Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp lựa chọn một số bài tập trò chơi vận động phát triển sức nhanh - Mạnh trong chạy cự ly ngắn

Đất nước ta đang tiếp tục đổi mới trên mọi lĩnh vực kinh tế - Chính trị - Văn hoá - Xã hội với mọi mục tiêu: Tiếp tục sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ văn minh, hoàn thành thời kỳ quá độ lên CNXH.

 Thể dục thể thao là bộ môn quan trọng của nền giáo dục XHCN, là một trong những phương tiện để phát triển con người toàn diện, củng cố và tăng cường sức khoẻ cho nhân dân lao động góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho con người.

 Từ khi đất nước mới độc lập Bác Hồ đã nói về vấn đề sức khoẻ của con người rất sâu sắc và nhất quán: “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là góp phần cho cả nước mạnh khoẻ luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.

 Phát triển sức khoẻ con người là một trong những mục đích hàng đầu trong TDTT của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Trong những năm gần đây được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xã hội ta đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ. Công cuuộc đổi mới đất nước đã làm thay đổi từng ngày từng giờ về các mặt kinh tế, Văn hoá, xã hội, ngoại giao. Trong công cuộc đổi mới cùnh với sự phát triển đó sự nghiệp TDTT nước ta cũng đang dần được đổi mới cho phù hợp và tiến kịp theo với bạn bè năm châu, đặc biệt là các nước trong khu vực và châu lục.

 Như vậy, có thể nói rằng vai trò của TDTT là rất to lớn trong việc củng cố, giũ gìn và nâng cao sức khoẻ cho mọi người, mọi lứa tuổi khác nhau mà đặc biệt là thế hệ trẻ - Những người xây dựng, làm chủ và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa trong tương lai.

 Mục đích của giáo dục thể chất ở nước ta là: “ Bồi dưỡng thế hệ trẻ trỏ thành những con người toàn diện, có sức khoe dồi dào, có thể lực cường tráng và có dũng khí kiên cường để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và sống một cuộc sống vui tươi lành mạnh”. Để đảm bảo nhiệm to lớn ấy, ngành Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp với các Bộ ngành liên quan đưa môn Thể dục là một môn học bắt bược cho tất cả các bậc học từ mầm non đến đại học.

 Riêng đối với các em ở lứa tuổi THCS, về vấn đề nâng cao sức khoẻ để phục vụ cho nhiệm vụ học tập là rất cần thiết. Việc luyện tập thể dục thường xuyên giúp các em phát triển cân đối về hình thái và chức năng cơ thể, phát triển toàn diện năng lực thể chất, tăng cường sức khoẻ và tạo khả năng chống đỡ những tác động có hại của môi trường. Hình thành và hoàn thiện cho các em những kỹ năng kỹ sảo vận động cơ bản. Hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể thường xuyên, giáo dục phẩm chất ý chí, đồnh thời xây dựng niềm tin khát vọng sống lành mạnh trong mỗi học sinh. Do đó, vai trò của môn học thể dục ở các trường THCS là vô cùng quan trọng.

 Tuy nhiên hiện nay ở đất nước ta còn có rất nhiều trường học sân bãi, dụng cụ tập luyện, số lượng giáo viên chuyên môn còn thiếu dẫn đến hiệu quả tập luyện của học sinh còn thấp. điều đó đã làm hạn chế rất nhiều đến việc nâng cao sức khoẻ toàn diện cho học sinh ở lứa tuổi THCS - nền móng quan trọng cho bậc học tiếp theo.

Hiện ở trường THCS Quảng Phong nói riêng trường có một sân thể dục bằng phẳng, chiều dài đường thẳng có đoạn 60m, chiều rộng 30m. Trường có đầy đủ đồng hồ bấm giây và các dụng cụ khác đảm bảo cho việc giảng dạy nội dụng chạy cự lý ngắn ( 60m) được thuận lợi.

Năm học 2008-2009 tôi được phân công giảng dạy môn thể dục tại trường THCS Quảng Phong do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chính quyền địa phương còn chưa quan tâm nhiều đến phong trào hoạt động TDTT nhiều giáo viên trong nhà trường còn chưa nhìn rõ thấy tầm quan trọng của môn học cũng như học sinh còn chưa nhiệt tình trong giờ học cũng như hoạt động ngoại khoá. Vì vậy môn Thể dục học sinh hầu như chưa phát huy hết khả năng cơ bản cũng như phương pháp tập luyện thể dục cho nên thể lực đặc biệt là các tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo của học sinh còn ở mức thấp. Qua nhiều năm thực hiện giảng dạy học sinh nội dung chạy ngắn cự ly 60m theo đúng phân phối chương chình tôi nhận thấy thành tích của học sinh chưa được tăng lên ró nét.

 

doc8 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 2401 | Lượt tải: 92Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp lựa chọn một số bài tập trò chơi vận động phát triển sức nhanh - Mạnh trong chạy cự ly ngắn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. phÇn më ®Çu.
1. lý do chän ®Ò tµi:
	Đất nước ta đang tiếp tục đổi mới trên mọi lĩnh vực kinh tế - Chính trị - Văn hoá - Xã hội với mọi mục tiêu: Tiếp tục sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ văn minh, hoàn thành thời kỳ quá độ lên CNXH.
	Thể dục thể thao là bộ môn quan trọng của nền giáo dục XHCN, là một trong những phương tiện để phát triển con người toàn diện, củng cố và tăng cường sức khoẻ cho nhân dân lao động góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho con người.
	 Từ khi đất nước mới độc lập Bác Hồ đã nói về vấn đề sức khoẻ của con người rất sâu sắc và nhất quán: “ Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Mỗi một người dân mạnh khoẻ tức là góp phần cho cả nước mạnh khoẻ luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước”.
	Phát triển sức khoẻ con người là một trong những mục đích hàng đầu trong TDTT của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Trong những năm gần đây được sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xã hội ta đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ. Công cuuộc đổi mới đất nước đã làm thay đổi từng ngày từng giờ về các mặt kinh tế, Văn hoá, xã hội, ngoại giao. Trong công cuộc đổi mới cùnh với sự phát triển đó sự nghiệp TDTT nước ta cũng đang dần được đổi mới cho phù hợp và tiến kịp theo với bạn bè năm châu, đặc biệt là các nước trong khu vực và châu lục.
	Như vậy, có thể nói rằng vai trò của TDTT là rất to lớn trong việc củng cố, giũ gìn và nâng cao sức khoẻ cho mọi người, mọi lứa tuổi khác nhau mà đặc biệt là thế hệ trẻ - Những người xây dựng, làm chủ và bảo vệ đất nước xã hội chủ nghĩa trong tương lai.
	Mục đích của giáo dục thể chất ở nước ta là: “ Bồi dưỡng thế hệ trẻ trỏ thành những con người toàn diện, có sức khoe dồi dào, có thể lực cường tráng và có dũng khí kiên cường để tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và sống một cuộc sống vui tươi lành mạnh”. Để đảm bảo nhiệm to lớn ấy, ngành Giáo dục - Đào tạo đã phối hợp với các Bộ ngành liên quan đưa môn Thể dục là một môn học bắt bược cho tất cả các bậc học từ mầm non đến đại học.
	Riêng đối với các em ở lứa tuổi THCS, về vấn đề nâng cao sức khoẻ để phục vụ cho nhiệm vụ học tập là rất cần thiết. Việc luyện tập thể dục thường xuyên giúp các em phát triển cân đối về hình thái và chức năng cơ thể, phát triển toàn diện năng lực thể chất, tăng cường sức khoẻ và tạo khả năng chống đỡ những tác động có hại của môi trường. Hình thành và hoàn thiện cho các em những kỹ năng kỹ sảo vận động cơ bản. Hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể thường xuyên, giáo dục phẩm chất ý chí, đồnh thời xây dựng niềm tin khát vọng sống lành mạnh trong mỗi học sinh. Do đó, vai trò của môn học thể dục ở các trường THCS là vô cùng quan trọng.
	 Tuy nhiên hiện nay ở đất nước ta còn có rất nhiều trường học sân bãi, dụng cụ tập luyện, số lượng giáo viên chuyên môn còn thiếu dẫn đến hiệu quả tập luyện của học sinh còn thấp. điều đó đã làm hạn chế rất nhiều đến việc nâng cao sức khoẻ toàn diện cho học sinh ở lứa tuổi THCS - nền móng quan trọng cho bậc học tiếp theo. 
Hiện ở trường THCS Quảng Phong nói riêng trường có một sân thể dục bằng phẳng, chiều dài đường thẳng có đoạn 60m, chiều rộng 30m. Trường có đầy đủ đồng hồ bấm giây và các dụng cụ khác đảm bảo cho việc giảng dạy nội dụng chạy cự lý ngắn ( 60m) được thuận lợi.
Năm học 2008-2009 tôi được phân công giảng dạy môn thể dục tại trường THCS Quảng Phong do điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, chính quyền địa phương còn chưa quan tâm nhiều đến phong trào hoạt động TDTT nhiều giáo viên trong nhà trường còn chưa nhìn rõ thấy tầm quan trọng của môn học cũng như học sinh còn chưa nhiệt tình trong giờ học cũng như hoạt động ngoại khoá. Vì vậy môn Thể dục học sinh hầu như chưa phát huy hết khả năng cơ bản cũng như phương pháp tập luyện thể dục cho nên thể lực đặc biệt là các tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo của học sinh còn ở mức thấp. Qua nhiều năm thực hiện giảng dạy học sinh nội dung chạy ngắn cự ly 60m theo đúng phân phối chương chình tôi nhận thấy thành tích của học sinh chưa được tăng lên ró nét.
Vì vậy tôi mạnh dạn tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Phương pháp lựa chọn một số bài tập trò chơi vận động phát triển sức nhanh - mạnh trong chạy cự ly ngắn”
2. môc ®Ých cña ®Ò tµi:
	- Ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp mét sè bµi tËp ph¸t triÓn søc nhanh - m¹nh trong ch¹y cù ly ng¾n.
	Hầu hết trò chơi vận động được sử dụng trong giáo dục thể chất mang tính mục đích một cách rõ ràng trong quá trình chơi học sinh tiếp xúc với nhau cá nhân phải hoàn thành nhiẹm vụ của mình trước tập thể ở mức độ cao, tập thể có trách nhiệm động viên, giúp đỡ cá nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì vậy tình bạn, lòng nhân ái, tính tập thểđược hình thành. Cũng trong quá trình chơi đã xây dựng cho học sinh tác phong khẩn trương nhanh nhẹ tính kỷ luật, sự sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao, góp phần vào giáo dục đạo đức và hình thành nhân cách cho học sinh.
	 Trong quá trình tham gia thực hiện các trò chơi ở các em thường bộc lộ tình cảm rất rõ ràng như: Niềm vui khi thắng lợi và nỗi buồn khi thua cuộc vui mừng khi hoàn thành nhiệm vụ, bản thân thấy buồn khi không làm tốt phần việc của mình. Vì tập thể mà các em phải khắc phục khó khăn, phấn đấu để dành thắng lợi cho tập thể cho bản thân. Mỗi trò chơi thường có những quy tắc luật lệ nhất định nhưng cách thức để đạt được rất đa dạng mà bản thân trò chơi lại mang tính thi đua và tự giắc cao. Vì vậy đã tham gia trò chơi thường học sinh mang hết khả năng về sức lực, về sự chú ý và thông minh sáng tạo của bản thân mình. Đó là giáo dục các năng lực thể chất cần thiết ở môn thể thao ( Sức mạnh, sức nhanh, sức bền độ mềm dẻo) và thể lực chung nhằm đảm bảo cho cơ thể, thể chất phát triển toàn diện và củng cố sức khoẻ. Bởi vậy ngoài việc giáo dục những phẩm chất, ý chí, đòi hỏi phải chuẩn bị tâm lý chuyên môn cho học sinh mà nội dung cơ bản là giáo dục năng lực vượt qua những khó khăn tâm lý ( Trạng thái bồn chồn, thờ ơ hoặc căng thẳng) xuất hiện trong tập luyện và thi đấu ở các môn lựa chọn, điều hoà tối ưu trạng thái tâm lý của mình, động viên tối đa sức mạnh thể lực và tinh thần để dành thắng lợi. Nội dung này thường được thực hiện trực tiếp trong quá trình tập luyện theo nguyên tắc tăng dần độ khó yêu cầu trong tập luyện.
II. PhÇn néi dung.
1. thùc tr¹ng:
	Thực trạng về việc lựa chọn “ Phương pháp lựa chọn một số bài tập trò chơi vận động phát triển sức nhanh - mạnh trong chạy cự ly ngắn” Hiện nay ở trường THCS Quảng Phong.
	Điều tra thực trạng học sinh qua quá trình giảng dạy như sau:
stt
Líp
Sè HS
XÕp lo¹i
Giái
Kh¸
TB
YÕu
KÐm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
8A
2
8B
3
8C
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Đặc điểm chạy cự ly 60m.
 Chạy cự ly ngắn là cơ thể phải làm việc với cường độ cực đại ( Tốc độ tối đa) trong thời gian ngắn nhất trong tình trạng nợ ôxi. Ở trường THCS học sinh chỉ học kỹ thuật chạy cư ly 60m trên đường thẳng.
Cự ly 60m có đặc điểm: Đây là cự ly ngắn nhất đòi hỏi người chạy đạt được tốc độ cực đại trong thời gian ngắn nhất và duy trì tốc độ đó tới đích.
	 Để đạt được mục đích này giai đoạn xuất phát phải thực hiện nhanh, tốc độ tối đa sớm, đồng thời phải có sức bền tốc độ tốt để duy trì trong suốt cự ly. Thông thường ở 15 đến 20m cuối tốc độ đều giảm. Để hạn chế những nhược điểm trong quá trình chạy người chạy phải biết phối hợp các chuyển động nhịp nhàng, tránh gò bó tạo căng thẳng thừa.
1.1.2. Đặc điểm trò chơi vận động:
	 Trò chơi vận động là một hoạt động của con người, nó được cầu thành bởi hai yếu tố:
- Vui chơi giải trí, thoả mãn nhu cầu về mặt tinh thần.
 - Giáo dục, giáo dưỡng thể chất ( góp phần giáo dục đạo đức, ý chí, hình thành và phát triển các tố chất, kỹ năng, kỹ sảo cần thiết trong cuộc sống).
Trò chơi vận động là một phương tiện hỗ trợ cho sự phát triển các tố chất sức nhanh, sức mạnh, sức bền, sự khéo léo, hỗ trợ trực tiếp cho các môn thể thao làm rút ngắn quá trình hình thành và phát triển kỹ năng, kỹ xảo vận động cần thiết cho một môn thể thao nhất định. 
1.1.3. Đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi 14:
a. ®Æc®iÓm sinh lý:
 Theo tác giả Từ Bá Hùng ( Trung Quốc) thì sự phát triển các cơ quan chức phận không đồng đều song ở lứa tuổi này hình thái chức năng các hệ thống cơ quan trong cơ thể đã bắt đầu tiếp cận với người trưởng thành. Nếu như ta đặt nền móng để hình thành kỹ, chiến thuật ở lứa tuổi 17 – 18 thì ở lứa tuổi 14 là thời kỳ tốt nhất để phát triển các tố chất kỹ thuật đặc biệt là sức nhanh.
	- Đặc điểm phát triển hệ xương: 
	Lứa tuổi này xxương các em đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ về bề dày và quá trình cốt hoá diễn ra nhanh. Xương phát triển dày lên bao bọc quanh sụn với sự tham gia của chất liệu của tổ chức mềm đệm dày trong các tố chất cơ bản của xương chứa trong tế bào xương ( Quyết định đối với lực đẩy và lực kéo ) và cũng thông qua các cấu trúc chất liệu tạo xương còn chưa hoàn thiện nhưng vẫn thích ứng với lượng vận động mà xương phát triển hơn và đàn hồi hơn.
	Sự cốt hoá hoàn toàn của xương là quá trình lâu dài và phức tạp, nó điều khiển các hoóc môn và chứa năng lượng ngắt quãng mang tính chất đè nén (chu kỳ ngắt quãng) thúc đẩy sự phát triển chiều dài, kích thích chức năng đối với sự phát triển bề dày của xương thể hiện chủ yếu của lực kéo 
 - Đặc điểm phát triển hệ cơ: 
 Hệ cơ ở lứa tuổi này cũng phát triển rất nhanh tuy nhiên sự phát triển cũng không đồng đều giữa các nhóm cơ. Các nhóm cơ còn nhỏ và dài, xong đưới tác dụng của tập luyện cơ phát triển mạnh mẽ về chiều dài và bề ngang, sức mạnh được tăng lên rõ rệt. Tính đàn hồi của cơ ở các em lứa tuổi này lớn hơn ở người lớn do đó biên độ co duỗi lớn. Trong sợi cơ của lứa tuổi này hàm lượng HP ( Hemoglobin) còn lớn hơn nhiều so với người lớn, điều đó tạo khả năng cung cấp oxi mạnh.
	- Đặc điểm phát triển hệ tim mạch:
	 Ở lứa tuổi này hệ tim mạch tiếp tục phát triển tiếp cận dần dần với người trưởng thành, trong đó ảnh hưởng của tập luyện thể dục đã tạo nên một sự thay đổi căn bản hơn, thể tích tim tăng dần theo lứa tuổi trong đó ở nữ hấp thụ lớn hơn ở nam. Song chúng ta cần nhớ rằng ở các em đang trưởng thành tế bào cơ tim nhỏ tính đàn hồi kém dung tích thể tích tâm thu còn nhỏ nên nhịp tim tăng nhanh hơn người lớn, cùng với sự lớn lên về lứa tuổi sự điều tiết hệ tim mạch nhờ hệ thống thần kinh thực vật( Hệ giao cảm) càng hoàn thiện nhịp tim mới giảm dần và gần tới tuổi thanh niên thì ổn định.
	Điều đó có nghĩa là hoạt động vận động với khối lượng lớn, cường độ lớn và căng thẳng, hoạt động của hệ tim mạch không đáp ứng để các yêu cầu năng lượng cho hệ vận động mà chủ yếu bằng việc tăng nhanh tần số mạch đập để tăng lưu lượng phút. ở lứa tuổi này chỉ thích ứng với bài tập để phát triển sức nhanh, sức mạnh và khéo léo với thời gian ngắn số lần lặp lại nhiều.
b. §Æc ®iÓm t©m lý løa tuæi 14:
	Ở lứa tuổi này các em đang tập làm người lớn và đòi hỏi mọi người xung quanh phải tôn trọng mình, tính tự ái và tự cao dễ xuất hiện. Tuy vậy các em đã có sự nhận thức nhất định , các em muốn hiểu biết, thích công việc có hoài bão lớn do quá trình hưng phấn chiếm ưu thế lớn hơn quá trình ức chế nên các em tiếp thu cái mới nhanh chóng nhưng lại cũng nhanh chán, nhanh quên. Hơn nữa các em dễ bị môi trường xung quanh tác động và tạo nên sự đánh giá cao về khả năng của mình, khi thất bại thì tự ti, rụt rè. Điều đó không tốt trong quá trình tập luyện thể dục vì vậy khi hướng dẫn cho các em luyện tập thể dục cần phải uốn nắn, nhắc nhở, chỉ bảo định hướng và động viên giúp đỡ các em hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ đó các em không bị chán, có định hướng đúng có động cơ tập luyện tốt và như thế sẽ nâng cao hiệu quả bài tập.
1.2. Thực trạng .
	Trong nội dung chạy cự lý ngắn luôn luôn có sự đua tranh quyết liệt. Thành tích, thứ hạng phụ thuộc vào trình độ thể lực đặc biệt là tố chất sức nhanh của từng cá nhân.
	Thông qua quá trình giảng dạy học sinh quá trình chạy cự ly 60m tôi cho rằng, chạy là một hoạt động có chu kỳ, nếu chỉ sử dụng các động tác bổ trợ và các bài tập chạy đơn thuần sẽ làm cho các em học sinh dẽ có cảm giác đơn điệu, nhàm chán khi tập luyện.
	Sử dụng các trò chơi để phát triển sức nhanh là một phương pháp hay đối với việc giảng dạy cho học sinh nội dung chạy cự ly 60m. Vì các em ở lứa tuổi này mang tâm lý hiếu động, ham chơi , tự giác, vô tư, hiếu thắng. Khi chơi trò chơi các em sẽ luôn có sự hứng thú và cố gắng hết mình. Như vậy kết quả phát triển sức nhanh sẽ tốt hơn. 
	Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên có thể xác định hiệu quả của việc giảng dạy chạy cự ly 60m là sử dụng các trò chơi để phát triển sức nhanh. Căn cứ từ những đặc điểm trên tôi tiến hành lựa chọn các trò chơi vận động phát triển sức nhanh trong giảng dạy chạy cự lý ngắn 60m cho học sinh lớp 8 THCS . 
2. nh÷ng gi¶i ph¸p:
	Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao hiệu quả phát triển sức nhanh, dựa trên đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh khối 8 tôi đã tìm hiểu, tham khảo và lựa chọn một số trò chơi phù hợp với việc tập luyện phát triển sức nhanh như sau:
2.1. Chạy tiếp sức:
Chuẩn bị: 
 Kẻ một vạch xuất phát (XP). Cách vạch XP 15-20m cắm 4 lá cờ nhỏ ( mỗi cờ cách nhau 1,5-2m) làm chuẩn. tập hợp học sinh lớp thành 4 hàng dọc có số người bằng nhau, sau vạch XP với 4 lá cờ.
Cách chơi: 
 Khi có lệnh, những em số 1 chạy nhanh về trước vòng qua cờ, chạy về vạch XP, đưa tay chạm vào tay bạn số 2, sau đó đi về cuối hàng. Số 2 nhanh chóng chạy như số 1. Trò chơi tiếp tục lần lượt như vậy cho đến hết, đội nào xong trước, ít phạm quy đội đó thắng.
2.2. Lò cò tiếp sức:
Chuẩn bị: 
	Như cách chuẩn bị ở trò chơi chạy tiếp sức nhưng rút ngắn khoảng cách còn 8 
à10 m.
 Cách chơi:
	Gần giống như trò chơi chạy tiếp sức ở đây không chạy mà nhảy lò cò bằng cách co một chân lên cao, lò cò cả lượt đi và về hoặc lượt đi bằng chân này về bằng chân kia. 
2.3. Tiếp sức chuyển vật:
Chuẩn bị:
	Kẻ vạch XP. Cách vạch XP 10-15m, tuỳ theo số đội tham gia chơi, kẻ các vòng tròn tương ứng. Mỗi vòng có đường kính 0,5-0,8m trong đó đặt 1-3 quả bóng ném các vòng tròn cách nhau 2m. tập hợp các đội hình thành những hàng dọc sau vạch XP Thẳng hướng với các vòng tròn đã chuẩn bị.
Cách chơi: 
	Khi có lệnh, những em số 1 của ỗi hàng nhanh chóng chạy đến vòng tròn, nhặt những quả bóng ở trong vòng tròn rồi chạy nhanh lại vạch XP trao cho bạn số 2. Số 2 nhanh chóng mang bóng đặt vào vòng tròn chạy về đưa tay chạm vào bạn số 3. Số 3 thực hiện như số 1, số 4 thực hiện như số 2 trò chơi lần lượt như vậy cho đến hết, đội nào xong trước đội đó thắng.
2.4. Chạy thoi tiếp sức:
Chuẩn bị: 
	Chọn một khoảng sân bằng phẳng kẻ hai vạch giới hạn song song cách nhau 10m. Tập hợp học sinh thành 4 hàng dọc, mỗi hàng dọc là một đội thi đấu, các đội cách đều nhau 1-1,5m. Mỗi đội lại chia thành 2 nhóm đứng đối diện nhau ở hai bên vạch giới hạn. 
Cách chơi: 
	 Khi có lệnh bắt đầu, số1 đứng trên cùng của các đội ( Bên a) nhanh chóng chạy sang bên b, đưa tay đặt vào bàn tay của bạn số 1 bên b ( cùng đội của mình) sau đó chạy ngược trở lại đặt tay vào tay bạn số 2 rồi lại chạy ngược lại đặt tay vào tay bạn số 1 bên b lần thứ 2 sau đó đi thường về tập hợp vào cuối hàng bên b. Số 1 bên b sau khi chạm tay nhanh chóng chạy sang bên a, về bên b rồi lại sang bên a chạm tay vào ban số 2 bên a, đi thường về tập hợp cuối hàng bên a. Số 2 bên a thực hiện như số 1 và trò chơi cứ tiếp tục như vậy cho đến hết, đội nào song trước đội đó thắng. 
2.5. Ai nhanh hơn:
Chuẩn bị: 
 Tập hợp học sinh thành 4 hàng ngang, các hàng cách nhau 2m cho từng hàng điểm số từ 1 đến hết.
Cách chơi: 
 Chỉ huy gọi đến số nào những người cùng số đó của 4 hàng phải nhanh chóng chạy một vòng quanh các bạn của hàng mình rồi về đứng vào vị trí cũ. Ai chạy song trước người đó thắng cuộc. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy với các số khác và có thể cho 2,3 số cùng chạy một lúc.
2.6. Chạy tốc độ cao:
Chuẩn bị: 
 Kẻ các vạch chuẩn bị và vạch XP1cách nhau tối thiểu 1,5m kẻ vạch XP 2 cách vạch XP1 : 8-10m. Kẻ vạch đích cách vạch XP2: 20-30m cán sự cầm cờ đứng ở vạch XP2, giáo viên cầm đồng hồ ở đích. Tập hợp học sinh thành những hàng dọc sau vạch chuẩn bị. Những em đến lượt tiến vào vạch XP 1 và thực hiện tư thế chuẩn bị XP.
Cách chơi:
 Khi có lệnh các em chạy nhanh đến đích. Khi người thứ nhất và người thứ 2 chạy đến vạch XP2, cán sự phất cờ để giáo viên bấm giờ đo thành tích của hai người đó. Cũng có thể không bấm giờ mà chỉ theo dõi người đến đích trước có phải là người đến vạch XP 2 trước tiên hay không.
 Để đánh giá hiệu quả của các trò chơi nhằm phát triển tốt sức nhanh cho học sinh khối 8 tôi sử dụng 3 lớp 8A – 8B – 8C để thực nghiệm.
 Lớp 8A sẽ thực nghiệm tập kỹ thuật cùng với các trò chơi đã được lựa chọn ở trên trong các giờ học có nội dung chạy ngắn.
Lớp 8B đối chứng, tập các bài tập mà không có trò chơi ( như phân phối chương trình) .
 Lớp 8C sẽ thực nghiệm tập kỹ thuật cùng với các trò chơi đã được lựa chọn ở trên trong các giờ học có nội dung chạy ngắn.
 Tổng thời gian thực nghiệm: 10 tuần với số tiết là 20 tiết
Bảng 2: Kế hoạch tập luyện trong 10 tuần - lớp 8A
STT
Tên trò chơi/ tuần
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1
Ai nhanh hơn 
X
X
X
X
X
X
X
2
Lò cò tiếp sức
X
X
X
X
X
X
3
chạy tiếp sức
X
X
X
X
X
X
4
Chạy thoi tiếp sức
X
X
X
X
X
X
X
5
Chạy tốc độ cao
X
X
X
X
X
X
X
6
Tiếp sức chuyển vật
X
X
X
X
X
X
III. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ.
1. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc:
 Sau quá trình thực nghiệm, để đánh giá hiệu quả của phương pháp sử dụng trò chơi trong giảng dạy chạy cự li ngắn 60m.
 Qua kÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy, tè chÊt søc nhanh thÓ hiÖn ë néi dung ch¹y 60m cña häc sinh 3 líp 8A-8B-8C lµ t­¬ng ®­¬ng nhau vµ so s¸nh víi b¶ng mét ta thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ sau:
Stt
Líp
Sè HS
XÕp lo¹i
Giái
Kh¸
TB
YÕu
KÐm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
8A
2
8B
3
8C
 Từ kết quả thu được ở 3 bảng cho thấy.Thành tích ở các test kiểm tra của cả 3 lớp thực nghiệm 8A-8B và 8Cđều được nâng lên so với kết quả trước thực nghiệm.
Qua so sánh chênh lệch về thành tích ở các test giữa ba lớp thực nghiệm và đối chứng cho ta thấy rõ ràng sau thời gian thực nghiệm thành tích chạy 60m của học sinh lớp thực nghiệm 8A được nâng lên hơn hẳn thành tích của học sinh lớp đối chứng 8B và 8C.
 Từ kết quả thu được ở 3 bảng cho thấy: Thành tích ở test kiểm tra của cả 3 lớp thực nghiệm 8A và đối chứng 8B - 8C đều được nâng lên so với kết quả trước thực nghiệm.
2. kÕt luËn:
 Cơ sở lý luận về những đặc điểm kỹ thuật chạy cự ly 60m, đặc điểm trò chơi vận động và đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh là những căn cứ đặc biệt quan trọng trong việc lựa chọn chính xác các trò chơi thực nghiệm.
 Hiệu quả phát triển tố chất sức nhanh của học sinh được quyết định bởi phương pháp luyện tập và trạng thái tâm lý khi tập luyện của học sinh.
Sử dụng phương pháp trò chơi có thể áp dụng trong công tác giảng dạy nội dung chạy cự ly ngắn cho học sinh THCS Quảng Phong.
3. ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ:
 Để công tác giảng dạy môn thể dục nói chung và môn chạy ngắn nói riêng trong nhà trường THCS được thuận lợi.Tôi kiến nghị các cơ quan ban nghành có liên quan trang bị đầy đủ hơn về cơ sở vật chất cũng như sân bãi, dụng cụ cho các trường THCS.
 Do đề tài nghiên cứu rộng ,thời gian nghiên cứu ngắn, bước đầu mới thu được một số kết quả nhất định. Tôi mong muốn được tiếp tục nghiên cứu một cánh lâu dài hơn.
 Trong thời gian thực hiện đề tài này được nhà trường và các giáo viên tạo điều kiện giúp đỡ nhiệt tình, nên đề tài này hoàn thành đúng thời gian.
 Tôi xin chân thành cảm ơn!
 Quảng phong, ngày tháng năm
 Người viết
 Nguyễn Văn khánh

File đính kèm:

  • docskkn the duc.doc
Sáng Kiến Liên Quan