Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp của ban giám hiệu trường THCS Tây Sơn trong việc tổ chức học sinh truy bài 15 phút đầu giờ

Chúng ta đã và đang sống trong thời kì đất nước đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh “

Đặc biệt trong các năm gần đây Đảng , Nhà nước đang triển khai mạnh mẻ các chủ truơng đường lối của đảng đến toàn dân

Bộ GD và ngành chúng ta đang tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không với năm nội dung trong quá trình giảng dạy nhằm chống bệnh thành tích , chống tiêu cực trong dạy học và khắc phục hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp trong giáo dục .

Hơn nữa trong giai đoạn hiện nay Đảng,chính quyền các cấp đã và đang phấn đấu hoàn thành PCGD THCS và tiến tới việc thực hiện PCGDTHPTnhằm nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân thúc đẩy sự phát triển của xã hội và đất nước .

Để góp phần vào nhiệm vụ cơ bản nầy nhà trường XHCN chúng ta có trách nhiệm giáo dục cho học sinh trở thành con người phát triển toàn diện có nhân cách phẩm chất đạo đức tốt và có trình độ cao về kiến thức, có thể lực tốt và có óc thẩm mỹ cao . Ngoài việc giáo dục cho học sinh phát triển toàn diện nhà trường cần có kế hoạch và biện pháp để vận động các đối tượng trong độ tuổi được tham gia hoc tập đầy đủ để nâng cao trình độ , hạn chế đến mức thấp nhất việc học sinh bỏ học trong nhà trường , như vậy trách nhiệm của BGH và giáo viên trong nhà trường là rất lớn , rất là quan trọng . Giáo viên trong nhà trường chúng ta hiện nay, không chỉ lo trang bị kiến thức khoa học cho học sinh mà còn là những người phải nổ lực tham gia xây dựng các phong trào trong nhà trường để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngoài ra còn phải là những người thầy cô giáo , người anh , người chị , người thân hết sức gần gủi và quan tâm đến học sinh trong nhà trường tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh , hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt của gia đình các em . Xem xét và trao đổi đê tìm hiểu năng lực học tập của chúng

 

doc16 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 03/08/2015 | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 9Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một vài biện pháp của ban giám hiệu trường THCS Tây Sơn trong việc tổ chức học sinh truy bài 15 phút đầu giờ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • docskknbien_giup_to_chuc_HS_truy_bai_15_phut_dau_gio.doc
Sáng Kiến Liên Quan