Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học tổ chức hoạt động nhóm môn Toán cho học sinh Lớp 6

1) Cơ sở lý luận

 - Hướng đổi mới phương pháp dạy học -Toán hiện nay ở trường THCS là tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh , nhằm hình thành cho học sinh tư duy sáng tạo, linh hoạt. Một trong những hoạt động có thể áp dụng được nhu cầu đổi mới đó là "TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM "cho học sinh.

 Tuy nhiên trên thực tế cho thấy đa số giáo viên còn bỡ ngỡ chưa vận dụng linh hoạt và triệt để các bước của phương pháp này.

 Vì vậy tôi thấy cần thiết phải có sự thống nhất giữa các bước khi tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh.

 Và đề tài này nhằm mục đích chính là giải quyết vấn đề đó.

 2) Cơ sở thực tiễn

 a) Thuận lợi

 + Đối với học sinh:

 - Đối với học sinh khối 6 thì khả năng ưa thích vui chơi, học tập của học sinh là rất cao. Nó tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái, vui mà học ,học mà chơi Từ đó tạo cho học thấy Toán Học sao mà hay đến thế !

 -Các kiến thức mà các em tự hoạt động , tự trao đổi,và tự tìm ra lời giải và kết quả .Khi đó các kiến thức này các em nhớ rất lâu và đó là nền móng giúp các em hiểu rõ bản chất và từ đó áp dụng cho nhiều bài tập khác.

 + Đối với giáo viên

 - Việc bố trí phân nhóm cho học sinh có nhiều thuận lợi ,bởi cơ bản các lớp đều ngồi bàn hai nguời

 - Giáo viên có nhiều công cụ hỗ trợ cho việc "Tổ chức hoạt động nhóm" như máy chiếu

 b) Khó khăn.

 - Đa số các trưòng chưa có được phòng chức năng. Do vậy việc dạy học tổ chức hoạt động nhóm gây mất trật tự, ảnh hưởng không nhỏ đến các lớp bên cạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của các em

 - Trình độ giáo viên sử dụng thêm các công cụ trợ giúp như máy vi tính , máy chiếu còn hạn chế.

 

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 06/08/2015 | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 73Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy học tổ chức hoạt động nhóm môn Toán cho học sinh Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Trưòng :THCS Gia Hoà
 Ngưòi viết chuyên đề : Nguyễn Tuấn Thuận
 Tổ: Khoa học tự nhiên
Chuyên đề 
" Phương pháp dạy học tổ chức hoạt động
nhóm môn toán cho học sinh lớp 6"
	I. Lý do chọn đề tài
	1) Cơ sở lý luận
 - Hướng đổi mới phương pháp dạy học -Toán hiện nay ở trường THCS là tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh , nhằm hình thành cho học sinh tư duy sáng tạo, linh hoạt. Một trong những hoạt động có thể áp dụng được nhu cầu đổi mới đó là "Tổ chức hoạt động nhóm "cho học sinh.
 Tuy nhiên trên thực tế cho thấy đa số giáo viên còn bỡ ngỡ chưa vận dụng linh hoạt và triệt để các bước của phương pháp này.
 Vì vậy tôi thấy cần thiết phải có sự thống nhất giữa các bước khi tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh.
 Và đề tài này nhằm mục đích chính là giải quyết vấn đề đó.
	2) Cơ sở thực tiễn
	a) Thuận lợi
	+ Đối với học sinh:
 - Đối với học sinh khối 6 thì khả năng ưa thích vui chơi, học tập của học sinh là rất cao. Nó tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái, vui mà học ,học mà chơi Từ đó tạo cho học thấy Toán Học sao mà hay đến thế !
 -Các kiến thức mà các em tự hoạt động , tự trao đổi,và tự tìm ra lời giải và kết quả .Khi đó các kiến thức này các em nhớ rất lâu và đó là nền móng giúp các em hiểu rõ bản chất và từ đó áp dụng cho nhiều bài tập khác.
	+ Đối với giáo viên
 - Việc bố trí phân nhóm cho học sinh có nhiều thuận lợi ,bởi cơ bản các lớp đều ngồi bàn hai nguời
 - Giáo viên có nhiều công cụ hỗ trợ cho việc "Tổ chức hoạt động nhóm" như máy chiếu
	b) Khó khăn.
 - Đa số các trưòng chưa có được phòng chức năng. Do vậy việc dạy học tổ chức hoạt động nhóm gây mất trật tự, ảnh hưởng không nhỏ đến các lớp bên cạnh và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động của các em
 - Trình độ giáo viên sử dụng thêm các công cụ trợ giúp như máy vi tính , máy chiếu còn hạn chế.
	III Biện pháy thực hiện.
 - Lớp học được chia thành nhiều nhóm nhỏ từ 4-6 em . Tuỳ mục đích ,yêu cầu của vấn đề hoạt động mà các nhóm được chia ngẫu nhiên hay có chủ định hoặc thay đổi trong từng phần của tiết học.
 - Các nhóm tự bầu nhóm trưởng. Trong quá trình hoạt động có thể phân công mỗi người làm một phần việc và đòi hỏi môĩi thành viên phải có sự kết hợp ăn í và tích cực làm việc cùng nhau tháo gỡ câu hỏi chung của nhóm mình.
 Tuy nhiên trong quá trình dạy học tôi thấy việc phân nhóm phải phụ thuộc vào mức độ yêu cầu của từng câu hỏi hay từng nhóm thông tin mà từ đó ta có thể phân ra các cách thức hoạt động và các bước tiến hành như sau:
 Các nhóm còn lại tự nhận xét kết quả của nhóm mình.
 *Bước 7:
 Giáo viên - Học sinh chốt lại vấn đề chính của câu hỏi thảo luận và tự rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.
	III Kết quả.
 Sau khi áp dụng chuyên đề này vào giảng dạy trong các tiết học ở Khối 6-7 .Tôi nhận thấy các em tham gia hoạt động nhóm rất sôi nổi và nhiệt tình . Từ đó các em cảm thấy việc học toán rất thoải mái và hiểu bài nhanh hơn và rõ bản chất hơn.
 Tuy nhiên đối với học sinh yếu kém gặp nhiều khó khăn hơn . Bởi các bạn học khá hơn ra kết quả trước nên nhiều em đã thừa nhận luôn kết quả của các bạn mà không biết kiểm chứng lại.
	IV Bài học kinh nghiệm 
 + Đối với giáo viên:
 Nên quan sát và nhắc nhở thật kĩ nội dung của câu hỏi hay mô hình mà từ đó các em có sự tập chung vào công việc chính của mình.
Trong quá trính các nhóm hoạt động thì giáo viên cần bao quát học sinh.
 + Với học sinh:
Để quá trình hoạt động nhóm đạt đựoc hiệu quả cao thì các nhóm phải có sự phân công hợp lý và quản lý tốt.
	V Phạm vi áp dụng .
 Chuyên đề này thường được áp dụng cho các câu ? và các bài tập đòi hỏi phải có sự tư duy .
 Thưòng đựoc áp dụng cho học sinh khối 6-7.

File đính kèm:

  • docCHUYEN_DE_SKKN_TOAN_7_2010.doc
Sáng Kiến Liên Quan