Sáng kiến kinh nghiệm Thi đua là đòn xeo nâng cao chất lượng giáo dục

- Học vị ( hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ ) cao nhất : THSP 12+2

- Năm nhận bằng : 1990

- Chuyên ngành đào tạo : GV tiểu học

 

doc3 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 04/08/2015 | Lượt xem: 700 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Thi đua là đòn xeo nâng cao chất lượng giáo dục", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
 Đơn vị : Trường TH Nguyễn Thái Bình
Mã số :........................................
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
THI ĐUA LÀ ĐÒN XEO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 Người thực hiện : Nguyễn Hà
 Lĩnh vực nghiên cứu :.................
 Quản lý giáo dục x . 
 Phương pháp dạy học bộ môn : ................................o
 Phương pháp giáo dục : o
 Lĩnh vực khác :........................................................... .
 Có đính kèm :
 o Mô hình o Phần mềm o Phim ảnh o Hiện vật khác 
Năm học : 2006 – 2007
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 
Họ và tên : Nguyễn Hà 
Ngày tháng năm sanh : 06 / 10 / 1966
Nam , nữ : Nam 
Địa chỉ : Trường Nguyễn Thái Bình
Điện thọai : ( CQ ) 061.3760908 ( NR ) ; ĐTDĐ :
Fax : F-mail
Chức vụ : Hiệu trưởng 
Đơn vị công tác : Trường TH Nguyễn Tri Phương
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 
- Học vị ( hoặc trình độ chuyên môn nghiệp vụ ) cao nhất : THSP 12+2
- Năm nhận bằng : 1990
- Chuyên ngành đào tạo : GV tiểu học 
III. KINH NGIỆM KHOA HỌC 
- Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm : Quản lí 
- Số năm có kinh nghiệm : 5 năm 
- Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây :
* Giáo dục đạo đức học sinh
 	* Nâng cao chất lượng bồi giỏi phụ kém
SỞ GD & ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đơn vị Trường Nguyễn Tri Phương Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Tây Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2007
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học : 2006 – 2007
Tên sáng kiến kinh nghiệm : 
Họ và tên tác giả : Nguyễn Tấn Hiền. -Đơn vị : Trường TH Nguyễn Tri Phương
Lĩnh vực :
Quản lý giáo dục x Phương pháp dạy học bộ môn : ...............................o
Phương pháp giáo dục o Lĩnh vực khác ....................................................... .
1. Tính mới :
- Có giải pháp hòan toàn mới o
- Có giải pháp cải tiến , đổi mới từ giải pháp đã có o
2. Hiệu quả 
- Hòan toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao o
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong tòan ngành có hiệu quả cao o
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao o
 - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả o
 3. Khả năng áp dụng - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối , chính sách Tốt o Khá o Đạt o
 - Đưa các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn , dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống Tốt o Khá o Đạt o
 - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng : Tốt o Khá o Đạt o
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 ( Ký tên và ghi rõ họ tên ) ( Ký tên , ghi rõ họ tên và đóng dấu )

File đính kèm:

  • docSKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan