nhiều thiếu thốn, chưa đảm bảo yêu cầu của tiết học, giáo viên chỉ giảng dạy đội hình đội ngũ và bài thể dục tay không.
 2. Mâu thuẫn:
	- Như chúng ta đã biết giờ thể dục trên lớp của các em là rất quý giá và cần thiết nhưng với thực tế giảng dạy giáo dục thể chất của trường hiện nay thì chưa giúp ích được nhiều cho các em, chưa có sức lôi cuốn các em, các em ích được vận động vì vậy mà thể lực của các em còn yếu so với các em cùng với độ tuổi ở thành thị.
IV. Các biện pháp giải quyết vấn đề:
- Tôi đã vận dụng những biện pháp sau: Ngay từ giờ học đầu tiên của bộ môn giáo dục thể chất cần thiết phải gây hứng thú cho học sinh bằng nhiều phương pháp khác nhau, nói chuyện ngoại khóa hay kể chuyện về môn giáo dục, thể chất. Nhất là các trò chơi vận động tạo nên sự hấp dẫn của từng nội dung trò chơi.
	- Cho các em thấy được tác dụng của môn giáo dục thể chất, ngoài ra còn rèn luyện cho các em có một sức khỏa tốt. Giáo dục thể chất có tác dụng tích cực đối với sự phát triển hoàn thiện thể chất học sinh. Nhằm đào tạo con người mới phát triển phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, giữ vững an ninh quốc phòng. Đó là lớp người “ Phát triển cao về trí tuệ, cường trán về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức.
	- Bên cạnh đó người giáo viên phải tạo cho các em những kiến thức cơ bản phải xác định rõ các phương pháp dạy ở từng bày, từng buổi tập thật sinh động ở các giờ học cho học sinh hứng thú trong giờ học thể dục thể chất.
	- Ví dụ: Qua các tiết học ở lớp tôi tiến hành các bước như sau:
	- Tôi thường tạo ra cho học sinh hứng thú hưng phấn khiến cho các em ham muốn các trò chơi vận động.
	- Chỉ ra một số trò chơi mà các em thường hay phạm vi trong khi chơi.
	- Biện pháp khắc phục:
	- Các em cần cố gắng lắng nghe và phối hợp giữa các bạn trong khi chơi.
	- Khi các em biết được cách chơi và hiểu rõ ý nghĩa của các trò chơi thì tiếp tục tiến hành cho các em chơi.
 V. Hiệu quả áp dụng:
* Trước khi thực thực hiện đề tài: 
	- Vào đầu năm học các em học sinh từ mẫu giáo mới vào lớp Một, một số em chưa hiểu biết về môn giáo dục thể chất là gì và thể lực của các em vẫn còn yếu. Qua đó tôi nhận thấy để tạo cho các em một không khí vui tươi trong giờ học nhằm phát triển thể lực cho học sinh trường để các em có một sức khỏe tốt. 
- Trước khi áp dụng các phương pháp tập như trên, tôi thấy học sinh chưa nắm được yêu cầu và mục đích của trò chơi và tình hình thể lực của các em vẫn chưa tốt. Do đó các em phải nắm được cách chơi và thường xuyên tổ chức ở nhà thì các em mới đạt được kết quả như mông muốn. 
	- Từ những thực tế trên nên tôi chọn lựa một số trò chơi vận động vừa tạo nên một sự hứng thú, từ đó nâng cao thể lực rèn luyện sức khỏe phục vụ tốt cho học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày của các em.
* Hiệu quả thực hiện đề tài:
	- Sau một thời gian nghiên cứu tôi nhận thấy một số trò chơi được lựa chọn và áp dụng trong các giờ học của trường học. Đa số là các em thích thú trong các trò chơi các em nắm được cách chơi và tự tổ chức các trò chơi trong các giờ học ngoại khóa, tuy nhiên do điều kiện dụng cụ, sân tập, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế nên ảnh hưởng đến các vấn đế tổ chức các trò chơi. 
	- Qua một học kỳ của năm học và áp dụng những biện pháp đề ra, các em đạt được chứng cứ về trò chơi vận động và tình trạng thể lực sức khỏe của các em cũng tốt hơn, thay đổi vượt bậc.
 BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ 
TT
Tổng số học sinh
Đạt
Tỉ lệ
(%)
Chưa đạt
Tỉ lệ 
(%)
Khối 1
45
24
53,3
22
46,7
Khối 2
51
34
66,6
21
34,4
Khối 3
39
32
82
7
18
Khối 4
40
31
77,5
9
22,5
Khối 5
46
35
76
11
24
	- Tuy nhiên vẫn còn một số em biết cách chơi mà chưa tổ chức được ở những nơi khác và tham gia chơi vẫn còn sai sót.
- Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, tôi thấy cần rút ra những kết luận sau: trong giờ học giáo dục thể chất của Trường Tiểu học Phú Thọ B còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất phục vụ tập luyện còn nhiều thiếu thốn, nội dung và phương pháp giảng dạy còn chưa hợp lý, nên ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục thể chất của học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ B.
 	C. PHẦN KẾT LUẬN
I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác:
	- Tôi nhận thấy rằng từ suy nghĩ đến việc làm thực tế là một chặn đường khó khăn, vất vả, mong rằng, những người thầy phải có tâm huyết với nghề hết lòng thương yêu học sinh, có như vậy mới có chất lượng giáo dục và sức khỏe, kiến thức vào trong cuộc sống.
II. Khả năng áp dụng:
	- Sau khi áp dụng sáng kiến, nhược điểm về thể chất, hiểu biết về giáo dục thể chất của học sinh đã được thay đổi rất nhiều, tỉ lệ học sinh hiểu bài, tích cực tập luyện tăng cường sức khỏe cũng được cải thiện hơn lúc trước, các em thích thú và ham học giờ giáo dục thể chất.
- Áp dụng được cho các trường tiểu học, từ học sinh lớp Một đến lớp Năm. Đặc biệt là áp dụng cho học sinh lớp Một.
III. Bài học kinh nghiệm và hướng phát triển:
- Cần tăng cường số tiết học thể dục ở lớp Một, đa số các em còn nhỏ trí nhớ mau quên.
	- Khi dạy trò chơi vận động cần chuẩn bị địa điểm, phương tiện.
	- Hướng dẫn kỷ cách chơi luật chơi cho học sinh nắm.
	- Nên chia học sinh số lượng bằng nhau không trên lệch người.
	- Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa làm chủ được bản thân nên các em thường làm theo ý nghỉ của mình tự chơi và không đúng luật.
	Giáo dục thể chất, vận động cho học sinh tiểu học mà tôi đã áp dụng là một việc cần thiết, cấp bách hiện nay. Vì con người muốn đảm bảo, duy trì được sức khoẻ tốt phải thường xuyên tập luyện và phải có học tập, biết thực hành cho đúng cách. Do vậy, người thầy phải có lòng say mê với nghề nghiệp yêu thích bộ môn mình dạy, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu khó tìm tòi học hỏi ở các đồng nghiệp khác để giáo dục thể chất, vận động có hiệu quả tốt cho học sinh trường mình được giao. Đồng thời phải giáo dục cho các em tuyên truyền vận động mọi người xung quanh ở cộng đồng học tập, luyện tập theo nhằm nâng cao và duy trì tốt sức khoẻ của mình. 
IV. Đề xuất kiến nghị:
- Cần tăng cường số tiết giáo dục thể chất ở khối lớp Một.
 XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Người viết SKKN 
 Nguyễn Văn Chinh Lâm
 Tài liệu tham khảo
	- Tuyển tập nghiên cứu khoa học giáo dục sức khỏe thể chất trong nhà trường các cấp (Nhà xuất bản TDTT).
	- Trần Lâm Đồng và các tác giả trò chơi vận động cho học sinh tiểu học.
	- Thể dục 3- Sách giáo viên (Nhà xuất bản giáo dục)
	- Thể dục 4- Sách giáo viên (Nhà xuất bản giáo dục)
	- Thể dục 5- Sách giáo viên (Nhà xuất bản giáo dục)

File đính kèm:

  • docSKKN_MON_THE_DUC_TH.doc
Sáng Kiến Liên Quan