Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường, tại trường mầm non xã Ba Đình - Huyện Nga Sơn

Vấn đề quản lý hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên là một vấn đề hiện nay được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm trong nhiều năm qua. Các nghiên cứu về quản lý giáo dục nhấn mạnh vai trò của quản lý chuyên môn nghiệp vụ trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục. Trong thực tế, hoạt động chuyên môn của các trường mầm non rất phong phú. Vì vậy việc quản lý chuyên môn của hiệu trường mầm non cũng khá phức tạp, gồm 3 nội dung CS, ND và GD trẻ. Mỗi nội dung với một yêu cầu chuyên môn khác biệt. Các yêu cầu về thực hiện các nội dung được quy định cụ thể cho mỗi nhà trường, mỗi cán bộ giáo viên mầm non thực hiện, được hướng dẫn ở nhiều tài liệu liên quan đến giáo dục mầm non như: Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình CS - GD trẻ mầm non theo các độ tuổi, các chương trình của BGD&ĐT ban hành, Quyết định 261/SGD&ĐT Thanh Hoá. Đòi hỏi người HT cần nắm vững các nội dung cần quản lý trong nhà trường. Hay nói cách khác, quản lý hoạt động chuyên môn ở trường mầm non thực chất là quản lý quá trình lao động sư phạm của người giáo viên.

Quản lý hoạt động chuyên môn ở trường mầm non, là để nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng CS - GD trẻ trong các trường mầm non nói riêng. Là một vấn đề mà các cấp quản lý ngành, quản lý địa phương và phụ huynh quan tâm. Quá trình nghiên cứu các đề tài về quản lý giáo dục, các nhà nghiên cứu đã đứng ở các góc độ khác nhau để tìm ra các biện pháp quản lý chuyên môn tốt, nhưng đều hướng tới một mục đích là mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

 

doc21 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 8971 | Lượt tải: 118Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp quản lý hoạt động chuyên môn của Hiệu trưởng, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường, tại trường mầm non xã Ba Đình - Huyện Nga Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ể trong tổ chức của người quản lý. Như vậy, quản lý kế hoạch là thực hiện chức năng của nhà quản lý.
Quản lý kế hoạch hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao ý thức thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên theo quy định. Đưa hoạt động chuyên môn vào nề nếp, làm cho mọi thành viên trong tập thể nhà trường nhận thức đầy đủ việc thực hiện nghiêm túc chương trình là nhiệm vụ bắt buộc đối với mọi giáo viên trong trường. Việc đầu tư chuyên môn, soạn bài, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, tự học, tự bồi dưỡng là những điều kiện cần và đủ để thực hiện mục tiêu chăm súc giáo dục. Góp phần nâng cao chất lượng CS - GD trong các trường mầm non.
* Tổ chức thực hiện các giải pháp: 
Kế hoạch chuyên môn ở các tổ chuyên môn là kế hoạch bộ phận trong kế hoạch tổng thể năm học, nhưng cũng mang đặc thù riêng của từng khối tổ, khối lớp. Vì vậy kế hoạch hoạt động chuyên môn trong nhà trường phải được quản lý đảm bảo những yêu cầu sau đây:
Mục tiêu kế hoạch phải thể hiện và cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của ngành, của trường về hoạt động chuyên môn. 
Nội dung kế hoạch phải được thống nhất của HT, phó HT, phù hợp với tình hình thực tế của từng tổ chuyên môn trong nhà trường, phù hợp với đặc thù của từng khối lớp và đặc điểm lứa tuổi của trẻ.
Phải cụ thể rõ ràng về các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu (Về mục tiêu giáo viên chấp hành quy chế chuyên môn, mục tiêu chất lượng trên trẻ, mục tiêu giáo viên giỏi các cấp, SKKN đạt các cấp, thời gian thực hiện và người thực hiện... Các mục tiêu đề ra phải được tập thể bàn bạc và nhất trí cao.
Thể hiện sự phân công giáo viên phụ trách nhóm lớp cụ thể.
Biện pháp và phương hướng hoạt động thể hiện cụ thể theo thời gian hàng tuần, hàng tháng đối với từng tổ chuyên môn.
Sau khi đã thống nhất được kế hoạch hoạt động chung cho từng tổ, hiệu trưởng ủy quyền cho hiệu phó phụ trách chuyên môn theo dõi tiến trình hoạt động của các tổ nhằm phát hiện các vấn đề và giải quyết các vấn đề một cách kịp thời và thông báo cho các tổ trưởng chuyên môn (TMCM) vào các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn hoặc vào buổi họp hội đồng.
HT phải nắm vững yêu cầu: Quá trình quản lý chỉ đạo thực hiện kế hoạch chuyên môn là quá trình ban giám hiệu cần kết hợp chặt chẽ và thông qua tổ, nhóm chuyên môn, biến sự quản lý chỉ đạo chuyên môn của HT thành nề nếp thường xuyên của các tổ chuyên môn mà người TTCM là người được hiệu trưởng ủy quyền quản lý kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ và giáo viên. Từ đó thông tin ngược lên hiệu trưởng. Có như vậy thì vai trò quản lý chuyên môn của người TTCM mới được phát huy, họ mới chủ động trong công việc quản lý của mình. HT nhà trường phải đặt tổ trưởng chuyên môn vào vị trí của người quản lý trường học thật sự, vì họ là người trực tiếp tác động đến giáo viên và trẻ, họ có vai trò to lớn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, biết huy động sức mạnh tập thể để góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.
5. Giải pháp 5: Đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá giáo viên.
Như chúng ta đã biết, Quản lý lãnh đạo mà không có kiểm tra, đánh giá thì cũng coi như không có quản lý lãnh đạo.
Thanh tra, kiểm tra là một trong những biện pháp quản lý có vị trí đặc biệt quan trọng trong quản lý nhà trường. Thanh tra, kiểm tra làm cho việc nắm bắt tình hình công việc kịp thời, thấy được những ưu điểm, nhược điểm trong việc thực hiện qua đó uốn nắn, đôn đốc đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch, đồng thời bồi dưỡng cán bộ giáo viên. Trong công tác quản lý chuyên môn nếu thiếu kiểm tra thì việc quản lý chỉ đạo của người hiệu trưởng sẽ mất đi hẳn một nội dung quan trọng.
Nâng cao ý thức thực hiện qui chế chuyên môn của giáo viên trong nhà trường mầm non.
Ngăn chặn hiện tượng tùy tiện, cắt xén chương trình. Bên cạnh đó, qua việc kiểm tra Hiệu trưởng nắm được tiến độ thực hiện chương trình của các tổ chuyên môn theo kế hoạch đã xây dựng, từ đó có biện pháp chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời.
* Tổ chức thực hiện giải pháp 
Để tiến hành tốt việc kiểm tra, trước hết HT cần phải.
+ Xác định rõ mục đích yêu cầu của từng đợt kiểm tra dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể kế hoạch của nhà trường, của ngành học. Khi xác định mục tiêu yêu cầu kiểm tra phải luôn chú ý đến các phương hướng chủ yếu, các mục tiêu chủ yếu mà nhà trường có nhiệm vụ giải quyết.
+ HT phải có kế hoạch cụ thể trên cơ sở kế hoạch kiểm tra cả năm, học kỳ đi sâu vào kế hoạch từng đợt kiểm tra xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung hình thức, phương pháp kiểm tra.
+ Làm tốt công tác bồi dưỡng giúp cho giáo viên thông suốt việc kiểm tra của hiệu trưởng nhằm phát động được tinh thần tự nguyện tự giác trung thực của giáo viên để họ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi tích cực góp phần thực hiện tốt từng đợt kiểm tra.
HT phải xây dựng các chuẩn đánh giá công tác kiểm tra cho mỗi đợt kiểm tra. Thống nhất quan điểm, công khai với các TTCM, với giáo viên các yêu cầu kiểm tra trong từng đợt kiểm tra.
Thống nhất những quy định về các yêu cầu trong mỗi đợt kiểm tra, Kiểm tra hoạt động hàng ngày. Các quy định được xây dựng thành các chuẩn cụ thể thang điểm cho từng nội dung. Các chuẩn cụ thể phải được xây dựng dựa trên các nội dung yêu cầu đối với giáo viên mầm non theo quy định tại quyết định Số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT. Các chuẩn được triển khai cho tất cả CBGV,NV ngay từ đầu năm học gồm các quy định về chuẩn cho các dạng kiểm tra đánh giá.
+ Đánh giá cuối năm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Đánh giá đúng quy trình hướng dẫn về đánh giá giáo viên mầm non tại điều 10 - quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, ban hành kèm theoquyết định 02/2008 BGD-ĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.
+ Kiểm tra chuyên môn hàng tháng theo kế hoạch.
Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên hàng ngày, theo chuẩn về đánh giá hoạt động giáo viên hang ngày.
+ Trong một năm học, tối thiểu mỗi giáo viên trong trường phải được hiệu trưởng kiểm tra (toàn diện và từng mặt) ít nhất là một lần vào học kỳ I hoặc học kỳ II.
+ Ngoài hai hình thức kiểm tra trên, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng người HT phải có kế hoạch kiểm tra thường xuyên giáo viên để nắm tình hình bổ sung kịp thời các vấn đề mà giáo viên còn vướng mắc đặc biệt là công tác quản lý chuyên môn.
- Nguyên tắc kiểm tra, đánh giá:
+ Kiểm tra, đánh giá phải đảm bảo tính chính xác, công khai, khách quan. Công khai mà vẫn phát huy được tối đa tinh thần tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo ý chí vươn lên của đội ngũ giáo viên mầm non.
+ Kiểm tra, đánh giá là khâu đặc biệt quan trọng trong quá trình quản lý giáo dục, đảm bảo tạo mối quan hệ thường xuyên và bền vững trong quản lý, làm khép kín chu trình vận động của quản lý giáo dục. Đó là chức năng đích thực của quản lý giáo dục, một công cụ của hệ thống điều khiển cho cán bộ quản lý xác định các mức độ giá trị, nếu kiểm tra, đánh giá chính xác, chân thực có tác dụng trực tiếp dẫn đến việc tìm nguyên nhân đề ra những giải pháp thì công tác quản lý chuyên môn sẽ có hiệu quả.
6. Giải pháp 6: Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên mầm non.
Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng có ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường chất lượng đội ngũ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. HT cần xác định rừ công tác bồi dưỡng giáo viên là trách nhiệm của lánh đạo nhà trường. Bồi dưỡng giáo viên cần chú ý khản năng thực tế về trình độ, năng lực, nhu cầu bồi dưỡng của từng giáo viên, từ đó đề ra nội dung, phương pháp bồi dưỡng cho phù hợp. Bồi dưỡng phải đảm bảo tính liên tục, hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên qua chương trỡnh bồi dưỡng.
- Kinh phí bồi dưỡng giáo viên nhà trường cần có chế độ hỗ trợ nhất định cùng với kinh phí cá nhân, để đáp ứng kích thích giáo viên tham gia bồi dưỡng có hiệu quả.
Để thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, trước hết HT phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, bao gồm kế hoạch bồi dưỡng dài hạn, bồi dưỡng ngắn hạn.
Bồi dưỡng dài hạn là bồi dưỡng nâng cao trình độ của giáo viên. HT căn cứ tình hình thực tế về trình độ đội ngũ, nhu cầu bồi dưỡng cá nhân để tiến tới mục tiêu nâng trình độ trên chuẩn đối với 100% giáo viên trẻ tuổi, còn đủ điều kiện bồi dưỡng. bồi dưỡng giáo viên về trình độ tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhà trường.
Bồi dưỡng ngắn hạn là bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên.
Hàng năm qua việc kiểm tra, đánh giá xếp loại chuyên môn của giáo viên, kết hợp với yêu cầu thực tế về đội ngũ mà HT xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể tập trung vào những nội dung chính sau đây:
+ Số giáo viên mầm non yếu về chuyên môn nghiệp vụ có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao tay nghề với các hình thức: Tổ chức chuyên đề, hội thảo báo cáo kinh nghiệm hoặc thông qua bạn bè đồng nghiệp.
+ Tạo điều kiện và dành thời gian hợp lý cho các cá nhân và các lớp tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đáp ứng cập nhật những kiến thức mới, những thông tin khoa học mới.
+ Mở rộng giao lưu với các trường mầm non điển hình tiên tiến trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh, các giáo viên dạy giỏi xuất sắc để giáo viên được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với bạn bè đồng nghiệp.
+ 100% giáo viên mầm non phải tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ mà Bộ giáo dục - Đào tạo quy định; tham gia các chuyên đề, hội thảo của ngành, của trường tổ chức.
+ Có chế độ khen thưởng kịp thời về vật chất đối với giáo viên đạt kết quả xuất sắc trong quá trình bồi dưỡng.
* Tổ chức thực hiện triển khai công tác bồi dưỡng
Trên cơ sở nội dung, kế hoạch bồi dưỡng mà HT đã xây dựng từ đầu năm, HT phải thông tin kịp thời cho giáo viên những nội dung cần bồi dưỡng theo chu kỳ để giáo viên được biết và chủ động đăng ký lựa chọn các chuyên đề cho phù hợp.
Tổ chức bồi dưỡng vào thời gian, thời điểm cho phù hợp như: Bồi dưỡng chu kỳ và bồi dưỡng chuyên đề vào thời điểm các cháu mầm non nghỉ hè tạo điều kiện để tất cả giáo viên được học tập, tham gia bồi dưỡng.
Bồi dưỡng qua phong trào hội thi, hội giảng: Hình thức bồi dưỡng này thu hút được nhiều giáo viên tham gia, thông qua hoạt động hội thảo này giáo viên càng thấy rõ tầm quan trọng của chuyên môn bổ sung kiến thức kỹ năng cho giáo viên mầm non.
Tự bồi dưỡng: Tự bồi dưỡng là nhiệm vụ của mỗi giáo viên. Trước hết giáo viên phải nhận thức điều đó và dành cho mình một thời gian tự bồi dưỡng hợp lý để bản thân không ngừng nâng cao tay nghề bằng nhiều hình thức như: Đọc tài liệu, tập san về giáo dục, giáo dục mầm non. ứng dụng CNTT trong tự bồi dưỡng (Qua hệ thống thông tin mạng). HT đưa công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng vào tiêu chuẩn thi đua của giáo viên trong toàn trường.
+ Để tạo điều kiện cho việc tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên đạt kết quả cao thì hiệu trưởng mầm non phải có kế hoạch cụ thể trong việc mua sắm tài liệu, trang thiết bị dạy học nhà trường. Cho giáo viên đi tham quan học tập kinh nghiệm các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia trong và ngoài huyện, ngoài tỉnh để giúp cho giáo viên mở rộng tầm hiểu biết. Đây là hình thức tự học, tự bồi dưỡng qua thực tế rất cần thiết cho mỗi giáo viên mầm non.
- Kiểm tra, đánh giá công tác tự bồi dưỡng
Để biết được kết quả bồi dưỡng thực thụ của mỗi giáo viên mầm non, hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên thông qua các chuyên đề, hoặc thông qua hình thức trắc nghiệm có như vậy thì công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên mầm non mới đạt kết quả tốt.
7. Giải pháp 7: Kết hợp xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học, quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng chuyên môn trong trường mầm non
Cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy học đồ chơi; Bảo quản sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất Trang thiết bi, đồ dùng đồ chơi là một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện mọi hoạt động trong nhà trường, trong đó có hoạt động chuyên môn. Vì vậy để chỉ đạo hiệu quả công tác chuyên môn, HT cần quan tâm thực hiện giải pháp này hiệu quả. HT cần tổ chức thực hiện như sau: 
Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất - trang thiết bị dạy học: Hiệu trưởng lập kế hoạch cụ thể và tham mưu với chính quyền và các tổ chức khác để xây dựng được phần việc của địa phương, phần việc của nhà trường, phần việc của cha mẹ học sinh... để cùng phối hợp với địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học cho nhà trường.
- Tổ chức tốt việc sử dụng trang thiết bị: Xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy học là đã khó nhưng quan trọng hơn là phải tổ chức để sử dụng có hiệu quả, nhất là các trang thiết bị dạy học đã có.
- Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi (phù hợp với từng nhóm lớp) đảm bảo thẩm mỹ và an toàn cho trẻ.
- Tham mưu với lãnh đạo các cấp để xây dựng trường mầm non khang trang, sạch, đẹp, hướng tới chủ đề “sạch như trường mầm non”, tranh thủ sự ủng hộ của phụ huynh học sinh để hỗ trợ mua sắm đồ chơi ngoài trời và học liệu cho các bộ môn. Khuyến khích các tổ chức cá nhân các nhà hảo tâm, các công ty đồ chơi trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng CSVC cho nhà trường.
- Hướng dẫn tuyên truyền và giáo dục giáo viên và các cháu mầm non biết cách sử dụng và bảo quản đồ dùng đồ chơi trong nhà trường, tránh thất thoát hỏng hóc đồ chơi.
- Phân công cho các nhóm, lớp bảo quản những đồ dùng đồ chơi đắt tiền, có kế hoạch tu bổ, sơn sửa đồ chơi cũ.
- Hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra việc mua sắm sửa chữa trang thiết bị về chất lượng và số lượng để kịp thời uốn nắn những sai lệch đáng tiếc xảy ra.
8. Giải pháp 8: Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ
Trong các nhà trường nói chung và trường mầm non nói riêng sự phối kết hợp giữa gia đình với nhà trường là điều kiện hết sức cần thiết để tăng cường công tác thông tin giúp cho việc chăm sóc giáo dục trẻ phát triển ngày một tốt hơn. Trên thực tế hiện nay một số gia đình mang con đến trường mầm non xong là hết nhiệm vụ coi như khoán trắng cho giáo viên, thể hiện sự thờ ơ vô trách nhiệm với con trẻ. Chính vì vậy mà sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường là rất cần thiết chúng ta có thể tổ chức gặp gỡ trao đổi với các bậc phụ huynh để:
- Thông báo tình hình sức khỏe, bệnh tật của con trẻ.
- Thông báo đặc điểm bất bình thường xẩy ra trong ngày cháu đến trường.
- Phát hiện sớm những cháu có năng khiếu bẩm sinh về hội họa, âm nhạc.
- Tuyên truyền cho các bậc cha mẹ trẻ một số kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ.
Để làm tốt công tác này chúng ta có thể trao đổi gặp gỡ với các bậc cha mẹ vào thời điểm:
- Khi cha mẹ đến đón trẻ; Gặp riêng trao đổi với cha mẹ trẻ trong trường hợp cần thiết.
- Trong các buổi họp phụ huynh từng học kỳ hoặc có thể họp bất thường nếu cần thiết. 
Tất cả nội dung họp bàn với phụ huynh phải được hiệu trưởng xem xét và cân nhắc để mỗi lần gặp gỡ, trao đổi với nhà trường phụ huynh thêm tin tưởng và đồng tình ủng hộ nhà trường một cách tuyệt đối.
9. Giải pháp 9: Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng.
việc chỉ đạo công tác thi đua là một giải pháp tích cực cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nhìn chung, công tác này chưa được quan tâm đúng, hiệu quả đạt được chưa cao. Việc đánh giá két quả của các hoạt động thi đua chưa theo một quy trình chặt chẽ, việc khen thưởng và kỷ luật chưa được thực hiện đúng mức. Chính vì vậy chưa kích thích được phong trào thi đua có chiều sâu. Việc đẩy mạnh công tác thi đua hiệu quả và chất lượng là việc làm cần thiết trong việc nâng cao CLGD trong nhà trường. 
- Thông qua các hoạt động thi đua - khen thưởng nhằm phát hiện ra những cá nhân và tập thể phấn đấu tốt và những cá nhân tập thể yếu kém để có hình thức khen, chê đúng mức, khắc phục những tồn tại, phát huy những ưu điểm.
- Tạo nên không khí hăng hái, phấn đấu trong toàn trường. 
- Kích thích, động viên tính tích cực của các cá nhân và tập thể.
- Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. 
- Lập kế hoạch về chỉ đạo công tác thi đua, xây dựng các tiêu chí thi đua và lượng hóa sang điểm số, phổ biến đến CBGV và các tổ chuyên môn trong trường thực hiện. 
- Tổ chức cho CBGV tiến hành đăng ký các chỉ tiêu thi đua và thời gian đánh giá thi đua theo từng hoạt động.
- Tiến hành kiểm tra đánh giá thi đua theo các thời điểm đã định cho từng hoạt động thi đua.
- Tổng hợp các kết quả của các hoạt động thi đua để đánh giá chung kết quả của CBGV và cỏc tổ.
- Trong thi đua hiệu trưởng phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động xem các hoạt động thi đua đó có tác dụng tốt đến chuyên môn hay không, nếu không có tác dụng tốt phải kịp thời uốn nắn và sửa chữa. Tập hợp kết quả thi đua phải chính xác, đầy đủ thì mới có kết quả xếp loại chính xác, có nhận xét đầy đủ cho mỗi cá nhân và tập thể tham gia thi đua.
Động viên kịp thời bằng vật chất những cô đã đạt thành tích trong phong trào thi đua, hình thức khen thưởng phải tạo ra không khí sang trọng, vinh dự, mức thưởng phải tương xứng với thành tích đã đạt được.
IV. KIỂM NGHIỆM KẾT QUẢ
Sau khi tiến hành các giải pháp, tôi đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo chuyên môn nhà trường và hiệu quả tác động đến việc nâng cao chất lượng CS- GD trong nhà trường như sau: 
- HT nắm vững hơn những nội dung, các hoạt động quản lý về chuyên môn. Xây dựng được hệ thống văn bản chỉ đạo chuyên môn nhà trường có tính thuyết phục, khả thi. 
- Các phó HT, các tổ trưởng chuyên môn tích cực chủ động hơn trong hoạt động chỉ đạo công tác chuyên môn theo phân cấp được phân công uỷ quyền. 
- Giáo viên chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, không cắt xén chương trình. Nhận thức về thực hiện nhiệm vụ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ được nâng lên qua hoạt động chuyên môn theo tổ.
- Kế hoạch kiểm tra chuyên môn, kiểm tra nội bộ được thực hiện thường xuyên, đúng Kế hoạch, đạt kết quả cao. CBGV có ý thứ tự giác trách nhiệm chấp hành hoạt động kiểm tra; có ý thức tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động chuyên môn của mình. và Đặc biệt là giáo viên xác định được trách nhiệm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ là trách nhiệm chính của bản thân. 
- Chất lượng về năng lực chuyên môn của đội ngũ, cũng như chất lượng trên trẻ về chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng toàn trường trong năm học được nâng lên rõ rệt so với chất lượng khảo sát đầu năm. Cụ thể:
STT
 Tổng số CBGV
 Kết quả xếp loại chuyên môn
Tốt khá
%
TB
%
yếu
%
21
10
47,6
11
52,4
0
0
 TS trẻ
Trẻ bán trú
 Trẻ suy dinh dưỡng
 Trẻ mắc các bệnh
Thể nhẹ cân
Thể thấp còi
Số lượng
%
Calo đạt
%
Số lượng
%
Số lượng
%
Số lượng
%
232
204
87,9
1035
70,4
16
7,8
21
9,0
25
10,7
- Chất lượng giáo dục : Trẻ đạt : 221 cháu = 95,2 ; Chưa đạt : 11 = 4,8%
Kiểm nghiệm lại kết quả so với kết quả ban đầu là rất đáng kể. điều này đã khảng định hiêu quả của các giải pháp đã thực hiện trong đề tài SKKN.
C. KẾT LUẬN
Mục tiêu của đề tài “Một số giải pháp quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường, tại trường mầm non Ba Đình- huyện Nga Sơn”; chính là tìm ra các giải pháp hữu hiệu quản lý hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường mầm non nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của trường mầm non.
Những biện pháp có mối quan hệ hữu cơ với nhau, bổ sung cho nhau nhằm quản lý tốt hoạt động chuyên môn tại nhà trường. Các giải pháp này chưa phải là hệ thống giải pháp hoàn chỉnh, đầy đủ mà mới chỉ là giải pháp cần thiết, trước mắt có tính khả thi trong công tác quản lý chuyên môn của tôi tại trường. Nếu thực hiện được các giải pháp trên một cách đồng bộ thì công tác quản lý hoạt động chuyên môn của HT đạt hiệu quả cao hơn.
Trên đây là một số giải pháp quản lý của hiệu trưởng mầm non nhằm tăng cường thêm công tác chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mầm non. Nâng cao chất lượng chuyên môn tại trường mầm non xã Ba Đình - Huyện Nga Sơn. Rất mong được các đồng chí đóng góp thêm ý kiến.
 Tôi xin chân thành cảm ơn!
 XÁC NHẬN Ba Đình, ngày 10 tháng 4 năm 2012
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình, 
 không sao chép của người khác.
 Người viết sáng kiến
 Hoàng thị Huệ

File đính kèm:

  • docskkn.doc
Sáng Kiến Liên Quan