Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả viết Chuyên đề môn học quốc phòng cho học sinh THPT 19 – 5 Kim Bôi

 Chương I . TỔNG QUAN

1. Cơ sở lí luận

 Quốc phòng an ninh là công việc giữ nước của một quôc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội đối ngoại về quân sự , kinh tế, văn hoá, chính trị ,khoa học của nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước tạo nên một sức mạnh toàn diện ,cân đối trong đó sức mạnh quân sự là nòng cốt, nhằm giữ vững hoà bình ,đẩy lùi,ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức quy mô .

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 20/11/2017 | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả viết Chuyên đề môn học quốc phòng cho học sinh THPT 19 – 5 Kim Bôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Chương I . TỔNG QUAN 
1. Cơ sở lí luận
 Quốc phòng an ninh là công việc giữ nước của một quôc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội đối ngoại về quân sự , kinh tế, văn hoá, chính trị ,khoa học của nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước tạo nên một sức mạnh toàn diện ,cân đối trong đó sức mạnh quân sự là nòng cốt, nhằm giữ vững hoà bình ,đẩy lùi,ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức quy mô .
 Còn an ninh được hiểu là sự ổn định trong quan hệ giữa các giai cấp , an ninh quốc gia bao gồm sự ổn định của hai mặt,hai nội dung đối nội, đối ngoại nhằm ổn định giữ vững trật tự an toàn xã hội .
 Từ khi ra đời cho tới nay, Đảng ta luôn coi trọng lĩnh vực quốc phòng,an ninh và coi đó là một nội dung lãnh đạo của đảng ,một nhiệm vụ quan trọng của cách mạng Việt Nam 
 Giáo dục quốc phòng an ninh là một môn học nằm trong chương trình dạy học ở các trường phổ thông và là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân. Môn học này đã góp phần giáo dục thế hệ tương lai của đất nước có đạo đức trong sáng, có lí tưởng cao đẹp, có ý chí kiên cường trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc .
 Những năm qua cùng với thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước , công tác giáo dục quốc phong an ninh ở nước ta nhất là việc giảng dạy môn học này ở nhà trường phổ thông luôn được đảng , nhà nước và nhân dân chăm lo xây dựng ,củng cố. Môn học này con có tác dụng rèn luyện tác phong nghiêm túc ,tinh thần đoàn kết , ý thức tổ chức kỷ luật trong học sinh . măc dù có vai trò và vị trí quan trọng như vậy nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau ,chất lượng dạy và học môn quốc phòng còn bị xem nhẹ . những năm học trước môn giáo dục quốc phòng được các trường giảng dạy tập trung khoảng 1 tuần vào đầu học kỳ 1 hoặc học kỳ 2 lý do các trường đưa ra khi chọn giải pháp học tập trung là để tạo điều kiện về mặt thời gian cho các môn học chính khoá . môn học giáo dục quốc phòng chưa được coi trọng dẫn đến học sinh không nắm vững hoặc không có kiến thức về quốc phòng – an ninh sẽ không đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa . Vì vậy với mong muốn nâng cao vai trò và vị thế của môn giáo dục quốc phòng an ninh ở nhà trường phổ thông Tôi mạnh dạn đóng góp một vài kinh nghiệm qua quá giảng dạy với sáng kiến “Một vài biện pháp nâng cao hiệu quả viết chuyên đề môn học quốc phòng cho học sinh THPT 19 – 5 Kim Bôi”.
2. Phương pháp tiếp cận
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp tra cứu tài liệu
- Phương pháp thực nghiệm
3. Hiệu quả đạt được:
 Sáng kiến đã giúp học sinh phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và trong thực tiễn; tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú trong học tập. Làm cho “HỌC” là quá trình kiến tạo học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác và xử lý thông tin, tự hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh, dạy học sinh cách tìm ra chân lí. Chú trọng hình thành các năng lực (tự học, sáng tạo, hợp tác).
`
Chương II MÔ TẢ SÁNG KIẾN 
Vấn đề của sáng kiến
 Giáo dục quốc phòng cho học sinh phổ thông là một bộ phận quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng toàn dân . giáo dục quốc phòng – an ninh là môn học chính khoá nằm trong chương trình giảng dạy của các trường THPT nhằm rèn luyện tính kỷ luật,giáo dục lòng yêu nước , niềm tự hào dân tộc, góp phần nâng cao ý thức quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Nhận thức rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ trên, những năm qua Ban Giám Hiệu và tổ Thể Dục – GDQP-AN luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục Quốc Phòng cho học sinh.
 Trong những năm gần đây khi Việt Nam đang trên đà phát triển, kỹ thuật thông tin hiện đại thì việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được các cấp lãnh đạo của nghành quan tâm ủng hộ, hiện nay đa số giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy rất đa dạng và phong phú sinh động gây hứng thú cho học sinh nói chung và đối với phương pháp giáo dục quốc phòng – an ninh nói riêng ,chương trình môn học giáo dục quốc phòng – an ninh rất đa dạng có liên quan đến các môn học khác : 
Liên quan đến Lịch Sử có bài : Việt Nam dánh giặc giữ nước ,lịch sử và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam 
Liên quan đến Địa Lý có bài : Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia và bài thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai
Liên quan đến Giáo dục công dân có bài : Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma tuý 
Liên quan đến Sinh học có bài : Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương,kỹ thuật cấp cứu chuyển thương
Liên quan đến Hướng Nghiệp có bài : Nhà trường quân đội ,Công an và tuyển sinh 
 Vì thế mà tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến giúp học sinh viết tốt các chuyên đề quốc phòng trong môn giáo dục quốc phòng có tích hợp các môn học xã hội khác.
2. Giải pháp thực hiện
2.1 Giáo viên quốc phòng tích lũy và cập nhật thông tin chính trị
2.2 Giáo viên lựa chọn những vấn đề “nóng” về an ninh quốc phòng được dư luận xã hội quan tâm.
2.3 Ra đề tài và yêu cầu từng khối học sinh hoàn thành. 
2.4 Tổ chức ngoại khóa về quốc phòng an ninh để học sinh trình bày hiểu biết, quan điểm.
2.5 Thu bài viết, nhận xét, động viên khích lệ những bài viết công phu.
3. Khả năng áp dụng và nhân rộng sáng kiến
Sáng kiến này áp dụng với học sinh cả 3 khối trong các buổi ngoại khóa và các bài thu hoạch môn giáo dục quốc phòng an ninh.
Chương III . KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
1. Kết luận
 Kết quả các lớp được hướng dẫn viết chuyên đề có thái độ học tập tốt hơn, ý thức cao trong học tập, giờ học môn giáo dục quốc phòng – an ninh đối với những lớp viết chuyên đề rất sôi nổi, trao đổi những thông tin mà các em biết, đồng thời những quyển chuyên đề khi hoàn tất xong sẽ được thẩm định và đưa vào thư viện trường để làm những chuyên đề tham khảo cho các lớp sau học tập và nghiên cứu 
2. Đề xuất kiến nghị 
- Các giáo viên bộ môn quốc phòng – an ninh cần đổi mới phương pháp dạy học nhằm tạo hứng thú, trang bị kiến thức kỹ năng cơ bản về quốc phòng – an ninh cho học sinh 
- Các cấp lãnh đạo cần quan tâm và đầu tư hơn nữa đối với bộ môn quốc phòng trong nhà trường.
	Người viết 
 Nguyễn Quốc Hoàn

File đính kèm:

  • docĐỀ CƯƠNG SKKN QPAN - Nguyễn Quốc Ho¢n.doc
  • docBIA SANG KIEN_hoan (1).doc