Sáng kiến kinh nghiệm Tìm hiểu chỉ đạo công tác giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường Tiểu học (Năm học 2007-2008)

 Chương I , điều 3 bộ luật giáo dục Nước Cộng Hoà Chủ Nghĩa Việt Nam nêu rõ : “ Mục tiêu giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách , phẩm chất và năng lực con người , đào tạo con người phát triển toàn diện ”Giáo dục đào tạo con người phát triển toàn diện là trách nhiệm của nhà trường , gia đình và xã hội , tuy nhiên nhà trường đóng vai trò quyết định . Nhà trường là nơi để các em học tập , nhất là học sinh tiểu học các em phải biết được và nhận thức được tác hại của thuôc lá , ma tuý , biết phòng chống tệ nạn này , nó đang từng bước len lõi vào học đường bằng mọi cách nhằm gieo mầm mống tệ nạn ở lứa tuổi hiếu động . Chính vì vậy mục tiêu giáo dục và đào tạo trong thực tế hiện nay , chúng ta cần quan tâm nhiều giúp cho học sinh hiểu và nhận biết không hút thuốc lá

hoặc thử , hút và chích ma tuý . Vì nghiện thuốc lá , ma tuý làm cho con người bệnh tật , mất hết sức khoẻ , không còn khả năng làm việc , mất hết nhân cách , đạo đức con người , biến con người thành tội phạm xã hội . Mặt khác sẽ dẫn đến cái chết đó là căn bệnh thế kỉ đang rình rập chúng ta từng ngày nhất là con đường tiêm chích ma tuý .

 Từ đó nhà trường ngoài việc giáo dục các em có văn hoá và đạo đức mà nhà trường cần phải quan tâm đặc biệt giáo dục các em biết phòng chống các tệ nạn xã hội trong đó là : Cơ bạc , rượu chè , mại dâm nhất là tệ nạn ma tuý tràng vào trong học đường hiện nay . Giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội là làm cho nhân cách của các em phát triển từng bước ngay từ lứa tuổi ở bật tiểu học , để tạo cho các em có phẩm chất tốt đẹp vững bền khi các em bước vào đời .

 

doc7 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 9Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Tìm hiểu chỉ đạo công tác giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường Tiểu học (Năm học 2007-2008)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bàu Hàm , ngày 20 tháng 5 năm 2008
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
Kính gửi : Hội đồng Sáng kiến kinh nghiệm Phòng GD&ĐT Huyện Trảng Bom
	Họ và tên : Nguyễn Hà 	Năm sinh : 1966
	Chức vụ : 	 Hiệu Phó 
	Đơn vị :	 Trường T.H Nguyễn Thái Bình , Xã Bàu Hàm , H. Trảng Bom
Tên nội dung sáng kiến : TÌm hiểu chỉ đạo công tác giáo dục học sinh
phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường tiểu học ( năm học 2007 – 2008 )
Xuất xứ :
 Chương I , điều 3 bộ luật giáo dục Nước Cộng Hoà Chủ Nghĩa Việt Nam nêu rõ : “ Mục tiêu giáo dục là hình thành và bồi dưỡng nhân cách , phẩm chất và năng lực con người , đào tạo con người phát triển toàn diện ”Giáo dục đào tạo con người phát triển toàn diện là trách nhiệm của nhà trường , gia đình và xã hội , tuy nhiên nhà trường đóng vai trò quyết định . Nhà trường là nơi để các em học tập , nhất là học sinh tiểu học các em phải biết được và nhận thức được tác hại của thuôc lá , ma tuý , biết phòng chống tệ nạn này , nó đang từng bước len lõi vào học đường bằng mọi cách nhằm gieo mầm mống tệ nạn ở lứa tuổi hiếu động . Chính vì vậy mục tiêu giáo dục và đào tạo trong thực tế hiện nay , chúng ta cần quan tâm nhiều giúp cho học sinh hiểu và nhận biết không hút thuốc lá 
hoặc thử , hút và chích ma tuý . Vì nghiện thuốc lá , ma tuý làm cho con người bệnh tật , mất hết sức khoẻ , không còn khả năng làm việc , mất hết nhân cách , đạo đức con người , biến con người thành tội phạm xã hội . Mặt khác sẽ dẫn đến cái chết đó là căn bệnh thế kỉ đang rình rập chúng ta từng ngày nhất là con đường tiêm chích ma tuý .
	Từ đó nhà trường ngoài việc giáo dục các em có văn hoá và đạo đức mà nhà trường cần phải quan tâm đặc biệt giáo dục các em biết phòng chống các tệ nạn xã hội trong đó là : Cơ bạc , rượu chè , mại dâm  nhất là tệ nạn ma tuý tràng vào trong học đường hiện nay . Giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội là làm cho nhân cách của các em phát triển từng bước ngay từ lứa tuổi ở bật tiểu học , để tạo cho các em có phẩm chất tốt đẹp vững bền khi các em bước vào đời . 
2/ Hiệu quả :
 a/ Thực trạng nhà trường và địa phương nơi công tác :
	Thực tế trong nhà trường hiện nay nhiều nhà quản lý chỉ mãi mê chỉ đạo về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học tâp cho học sinh hoặc giáo dục học sinh theo hướng “ Tiên học lễ - Hậu học văn ” một cách chung chung, chưa chú trọng sâu về vấn đề giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội ( như nói tục , hút thuốc ; hoặc mua bán , tàn trữ , thử , sử dụng chất ma tuý) . 
 - Từ đầu năm học nhà trường vẫn còn có : 0,9 % học sinh có sử dụng hút thuốc lá mà nhà trường và phụ huynh học sinh phát hiện được , do các em đi chơi bị lôi kéo sử dụng .việc nói tục vẫn còn xảy ra trong giao tiếp với bạn bè hoặc các đối tượng khác không đi học .
- Ở địa bàn xã Bàu Hàm hiện nay là điểm nóng về hút thuốc , hoặc mua bán , tàn trữ sử dụng chất ma tuý mà huyện nhà đã cảnh báo ( một số thanh thiếu niên) nên dễ dẫn đến việc lôi kéo đối tượng học sinh , nhất là đối tượng học sinh tiểu học ở tại nhà trường . Cho nên việc phòng chống các tệ nạn xã hội là mối quan tâm của toàn xã hội .Vì vậy hơn bao giờ hết mỗi nhà quản lý giáo dục phải nắm bắt và có những sáng kiến mới trong chỉ đạo thực hiện không những chỉ đạo thực hiện về văn hoá đạo đức mà còn giáo dục cho học sinh biết phòng chống tệ nạn xã hội là nhiệm vụ bức thiết không thể thiếu được của người làm công tác quản lý giáo dục trong nhà trường hiện nay .
 b/ Biên pháp thực hiện :
- Bác Hồ dạy : “Kế hoạch một , phương án nười , biên pháp ba mươi ” mới mong hoàn thành nhiêm vụ . Biện pháp của người quản lý có vai trò quyết định sự thành hay thất bại của mục đích này . 
- Bố trí phân công giáo viên chủ nhiệm kết hợp giáo dục trong giờ học và ngoài gìơ học phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để nắm bắt kip thời nhằm phòng chống tệ nạn xã hội có thể xảy ra . 
- Phối kết hợp sinh hoạt chào cờ đầu tuần giữa tổng phụ trách giáo viên chủ nhiêm và học sinh các lớp khối khác nhằm nhắc nhở giáo dục các em tránh xa tệ nạn xã hội có đưa ra những ví dụ điển hình :
 	 + Gương người tốt việc tốt .
 	 + Những câu chuyên mang tinh giáo dục học sinh phòng chống tệ nạn xã hội 
 + Nhà trường cần thu thập những tài liệu về phòng chống tệ nạn xã hội ,cung cấp tài liệu cho giáo viên tham khảo, để có đinh hướng giáo dục tốt hơn.
 + Giáo viên tự tìm tài liệu tham khảo liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội 
 - Đối với nhà trường : Phối hợp cùng lực lượng trong và ngoài nhà trường để nắm bắt những trường hợp như : Hút thuốc lá ,  nắm bắt kip thời và có hướng giáo dục kịp thời .
 + Phát động phong trào phòng chống tệ nạn trong nhà trường có tuyên dương dưới cờ .
 + Tổ chức hoạt động vui chơi có tính giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội thông qua sinh hoạt đội như: văn nghệ thể dục, thể thao do đoàn đội tổ chức nhân ngày lễ trong năm .
 - Kết hợp với tổ chúc công đoàn trường :
 + Phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn làm tốt công tác giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội .
 - Kết hợp với phụ huynh học sinh :
 + Thông qua giáo viên chủ nhiệm trao đổi đề ra biên pháp giáo dục phù hợp.
 + Tổ chức họp phụ huynh đầu năm qua đó tuyên truyền giúp PHHS hiểu rõ tầm quan trọng của việc giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội .
 - Kết hợp với hội chăm sóc và bảo vệ bà mẹ trẻ em :
 + Ngăn chăn những ngược đãi của gia đình đối với trẻ ở độ tuổi do nhà trường giáo dục .
 + Kết hợp với hội hỗ trợ sách vỡ , quần áo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường .
 - Phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền rông rãi ngăn chặn các tệ nạn xã hội (học sinh) .
 - Để công tác giáo dục phòng chông tệ nạn xã hội nề nếp và thường xuyên thì người làm công tác quản lý phải tổ chức tốt việc tuyên dương rút kinh nghiệm hàng tuần hàng tháng và sau một năm học đã thục hiện . 
 c / Hiệu quả đạt được :
Qua một năm chỉ đạo giáo viên thực hiện giáo dục học sinh phòng chống các tệ nạn xã hội , đã lồng ghép vào các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần và các buổi chào cờ đầu tuần . 
Nhà trường đã kiểm tra giám sát việc thực hiện của học sinh ngay trong giờ các em đến trường dưới sự theo dõi của giáo viên chủ nhiệm và đội cờ đỏ trong nhà trường . Đồng thời phối kết hợp với phụ huynh học sinh về phòng chống các tệ nạn xã hội ( không hút thuốc ; không mua bán , không thử , không hút chích các chất ma tuý . ) thông qua các đợt họp phụ huynh tại trường và cùng nhà trường phối kết hợp giáo dục học sinh .
- 100% giáo viên đã giáo dục lồng ghép vào các tiết sinh hoạt lớp và các buổi chào cờ đầu tuần .
- Kết quả đạt được : 100% học sinh thực hiện tốt (không nói tục , hút thuốc ; hoặc mua bán , tàn trữ , thử , sử dụng chất ma tuý) . 
 3 / Bài học kinh nghiêm :
Qua một năm thực hiện tôi đã rút ra được bài học kinh nghiêm cho bản thân : Ngay từ đầu năm học của những năm học tiếp theo , nhà trường cần triển khai các tài liệu có liên quan đến phòng chống các tệ nạn xã hội cho phụ huynh nắm bắt trong đại hội phụ huynh đầu năm và có biện pháp giáo dục tốt đồng bộ giũa phụ huynh nhà trường và xã hội . 
Nhà trường kết hợp với việc sinh hoạt hè lông ghép giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh để không ngừng củng cố kiến thức này cho học sinh trong thời gian nghỉ hè . 
4 / Kiến nghị :
Phòng cần tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý về lĩnh vực phòng chống các tệ nạn xã hội .
Cấp phát môt số tài liệu có liên quan phòng chống các tệ nạn xã hội , để giáo viên và học sinh tham khảo phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh tiểu học .
Nhận xét của Hội đồng sáng kiến	Người viết
 	 Cần phải đánh giá như sau :	 
1. Đạt hay không đạt :
2. Xếp loại ( nếu có ) :	
3. Một số nhận xét về sáng kiến :. 	  Nguyễn Hà 
PHÒNG GD&ĐT H TRẢNG BOM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ÔNG NGUYỄN HÀ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao.
Sơ yếu lý lịch :
- Họ và tên : Nguyễn Hà 
- Năm sinh :	1966 .	 Quê quán : Bình Sơn - Quảng ngãi
- Chức danh : Hiệu Phó 
	2. Chức năng nhiệm vụ được giao : Hiệu Phó chuyên môn
Thành tích đạt được trong các năm qua :
- Đi sâu đi sát , quan tâm kịp lúc , xử lý hợp tình , hợp lý tạo niềm tin giúp giáp viên ra sức phấn đấu tạo hiệu quả cao trong học tập và mọi hoạt động của lớp , của trường .
	Tìm tòi tài liệu sách tham khảo liên quan bộ môn để có thêm những kiến thức bổ ích trong việc hướng dẫn giáo viên nâng cao tay nghề trong giảng dạy .
- Tích cực , nhiệt tình , tự giác , luôn xây dựng , tương trợ , đoàn kết tốt .
- Chỉ đạo tốt cho giáo viên làm và sử dụng tốt ĐDDH , thực hiện đầy đủ , hợp lý , chính xác giúp học sinh dễ hiểu bài và hứng thú trong học tập .
-	 Hoàn thành tốt nhiệm vụ ngành giao được giao 
- Đã có sáng kiến chỉ đạo : “Hướng dẫn giáo viên chủ động giáo dục “, học sinh đã nắm phòng chống các tệ nạn xã hội không mua b án tàn trữ , thử , hút các chất kích thích , các chất gây nghiện như ma tuý .
 - Có kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn bồi dưỡng HSG , phụ đạo học sinh yếu kém trong nhà trường tạo nên sự hứng thú trong học tập cho học sinh giảm bớt số học sinh yếu kém trong năm học .
-	Sáng kiến đã được hội đồng của đơn vị công nhận tốt .
 - Luôn chân tình xây dựng tập thể , cá nhân trong công tác , chỉ đạo , góp ý xây dựng chuyên môn giáo viên để đạt hiệu quả , giữ vững mối đoàn kết nội bộ 
 - Luôn nhiệt tình xây dựng tác phong , đạo đức , văn hoá , nề nếp giảng dạy của giáo viên trong nhà trường
 - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức đạo đức lối sống , sống cần , kiệm , liêm , chính , chí công vô tư .
 - Tham gia học tập chính lớp trung cấp chính tri nâng cao trình độ lí luận chính trị phục vụ tốt cho việc quản lí .
 - Tuân thủ thực nghiêm túc cuộc vận động hai không : “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục , nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đủ chuẩn lên lớp “ .
 - Cá nhân có kế hoạch tự học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ .
 -	Luôn học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp ở trường và các đồng nghiệp ở trường bạn .
 -	Tham gia đủ các buổi học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức.
	 - Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như chấp hành tốt các quy định , nội quy của đơn vị đề ra .
Kết quả được khen thưởng :
 	- Năm học 2004-2005 : Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 
 	- Năm học 2005-2006 : Có thành tích tốt ở địa phương . 
 	- Năm học 2005-2006:Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.
 Thủ trưởng đơn vị	 Bàu Hàm ,ngày 30 tháng 5 năm 2008
 nhận xét và xác nhận Người viết thành tích
	 Nguyễn H à
PHÒNG GD& ĐT HUYỆN TRẢNG BOM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG T.H NGUYỄN THÁI BÌNH	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH BÀ PHẠM THỊ NGOẠT ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG
DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao.
 1.Sơ yếu lý lịch :
 - Năm sinh : 1969.Quê quán:Phường Phú Khương.Thị xã Bến Tre.Tỉnh Bến Tre 
 - Chức danh : Tổ trưởng Tổ Anh văn , Sử , Địa .
 2.Chức năng nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn Địa lý lớp 9, lớp 8 . Chủ nhiệm Lớp 9
Thành tích đạt được trong các năm qua :
Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao .
+ Giảng dạy đúng phân phgối chương trình .
+ Đạt kết quả tốt trong các đợt hội giảng ở các năm .
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ trưởng ( luôn nhiệt tình góp ý , xây dựng tổ đoàn kết , vững mạnh trong chuyên môn )
 	 + Đã có những sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá tốt ở trường , ở Phòng GD&ĐT Huyện Trảng Bom .
Sáng kiến kinh nghiệm : Tầm quan trọng trong dạy và học địa lý ở Đồng nai có tác dụng giúp học sinh nắm bắt được kiến thức thực tiển ở địa phương học sinh đang sống và học tập , định hướng học sinh thấy được những thuận lợi và khó khăn để cố gắng học tập , góp phần công sức cho tỉnh nhà qua các vấn đề sau :
+ Vấn đề điều kiện tự nhiên - Tài nguyên thiên nhiên
+ Vấn đề dân cư - xã hội
+ Vấn đề kinh tế .
+ Vấn đề bảo vệ môi trường .
	Nội dung được áp dụng cho phần học địa lý địa phương tỉnh Đồng Nai ở chương trình địa lý lớp 8 và lớp 9 cấp THCS .
Tích cực tham gia đầy đủ các phong trào đoàn thể , chuyên môn , công đoàn . . . 
	- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như chấp hành tốt các quy định , nội quy của đơn vị đề ra .
Kết quả được khen thưởng :
 	- Năm học 2004-2005 : Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Quyết định số 433/QĐGD-ĐT ký ngày 24/8/2004
 	- Năm học 2005-2006 : Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.Quyết định số 5071/QĐUBND ký ngày 14/12/2006
	- Năm học 2006-2007: 
	*Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.Quyết định số 3600/QĐUBND ký ngày 31/10/2007 .
	*Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện môn Địa lý . Số 127/CN ký ngày 15/5/2007 .
	*Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2006-2007 . Số 163/QĐKT ký ngày 12/11/2007 .
Thủ trưởng đơn vị	 Trảng Bom , ngày tháng năm 2008
 nhận xét và xác nhận Người viết thành tích
	 Phạm Thị Ngoạt

File đính kèm:

  • docSKKN_ve_hoat_dong_NGLL.doc
Sáng Kiến Liên Quan