Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm tổ chức phong trào rèn viết cho học sinh ở trường Tiểu học

I/ Xuất phát:

Tiểu học là bậc học đầu tiên trong hệ thống giaó dục phổ thông. Luật giáo dục ghi rõ:“ Giáo dục tiểu học nhằm giúp HS hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS tiếp tục học trung học cơ sở” (Luật GD - 1998) .

Giáo dục nước ta nói chung, giáo dục tiểu học nước ta nói riêng đã bước sang một giai đoạn mới ; Giai đoạn nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước. Trong giai đoạn này, có một nhiệm vụ cấp bách cần làm là nâng cao chất lượng học tập của học sinh, để trong thời gian tới chúng ta có một đội ngũ thanh niên có tri thức ngang tầm với khu vực và trên thế giới.

Người xưa đã nói: “Nt chữ - nết người” . thật vậy, việc rèn chữ giúp học sinh rèn luyện tính cách và góp phần học tốt các môn học khác.

Chính vì vậy, chất lượng chữ viết của học sinh luơn l vấn đề được thầy cơ gio quan tm. Chữ viết của học sinh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập các môn học khác. Luyện chữ viết giúp học sinh rèn tính cẩn thận, tính kiên trì góp phần rèn luyện nhân cách giúp các em có hành trang vững chắc vào đời. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “rèn chữ cho học sinh”

II/ Thực trạng:

Thành phố Nha Trang là đơn vị luôn đi đầu về chất lượng giáo dục của Tỉnh Khánh Hòa đđặc biệt là phong trào rèn chữ viết. Trường Tiểu học Phước Hải 3 chúng tôi nằm trong con hẻm nhỏ, trên đường Đồng Nai của Thành Phố Nha Trang. Học sinh của trường tôi nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh phần lớn lam lao động tự do nên ít quan tâm đến việc học của con cái, gần như họ giao khoán cho giáo viên. Viêc dạy học đã khó như vậy nên việc rèn viết càng khó khăn hơn vì hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của ngưòi giáo viên.

Phong trào rèn viết của trường Tiểu họcPhước Hải 3 nhiều năm qua và năm học này cũng được BGH rất quan tâm từ khâu phát động phong trào đến việc tổ chức các kì thi chọn học sinh để bồi dưỡng nhưng chất lượng chữ viết của các em vẫn chưa khởi sắc . Là một hiệu phó chuyên môn tôi luôn trăn trở tìm biện pháp để làm thế nào giúp các em có chữ viết tốt hơn. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “một vài kinh nghiệm trong việc rèn viết cho học sinh ở trường Tiểu học Phước Hải 3 Thành phố Nha Trang”

 

doc7 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một vài kinh nghiệm tổ chức phong trào rèn viết cho học sinh ở trường Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên đề tài
MỘT VÀI KINH NGHIỆM 
TỔ CHỨC PHONG TRÀO RÈN VIẾT CHO HỌC SINH 
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 
NGƯỜI VIẾT : 
I/ Xuất phát:
Tiểu học là bậc học đầu tiên trong hệ thống giaó dục phổ thông. Luật giáo dục ghi rõ:“ Giáo dục tiểu học nhằm giúp HS hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho HS tiếp tục học trung học cơ sở” (Luật GD - 1998) .
Giáo dục nước ta nói chung, giáo dục tiểu học nước ta nói riêng đã bước sang một giai đoạn mới ; Giai đoạn nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ yêu cầu công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước. Trong giai đoạn này, có một nhiệm vụ cấp bách cần làm là nâng cao chất lượng học tập của học sinh, để trong thời gian tới chúng ta có một đội ngũ thanh niên có tri thức ngang tầm với khu vực và trên thế giới. 
Người xưa đã nói: “Nét chữ - nết người” . thật vậy, việc rèn chữ giúp học sinh rèn luyện tính cách và góp phần học tốt các môn học khác.
Chính vì vậy, chất lượng chữ viết của học sinh luơn là vấn đề được thầy cơ giáo quan tâm. Chữ viết của học sinh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập các môn học khác. Luyện chữ viết giúp học sinh rèn tính cẩn thận, tính kiên trì góp phần rèn luyện nhân cách giúp các em có hành trang vững chắùc vào đời. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “rèn chữ cho học sinh”
II/ Thực trạng:
Thành phố Nha Trang là đơn vị luôn đi đầu về chất lượng giáo dục của Tỉnh Khánh Hòa đđặc biệt là phong trào rèn chữ viếtø. Trường Tiểu học Phước Hải 3 chúng tôi nằm trong con hẻm nhỏ, trên đường Đồng Nai của Thành Phố Nha Trang. Học sinh của trường tôi nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ huynh phần lớn lamø lao động tự do nên ít quan tâm đến việc học của con cái, gần như họ giao khoán cho giáo viên. Viêïc dạy học đã khó như vậy nên việc rèn viết càng khó khăn hơn vì hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực của ngưòi giáo viên. 
Phong trào rèn viết của trường Tiểu họcPhước Hải 3 nhiều năm qua và năm học này cũng được BGH rất quan tâm từ khâu phát động phong trào đến việc tổ chức các kì thi chọn học sinh để bồi dưỡng nhưng chất lượng chữ viết của các em vẫn chưa khởi sắc . Là một hiệu phó chuyên môn tôi luôn trăn trở tìm biện pháp để làm thế nào giúp các em có chữ viết tốt hơn. Chính vì vậy tôi chọn đề tài “một vài kinh nghiệm trong việc rèn viết cho học sinh ở trường Tiểu học Phước Hải 3 Thành phố Nha Trang”
III/ Tìm nguyên nhân những yếu kém:
 Trước tiên tôi tìm hiểu nguyên nhân những yếu kém :
+ Do hoàn cảnh gia đình như : Cha mẹ li dị, cha mẹ đi làm xa, phải trông giữ em, phải làm việc nhà, hoặc không có người đôn đốc nhắc nhở.v.v.
+ Hổng kiến thức : quên những kiến thức đã học do chưa thuộc kĩ bài hoặc chưa hiểu sâu bài, chưa thuộc nguyên tắc viết các con chữ, khoảng cách độ cao các con chữ. 
+ Giáo viên ít kiểm tra nhắc nhở nên học sinh cứ viết bừa không có ý thức rèn chữ.
+ Không khí các tiết học còn nặng nề, học sinh ít yêu thích việc rèn luyện chữ viết. 
+ Chữ viết của giáo viên chưa chuẩn, chưa đẹp.
+ Việc kiểm tra đánh giá của BGH , của tổ chuyên môn còn hạn chế 
Trên cơ sở nắm được một số nguyên nhân trên tôi đã đưa ra một số biện pháp để khắc phục.
IV/ Các biện pháp : 
Về phía nhà trường: 
1. 1/ Xây dựng kế hoạch : 
	Xây dựng kế hoạch cụ thể , chia phong trào rèn viết thành ba giai đoạn:
Giai đoạn đầu: Giai đoạn phục hồi: ở giai đoạn này chỉ yêu cầu học sinh khắc phục những lỗi sai về độ cao, khoảng cách các con chữ .
Giai đoạn Hai: Giai đoạn cơ bản: giai đoạn này yêu cầu đạt được kĩ thuật chuẩn của viêïc viết các con chữ. 
Giai đoạn cuối: Giai đoạn nâng cao: yêu cầu của giai đoạn này là việc rèn các kĩ năng viết đẹp, viết nét đậm nhạt và viết nét nghiêng.
 Tạo sự đồng thuận và quyết tâm xây dựng bằng được phong trào rèn viết trong BGH, trong tập thể Liên tịch đặc biệt các tổ trưởng chuyên môn. 
Họp chuyên môn, giao nhiệm vụ đến các tổ chuyên môn và cho từng giáo viên. 
1.2/ Giáo dục Tuyên truyền:
- Cho các tổ chuyên môn đăng kí thi đua chấm dứt viêïc học sinh viết chữ xấu, viêùt sai. 
- Trong sinh hoạt chuyên môn tôi phát động phong trào thi đua giữa các lớp. 
- Yêu cầu giáo viên: 
+ kể lại tấm gương Cao Bá Quát, ông là người học rộng biết nhiều nhưng chữ lại rất xấu. Ôâng đã kiên trì luyện viết ngày đêm và đã viết đẹp trở thành một nhà thư pháp nổi tiếng. 
+ Cho học sinh xem các bài viết chữ đẹp của các bạn trong lớp hoặc bài viết đẹp của các bạn lớp khác. Đặc biệt trong năm học này Tơi đã sưu tầm đựơc các bài viết được giải Quốc gia và nhân rộng để giáo viên tham khảo và cho học sinh được thấy các bài viết này để từ đĩ các em học tập và phấn đấu. Việc làm này rất cĩ hiệu quả đối với cả giáo viên và học sinh, nhất là những học sinh trong đội tuyển. khi các em được tiếp xúc với những bài viết được giải thì tinh thần các em phấn khởi và tạo sự hưng phấn để các em rèn luyện.
- Hướng dẫn giáo viên phát động phong trào rèn viết trong lớp học, đưa việc rèn viết vào giáo dục trong sinh hoạt đầu tuần và cuối tuần. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên nhắc nhở trong mỗi tiết học. 
- Tổ chức thi đua giữa các lớp đây là việc làm rất có hiệu quả, việc tổ chức thi đua làm cho cả giáo viên và học sinh đều hăng hái cố gắng. 
- Tổ chức chuyên đề dạy tập viết cấp tổ và cấp trường. 
- Tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm rèn viết. 
- Thường xuyên dự giờ thăm lớp đặc biệt là các tiết tập viết, tiết chính tả.
1.3/ Xây dựng phong trào rèn viết trong giáo viên. 
- Bản thân tôi cũng rèn viết và có vở rèn chữ như giáo viên. Tôi cố gắng thực hiện việc luyện viết, thông qua đây bản thân tôi cũng có thêm kinh nghiệm để chỉ đạo sát sao cụ thể hơn. Đồng thời tôi gương mẫu trong rèn viết cũng góp phần thúc đẩy giáo viên làm tốt công việc của mình.
- Tiếp theo tôi yêu cầu mỗi giáo viên phải có vở rèn viết, mỗi tuần viết một bài với độ dài 150 chữ trở lên . Viết đúng mẫu chữ theo quy định hiện hành. Yêu cầu giáo viên viết theo những bài viết được giải mà chúng tôi đã nhân bản phát đến từng giáo viên. Việc luyện tập theo cách này rất có hiệu quả. 
Đây là một việc làm tương đối khó vì giáo viên phần lớn đã quen với cách viết của chương trình cũ nên việc rèn viết làm nhiều giáo viên ngại và có vẻ khó chịu, có giáo viên lúc đầu làm cho có để đối phó nhưng sau đó tôi gặp riêng trao đổi và thổi vào họ niềm đam mê chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã tập được phong trào thi đua rèn viết rất sôi nổi trong giáo viên sau một thời gian nhiều giáo viên đã rèn viết rất tốt. Cuối mỗi tuần tôi yêu cầu giáo viên nộp vở để kiểm tra, sau đó tôi có tuyên dương nhận xét trong các cuộc họp mặt. Từ đó nhiều giáo viên đã rất có gắng và chữ viết của nhiều giáo viên đã đẹp lên trông thấy.Thật thế muốn rèn chữ cho học sinh thì bản thân người giáo viên phải gương mẫu để làm gương cho các em. 
1.4/ Kiểm tra: 
Hàng tuần tôi thu vở rèn viết của giáo viên, vở viết của học sinh để kiểm tra và đánh giá xếp loại, kết quả kiểm tra được dán công khai trong bảng thi đua của trường để học sinh và giáo viên theo dõi. 
Bước đầu chỉ tổ chức kiêûm tra vở tâïp viêùt và vở chính tả. Sau đó nâng dần đến các vở khác. 
 Trong buổi chào cơ,ø tổ chức tuyên dương , cộng điểm thi đua cho các lớp đứng vị thứ nhất.
Thông qua kiểm tra tôi rút ra những ưu điểm, khuýêt điểm của từng lớp, gặp gỡ riêng từng giáo viên để trao đổi tư vấn cho giáo viên các biện pháp khắc phục. 
Việc làm này tưởng đơn giản nhưng laiï có hiệu quả cao. Tuy nhiên cũng đòi hỏi người hiệu phó phải thật tâm huyết bỏ nhiều thời gian và công sức để kiểm tra và tư vấn cho giáo viên. Công việc này phải làm thường xuyên , liên tục, nếu không kiểm tra thì giáo viên sẽ lơ là, học sinh sẽ bỏ không phâùn đấu.
 Bên cạnh đó chúng tôi còn tổ chức phối hợp một số các hoạt động như:
+ Tổ chức triển lãm trưng bày vở sạch chữ đẹp, thi viết chữ đẹp. 
+ Tổ chức thi viết chữ đẹp trong khối, trong trường.
+ Thành lập câu lạc bộ những người viết chữ đẹp, phân công giáo viên phụ trách, sinh hoạt mỗi tuần một lần. Câu lạc bộ này giúp vừa rèn viết vừa để trao đổi kinh nghiệm . 
- Sinh hoạt câu lạc bộ vừa mang tính học tập vừa mang tính giải trí . Chúng tôi muốn thông qua câu lạc bộ này để thổi vào học sinh niềm đam mê rèn viết. Câu lạc bộ này râùt có tác dụng làm học sinh cảm thấy tự hào muốn phấn đấu nhiều hơn. 
2. VỀØ PHÍA GIÁO VIÊN:
2.1 / Xây dựng nề nếp rèn viết trong các tiết học . 
Đây là một nội dung quan trọng mà giáo viên phải thật quan tâm và ưu tiên trước. Xây dựng nề nếp học tập nghiêm túc trong các tiết học. Việc làm này phải ưu tiên làm trước vì lớp phải có nề nếp thì mới có thể xây dựng được các phong trào khác có hiệu qua.û 
Giáo viên cần thiết lập một nội quy cụ thể về yêu cầu của chữ viết trong vở của học sinh. Yêu cầu học sinh ngồi học ngay ngắn . Học sinh phải viết chữ nắn nót mới được cô giáo chấp nhận thu vở chấm bài và tham gia các phong trào khác của lớp. Giáo viên phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu này một cách thường xuyên, có như vậy mới xây dựng được nề nếp rèn chữ. 
Bên cạnh đó giáo viên cần tìm hiểu những yếu kém trong chữ viết của lớp mình. Cụ thể tình hình chữ viết của học sinh trường tôi là: các em viết sai khoảng cách, độ cao cacù con chữ, một số em viết các nét thẳng, nét thắt nét cong chưa đúng quy định. Một số em tư thế ngồi viết và cách cầm bút còn chưa đúng. 
Giáo viên cần phân ra các loại lỗi để giúp các em khắc phục.
 Với các trường hợp mắc lỗi về độ cao , khoảng cách các con chữ , cách cầøm bút và tư thế ngồi viết. Giáo viên cần hướáng dẫn và nhắc học sinh thực hiện hàng ngày . yêu cầu học sinh học lại khoảng cách giữa các con chữ và nhắc nhở hàng ngày, hàng giờ để các em khắc phục. Việc làm này cần thực hiện dứt điểm ở giai đoạn đầu của phong trào và hoàn thành càng sớm càng tốt.
Với các lỗi về kĩ thuật viết các các con chữ, viêùt nét cong, nét thẳng . . giáo viên giúp học sinh luyện lại các nét chữ cơ bản qua viết bảng con, viết vào vở luyện riêng . Công việc làm này tiến hành đầu giờ tập viết, đầu các tiết chính tả hoăc giờ truy bài. . . giờ sinh hoạt lớp, giờ học buổi 2 và luỵên thêm ở nhà.
Đây là việc làm rất quan trọng gúp các em bổ sung những kiến thức đã bỏ hổng và giúp các em củng cố lại các kiến thức đã bị sao nhãng . 
 Hàng ngày giáo viên cần kiểm tra chữ viết của các em để đánh giá . Khen thưởng động viên cũng là một biện pháp có râùt nhiều tác dụng gíup các em hăng hái thi đua rèn luyện . Chính vì vậy ở mỗi cấp cần phát huy như khen trong lớp, khen trong tổ chuyên môn và khen trước toàn trường.
Phần thưởng có thể là các trò chơi, một mẩu chuyện vui , những bông hoa , điểm tốt . . . Tổ chức thi đua trong các tổ, các cá nhân và thi đua với lớp bạn. Kịp thời động viên, khích lệ nhất là các em hs cá biệt, những hs học yếu có cố gắng. 
 Những việc làm này tuy nhỏ nhưng lại rất có hiệu quả, giúp các em yêu thích học tập hơn, yêu tập thể lớp của mình hơn và là động lực để học sinh cố gắng học tập.
2. 2/ Kiến thức mới :
Đầu tư soạn giáo án một cách chi tiết cụ thể ở những nội dung kiến thức mới đặc biệt là những kiến thức có liên quan đến các kiến thức cũ mà học sinh còn yếu, giáo viên cần ôn lại những kiến thức có liên quan rồi mới dạy bài mới. 
Với việc dạy các tiết tập viết giáo viên cần đầu tư nhiều tâm huyết. Giáo viên chú ý khâu viết mẫu và rèn luyện sửa các lỗi sai cho các em, đặc biêït các lỗi đã thành thói quen thì việc sửa lỗi phải cần nhièu thời gian và cần sự kiên trì luyện tập. Phải được rèn luyện hàng ngày mới mong có kết quả được. Sau khi học sinh đã viết đúng qui định giáo viên mới tìm cách nâng cao bằng cách rèn cách viết đẹp, viết nét thanh nét đậm. Viết nét nghiêng. 
 Đọc sách báo, các chuyên san GD tiểu học và học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp để nâng cao chất lượng các tiết dạy trên lớp, đảm bảo truyền thụ đủ kiến thức trọng tâm, tiết học vui, thoải mái để mỗi tiết học, mỗi ngày lên lớp như một ngày hội của các em. Luôn động viên khuyến khích các em phát biểu suy nghĩ của mình, tránh đánh mắng sỉ nhục học sinh làm cho các em sợ và thiếu tự tin. Cuối tiết học GV trao đổi cho các em nói những kiến thức còn chưa hiểu để giáo viên giảng lại.
Trong mỗi tiết học nên cho hs làm một số bài tập vào vở và cố gắng chấm bài ngay để nắm được việc hiểu bài của các em trong tiết học đó. Sau khi chấm bài cho hs sửa bài và kiểm tra lại bài sửa của các em làm sai bằng cách tự gv kiểm tra, hoặc phân công các bạn kiểm tra chéo bài sửa của nhau. Đây là khâu quan trọng để giáo viên điều chỉnh kết quả lên lớp của mình và khắc phục ngay những thiếu sót. Có như vậy mới giúp hs hiểu bài. Nếu hiểu bài các em sẽ thích học, say mê học tập. 
2. 3/ Phối hợp với phụ huynh học sinh: 
 Công việc này có tác dụng rất tốt trong phong trào rèn viết. Giáo viên cần thông báo đến phụ huynh học sinh về phong trào rèn viết của trường và yêu cầu phụ huynh phối hợp việc làm naỳ giúp phụ huynh phát huy vai trò trách nhiệm và tạo niềm vui cho phụ huynh khi thấy được sự cố gắng của con em mình đồng thhời phụ huynh cũng cảm thấy tin tưởng vào việc giáo giục và trách nhiệm của thầy cô, nhà trường với việc rèn luỵên của con em họ . 
 Tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh để kịp thời động viên, giúp đỡ. Thăm gia đình hs và trao đổi các biện pháp giáo dục các em với phụ huynh 
5/ Tổ chức cho học sinh giúp đỡ lẫn nhau:
Phân công hs khá giỏi kèm hs yếu kém dưới hình thức như đôi bạn cùng tiến và tổ chức thi đua giữa các đôi bạn cùng tiến. Hàng ngày, hàng tuần, tháng có tổng kết rút kinh nghiệm và động viên các em kịp thời. Luôn tạo các phong trào thi đua trong lớp, tổ nhóm để các em phấn khởi.
Đây là một việc làm tốn nhiều thời gian, tâm huyết đòi hỏi người GV phải chịu khó, phải “hi sinh” thời gian, công sức. Những việc này phải làm thường xuyên, có như vậy mới đạt được kết quả mong muốn.
V/ Kết quả:
Sau khi áp dụng những biện pháp trên trong hai tháng, trưồng tôi đã có không khí thi đua thật sôi nổi, học sinh yêu thích học tập, thích môn tập viết hơn và đặc biệt các em đã viết đẹp, viết đúng chữ viết. Giáo viên ai cũng hăng say rèn luyện thi đua rèn viết . Các thầy cô giáo đã viết đúng mẫu chữ quy định , nhiều giáo viên viết đẹp . không chỉ viết đẹp hơn mà chất lượng học tập cũng được nâng cao học sinh còn học tốt hơn các môn học khác.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã áp dụng để giúp giáo viên, học sinh của mình xây dựng phong trào rèn viết của trường Tiểu học Phước Hải 3 đến cuối năm học tình hình chữ viết của chúng toiâ đã rất khả quan không có học sinh viết chữ xấu, không có học sinh xếp loại c. chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng và củng cố ở năm học tiếp theo để có các biện pháp rèn luyện tích cục hơn, hieuä quả hơn
VI/ Bài học kinh nghiệm: 
1. Lên kế hoạch ngay từ đầu năm học đồng thời vạch rõ chương trình và từng giai đoạn cụ thể. 
2. Thường xuyên kiểm tra vở học sinh và vở rèn viết giáo viên . 
3. Mở lớp luyện viết 
 4. Cung cấp cho học sinh những bài viết mẫu, những bài viết đẹp đạt giải để học sinh phấn đấu và yêu cầu học sinh viết đúng mẫu.
5. Tổ chức thi viết chữ đẹp giữ vở sạch và tổ chức triển lãm nêu gương những lớp có phong trào rèn viết tốt. 
Nha Trang, ngày 05 tháng 04 năm 2009
 	 Người viết

File đính kèm:

  • docskkn_REN_VIET_CHO_HS_TIEU_HOC.doc
Sáng Kiến Liên Quan