Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kĩ năng viết công thức hoá học cho học sinh lớp 8 vùng đặc biệt khó khăn

A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Học sinh lứa tuổi THCS là lứa tuổi cũn hiếu động, ham chơi, chưa ý thức thực sự và thấy được tầm quan trọng của việc học tập. Đặc biệt, đối với học sinh ở cỏc vùng đặc biệt khỉ khăn với 100% là con em dân tộc thì mức độ nhận thức của các em còn rất nhiều hạn chế trong khi việc học của các em lại ít được gia đình quan tâm. Các em hầu như không học bài và làm bài ở nhà.

Trong chương trình hóa học thì việc viết đúng công thức hóa học là tiền đề cho việc viết đúng phương trình hóa học và tính toán hóa học đúng, bên cạnh đó còn là cơ sở cho sự phát triển tư duy nhận thức và tạo hứng thú cho học sinh khi học bộ môn Hóa học 8. Mặt khác môn hoá học 8 là một môn khoa học trừu tượng nghiên cứu về chất, sự biến đổi chất, các em không thể dùng mắt thường để quan sát từng nguyên tử, phân tử của chất để từ đó rút ra được câu tạo chất và công thức hoá học của chất.

 

doc23 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 18Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kĩ năng viết công thức hoá học cho học sinh lớp 8 vùng đặc biệt khó khăn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Có thể sử dụng bảng SGK trang 42, 43 như đã đề cập ở mục 1 phần I.1 cơ sở lí luận.
Có thể sử dụng bài ca hoá trị bằng việc yêu cầu học sinh học thuộc bài ca hoá trị.
Các hợp chất hoá học Oxit, Axit, Bazơ, Muối.
Học sinh nắm được các khái niệm Oxit, Axit, Bazơ, Muối và công thức dạng chung, phân loại.
Oxit:
- Định nghĩa: Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố trong đó có một nguyên tố là Oxi
- Công thức chung: MxOy.
- Phân loại: 	2 loại:	
Oxit axit (Oxit phi kim) oxit này khi hoá hợp với nước tạo thành axit tương ứng.
Ví dụ: SO2, P2O5.
Oxit bazơ (Oxit kim loại) oxit này khi hoá hợp với nước tạo thành bazơ tương ứng.
Ví dụ: CaO, Na2O, CuO
Axit: 
- Định nghĩa: Phân tử axit gồm một hay nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit các nguyên tử H này có thể thay thế bởi các nguyên tử kim loại để tạo thành muối.
- Công thức chung: HxA
- Phân loại: Axit có nhiều oxi và axit có ít oxi
Bazơ: 
- Định nghĩa: Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit (–OH)
- Công thức chung: M(OH)x
Muối:
- Định nghĩa: Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.
- Công thức chung: MxAy
- Phân loại: 
+ Muối trung hồ: Muối trung hồ là muối trong gốc axit không có nguyên tử hiđro có thể thay thể bằng nguyên tử kim loại.
Ví dụ: Na2CO3, Na2SO3, CaCO3, 
+ Muối axit: Là muối trong đó gốc axit còn có nguyên tử H chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.
Ví dụ: NaHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2,
Phải được rèn luyện uốn nắn thường xuyên.
Trong quá trình học tập học sinh bộc lộ dần những sai sót như viết xấu, viết không đúng kí hiệu hoá học, kích thước, sai quy tắc hoá trị,  Giáo viên chú ý sửa sai cho học sinh và khắc sâu kiến thức. 
Các dạng bài tập về viết CTHH phải được rèn luyện thường xuyên qua các tiết dạy.
Giải quyết có chọn lọc các bài tập sách giáo khóa và sách bài tập. 
Tại sao nói phải giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa một cách có chọn lọc? Như đã đề cập ở phần lí do chọn đề tài thì nếu các bài tập không được giải tại lớp thì đồng nghĩa với việc không có bài tập nào được giải ở nhà. Thông thường 45 phút lên lớp các thầy cô chỉ dành khoảng 10 - 15 phút cho kiểm tra bài cũ và chữa các bài tập trong khi số lượng bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập lại nhiều không thể giaỉ quyết gọn trong vòng 15 phút với học sinh vùng đặc biết khó khăn. Vì vậy việc chọn lọc các bài tập để chữa cho HS liên hệ hiểu được kiến thức trong tâm là một vấn đề khó nhưng lại nên áp dụng linh hoạt.
Các bài tập thường được chọn là các bài tập có liên quan đến công thức hoá học như: 
Dạng bài lập công thức hoá học.
Dạng bài hoàn thành phương trình hoá học. 
Dạng bài tính theo công thức hoá học 
Dạng bài tính theo phương trình hoá học
Dạng bài phân loại, xác đinh công thức Oxit, Axit, Bazơ, Muối 
Một số bài tập định lượng. 
7. Một số bài tập ôn tập nhằm hoàn thiện kĩ năng viết công thức hoá học. 
*TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.
Câu 1: Cho công thức hóa học CaHCO3 điều khẳng định nào sau đõy là đúng:
	A, CaHCO3 là axit vì được cấu tạo bởi nguyên tố H và gốc axit CO3
	B, CaHCO3 là muối axit vì được cấu tạo bởi nguyên tố Kim loại và gốc axít có chứa hidro (HCO3)
	C, CaHCO3 là Muối vì được cấu tạo bởi nguyên tố Kim loại và gốc axít HCO3
Câu 2: HCl, NaCl, NaOH có tên gọi nào sau đây là đúng.
	A, Axit clo hiđric, Muối natri clorua, Bazo Natri hiđroxit.
	B, Axit Clorua, Muối natri clorua, Bazo Natri hiđroxit.
	C, Bazo clo hiđric, Muối natri clorua, Axit Natri hiđroxit.
	D, Muối natri clorua, Bazo Natri hiđroxit, Axit clo hiđric
Câu 3: Công thức hóa học của nước là:
	A. H2O2 B. HO8 C. H2O D. HO2
Câu 4: Các cặp chất sau đâu là muối axit:
 	A. NaCl, NaHCO3, 	 	B. NaHSO4, K2SO4, 
C. CaSO4, Na2SO4, 	D. NaHCO3, KHSO4
Câu 5: Chọn cặp bazo. 
	A. Cu(OH)2, KOH 	B. NaHSO4, K2SO4, 
 	C. NaCl, NaOH, 	D, HCl, NaOH
*TỰ LUẬN.
Câu 1: Lập công thức hóa học của hợp chất gồm:
	a, Ca và HSO4 	b, Ca và SO4 	
c, Al và HSO4 	d, Al và HPO4 	
e, H và ClO 	f. H và nhóm OH
	g, Fe II và nhóm OH 	h, Fe III và nhóm OH	
i, Fe II và nhóm PO4.
Câu 2: Hoàn thành phương trình phản ứng sau: 
1. H2O + P2O5 	----> 	..
2. H2O + Na2O 	---> 	......
3. H2O + Na 	-----> 	..
4. 	CuO + H2 	-----> 	.
Câu 3: Hoàn thành phương trình phản ứng hóa học sau:
a, H2O + K -----> .................. + H2 
b, H2O + CaO -----> .................. 
c, H2O + ............. -----> H2SO4
d, 	H2 + CuO ------> ..............................................
Câu 4 Hoàn thành dãy chuyển hoá sau:
 HCl (1) H2 (2) H2O (3) O2 (4) CO (5) CO2 (6) H2CO3
Câu 5 Phân loại và gọi tên các hợp chất và nhóm nguyên tử sau:
tt
Công thức
Gọi tên
Phân loại hợp chất và nhóm nguyên tử
Axit
Bazơ
Muối
Oxit
Gốc axit
1
HCl
2
KOH
3
SO3
4
=SO3
5
Na2SO3
6
H2SO4
Câu 6 Hoàn thành bảng sau: 
TT
Công thức
Tên gọi
Thuộc loại (Đánh dấu x)
Axit
Bazo
Muối
Oxit
Gốc axit
VD1
HCl
Axit Clohiđric
X
VD2
Na2SO4
Natri sunfat
X
1
H2S
2
NaOH
3
NaCl
4
HBr
5
Ca(OH)2
6
H2SO4
7
H2SO3
8
KOH
9
Al(OH)3
10
=SO3
11
SO3
12
HNO3
13
H2CO3
14
Mg(NO2)2
15
H3PO4
16
CaHPO4
17
Ca(H2PO4)2
18
Fe(NO3)2
19
Fe(OH)3
20
Fe(OH)2
Câu 7 Cho 2,3 g Natri (Na) vào nước thu được 100 ml dung dịch Natri hiđroxit (NaOH).
a, Viết phương trình phản ứng.
b, Tính nồng độ mol của dung dịch thu được.
c. Tính thể tích khí thu được (ở đktc)
Câu 8: Khử 48 gam đồng II oxit (CuO) bằng khí hiđro. Hãy:
	a, Tính số gam đồng kim loại thu được.
	b, Tình thể tích khí Hiđro (đktc) cần dùng.
I.3 CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI:
	Xuất phát từ thực tiễn của nhà trường nói chung và của môn hoá học 8 nói riêng. Đề tài “Nâng cao kĩ năng viết công thức hóa học cho học sinh lớp 8 vùng đặc biệt khó khăn” đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn hoá học trường THCS Mường Thín bởi vì: Nếu không viết được công thức hoá học thí chắc chắn không viết được phương trình hoá học, không giải được bài tập định lượng cũng như định tính, HS bị mất gốc kèm theo chán nản mất hứng thú trong học tập. Mặt khác chất lượng giảng dạy môn hoá học những năm qua của nhà trường còn thấp cho nên cần thiết phải áp dụng đề tài trong giảng dạy. 
II. THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU	
II.1 KHÁI QUÁT PHẠM VI.
	Phạm vi nghiên cứu của đề tài hợp lí, phù hợp với điều kiện và kinh phí, đồng thời thiết thực với đối tượng nghiên cứu.
II.2. THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
	Là một đề tài mới mẻ chưa có người nghiên cứu trong nhà trường, khả năng áp dụng của đề tài trong nhà trường trong các năm tiếp theo có khả quan cao.
	Qua thực nghiệm sư phạm trong nhà trường năm học 2010 - 2011 đã thu được kết quả khá tốt. 
Quá trính áp dụng đề tài vào nhà trường cần có bổ sung hoàn thiện.
II.3. NGUYÊN NHÂN CỦA THỨC TRẠNG.
	Đề tài nghiên cứu thiết thực với thực tiễn của nhà trường đặc biệt đối với môn hoá học lớp 8, góp phần cải tạo đối tượng nghiên cứu 
Việc nghiên cứu đề tài gặp nhiều khó khăn như: Kinh nghiệm nghiên cứu đề tài của tôi cũng như của các đồng nghiệp trong nhà trường còn non kém.
Kinh phí nghiên cứu là do kinh phí của cá nhân.
III. BIỆN PHÁP GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.
III.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP.
	Xuất phát từ thực tiễn nhà trường, và phạm vi đối tượng nghiên cứu, đặc thù môn hoá học lớp 8 là cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp.
III.2. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU.
Thu thập xử lí thông tin lí luận: 
Tìm hiểu thông tin về đối tượng học sinh lớp 8 trường THCS Mường Thín về đặc điểm tính cách của học sinh, hoàn cảnh gia đình, tâm lí học lứa tuổi
Thu thập xử lí tài liệu thực tiễn:
Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến phạm vi nghiên cứu như: sách giáo viên hoá 8, sách bài tập hoá 8, sgk hoá 8, chuẩn kiến thức kĩ năng, phân phối chương trình hoá 8, các đề kiểm tra qua nhiều năm thu thập xử lí thông tin, gạt bỏ các thông tin không cần thiết cho đề tài.
Đưa đề tài vào thực nghiệm:
Muốn kiển tra được chất lượng của đề tài ta cần đưa đề tài vào thực nghiệm để tìm ra các ưu nhược điểm từ đó khắc phục.
III.3. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
	Đề tài được đưa vào thực nghiệm giáo dục từ tháng 9 năm 2010. Trong quá trình thực nghiệm đề tài được điều chỉnh bổ xung và hoàn thiện.
	Dự kiến đề tài tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm học 2010 - 2011. 
IV. KẾT QUẢ.
Lớp
Khảo sát
KS đầu năm
Học kì I
Học kì II
 Xếp Loại
Yếu kém
TB
Khá giỏi
Yếu kém
TB
Khá giỏi
Yếu kém
TB
Khá giỏi
8A1
Số lượng
30
0
0
12
10
8
6
7
17
%
100%
0%
0%
40,4%
33%
26.6%
20,1%
23.3%
56.6%
8A2
Số lượng
25
0
0
11
7
7
8
4
13
%
100%
0%
0%
44%
28%
28%
24%
28%
48%
Tổng %
100
0 
0 
42
31
27
25
20
55
C. KẾT LUẬN
I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Qua thời gian nghiên cứu vận dụng đưa đề tài vào thực nghiệm tôi thấy:
+ Hoàn toàn có thể đưa đề tài vào áp dụng trong nhà trường 
+ Đề tài có khả năng phát huy năng lực tư duy độc lập của học sinh, làm cho không khí học tập của học sinh hào hứng và sôi nổi hơn. Các em đã tích cực tham gia vào các hoạt động tìm kiếm kiến thức chủ động sáng tạo; Kiến thức và kĩ năng của các em được củng cố một cách vững chắc, kết quả học tập của học sinh không ngừng được nâng cao. Học sinh đã thực sự chủ động và không còn gượng ép, các em đã biết tự lĩnh hội tri thức.
Theo tôi, học sinh muốn học giỏi môn hóa học thì phải có lòng yêu mến môn học, mà lòng yêu mến đó của học sinh được xây dựng từ giáo viên thông qua việc truyền thụ kiến thức, các em cần có được vốn kiến thức cơ bản mang tính nguồn cội. 
Do vậy, “Nâng cao kĩ năng viết công thức hóa học cho học sinh lớp 8 vùng đặc biệt khó khăn” có vai trò rất quan trọng trong việc lĩnh hội kiến thức mới tiếp theo của học sinh trong môn hóa học. Điều này giải quyết mối quan hệ “nguồn cội” - Viết được công thức hoá học đúng là “cái gốc”, viết được phương trình hoá học và làm được bài tập định lượng và định tính... là giải quyết được “cái ngọn”. Đề tài này nghiên cứu giải quyết cái gốc. Như vậy sẽ tạo tiền đề cho học sinh có được các bước nhẩy tiếp theo, đặc biệt là đối với học sinh lớp 8 vùng đặc biệt khó khăn.
II. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
	Qua quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài tồi có một số kiến nghị sau:
Cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục là một trong những điều kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nội dung cải cách, đổi mới giáo dục. Trong những năm qua trương THCS Mường Thín còn phải học nhờ trường tiểu học do vậy không có lớp đề dạy phụ đạo cho học sinh. Tôi xin đề nghị phong GD&ĐT Tuần Giáo cung cấp đầy đủ trang thiết bị và phòng học cho nhà trường.
Tổ chức nhiều chuyên đề ở các trường THCS để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm nhằm áp dụng cho việc dạy học tốt hơn trong đó có chuyên đề về đề tài.
Trên đây là nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm của tôi được nghiên cứu và thực nghiệm tại trường THCS Mường Thín - Tuần Giáo – Điện Biên có gì chưa hoàn thiện mong được các đồng nghiệp bổ xung góp ý. 
 Mường Thín, ngày 10 tháng 5 năm 2011
 Người thực hiện
 Nguyễn Văn Phức
TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Tài liệu BDTX cho giáo viên THCS chu kỳ III (2004- 2007) môn hoá học – NXB giáo dục
- Sách giáo khoa hoá học lớp 8 – NXB giáo dục
- Sách giáo viên hoá học lớp 8 – NXB giáo dục
- Sách bài tập hoá học lớp 8 – NXB giáo dục 
- Chuẩn kiến thức kĩ năng hoá học.
- Phân phối chương trình hoá học
- Đề kiểm tra các năm 2005 đến 2011
YÙ KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Quý thầy cô và bạn nào tải SKKN này hãy dành thêm một chút thời gian để đọc bài giới thiệu sau của tôi và hãy tri ân người đăng tài liệu này bằng cách dựng Email và mã số người giới thiệu của tôi theo hướng dẫn sau. Nó sẽ mang lại lợi ích cho chính thầy cô và các bạn, đồng thời tri ân được với người giới thiệu mình:
 Kính chào quý thầy cô và các bạn. 
 Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý thầy cô và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Khi thầy cô và các bạn đọc bài viết này nghĩa là thầy cô và các bạn đã có thiên hướng làm kinh doanh 
 Nghề giáo là một nghề cao quý, được xã hội coi trọng và tôn vinh. Tuy nhiên, có lẽ cũng như tôi thấy rằng đồng lương của mình quá hạn hẹp. Nếu không phải môn học chính, và nếu không có dạy thêm, liệu rằng tiền lương có đủ cho những nhu cầu của thầy cô. Còn các bạn sinh viênvới bao nhiêu thứ phải trang trải, tiền gia đình gửi, hay đi gia sư kiếm tiền thêm liệu có đủ? 
 Bản thân tôi cũng là một giáo viên dạy môn Ngữ Văn. vì vậy thầy cô sẽ hiểu tiền lương mỗi tháng thu về sẽ được bao nhiêu. Vậy làm cách nào để kiếm thêm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng ngoài tiền lương.
 Thực tế tôi thấy rằng thời gian thầy cô và các bạn lướt web trong một ngày cũng tương đối nhiều. Ngoài mục đích kiếm tìm thông tin phục vụ chuyên môn, các thầy cô và các bạn còn sưu tầm, tìm hiểu thêm rất nhiều lĩnh vực khác. Vậy tại sao chúng ta không bỏ ra mỗi ngày 5 đến 10 phút lướt web để kiếm cho mình 4, 5 triệu mỗi tháng.
Điều này là có thể?. Thầy cô và các bạn hãy tin vào điều đó. Tất nhiên mọi thứ đều có giá của nó. Để quý thầy cô và các bạn nhận được 4, 5 triệu mỗi tháng, cần đòi hỏi ở thầy cô và các bạn sự kiên trì, chịu khó và biết sử dụng máy tính một chút. Vậy thực chất của việc này là việc gì và làm như thế nào? Quý thầy cô và các bạn hãy đọc bài viết của tôi, và nếu có hứng thú thì hãy bắt tay vào công việc ngay thôi.
	Thầy cô chắc đã nghe nghiều đến việc kiếm tiền qua mạng. Chắc chắn là có. Tuy nhiên trên internet hiện nay có nhiều trang Web kiếm tiền không uy tín
( đó là những trang web nước ngoài, những trang web trả thù lao rất cao...). Nếu là web nước ngoài thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn về mặt ngôn ngữ, những web trả thù lao rất cao đều không uy tín, chúng ta hãy nhận những gì tương xứng với công lao của chúng ta, đó là sự thật. 
	 Ở Việt Nam trang web thật sự uy tín đó là :  .Lúc đầu bản thân tôi cũng thấy không chắc chắn lắm về cách kiếm tiền này. Nhưng giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng, đơn giản vì tôi đã được nhận tiền từ công ty.( thầy cô và các bạn cứ tích lũy được 50.000 thôi và yêu cầu satavina thanh toán bằng cách nạp thẻ điện thoại là sẽ tin ngay).Tất nhiên thời gian đầu số tiền kiếm được chẳng bao nhiêu, nhưng sau đó số tiền kiếm được sẽ tăng lên. Có thể thầy cô và các bạn sẽ nói: đó là vớ vẩn, chẳng ai tự nhiên mang tiền cho mình. Đúng chẳng ai cho không thầy cô và các bạn tiền đâu, chúng ta phải làm việc, chúng ta phải mang về lợi nhuận cho họ. Khi chúng ta đọc quảng cáo, xem video quảng cáo nghĩa là mang về doanh thu cho Satavina, đương nhiên họ ăn cơm thì chúng ta cũng phải có cháo mà ăn chứ, không thì ai dại gì mà làm việc cho họ.
Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào đây. Thầy cô và các bạn làm như này nhé: 
1/ Satavina.com là công ty như thế nào:
Đó là công ty cổ phần hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trụ sở tại tòa nhà Femixco, Tầng 6,  231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh.
 GPKD số 0310332710 - do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy phép ICP số 13/GP-STTTT do Sở Thông Tin & Truyền Thông TP.HCM cấp.quận 1 Thành Phố HCM.
 Khi thầy cô là thành viên của công ty, thầy cô sẽ được hưởng tiền hoa hồng từ việc đọc quảng cáo và xem video quảng cáo( tiền này được trích ra từ tiền thuê quảng cáo của các công ty quảng cáo thuê trên satavina)
2/ Các bước đăng kí là thành viên và cách kiếm tiền:
Để đăng kí làm thành viên satavina thầy cô làm như sau:
Bước 1: 
Nhập địa chỉ web:  vào trình duyệt web( Dựng trình duyệt firefox, không nên dựng trình duyệt explorer) 
Giao diện như sau:
 Để nhanh chóng quý thầy cô và các bạn có thể coppy đường linh sau:
 ( Thầy cô và các bạn chỉ điền thông tin của mình là được. Tuy nhiên, chức năng đăng kí thành viên mới chỉ được mở vài lần trong ngày. Mục đích là để thầy cô và các bạn tìm hiểu kĩ về công ty trước khi giới thiệu bạn bè ) 
 Bước 2:
 Click chuột vào mục Đăng kí, góc trên bên phải( có thể sẽ không có giao diện ở bước 3 vì thời gian đăng kí không liên tục trong cả ngày, thầy cô và các bạn phải thật kiên trì). 
 Bước 3:
 Nếu có giao diện hiện ra. thầy cô khai báo các thông tin:
Thầy cô khai báo cụ thể các mục như sau:
+ Mail người giới thiệu( là mail của tôi, tôi đã là thành viên chính thức): 	 minhnguyen.org@gmail.com
+ Mã số người giới thiệu( Nhập chính xác) : 00036644
 Hoặc quý thầy cô và các bạn có thể coppy Link giới thiệu trực tiếp:  
+ Địa chỉ mail: đây là địa chỉ mail của thầy cô và các bạn. Khai báo địa chỉ thật để còn vào đó kích hoạt tài khoản nếu sai thầy cô và các bạn không thể là thành viên chính thức.
+ Nhập lại địa chỉ mail:.....
+ Mật khẩu đăng nhập: nhập mật khẩu khi đăng nhập trang web satavina.com
+ Các thông tin ở mục: 
Thông tin chủ tài khoản: thầy cô và các bạn phải nhập chính xác tuyệt đối, vì thông tin này chỉ được nhập 1 lần duy nhất, không sửa được. Thông tin này liên quan đến việc giao dịch sau này. Sai sẽ không giao dịch được.
+ Nhập mã xác nhận: nhập các chữ, số có bên cạnh vào ô trống
+ Click vào mục: tôi đã đọc kĩ hướng dẫn.....
+ Click vào: ĐĂNG KÍ
Sau khi đăng kí web sẽ thông báo thành công hay không. Nếu thành công thầy cô và các bạn vào hòm thư đã khai báo để kích hoạt tài khoản. Khi thành công quý thầy cô và các bạn vào web sẽ có đầy đủ thông tin về công ty satavina và cách thức kiếm tiền. Hãy tin vào lợi nhuận mà satavina sẽ mang lại cho thầy cô. Hãy bắt tay vào việc đăng kí, chúng ta không mất gì, chỉ mất một chút thời gian trong ngày mà thôi.
 Kính chúc quý thầy cô và các bạn thành công.
 Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì trong quá trình tích lũy tiền của mình hãy gọi trực tiếp hoặc mail cho tôi:
 Người giới thiệu: Nguyễn Văn Phức
 Email người giới thiệu: minhnguyen.org@gmail.com
 Mã số người giới thiệu: 00036644
2/ Cách thức satavina tính điểm quy ra tiền cho thầy cô và các bạn:
+ Điểm của thầy cô và các bạn được tích lũy nhờ vào đọc quảng cáo và xem video quảng cáo.
Nếu chỉ tích lũy điểm từ chính chỉ các thầy cô và các bạn thì 1 tháng chỉ được khoảng 1tr.Nhưng để tăng điểm thầy cô cần phát triển mạng lưới bạn bè của thầy cô và các bạn.
3/ Cách thức phát triển mạng lưới:
- Xem 1 quảng cáo video: 10 điểm/giây. (có hơn 10 video quảng cáo, mỗi video trung bình 1 phút)
- Đọc 1 tin quảng cáo: 10 điểm/giây. (hơn 5 tin quảng cáo)
_Trả lời 1 phiếu khảo sát.:100,000 điểm / 1 bài.
_Viết bài....
Trong 1 ngày bạn chỉ cần dành ít nhất 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng . 
- Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày.
- Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày.
- Tương tự như vậy, công ty chi trả đến Mức 5 của bạn theo sơ đồ sau :
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 1, bạn được 3.000đồng/ngày
→ 90.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 2, bạn được 30.000đồng/ngày
→ 900.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 3, bạn được 300.000đồng/ngày
→ 9.000.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 4, bạn được 3.000.000đồng/ngày
→ 90.000.000 đồng/tháng.
- Nếu bạn xây dựng đến Mức 5, bạn được 30.000.000đồng/ngày
→ 900.000.000 đồng/tháng.
Tuy nhiên thầy cô và các bạn không nên mơ đạt đến mức 5. Chỉ cần cố gắng để 1tháng được 1=>10 triệu là quá ổn rồi. 
Như vậy thầy cô và các bạn thấy satavina không cho không thầy cô và các bạn tiền đúng không. Vậy hãy đăng kí và giới thiệu mạng lưới của mình ngay đi.
Lưu ý: Chỉ khi thầy cô và các bạn là thành viên chính thức thì thầy cô và các bạn mới được phép giới thiệu người khác.
 Hãy giới thiệu đến người khác là bạn bè thầy cô và các bạn như tôi đã giới thiệu và hãy quan tâm đến những người mà bạn đã giới thiệu và chăm sóc họ( khi là thành viên thầy cô và các bạn sẽ có mã số riêng).Khi giới thiệu bạn bè hãy thay nội dung ở mục thông tin người giới thiệu là thông tin của thầy cô và các bạn. Chúc quý thầy cô và các bạn thành công và có thể kiếm được 1 khoản tiền cho riêng mình.
 Người giới thiệu: NGUYỄN VĂN PHỨC
 Email người giới thiệu: minhnguyen.org@gmail.co
 Mã số người giới thiệu: 00 3664

File đính kèm:

  • docSang_kien_kinh_nghiem_Nang_cao_ky_nang_viet_CTHH.doc
Sáng Kiến Liên Quan