Sáng kiến kinh nghiệm Rèn chữ viết cho học sinh lớp 2

1. Trẻ em đến trường là để được học đọc, học viết. Nếu phân môn tập đọc học vần giúp trẻ biết đọc thông thì phân môn tập viết sẽ giúp trẻ viết thạo. Trẻ đọc thông, viết thạo phải ngày một, ngày hai mà có được. Mà đó là kết quả của một quá sẽ giúp trẻ tiếp thu bài nhanh hơn, học tốt hơn. Kết quả việc rèn chữ viết cho học sinh không trình dày công khổ luyện của cả thầy và trò, dưới sự dìu dắt, chăm sóc tận tình của các thầy giáo, cô giáo Chúng ta đang ở trong một thời đại mới, thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời đại thông tin bùng nổ, mọi người thường ngồi với chiếc máy vi tính của mình để soạn thảo một văn bản thay vì cầm bút viết trên giấy. Việc rèn chữ viết của mọi người bị chìm vào quên lãng. Ở trong trường tiểu học cũng vậy, trong những năm học gần đây, học sinh viết chữ xấu là một tình trạng đáng báo động. Hiện nay học sinh lựa chọn đủ các loại bút để viết, đặc biệt là học sinh rất yêu thích với chiếc bút kim của mình hơn là những loại bút chấm mực như ngày xưa. Mặt khác, chữ viết của khá nhiều giáo viên chưa đúng quy định cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc rèn chữ viết của học sinh. Mỗi thầy, cô giáo được xem như là một tấm gương phản chiếu để học sinh soi rọi vào đó. Lứa tuổi của học sinh tiểu học là lứa tuổi hay “bắt chước”, giáo viên viết như thế nào thì học sinh viết như thế đó; đặc biệt là ở lứa tuổi học sinh lớp 2. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Chữ viết cũng là một biểu hiện của nết người. Dạy cho học sinh viết đúng, viết cẩn thận, viết đẹp là góp phần rèn luyện cho các em tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với mình cũng như đối với thầy và bạn đọc bài của mình”. Thật vậy, nhìn trang vở của học sinh với những dòng chữ đều tăm tắp, sạch sẽ thì cả cha mẹ và thầy cô đều dấy lên một niềm vui. Chúng ta như đặt niềm tin vào tương lai con trẻ. Việc rèn chữ viết cho học sinh còn là môi trường quan trọng bồi dưỡng cho trẻ những phẩm chất tốt như: tính cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ. Nhưng muốn viết thạo trẻ phải gắng công khổ luyện dưới sự dìu dắt tận tình của các thầy giáo, cô giáo. Trong trường tiểu học, việc dạy tập viết được phối hợp nhịp nhàng với dạy học vần, chính tả, tập làm văn, việc ghi bài vào vở các môn học, vở luyện viết chữ đẹp của học sinh.

docx10 trang | Chia sẻ: duycoi179 | Ngày: 01/04/2016 | Lượt xem: 9115 | Lượt tải: 167Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Rèn chữ viết cho học sinh lớp 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(29 ch ữ cái M 1 + mẫu 2) 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A Nắm được kích cỡ của của từng chữ viết hoa (thể hiện trong khung chữ trong mối quan hệ với chữ viết thường: VD : trong cùng một cỡ ch ữ các chữ cái viết hoa A, Ă, Â, B, C...có độ cao bằng các chữ cái viết th ường b, g, h,l , y – 2,5 đơn vị . Riêng hai chữ cái Y, G được viết với chiều cao 4 đơn vị ). Nắm được thao tác viết từng nét chữ tạo nên các chữ cái viết hoa ( đưa bút, lia bút theo đúng qui trình viết). Dạy cho HS biết nối ( ghép ) chữ cái viết hoa với chữ th ường trong một chữ ghi tiếng, để đảm bảo tính thẩm mĩ, phục vụ cho yêu cầu vi ết chính t ả và trình bày bài. Mặt khác, một vấn đề quan trọng nữa là: phải làm th ế nào đ ể HS luôn hiểu và hướng dẫn thế nào để HS viết đúng, viết đẹp. Đây là cả một quá trình lâu dài mà bắt buộc m ỗi ng ười th ầy chúng ta ph ải quan tâm và chú ýngay từ đầu đối với HS Tiểu học. 1.3. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 5 năm 2010. Lớp 2A - Trường Tiểu học An Sinh A II. Phần nội dung II.1 Chương I: TổNG QUAN I. Nghiên cứu lí luận : * Tầm quan trọng của phân môn Tập viết: Trong bộ môn Tiếng Việt gồm có các phân môn: Tập đọc, Chính t ả, Luy ện từ và câu, Tập làm văn, Kể chuyện, Tập viết.Tất cả các phân môn c ủa b ộ môn Tiếng Việt giúp cho người học chiếm lĩnh nền văn hoá Việt, đó là công cụ để giao tiếp , tư duy và học tập, là ngôn ngữ nói, ngôn ng ữ vi ệt. Do v ậy phân môn Tập viết trong trường Tiểu học là quan trọng hàng đầu của môn Ti ếng Vi ệt, giúp HS hình thành năng lực và thói quen viết đúng m ẫu, đúng chính t ả, rèn tính cẩn thận cho HS. 
Năm học 2009 - 2010 tôi được nhà trường phân công ch ủ nhiệm lớp 2A, đồng thời trực tiếp 2 phân môn: Chính tả và Tập Viết tại trường Tiểu học An Sinh A. Trong quá trình tìm hiểu chữ viết của HS và tr ực ti ếp gi ảng d ạy ở môn Tập viết ở các lớp 2,3 tôi thấy tỉ lệ HS viết ch ữ xấu, sai m ẫu còn khá cao ở các lớp. Tôi thấy rằng tầm quan trọng của phân môn Tập viết trong giai đoạn hi ện nay là rất cấp bách. II. Cơ sở lí luận: 1. Cơ sở tâm lí học: Mục đích của phân môn Tập viết là: + Rèn kĩ năng viết chữ cho HS theo đúng mẫu quy định, + Kết hợp kĩ thuật dạy viết chữ với rèn kĩ năng viết đúng chính t ả, mở rộng vốn từ ngữ phục vụ cho học tập và phát triển t ư duy. Góp ph ần rèn luy ện những phẩm chất như: tính cẩn thận, lòng yêu thích cái đẹp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự trọng thể hiện qua chữ viết. 2. Cơ sở ngôn ngữ học: Trong quá trình hình thàn biểu tượng về chữ viết và hướng dẫn HS viết chữ, giáo viên thường sử dụng tên gọi các nét cơ bản để mô tả hình dáng, cấu tạo và quy trình viết một chữ cái theo các nét viết và quy định ở bảng mẫu chữ. + Nét viết + Nét cơ bản Dùng tên gọi các nét cơ bản , mẫu chữ cái viết hoa có nhiều nét cong, nét lượng tạo dáng Để hướng dẫn học sinh nhận diện hình chữ cái viết hoa phục vụ yêu cầu thực hành luyện viết chữ là chính, không sa vào ph ần phân tích lí thuyết cấu tạo nét chữ Tên gọi các kiểu chữ chỉ dùng khi giáo viên mô t ả c ấu t ạo, hình dáng ch ữ viết hoa cho cụ thể, rõ ràng. Không bắt HS học thuộc nhưng phải nắm chắc quy trình viết mẫu chữ. III. Chương trình SGK 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A - SGK phân môn Tập viết được lồng ghép trong SGK Ti ếng Vi ệt l ớp 2 t ập 1-2. - Vở thực hành tập 1 - 2 của HS. - Mỗi tuần có 1 tiết, cả năm học có 35 tiết, mỗi tiết học có 35 phút . - Cấu tạo một bài tập viểt trong SGK gồm 2 phần: + Viết chữ hoa + Viết ứng dụng (Tên riêng dịa danh, câu ca dao, câu tục ngữ) -Bài viết quy định HS phải viết những phần sau: + Tập viết ở lớp + Tập viết chữ nghiêng tự chọn + Luyện viết thêm + Có 2 hình thức luyện viết : luyện viết ch ữ viết hoa trong PP ch ương trình vở tập viết 2 và luyện viết trong vở luyện viết chữ đẹp Mỗi bài tập viết được in trong 2 trang vở liền kề. Thời gian một tiết học rất là ngắn, mà phần viết HS ph ải th ực hành r ất là nhiều. Qua tìm hiểu cấu tạo một bài viết trong vở th ực hành của HS tôi có vài nhận xét sau: Cấu trúc của một bài viết còn dài. Mẫu chữ cái viết hoa có nhi ều n ết ph ức tạp. Do vậy trong quá trình hướng dẫn giáo viên cần ph ải s ử d ụng nhi ều đ ồ dùng trực quan mô tả bằng lời ngắn gọn cho HS dễ hiểu. Cho HS luyện viết bảng con, GV uốn nắn, sửa sai chỉ ra từng chỗ sa để HS có ý thức tự sửa chữa và rèn luyện mình. II.2 Chương 2: Nội dung vấn đề Nghiên cứu II.2.1. Đặc điểm HS Trường Tiểu học An Sinh A 
- 100% các em sống ở vùng niền núi, cha mẹ các em đa số làm ngh ề nông. Điều kiện kinh tế ở một số gia đình còn hạn chế, còn có những gia đình không quan tâm đến việc học tập của con em mình, còn coi nhẹ việc học tập và phó mặc cho nhà trường. Bản thân các em chưa có ý th ức t ự giác trong h ọc t ập, h ọc mang tính chất học cho xong. Do các nguyên nhân trên d ẫn đ ến k ết qu ả h ọc t ập của các em chưa cao. Phong trào giữ vở sạch, viết chữ đẹp còn hạn chế. II.2.2. Quan điểm của giáo viên về giờ tập viết: - Nhiều GV còn xem nhẹ về phân môn Tập viết. Chưa nghiên c ứu h ết t ầm quan trọng và chưa hiểu hết tầm quan trọng của nó. Nhiều giờ dạy mang tính chất là cho HS quan sát qua mẫu chữ qua loa. GV phân tích cấu tạo chữ còn lúng túng, chưa cụ thể hoặc chưa chính xác. Dẫn đén HS còn l ơ m ơ, ch ưa n ắm ch ắc quy trình viết. - Luyện viết trên bảng con: GV chưa chu đáo, tỉ mỉ chỉ ra cái mà HS còn sai, HS chưa có ý thức tự sửa chữa. - Khi hướng dẫn HS tự viết bài GV còn coi thường việc HS quan sát mẫu chữ, HS chưa nắm được điểm đặt bút và điển dừng bút, dẫn đến HS vi ết sai, t ừ tồn tại trên dẫn đến kết quả giờ tập viết đạt chưa cao. II.2. 3. Thực tế môn tập viết của lớp, của khối, của trường: * Thực tế của lớp: - Lớp có 1/3 hs viết xấu, viết chưa đúng mẫu chữ quy định. Chữ viết sai lỗi chính tả, viết mất dấu thanh, bỏ nét chữ. Một số em viết chậm, bài viết còn bỏ giở, chư có ý thức tự rèn luyện. Về thực trạng của khối, của toàn trường đều rơi vào tình trạng nêu trên. Để khắc phục được tình trạng trên, theo tôi bản thân mỗi giáo viên ph ải có trách nhiệm, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, để giờ học đạt kết quả cao. 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A Về phía HS: Bản thân mỗi HS phải có ý th ức tự rèn luy ện mình tron t ất c ả các môn học và có thói quen giữ vở sạch, viết chữ đẹp. Qua thực tế giảng dạy và quá trình tìm hiểu đối t ượng HS l ớp 2A Tr ường Tiểu học An Sinh A. Tôi thấy trong khi viết bài còn mắc phải lỗi sai cụ thể là: Bài chữ hoa B: Lỗi HS sai là 2 nét cong phải đều viết bằng nhau. Bài chữ hoa E: Lỗi sai là nét xoắn nhỏ viết không cân đối. Bài chữ hoa H: Lỗi sai là nét khuy ết ngược và nét khuy ết xuôi vi ết không cân đối, HS thường víêt đầu to, đầu nhỏ. Bài chữ hoa P: Lỗi sai là nết cong trái nhỏ hơn nét cong phải. Bài chữ hoa R: Lỗi sai là nét cong phải trên to hơn nét móc ngược phải. Bài chữ hoa T: Nét conh trái lượn nhiều về bên trái. Bài chữ hoa X: Nét xiên trên và nét xiên dưới không đều nhau. Bài chữ hoa V: Không có độ lượn của nết móc xuôi phải... Ngoài những lỗi HS hay viết saỉ mẫu chữ cái hoa, HS hay vi ết sai ở c ụm từ ứng dụng, sai về chính tả, sai dấu thanh và khoảng cách, độ cao các chữ. Ví dụ : Cụm từ ứng dụng: - Bạn bè xum họp viết thành Bạn bè sum họp - Chia ngọt sẻ bùi – Chia ngọt xẻ bùi. - Dân giầu nước mạnh – Dân ràu nước mạnh . - Góp sức chung tay – Góp xức trung tay... Qua xem xét các bài tập viết, thu vở chấm bài viết tại ch ỗ c ủa HS tôi th ấy có kết quả như sau: Sĩ số HS: 20 em + Sai mẫu chữ : 7 em = 35% + Sai cỡ chữ : 5 em = 25% 
+ Sai quy trình : 6 em = 30% + Sai khoảng cách : 5 em = 25% Ngoài các lỗi trên, các em còn mắc phải một số lỗi khác: Khi viết nh ững tiếng có chữ viết hoa, các em lia bút còn ngắt quãng, không li ền m ạch, ch ưa k ể bài viết của một số em còn bẩn, trình bày chưa khoa học theo yêu cầu. Để khảo sát thêm một số yêu cầu luyện viết, tôi cho các em viết thêm trong vở luyện viết vào buổi 2, các em viết sai về mẫu chữ khá phổ biến. Phần ch ữ đứng, một số em viết thành chữ nghiêng. II.2.4. Thực tế giảng dạy: Thực tế giảng dạy ở Trường Tiểu học An Sinh A: để nắm được tình hình thực tế của học sinh và tồn tại của phân môn Tập viết lớp 2 nói riêng và phân môn Tập viết của cả trường nói chung, tôi đã dự một số giờ iập viết sau: 3/ Dự giờ tiết 1: Tập viết ( Đồng chí Dạo lớp 2D) Bài 4: Chữ hoa C I. ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: + GV hỏi : “ Giờ trước chúng ta học bài gì? + GV gọi 2 HS lên bảng viết chữ hoa B, từ ứng d ụng B ạn, c ả l ớp vi ết bảng con + Lớp và GV nhận xét, sửa sai, ghi điểm. III. Bài mới : 1. Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay cô hướng dẫn các con tập viết chữ hoa C. 2. Hướng dẫn viết chữ hoa: 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A - GV hướng dẫn mẫu: + GV đính mẫu chữ hoa C lên bảng - Yêu cầu HS quan sát và trả lời: Chữ hoa C cao mấy dòng li? Chữ hoa C cao 5 dòng li. Chữ hoa C gồm mấy nét? Đó là Chữ hoa C gồm 1 nét là kết hợp những nét nào? của 2 nét cơ bản: cong dưới và cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ. *) GV hướng dẫn quy trình viết: Đặt bút trên đường kẻ 6, viết nét cong dưới rồi chuyển hướng viết tiếp nét cong trái, tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ, phần cuối nét cong trái lượn vào trong, dừng bút trên đường kẻ 2 *) GV viết mẫu : vừa viết vừa nêu cách viết. *) Hướng dẫn HS luyện viết bảng con. - GV uốn nắn, sửa sai. 3/ Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: 2 em đọc : Chia ngọt sẻ bùi. GV gọi HS đọc cụm từ ứng dụng GV giải nghĩa cụm từ: Phải thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Yêu cầu HS quan sát tiếp cụm từ C, h, g, b cao 2,5 li. t cao 1,5 li, s 
ứng dụng cao 1,2 li. Những chữ còn lại cao 1 Những chữ nào cao 2,5 li? Chữ nào li cao 1,5 li?1,2 li? 1 li? *) GV hướng dẫn HS viết chữ “ Chia” vaò bảng con, + GV uốn nắn, sửa sai. 4/ Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết. HS viết bài vào vở tập viết + GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách để vở, cách cầm bút và quan sát kỹ mẫu trước khi viết bài. + GV theo dõi, uốn nắn. 5/ Chấm- chữa bài: GV chấm 5 bài: nhận xét, tuyên dương những em viết đúng, đẹp. 6/ Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét, đánh giá tiết học. Giao bài về nhà. Nhận xét giờ dạy * Ưu điểm: Thời gian phân bố hợp lí. + Bài dạy đi đủ và đúng các bước. + Dạy đúng đặc trưng của một giờ Tập viết. + Giáo viên hướng dẫn HS tỉ mỉ, nhẹ nhàng, tình cảm. + HS nắm được bài và áp dụng viết bài tốt. * Tồn tại : 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A + Giáo viên viết chữ mẫu chữ đẹp, một số học sinh khi vi ết còn ng ồi ch ưa ngay ngắn. + Một số em viết nét chữ chưa đều, cụm từ viết chưa liền mạch. 50% học sinh trong lớp viết chữ còn xấu và sai mẫu quy định. Dự giờ Tiết 2 : Tập viết ( Đ/C Nguyễn Thị Ngoan Lớp 2B) Bài 6: Bài Chữ hoa Đ I. ổn định II. Kiểm tra bài cũ: + GV kiểm tra bài viết ở nhà, nhận xét + 2 HS nhắc lai bài viết trước + 2 em lên bảng viết chữ hoa D và lớp viết cụm từ ứng dụng : Dân giàu nước mạnh. + GV nhận xét, ghi điểm. III. Dạy bài mới: 1. Giới thiệu bài: Bài hôm nay cô hướng dẫn các con tập viết tiếp chữ hoa Đ. - GV gắn mẫu chữ hoa lên bảng 2. Hướng dẫn HS viết chữ hoa: a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: Chữ hoa Đ cao mấy dòng li? Chữ hoa Đ cao 5 dòng li. Chữ hoa Đ được viết bằng mắy Chữ hoa Đ gồm 2 nét.Nét1 như chữ nét? Đó là những nét nào? hoa D, nét 2 là nét thẳng ngang (ngắn) 
- GV nêu quy trình viết: Nét 1 : viết liền 1 nét để tạo thành chữ hoa D. - Nét 2: từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút xuống đường kẻ 3 ( gần giữa thân chữ), viết nét thẳng ngang ngắn ( nết viết trùng đường kẻ), để thành chữ hoa Đ. - GV viết mẫu, vừa viết , vừa nêu quy trìh viết cho HS nắm được. - Yêu cầu HS viết bảng con chữ + HS thực hành trên bảng con theo hoa Đ - Đẹp. yêu cầu của GV - GV uốn nắn, sửa sai. b, Hướng dẫn cụm từ ứng dụng: “ Đẹp trường, đẹp lớp” + Yêu cầu HS đọc cụm từ trên. 2 học sinh đọc – cả lớp đọc đồng thanh. Con hiểu cụm từ trên như thế nào? + Đưa ra lờ khuyên luôn giữ gìn + Yêu cầu HS nhận xét cụm từ ứng trường lớp sạch đẹp. dụng . + d, g, l cao 2m 5 li, p cao 2 li, t cao Hãy nêu độ cao của các chữ? 1,5 li,các chữ còn lại cao 1 dòng li. - Hướng dẫn HS viết chữ Đẹp cỡ nhỏ. - Hướng dẫn HS viết chữ Đẹp vào bảng con - GV uốn nắn, sửa sai. 3. Hướng dẫn HS viết bài vào vở Tập viết. 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A - GV nhắc nhở HS tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở + HS viết bài vào vở theo yêu cầu -Yêu cầ HS quan sat kĩ mẫu chữ của GV trước khi viết. - GV theo dõi, nhắc nhở. 4. Chấm, chữa bài: - GV thu 7 bài chấm và nhận xét, tuyên dương HS viết bài đạt điểm tốt, nhắc nhở HS còn viết chưa đạt. 5. Củng cố – Dặn dò: - GV nhận xét, đánh giá tiết học. - Giao bài về nhà. Nhận xét tiết dạy * Ưu điểm - Giáo viên đi đúng đặc trưng của phân môn Tập viết. - Thời gian phân bố hợp lí. - GV hướng dẫn mẫu chữ tỉ mỉ, đầy đủ. - Đồ dùng và thiết bị dạy học hợp lí, khoa học - Giáo viên nhẹ nhàng, tình cảm, tự tin. * Tồn tại: - GV viết mẫu chữ hoa chưa chính xác, chưa quan tâm đến các đối tượng HS. - 50% HS trong lớp viết chưa đẹp, sai mẫu, sai khoảng cách, cach đánh d ấu thanh. - 1 số em trình bày chưa sạch sẽ. 
* Từ 2 tiết dạy trên tôi thấy rằng: để HS nắm đ ược quy trình vi ết ch ữ hoa và áp dụng viết từ ứng dụng tốt thì mỗi giáo viên phải có nhiều s ự đầu tư và nghiên cứu kỹ cho tiết dạy, về phía HS phải có sự cố gắng rèn luy ện để viết đẹp và đúng mẫu chữ. II. 2 5. Nguyên nhân của các lỗi sai và các biện pháp sửa chữa: 1. Nguyên nhân 1: Viết sai mẫu chữ quy định - Hiện tượng mắc lỗi sai này khá phổ biến trong nhà trường, cái khó là ở chữ cái viết hoa, có nhiều nét cong phức tạp. Bên cạnh đó khi giáo viên h ướng dẫn viết thì một số HS không chú ý quan sát, còn hời hợt, xem nh ẹ phân môn này. *Biện pháp: - Để khắc phục được tồn tại này, GV phải đưa ra nhiều hình thức rèn luyện khác nhau. - GV chú trọng vào bước quan sát và nhận xét của HS. - HS có nắm được đặc điểm, cấu tạo của nét chữ, nắm được quy trình ti ến hành viết, biết được cách đặt bút từ đâu? và điểm dừng bút ở chỗ nào? Làm tiền đề vững chắc từng bước để áp dụng thực hành luyện viết tốt. 2. Nguyên nhân 2: - Tính cẩu thả khi thực hành luyện viết: + Nhiều em HS chưa trú trọng vào bài viết, chưa có tính cẩn th ận và chính xác. Các em chỉ viết thật nhanh để cho hết lượng bài được giao, ch ưa hiểu hết được tầm quan trọng của chữ viết. Các em còn coi thường bước quan sát mẫu trước khi viết. * Biện pháp: - Để khắc phục được lỗi là, giáo viên phải đề ra quy chế rõ rệt để HS áp dụng khi thực hành bài viết. - Yêu cầu quan sát thật kĩ mẫu chữ trong vở Tập viết. 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A - Viết bài theo hiệu lệnh của GV là: viết từng dòng, hết một dòng d ừng l ại để tìm xem mẫu chữ nào viết chưa đúng, chưa chuẩn. Sau m ới chuy ển sang dòng khác. - Để thực hiện được điều này GV phải đi quan sát từng HS, đặc bi ệt là phải quan tâm tới những HS yếu, viết chữ xấu. - GV phải chấm, chữa bài thường xuyên, để phát hiện ra cái cẩu th ả c ủa HS để kịp thời uốn nắn các em để các em luyện viết đúng và đẹp hơn. 3. Nguyên nhân 3: - Tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách để vở, xê dịch vở khi viết: Với HS lớp 2, các em mới làm quen với cách cầm bút, cách để vở, cách xê dịch vở và tư thế ngồi viết, vì vậy GV phải chú trọng công vi ệc này trong m ỗi giờ tập viết để uốn nắn kịp thời cụ thể là: * Tư thế ngồi viết: Ngồi lưng phải thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu h ơi cúi, m ắt cách v ở t ừ 25 - 30 cm, hai chân song song thoải mái. * Cách cầm bút: Cầm bút bằng tay phải, tay trái tì nhẹ lên mép vở,cầm bút b ằng 3 ngón tay, (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa) với độ chắc vừa phải, (không c ầm bút ch ắc quá hay lỏng quá. Khi viết dùng 3 ngón tay di chuy ển bút nh ẹ nhàng t ừ trái sang phải. Cầm bút nghiêng về bên phải, cổ tay, khuỷu tay, cánh tay c ử động nh ẹ nhàng. Ngoài ra chữ mẫu của GV phải thật chuẩn so với mẫu chữ hiện hành, khi GV hướng dẫn HS luyện viết chữ hoa, GV phải nói và viết cùng một lúc cho HS quan sát và theo dõi, vừa viết vừa nhắc HS lưu ý độ cao, nét gi ống và khác nhau với các chữ đã học.Đối với phần HS luyện viết tên riêng, câu ứng dụng , GV cần hướng dẫn HS luyện viết từng tên riêng trên bảng con, GV uốn n ắn, rút 
kinh nghiệm. GV cần giúp đỡ trực tiếp đối với HS viết sai, vi ết x ấu không đ ảm bảo yêu cầu của phân môn Tập viết. Khi HS được luyện viết trên bảng con hay vở Tập viết2, GV quan sát các em viết. Chú ý đến tốc độ viết của HS, rèn tính t ỉ m ỉ, c ẩn th ận khi vi ết ch ữ tráng qua loa, viết ẩu. GV căn cứ vào mục đích yêu cầu đặt ra cho t ừng bài theo quy đ ịnh c ủa chương trình để chấm bài Tập viết lớp 2, giúp HS tự nhận th ức đ ược ưu đi ểm (thành công) để phát huy, thấy rõ những thiếu sót (hạn ch ế) đ ể kh ắc ph ục, s ửa chữa kịp thời. Động viên những cố gắng, nỗ lực của HS khi viết chữ. Cách chấm bài Tập viết lớp 2 về cơ bản nhiều điểm giống ch ấm bài chính t ả, đi ểm khác ở chỗ: sau khi GV gạch chân ở dưới những chữ HS viết sai hoặc không đúng mẫu GV có thể viết mẫu chữ đó ra lề vở cho đối chiếu, so sánh tự rút ra “chỗ chưa được” để khắc phục, GV tuyệt đối không gạch đè lên chữ viết của HS. Bên cạnh việc ghi điểm GV cũng càn phải ghi lời nhận xét ngắn gọn th ể hiện sự biểu dương hay góp ý yêu cầu về chữ viết. Thang điểm đánh giá bài viết của HS là thang điểm 10, tuyệt đối không cho điểm 0. * Tổ chức thi viết trước lớp : Trong tiết Tập viết lớp 2 sau mỗi lần hướng dẫn để HS được th ực hành luyện tập tại lớp, GV có thể khuyế khích các em thi viết đúng, đẹp, nhanh tại lớp (Có thể thi sau khi HS đã hoàn thành bài trong vở). * Nêu gương, triển lẫm bài viết đẹp . Dạy, học Tập viết GV sử dụng phương pháp trực quan là vô cùng quan trọng, GV biểu dương những chữ viết đúng, đẹp tại lớp sau khi HS viết chữ trên bảng lớp, bảng con hay trong vở tập viết, GV cho HS xem những bài viết, 
“Rèn chữ viết đúng, đẹp cho học sinh lớp 2 qua phân môn Tập viết” Nguy ễn Thị Nhan- Tr ường ti ểu h ọc An Sinh A vở sạch chữ đẹp từ năm học trước, hoặc của GV nhằm kích thích s ự rèn luy ện chữ viết của HS. * Tham gia hội thi viết chữ đẹp của trường, của huy ện, tỉnh, HS t ự kh ảng định chữ viét của bản thân, học hỏi ở bạn bè. * Để rèn chữ đẹp, GV nên hướng cho HS sử dụng bút viết trong giờ Tập viết. Hiện nay chưa có văn bản nào quy định về loại bút được sử dụng trong trường tiểu học, nhưng gần đây, (nhất là từ khi Bộ GD - ĐT ban hành m ẫu ch ữ viết dùng trong trường tiểu học ) ở những vùng thuận lợi , nhiều HS đã sử dụng bút mực (Bút bi ngòi nước, bút máy ngòi mềm, bút dạ kim...) để viết bài. Dùng loại bút này để tập viết, HS viết chữ nắn nót hơn, nết chữ gọn h ơn..., một số em còn sử dụng bút máy đặc biệt, có khả năng viết kiểu chữ nét thanh, nét đậm . Thực tế dạy phân môn Tập viết ở Trường Tiểu học An Sinh A cho thấy GV quan tâm, nhắc nhở HS thực hiện đúng một số nề nếp, thói quen khi h ọc tập viết.( chuẩn bị bút, mực, bảng con, phấn...), tránh để mực giây, cầm bút đúng cách, viết chữ cẩn thận . Chất lượng viết chữ của các em ti ến b ộ rõ r ệt. Ngoài ra một yếu tố nừa cũng rât quan trọng để cho các em vi ết được ch ữ đ ẹp đó là : bàn ghế phải đúng quy cách, ánh sáng đầy đủ, vở HS được in trên gi ấy t ốt, GV phái có tính cẩn thận và viết chữ đẹp. Về thực tế lớp 2A do tôi chủ nhiệm gồm 29 em. Tôi quy đ ịnh đ ến gi ờ t ập viết và chính tả 100% HS phải viết bằng bút máy bơm mực. Yêu c ầu này đã được tất cả các bậc phụ huynh nhất trí cao. 
II.3 Chương III: Phương pháp nghiên cứu Kết quả nghiên cứu. II. 3. I: Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng các phương pháp sau: 1. Thu thập tài liệu và các phương pháp nghiên cứu. a. Thu thập tài liệu: - Sách dạy và học tập viết ở tiểu học. - Bộ thiết kế bài soạn Tiếng Viết tập 1-2 ( lớp 2) - Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Tiếng Việt tập 1-2 ( lớp 2) - SGK Tiếng Việt tập 1-2 .( lớp 2) - Vở tập viết HS tập 1-2 ( lớp 2) -Vở luyện viết lớp 2 tập 1-2 

File đính kèm:

  • docxsang_kien_kinh_nghiem.docx
Sáng Kiến Liên Quan