Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Mĩ Thuật Đan Mạch

Ngày nay công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngành GD đã có những chuyển biến về việc đổi mới PPDH, chương trình dạy học để phù hợp với những thành tựu khoa học thực tiển. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, để đáp ứng như cầu học tập thì đòi hỏi việc dạy học phải thay đổi phương pháp,

 - Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới PPDH, hình thành phương pháp tư duy mới, đưa phương pháp dạy học vào quỹ đạo sử dụng sức mạnh của công cụ hiện đại để chuyển tải những khối lượng kiến thức lớn mở rộng tầm nhận thức của học sinh, làm thay đổi căn bản cách dạy, cách học. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy học những bộ môn có yêu cầu về tính trực quan, phương pháp phân tích, hướng dẫn cụ thể. Bởi vì giáo viên có điều kiện thu thập thông tin liên quan đến bài dạy một cách dễ dàng nhanh chóng trên các trang Web, các kênh thông tin trong và ngoài nước. Qua quá trình xử lý những thông tin đó giáo viên đã tự tạo cho mình một thư viện tư liệu cần thiết cho bộ môn để giảng dạy có hỉệu quả.

 

docx7 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Mĩ Thuật Đan Mạch", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BMT
 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN
 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
“Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin
trong giảng dạy phân môn Mĩ Thuật Đan Mạch”
 (Chủ đề: Vẽ theo nhạc. Khối lớp 5)
 G D
 Năm học: 2018 - 2019
 BM. Ngày 17 tháng 11 năm 2018
 THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: “Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin
 trong giảng dạy phân môn Mĩ Thuật Đan Mạch”
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Mĩ thuật 
3. Tác giả: Nguyễn Đình Thái 
- Họ và tên: Nguyễn Đình Thái (Nam) 
- Sinh ngày 30/ 04/ 1979
- Trình độ chuyên môn: Đại Học Sư Phạm
- Chức vụ: Giáo viên
- Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lê Ngọc Hân TP. BMT
Điện thoại: 090 5225088
4. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên nắm chắc lí thuyết, kĩ năng, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Mĩ thuật ở Tiểu học.
5. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2018 - 2019 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY PHÂN MÔN MĨ THUẬT
A/ PHẦN MỞ ĐẦU:
 - Ngày nay công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngành GD đã có những chuyển biến về việc đổi mới PPDH, chương trình dạy học để phù hợp với những thành tựu khoa học thực tiển. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, để đáp ứng như cầu học tập thì đòi hỏi việc dạy học phải thay đổi phương pháp,
 - Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới PPDH, hình thành phương pháp tư duy mới, đưa phương pháp dạy học vào quỹ đạo sử dụng sức mạnh của công cụ hiện đại để chuyển tải những khối lượng kiến thức lớn mở rộng tầm nhận thức của học sinh, làm thay đổi căn bản cách dạy, cách học. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy học những bộ môn có yêu cầu về tính trực quan, phương pháp phân tích, hướng dẫn cụ thể. Bởi vì giáo viên có điều kiện thu thập thông tin liên quan đến bài dạy một cách dễ dàng nhanh chóng trên các trang Web, các kênh thông tin trong và ngoài nước. Qua quá trình xử lý những thông tin đó giáo viên đã tự tạo cho mình một thư viện tư liệu cần thiết cho bộ môn để giảng dạy có hỉệu quả.
 - Với mục tiêu chung và chương trình cụ thể, việc dạy học mĩ thuật ở TH không chỉ là vẽ mà lấy hoạt động mĩ thuật để nâng cao hiểu biết cho học sinh giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng trong quá trình hoàn thiện nhân cách Đức- Trí - Thể - Mỹ. Dạy học mĩ thuật là tổ chức và thực hiện các hoạt động giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về giáo dục thẩm mĩ, rèn luyện kỹ năng để ứng dụng sự hiểu biết thẩm mĩ vào cuộc sống. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp giáo viên thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra của bộ môn.
 - Dạy học mĩ thuật tuy đã có nội dung cụ thể nhưng cần bổ sung kịp thời tài liệu, đồ dùng dạy học thì việc dạy học mới có hiệu quả đó cũng là một yêu cầu cấp thiết.
 - Với mục tiêu thực tiễn trên việc ứng dụng CNTT vào dạy học là điều cần thiết để năng cao chất lượng các bộ môn nói chung và môn mĩ thuật nói riêng.
B/ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
 “Sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phân môn Mĩ Thuật Đan Mạch”
I / Cơ sở lý luận và thực tiễn:
 - Ngày nay công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngành GD đã có những chuyển biến về việc đổi mới PPDH, chương trình dạy học để phù hợp với những thành tựu khoa học thực tiển. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, để đáp ứng như cầu học tập thì đòi hỏi việc dạy học phải thay đổi phương pháp, 
 - Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới PPDH, hình thành phương pháp tư duy mới, đưa phương pháp dạy học vào quỹ đạo sử dụng sức mạnh của công cụ hiện đại để chuyển tải những khối lượng kiến thức lớn mở rộng tầm nhận thức của học sinh, làm thay đổi căn bản cách dạy, cách học. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy học những bộ môn có yêu cầu về tính trực quan, phương pháp phân tích, hướng dẫn cụ thể. Bởi vì giáo viên có điều kiện thu thập thông tin liên quan đến bài dạy một cách dễ dàng nhanh chóng trên các trang Web, các kênh thông tin trong và ngoài nước. Qua quá trình xử lý những thông tin đó giáo viên đã tự tạo cho mình một thư viện tư liệu cần thiết cho bộ môn để giảng dạy có hỉệu quả.
 - Với mục tiêu chung và chương trình cụ thể, việc dạy học mĩ thuật ở TH không chỉ là vẽ mà lấy hoạt động mĩ thuật để nâng cao hiểu biết cho học sinh giúp các em có thêm kiến thức, kỹ năng trong quá trình hoàn thiện nhân cách Đức- Trí - Thể - Mỹ. Dạy học mĩ thuật là tổ chức và thực hiện các hoạt động giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về giáo dục thẩm mĩ, rèn luyện kỹ năng để ứng dụng sự hiểu biết thẩm mĩ vào cuộc sống. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp giáo viên thực hiện tốt những mục tiêu đã đề ra của bộ môn.
 - Dạy học mĩ thuật tuy đã có nội dung cụ thể nhưng cần bổ sung kịp thời tài liệu, đồ dùng dạy học thì việc dạy học mới có hiệu quả đó cũng là một yêu cầu cấp thiết.
 - Với mục tiêu thực tiễn trên việc ứng dụng CNTT vào dạy học là điều cần thiết để năng cao chất lượng các bộ môn nói chung và môn mĩ thuật nói riêng.
II/ Ứng dụng công nghệ thông vào dạy học mĩ thuật trong nhà trường:
1. Các bài dạy có ứng dụng công nghệ thông tin
 Bài dạy mĩ thuật lớp 1,2,3,4,5
2. Hiệu quả khi ứng dụng CNTT vào giảng dạy các phân môn:
Mĩ thuật có 3 phân môn chính:
 -Vẽ trang trí
-Vẽ theo mẫu.
 - Vẽ tranh
 - Phát huy hiệu quả khi thực hiện các hoạt động: Quan sát, nhận xét, phân tích, hướng dẫn học sinh làm bài tập.
 - Phát huy hiệu quả cao trong các hoạt động dạy và học.
 - Phân môn thường thức mĩ thuật: Chủ yếu mang tính giáo dục thẩm mĩ, tạo điều kiện cho học sinh tiếp xúc làm quen và thưởng thức cái đẹp của thiên nhiên, của các tác phẩm mĩ thuật. Qua đó các em vận dụng hiểu biết về cái đẹp vào cuộc sống thường ngày và để có thêm tình yêu quê hương đất nước. Vì vậy khi dạy học môn thường thức mĩ thuật giáo viên cần phải sử dụng đồ dùng dạy học, tranh dạy học phải có tính thẩm mĩ cao. 
3.Để ứng dụng CNTT vào dạy học phân môn mĩ thuật cần phải có các thiết bị dạy học sau:
 - Máy vi tính
 - Máy ảnh kĩ thuật số
 - Máy quét Scan
 - Ổ đĩa cứng cầm tay USB
 - Máy chiếu Projector, Overhat, Bộ chuyển sang TV cở lớn.
 - Loa vi tính
4. Chuẩn bị bài dạy:
 - Giáo viên tìm hiểu nội dung, yêu cầu bài dạy
 - Sưu tầm tài liệu, tranh ảnh liên quan đến bài dạy, thông qua các kênh như sách,báo, truyền hình địa chỉ các trang Webrồi lưu vào máy tính
 - Soạn giáo án.
 + Theo mục tiêu và nội dung bài dạy giáo viên soạn một giáo án có đầy đủ các phần mục, tiến trình dạy học và các hoạt động như một tiết dạy thông thường. Nhưng những hoạt động dạy và học có sự hổ trợ của máy tính, giáo viên cần phải thực hiện chi tiết, cụ thể trong kế hoạch, trong quá trình soạn giáo án điện tử, chạy thử chương trình. Để tránh lỗi trong quá trình dạy học bằng giáo án điện tử.
 - Xây dựng giáo án điện tử ( GAĐT)
Dựa trên mục tiêu, nội dung bài dạy giáo viên thiết kế và xây dựng một chường trình cụ thể cho tiết dạy học vào phần mềm trình chiếu( Powerpoint hoặc Violet) thông qua các Slide.
 5. Thể hiện bài dạy:
 - Theo nội dung chương trình đã lập sẵn, giáo viên thực hiện tiến trình lên lớp như một tiết dạy bình thường, nhưng bên cạnh đã có một phương tiện hổ trợ đắc lực và hiệu quả là máy vi tính. Giáo viên chỉ thực hiện các thao tác trên bàn phím hoặc điều khiển chuột để thực hiện các hoạt động thay cho viết bảng, minh họa bảng, treo tranh ảnh hoặc tổ chức hoạt động học tập cho học sinh. 
 - Khi thể hiện bài dạy giáo viên phải phối hợp nhịp nhàng giữa lời nói và các nội dung trình chiếu. Máy vi tính chỉ là phương tiện hổ trợ cho các hoạt động dạy và học nên giáo viên phải chủ động trong hoạt động dạy học của mình. Vì vậy, trước khi thể hiện bài dạy giáo viên phải tập giảng trước máy nhiều lần để nắm vững nội dung bài giảng, các hoạt động dạy học.
III/ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY PHÂN MÔN MỸ THUẬT
 1.Ưu điểm:
 - CNTT rất tiện ích lợi mang lại hiệu quả cao trong dạy học phân môn TTMT như có nhiều khả năng:
 +Khả năng trực quan 
 +Khả năng kết nối, cắt, dán, phân chia.
 +Khả năng trắc nghiệm
 +Khả năng so sanh sánh mở rộng nhận biết từ kênh hình.
 +Khả năng làm thay những vấn đề mà đồ dùng dạy học đơn thuần không làm được.
 - Ứng dụng CNTT giờ dạy - học môn Mĩ thuật trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, chất lượng giờ dạy được nâng cao. Trong các tiết dạy bằng giáo án điện tử, bài dạy của giáo viên hiện lên qua các Slide, hình ảnh, sơ đồ, mô hình Một cách sinh động khiến học sinh tập trung, hứng thú học tập. Học sinh được chủ động, sáng tạo, tìm tòi và thu nhận kiến thức rộng hơn.
 - Ứng dụng CNTT giáo viên sẽ thực hiện tốt các phương pháp dạy học phân môn thường thức Mĩ thuật.
 +Phương pháp trực quan: học sinh được quan sát những công trình kiến trúc, tác phẩm nghệ thuật và được phân tích cụ thể, chi tiết qua tranh ảnh, đoạn phim tác phẩm nghệ thuật đó.
 +Phương pháp thuyết trình:
Ứng dụng công nghệ thông tin để trình bày những tác phẩm nghệ thuật.Người dạy có thể nhập vai như một người hướng dẫn,dẫn dắt chương trình để lôi cuốn sự chú ý bài học của học sinh.
 +Phương pháp vấn đáp:
Một tiết dạy học bình thường giáo viên đưa ra câu hỏi chủ yếu bằng ngôn ngữ ứng dụng công nghệ thông tin.Giáo viên có thể đưa ra câu hỏi bằng ngôn ngữ kết hợp với kênh hình,kênh chữ giúp học sinh định hướng được câu trả lời.Giáo viên cũng có thể đưa ra nhiều dạng câu hỏi như: trắc nghiệm,tự luận,phán đoán
 +Phương pháp phân tích:
Ứng dụng công nghệ thông tin giáo viên có thể thực hiện rất nhanh và chính xác các thao tác cắt, dán, nối.Ghép,thay thế,biến hình,giới thiệu một quy trình
 +Phương pháp phân nhóm:
 HẾT PHẦN I

File đính kèm:

  • docxSKKN CONG NGHE THONG TIN MI THUAT_12477069.docx
Sáng Kiến Liên Quan